iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 11. 2011
08:05 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
36041
zhlédnutí

Rande s Fyzikou

Zrychlení a volný pád

Věda je zábavná, můžete se i zamilovat.

12 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rande s Fyzikou - Zrychlení a volný pád

 • 00:00:15 Vítám vás na další schůzce
  s fascinujícím světem fyziky.
 • 00:00:20 Minule jsme si probrali
  rovnoměrný pohyb,
 • 00:00:22 jenomže většina pohybů v našem
  světě probíhá nerovnoměrně,
 • 00:00:24 to znamená, že jejich okamžitá
  rychlost se v čase mění.
 • 00:00:26 Fyzikální veličina popisující
  tuhle změnu rychlosti
 • 00:00:29 se nazývá zrychlení,
 • 00:00:30 a to i v případě, že předmět
  zpomaluje nebo dokonce zastavuje.
 • 00:00:34 I pak je to zrychlení,
  ale se zápornou hodnotou.
 • 00:00:39 Ahoj Vašku, jako na zavolanou!
 • 00:00:41 Můžu tě použít pro demonstraci
  zrychlenýho pohybu?
 • 00:00:44 Samozřejmě, ale nemám spolujezdce.
  Nechceš jet se mnou?
 • 00:00:46 No proč ne!
 • 00:00:52 Tak, teď se zkus co nejrychlejc
  rozjet.
 • 00:00:53 Tak jedem!
 • 00:01:18 Tuhle zběsilou jízdu
  jsem absolvovala,
 • 00:01:20 abychom si ukázali,
  na čem je zrychlení závislé.
 • 00:01:23 Zrychlení značíme jako a,
 • 00:01:25 a je to vlastně změna rychlosti
  v určitém časovém intervalu.
 • 00:01:27 Pojďme si to názorně ukázat.
 • 00:01:31 Na začátku pokusu v časovém
  okamžiku t1 auto stojí.
 • 00:01:34 To znamená, že jeho počáteční
  rychlost je nulová.
 • 00:01:38 Po odstartování
  se auto začne rozjíždět.
 • 00:01:40 Po 10 sekundách, v čase t2,
  dosáhne rychlosti 160 km/h,
 • 00:01:45 což je skoro 45 m/s.
 • 00:01:54 Když vydělíme změnu rychlosti,
  která je 45 m/s
 • 00:01:57 časovým intervalem 10 sekund,
  zjistíme,
 • 00:01:59 že hodnota zrychlení našeho vozu
  byla 4,5.
 • 00:02:02 Takovýmhle způsobem vypočítáme
  zrychlení
 • 00:02:04 jenom u rovnoměrně zrychleného
  pohybu.
 • 00:02:06 U nerovnoměrně zrychleného pohybu
 • 00:02:08 dostaneme hodnotu pouze průměrného
  zrychlení,
 • 00:02:11 ale i to se může někdy hodit!
 • 00:02:16 Já jsem si dneska užila adrenalinu
  až až,
 • 00:02:17 takže na další názorný ukázky
 • 00:02:19 jsem přizvala našeho odbornýho
  poradce Martina Vlacha.
 • 00:02:21 Martine, jaká je fyzikální jednotka
  zrychlení?
 • 00:02:25 Zrychlení je definováno jako změna
  rychlosti za určitý čas.
 • 00:02:28 Rychlost měříme v metrech
  za sekundu, čas v sekundách,
 • 00:02:31 takže jednoduchou úpravou získáme,
 • 00:02:33 že jednotka zrychlení
  je metr za sekundu na druhou.
 • 00:02:35 No jo, ale když se řekne
  metr za sekundu na druhou,
 • 00:02:38 tak v praxi si moc nedokážu
  představit, jak to vypadá.
 • 00:02:40 Můžeme si to nějak ukázat?
 • 00:02:41 Určitě! Proto jsem přijel na kole.
 • 00:02:43 Ale abychom si ukázali jednotkové
  zrychlení co nejpřesněji,
 • 00:02:45 můžeš mi tady nakreslit
  startovní čáru?
 • 00:02:48 -Jo! Třeba tady?
  -Klidně. Kde chceš.
 • 00:02:57 Teď nakresli čáru,
  kam se těleso dostane
 • 00:02:58 při jednotkovém zrychlení
  za 1 sekundu od startu.
 • 00:03:03 A mohla bych dostat nějakou
  nápovědu?
 • 00:03:04 No, že jsi to ty!
 • 00:03:06 Pro dráhu rovnoměrně zrychleného
  pohybu "s" platí,
 • 00:03:09 že je rovná zrychlení "a"
  krát druhá mocnina času "t",
 • 00:03:12 a to celé lomeno dvěma.
 • 00:03:14 Takže kde bude čára?
 • 00:03:15 To je 1 krát 1 na druhou,
  to celý děleno 2, takže půl metru.
 • 00:03:21 Správně! Půl metru od startu.
 • 00:03:28 A kde bude další čára?
 • 00:03:30 1 krát 2 na druhou, to jsou 4,
  to celé děleno 2,
 • 00:03:34 takže 2 metry od startu.
 • 00:03:36 Správně! S tebou je radost
  spolupracovat.
 • 00:03:43 4,5 metru.
 • 00:03:49 8 metrů.
 • 00:03:53 Další je 12,5.
 • 00:03:58 Další bude 18.
 • 00:04:03 24,5!
 • 00:04:08 Dráhu jsme si rozdělili na úseky.
 • 00:04:10 Vzdálenost úseku od startu
 • 00:04:11 se prodlužuje s druhou mocninou
  času.
 • 00:04:14 Když se bude Martin rozjíždět
  na kole tak,
 • 00:04:15 aby od čáry k čáře
  jel přesně 1 sekundu,
 • 00:04:19 pak jeho zrychlení bude
  právě 1 metr za sekundu na druhou.
 • 00:04:30 Pozor! (výstřel)
 • 00:04:41 Právě jste viděli krátkou ukázku
  jednotkového zrychlení.
 • 00:04:44 Udržet takové zrychlení několik
  sekund není žádný problém,
 • 00:04:47 ale kdyby měl Martin stejnou
  velikost zrychlení udržet i dál,
 • 00:04:50 musel by za 1 minutu dosáhnout
  rychlosti 216 kilometrů v hodině,
 • 00:04:54 což je rychlost závodního auta.
 • 00:04:55 A to, jak určitě tušíte,
  se dá těžko ušlapat.
 • 00:04:59 Jednotkové zrychlení
  jsme si ukázali,
 • 00:05:00 a ty ses předvedl jako skvělej
  cyklista, a mě by ještě zajímalo,
 • 00:05:04 jak jsi přišel na to, že dráha
 • 00:05:06 se u rovnoměrně zrychleného pohybu
  prodlužuje s druhou mocninou času.
 • 00:05:09 Na to jsem nepřišel já.
  Slyšela jsi někdy o padostroji?
 • 00:05:12 -Ne.
  -Tak si naskoč, něco ti ukážu!
 • 00:05:16 No, já jenom doufám, že tím
  padostrojem nebudeme my dva.
 • 00:05:19 Neboj!
 • 00:05:23 Kláro, takhle nějak vypadal
  padostroj,
 • 00:05:25 který okolo roku 1600 sestrojil
  italský fyzik Galileo Galilei.
 • 00:05:29 Chtěl studovat volný pád.
 • 00:05:31 -Můžu si zkusit pustit kuličky?
  -Ale jo!
 • 00:05:42 -Tak co? Byly nárazy pravidelné?
  -Nepřišlo mi.
 • 00:05:45 On údajně Galileo si nechal hrát
  pravidelně rytmus od hudebníků.
 • 00:05:49 No jo, ale ty tady žádný hudebníky
  nemáš
 • 00:05:50 a já jsem si nechala triangl doma.
 • 00:05:52 Triangl ti nepůjčím,
  hudebníky taky ne,
 • 00:05:54 ale pozval jsem si svoji studentku
  Báru s bubínkem.
 • 00:05:58 Zkusíme si teď dát zarážky
  pravidelně.
 • 00:06:22 -Byly nárazy pravidelné?
  -Ne.
 • 00:06:24 No, to znamená, že dráha není
  lineárně závislá na čase.
 • 00:06:28 My ale zkusíme ty zarážky
  přemontovat trošku jinak.
 • 00:06:48 -Byly nárazy teď pravidelně?
  -Ano. 1, 4, 9, 16.
 • 00:06:53 To je vlastně 1 na druhou,
  2 na druhou,
 • 00:06:54 3 na druhou a 4 na druhou.
 • 00:06:56 Přesně! To samé zjistil
  i Galileo Galilei, který odvodil,
 • 00:06:59 že dráha volného pádu "s" je přímo
  úměrná druhé mocnině času "t".
 • 00:07:05 Jenomže mně se zdá, že kuličky
  se v tom padostroji kutálí.
 • 00:07:07 Tohle přece není volný pád!
 • 00:07:09 To máš pravdu, ale není problém
  dát padostroj do svislé polohy.
 • 00:07:13 Tak tohle už jako volný pád vypadá.
  Já to vyzkouším.
 • 00:07:25 -Co, byl rytmus pravidelný?
  -Já myslím, že jo.
 • 00:07:28 Tak vidíš. Závislost dráhy
  na druhé mocnině času
 • 00:07:30 zůstala zachována
  i při skutečném volném pádu.
 • 00:07:35 Úplné znění vzorečku pro dráhu
  volného pádu
 • 00:07:37 je tíhové zrychlení "g"
  krát druhá mocnina času "t",
 • 00:07:41 a to celé lomeno 2.
 • 00:07:43 Kláro, všimla sis, že tam vůbec
  nevystupuje hmotnost tělesa?
 • 00:07:46 Co to podle tebe znamená?
 • 00:07:47 Že při volném pádu
  na hmotnosti nezáleží.
 • 00:07:49 Správně! A jak by se to mělo
  projevit?
 • 00:07:52 Že těžká i lehká tělesa
  padají k zemi stejně.
 • 00:07:57 Víš co? Zkus to nějak ověřit.
 • 00:08:00 Věděl byste, jaký těleso nebo
  předmět dopadne na zem rychleji,
 • 00:08:02 jestli těžkej nebo lehkej?
 • 00:08:07 Těžko říct.
  Možná, že to bude stejný,
 • 00:08:11 ale spíš bych sázel na ten těžkej,
 • 00:08:12 protože peříčko určitě letí
  pomalejc, než kilový závaží.
 • 00:08:17 Padají obě stejně a závisí
  na ploše.
 • 00:08:19 Vlastně nezávisí na ničem jiným,
  než na gravitaci.
 • 00:08:23 -Těžší.
  -A proč?
 • 00:08:26 Protože nevím. Je těžší,
  tak prostě rychle spadne.
 • 00:08:31 -Lehkej. -Lehkej? A proč?
  -Nevím.
 • 00:08:35 Kdybyste se na to měla podívat
  trošku z fyzikálního hlediska,
 • 00:08:37 co tam vlastně je?
 • 00:08:38 Já vím, tam jsou nějaký procesy,
 • 00:08:39 ale nepamatuju si teďko momentálně
  takhle na kameru.
 • 00:08:43 Věděla byste, jaký předmět padá
  k zemi rychleji, těžší nebo lehčí?
 • 00:08:46 -Těžší. -A proč?
  -Protože je těžší.
 • 00:08:50 Ježíš! To závisí na gravitačním
  zrychlení.
 • 00:08:52 Gravitační zrychlení
  je pro všechno stejný.
 • 00:08:55 -To znamená?
  -No, těžší padá rychlejc.
 • 00:09:03 Tentokrát byly vaše odpovědi
  dost nejednoznačné.
 • 00:09:06 A když si ve fyzice
  nejste něčím jisti,
 • 00:09:08 je nejlepší si to ověřit pokusem.
 • 00:09:14 Ahoj! Můžeme tě využít
  k fyzikálnímu pokusu?
 • 00:09:16 Ahoj! Jasně. O co půjde?
 • 00:09:18 Potřebujeme natočit volný pád
  dvou těles o různé hmotnosti,
 • 00:09:21 ale já dopředu upozorňuju,
  že do toho nejdu.
 • 00:09:23 Já už jsem dneska riskovala život
  na kole a v autě.
 • 00:09:25 Dobře. Pojďme na to! My tady máme
  figurantku, která se o to postará.
 • 00:09:36 Nejdříve si natočíme volný pád
  živého člověka.
 • 00:09:39 Budeme si všímat času
  a uražené dráhy.
 • 00:09:43 Terezko, užij si to!
 • 00:10:00 Teď si volný pád zopakujeme
  ještě jednou,
 • 00:10:02 ale s mnohem lehčí figurínou.
 • 00:10:03 Pokusíme se,
 • 00:10:04 aby figurína měla podobný tvar
  a stejný charakter oblečení.
 • 00:10:29 Takže ho tam přendáme.
 • 00:10:31 -Držíš ho, jo?
  -Držím.
 • 00:10:33 Přehoď mu nohy!
 • 00:10:50 Pojďme teď oba volné pády porovnat.
 • 00:10:53 Vidíme, že volný pád lehčí figuríny
 • 00:10:54 se zpožďuje za volným pádem
  těžšího člověka.
 • 00:10:57 To znamená, že obě tělesa nepadají
  k zemi se stejným zrychlením.
 • 00:11:01 To ale neodpovídá Galileově
  poznatku,
 • 00:11:04 podle kterého by měla padat
  všechna tělesa stejně!
 • 00:11:08 Tak jak to vlastně je?
 • 00:11:10 Vypadá to, že pro vysvětlení
  budeme muset za naším odborníkem.
 • 00:11:16 Galileův předpoklad samozřejmě
  platí, ale obecně ve vakuu.
 • 00:11:20 Ono v naší pozemské atmosféře
  do hry vstupuje odpor prostředí
 • 00:11:23 a na padající těleso ve vzduchu
  má vliv zejména profil a tvar.
 • 00:11:27 Musím říct, že se mi docela líbilo,
  jak jsi u pokusu dbala na to,
 • 00:11:31 aby obě tělesa měla srovnatelný
  tvar a vlastnosti povrchu.
 • 00:11:35 Takže ti, co tvrdili v anketě,
  že hmotnější těleso padá rychleji,
 • 00:11:38 měli pravdu?
 • 00:11:40 No, v našich podmínkách
  to tak většinou je,
 • 00:11:42 i když to taky neplatí vždy.
 • 00:11:43 Ale něco ti ukážu!
 • 00:11:48 Tímto pokusem, kdy David Scott
 • 00:11:50 upustil na povrchu Měsíce
  ve stejný okamžik kladívko a pírko,
 • 00:11:54 bylo empiricky ověřeno, že ve vakuu
  Galileův předpoklad platí.
 • 00:12:03 Takže když padá těleso ve vakuu,
  nezáleží na jeho hmotnosti.
 • 00:12:06 Na druhou stranu odpor prostředí
  dokáže být docela užitečný.
 • 00:12:09 Třeba při seskoku padákem.
 • 00:12:10 Ona odporová síla vzduchu
  brzy vyrovná tíhovou
 • 00:12:14 a parašutista padá rovnoměrným
  pohybem.
 • 00:12:16 Takže parašutista může bezpečně
  dopadnout na zem.
 • 00:12:23 Odpor vzduchu má pro nás ještě
  jednu obrovskou výhodu ?
 • 00:12:26 brzdí padající kapky deště.
 • 00:12:28 Dešťová kapka, která padá z výšky
  řekněme 5 kilometrů,
 • 00:12:31 by při dopadu na zem dosáhla
  rychlosti 313 metrů za sekundu,
 • 00:12:35 což je 1127 kilometrů za hodinu.
 • 00:12:38 To je rychlost tryskáče.
 • 00:12:39 Takže jedna jediná kapka dešťová
  by nás okamžitě zabila!
 • 00:12:43 Díky odporu vzduchu
  můžeme v dešti přežít.
 • 00:12:45 Tak už dost!
 • 00:12:47 Já myslím, že jsem toho dneska
  pro fyziku vytrpěla až dost.
 • 00:12:49 A vás už taky trápit nebudu,
  tak si odpočiňte a ahoj příště!
 • 00:12:52 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související