iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 9. 2011
15:55 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
15354
zhlédnutí

Příběhy předmětů

Kulečník kancléře Metternicha

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy předmětů - Kulečník kancléře Metternicha

 • 00:00:22 Budeme vám vyprávět
  o kdysi mocném kancléři
 • 00:00:25 a o době, kdy politika
  připomínala partii kulečníku.
 • 00:00:33 Státní zámek Kynžvart stojí za
  návštěvu díky spoustě předmětů.
 • 00:00:37 Mnoho z nich tady shromáždil
 • 00:00:39 Clemens Václav Lothar,
  kníže Metternich-Winneburg,
 • 00:00:43 kancléř Habsburského domu,
  dvora a státu,
 • 00:00:47 jak zněl jeho oficiální titul.
 • 00:00:49 Je tady nádherný nábytek, cenná
  umělecká díla, spousta kuriozit
 • 00:00:53 a je tu také tento krásný
  kancléřův kulečník.
 • 00:00:58 Je majestátní, elegantní, tradiční.
 • 00:01:01 Málo co představuje hodnoty,
  které kancléř vyznával,
 • 00:01:04 právě tolik jako tento předmět.
 • 00:01:07 Byl navíc svědkem
  Metternichovy největší moci,
 • 00:01:11 jeho odchodu ze slávy a také
  poklidného stáří v ústraní,
 • 00:01:15 o což popravdě tento lev salónů
  vlastně ani moc nestál.
 • 00:01:25 Metternich působil v rakouských
  službách jako diplomat,
 • 00:01:29 vyslanec u různých dvorů,
 • 00:01:31 ale ten jeho vzestup začíná
  roku 1809,
 • 00:01:34 kdy Rakousko utrpělo zdrcující
  porážku od Francouzů, od Napoleona,
 • 00:01:39 a Metternich se ujal funkce
  ministra zahraničí.
 • 00:01:42 V té době si uvědomil,
 • 00:01:43 že ta přímá porážka Napoleona
  ve vojenské konfrontaci
 • 00:01:46 zřejmě není na pořadu dne,
  není možná,
 • 00:01:49 a orientoval se naopak
  ke všeobecnému překvapení
 • 00:01:52 na spojenectví s Francií,
  které dokonce bylo zpečetěno tím,
 • 00:01:56 že Napoleon si vzal dceru
  rakouského císaře Marii Luisu.
 • 00:02:00 A vyčkával na svou chvíli.
  Ta chvíle přišla roku 1812,
 • 00:02:03 kdy Rakousko poskytlo samozřejmě
  také pomocný sbor
 • 00:02:06 pro Napoleonovo tažení do Ruska
  a po té Napoleonově katastrofě
 • 00:02:11 Rakousko nejdřív vystupovalo
  jako ozbrojený zprostředkovatel
 • 00:02:16 a vyjednávalo o mír.
 • 00:02:18 Bylo jasné, že Napoleon na ten mír
  nepřistoupil,
 • 00:02:20 to byla velká hra
  Metternicha s Napoleonem,
 • 00:02:23 že na ten mír nemůže přistoupit,
 • 00:02:25 tudíž Rakousko si zachová tvář,
  když řekne:
 • 00:02:27 "Po našem neúspěšném jednání o mír
  nezbývá nic jiného,
 • 00:02:31 než vstoupit opět do války,
  ale na druhé straně."
 • 00:02:34 Takže vstoupili do války
  na straně spojenců,
 • 00:02:37 vytvořilo se rakousko-prusko-ruské
  spojenectví,
 • 00:02:40 které potom vedlo k tomu triumfu
  v bitvě národů u Lipska.
 • 00:02:45 Za to potom se Metternich
  ještě ve funkci ministra zahraničí
 • 00:02:48 dočkal povýšení do dědičného
  knížecího stavu
 • 00:02:51 a v roce 1821 potom ještě
  získal titul
 • 00:02:54 rakouského dvorního a státního
  kancléře.
 • 00:03:00 Metternichovu hvězdnou hodinu
 • 00:03:01 připomíná na zámku v Kynžvartě
  tato grafika.
 • 00:03:05 Zobrazuje rokování Vídeňského
  kongresu,
 • 00:03:07 který kancléř pořádal
  v hlavním městě rakouského soustátí
 • 00:03:11 od podzimu 1814 do léta roku 1815.
 • 00:03:16 Je tady francouzský diplomat
  Talleyrand,
 • 00:03:18 ruský ministr zahraničí Neselrode,
  jeho britský kolega Castlereagh
 • 00:03:24 a pochopitelně také Metternich.
 • 00:03:27 Oba posledně jmenovaní
  byli hlavními hráči
 • 00:03:30 v zákulisí Vídeňského kongresu.
 • 00:03:35 Vídeňský kongres je známý tím,
  že se na něm tančilo a hodovalo.
 • 00:03:37 Proto se také tehdy říkalo,
  že "kongres tančí".
 • 00:03:40 Ovšem toto nebyla jediná
  činnost jeho protagonistů.
 • 00:03:45 Hlavním cílem kongresu
 • 00:03:46 bylo zajistit na co nejdelší dobu
  stabilní Evropu a především mír
 • 00:03:50 a bylo nesporně i zásluhou
  knížete Metternicha,
 • 00:03:53 že se tohoto cíle nakonec
  podařilo dosáhnout,
 • 00:03:56 a že Evropa zažila na tu dobu
  poměrně dlouhé období míru.
 • 00:04:03 Bylo to poprvé v moderních
  dějinách,
 • 00:04:05 kdy se evropské mocnosti usnesly
  na společném poslání.
 • 00:04:09 Vznikl jakýsi prasystém
  kolektivní bezpečnosti.
 • 00:04:14 A podepisovalo se ve Vídni
  na tomto stole,
 • 00:04:16 který je dodnes v kynžvartských
  zámeckých sbírkách.
 • 00:04:20 Na tomto stole se tedy doslova
  a do písmene psaly dějiny.
 • 00:04:30 V roce 1794 byla Metternichova
  rodina nucena uprchnout z Porýní
 • 00:04:34 před postupujícími revolučními
  francouzskými armádami.
 • 00:04:37 Najednou vyvstal pro Metternicha
  vážný problém ?
 • 00:04:40 ačkoliv pocházel ze starobylé
  významné říšské rodiny,
 • 00:04:43 pro místní vídeňskou aristokracii
  byl pouhým přivandrovalcem,
 • 00:04:47 to znamená, bylo nutné nějakým
  způsobem si otevřít dveře,
 • 00:04:52 jak do této společnosti,
  tak i na císařský dvůr.
 • 00:04:56 A v tomto ohledu výborně
  zapracovala jeho maminka,
 • 00:04:59 která mu našla nevěstu ?
  Eleonoru Kounicovou,
 • 00:05:03 která pocházela z velmi významného
  rakouského rodu.
 • 00:05:07 Byla vnučkou kancléře
  Václava Antonína Kounice.
 • 00:05:10 A když došlo k této svatbě
  v roce 1795,
 • 00:05:13 bylo Metternichovi pouhých 22 let,
 • 00:05:16 ale již záhy,
  právě díky tomuto spojení,
 • 00:05:19 se mu otevřely dveře nejen do té
  nejvyšší společnosti ve Vídni,
 • 00:05:25 ale současně i cesta k diplomatické
  službě u císaře Františka.
 • 00:05:39 Na zámku Kynžvart jsem už skoro
  dvacet roků.
 • 00:05:43 Je to moc krásná práce.
 • 00:05:45 Přišel jsem k ní vlastně tak,
  že jsem si našel na inzerátu
 • 00:05:51 zájem západočeských památkářů,
  kteří hledali kastelány,
 • 00:05:56 a já jsem si právě vybral Kynžvart.
 • 00:05:59 Měl jsem za sebou nějakou
  čtrnáctiletou zkušenost archeologa
 • 00:06:04 a pracoval jsem už na jiném zámku.
 • 00:06:06 Toto byla taková, řekl bych,
  výzva pro chlapa,
 • 00:06:11 protože zámek byl čtvrt století
  zavřený, totálně vystěhovaný,
 • 00:06:16 neznámý v turistickém prostředí,
  kdysi nejnavštěvovanější,
 • 00:06:21 no a bylo třeba pouze sehnat
  finanční prostředky
 • 00:06:25 a znovu všechno poskládat
  dohromady.
 • 00:06:28 Na financování zámku se velice
  významně podílela Evropská unie.
 • 00:06:35 Tehdy to stálo, v těch 90. letech,
  70 milionů,
 • 00:06:38 dneska by to bylo mnohem dražší,
 • 00:06:40 no a celá řada odborníků,
  restaurátorů,
 • 00:06:43 a výsledek je zámek
  znovu probuzený z popela.
 • 00:06:51 V letech 1821-1839 kancléř nechal
  kynžvartský zámek přestavět
 • 00:06:57 ve stylu vídeňského klasicismu.
 • 00:07:00 Vynikající vídeňský architekt
  Pietro Nobile,
 • 00:07:03 kterého tímto úkolem pověřil,
 • 00:07:05 přitom musel respektovat množství
  kancléřových návrhů
 • 00:07:09 a náročných požadavků.
 • 00:07:11 Z korespondence kancléře víme,
 • 00:07:13 že architektu Nobilemu do toho
  poměrně hodně mluvil.
 • 00:07:17 Bylo to často k dobrému,
 • 00:07:19 protože měl kancléř obecnou
  představu o nádherném areálu,
 • 00:07:23 na který se těšil,
 • 00:07:26 ale některé detaily možná měl
  nechat spíš na odborníkovi.
 • 00:07:31 Samotná realizace byla hodně drahá,
 • 00:07:34 ovšem kancléř získal už v září
  roku 1822 obrovskou osobní půjčku,
 • 00:07:40 900 tisíc zlatých
  od Salomona Rotschilda.
 • 00:07:45 Každé srovnání pokulhává, ale
  můžeme si zhruba udělat představu,
 • 00:07:49 že to bylo cca 45 milionů eur.
 • 00:07:55 Vyplatilo se to i Rotschildům,
 • 00:07:57 protože 5 bratrů Rotschildových
  získalo už 6 dní nato
 • 00:08:00 titul svobodných pánů v Rakousku.
 • 00:08:13 Při empírové přestavbě zámku
  se zrodil také ve spolupráci
 • 00:08:16 architekta Pietra Nobileho
  a zahradníka Riedla zámecký park.
 • 00:08:21 Mnohé staré stromy byly ponechány,
  další domácí dřeviny byly vysazeny
 • 00:08:25 a vznikla také různá
  romantická místa,
 • 00:08:29 jako třeba ostrůvek
  uprostřed zámeckého rybníku.
 • 00:08:35 Kancléř Metternich si tady
  vybudoval takové, dá se říct,
 • 00:08:38 malé Versailles.
  Park má 300 hektarů, 11 rybníků,
 • 00:08:42 takže postaven byl zejména
  hospodářský dvůr,
 • 00:08:46 naproti zámku pivovar, lesovna,
  monument dvou císařů, lesní kaple,
 • 00:08:52 vyhlídka, altán,
  krásné zahradnictví.
 • 00:08:56 Do parku přibyly i litinové výrobky
 • 00:08:58 z Metternichových železáren
  v Plasích,
 • 00:09:01 socha Diany pod zámkem,
 • 00:09:02 přenosné lavičky i technické
  objekty,
 • 00:09:05 jako mříž uzavírající Čestný dvůr,
  anebo zábradlí mostku.
 • 00:09:14 Kdy se dostal přesně kulečníkový
  stůl na Kynžvart vlastně nevíme,
 • 00:09:19 ale ze souvislostí a z historických
  pramenů můžeme předpokládat,
 • 00:09:24 že to bylo v roce 1835,
 • 00:09:27 kdy ruský car Mikuláš I. věnoval
  kancléři Metternichovi stůl,
 • 00:09:32 stojan na tága
  i celý soubor 16 tág.
 • 00:09:37 A tak můžeme předpokládat,
  že se kolem tohoto kulečníku
 • 00:09:40 v zářijových dnech roku 1835
 • 00:09:43 scházela opravdu vznešená
  společnost.
 • 00:09:46 Rakouský císař Ferdinand I.,
  kancléř Metternich a další dvořané,
 • 00:09:51 a hrály se pyramidové partie.
 • 00:09:57 Císař Ferdinand se na Kynžvartu
  zúčastnil několika oficialit.
 • 00:10:01 Položil třeba základní kámen
  k obelisku v zámeckém parku.
 • 00:10:06 Tento 15 metrů vysoký obelisk
 • 00:10:08 nechal vystavět kancléř na památku
  dvou císařů, kterým sloužil,
 • 00:10:11 tedy Františka I. a Ferdinanda I.
  Na velké kovové desce se píše:
 • 00:10:18 "Zřídit jej nechal Clemens Václav
  Lothar, kníže Metternich-Winneburg,
 • 00:10:23 z lásky a vděčnosti".
 • 00:10:28 K prvnímu setkání kancléře
  Metternicha
 • 00:10:30 s ruským carem Mikulášem I.
 • 00:10:33 došlo 10. září 1833
  na zámku v Mnichově Hradišti,
 • 00:10:38 kde probíhala jedna z rakousko-
  prusko-ruských konferencí.
 • 00:10:42 K tomuto setkání se váže
  také historka.
 • 00:10:45 Mladý car Mikuláš I.
 • 00:10:47 byl na jednání s kancléřem
  Metternichem dokonale připraven.
 • 00:10:51 Velkou zásluhu na tom měl
 • 00:10:52 jeho ministr zahraničí
  Karl Robert von Nesselrode,
 • 00:10:56 který cara informoval o kancléřově
  mimořádné osobní ješitnosti.
 • 00:11:03 Dokonce car tuto kancléřovu
  ješitnost mimořádně podpořil,
 • 00:11:06 když první slova, která vůbec
  k Metternichovi pronesl, byla:
 • 00:11:11 "Přicházím, abych se dostavil
  pod velení svého šéfa."
 • 00:11:17 S Ruskem se Metternich snažil
  udržovat styky
 • 00:11:18 moderně řečeno nadstandardní.
 • 00:11:21 Viděl v carském režimu,
  v carském Rusku,
 • 00:11:23 důležitou oporu evropských
  konzervativních pořádků,
 • 00:11:27 záruku toho, že se nebude
  nic měnit,
 • 00:11:29 prostě tu politiku,
  která mu vyhovovala,
 • 00:11:31 což neznamená, že by se mu líbila
  politika vnitřní
 • 00:11:35 s těma mystickýma sklonama
  k pravoslaví a podobně.
 • 00:11:37 To mu bylo jaksi bytostně cizí.
 • 00:11:41 Kdybychom zabrousili do oblasti
  intimní,
 • 00:11:44 tak je možné říct, že Metternichovy
  vztahy s ruským prostředím
 • 00:11:48 byly i osobní, kde se už
  nejednalo o cara a jeho politiky,
 • 00:11:52 ale jednalo se o krásné dámy,
  jako vůbec celý Metternichův život.
 • 00:11:57 Zde je v první řadě nutné zmínit
  krásnou kněžnu Bagrationovou,
 • 00:12:01 se kterou Metternich dokonce
  zplodil dvě nemanželské děti.
 • 00:12:05 Ke skandálu nedošlo,
  protože její manžel,
 • 00:12:09 ruský generál kníže Bagration,
  padl v bitvě u Borodina,
 • 00:12:13 takže kněžna Bagrationová
  jako vdova potom už byla
 • 00:12:16 právě jednou z těch pověstných
 • 00:12:18 a obletovaných krásek
  vídeňského kongresu,
 • 00:12:20 kde tedy v té konkurenci
  mezinárodní
 • 00:12:23 zvítězil Metternich
  v boji o její přízeň.
 • 00:12:30 V inventární knize
  Kabinetu kuriozit
 • 00:12:34 si poznamenal kustód
  kynžvartského Kabinetu kuriozit
 • 00:12:38 tato slova: Biliardová koule,
  se kterou oba císaři,
 • 00:12:43 František I. rakouský
  a Mikuláš I. ruský,
 • 00:12:47 hráli v Mnichově Hradišti 1833.
  A dále pokračuje:
 • 00:12:54 (německy) čili:
 • 00:12:57 Z úst Jeho Jasnosti samé
  jsem slyšel vyprávět,
 • 00:13:03 že celá společnost po večeři
  hrála pyramidovou hru
 • 00:13:10 a poté na památku na toto přátelské
  setkání, nebo konferenci,
 • 00:13:17 si rozdělili biliardové koule.
 • 00:13:21 A na Metternicha vyšla
  tato koule s číslem 6.
 • 00:13:28 Kancléř získal darem
  kulečníkový stůl,
 • 00:13:33 který nazýváme ruská pyramida.
 • 00:13:35 Tehdejší společnost hrála
  pyramidové partie
 • 00:13:38 se sadou několika koulí,
 • 00:13:40 s patnácti, se šestnácti,
  s jednadvaceti,
 • 00:13:43 s dvaadvaceti koulemi.
 • 00:13:48 Cílem té hry je potopit koule
  do těch otvorů.
 • 00:13:58 A tak můžeme tento carův dar
  Metternichovi chápat
 • 00:14:00 jako výraz jejich společné záliby
  v této strategické hře,
 • 00:14:04 anebo poněkud symbolicky
  jako jistou paralelu
 • 00:14:08 k mnohem významnějším hrám
  na evropském politickém stole.
 • 00:14:12 Symboly byly v té rafinované době
  velmi oblíbené.
 • 00:14:16 A Rakousko i Rusko
  hrály společné hry!
 • 00:14:19 Snažily se udržet status quo
  na evropském kontinentě,
 • 00:14:22 což se jim až do roku 1848
  více méně dařilo.
 • 00:14:28 Nadstandardní vztahy
  s ruským carským dvorem
 • 00:14:31 připomíná na Metternichově zámku
  v Kynžvartu nejen kulečník,
 • 00:14:35 ale také tento portrét
 • 00:14:37 cara Mikuláše I. v nadživotní
  velikosti,
 • 00:14:39 anebo další dary od cara,
 • 00:14:42 jako třeba nádherné
  malachitové vázy.
 • 00:14:46 Ta nejvyšší měří 2 metry.
 • 00:14:48 Podobné bychom našli leda tak
  v Ermitáži anebo ve Vatikánu.
 • 00:14:54 Zámek patřil Metternichům
  až do roku 1945,
 • 00:14:57 kdy byl konfiskován
  a od té doby patří státu.
 • 00:15:01 Nějakou dobu, asi 2 roky,
 • 00:15:03 byl dokonce sídlem amerického
  velvyslance,
 • 00:15:06 a potom zpřístupněn veřejnosti.
 • 00:15:10 Máme velké štěstí,
  že na zámku se zachovalo
 • 00:15:12 takové obrovské sbírkové bohatství
  a tolik mobiliáře,
 • 00:15:15 protože patříme opravdu
 • 00:15:17 mezi sbírkově nejbohatší zámky
  v republice.
 • 00:15:21 Proto bylo možná pro veřejnost
  kdysi velké překvapení,
 • 00:15:25 když byl zámek v polovině 70. let
 • 00:15:28 na celé čtvrtstoletí uzavřen
  kvůli dřevomorce.
 • 00:15:32 Obnova zámku byl nádherný úkol.
 • 00:15:35 Spočíval zejména v sehnání peněz,
  potom přípravě projektu.
 • 00:15:40 Ta obnova v letech 1998 ? 2000
  proběhla velmi rychle,
 • 00:15:46 takže mohu mít z toho velkou radost
 • 00:15:49 a cítit tak trochu tento projekt
  jako svoje dítě.
 • 00:15:55 Radost by z této rekonstrukce
  měl jistě i kancléř Metternich.
 • 00:15:59 Měl rád pořádek, život v luxusu
  a na výsluní.
 • 00:16:03 Jednou prohlásil:
  "Jsem dítě světla.
 • 00:16:06 Potřebuji zářivý jas,
  abych mohl žít."
 • 00:16:09 Tady by tedy nejspíš opět žít mohl.
 • 00:16:14 Metternich potřeboval ke svému
  životu ženy,
 • 00:16:16 nejen kvůli jejich lásce,
  ale i kvůli jejich obdivu.
 • 00:16:20 A z tohoto důvodu se rozhodně
 • 00:16:22 nikdy nenechal svázat
  svým manželstvím,
 • 00:16:25 byť své manželské povinnosti
  plnil většinou dobře
 • 00:16:29 a o rodinu se zajímal,
 • 00:16:31 ale také vyhledával společnost
  jiných žen
 • 00:16:33 a především v mladém věku
  byl v tomto skutečným mistrem
 • 00:16:37 a velmi dobře konkuroval
  i ruskému carovi Alexandru I.
 • 00:16:43 Na druhé straně ovšem nesmíme
  zapomínat,
 • 00:16:45 že Metternich byl i seriózním
  diplomatem
 • 00:16:47 s mimořádným diplomatickým nadáním,
  který jemu pomohl v kariéře
 • 00:16:51 a Rakousku na sklonku napoleonských
  válek porazit Napoleona
 • 00:16:56 a stát se vítězem protinapoleonské
  koalice.
 • 00:17:03 Současníci ho popisovali
 • 00:17:04 jako vysokého, štíhlého,
  modrookého, kadeřavého blondýna,
 • 00:17:08 který svých fyzických předpokladů
  dokázal bezostyšně využívat.
 • 00:17:12 Prý byl skoro neustále zamilovaný
 • 00:17:15 a své zálety si opravdu
  dokázal užívat.
 • 00:17:20 Miloval tajné schůzky v kočárech
  a ve strašidelných jeskyních
 • 00:17:24 a rád za svými milenkami šplhal
 • 00:17:26 za měsíčního svitu do otevřených
  oken paláců.
 • 00:17:29 Nezapomeňme, že jsme v době
  romantismu!
 • 00:17:34 Milostné avantýry měl s nejmladší
  sestrou císaře Napoleona,
 • 00:17:38 anebo s krásnou a emancipovanou
  kněžnou Vilemínou Zaháňskou,
 • 00:17:42 která se stala jeho oficiální
  milenkou
 • 00:17:45 a pomocnicí v jeho diplomatické
  práci.
 • 00:17:47 Dokonce se spekulovalo,
 • 00:17:49 jestli dcerou tohoto páru
  nebyla Barunka Panklová,
 • 00:17:52 slavná později jako Božena Němcová.
 • 00:17:58 V roce 1825 Metternich
  poprvé ovdověl.
 • 00:18:01 I když svoji první ženu Eleonoru
  Kounicovou nikdy vroucně nemiloval,
 • 00:18:05 měl ji rád a respektoval ji
  jako matku svých dětí,
 • 00:18:08 a proto ho tato ztráta
  hluboce ranila.
 • 00:18:11 Ovšem již o 2 roky později
  se žení podruhé.
 • 00:18:14 Bere si sice ne příliš významnou,
 • 00:18:16 ale o to krásnější
  Marii Antoinetu Leykam,
 • 00:18:20 která ovšem o dva roky později
  umírá po těžkém porodu.
 • 00:18:23 Metternich zdrcen touto ztrátou
  ovšem netruchlí příliš dlouho
 • 00:18:28 a již v roce 1830 se žení potřetí.
  Za ženu si tentokrát bere
 • 00:18:32 významnou uherskou hraběnku
  Melánii Zichy-Ferraris.
 • 00:18:38 S ní mu vztah vydržel
  až do její smrti v roce 1854.
 • 00:18:44 Dohromady měl Metternich se svými
  třemi manželkami 13 dětí,
 • 00:18:47 ne všechny se ale dožily
  dospělosti.
 • 00:18:49 Navíc není známo, kolik měl
  ještě dětí nemanželských.
 • 00:18:55 "Mé vlastní povolání
  bylo povolání chůvy",
 • 00:18:58 říkal s humorem, který mu byl vlastní,
  své vnučce Paulíně.
 • 00:19:04 Když se přiblížil rok 1848,
 • 00:19:07 bylo muži, který den co den usedal
  za tento psací stůl,
 • 00:19:11 kancléři Metternichovi, už 75 let.
  Bolely ho klouby, špatně slyšel,
 • 00:19:16 ale na odchod do politického
  důchodu stále ještě nepomýšlel.
 • 00:19:22 3. března 1848 dochází
  v hlavním městě monarchie
 • 00:19:26 k ozbrojeným srážkám Vídeňanů
  s vojskem.
 • 00:19:30 Na ulicích zůstává ležet
  několik desítek mrtvých.
 • 00:19:34 Revoluce, která začala v lednu
  ve Francii,
 • 00:19:36 dorazila i do habsburské říše
 • 00:19:38 a je namířena hlavně
  proti Metternichovi,
 • 00:19:41 coby symbolu neměnného pořádku.
 • 00:19:45 Revoluční nálada v hlavním městě
  narůstá,
 • 00:19:48 až donutí císaře Ferdinanda I.,
 • 00:19:50 aby kancléře Metternicha
  ze svých služeb propustil.
 • 00:19:55 Ten vzápětí prchá ve svém kočáru
  přes Holandsko do Anglie.
 • 00:20:01 Končí tak jedna dlouhá etapa
  v historii habsburské monarchie,
 • 00:20:04 doba, po kterou její dějiny
  diktoval především jeden muž.
 • 00:20:14 Metternichovy přátelské vztahy
  s ruským carským dvorem
 • 00:20:17 se dokonce po roce 1848
  staly předmětem vyšetřování.
 • 00:20:22 Bylo mu kladeno za vinu,
  že od ruského cara Alexandra I.
 • 00:20:26 přijímal ročně 50 tisíc zlatých
  renty
 • 00:20:31 a od Mikuláše I.
  později dokonce 75 tisíc.
 • 00:20:35 Dneska bychom tomu asi řekli
  střet zájmů,
 • 00:20:38 a stejně tak to nazývali
  i současníci,
 • 00:20:41 ale v zájmu objektivity
  musíme říct,
 • 00:20:43 že vyšetřování bylo po čase
  zastaveno
 • 00:20:45 a podezření se nepotvrdilo.
 • 00:20:49 Ještě dlouho ale vyvolávalo
  Metternichovo jméno emoce.
 • 00:20:52 Vymezovali se proti němu
  nacionalisté,
 • 00:20:54 i třeba zakladatelé takzvaného
  vědeckého komunismu.
 • 00:20:58 Jaký tedy byl Metternich?
 • 00:21:02 Současná historiografie
 • 00:21:03 už není tak jednoznačná
  v Metternichově odsudku.
 • 00:21:06 Především jsme schopni ocenit
  jeho úspěšnou snahu o udržení míru.
 • 00:21:11 Několik desetiletí Evropa
  žila v míru,
 • 00:21:14 a bohužel v dějinách tohoto
  kontinentu to není pravidlem.
 • 00:21:17 Přihlížíme k tomu,
  že co rozpoutaly ideologie,
 • 00:21:21 že ten Metternichův pragmatismus
  má také své světlé stránky ?
 • 00:21:24 žádné velké řeči,
  žádná velká ideologie,
 • 00:21:28 ale prostě rovnováha sil.
 • 00:21:29 Jeden druhého se bude bát
  napadnout,
 • 00:21:31 protože by to mohl prohrát.
  Konec!
 • 00:21:34 Je to tak i s tím nacionalismem,
 • 00:21:36 kde tedy on si neuvědomil
  tu výbušnou sílu, která v něm je.
 • 00:21:39 On se ho oprávněně obával
 • 00:21:41 jako integrální součásti
  evropských revolučních procesů,
 • 00:21:45 ale věřil tomu, že když lidé
  budou žít ve slušném státě,
 • 00:21:49 který jim zabezpečí
  osobní bezpečnost,
 • 00:21:51 bezpečnost jejich majetku
  a dá jim určitý hmotný blahobyt,
 • 00:21:56 no tak prostě se nebudou rozčilovat
  a rvát dokonce kvůli takovým věcem,
 • 00:22:02 jako kterou kdo mluví řečí
  a podobně.
 • 00:22:04 Tady tedy selhal, tady nedokázal
  ten vývoj odhadnout.
 • 00:22:08 Možná, že kdyby se mu podařilo,
  jak se ošklivě říká,
 • 00:22:10 ten nacionalismus kanalizovat
  do nějakých přijatelných vod,
 • 00:22:13 tak by to bylo lepší.
 • 00:22:18 Kancléř byl také člověk
  a když zemřel, bylo mu 86 roků.
 • 00:22:26 To bylo v polovině 19. století
  velmi neobvyklé.
 • 00:22:29 Vlastně mu zemřeli všichni přátelé,
  všichni známí,
 • 00:22:33 partneři i protivníci,
 • 00:22:38 ale zejména přežil všechny tři
  své manželky
 • 00:22:42 a dřív než on mu zemřelo 9 dětí
  z celkového počtu 16,
 • 00:22:48 počítáme-li i nemanželské děti,
  takže zůstal nakonec úplně sám.
 • 00:22:55 V posledních letech byl často
  tady na zámku
 • 00:22:58 a dokonce z jednoho vyprávění
  vyplývá,
 • 00:23:02 že se procházel v posledních letech
  často v zámeckém parku,
 • 00:23:07 sedával na lavičce
  a oslovoval školní děti,
 • 00:23:10 aby se jich zeptal na prospěch.
 • 00:23:12 Za dobrý prospěch je odměnil
  několika drobnými.
 • 00:23:17 Na Kynžvartu se Metternich věnoval
  svým dětem a vnoučatům,
 • 00:23:20 na která měl konečně čas,
 • 00:23:22 svým hostům, své knihovně
  s 24 tisíc svazky
 • 00:23:26 a také svému Kabinetu kuriozit.
 • 00:23:31 Lze říct, že kynžvartský
  Kabinet kuriozit
 • 00:23:33 patří mezi ta nejstarší
  veřejně přístupná muzea v Evropě.
 • 00:23:39 Od toho roku 1828, kdy byl
  Kabinet kuriozit uspořádán,
 • 00:23:46 tak navštěvovaly zámek
  a jeho muzejní sbírky
 • 00:23:50 opravdu desítky a stovky
  lázeňských hostů
 • 00:23:54 z blízkých Mariánských Lázní.
 • 00:23:58 Obdivovali většinou historické
  kuriozity,
 • 00:24:01 autentické předměty,
  kterých se dotýkaly,
 • 00:24:04 nebo které používaly
  známé historické osobnosti,
 • 00:24:08 například modlitební knížka
  Marie Antoinetty,
 • 00:24:11 to byl dárek od její maminky
  Marie Terezie,
 • 00:24:15 amulet lorda Byrona,
  který nosil na krku
 • 00:24:17 a třeba relikvie španělského
  národního hrdiny El Cida,
 • 00:24:23 různé archeologické vykopávky,
  dvě staroegyptské mumie,
 • 00:24:27 dar osmanského místokrále Egypta
  Muhammada Álího
 • 00:24:31 a celá řada dalších.
 • 00:24:34 Na Kynžvartu žil bývalý kancléř
  obklopen i památkami
 • 00:24:37 na svého politického rivala
  i partnera císaře Napoleona,
 • 00:24:41 a protože byl ke stáru podle mnoha
  svědectví stále ješitnější
 • 00:24:45 a ve své sebechvále
  stále neskromnější,
 • 00:24:49 při každé příležitosti se vracel
  ke svému vrcholnému činu,
 • 00:24:52 tedy jak on říkal ke svému
  "zápasu s Napoleonem".
 • 00:24:58 Ten považoval za největší úspěch
  svého života.
 • 00:25:05 Císaře Francouzů přežil
  o dlouhých 38 let.
 • 00:25:08 Clemens Václav Lothar,
  kníže Metternich-Winneburg,
 • 00:25:12 zemřel dne 11. června roku 1859
  ve věku 86 let ve Vídni
 • 00:25:20 a jeho ostatky byly uloženy
  do rodinné hrobky v Plasích.
 • 00:25:26 To už ovšem doba, kdy politika
  připomínala partii kulečníku,
 • 00:25:30 byla pár let pryč.
 • 00:25:36 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související