iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 9. 2011
15:55 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
8061
zhlédnutí

Příběhy předmětů

Výtah císaře pána

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy předmětů - Výtah císaře pána

 • 00:00:19 Budeme vám vyprávět příběh
  o císaři,
 • 00:00:22 který byl trochu jiný,
  než se o něm traduje,
 • 00:00:25 a o výtahu, který fungoval
  na CK ruční pohon.
 • 00:00:30 Toto není jen tak ledajaký výtah.
 • 00:00:33 Je to nejstarší dochovaný výtah
  pro přepravu lidí
 • 00:00:35 v zemích Koruny české.
 • 00:00:37 Do podoby, v jaké ho vidíme dnes,
 • 00:00:39 byl upraven pro císaře rakouského
  a krále českého
 • 00:00:42 Ferdinanda Dobrotivého,
 • 00:00:45 a jak tato technická památka,
  tak její nejslavnější pasažér,
 • 00:00:48 si jistě zaslouží naši pozornost.
 • 00:00:57 Jsme na zámku Zákupy
  na Českolipsku.
 • 00:01:00 První zmínka o tomto místě
  pochází ze 14. století.
 • 00:01:04 Tehdy tu stávala tvrz,
  kterou vlastnili rytíři ze Smojna.
 • 00:01:08 Od nich ji získali Vartenberkové
  a později Berkové z Dubé.
 • 00:01:13 Právě oni nechali na místě hradu
 • 00:01:15 vystavět v polovině 16. století
  renesanční zámek.
 • 00:01:19 V následujícím století
  přešly Zákupy sňatkem
 • 00:01:22 na německý rod vévodů
  Sasko-Lauenburských.
 • 00:01:27 Vévoda Julius František
  dal zámek přestavět
 • 00:01:29 do raně barokní podoby,
  v níž se stavba dochovala dodnes.
 • 00:01:35 Postupně tu vznikl velký komplex
  vlastního zámku
 • 00:01:38 s kamenným mostem a voliérou,
  předzámčí s rozlehlými konírnami,
 • 00:01:42 hospodářským dvorem,
  závodištěm pro koně
 • 00:01:45 a terasovitou barokní zahradou,
  vyzdobenou plastikami.
 • 00:01:50 A právě tehdy byl na zámku
  zbudován i výtah.
 • 00:01:55 Patrně první osobní výtah
 • 00:01:58 si nechal zbudovat francouzský král
  Ludvík XIV.
 • 00:02:04 Zbudoval ho stavitel Velayer.
 • 00:02:06 Jak ta konstrukce přesně vypadala,
  nevíme,
 • 00:02:11 ale dá se soudit ze soudobé
  techniky důlní,
 • 00:02:15 že to byl prostě výtah
  na principu vrátku,
 • 00:02:19 nebo řekli bychom rumpálu,
  ovšem opatřený protizávažím.
 • 00:02:28 Říkalo se mu poeticky
  "létající židle".
 • 00:02:32 Výtahy byly nejprve výsadou
  tohoto absolutistického vládce,
 • 00:02:36 až později se staly velkou módou.
 • 00:02:38 Jejich zbudování ovšem král
  povoloval
 • 00:02:41 jenom významným šlechticům.
 • 00:02:43 Potvrzovaly totiž společenské
  postavení svého majitele,
 • 00:02:47 spíše než aby sloužily jako opravdu
  potřebný dopravní prostředek.
 • 00:02:56 Francie, jak známo,
  udávala tehdy v období baroka
 • 00:02:58 styl celé Evropě,
 • 00:03:00 a tak není divu, že ten svůj výtah,
  či vlastně své výtahy,
 • 00:03:04 chtěla mít na svých zámcích
 • 00:03:05 i Anna Marie Františka
  z rodu Sasko-Lauenburského,
 • 00:03:09 díky druhému manželovi
  vévodkyně Toskánská.
 • 00:03:20 Právě tato šlechtična vlastnila
  nejen zámek Zákupy,
 • 00:03:23 ale také zámek v Ploskovicích,
 • 00:03:26 který nechala přestavět
  ve stylu vrcholného baroka.
 • 00:03:31 Anna Marie Františka Toskánská
  byla velice energická žena,
 • 00:03:34 která se zajímala i o nové věci,
  nové vymoženosti.
 • 00:03:38 Důkazem toho je i výtah,
 • 00:03:40 který si nechala na ploskovickém
  zámku již v roce 1720 zbudovat.
 • 00:03:46 Výtah, takzvaná "seslfár",
  neboli "létající židle",
 • 00:03:48 vedla z grott,
  z umělých vodních jeskyní,
 • 00:03:51 ze suterénu objektu
  do reprezentačního sálu 1. patra.
 • 00:03:57 Majitelka zámku v Ploskovicích
 • 00:04:00 byla současně také majitelkou
  zámku v Zákupech,
 • 00:04:03 a proto si podle ploskovického vzoru
  nechala vybudovat výtah i tady.
 • 00:04:10 Mechanismus nejstarších výtahů
 • 00:04:12 samozřejmě byl obsluhován
  lidskou silou.
 • 00:04:16 Tady mám patrně ten princip,
  který je starší,
 • 00:04:19 a který se trochu podobá
 • 00:04:20 principu výtahů nebo divadelních
  propadel,
 • 00:04:24 a sice s takzvaným
  pevně kotveným lanem.
 • 00:04:28 Lano bylo ukotveno na vrchu šachty,
  podvlečeno pod kladkami,
 • 00:04:33 které byly umístěny
  nad dolní částí kabiny,
 • 00:04:36 a znovu vedeno přes velkou oběžnou
  kladku na vrchu šachty,
 • 00:04:39 odkud bylo vedeno dolů na buben,
  kde se navíjelo
 • 00:04:43 a kde byl taky klikový
  a složitý převod,
 • 00:04:45 který umožňoval snadnou manipulaci
  s tímto výtahem.
 • 00:04:51 A druhý princip byl výtah
 • 00:04:54 s takzvaným nekonečným lanem,
  s protizávažím,
 • 00:04:58 kde kabina byla zavěšena
  jak nahoře,
 • 00:05:01 tak i dole na oběžném lanu,
 • 00:05:03 které bylo vedeno přes oběžná kola
  velkého průměru,
 • 00:05:06 a byl vyvažován protizávažím.
 • 00:05:09 Obsluha tohoto výtahu mohla
  být prováděna jak z horní,
 • 00:05:13 tak i ze spodní části šachty,
  podle toho, jak byla situována.
 • 00:05:18 Nejstarší osobní výtah u nás,
  který máme doložený,
 • 00:05:23 byl zbudován na zámku
  v Ploskovicích
 • 00:05:26 pro vévodkyni Toskánskou,
 • 00:05:29 která byla takovou dámou
  velmi mondénní
 • 00:05:31 a rozhodla se prostě kopírovat
  způsoby francouzského dvora.
 • 00:05:39 Ten výtah skutečně byl jenom
  záležitostí,
 • 00:05:42 jaksi výrazem luxusu.
 • 00:05:44 Tak jako když si dneska někdo
  pořídí Ferrari.
 • 00:05:50 Další část našeho příběhu
  se začíná odvíjet
 • 00:05:53 v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
 • 00:05:56 Právě sem se uchýlila roku 1848
 • 00:06:00 z revolucí zmítané Vídně
  císařská rodina,
 • 00:06:03 a právě tady abdikoval
  císař Ferdinand V.
 • 00:06:07 ve prospěch svého synovce
  Františka,
 • 00:06:10 vládnoucího pak jako
  František Josef I.
 • 00:06:16 Sám Ferdinand,
 • 00:06:18 zvaný pro své příjemné
  a vlídné chování Dobrotivý,
 • 00:06:22 si jako své další sídlo zvolil
  Pražský hrad
 • 00:06:24 a jako sídla letní mu sloužily
  zámky Zákupy a Ploskovice.
 • 00:06:33 Císařský dvůr Ferdinanda V.
  byl velmi početný
 • 00:06:36 a původní zámek a jeho prostory
  byly už nedostačující.
 • 00:06:41 Zámek byl také již 100 let starý
  a velice zchátralý.
 • 00:06:45 Celá adaptace zámku byla zadána
  pražskému staviteli Janu Bělskému,
 • 00:06:51 kterému později asistoval
  architekt Josef Pokorný.
 • 00:06:56 Původní jednopatrový zámek
  byl zvýšen o jedno patro
 • 00:06:59 a byly přistavěny
  dvě správní budovy.
 • 00:07:02 Jedna budova sloužila
  jako pavilon kavalírů,
 • 00:07:05 druhá jako budova úřednická.
 • 00:07:11 Také na Zákupech se přestavovalo.
 • 00:07:13 Pro nového obyvatele byly interiéry
  zámku
 • 00:07:16 hned v letech 1850 ? 1853
  zásadním způsobem upraveny.
 • 00:07:23 Poničené barokní fresky na stropech
  byly přemalovány,
 • 00:07:26 na zdi byly nalepeny
  papírové tapety,
 • 00:07:29 místnosti byly vybaveny
  kachlovými kamny
 • 00:07:32 a také novým nábytkem.
 • 00:07:34 Všechno bylo ve stylu
  tehdy módního druhého rokoka.
 • 00:07:37 Malířskou výzdobu provedl
  Josef Navrátil.
 • 00:08:05 Nejspíš tehdy se na stěnách zámku
  objevily
 • 00:08:07 portréty vznešených majitelů.
 • 00:08:10 Toto je císařovna Marie Anna
  Karolina Pia Savojská
 • 00:08:14 a toto císař Ferdinand Habsburský,
 • 00:08:17 jako rakouský císař první
  a jako český král pátý toho jména.
 • 00:08:23 Mimochodem, byl to poslední
  panovník,
 • 00:08:26 korunovaný na českého krále.
 • 00:08:28 Při pohledu na něj každého zaujme
  zvláštní tvar jeho hlavy.
 • 00:08:35 Budoucí císař Ferdinand se narodil
  jako druhé dítě a nejstarší syn
 • 00:08:39 rakouského císaře a uherského
  i českého krále Františka I.
 • 00:08:44 a Marie Terezy Neapolsko-Sicilské.
 • 00:08:49 Od dětství trpěl rachitidou
  a epileptickými záchvaty,
 • 00:08:52 které byly, jak se uvádí,
  způsobeny porodním traumatem.
 • 00:08:57 Ferdinandovy zdravotní obtíže
  můžeme přičítat tomu,
 • 00:09:00 že jeho rodiče byli bratranci
  prvního stupně,
 • 00:09:03 přičemž Ferdinandovi prarodiče
  byli vlastními sourozenci.
 • 00:09:13 Císař Ferdinand je postava,
 • 00:09:15 které ta posmrtná paměť, historická
  paměť, strašně křivdí.
 • 00:09:20 On prostě v ní vystupuje
  jako člověk slabomyslný,
 • 00:09:23 který nezvládá tu vládu a tak.
 • 00:09:24 Ten problém spočíval v epilepsii,
 • 00:09:26 byť se to zvláště za jeho
  útlého mládí
 • 00:09:29 jevilo jako duševní nedostatečnost,
 • 00:09:31 že se vážně uvažovalo o tom,
  jestli vůbec bude schopen vlády.
 • 00:09:36 Ferdinand projevil díky
  vychovatelům hudební nadání.
 • 00:09:39 Hrál na klavír a na trubku,
 • 00:09:41 nadšeně se zabýval botanikou
  a zajímal se o vývoj techniky.
 • 00:09:45 Mluvil pěti jazyky, takže ho nebylo
  možné označit za slabomyslného.
 • 00:09:55 Císař Ferdinand se ujal vlády
  po smrti svého otce
 • 00:09:57 císaře Františka I. roku 1835
 • 00:10:01 a vládl tedy až do
  2. prosince 1848,
 • 00:10:04 kdy odstoupil ve prospěch
  svého synovce Františka Josefa I.
 • 00:10:09 Ta jeho vláda bývá
  charakterizována,
 • 00:10:11 jako že to je pokračování
  té éry nehybnosti, která byla,
 • 00:10:15 což platí tedy pro tu oblast
  vyloženě politickou, census victo,
 • 00:10:20 ale naopak pokud jde
  o vnitřní život monarchie,
 • 00:10:23 tak on vlastně zahájil proces
  její modernizace.
 • 00:10:27 Začaly se budovat železnice
  a tomu technickému pokroku
 • 00:10:30 on skutečně otevřel
  brány své říše dokořán.
 • 00:10:47 Pokud jde o jeho osobní život,
 • 00:10:48 tak tam ta nemoc samozřejmě
  vyvolávala určité problémy,
 • 00:10:51 protože jaksi hlavní povinnost
  panovníka byla zplodit dědice.
 • 00:10:54 Tak mu vybrali za manželku
  italskou princeznu Marii Annu,
 • 00:10:58 která mu ale dítě nedala,
  nakonec se potomka nedočkal.
 • 00:11:02 Vzhledem k tomu zdravotnímu stavu
 • 00:11:04 se pak ona měnila
  na jeho ošetřovatelku,
 • 00:11:07 nicméně neví se nic o tom,
 • 00:11:09 že by v tom manželství byly nějaké
  vážné problémy.
 • 00:11:13 Svatbu měli nejprve
  per procuratio,
 • 00:11:14 tedy na dálku bez účasti ženicha,
 • 00:11:17 12. února roku 1831 v Turíně,
  kde princezna žila.
 • 00:11:22 O 15 dní později potom
  byly vdavky ve Vídni.
 • 00:11:26 Tam už byli ženich i nevěsta
  osobně.
 • 00:11:29 Když se Ferdinand stal
  rakouským císařem,
 • 00:11:32 to bylo roku 1835,
 • 00:11:34 byl poté korunován v září
  následujícího roku
 • 00:11:37 i na českého krále.
 • 00:11:39 Událo se v Katedrále sv. Víta
  na Pražském hradě.
 • 00:11:43 Byla to poslední korunovace
  českého panovníka.
 • 00:11:46 František Josef I. ani Karel I. se
  nikdy v Praze korunovat nenechali.
 • 00:11:53 Císař Ferdinand už za svého života
  získal příjmí Dobrotivý,
 • 00:11:57 což bylo do jisté míry dáno tím,
 • 00:11:59 že on tedy do té vlády
  příliš nezasahoval,
 • 00:12:01 protože vzhledem k té nedůvěře
 • 00:12:03 byla jmenována takzvaná
  státní konference,
 • 00:12:05 která měla být jeho poradním
  orgánem,
 • 00:12:07 kterou tvořil kancléř Metternich,
 • 00:12:09 tenkrát považovaný za takřka
  všemocného člověka,
 • 00:12:12 ministr financí hrabě Kolovrat
  a arcivévoda Ludvík.
 • 00:12:16 Nicméně tu skutečnost,
 • 00:12:18 že to příjmí Dobrotivý
  si zasloužil,
 • 00:12:21 ukázal na počátku roku 1848
  v březnu,
 • 00:12:25 když vypukly nepokoje ve Vídni.
 • 00:12:27 Už se ozvala i střelba
  a samozřejmě nechyběly hlasy
 • 00:12:30 nasadit armádu masivně
  proti demonstrantům.
 • 00:12:32 A tam se Ferdinand postavil proti
 • 00:12:35 a řekl, že za jeho vlády
  se do lidí střílet nebude.
 • 00:12:40 Poněkud kuriózní vedení státu
  smetla, jak už víme,
 • 00:12:43 revoluce roku 1848.
 • 00:12:47 Ferdinandovi nezbylo,
  než se uchýlit na Pražský hrad.
 • 00:12:50 Tady žil v Novém paláci,
 • 00:12:52 postaveném za jeho prababičky
  Marie Terezie,
 • 00:12:55 kde jemu a jeho choti sloužilo
  na Druhém nádvoří křídlo,
 • 00:13:00 z jehož oken je z druhé strany
  pohled na město.
 • 00:13:13 Je paradoxní, že popularita
  císaře Ferdinanda
 • 00:13:16 kulminovala až po jeho odstoupení.
 • 00:13:19 Ve vztahu k jeho Čechům,
  kteří ho skutečně milovali,
 • 00:13:23 bylo přítomno několik faktorů.
  První byl politický,
 • 00:13:28 to, že se jednalo o posledního
  korunovaného českého krále
 • 00:13:31 a česká politika, česká veřejnost,
 • 00:13:33 se celou druhou půlku 19. století,
  takřka celou,
 • 00:13:37 zaobírá tím českým státním právem,
 • 00:13:40 které má být stvrzeno
  korunovací panujícího císaře,
 • 00:13:43 což František Josef slíbil
  a neudělal.
 • 00:13:47 Takže vlastně úcta,
  vzdávaná jeho předchůdci,
 • 00:13:49 byla svým způsobem demonstrací
  proti jeho nástupci.
 • 00:13:54 Druhý faktor,
  který nelze opomenout, je to,
 • 00:13:56 že císař Ferdinand,
  nebo ex císař Ferdinand,
 • 00:13:59 disponoval dost velkým soukromým
  majetkem,
 • 00:14:02 z kterého skutečně velice štědře
  uděloval dobročinné dary.
 • 00:14:07 Došlo-li někde k požáru,
  k povodním,
 • 00:14:09 okamžitě se objevila zpráva,
 • 00:14:10 kolik tisíc zlatých posílá
  císařský pár.
 • 00:14:12 Takže z tohoto plynula
  ta jeho obliba.
 • 00:14:15 K tomu je třeba připočíst
  jeho neokázalé vystupování.
 • 00:14:18 On projížděl Prahou v otevřeném
  kočáře,
 • 00:14:22 Pražáci ho zdravili, on odpovídal,
 • 00:14:26 a dokonce je taková hezká historka,
  kdy zasáhla náhoda,
 • 00:14:30 že Pražané potkali kočár
  s císařem Ferdinandem ve chvíli,
 • 00:14:35 kdy vítali základní kámen
  k Národnímu divadlu.
 • 00:14:39 Takže to se spojilo dohromady,
 • 00:14:40 samozřejmě z toho byla
  ta manifestace,
 • 00:14:42 veliké volání: "Ať žije korunovaný
  český král Ferdinand!",
 • 00:14:46 on zase přátelsky kynul,
 • 00:14:48 takže i potom jeho smrti
  v roce 1875
 • 00:14:52 česká veřejnost velice upřímně
  želela.
 • 00:14:54 Byla obrovská účast veřejnosti
 • 00:14:56 a bohužel krátce potom
  už upadl v zapomenutí.
 • 00:15:04 Léto trávil bývalý císař pravidelně
  na svých zámcích v Čechách ?
 • 00:15:08 v Ploskovicích a tady v Zákupech.
 • 00:15:11 Někdy sem s ním jezdila
  i jeho choť
 • 00:15:13 Marie Anna Karolina Pia,
 • 00:15:15 která ovšem popravdě raději
  pobývala ve slunné Itálii,
 • 00:15:18 odkud pocházela.
 • 00:15:20 Na sever Čech jezdili manželé
  kočárem
 • 00:15:22 a od roku 1867 sem přijížděli
 • 00:15:25 také novým technickým vynálezem ?
  vlakem.
 • 00:15:33 V roce 1867 bylo Ferdinandovi
  Habsburskému už 74 roků,
 • 00:15:39 což byl požehnaný věk pro člověka,
 • 00:15:41 kterému v dětství lékaři
  neprorokovali moc dlouhý život.
 • 00:15:48 Císař Ferdinand Dobrotivý
  tady na Zákupech pobýval
 • 00:15:52 vlastně více jak 20 let
  a samozřejmě tím, jak stárnul,
 • 00:15:55 omezovaly se i jeho fyzické
  možnosti.
 • 00:15:57 Z toho důvodu bylo potřeba zámek,
 • 00:15:59 případně některé části
  jeho vybavení,
 • 00:16:02 stárnoucímu císaři přizpůsobit,
 • 00:16:04 takže zde byl vybudován
  nejen výtah,
 • 00:16:07 ale zároveň také byla upravena
  například postel císaře.
 • 00:16:10 Ta postel se nachází
  na otočných válcích
 • 00:16:14 a s postelí je tedy možno
  takto jezdit.
 • 00:16:16 Samozřejmě nesmíme si představovat,
 • 00:16:18 že s císařem služebnictvo jezdilo
  kolem dokola po celém zámku,
 • 00:16:21 ale třeba když byl churavý,
  mohli ho odvézt blíže k oknu,
 • 00:16:24 aby se nadýchl čerstvého vzduchu.
 • 00:16:32 Na zámku v Zákupech si vzpomněli
 • 00:16:34 na roky nevyužívanou výtahovou
  šachtu
 • 00:16:36 a roku 1870, to už bylo bývalému
  císaři 77 let,
 • 00:16:43 tady obnovili výtah,
  jak se tehdy říkalo zdviž.
 • 00:16:47 Německy der Lift, anebo der Aufzug.
 • 00:16:51 V době, kdy se Zákupy staly
 • 00:16:53 letním sídlem císaře Ferdinanda
  Dobrotivého,
 • 00:17:01 tak samozřejmě tady patrně
  ten starý výtah byl,
 • 00:17:05 ale lze předpokládat,
  že byl nefunkční.
 • 00:17:07 Císař, který měl ve vysokém věku
  dost potíže s chůzí
 • 00:17:14 a zdejší zákupské schody
  nejsou zrovna nejpohodlnější,
 • 00:17:20 zřejmě projevil přání,
  aby byl výtah modernizován.
 • 00:17:26 Přestavbu výtahu provedla
  pražská firma Ringhoffer,
 • 00:17:31 což byla v té době už továrna,
 • 00:17:36 dodávající vagóny a strojírenské
  zařízení.
 • 00:17:42 V těch vagónech,
  zejména v salónních vagónech,
 • 00:17:45 měli v Evropě naprostý primát.
 • 00:17:48 Modernizace výtahu proběhla tak,
  že oni využili původní šachty,
 • 00:17:52 zbudovali nad ní nové nosné zařízení
  pro velké oběžné kolo,
 • 00:17:59 které se pohánělo složitějším
  klikovým převodem z boku.
 • 00:18:03 Na tom klikovém převodu byly potom
  vyznačeny jednak směr pohybu výtahu
 • 00:18:09 a jednak teda samozřejmě
  i zastávky tak,
 • 00:18:12 aby se výtah zastavoval
 • 00:18:13 přesně v úrovni těch podlaží,
  kam měl dojet.
 • 00:18:25 Starý pán nastupoval do výtahu
  dole v přízemí.
 • 00:18:29 Vystoupit mohl hned tady
  v 1. patře před kaplí,
 • 00:18:32 kde se mohl vydat do oratoře
  a tam se pomodlit.
 • 00:18:59 Když se pomodlil,
  mohl se vrátit do výtahu
 • 00:19:02 a měl možnost vyjet až do 2. patra
  nahoru, kde byly jeho komnaty.
 • 00:19:17 Vystoupil tady v jídelně
 • 00:19:19 a pak se mohl odebrat
  do svých pokojů.
 • 00:19:37 Císařský pár sem na Zákupy
  přijížděl většinou začátkem června
 • 00:19:41 a pobýval zde až do konce srpna,
 • 00:19:43 kdy se odjíždělo na druhé letní
  sídlo, na zámek v Ploskovicích.
 • 00:19:47 Denní režim císaře tady na Zákupech
  byl poměrně jednotvárný.
 • 00:19:52 Císař vstával v 7 hodin ráno,
  následovala snídaně,
 • 00:19:56 v 8 hodin bohoslužba
  v zámecké kapli,
 • 00:19:58 v 9 hodin se potom vyjíždělo
  na procházky do okolí.
 • 00:20:02 Zajímavé je také to,
 • 00:20:03 že císař Ferdinand se vždycky
  kočárem nechal někam dovézt,
 • 00:20:07 a potom, zvláště v období,
  kdy už byl starší,
 • 00:20:10 přesedl z normálního kočáru
  na jakési vozítko tažené poníky
 • 00:20:15 a tím se nechával vozit
  po okolní přírodě.
 • 00:20:20 Ve vyšším věku si císař Ferdinand
  nechal narůst plnovous
 • 00:20:23 a takto ho znázornil i autor
  této busty, sochař Emanuel Max.
 • 00:20:29 Ten nám také zanechal výpověď
  o tom,
 • 00:20:32 kterak žil císař v posledních
  letech svého života na Zákupech.
 • 00:20:37 Citujeme: "V 7 hodin vstal,
 • 00:20:39 přičemž mu osobní lékař doktor
  Gastner a ještě jeden pán
 • 00:20:43 pomáhali při mytí a česání vousů.
  Potom se snídalo.
 • 00:20:47 Přesně v 9 hodin se nechal
  ze svého apartmá
 • 00:20:50 svézt dolů do 1. podlaží výtahem.
 • 00:20:53 Dole čekal komorník
  a osobní lékař doktor Ehmig,
 • 00:20:58 kteří císaře doprovodili k vozu.
 • 00:21:00 Císař se pokaždé nejprve zeptal
  kočího, jehož oslovoval jménem:
 • 00:21:05 'Jak to jde?'
  'Veličenstvo, dobře.' zněla odpověď.
 • 00:21:09 Zároveň císař nastoupil do vozu,
 • 00:21:12 přičemž ale stále pobízel
  ke spěchu.
 • 00:21:15 Předtím vzal doktor Ehmig
  místo nalevo.
 • 00:21:18 V druhém voze je doprovázel
  komorník.
 • 00:21:20 Potom se jelo v rychlém klusu
  ze zámeckého dvora
 • 00:21:23 dolů na jižní stranu Zákup
  na cestu ven,
 • 00:21:26 která byla osázena pěknými
  ovocnými stromy.
 • 00:21:31 Jak mně bylo řečeno,
 • 00:21:32 dělal dobrý lesní vzduch
  vysokému pánovi
 • 00:21:34 už v krátkém čase jeho přítomnosti
  velmi dobře."
 • 00:21:43 Ferdinand Dobrotivý nebyl jediným
  Habsburkem,
 • 00:21:45 který pobýval na zákupském zámku.
 • 00:21:48 Ještě za jeho života sem za ním
  na návštěvu přijela
 • 00:21:50 například jeho nevlastní matka ?
 • 00:21:52 rakouská císařovna Karolina
  Augusta,
 • 00:21:55 byl zde i jeho synovec ? známý
  rakouský císař František Josef I.,
 • 00:21:59 který sem přijel v roce 1860.
 • 00:22:02 Po císařově smrti sem potom
  František Josef I.
 • 00:22:05 zavítal ještě jednou.
 • 00:22:08 Psal se roku 1899
 • 00:22:10 a císař se tu zúčastnil
  rozsáhlých armádních manévrů,
 • 00:22:13 které probíhaly v okolí.
 • 00:22:38 Výtah na zámku v Zákupech
  byl ovládán ještě ručně,
 • 00:22:41 byl ovšem postaven už v době, kdy
  byly známy i jiné možnosti pohonu.
 • 00:22:46 Už roku 1857 byl v jednom obchodním
  domě v New Yorku postaven výtah,
 • 00:22:52 jehož pohon obstarával parní stroj.
 • 00:22:56 Pro použití v obytných domech
 • 00:22:57 bylo však toto řešení neekonomické
  a nepraktické.
 • 00:23:00 Proto došlo k použití
  vodních motorů,
 • 00:23:03 které se vyznačovaly mimo jiné
  laciným provozem
 • 00:23:06 a už roku 1880 sestrojil
  Werner von Siemens
 • 00:23:11 první elektrický výtah.
 • 00:23:16 Zákupský výtah císaře Ferdinanda
 • 00:23:19 byl tak vlastně už v době
  svého vybudování
 • 00:23:21 jakýmsi historickým anachronismem,
 • 00:23:24 stejně tak, jako jeho nejspíš
  jediný pravidelný pasažér.
 • 00:23:30 Ferdinand Habsburský byl
  na svém zámku v Zákupech
 • 00:23:32 naposledy roku 1874.
 • 00:23:35 Napřesrok v Praze
  ve věku nedožitých 83 let zemřel.
 • 00:23:42 Na císaře Ferdinanda veřejnost
  pomalu zapomínala po jeho smrti.
 • 00:23:47 Vlastně zbyl zámek Zákupy,
  jeho vybavení,
 • 00:23:50 já mám to obrovské potěšení,
 • 00:23:51 že můžu sedět u jeho pracovního
  stolu,
 • 00:23:53 což mně činí neuvěřitelnou radost,
 • 00:23:56 nicméně zákupský zámek
 • 00:23:58 vstoupil do historie
  celé habsburské monarchie
 • 00:24:00 ještě jednou a to bylo
  1. července 1900,
 • 00:24:04 kdy se tady v zámecké kapli
  konala svatba
 • 00:24:06 následníka trůnu Františka
  Ferdinanda d'Este
 • 00:24:09 s hraběnkou Žofií Chotkovou,
 • 00:24:11 což byl ve své době opět
  velice populární příběh,
 • 00:24:14 protože celá monarchie sledovala
  v postatě se sympatiemi jeho zápas,
 • 00:24:18 kdy si tu ten nerovný sňatek
  morganatický
 • 00:24:21 vybojoval proti vůli císaře
  i proti vůli dvora.
 • 00:24:43 Navzdory významu ženicha
  se jednalo o velmi skromnou svatbu.
 • 00:24:47 Většina členů panovnického rodu
  Habsburků,
 • 00:24:50 včetně císaře Františka Josefa I.,
 • 00:24:53 totiž s tímto nerovným sňatkem
  nesouhlasila,
 • 00:24:56 a tak se jej ani nezúčastnila.
 • 00:24:58 Výjimku tvořila jenom arcivévodova
  nevlastní matka Marie Tereza
 • 00:25:03 se svými dvěma dcerami.
 • 00:25:05 Zbývající hosté byli příbuznými
  nevěsty.
 • 00:25:10 Jestli někdo z těchto významných
  návštěvníků zámku
 • 00:25:13 použil tento výtah, tak o tom se
  nám zprávy nedochovaly,
 • 00:25:16 jisté ale je, že o 14 let později
  sarajevským atentátem
 • 00:25:20 právě na Františka Ferdinanda
  d'Este a jeho choť
 • 00:25:23 skončila celá jedna historická
  epocha.
 • 00:25:26 Epocha, ve které výtahy jezdily
  na ruční pohon,
 • 00:25:30 jako tady na zámku v Zákupech.
 • 00:25:35 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související