iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 5. 2011
22:40 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
7927
zhlédnutí

Jaroslav Krček: Ten, který jest

Oratorium inspirované kristologií Rudolfa Steinera o třech částech: Z kamení chléb, Kázání na hoře a Slovo.

89 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Jaroslav Krček: Ten, který jest

 • 00:00:01 Dobrý večer vám,
  dámy a pánové,
 • 00:00:02 přeji z Obecního domu v Praze,
  kde jsme si v neděli 6. března
 • 00:00:06 připomněli společně
  s dalšími evropskými zeměmi
 • 00:00:10 150. výročí narození
  Rudolfa Steinera.
 • 00:00:13 Rodák z malé obce Kraljevec,
  která dříve patřila k Uhrám
 • 00:00:16 a dnes leží
  v severním cípu Chorvatska,
 • 00:00:20 zasáhl do celé řady oborů.
 • 00:00:23 Jako filosof, pedagog, dramatik
  i literární kritik,
 • 00:00:26 zakladatel waldorfského školství
  a také nauky zvané antroposofie,
 • 00:00:31 inspiroval mnohé osobnosti
  veřejného života.
 • 00:00:34 Mezi nimi také nepřehlédnutelnou
  postavu české kultury,
 • 00:00:38 hudebníka, skladatele, dirigenta,
  vyhledávaného hudebního režiséra,
 • 00:00:42 vynikajícího znalce
  a také interpreta folkloru
 • 00:00:45 a v neposlední řadě
  duši souboru
 • 00:00:48 Musica Bohemica -
  Jaroslava Krčka.
 • 00:00:51 Než vyslechneme jeho oratorium
  Ten, který jest,
 • 00:00:55 ráda bych panu skladateli
  položila několik otázek.
 • 00:00:58 Dobrý večer.
  Dobrý večer.
 • 00:01:00 Těch témat
  se nabízí bezpočet.
 • 00:01:02 Mohl byste nám úvodem říci,
  které z myšlenek Rudolfa Steinera
 • 00:01:06 bychom podle vašeho názoru
  měli určitě znát a rozvíjet?
 • 00:01:10 Pokusím se o to,
  ale rád bych předeslal,
 • 00:01:15 že vlastně antroposofie je,
  dalo by se říci,
 • 00:01:19 vědecké poznávání
  duchovních světů.
 • 00:01:22 Takhle se to oficiálně říká,
  ale je to samozřejmě nepřesné,
 • 00:01:27 protože věda
  sice zasahuje do všeho možného,
 • 00:01:32 ale do duchovních světů
  je to obtížné.
 • 00:01:35 K tomu je potřeba zvláštního
  nadání.
 • 00:01:39 A to Steiner měl.
  Byl to ten člověk,
 • 00:01:42 který viděl takzvaně za zrak
  a uměl v duchovních světech číst.
 • 00:01:48 A představte si,
  vy jste vyjmenovala
 • 00:01:51 do čeho všeho zasahoval,
  ale představte si,
 • 00:01:55 že byl také například řezbářem
  a taky architektem,
 • 00:01:59 protože navrhl
  takzvané Goetheanum v Dornachu,
 • 00:02:06 což je sídlo
  antroposofické společnosti.
 • 00:02:10 Ale vy jste se ptala
  na ty myšlenky.
 • 00:02:13 Samozřejmě všichni víme,
  co znamená waldorfské školství.
 • 00:02:17 To je jedna
  z klíčových myšlenek,
 • 00:02:20 ale mne osobně zaujala jeho,
  no, musím to tak říct,
 • 00:02:24 jeho kristologie.
 • 00:02:27 To, co by se dalo nazvat
  impulsem Krista jakožto něco,
 • 00:02:33 co pomáhá vývoji lidstva.
 • 00:02:36 A to jsou myšlenky,
  které bych doporučil,
 • 00:02:40 abychom se jimi zaobírali
  a abychom je začali
 • 00:02:45 konečně tak trochu aplikovat.
 • 00:02:48 Ona je to právě myslím
  kristologie,
 • 00:02:51 která se promítá i do dnes
  uváděného Oratoria.
 • 00:02:53 Ano, začalo to tím,
  že jsem dostal knihu,
 • 00:02:59 která se jmenuje
  Páté evangelium.
 • 00:03:02 A je to vlastně cyklus
  přednášek Rudolfa Steinera.
 • 00:03:05 Ale on sám ji autorizoval
  a sám o ní říká,
 • 00:03:08 že tento cyklus přednášek
  má nesmírně rád.
 • 00:03:12 Je to kniha, která pojednává
  o Ježíši Nazaretském
 • 00:03:17 a poučí nás,
  co vlastně dělal Ježíš
 • 00:03:22 mezi 12. a 30. rokem.
 • 00:03:25 Jak se připravoval
  na ta mystéria,
 • 00:03:27 která vlastně začala od křtu
  v Jordáně až do Golgoty.
 • 00:03:33 A to je právě to, co jsem říkal,
  že biblické texty
 • 00:03:37 nám to neříkají,
  toto období Ježíše Nazaretského,
 • 00:03:42 ale Steiner
  to vybádal tam někde nahoře.
 • 00:03:46 Vy jste si vybral
  obrovské téma.
 • 00:03:48 Oratorium má tři části,
  trvá zhruba 75 minut.
 • 00:03:52 Jak dlouho jste ho psal?
 • 00:03:54 Začal jsem v roce 2003
  a to vznikla
 • 00:03:59 první část pod názvem
  Z kamení chléb.
 • 00:04:03 A ta je vyloženě inspirovaná
  Pátým evangeliem.
 • 00:04:06 A myslel jsem si,
  že to tím skončí.
 • 00:04:08 Dokonce jsem tomu neříkal
  oratorium, ale opera, balet,
 • 00:04:14 protože jsem si vymyslel
  i jakési scénické ztvárnění.
 • 00:04:19 Uplynulo asi pět let
  a já jsem si řekl,
 • 00:04:22 že by bylo dobře tu kristologii
  dodělat opravdu až k té Golgotě.
 • 00:04:28 A dlouho jsem nemohl přijít na to,
  jak začít dál.
 • 00:04:33 Až přišla taková jakási
  nápověda,
 • 00:04:35 že by to mělo být
  Matoušovo evangelium
 • 00:04:39 a jeho slavné kázání
  na hoře.
 • 00:04:42 Protože tam opět Steiner
  zasahuje
 • 00:04:45 v těch slavných blahoslavení
  a upozorňuje například
 • 00:04:49 mimo jiné také na to,
  že některé jsou
 • 00:04:53 nedobře přeloženy z originálu.
 • 00:04:56 Zrovna to prvé
  "blahoslaveni chudi duchem,
 • 00:05:00 neboť jejich je království...",
  když si to vezmeme
 • 00:05:03 z hlediska dneška,
  tak to trochu skřípe.
 • 00:05:07 Takže Steiner říká:
  "Blahoslaveni,
 • 00:05:10 kteří o ducha žebráte,
  bohem naplněni budete..."
 • 00:05:15 a tak dále.
  Takže toto mě velice zaujalo,
 • 00:05:18 přečetl jsem si vše,
  co Steiner napsal
 • 00:05:20 o Matoušově evangeliu
 • 00:05:23 a vytvořil jsem si libreto
  na druhou část.
 • 00:05:27 A třetí část jsem nazval
  Slovo.
 • 00:05:31 A tam musím přiznat,
  že už se Steinera nedotýkám,
 • 00:05:36 ale bylo mi posláno něco,
  co se nedalo přehlédnout.
 • 00:05:43 A sice jistý spisek,
  který vnitřním hlasem zapsala,
 • 00:05:49 a teď už ji smím jmenovat,
  její svobodné jméno
 • 00:05:53 bylo Jana Leinarová
  a dnes se jmenuje Nováčková.
 • 00:05:58 A od svých dětských let
  má tyto vnitřní hlasy
 • 00:06:01 a zapisuje si je.
 • 00:06:03 Nikoliv, že by je vydávala,
  ale prostě já je mám.
 • 00:06:09 A tam jsou myšlenky,
  které si myslím
 • 00:06:14 promlouvají teď v dnešní době
  a jsou tam odtud také.
 • 00:06:19 Takže to bylo pro mne
  naprosto podstatné
 • 00:06:25 je použit
  pro závěrečnou část.
 • 00:06:29 To byla ta
  myšlenková ideová rovina.
 • 00:06:31 Co hudební nápady?
  Přicházely spontánně
 • 00:06:34 nebo jste tu skladbu,
  jak se hezky říká, "vysedět"?
 • 00:06:37 Ono je to tak.
 • 00:06:40 To se jednoho krásného dne
  probudíte a řeknete si:
 • 00:06:43 "Asi bych měl napsat
  symfonii."
 • 00:06:46 A jdete,
  hledáte ty tóny všelijak.
 • 00:06:50 Někdy to jde, někdy hůř,
  někdy to nejde,
 • 00:06:53 někdy je to lopota,
  ale pak se stane,
 • 00:06:56 že přijde nějaký impuls,
  který prostě udělat musíte.
 • 00:07:02 A tady, omlouvám se,
  ale musím to tak říct,
 • 00:07:07 jako kdyby přišla nějaká nápověda
  a jde to lehce.
 • 00:07:12 Nebo lehce - nejde to obtížně.
  Jde to dokonce i rychle.
 • 00:07:19 A to je případ například
  toho Z kamení chléb,
 • 00:07:23 protože to jsem skutečně
  vytvořil brzy.
 • 00:07:26 Ale v podstatě
  i ty další části.
 • 00:07:30 Tak bych tak řekl,
  že Kázání na hoře
 • 00:07:35 bylo za měsíc hotovo.
  A Slovo také.
 • 00:07:40 Takže toto se tady stalo,
  ale jsou skladby v mém životě,
 • 00:07:44 které mi dají lopotu.
 • 00:07:46 Já jsem napsal například balet
  a ten jsem psal 23 let.
 • 00:07:51 Takže to jenom tak říkám,
  že se tohle někdy stane.
 • 00:07:55 Já jsem to neměl poprvé.
 • 00:07:59 Když jsem kdysi
  v nějakém 77. roce
 • 00:08:02 dostal do ruky
  Labyrint světa ráj srdce,
 • 00:08:05 tak jsem si řekl:
  "Tohle já musím zhudebnit."
 • 00:08:08 Takže to také ze mne
  vylítlo hned.
 • 00:08:11 A to jsou ty případy,
  kdy to člověk asi má dostat
 • 00:08:14 a asi musí udělat.
  Je to jeho úkol.
 • 00:08:18 Ještě nám řekněte,
  jak náročný úkol jste,
 • 00:08:20 podle svého soudu,
  připravil v oratoriu,
 • 00:08:22 ten, který jest interpretů?
  Muzikantům a zpěvákům.
 • 00:08:25 No,
  nejnáročnější to má sólista,
 • 00:08:29 což bude dnes Roman Janál,
  moc mu držíme palce,
 • 00:08:34 protože na něm to stojí.
 • 00:08:35 On je opravdu představitel
  toho Krista.
 • 00:08:39 A pokud jde
  o orchestrální partii -
 • 00:08:42 víte, já jsem původem
  violoncellista a já jsem,
 • 00:08:48 nebojím se to říct,
  já se bojím napsat něco těžkého,
 • 00:08:51 protože pak je skladatel
  zklamán.
 • 00:08:54 Protože je to lopota
  a neleze to z toho ven, nezní to.
 • 00:08:57 Takže já se snažím
  nepsat obtížné partie,
 • 00:09:01 ale samozřejmě z jistého hlediska
  to obtížné je vždycky.
 • 00:09:06 Protože má-li se dílo dotáhnout
  do nějakého tvaru,
 • 00:09:10 má-li vonět a má-li působit,
 • 00:09:13 tak to je vždycky obtížné
  a vyžaduje to čas a zažití.
 • 00:09:17 Pane Krčku, děkuji vám
  za zajímavé povídání.-Prosím.
 • 00:09:22 Oratorium Ten, který jest
  Jaroslava Krčka
 • 00:09:24 je inspirováno
  kristologií Rudolfa Steinera
 • 00:09:26 a tvoří ho tří části:
 • 00:09:28 Z kamení chléb, Kázání na hoře
  a Slovo.
 • 00:09:32 Hraje Plzeňská filharmonie
  pod taktovkou Jaroslava Krčka,
 • 00:09:36 dále účinkuje
  Pražský filharmonický sbor,
 • 00:09:39 sóla přednesou Edita Adlerová
  a Roman Janál
 • 00:09:42 a recituje Alfred Strejček.
 • 00:11:20 Bůh tak miloval svět,
  že dal svého jediného syna,
 • 00:11:29 aby žádný, kdo v něj věří
  nezahynul, ale měl život věčný.
 • 00:15:55 Vládnou zla!
 • 00:16:02 Svědkové pádu!
 • 00:16:11 Vědomí lidského JÁ
  se zatemňuje.
 • 00:16:22 Člověk vlečen pýchou,
  sveden vinou bez viníků,
 • 00:16:28 zotročen mamonem,
  přemožen mocí
 • 00:16:33 a uveden v pokušení
  pachtí se, hodní a štve,
 • 00:16:40 aby ve víru každodennosti
  dobýval chléb svůj vezdejší,
 • 00:16:45 bez cíle,
  bez viditelného konce,
 • 00:16:49 bez vůle nebes,
  neboť se odloučil
 • 00:16:53 od království tvého
  a zapomněl jméno tvé.
 • 00:17:03 Divný sen.
 • 00:17:09 Neznámá bolest.
 • 00:17:16 (KRISTUS)
  Ó, světlo světa,
 • 00:17:21 Ó, světlo světa,
 • 00:17:23 Ó, světlo světa,
 • 00:17:26 bez něhož všechno je tmou,
  osviť svět!
 • 00:17:35 Ó, živote světa,
  Ó, živote světa,
 • 00:17:41 Ó, živote světa,
 • 00:17:45 bez něhož všechno je mrtvé,
  oživ svět!
 • 00:17:51 Ó, cesto,
  bez níž je všechno
 • 00:17:55 neschůdné a scestné,
  zaveď všechno,
 • 00:17:59 co se od Tebe vzdaluje,
  svou mocí k sobě,
 • 00:18:05 do své blažené věčnosti.
 • 00:18:13 Divný sen.
 • 00:18:19 Divný sen.
  Divná bolet.
 • 00:18:28 Ale neslyší.
 • 00:18:34 Mají oči, ale nevidí.
 • 00:18:56 Nikdo neslyší,
  nikdo nevidí.
 • 00:19:11 Neslyší.
 • 00:19:18 Nevidí.
 • 00:19:30 Bože,
  ptáš-li se nás,
 • 00:19:35 volajících k Tobě:
 • 00:19:39 "Co chcete,
  abych pro vás učinil?",
 • 00:19:45 tisíckrát
  opakujeme toto jediné:
 • 00:19:51 "Abychom viděli!"
 • 00:20:00 Zahřmi tedy
  a vypusť své blesky,
 • 00:20:13 aby Tvé světlo
  mocněji zalilo všechny.
 • 00:20:59 Vládnou zla
  a ničení temnotu plodící.
 • 00:21:08 Vědomí lidského JÁ
  se zatemňuje.
 • 00:21:17 Člověk nahlíží
  do propasti svého bytí.
 • 00:21:30 (KRISTUS)
  Propast?
 • 00:21:33 Ničení?
  Ne!
 • 00:21:47 Nechej shořet
  omyl lidského sobectví v ohni
 • 00:21:52 a poblouznění lidského sebevědomí
  v plameni,
 • 00:21:57 který se vznítí
  v obětí.
 • 00:22:03 Do dálek vesmíru leť,
  do hlubin světů jdi,
 • 00:22:05 buď sám sebou
  a čekej,
 • 00:22:07 až budou v Tvé duši
  hřejivě zářit síly
 • 00:22:11 nejvyšším smyslem - lásky.
 • 00:22:17 Ó,
  světlo neviditelné,
 • 00:22:23 dej nám zrak,
  který by na Tebe viděl.
 • 00:22:33 Ó,
  světlo věčné,
 • 00:22:39 osviť naše mysli,
  aby Tobě rozuměly
 • 00:22:44 a Tebe milovaly.
  Ó!
 • 00:22:59 Divný sen,
  divná bolest,
 • 00:23:11 nikdo nevidí,
  nikdo neslyší.
 • 00:23:20 Moudrost pominula,
  proroctví jsou němá,
 • 00:23:29 pravda vyhnána,
  láska osaměla,
 • 00:23:37 láska osaměla,
  láska osaměla.
 • 00:23:51 Divná bolest?
  Moudrost, proroctví jsou němá?
 • 00:23:56 Láska osaměla?
 • 00:24:02 Pohleď, synu člověka,
  Tvá matka je s Tebou.
 • 00:24:07 Její duše se kolébá
  na Tvých slovech,
 • 00:24:10 ale nerozumí jim.
 • 00:24:12 Její srdce cítí Tvou bolest,
  ale neví, jak ji utišit,
 • 00:24:17 věří v bohatství
  starého učení,
 • 00:24:21 ale láska k Tobě
  láme její víru.
 • 00:24:24 Nesdělitelné je trápení Tvé
  a nesdělitelná Tvá bolest.
 • 00:24:33 (MATKA)
  Ó, ó, ó...
 • 00:24:59 Ó, živote světa.
  Ó, živote světa.
 • 00:25:15 Slova,
  která slyším,
 • 00:25:19 padají jako kameny
  do mého nitra.
 • 00:25:30 Nerozumím!
 • 00:25:40 Nerozumím.
 • 00:25:45 Poznání, láska,
  moudrost přichází,
 • 00:25:54 vrůstá, trvá.
  Trvají i dávná proroctví.
 • 00:26:08 Nepominou,
  nepominou,
 • 00:26:16 stále žijí
  a jsou světlem lidí.
 • 00:26:30 A jsou světlem lidí.
 • 00:26:38 Chovám k nim úctu,
  posvátnou úctu!
 • 00:26:53 Posvátnou úctu.
 • 00:27:13 (KRISTUS) I já jsem ve své duši
  choval úctu.
 • 00:27:25 Avšak nyní
  v bolesti poznávám
 • 00:27:31 marnost
  učení minulých věků.
 • 00:27:38 Láska je slepá
  a moudrost hluchá,
 • 00:27:44 naprázdno zní volání,
 • 00:27:49 nikdo neslyší,
  nikdo nevidí.
 • 00:27:55 (MATKA) Ó, světlo světa,
  bez něhož všechno je tmou
 • 00:28:00 osviť svět!
 • 00:28:02 (KRISTUS) Bezcenná je prosba,
  bezcenné voláni,
 • 00:28:06 bezcenné kázaní!
  (MATKA)Ó, Bože,
 • 00:28:10 ptáš-li se nás,
  volajících k tobě:
 • 00:28:16 "Co chcete,
  abych pro vás učinil?",
 • 00:28:21 tisíckrát opakujeme
  toto jediné:
 • 00:28:28 "Abychom viděli!"
 • 00:28:33 Bezcenná prosba?
  Bezcenné volání?
 • 00:28:36 Bezcenné kázání?
 • 00:28:39 Ó, synu člověka,
  těžko je chápat
 • 00:28:42 a těžké přijmout
  slova o bezcennosti všeho,
 • 00:28:47 co bylo po věky
  nejsvětějším odkazem lidí.
 • 00:28:51 Duše Tvé matky to ví,
  její srdce však hoří
 • 00:28:56 nejhlubším pochopením
  pro vše,
 • 00:28:58 co muselo být takto
  vysloveno.
 • 00:29:00 Nesdělitelné je trápení Tvé
  a nesdělitelná Tvá bolest.
 • 00:29:06 (KRISTUS) Potkal jsem zde
  mnoho prostých lidí.
 • 00:29:08 Prosili, volali:
 • 00:29:12 "Ty jsi nový kněz,
  který nám byl poslán!"
 • 00:29:24 Postavili mne na obětiště
  a žádali, abych vykonal oběť.
 • 00:29:39 Nemohl jsem!
 • 00:29:50 Viděl jsem
  mezi nimi strašlivé démony.
 • 00:30:12 Zhroutil jsem se.
 • 00:30:24 Má duše byla vynesena
 • 00:30:35 a já uslyšel hlas,
  který volal!
 • 00:30:45 Který volal!
 • 00:30:51 Vládnou zla!
 • 00:30:58 Svědkové pádu.
 • 00:31:06 Vědomí lidského JÁ
  se zatemňuje.
 • 00:31:19 Člověk, vlečen pýchou,
  sveden vinou bez viníků,
 • 00:31:24 zotročen mamonem,
  přemožen mocí
 • 00:31:29 a uveden v pokušení,
  pachtí se, honí a štve,
 • 00:31:34 aby ve víru každodennosti
  dobýval chléb svůj vezdejší.
 • 00:31:39 Bez cíle,
  bez viditelného konce,
 • 00:31:42 bez vůle nebes,
  neboť se odloučil
 • 00:31:46 od království Tvého
  a zapomněl jméno Tvé.
 • 00:31:56 (MATKA) Divný sen,
  neznámá bolest.
 • 00:32:10 Ó, světlo věčné,
  osviť naše mysli,
 • 00:32:17 aby Tobě rozuměly
  a Tebe milovaly.
 • 00:32:25 Bezcenná je prosba,
  bezcenné volání,
 • 00:32:29 bezcenné je kázání.
 • 00:32:36 Ó, synu člověka,
  věz,
 • 00:32:38 že srdce Tvé matky
  se spojuje s Tvým.
 • 00:32:43 Tvá slova a moudrost
  ji proměňují,
 • 00:32:47 ztotožňují se s Tebou,
 • 00:32:51 snímají Tvou bolest
  a trápení.
 • 00:32:55 Tíha Tvého poznání
  vytryskla z Tvé duše
 • 00:32:58 a vlévá se do její.
 • 00:33:01 Jsi očištěn
  od okovů utrpení.
 • 00:33:04 Odložil jsi
  vědomí svého bytí,
 • 00:33:06 abys přijal nevyslovitelné.
  Jdi tedy!
 • 00:33:14 Ten, který kráčí před Tebou,
  čeká.
 • 00:33:20 Čeká a volá!
 • 00:33:30 Připravte cestu páně!
  Urovnejte stezky!
 • 00:33:39 Přichází někdo,
  kdo je uprostřed vás!
 • 00:33:45 Je větší než já,
  neboť tu byl už dříve.
 • 00:33:51 Jemu nejsem hoden
  ani rozvázat řemínek u jeho obuvi.
 • 00:34:04 Připravte cestu Páně!
  Urovnejte stezky!
 • 00:34:10 Každá propast bude zasypána,
  co je křivé, bude přímé,
 • 00:34:15 a každý tvor
  uzří spásu Boží!
 • 00:34:20 Urovnejte cestu Páně!
 • 00:34:33 Lopata je v jeho ruce
  a on pročistí svůj mlat,
 • 00:34:38 svou pšenici
  shromáždí do sýpky,
 • 00:34:41 ale plevy
  spálí ohněm neuhasitelným!
 • 00:34:53 Urovnejte stezky!
 • 00:34:59 Hle,
  Beránek Boží přichází,
 • 00:35:06 Beránek,
  který snímá hříchy světa."
 • 00:36:03 Prostorná je brána
  a široká je cesta,
 • 00:36:09 která vede do záhuby.
 • 00:36:13 A mnoho je těch,
  kdo tudy kráčejí.
 • 00:36:18 Těsná je brána
  a úzká je cesta,
 • 00:36:22 která vede k životu
  a málokdo ji nalézá.
 • 00:39:04 (Hlas pokušitele)
  Kam jdeš, synu člověka?
 • 00:39:08 Jakou oběť chystáš?
  Jdeš do říše lidí?
 • 00:39:16 Lidské tělo, které jsi přijal,
  Tě podmaní.
 • 00:39:20 Nebudeš moci překonat
  zákony tíže.
 • 00:39:26 Jen se mnou můžeš
  v těle žít beze strachu.
 • 00:39:32 Jen já
  Tě mohu ochránit před pádem,
 • 00:39:37 pokloníš-li se mi.
 • 00:39:42 (KRISTUS)
  Jen Bohu, otci svému,
 • 00:39:47 se budu klanět
  a jeho jediného uctívat.
 • 00:39:56 Síla, kterou mě Bůh obdařil,
  mne ochrání.
 • 00:41:12 (Hlas pokušitele)
  Síla?
 • 00:41:15 Chceš-li se honosit
  Božskými silami,
 • 00:41:19 proč neuděláš tedy
  z kamení chléb?
 • 00:41:23 Učiň z kamení chléb!
 • 00:41:31 (KRISUS)
  Nejen chlebem živ jest člověk,
 • 00:41:36 ale každým slovem,
  které vychází z Božích úst!
 • 00:41:47 (Hlas pokušitele)
 • 00:41:50 I kdybys pravdu měl,
  přece Tě zadržím.
 • 00:41:55 Ty znáš jen to, co činí Duch,
  který sestoupil z výšin.
 • 00:42:01 Zde, na zemi,
  vládnou jiné zákony.
 • 00:42:05 Lidé se nemohou živit
  jenom Duchem,
 • 00:42:08 jsou skutečně nuceni
  dělat z kamení chléb,
 • 00:42:13 živit se
  prostřednictvím peněz.
 • 00:42:20 A této moci
  hodlám použít
 • 00:42:33 a této moci
  hodlám zneužít!
 • 00:42:43 (KRISTUS)
  Ó, světlo světa,
 • 00:42:58 ó, světlo světa,
  osviť svět!
 • 00:43:05 Ó, světlo světa,
  osviť svět!
 • 00:44:32 Já jsem cesta,
  pravda i život.
 • 00:44:48 Přicházím od Boha,
  od Boha otce.
 • 00:45:02 Kdo pozná mne,
  pozná i mého otce.
 • 00:45:12 Kdo uvidí mne,
  uvidí i mého otce.
 • 00:45:27 Přišel jsem,
  abych zjevil Ducha pravdy,
 • 00:45:34 jehož svět
  nemůže přijmout,
 • 00:45:39 neboť ho nevidí,
  ani ho nezná.
 • 00:45:48 Vládnou zla,
  člověk zapomněl jméno Tvé.
 • 00:45:55 (KRISTUS) Otče náš,
  jenž jsi na nebesích,
 • 00:46:06 posvěť se jméno Tvé.
 • 00:46:13 Neboť se odloučil
  od království Tvého.
 • 00:46:15 (KRISTUS)
  Přijď království Tvé.
 • 00:46:20 Bez vůle nebe,
  bez viditelného konce.
 • 00:46:24 (KRISTUS) Buď vůle Tvá,
  jako v nebi, tak i na zemi.
 • 00:46:34 Pachtí se, honí a štve,
  aby dobýval chléb svůj vezdejší.
 • 00:46:40 (KRISTUS) Chléb náš vezdejší
  dej nám dnes.
 • 00:46:45 Přemožen mocí,
  zotročen mamonem,
 • 00:46:49 sveden vinou bez viníků...
 • 00:46:53 (KRISTUS)
  Odpusť nám naše viny,
 • 00:46:58 jako i my
  odpouštíme našim viníkům!
 • 00:47:07 vlečen pýchou
  a uveden v pokušení...
 • 00:47:14 (KRISTUS)
  A neuveď nás v pokušení,
 • 00:47:19 ale zbav nás od zlého.
  Amen.
 • 00:49:11 Stál jsem uprostřed světa
  a zjevil jsem se jim v těle.
 • 00:49:20 Nalezl jsem však
  všechny opilé.
 • 00:49:25 Nikoho jsem nenašel
  žíznivého.
 • 00:49:30 A pocítil jsem bolest
  nad syny lidskými,
 • 00:49:35 neboť slepí jsou a nevidí,
  že přišli na svět prázdní.
 • 00:49:56 (SBOR)
  Cestami dlouhých karavan,
 • 00:50:00 které se
  v horkém písku boří,
 • 00:50:06 putujem zemí do všech stran
  ke světlu,
 • 00:50:13 které v dálce hoří.
 • 00:50:26 Cestami
  kalných dnů a vod,
 • 00:50:31 vedl nás
  proti vlnobití.
 • 00:50:37 Ukázal
  v řece klidný brod
 • 00:50:43 a světlo,
  které v dálce svítí.
 • 00:50:59 Kdo má uši k slyšení,
  ať slyší.
 • 00:51:02 To, co čekáte,
  již přišlo!
 • 00:51:08 Ale vy to nepoznáváte.
 • 00:51:32 (KRISTUS)
  Já jsem to světlo,
 • 00:51:39 které je nade vším.
 • 00:51:47 Všechno ze mne vyšlo
  a všechno ke mně přišlo.
 • 00:52:09 Já jsem ve všem.
 • 00:52:14 Rozštípněte dřevo,
  já jsem tam,
 • 00:52:18 zdvihněte kámen
  a najdete mne tam.
 • 00:52:38 (Sbor)
  Cestami, jež se dotkly hvězd,
 • 00:52:42 v krajině
  dosud nepoznané,
 • 00:52:48 vedl nás
  ke své cestě cest
 • 00:52:53 ke světlu,
  které v dálce plane.
 • 00:53:08 Není nic skrytého,
  co by nebylo zjeveno,
 • 00:53:12 neboť to, co máte v sobě
  vás zachrání.
 • 00:53:22 (KRISTUS)
  Kdo má uši k slyšení, ať slyší!
 • 00:53:28 (Sbor)
  Kdo má uši k slyšení, ať slyší!
 • 00:53:34 Slyšeli jste,
  že bylo řečeno nezabiješ!
 • 00:53:40 Kdo by zabil,
  bude vydán soudu.
 • 00:53:47 Já však pravím,
  že již ten,
 • 00:53:52 kdo se hněvá
  na svého bratra,
 • 00:53:56 bude vydán soudu!
 • 00:54:08 Dále jste slyšeli,
  že bylo řečeno
 • 00:54:13 oko za oko,
  zub za zub!
 • 00:54:18 Já však pravím,
  abyste se zlým nejednali,
 • 00:54:24 jako on jedná s vámi.
 • 00:54:27 Ten,
  kdo tě uhodil do pravé tváře,
 • 00:54:31 tomu nastav i druhou
 • 00:54:34 a kdo by se s tebou chtěl
  soudit o košili,
 • 00:54:38 tomu nech i svůj plášť!
 • 00:54:46 Slyšeli jste také:
 • 00:54:50 Milovati budeš bližního svého
  a nenávidět nepřítele!
 • 00:54:58 Já však pravím:
  Milujte své nepřátele
 • 00:55:06 a modlete se za ty,
  kdo vás sužují,
 • 00:55:10 abyste byli
  dobrými syny nebeského Otce,
 • 00:55:16 neboť on dává
  svému slunci svítit
 • 00:55:19 na dobré i na zlé
 • 00:55:21 a déšť posílá na spravedlivé
  i nespravedlivé.
 • 00:55:53 Uvnitř každého člověka
  je světlo
 • 00:55:57 a svítí světu celému.
 • 00:56:00 Jestliže nesvítí,
  je tma!
 • 00:56:05 (Sbor)
  Cestami, které určil čas,
 • 00:56:10 čas
  nespoutaný kalendáři,
 • 00:56:16 zažehl světlo
  v každém z nás,
 • 00:56:21 to světlo,
  které věčně září.
 • 00:56:33 Toto nebe pomine,
  i to, které je nad ním.
 • 00:56:38 Budete-li dbát mých slov,
  pak tyto kameny vám budou sloužit!
 • 00:56:48 (KRISTUS)
  Kdo má uši k slyšení, ať slyší!
 • 00:56:53 (Sbor)
  Kdo má uši k slyšení, ať slyší!
 • 00:56:59 Prokazujete-li dobrodiní,
  nečiňte tak před lidmi,
 • 00:57:06 jim na odiv.
 • 00:57:08 Nechtějte vzbudit pozornost,
  jako činí pokrytci,
 • 00:57:14 aby došli slávy.
 • 00:57:18 Když budete
  prokazovat dobrodiní,
 • 00:57:22 ať neví vaše levice,
  co činí pravice,
 • 00:57:27 neboť jen tak
  dojdete odplaty.
 • 00:57:46 Neukládejte si poklady
  na zemi,
 • 00:57:51 kde je ničí mol a rez
 • 00:57:54 a kde je zloději
  vykopávají a kradou.
 • 00:57:58 Ukládejte si poklady
  v nebi,
 • 00:58:00 neboť kde je tvůj poklad,
  tam bude i tvé srdce.
 • 00:58:06 Nemějte starost o svůj život,
  co budete jíst,
 • 00:58:10 ani o tělo,
  co budete mít na sebe.
 • 00:58:14 Což není život víc
  než pokrm
 • 00:58:17 a tělo víc než oděv?
  Pohleďte na nebeské ptactvo!
 • 00:58:24 Neseje, nežne ani nesklízí
  a přece tu stále je.
 • 00:58:30 A podívejte na polní lilie,
  nepracují, nepředou,
 • 00:58:36 avšak pravím vám,
  že ani Šalomoun
 • 00:58:42 nebyl oděn
  jako jediná z nich.
 • 00:58:49 (KRISTUS)
  Kdo má uši k slyšení, ať slyší!
 • 00:58:53 (Sbor)
  Ať slyší!
 • 00:58:58 Nesuďte,
  abyste nebyli souzeni,
 • 00:59:02 neboť jakým soudem soudíte,
  takovým budete souzeni!
 • 00:59:08 Proste a bude vám dáno!
  Tlučte a bude vám otevřeno!
 • 00:59:16 Střezte se
  lživých proroků,
 • 00:59:21 kteří k vám chodí
  v rouchu beránčím,
 • 00:59:25 ale uvnitř jsou to
  vlci!
 • 00:59:31 Po jejich ovoci
  je poznáte,
 • 00:59:35 neboť jenom dobrý strom
  vydá dobré ovoce.
 • 00:59:46 A tak každý,
  kdo slyší tato má slova
 • 00:59:49 a dbá jich,
  je podoben tomu,
 • 00:59:51 kdo postavil dům svůj
  na skále.
 • 00:59:54 Zvedly se vody,
  přihnala bouře,
 • 00:59:57 ale dům nepadl,
  neboť měl základy pevné.
 • 01:00:01 Kdo však mých slov nedbá,
  je podoben bláznu,
 • 01:00:04 který postavil dům svůj
  na písku.
 • 01:00:06 Zvedly se vody,
  přihnala bouře,
 • 01:00:10 dům padl
  a jeho pád byl veliký.
 • 01:00:16 Blahoslavení
  chudí duchem,
 • 01:00:21 neboť jejich
  je království nebeské.
 • 01:00:27 (Sbor)
  Neboť jejich je království nebeské.
 • 01:00:32 Amen, pravím vám,
  kteří skrze mne o ducha žebráte,
 • 01:00:37 Bohem naplněni budete.
 • 01:00:41 (KRISTUS) Blahoslavení lkající,
  neboť oni potěšeni budou.
 • 01:00:50 (Sbor)
  Neboť oni potěšeni budou.
 • 01:00:56 Amen, pravím vám,
  kteří skrze mne utrpení snášíte,
 • 01:01:01 Duchem svatým
  utěšeni budete.
 • 01:01:05 (KRISTUS) Blahoslavení tiší,
  neboť oni za dědictví
 • 01:01:12 zemi dostanou.
  (Sbor) Zemi dostanou.
 • 01:01:18 Amen, pravím vám,
  kteří skrze mne žádosti
 • 01:01:21 své zklidňujete,
  šťastni na zemi budete.
 • 01:01:26 (KRISTUS) Blahoslavení,
  kdo žízní a hladovějí
 • 01:01:33 po spravedlnosti,
  neboť oni nasyceni budou.
 • 01:01:42 Amen, pravím vám,
  kteří skrze mne silou nitra
 • 01:01:45 o spravedlnost usilujete,
  k pravdě dojdete.
 • 01:01:52 (sbor) Blahoslavení milosrdní,
  neboť oni milosrdenství dojdou.
 • 01:02:01 Amen, pravím vám,
  kteří skrze mne soucítíte
 • 01:02:06 a lásku rozmnožujete,
  láskou sami obdařeni budete.
 • 01:02:13 Kteří skrze mne sebe poznáváte,
  Boha uzříte.
 • 01:02:17 Kteří mír a harmonii
  do světa přinášíte,
 • 01:02:21 syny Božími budete.
 • 01:02:24 A kteří jméno mé
  do světa vnášet budete,
 • 01:02:27 život naleznete.
 • 01:02:41 (KRISTUS) Blahoslavení,
  kteří protivenství
 • 01:02:48 trpí pro spravedlnost.
  (Sbor) Pro spravedlnost.
 • 01:02:57 Neboť jejich
  jest království nebeské.
 • 01:03:14 Amen, pravím vám,
  když vás lidé budou nenávidět,
 • 01:03:24 když vás budou hanět
  a vyvrhnou jméno vaše
 • 01:03:30 jako zlé pro syna člověka,
  blahoslavení budete.
 • 01:03:43 (Sbor)
  AMEN!
 • 01:05:04 Na počátku bylo slovo
 • 01:05:09 a to slovo bylo u Boha
  a to slovo byl Bůh.
 • 01:05:16 Všechno
  povstalo skrze ně
 • 01:05:20 a bez něho nebylo nic,
  co jest.
 • 01:05:26 V něm byl život
  a život byl světlo lidí.
 • 01:05:32 To světlo ve tmě svítí
  a tma jej nepohltila.
 • 01:05:40 A to slovo se stalo tělem
  a přebývalo mezi námi.
 • 01:05:49 Spatřili jsme jeho slávu,
 • 01:05:53 slávu,
  jakou má od otce jednorozený syn,
 • 01:05:59 plný milosti a pravdy.
 • 01:06:24 Hle,
  město před ním pokleká.
 • 01:06:29 Jakoby
  slova tavil z kovu,
 • 01:06:34 hosana synu Davidovu,
  hosana synu člověka.
 • 01:06:45 Hosana
  králi nebe, země,
 • 01:06:50 přichází jako mesiáš.
 • 01:06:55 Proměnil
  slovo v plodné sémě,
 • 01:07:00 hosana králi nebe, země,
  hosana Pane, králi náš.
 • 01:07:13 Přišel jsem jako slovo,
  které trvá a tvoří a proměňuje.
 • 01:07:18 Které září
  do prázdnoty lidské mysli i srdce,
 • 01:07:21 abyste rostli k nebi,
  neboť dokud se nenaplní vůle ducha,
 • 01:07:25 která je v něm,
  nebudete spaseni!
 • 01:07:44 Dovnitř sebe se obraťte,
  abyste viděli, kdo s vámi mluví.
 • 01:07:50 Uprostřed sedmi zlatých svícnů
  jsem to já,
 • 01:07:53 kdo na vás volá.
 • 01:07:55 Jsem oděn
  v bělostném rouchu světla
 • 01:07:58 a zlatým pásem ohně
  zdobím své srdce,
 • 01:08:01 ze kterého pramení život.
 • 01:08:04 Kdo jej najde,
  nebude po něm žíznit.
 • 01:08:21 (Sbor) Jsi ten,
  kdo zkrotil pýchu měst.
 • 01:08:31 (KRISTUS)
  Jsem všech a ničí.
 • 01:08:41 (Sbor)
  Jsme tvoje sémě podél cest.
 • 01:08:51 (KRISTUS)
  Jste sémě, co vzklíčí.
 • 01:08:58 (Sbor)
  Jsi pastýř, vinař na vinici.
 • 01:09:04 (KRISTUS)
  Jsem prorok spásy.
 • 01:09:08 (Sbor)
  Jsme tvoji věrní učedníci.
 • 01:09:13 (KRISTUS)
  Po všechny časy.
 • 01:09:17 (Sbor)
  Jsi ten, kdo myslí na jiné.
 • 01:09:24 Benedictus es domine.
 • 01:09:31 (KRISTUS) Jsem věčný plamen.
  Bůh s vámi, Amen.
 • 01:10:13 (Sbor)
  Prostými slovy, prostou větou
 • 01:10:16 sňal ze všech přátel
  tíhu cest.
 • 01:10:18 Oázou je,
  v níž stromy kvetou
 • 01:10:22 a nikdy
  nepřestanou kvést.
 • 01:10:26 Je z těch,
  kdo myslí na jiné.
 • 01:10:31 Benedictus es domine.
  Benedictus es domine.
 • 01:10:41 Hosana na výsostech.
  Hosana na výsostech.
 • 01:10:51 Hosana, Hosana,
  Hosana...
 • 01:11:02 Přišel čas,
  kdy se otevírají brány k tajemství,
 • 01:11:07 abyste mohli bojovat
  se strachem, falešným prorokem,
 • 01:11:11 který sám sebe nazývá
  "Spravedlivý soud"!
 • 01:11:16 Ale je z temnot.
 • 01:11:19 Který se nazývá "Blaho",
  ale činí z vás dravou zvěř
 • 01:11:24 hnanou
  za vidinami pokrmu,
 • 01:11:28 lhostejno kolik jiné zvěře
  bude roztrháno.
 • 01:11:32 Vezměte své zbraně,
  které máte uvnitř sebe.
 • 01:11:35 Já budu jejich silou
  a světlem
 • 01:11:38 a zničím nepřátele,
  kteří vás svádí k zapomnění.
 • 01:11:43 Vždyť dokonce i tužby,
  ženoucí vás z místa na místo,
 • 01:11:47 pocházejí ze strachu.
 • 01:11:49 Je to šelma klamného bytí,
  která tvoří ego,
 • 01:11:53 vede k nevědomosti,
  zakrývá radost, naději, lásku.
 • 01:12:09 (KRISTUS)
  Bez konce je karavana dnů.
 • 01:12:13 (Sbor)
  Bez konce.
 • 01:12:17 (KRISTUS)
  Bez konce je zrnek písku.
 • 01:12:23 (Sbor)
  Bez konce.
 • 01:12:26 (KRISTUS)
  Bez konce je moře lidských běd.
 • 01:12:32 (Sbor)
  Bez konce.
 • 01:12:35 (KRISTUS)
  Bez konce jsou cesty k pravdě.
 • 01:12:40 (Sbor)
  Bez konce.
 • 01:12:43 (KRISTUS)
  Bez konce je láska,
 • 01:12:46 naděje i víra,
  bez konce je vůle tvá.
 • 01:13:07 (Sbor)
  Staniž se.
 • 01:13:16 (KRISTUS)
  Nicotná je tůň mé řeky.
 • 01:13:21 (Sbor)
  Nicotná.
 • 01:13:26 (KRISTUS)
  Nicotná je bolest mého srdce.
 • 01:13:32 (Sbor)
  Nicotná.
 • 01:13:35 (KRISTUS)
  Nicotná je vůle má.
 • 01:13:40 (Sbor)
  Nicotná.
 • 01:13:43 (KRISTUS)
  Nicotná je úzkost mého těla.
 • 01:13:49 Nicotný můj strach.
 • 01:14:06 (Sbor)
  Staniž se.
 • 01:14:09 Přicházím z nebe ducha
  do temnot nevědomí,
 • 01:14:13 neboť to je posláním
  slova.
 • 01:14:16 Aby bylo stále darováno,
  aby vítězilo nad hříchem světa,
 • 01:14:20 kde nevědoucí nevědí,
  co činí.
 • 01:14:24 Jednou však poznají mou blízkost.
  Každé oko mne spatří a zjeví.
 • 01:14:30 Ti, kdo mne odmítali,
  mne přijmou,
 • 01:14:33 ti, kteří mne zavrhli,
  budou probuzeni silou slova.
 • 01:14:38 Mně je dáno být vítězem nad smrtí
  v každé bytosti.
 • 01:14:43 Vždyť každá mysl,
  každé srdce mne hledá,
 • 01:14:45 třeba o tom neví.
  Jsem zvěstovatelem slova,
 • 01:14:50 jsem hudbou ticha,
  jsem hlasem Boha.
 • 01:15:20 (Sbor) Trnový věnec podali mu,
  život je bez něj pustý dům.
 • 01:15:29 Necítí horkost ani zimu,
  pozvedá hlavu k oblakům.
 • 01:15:38 I zlato světa pomine
  před tím, kdo trpí za jiné,
 • 01:15:47 před tím,
  kdo trpí za jiné.
 • 01:16:09 Na břehu dnů
  v nichž zrají klasy,
 • 01:16:14 padá
  pod tíhou lidských běd,
 • 01:16:19 a přece hledí do bezčasí,
  ví, že svou krví spasí svět.
 • 01:16:28 I zlato světa pomine
  před tím, kdo trpí za jiné,
 • 01:16:37 před tím,
  kdo trpí za jiné.
 • 01:16:45 Hosana, hosana, hosana,
  hosana...
 • 01:17:02 Kdo lpí na životě v tomto světě,
  ztratí jej.
 • 01:17:08 Kdo však na něm nelpí,
  uchová jej pro život věčný.
 • 01:17:14 Byl jsem mrtev,
  ale živ jsem navěky,
 • 01:17:16 neboť slovo je mrtvé,
  není-li kdo je vysloví.
 • 01:17:23 Proto se činí viditelným.
 • 01:17:25 Ožívá v těch,
  kdo jej vyzvedli na knot srdce,
 • 01:17:29 aby ozářilo svět.
 • 01:17:31 Slyšte slovo jako zvuk,
  jehož polnicemi je tělo.
 • 01:17:34 A kdo jiný, než sedm světel andělů
  vědomí na ně troubí.
 • 01:17:39 Já jsem to slovo,
  mne hledejte!
 • 01:17:43 Zapište mne
  do knihy svého bytí
 • 01:17:45 a rozsviťte na sedmi svícnech
  mého vědomí,
 • 01:17:48 ať vás již nikdy nepohltí
  tma!
 • 01:17:59 (Sbor)
  Duši nám svírá krunýř s trny
 • 01:18:07 a hanbou
  stydne v žilách krev.
 • 01:18:19 Za toho,
  jenž byl bez poskvrny,
 • 01:18:28 zní na Golgotě žalozpěv.
 • 01:18:39 Osud je zlý a nejvíc drtí
  na prahu života a smrti.
 • 01:19:02 Á!!!
 • 01:19:15 A žoldnéř
  chladné kopí třímá,
 • 01:19:25 do duše
  bodá zlo a hněv.
 • 01:19:40 S očima
  žalem přivřenýma
 • 01:19:53 teď za něj zpívá
  žalozpěv.
 • 01:20:06 Zármutek
  naše srdce drtí
 • 01:20:20 na prahu
  života a smrti.
 • 01:20:34 Áááá!!!
 • 01:21:46 Blaze těm,
  kdo perou svá roucha v mé krvi.
 • 01:21:56 Blaze těm,
  kdo čistí své bytí
 • 01:22:01 krví mé lásky
  a vcházejí do života mým křížem.
 • 01:22:18 Kdo však je ve špíně,
  nevstane z ní a nevyspěje,
 • 01:22:26 dokud nenastane jeho čas.
 • 01:22:30 Kdo je zmaten,
  zůstane zmaten,
 • 01:22:34 dokud nebude zavolán.
 • 01:22:47 Kdo však byl zavolán
  a slyší můj hlas,
 • 01:22:55 kráčí cestou svatou,
  byť by i klopýtal.
 • 01:23:08 To praví ten, který jest,
  který byl a který bude.
 • 01:23:25 (Sbor)
  Zkameněl čas i plaché stíny
 • 01:23:35 co bylo, není, nebude.
 • 01:23:44 Sejmi z nás, Pane,
  naše viny,
 • 01:23:53 vyplň se,
  vyplň, osude.
 • 01:24:04 Jen láska věčná je
  a víra,
 • 01:24:13 kdo miluje,
  ten neumírá.
 • 01:24:39 Zažehl lásku do plamene,
 • 01:24:50 zavlažil vyschlá koryta,
 • 01:25:00 z vyprahlé země omámené
 • 01:25:11 vyrostla růže trnitá.
 • 01:25:23 Jen láska věčná je
  a víra,
 • 01:25:34 kdo miluje,
  ten neumírá.
 • 01:26:07 Kdo miluje,
  ten neumírá.
 • 01:29:40 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související