iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 10. 2011
08:15 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
19919
zhlédnutí

Po českých a moravských galeriích s Eliškou Fučíkovou

Oblastní galerie Liberec

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Po českých a moravských galeriích s Eliškou Fučíkovou

 • 00:00:19 Dobrý den. Dneska navštívíme
  Oblastní galerii v Liberci.
 • 00:00:24 Byla založena v roce 1953,
 • 00:00:28 ale její kořeny jsou mnohem starší
  a jsou nesmírně zajímavé
 • 00:00:33 i pro samu galerii proto,
  že se vlastně stala
 • 00:00:39 odnoží původního
  Severočeského muzea,
 • 00:00:43 které bylo nejstarším
  uměleckohistorickým muzeem
 • 00:00:47 v českých zemích
  a bylo založeno už v roce 1873.
 • 00:00:52 Tohle muzeum našlo tady v Liberci
 • 00:00:55 velice štědré podporovatele,
  mecenáše a donátory,
 • 00:00:59 takže se velkou rychlostí
  rozrůstalo.
 • 00:01:02 A jedno z těch největších
  obohacení sbírky byl dar,
 • 00:01:07 velmi velkorysý dar
  Heinricha Liebiga,
 • 00:01:11 který muzeu věnoval
  úžasnou sbírku francouzského umění.
 • 00:01:16 A právě tyhle sbírky
  se přestěhovaly potom sem
 • 00:01:20 do Oblastní galerie.
 • 00:01:24 Heinrich Liebig
  byl liberecký textilní průmyslník,
 • 00:01:30 který se věnoval
  sbírání uměleckých předmětů
 • 00:01:32 a sbírání taky
  uměleckohistoricko předmětů
 • 00:01:35 v podstatě od dob antických,
  od Egypta až po současnost.
 • 00:01:38 Obrazová sbírka Heinricha Liebiga
  čítala 209 obrazů
 • 00:01:43 a sám Heinrich Liebig
  ji ve své závěti označil
 • 00:01:47 za jednu
  z nejlepších sbírek uměleckých
 • 00:01:50 v tehdejším Rakousku-Uhersku.
 • 00:01:52 Heinrich Liebig sbírku
  v roce 1902 odkázal městu Liberci.
 • 00:01:57 V roce 1904 Heinrich Liebig umírá
 • 00:02:00 a jeho sbírka
  je poprvé představena v rámci
 • 00:02:03 česko-německé výstavy
  zde v Liberci v roce 1906.
 • 00:02:26 Heinrich Liebig sbíral především
 • 00:02:29 umění rakouské
  a německé 19.století,
 • 00:02:34 což byli do značné míry
  téměř jeho součastníci.
 • 00:02:38 Vybíral si opravdu mimořádná díla.
 • 00:02:42 Je tu výborně zastoupena
  Heinhofferova škola krajinářská.
 • 00:02:48 Jsou tu figuralisti.
  Je tu Spitzwerk se svými
 • 00:02:52 takovými buržoazně
  laděnými drobnými interiéry.
 • 00:03:06 Důraz je především kladen
  na krajinářství právě proto,
 • 00:03:10 že měl svůj bezprostřední ohlas
  v českém krajinářství 19.století,
 • 00:03:15 které v něm našlo velkou inspiraci.
 • 00:03:28 Aby se tyto sbírky
  mohly dále rozrůstat,
 • 00:03:32 nadal muzeum velmi štědrou fundací,
  která poskytovala dostatek financí,
 • 00:03:40 aby Liebigova sbírka
  mohla být i nadále rozšiřována.
 • 00:03:56 Největší sbírka děl Evžena Baudina,
  který vycházel z barbizonské školy
 • 00:04:01 a byl jakýmsi předchůdcem
  nebo současníkem
 • 00:04:06 francouzských impresionistů,
  se nachází mimo Francii
 • 00:04:11 právě tady v Liberci.
 • 00:04:13 Charles Baudelaire,
 • 00:04:15 když komentoval první
  výstavu impresionistů v Paříži,
 • 00:04:20 tak napsal
  takovou neuvěřitelnou pajánu
 • 00:04:23 na Baudinovu schopnost
  zachytit atmosféru toho místa.
 • 00:04:28 To je takové to
  jemné tetelení vzduchu.
 • 00:04:31 Týkají se muže, který původně
  vlastně ani neměl být malířem.
 • 00:04:35 Byl pomocníkem svého otce lodivoda
 • 00:04:38 a tohle nejisté povolání
  potom rodinu přivedlo do Paříže,
 • 00:04:43 kde si Baudinův otec
  pořídil krámek.
 • 00:04:47 Tam se setkali
  s nejrůznějšími malíři,
 • 00:04:51 a ti jaksi objevili
  talent Evžena Baudiana
 • 00:04:55 a doporučili,
  aby se v tom oboru vzdělal.
 • 00:04:59 Vlastně na první výstavě
  impresionistů
 • 00:05:03 Baudin už vystavoval své obrazy.
 • 00:05:06 A dneska ho vlastně považujeme
  za učitele Monetova.
 • 00:05:37 Sbírka českého moderního umění
  a současného umění
 • 00:05:42 začala vznikat
  až samozřejmě po tom,
 • 00:05:45 co se galerie stala samostatnou.
 • 00:05:48 To znamená po roce 1953,
  kdy její první kurátor
 • 00:05:53 nebo ředitel Beran se intenzivně
  věnoval novým akvizicím.
 • 00:05:59 A výrazně potom se rozšířila
  za působení nové ředitelky,
 • 00:06:04 kterou se stala v roce 1958
  Hana Seifertová.
 • 00:06:10 Vlastně si tady realizovala
  svůj velký sen.
 • 00:06:14 Ona byla specialistka
  na české zátiší barokní
 • 00:06:18 a zátiší jako takové
  bylo opravdu jejím koníčkem,
 • 00:06:23 takže ho začala sledovat
  nejen v těch souvislostech českých,
 • 00:06:28 ale přešla na holandské zátiší,
 • 00:06:31 kde vznikla vlastně
  nejslavnější díla tohohle typu.
 • 00:06:35 A vytvořila tady v Liberci malou,
  ale zajímavou kolekci.
 • 00:06:42 Jsou to mistři,
  kteří jsou ale typičtí
 • 00:06:46 pro holandské malířství 17.století,
  ve kterém se věnovali
 • 00:06:51 jak mytologickým námětům,
  tak portrétnímu umění.
 • 00:07:15 Samozřejmě velkou pozornost
  věnovali také krajině
 • 00:07:19 a potom takovým žánrovým výjevům,
 • 00:07:22 které do jisté míry
  vlastně jsou portréty těch osob,
 • 00:07:26 které se na obrazech nacházejí.
 • 00:07:29 Jsou to
  takové pohledy do místností,
 • 00:07:32 do holandských domácností.
 • 00:07:42 Je tu i pár významných časnějších
  obrazů Vincenta Caillarta,
 • 00:07:47 malíře, který patří
  ještě hluboko do 16.století.
 • 00:07:52 Je významný tím, že patří
  k té generaci nizozemských malířů,
 • 00:07:57 kteří se dostali do Itálie
  a vrátili se zpátky.
 • 00:08:02 K 16.století se ještě váže
 • 00:08:04 taky velice zajímavý
  a zábavný obraz,
 • 00:08:08 který představuje
  stavbu Babylonské věže.
 • 00:08:11 Tohle biblické téma
  vlastně dalo autorům možnost
 • 00:08:16 zachytit všechny činnosti
  řemeslnické i jiné,
 • 00:08:21 které kolem takové stavby
  se realizovaly.
 • 00:08:25 A zachycení pohybu těch lidí
  je vždycky úžasným dokumentem
 • 00:08:30 o stavbě té doby.
 • 00:08:42 Mimořádná je sbírka
  českého kubismu.
 • 00:08:45 Jsou tu zastoupení všichni
  nejvýznamnější jeho představitelé
 • 00:08:50 od Emila Filly,
  přes Justice, přes Procházku.
 • 00:08:55 Jsou tu nádherné obrazy
  od Josefa Čapka
 • 00:08:59 z toho časného období,
  kdy byl skutečně vynikající,
 • 00:09:03 a je tu i Vincenc Beneš
  se svými nádhernými krajinami.
 • 00:09:19 Sbírka má skutečně
  velmi reprezentativní výběr všeho,
 • 00:09:24 co české umění konce 19.století
 • 00:09:28 a v průběhu 20.století
  reprezentovalo.
 • 00:09:31 Je tu zastoupen výborně Filla,
  jsou tu obrazy Jana Zrzavého,
 • 00:09:37 můj velice milovaný Josef Váchal.
 • 00:09:40 Málokterá sbírka má skutečně
  tak vybrané kusy současného umění,
 • 00:09:47 protože se nakupovalo v době,
  kdy ještě o tohle umění
 • 00:09:51 nebyl tak velký zájem, nebo nemohlo
  se kupovat do jiných sbírek.
 • 00:09:55 Tím se vlastně odlišovala
  liberecká galerie
 • 00:09:58 od těch ostatních, že si odvážila
  nakupovat taková jména,
 • 00:10:03 jako byl Medek,
  Piesen, Zbyšek Sion,
 • 00:10:07 řada umělců, kteří vlastně
  teprve byli v 50.letech
 • 00:10:11 a na začátku 60.let objevováni
  jako velké autority
 • 00:10:15 a velké talenty.
 • 00:10:21 Tahle místnost
  mi připomíná mé mládí.
 • 00:10:25 Když jsem studovala dějiny umění,
 • 00:10:27 mým spolužákem
  byl František Šmejkal,
 • 00:10:31 který se velmi zajímal
  o moderní umění a současné umění.
 • 00:10:35 Díky němu jsem měla příležitost
  navštěvovat takzvané Konfrontace.
 • 00:10:39 To byly výstavy mladých výtvarníků,
  malířů, sochařů,
 • 00:10:46 kteří neměli příležitost
  vystavovat oficiálně.
 • 00:10:50 Pro nás to byl veliký zážitek,
 • 00:10:52 protože zároveň
  ten zážitek výtvarný
 • 00:10:56 byl doprovázen i zážitkem hudebním,
 • 00:10:59 protože v té době
  nás profesor Očadlík
 • 00:11:03 a profesor Sychra
  seznamovali také s moderní hudbou,
 • 00:11:06 kterou vlastně všichni ti malíři
  a sochaři dobře znali.
 • 00:11:11 Pouštěl nám Stravinského, Boulaise.
 • 00:11:14 Zážitek, který vlastně propojil
  ta dvě umění a umocnil je vzájemně.
 • 00:11:41 Potomci rodiny Liebigů
  žijí dnes v Rakousku a v Německu.
 • 00:11:45 Zajímavé je, že v roce 2008
  navštívili Liberec
 • 00:11:48 a navštívili taky Oblastní galerii.
 • 00:11:50 Tehdy jich přijelo asi 40
  a prohlídli si...
 • 00:11:54 My jsme pro ně připravili
  takovou malou výstavu portrétů
 • 00:11:58 ze sbírek oblastních galerií,
  portrétů členů rodiny Liebigů.
 • 00:12:17 Při této příležitosti jsme vám
  mohli ukázat jenom zlomek toho,
 • 00:12:21 co všechno je v Oblastní galerii
  v Liberci k vidění.
 • 00:12:25 Doufáme, že najdete čas
  a chuť se sem přijít podívat
 • 00:12:30 a prohlídnout si podrobně všechno,
  co je tady k vidění.
 • 00:12:34 Těšíme se s vámi
  na shledanou příště.
 • 00:12:53 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2011

Související