iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 9. 2011
11:20 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
23871
zhlédnutí

Zrcadlení

České divadelní školství

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zrcadlení

 • 00:00:10 Vážení diváci, vítám vás
  při sledování pořadu Zrcadlení,
 • 00:00:15 který se zabývá hlavně divadlem.
 • 00:00:18 Jeden můj kolega,
  výtečný pražský herec
 • 00:00:21 byl s divadlem na zájezdě
  a hráli úspěšné představení.
 • 00:00:25 Pak přišel jeden nadšený divák
  a ptá se toho kolegy:
 • 00:00:29 Čím vy se,
  prosím vás, vůbec živíte?
 • 00:00:34 No tak asi nevěděl,
  že člověk musí absolvovat
 • 00:00:37 buď střední divadelní školu
  některého druhu,
 • 00:00:40 nebo dokonce vysokou školu,
 • 00:00:43 a že musí podstoupit
  i přijímací pohovory,
 • 00:00:46 kde se ho třeba zeptají:
 • 00:00:49 Zahrajte rozlité mléko.
 • 00:00:53 Bl, bl, bl...
 • 00:00:56 Blééé!
 • 00:00:59 No a tím divadelním vzděláváním,
  školstvím se budeme dnes zabývat.
 • 00:01:09 To něco, co způsobuje,
 • 00:01:13 že jeden herec
  vás zaujme okamžitě spontánně,
 • 00:01:16 jakmile se objeví na scéně,
  aniž by cokoliv udělal,
 • 00:01:18 a druhý herec vás nezaujme,
  to "něco? se vlastně naučit nedá.
 • 00:01:25 Lze cosi z herectví učit.
 • 00:01:29 Lze učit předpokladům.
 • 00:01:32 Předpokladům vědomého,
  kultivovaného,
 • 00:01:36 inspirovaného projevu.
  To znamená, lze učit řeči,
 • 00:01:40 lze učit pohybům,
  lze učit z tohoto hlediska
 • 00:01:44 společnému jednání, ale ten talent,
 • 00:01:48 kterému se říká herecký,
  tomu naučit nejde.
 • 00:01:51 Určitě je možné vydrilovat,
  nacvičit,
 • 00:01:57 nabouchat do toho člověka
  spoustu technických dokonalostí,
 • 00:02:00 které mu umožní to,
  že bude mít prostředky,
 • 00:02:03 jimiž něco hereckého vyjádří,
  vyjádří nějaký obsah.
 • 00:02:07 Je možné ho dokonce naučit to,
  aby v té divadelní práci
 • 00:02:10 ten obsah a smysl hledal,
  ale není v žádném případě možné
 • 00:02:15 samozřejmě vzít oživlé dřevo
  jako v Pygmalionu a dát mu duši.
 • 00:02:21 Stanislavský to říkal výborně.
  On neučí herectví,
 • 00:02:24 on v podstatě vychovává k herectví.
 • 00:02:28 To znamená k tomu,
  aby lidé, kteří jsou talentovaní,
 • 00:02:32 také pochopili
  vědomé jednání herecké.
 • 00:02:35 Bez talentu a bez těch dispozic se
  to zaměstnání bohužel dělat nedá.
 • 00:02:40 V posledních 20 letech
  se možnosti studovat herectví
 • 00:02:44 a jiné divadelní disciplíny
  výrazně rozšířily.
 • 00:02:46 K tradičním hudebně-dramatickým
  konzervatořím v Praze, Brně
 • 00:02:50 a Ostravě a vysokým školám
  pražské DAMU a brněnské JAMU,
 • 00:02:54 přibyly soukromé
  vyšší odborné školy herecké
 • 00:02:57 a takzvané lidové konzervatoře.
 • 00:03:00 Jediné, kde se hodí
  to slovo škola ve smyslu,
 • 00:03:04 že se ten člověk rozvíjí
  jako komplexní osobnost,
 • 00:03:08 je vysoká škola.
  Ty další dva typy,
 • 00:03:11 při vší úctě je třeba říci,
  že jsou to učiliště.
 • 00:03:15 Konzervatoře pracují s lidmi,
  kteří ještě jsou ve vývoji,
 • 00:03:19 ještě nejsou dozrálí ani psychicky,
  ani somaticky.
 • 00:03:25 Vychází to samozřejmě vstříc velké
  potřebě mladých krásných lidí
 • 00:03:30 zejména pro filmové
  a televizní produkce.
 • 00:03:34 Také když se podíváte
  za ta léta zpátky,
 • 00:03:37 kolik těch lidí taky skončilo, když
  přestali být mladými a krásnými.
 • 00:03:41 Studium herectví na konzervatoři
 • 00:03:46 je především o citlivé práci
  s osobností těch žáků.
 • 00:03:49 Může být takovým
  malým pohřbem osobnosti to,
 • 00:03:54 když se na ně vrhne
  zběsilý režisér
 • 00:03:58 a chce z nich mít herce.
  To jsou ještě pořád děti,
 • 00:04:01 takže myslím,
  že by tam měla fungovat
 • 00:04:04 spíše taková výchova dramatem.
  Měla by tam být spousta
 • 00:04:08 nějakého kolektivního vnímání.
  Spousta vlastně také toho,
 • 00:04:13 že divadlo více než slovem
  bývá žito vzájemností a tělem.
 • 00:04:21 Zatímco na středních a vyšších
  odborných školách se vyučuje
 • 00:04:25 pouze herectví,
  případně moderování,
 • 00:04:27 vysoké školy připravují
  i budoucí režiséry a dramaturgy.
 • 00:04:30 Na DAMU lze studovat tyto obory
  na katedře činoherního divadla,
 • 00:04:34 ale také na katedře
  divadla alternativního,
 • 00:04:36 která zajišťuje
  i přípravu budoucích loutkářů.
 • 00:04:39 Působí tu i Katedra
  autorské tvorby a pedagogiky,
 • 00:04:43 která preferuje
  takzvané osobnostní herectví.
 • 00:04:46 Na JAMU se vyučují
  kromě činoherních oborů
 • 00:04:49 i disciplíny muzikálové.
 • 00:04:50 Ty na mě nemluv, buzno.
 • 00:04:56 Na JAMU se učí muzikálové herectví.
 • 00:04:59 Tak když to ty lidi dostudujou,
  tak pak mají vlastně kam jít
 • 00:05:06 nebo kde hrát,
  protože Mrštíci vlastně mají
 • 00:05:08 soudobou hudební scénu
  a dělají muzikály.
 • 00:05:12 Pak co je tam ještě dál?
  Alterna, v Praze činohra.
 • 00:05:17 Asi to má nějaký smysl.
 • 00:05:20 Při dnešních současných nárocích
  na herce v divadle
 • 00:05:23 já nevidím žádný rozdíl
  mezi alternativním, pohybovým,
 • 00:05:26 osobnostním
  a já nevím jakým herectvím.
 • 00:05:29 Já bych všechny katedry na
  Divadelní fakultě sloučila v jednu.
 • 00:05:32 Já bych prostě učila herectví.
 • 00:05:34 To striktní dělení
  je podle mě úplně umělý
 • 00:05:37 a nemá dneska vůbec žádný smysl,
 • 00:05:40 Ale možná,
  že jsem v tom názoru osamocená.
 • 00:05:43 Bylo by dobré nabídnout možnost,
  aby se každý z adeptů
 • 00:05:47 mohl projevit
  a najít si vlastně tu svoji cestu.
 • 00:05:50 To, v čem se cítí silný.
  A zároveň nezabránit mu,
 • 00:05:53 aby objevil i další možnosti
  toho svého výrazu během studia.
 • 00:06:00 Problém je možná v tom,
 • 00:06:02 že se na těch našich školách neučí,
  myslím si,
 • 00:06:06 žádná škola důsledně a zásadně.
 • 00:06:09 Tak, jak je to
  třeba v Polsku nebi v Rusku.
 • 00:06:12 Takže z toho může vzniknout,
  ale to bývá často otázka pedagoga,
 • 00:06:15 jako důležité postavit toho,
  kdo žáka vede.
 • 00:06:19 Můžu z toho růst jako
  taková zahrádka někdy zaplevelená.
 • 00:06:24 Nabídka divadelních škol
  je poměrně velká,
 • 00:06:27 ale umí budoucí divadelníky dobře
  připravit na jejich povolání?
 • 00:06:31 Při sledování německých
  nebo anglických inscenací
 • 00:06:34 se nemůžeme ubránit pocitu,
  že čeští herci
 • 00:06:37 nejsou tak dobře profesně vybaveni
  jako jejich zahraniční kolegové.
 • 00:06:41 Pamětníci s nostalgií vzpomínají
  na staré herecké generace.
 • 00:06:45 V čem je problém a jak
  se v Čechách vlastně herectví učí?
 • 00:06:49 Myslím, že Stanislavský
  to říkal docela přesně.
 • 00:06:54 Jsou takové dvě základní polohy.
 • 00:06:56 Dokázat se dobře soustředit
 • 00:06:59 a dokázat se,
  když je člověk soustředěný,
 • 00:07:02 jaksi uvolnit.
 • 00:07:05 To znamená, nechat působit
  právě to vnitřní, aby to...
 • 00:07:10 Patočka říkal,
  že hra není to, co my hrajeme,
 • 00:07:14 ale co v nás hraje.
 • 00:07:17 Čili uvolnit se, aby to v nás,
  v tom herci, hrálo.
 • 00:07:22 Když já jsem studovala
  na divadelní fakultě,
 • 00:07:26 já jsem absolvovala v roce 1982,
 • 00:07:28 tak se tam učil
  takový reformovaný Stanislavský.
 • 00:07:31 V tom smyslu, že to nebylo
  už takové tuhé dogma.
 • 00:07:37 A musím říct,
 • 00:07:41 že samozřejmě Stanislavský
  pokud se chápe otevřeně,
 • 00:07:44 tak to je určitá metoda,
 • 00:07:47 která pro každého herce
  i dneska je zajímavá a důležitá.
 • 00:07:51 Těch metod je na celém světě
  a v různých školách velké množství.
 • 00:07:59 V zásadě si myslím,
  že se dají rozlišit na dvě.
 • 00:08:03 Na metodu,
  která toho herce obleče,
 • 00:08:09 nebo toho studenta herectví
  obleče do správných návyků,
 • 00:08:13 jak se má chodit,
  jak se má mluvit,
 • 00:08:15 jak se má stát
  a tak dále a tak dále.
 • 00:08:18 A potom na druhou metodu,
  která ho naopak zbavuje bloků
 • 00:08:24 a toho, co mu brání,
  aby byl spontánní, přirozený,
 • 00:08:27 aby byl sám sebou.
 • 00:08:29 To je spíše metoda odnaučování se
 • 00:08:32 nebo zbavování se
  všeho, co překáží.
 • 00:08:39 Tak my jsme slyšeli samozřejmě,
  že talentu se jaksi nelze naučit.
 • 00:08:46 To i víceméně víme.
 • 00:08:49 Ale jak ale najít a rozpoznat
  vůbec takový talent?
 • 00:08:55 No, to je samozřejmě těžké,
  ale víme, že to jde.
 • 00:09:01 Za prvé existuje jakási schopnost
  a dokonce i způsob vnímání světa
 • 00:09:06 a způsob existování ve světě,
 • 00:09:09 kdy vlastně člověk přijde na scénu
  nebo řekněme na něco,
 • 00:09:12 co může být za scénu považováno,
  a my všichni cítíme
 • 00:09:16 takovou vlastní
  hmatovou představivostí
 • 00:09:19 a vlastní empatií,
  že to je člověk, který nás zaujme,
 • 00:09:23 který na tom jevišti jedná,
  který se nějak rozhoduje.
 • 00:09:27 A to je asi
  jedno z podstatných kritérií,
 • 00:09:30 které kupodivu
  velmi dobře rozeznávají herci
 • 00:09:33 a zejména výborní herci,
 • 00:09:36 kteří sami tuto schopnost
  mají ve zvýšené míře.
 • 00:09:39 Známe ten známý bonmot
  Borise Rösnera, který říkal:
 • 00:09:42 Vejde uchazeč do dveří
  a já vím, že ho mám přijmout.
 • 00:09:46 Samozřejmě pak jsou lidé, kteří
  ten talent neprojeví tak hned,
 • 00:09:50 nebo tuto dispozici.
  Ty je potom třeba zkoušet.
 • 00:09:54 V zásadě to zkoušení
  u těch talentových zkoušek
 • 00:09:57 je vždycky
  spíš vyhledávání předpokladů.
 • 00:10:00 To jest této základní dispozice.
 • 00:10:02 Potom nějakých
  dispozic psychosomatických.
 • 00:10:05 A potom, řekněme,
  i schopnosti se učit a zájmu.
 • 00:10:09 My u nás na katedře říkáme,
  že vlastně celý první ročník
 • 00:10:13 není nic jiného
  než prodloužené přijímací zkoušky,
 • 00:10:16 protože k tomu, abychom dospěli
  k nějakému definitivnějšímu soudu,
 • 00:10:20 potřebují i ti pedagogové čas
 • 00:10:23 a nějakou intenzivnější
  osobní spolupráci.
 • 00:10:27 No tak to je, pokud se týká
  toho talentu u herců.
 • 00:10:31 A jak je to třeba
  u režisérů a dramaturgů?
 • 00:10:35 Nebo nakonec i ti scénografové
  musí mít určitý cit pro divadlo.
 • 00:10:41 Nejenom výtvarný, ale obecně.
 • 00:10:45 Já vždycky si myslím,
  že tam musí být i jako
 • 00:10:50 velké chtění toho člověka,
  že nejde jenom o takové nějaké
 • 00:10:53 jako určité předpoklady, ale že tam
  musí být i takové to vnitřní
 • 00:10:58 lidské ustrojení na to.
  To považuji za důležité.
 • 00:11:01 Protože spousta věcí se dá načíst,
  spousta věcí ze začátku
 • 00:11:05 se dá možná nějak obejít
  určitými efekty tady u toho,
 • 00:11:11 ale pak to jde hloub a hloub
  a musí tam být taková osobní výdrž.
 • 00:11:18 Pane Zelinský, jak třeba
  u vás poznali ten talent?
 • 00:11:21 Já si myslím, nebo doufám,
  že jsem ukázal určitou schopnost
 • 00:11:28 komunikovat s hercem
  a neurazit ho
 • 00:11:31 při prosbě něčeho dosáhnout,
  nějakého výkonu.
 • 00:11:34 Já si myslím,
  že to jako u nás na škole,
 • 00:11:37 kde máme přijímačky režie,
 • 00:11:40 funguje
  v podstatě podobným způsobem.
 • 00:11:43 A to, že to rozdělujeme na 2 části.
 • 00:11:45 První část je nějaká
  ta intelektuální schopnost, že jo,
 • 00:11:48 schopnost nějaký abstrakce,
 • 00:11:50 schopnosti přečíst nějakej text,
  pochopit ho, vyložit ho nově.
 • 00:11:56 Ale myslím si, že pro nás
  je vždy důležitější ta část,
 • 00:12:00 kdy ten uchazeč má možnost
  zkoušet zhruba hodinu
 • 00:12:03 jednu scénu s herci
  a my to pozorujeme.
 • 00:12:06 Víme, že je to samozřejmě
  velmi stresující a zkreslující,
 • 00:12:09 ale přesto si dovoluji tvrdit,
  že se pozná,
 • 00:12:12 jestli ten člověk
  má jakoby tu schopnost
 • 00:12:16 s hercem komunikovat
  a dostat z něj maximum.
 • 00:12:20 Pane Svobodo, vy jste byl
  jako pedagog v Lodži.
 • 00:12:25 Setkal jste se tam s nějakýma
 • 00:12:28 jinýma prostě metodama,
  jiným přístupem?
 • 00:12:32 Vlastně ne.
 • 00:12:34 Ale to je vlastně... Já jsem chtěl
  jenom k těm přijímačkám říct,
 • 00:12:39 že vlastně u tý profese,
  kterou jsme si vybrali,
 • 00:12:41 anebo ten uchazeč si ji vybere,
  bude ty přijímačky dělat pořád.
 • 00:12:44 On vlastně bude
  ty přijímačky dělat první ročník.
 • 00:12:48 Pak na konci svého studia
  bude dělat přijímačky
 • 00:12:50 do toho divadelního světa.
  A pak každou svojí další rolí
 • 00:12:54 bude dělat přijímačky
  na tu další roli.
 • 00:12:56 A to samé je u režiséra,
  že každou svojí další režií
 • 00:13:00 si musí obhájit to,
  že dostane další práci.
 • 00:13:03 Takže jestliže se někdo rozhodne,
  že se stane hercem
 • 00:13:06 nebo režisérem, scénografem,
  a bude jím,
 • 00:13:09 protože se tak rozhodl,
  tak to jako není pravda.
 • 00:13:13 Co se týče toho Polska,
  nebo co se týče vůbec týhletý věci,
 • 00:13:17 tak si myslím,
  že u divadla nemá nikdo pravdu,
 • 00:13:21 ale někomu musí ale být
  za pravdu dáno.
 • 00:13:23 To znamená,
  že tady je pravda osobnostní.
 • 00:13:26 Já když jsem skončil školu,
  tak jsem dost často říkal:
 • 00:13:28 To říkával Scherhaufer.
  To říkával...
 • 00:13:30 Většinu věcí jsem si myslel sám
  a vymyslel a bylo důležité
 • 00:13:34 je někomu dát do úst, aby se ta
  pravda stala jako obecnější.
 • 00:13:38 Dost často se lidi odkazují
  na Wericha, na citáty,
 • 00:13:42 který ani neřekl.
 • 00:13:45 A to funguje hrozně dobře
  právě v tom Polsku,
 • 00:13:49 kde ty největší
  osobnosti divadla se stávají
 • 00:13:53 vlastně pedagogy, vzory,
 • 00:13:55 a v tu chvíli vy se vlastně vůči
  tomu vzoru můžete stát
 • 00:13:58 jakože adorantem,
  anebo naopak jakoby rebelem.
 • 00:14:02 -Se vyhraňovat vůči němu?
  -A obojí je správně.
 • 00:14:05 A z obojích přístupů, si myslím,
  jsou skvělý výsledky.
 • 00:14:11 Když se, paní Soprová,
  podíváte na ty metody různých výuk
 • 00:14:18 a taky, že jo, jste na škole,
  tak to můžete sledovat,
 • 00:14:22 ať už se to týká herců
  nebo kohokoliv,
 • 00:14:26 tak jak to tak vidíte?
 • 00:14:29 Jakým způsobem se učí?
  Jakýma metodama?
 • 00:14:33 Ty metody jsou opravdu nejrůznější.
 • 00:14:38 Samozřejmě se vychází nejvíce ze
  Stanislavského a Michaila Čechova,
 • 00:14:41 ale třeba u nás
  na vyšší odborné škole herecké
 • 00:14:45 vyučoval mnoho let Václav Martinec,
  který má svoji specifickou metodu.
 • 00:14:50 A navíc to propojoval
  s metodou Feng-yun Song,
 • 00:14:56 která tam zahrnula
  různé orientální prvky,
 • 00:14:59 čili vlastně taková kombinace.
 • 00:15:02 Já bych se ještě ráda vrátila
  k tomu rozpoznání talentu.
 • 00:15:06 Na vyšší odbornou školu hereckou
  je bráno více kandidátů,
 • 00:15:12 a tím pádem se tam dostane,
  řekněme, i trošku takový ten odpad.
 • 00:15:17 To znamená lidi,
  kteří se nějakým způsobem vymykají
 • 00:15:21 a nejsou třeba
  jednoznačně talentovaní,
 • 00:15:24 nebo jsou málo zkušení,
  ale mám zkušenost,
 • 00:15:27 že během těch tří ročníků ti,
  kteří vypadali nejtalentovaněji
 • 00:15:32 a prokazatelně tedy,
  tak se najednou dostanou na ocas,
 • 00:15:38 a ti, kteří byli
  na začátku outsideři,
 • 00:15:43 tak jednak je tam vidět
  ten zřetelný vzestup
 • 00:15:47 díky jejich píli, jejich práci,
 • 00:15:51 a potom následně i v tom uplatnění
  jsou daleko úspěšnější.
 • 00:15:55 Kdybyste se ohlédli zpět,
  co vám chybělo?
 • 00:15:59 Co jste se na škole nedozvěděli,
 • 00:16:01 a potřebovali byste
  se dozvědět nebo poznat?
 • 00:16:05 Na divadelní fakultě
  a nejenom na ní,
 • 00:16:08 vůbec v tom českém
  divadelním školství
 • 00:16:10 je poměrně unikátní systém výuky
  režisérů, dramaturgů a herců.
 • 00:16:15 My si to málokdy uvědomujeme,
  ale je to pravda,
 • 00:16:18 protože my vlastně po celé
  to studium vymodelujeme
 • 00:16:22 takové malé "profesionální?
  v uvozovkách divadlo.
 • 00:16:25 Spolupracující tým dramaturgů,
  režiséru, scénografů a herců.
 • 00:16:30 Ti spolu vlastně pracují
 • 00:16:33 a skrze tuhle
  kreativní uměleckou práci
 • 00:16:36 se snaží nalézt
  vlastní tvůrčí metodu,
 • 00:16:39 poznat sebe sama a udělat potom
  ty první přijímačky
 • 00:16:42 do toho profesionálního divadla.
 • 00:16:45 To je věc poměrně vzácná
  i v evropském měřítku.
 • 00:16:49 Chci to říct nahlas, protože
  bychom si toho mohli více vážit,
 • 00:16:53 než si toho někdy vážíme.
  My máme takovou tendeci
 • 00:16:56 vždycky sebe sama pomlouvat,
  jak nám to nejde.
 • 00:16:59 Tohle je opravdu velmi vzácné.
  A z tohoto hlediska,
 • 00:17:01 abych se vrátil k tvé otázce,
  mně toho chybělo strašně moc,
 • 00:17:07 protože jsem si myslel,
  že se na té škole dozvím všechno,
 • 00:17:10 a pak přijdu
  a už budu jenom pracovat.
 • 00:17:13 Ale posléze přijde člověk na to,
  co jste říkal vy.
 • 00:17:18 Že cílem a smyslem té školy
  je naučit se učit.
 • 00:17:23 Poznat ten způsob,
  jakým já nejlépe ten materiál
 • 00:17:28 jsem schopen uchopit
  a nějakým způsobem ho zobrazit
 • 00:17:31 vzhledem k tomu, jak cítím svět.
 • 00:17:34 Ta škola opravdu
  nemůže udělat nic víc než ukázat,
 • 00:17:38 jaké různé dveře
  vedou do světa divadelního umění.
 • 00:17:42 Každé z těch dveří
  pootevřít tomu studentovi,
 • 00:17:46 umožnit mu do nich vhlédnout,
  a tím mu otevřít cestu k tomu,
 • 00:17:50 aby si sám vybíral.
 • 00:17:52 Čili dneska odpovídám jinak,
  než bych odpovídal před 25 lety.
 • 00:17:56 Z jistého hlediska je podstatné
  skrze divadlo otevírat svět,
 • 00:18:00 a ne mít ambici
  se naučit a pak to používat.
 • 00:18:04 Takhle to v umění není.
 • 00:18:06 Ty vědomosti,
  který člověk nabude na tý škole,
 • 00:18:09 nejsou šroubovák.
  Není to jako nějaký nástroj,
 • 00:18:12 kterým já budu
  obrábět tu další věc,
 • 00:18:16 ale je to permanentní proces.
  Je to jako Erich Fromm Mít a Být.
 • 00:18:20 Buď prostě nemám vlastnosti
  režiséra, ale jsem tím člověkem,
 • 00:18:24 to znamená,
  že se celý život budu učit,
 • 00:18:26 celý život se budu snažit o to,
  abych svojí další činností
 • 00:18:31 vyvinul další činnost a tak dál.
  To si myslím, že je důležitý.
 • 00:18:34 Já jsem měl hrozný štěstí
  na škole - na JAMU
 • 00:18:37 na profesora Petera Scherhaufera,
  který byl hrozný pes na řemeslo
 • 00:18:41 a na tenhle řemeslný dril.
 • 00:18:45 Měl jsem hrozný štěstí na to,
  že se mě ujal Alois Hajda,
 • 00:18:49 rektor školy,
  kterej mně nabídl a řekl mi:
 • 00:18:52 Hele, kdo chceš, aby tě učil?
 • 00:18:55 Já jsem tehdy ješitně říkal:
  No, Pitínský nebo Morávek.
 • 00:18:58 On jim oběma zavolal a říkal:
  Kluci nemůžou, tak tě budu učit já.
 • 00:19:02 Takže to bylo osobnostní,
  já jsem si mohl absolutně vybírat.
 • 00:19:06 Takovej nadstandard
  je vlastně strašnej luxus.
 • 00:19:11 Myslím si,
  protože mám to srovnání i s tím,
 • 00:19:14 že jsem předtím studoval
  filozofickou fakultu,
 • 00:19:18 tak to je nebetyčnej
  jako rozdíl mezi tím,
 • 00:19:22 co člověk vlastně musí pojmout,
  jakou sumu informací do sebe.
 • 00:19:27 A jakej luxus je to,
  když se člověk opravdu učí
 • 00:19:30 a dozvídá se
  prostřednictvím tý tvorby.
 • 00:19:34 To je, myslím, že důležitý.
 • 00:19:36 Mimochodem, jestli můžu,
  říkáte strašně důležitou věc.
 • 00:19:39 Ten český systém výuky
  založený na tom kolektivu
 • 00:19:42 spolupracujícím vlastně
  s kolektivem tvůrců
 • 00:19:46 je taky unikátní, luxusní a vzácný.
 • 00:19:49 I na prestižních školách, já nevím,
  v Británii je poměrně běžné,
 • 00:19:53 že v ročníku je 40-60 lidí,
  dostanou úkol,
 • 00:19:56 za měsíc ho předvedou, pedagog
  ho zhodnotí, a tím to skončí.
 • 00:20:00 To, co líčíte se Scherhauferem,
  a to, co se děje na DAMU
 • 00:20:04 i na JAMU,
  že vlastně jsou režiséři,
 • 00:20:08 zkušení herci nebo přinejmenším
  alespoň nějak etablovaní,
 • 00:20:13 kteří soustavně s těmi studenty
  diskutují, pracují,
 • 00:20:16 reflektují, snaží se
  nějak společně přijít na to,
 • 00:20:20 kdo je kdo, to, si myslím,
  že je zase nějaká kvalita,
 • 00:20:24 která vlastně je schopná
  nést i tradici
 • 00:20:28 a i určitou otevřenost.
 • 00:20:31 Já bych k tomu ještě dodal,
  že tenkrát na škole
 • 00:20:34 to ještě úplně tak nebylo
  v mý době.
 • 00:20:37 Ten systém, o kterým mluvíte,
  je skutečně unikátní,
 • 00:20:39 a myslím si, že všichni z něj
  profitujou. Já taky například.
 • 00:20:43 Ale jako malou kritiku
  bych si já přál
 • 00:20:46 víc trochu víc
  toho takzvanýho koučingu,
 • 00:20:49 protože ty úkoly byly zadaný,
  třeba řeknu:
 • 00:20:53 Teď máme téma Čechov a budete
  se dva měsíce zabývat Čechovem.
 • 00:20:57 Vytvoříme takzvaně skupinu a budeme
  simulovat divadelní provoz.
 • 00:21:01 Dostanete dramaturga,
  někoho z výtvarnýho oddělení,
 • 00:21:04 kdo se o to bude starat,
  kostýmy, herce a tak.
 • 00:21:07 A někdo to vedl
  z pedagogické strany.
 • 00:21:09 Ale samozřejmě vytíženost
  těch lidí je, já to znám, složitá,
 • 00:21:13 takže toho koučingu bylo málo.
 • 00:21:16 Myslím si, že by bylo, jak pro
  herce, tak hlavně i pro režiséry,
 • 00:21:20 aby získali právě,
  protože souhlasím s Tomášem,
 • 00:21:24 to sebevědomí předstoupit
  před ten tvar, před ten kolos
 • 00:21:27 té divadelní mašinérie
  každý tři měsíce znova
 • 00:21:30 a říkat: Já mám nápad
  a ten nápad je ten a ten.
 • 00:21:34 Chcete ho se mnou dělat? Pojďte.
 • 00:21:37 To je vlastně šílený, že jo.
 • 00:21:39 A tohle neustále
  v sobě najít a dělat to,
 • 00:21:43 to myslím, že by tam ten základ
  mohl být víc podporován.
 • 00:21:46 Myslím si, že jako...
 • 00:21:49 V podstatě jak říkal Brecht,
  vždycky ten chráněnej prostor
 • 00:21:55 tý zkoušky, že by se mohl
  víc jako ještě dařit.
 • 00:22:00 Dařit se mu víc.
  To by bylo lepší.
 • 00:22:03 Tady zaznělo, že důležité
  je to setkání s těmi osobnostmi.
 • 00:22:08 To znamená s těmi vzory.
  Vy jste to říkal.
 • 00:22:11 A vyhraňovat se vůči nim,
  nebo naopak se jim přizpůsobovat.
 • 00:22:17 Jenomže to jsou většinou
  taky tvůrčí lidé
 • 00:22:21 a jsou plně v praxi.
  Nemají tolik času, že jo.
 • 00:22:25 Teď vy mluvíte o tom zesílení
  toho koučingu těmi lidmi.
 • 00:22:30 Tak jak najít
  v tom nějakou rovnováhu?
 • 00:22:33 Já učím na škole,
  která funguje na jiným systému,
 • 00:22:36 ne na tom středoevropském
  akademickým systému.
 • 00:22:38 A vy učíte v Německu?
 • 00:22:42 No. Na akademii výtvarných umění.
 • 00:22:44 A ta vlastně se inspirovala
  jakoby systémem americkým,
 • 00:22:48 že se vždycky pracuje v podstatě
  jakoby nějakým systémem,
 • 00:22:53 že tam jsou tříměsíční
  nebo dvouměsíční sekce,
 • 00:22:57 které se vždy předem dají vědět.
  To znamená, že můžu
 • 00:23:00 špičkovému režisérovi z praxe
  už třeba 2-3 roky dopředu říct,
 • 00:23:04 že v tom a tom období
  by mohl u nás učit.
 • 00:23:08 Na tenhle závazek
  oni přistoupí snáz
 • 00:23:12 než na pedagogickou zodpovědnost
  třeba za celou skupinu,
 • 00:23:17 což chápu.
  Takže u nás v podstatě to setkávání
 • 00:23:20 skutečně s evropskou špičkou
  je možné
 • 00:23:24 a mám zkušenost,
  že těm lidem to dává hrozně moc.
 • 00:23:27 To zatím se u nás nezavedlo,
  a doufejme,
 • 00:23:31 že tady tuto možnost
  třeba časem taky dostanou, že jo.
 • 00:23:37 To je asi na větší debatu,
  než máme teď,
 • 00:23:42 protože právě náš systém založený
  na tom, že ten student pracuje
 • 00:23:44 čtyři měsíce na Čechovovi
  a zkouší to dvakrát týdně
 • 00:23:47 a mezitím má čas to reflektovat
  a může se to přenést
 • 00:23:51 do dalšího semestru a není to
  jakoby účelově k výsledku,
 • 00:23:55 má svůj smysl z hlediska
  jeho sebepoznávání a vývoje.
 • 00:24:00 Samozřejmě tady je výhoda,
  že přilákáte třeba nějaké
 • 00:24:04 významné režiséry, ale na druhou
  stranu je tam strašné riziko
 • 00:24:08 spočívající potom v té tendenci
  vlastně tu práci dodělat.
 • 00:24:12 Neskončit jakoby výzkumem
  nebo jenom otevřenou hodinou,
 • 00:24:18 ale vlastně skončit
  už hotovým tvarem.
 • 00:24:21 Třeba z hlediska toho našeho
  systému, my jakoby tu tendenci
 • 00:24:25 k tomu udělat představení
  záměrně oddalujeme.
 • 00:24:30 U nás taky. To je stejný.
 • 00:24:32 Čili tam je to vlastně náročnější,
  tohle, co říkáte.
 • 00:24:35 A navíc, ať už je to osobnost
  na 2 měsíce, na 3 semestry
 • 00:24:40 nebo na 5 semestrů, krom toho,
  že to musí být nějaký
 • 00:24:44 respektabilní tvůrce, tak on také
  musí mít pedagogický talent.
 • 00:24:50 Ne každý výborný tvůrce
  je dobrý pedagog.
 • 00:24:55 Někdy to bývá i naopak
  a stává se právě na těch školách,
 • 00:24:58 že jak ti režiséři hostující,
  tak ti studenti, jsou rozladěni,
 • 00:25:05 protože jednoduše
  nejsou naladěni na stejnou vlnu.
 • 00:25:08 Takže myslím,
  že ten pedagogický talent,
 • 00:25:14 schopnost předat to
  je daleko důležitější.
 • 00:25:20 Takže se stává,
  že třeba na těch školách uspějí
 • 00:25:23 jako pedagogové herci,
  kteří nejsou až tak výborní,
 • 00:25:29 takové velké osobnosti,
  ale mají nějaký ucelený pohled
 • 00:25:33 a dokáží to zprostředkovat.
 • 00:25:36 Takže tohle
  považuji za nejdůležitější.
 • 00:25:39 A abych si ještě přisadila,
  neboť já učím dějiny divadla
 • 00:25:43 a různé teoretické předměty,
  tak si myslím,
 • 00:25:47 že ten dnešní problém je i ten,
  že se podceňuje nějaká teorie,
 • 00:25:54 respektive to,
  že ti mladí lidé strašně málo čtou
 • 00:25:59 a opravdu mají propastné nedostatky
  třeba i z té střední školy
 • 00:26:05 a mnohdy se stává,
  že ti herečtí pedagogové řeknou:
 • 00:26:09 Na to můžeš vykašlat,
  důležitá je ta tvorba.
 • 00:26:13 Ono to jde,
  dokud jsou mladí a krásní.
 • 00:26:17 Ale potom,
  když už je o tom třeba přemýšlet,
 • 00:26:21 tak najednou se tam ukáže,
  že někteří na to nestačí
 • 00:26:25 a ten vnitřní projev je prázdný.
 • 00:26:28 Čili výhoda je,
  že my zrovna jsme se sešli
 • 00:26:31 tady mladí a krásní.
 • 00:26:33 Ale tak ještě,
  vy jste zmínil Brechta,
 • 00:26:38 vy jste zmínila Stanislavského,
  Michaila Čechova,
 • 00:26:44 Grotovského a tak dále a tak dále.
 • 00:26:47 Tak dá se říct,
 • 00:26:50 že převládá nějaká
  z těch metod dnes na školách?
 • 00:26:55 U nás mně právě přijde
  jakoby zajímavější hlavně to,
 • 00:26:59 že se můžu právě vymezovat
  vůči víc jako těch osobností.
 • 00:27:04 Čistě to množství je...
  V podstatě to, že nemám takzvaně
 • 00:27:08 vedoucího pedagoga
  4 roky nebo 5 let, že jo,
 • 00:27:11 se kterým se časem
  naučím jako nějak...
 • 00:27:15 Protože student,
  když to dělá dobře a je chytrej,
 • 00:27:19 tak ví, jak s pedagogem zacházet.
  Ví, jak mu vyjít vstříc,
 • 00:27:23 aby ho potěšil.
 • 00:27:25 To mi právě přijde docela zajímavý,
  že když přijde někdo zvenku
 • 00:27:29 a má na to úplně odlišný pohled,
  tak třeba pro naše mladý režiséry
 • 00:27:34 je to skvělá výzva,
  protože si musí obhájit
 • 00:27:37 ten svůj systém tý práce
  znovu a znovu.
 • 00:27:42 To je, myslím, připravuje
  docela dobře na tu praxi.
 • 00:27:47 A nejenom je, ale i ty hosty,
  kteří tam přijdou učit.
 • 00:27:50 Součástí toho je,
  že naši studenti režie píšou eseje
 • 00:27:55 o tom období
  a samozřejmě se to bere velmi vážně
 • 00:27:59 a hodnotí se to taky. Tam dochází
  taky k hodnocení pedagogů
 • 00:28:02 ze strany studentů, což si myslím,
  že je strašně důležitý.
 • 00:28:06 Tohle je skvělej způsob,
  co má Německo. Polsko to má taky.
 • 00:28:12 Tam vlastně jako Christian Lupa,
  všichni tihle velcí režiséři
 • 00:28:15 vždycky jdou
  a udělají jednu velkou inscenaci.
 • 00:28:19 Taky ti režiséři se s tím potkávají
  všichni dohromady
 • 00:28:23 a je to hrozně fajn.
  Druhá věc je, že v našem školství,
 • 00:28:27 a vlastně to potvrzuje
  vznik určitých divadel,
 • 00:28:32 je hrozně dobrý, když od prvního
  ročníku do konce studia
 • 00:28:36 je herecký ročník, k němu jsou
  přiřazeni vlastně jakoby studenti
 • 00:28:42 a oni společně bez ohledu na to,
  jestli je učí jakoby lepší pedagog,
 • 00:28:47 horší pedagog,
  mají 4 roky nebo 5 podle oboru,
 • 00:28:52 kdy mají 5 let na to
  se zabývat jenom divadlem.
 • 00:28:56 Oni nedělají vůbec nic jiného.
  Těch 5 let se vymezují
 • 00:29:00 vůči tomuhle, chodí
  na ta představení a tak dál
 • 00:29:03 a vyprofilují se v nějaký soubor,
  který dost často chce zůstat spolu
 • 00:29:08 a dost často se to i stalo.
 • 00:29:10 Existence Ypsilonky, Provázku
  a prostě dalších divadel.
 • 00:29:15 Tohle to se v Čechách
  nějakým způsobem děje,
 • 00:29:18 je tady ta tradice a myslím si,
  že to je hrozně
 • 00:29:22 nějakým způsobem jako dobře,
  že se to děje.
 • 00:29:25 Je trochu škoda,
  že vlastně není ekvivalent.
 • 00:29:29 Že máme jako jenom tohle.
 • 00:29:31 JAMU i DAMU se vlastně chovají
  v tomhle velmi podobně.
 • 00:29:35 Kdyby jedna škola razila spíš ten
  německej způsob toho uvažování
 • 00:29:40 a ta druhá ne,
  tak by to bylo možná lepší.
 • 00:29:44 Chci říct, že ty věci se mění.
  Například Katedra alternativního
 • 00:29:48 a loutkového divadla už úplně
  přešla na tento systém vyučování
 • 00:29:52 prostřednictvím těch workshopů
  a tak dále, což já vítám,
 • 00:29:57 protože právě to,
  že ta metoda se liší
 • 00:30:00 a oni jsou spíše zaměření
  na performanci, řekněme,
 • 00:30:04 a my spíše teda na herce jako
  člověka schopného vytvářet obraz,
 • 00:30:09 tak to je důležité.
  Navíc je třeba si taky uvědomit,
 • 00:30:14 že i v tom systému
 • 00:30:16 vždycky je nejlepší nějaká
  rovnováha mezi stálým vedením
 • 00:30:19 a možností se střetávat se
  s různými pohledy na věc.
 • 00:30:22 Jak je to s tím,
  co vy jste vlastně taky zmínila,
 • 00:30:26 o tom vzdělávání postupném
  a dodatečném
 • 00:30:31 těch režisérů, dramaturgů,
  ale taky herců?
 • 00:30:37 Třeba jestli si doplňují
  literární zázemí.
 • 00:30:41 Nebo se říká, že nástroj hercův
  je jeho tělo, že jo,
 • 00:30:46 hlas a tak dále.
  Jestlipak ti herci na sobě pracují?
 • 00:30:51 Je to permanentně
  jako o dovzdělávání se.
 • 00:30:54 Jako když nebudete
  hledat současné hry,
 • 00:30:57 tak si prostě nevystačíte
  s penzem informací,
 • 00:31:00 které jste měl na škole
  v prváku, ve druháku,
 • 00:31:03 u prvních státnic u druhejch.
  To se vylučuje.
 • 00:31:07 To prostě je nesmysl. Když ten
  herec nebude k další svojí práci
 • 00:31:12 se dovzdělávat,
  tak to prostě jako bude špatný.
 • 00:31:17 Samozřejmě že nejlíp se herec
  udržuje v kondici tím, že hraje.
 • 00:31:21 A že hraje náročné úkoly,
  protože tam se připravovat musí.
 • 00:31:24 Nenechme se zavést tím, že v Anglii
  jsou speciální programy na to,
 • 00:31:28 že herci se vzdělávají hlasově
  ještě po skončení školy.
 • 00:31:32 Ono je to hodně dáno tím, že v
  Anglii je více než 70 procent herců
 • 00:31:36 bez práce, a oni,
  když se pak hlásí do konkurzu,
 • 00:31:39 tak musí u toho konkurzu předložit,
  že během dvou let se tomu aspoň
 • 00:31:42 nějak věnovali, tudíž jsou tam
  nějaké sociální školící systémy,
 • 00:31:47 aby oni měli vůbec příležitost
  se na tom pracovním trhu udržet.
 • 00:31:54 Pedagogická záležitost
  té osobnosti pedagoga?
 • 00:32:00 Jeho trpělivost,
  jeho - dalo by se říct - náročnost,
 • 00:32:05 která nekončí tím, že se rozejdeme,
 • 00:32:08 ale ta trvá
  jakožto vědomí odpovědnosti stále.
 • 00:32:14 V některých dodnes existujících
  divadelních školách
 • 00:32:20 se hovoří opravdu
  o vztahu mistr a žák.
 • 00:32:25 Tak jako si to můžeme třeba
  představit ve vztahu,
 • 00:32:29 který je mezi mistrem a žákem
  v buddhistickém klášteře.
 • 00:32:33 Že ten mistr
  je prostě určující osoba.
 • 00:32:36 Ale zpravidla
  moje zkušenost je taková,
 • 00:32:42 že to funguje
  jako ve vztahu rodič a dítě,
 • 00:32:45 že nejdřív je to bezmezný obdiv
  a končí to tím,
 • 00:32:50 že ten student,
  pokud ten proces proběhne dobře,
 • 00:32:54 tak řeší potom problém
  zpřetrhání pout s tím učitelem,
 • 00:32:58 vlastně jakési vzpoury proti tomu,
  co mu ten učitel přinesl.
 • 00:33:02 A pak se staví na vlastní nohy.
 • 00:33:06 A pak je ideální,
  když spolu najdou rovný vztah.
 • 00:33:10 Trvá určitou delší dobu
  než se jako talent prokáže.
 • 00:33:15 Je vhodný talent, který se prokáže
  skoro hned u přijímacích zkoušek.
 • 00:33:21 Není to jediný talent.
 • 00:33:23 Ale ten lze poznat,
  dalo by se říct, celkem brzo.
 • 00:33:29 Potom je potřeba dohlížet,
  aby jako takový nezplaněl,
 • 00:33:34 aby jako takový nezlajdačil,
  aby jako takový
 • 00:33:37 z něho nebyl
  profesionální diletant,
 • 00:33:41 protože
  ta profesionalizace diletantů
 • 00:33:44 je bohužel příliš hojná.
  Ono to totiž je použitelné.
 • 00:33:48 Je to použitelné tak,
  jako jsou použitelné figury.
 • 00:33:54 Ale je otázka,
 • 00:33:56 jestli to je něco,
  co má hodnotu pro toho diváka.
 • 00:34:02 Hodnotou
  nějakého osobního oslovení.
 • 00:34:06 Od toho, si myslím,
  že je konzervatoř,
 • 00:34:10 aby vytvořila kurážné osobnosti,
  které trošinku vědí,
 • 00:34:14 zda by chtěly - dejme tomu -
  tu točit seriál,
 • 00:34:17 tu učit někde na lidové škole umění
 • 00:34:21 a tu pokračovat dál
  směrem k té vysoké škole.
 • 00:34:25 Myslím si, že po těch
  pěti letech konzervatoře,
 • 00:34:28 by ty osobnosti za vedení
  svých učitelů měly být schopny
 • 00:34:32 samy sobě zodpovědět,
  jakým směrem by chtěly jít.
 • 00:34:40 Teď se dostáváme
  vlastně k další takové věci,
 • 00:34:44 k další otázce,
  jestli je to vlastně dneska
 • 00:34:48 vůbec nějaké prestižní,
  nebo jestli se to vyplatí,
 • 00:34:53 učit dneska na divadelních školách
  nějakým způsobem.
 • 00:34:58 No, já myslím, že se to vyplatí.
 • 00:35:01 Protože když děláte divadlo,
  tak vždycky máte tendenci
 • 00:35:07 propadnout nějaké rutině,
  a to učení vám to nedovolí,
 • 00:35:10 protože se musíte vracet
  pořád k základům,
 • 00:35:13 ke smyslu té profese,
  k tomu, proč to i sami děláte.
 • 00:35:18 Vlastně ten hlavní přínos je, že
  těžíte z těch studentů zrovna tak,
 • 00:35:24 jako oni těží z vás nějaké vědomí
  o smyslu té profese.
 • 00:35:29 A dokonce o smyslu té profese
  v té které chvíli.
 • 00:35:33 Čili já myslím,
  že většina pedagogů, kteří učí,
 • 00:35:37 nejenom že požívá tuto výhodu,
  ale že si toho i váží.
 • 00:35:42 Jedině to není lukrativní finančně,
  ale nevím,
 • 00:35:46 zda to v Čechách někdy bylo,
  nebo být může.
 • 00:35:50 Je možno vlastně na té škole,
  nebo setkali jste se s tím,
 • 00:35:55 ten talent nějaký zničit?
 • 00:35:58 Samozřejmě. Myslím si,
  že to určitě možné je.
 • 00:36:01 -A setkali jste se s tím?
  -Já jsem se s tím osobně nesetkal
 • 00:36:03 naštěstí, ale myslím si,
  že to možné určitě je.
 • 00:36:07 Myslím si, že je zcela přirozený,
  že student režie,
 • 00:36:10 když je to dobrej režisér,
  když je to silná osobnost,
 • 00:36:14 může dospět až k tomu názoru,
  že tu školu ukončí předčasně.
 • 00:36:19 Myslím si,
  že to svědčí do jisté míry
 • 00:36:24 o jeho jako připravenosti
  k tomu oboru.
 • 00:36:27 Obzvlášť dneska, když se,
  já to znám z Německa,
 • 00:36:31 z režisérů stávají
  čím dál víc v podstatě autoři.
 • 00:36:35 Jako málokterý režisér dneska
  už vezme klasický divadelní text,
 • 00:36:39 proškrtá ho, takzvaně ho upraví
  a dá ho jako na plac.
 • 00:36:45 Většinou se dneska už pracuje
  performativním způsobem
 • 00:36:48 i v kamenných domech.
 • 00:36:51 To znamená, že tam se stáváte
  v podstatě i autorem tý věci.
 • 00:36:54 A chápu pak,
  když ti lidi na tom vývoji,
 • 00:36:57 kteří už tam směřujou,
  že jim v podstatě ta škola překáží,
 • 00:37:01 protože je učí
  ještě technické věci a tak dále,
 • 00:37:04 ale oni už chtějí vyjádřit
  ten svůj příběh, tu svojí story,
 • 00:37:07 která je v podstatě důležitější.
 • 00:37:09 U filmařů se bere,
  že je to samozřejmost.
 • 00:37:12 U divadla to teprve pomaloučku
  začíná se prosazovat.
 • 00:37:15 Oni, nevím,
  třeba nepřečetli Danteho,
 • 00:37:21 ale prostě mají zase způsob
  třeba sebeprezentace
 • 00:37:26 v malejch klipech na Youtube,
  kde vyjadřují ale podstatu
 • 00:37:29 jako tý existence
  zase jiným způsobem,
 • 00:37:33 kterej je pro mě stejně objevnej.
  A nemusí mít to vzdělání.
 • 00:37:38 Samozřejmě je to ideální,
  když přijde někdo,
 • 00:37:41 kdo v 25 letech
  přečetl celou knihovnu
 • 00:37:44 ještě k tomu je talentovanej
  a ještě k tomu má schopnost
 • 00:37:48 přesvědčit lidi o tom, že je dobrý
  vyprávět zrovna jeho příběh
 • 00:37:53 nebo jeho interpretaci
  tohohle příběhu,
 • 00:37:55 ale takových lidí chodí po světě
  hrozně málo. Mám pocit já teda.
 • 00:37:59 Já když jsem přišel
  před lety k divadlu,
 • 00:38:02 vlastně ještě před převratem,
  za starýho režimu,
 • 00:38:06 tak se to dost rozdělovalo.
 • 00:38:08 Tehdy ta velká
  repertárová divadla
 • 00:38:13 spíš používala
  takové interpretační herectví
 • 00:38:18 a o těch malých divadlech
  se říkalo,
 • 00:38:20 že tam se klade důraz
  na to osobnostní herectví.
 • 00:38:24 Když jsme mluvili o Scherhauferovi,
  tak třeba Provázek,
 • 00:38:28 kde on byl, se vyznačovalo
  důrazem na dovednosti.
 • 00:38:33 Oni dovedli žonglovat,
  dovedli stepovat, pantomimu,
 • 00:38:38 všecky pohybové věci.
  A jak je to dnes?
 • 00:38:44 Já si myslím, že se ten rozdíl mezi
  tím velkým repertárovým divadlem
 • 00:38:49 a malýma divadlama
  aspoň teda v Praze dost smývá.
 • 00:38:53 Jak tady Eva Salzmannová říkala,
 • 00:38:55 že v podstatě herectví je jedno,
  tak si myslím, že to tak je.
 • 00:39:00 Potom jestli ten herec umí,
  jak Scherhaufer měl ten desetiboj,
 • 00:39:04 že umíš prásknout bičem na 20 metrů
  a já nevím, plivat oheň,
 • 00:39:10 chodit po rukou, po nohou,
  ono je to super, ale je taky dobrý,
 • 00:39:13 když ten člověk k tomu umí
  ještě hrát to divadlo.
 • 00:39:16 -A v tu chvíli...
  -A vyjádřit myšlenku.
 • 00:39:20 A vyjádřit myšlenku,
  sdělit téma a tak dál.
 • 00:39:23 Já si myslím, že prostě to,
  jestli člověk stojí prostě
 • 00:39:26 a má prvního diváka od sebe
  30 metrů nebo 30 centimetrů,
 • 00:39:31 je rozdíl technickej. To je pravda.
 • 00:39:34 To by se měl někde dozvědět,
  někde asi na škole.
 • 00:39:37 Ale to, jak se sděluje to téma,
  a že to je jedno divadlo,
 • 00:39:42 to je nějakým způsobem asi pravda,
  si myslím já.
 • 00:39:45 Víte, my bychom neměli
  učit na školách poetiku.
 • 00:39:49 My bychom jim neměli vnucovat
  vlastní estetické názory.
 • 00:39:52 My bychom skutečně v duchu toho,
  co říká pan profesor Vyskočil,
 • 00:39:57 se měli věnovat předpokladům
  tvorby, a pak je nechat tvořit.
 • 00:40:02 Když, řekněme, takový režisér,
 • 00:40:05 dramaturg, herec
  ukončí tu školu,
 • 00:40:09 jaké má šance
  uplatnit se v oboru vůbec?
 • 00:40:14 Já si myslím,
  že tady je strašně důležitý
 • 00:40:17 takový, bych to nazvala,
  sebemanagement.
 • 00:40:20 To znamená, nejenom být
  dobrý a talentovaný,
 • 00:40:23 ale zároveň se umět ukázat.
 • 00:40:26 A strašně důležitá je náhoda
  být v pravý čas na pravém místě.
 • 00:40:32 Právě tahle náhoda,
  která hraje obrovskou úlohu
 • 00:40:38 v uplatnění herce, myslím,
  když už se jednou ten člověk chytí,
 • 00:40:43 naváže různé další kontakty
  a tak dále,
 • 00:40:46 osvědčí se,
  tak ono to nějakým způsobem jde.
 • 00:40:52 Mám ale zkušenost třeba
  s těma našima absolventama,
 • 00:40:55 že někdy to trvalo
  třeba 10-12 let,
 • 00:40:59 že nebylo nic,
  ale nebylo nic jakoby na povrchu,
 • 00:41:03 ale ten člověk
  se pořád jakoby dovzdělával,
 • 00:41:06 pořád se snažil někam proniknout
  a třeba za těch 10-12 let
 • 00:41:10 se to podařilo
  a teď už ty šance dostává.
 • 00:41:16 Takže myslím si opravdu,
  že je důležité,
 • 00:41:20 aby bylo tohle všechno vyváženo.
 • 00:41:23 Nejen aby ten herec byl,
  jako často bývají,
 • 00:41:26 introvertní a čekal
  jako panenka v koutě,
 • 00:41:30 že mě někdo najde. Není to tak.
 • 00:41:32 Naopak. Musí se pořád vnucovat,
  telefonovat,
 • 00:41:37 scházet se s lidma a tak dále.
 • 00:41:39 Potom dostane vůbec šanci
  něco předvést.
 • 00:41:43 Já nevím, jestli známe
 • 00:41:46 vůbec nějaký sociologický výzkum
  v tomhle směru,
 • 00:41:50 ale víme někdo,
  kolik procent těch lidí
 • 00:41:54 z těch škol se uplatní?
 • 00:41:57 Já k tomu chci říct
  tři krátké věci.
 • 00:41:59 Za prvé pan profesor Císař
  vždycky říkal,
 • 00:42:01 že součástí talentu
  je talent prosadit se.
 • 00:42:04 -Což je prostě pravda.
  -Určitě.
 • 00:42:07 Za druhé ono není jenom víc škol,
  ono je víc divadel.
 • 00:42:11 My máme za posledních 20 let
  o třetinu víc míst v hledišti
 • 00:42:15 a asi o polovinu víc divadel
  a různých dalších příležitostí.
 • 00:42:20 Teďka nemluvím o kvalitě.
 • 00:42:22 Je třeba taky říct, že to je
  obecně problém českého školství.
 • 00:42:26 My prostě dnes produkujeme
  více absolventů
 • 00:42:30 ve všech možných oborech,
  než je poptávka na pracovním trhu.
 • 00:42:36 A to je samozřejmě
  asi na další jinou debatu.
 • 00:42:40 My máme taky
  neuplatnitelné právníky.
 • 00:42:44 Neuplatnitelné sociology,
  psychology,
 • 00:42:47 zejména v těch humanitních oborech.
  Prostě je to zjevné.
 • 00:42:50 A samozřejmě je pravda, že i to
  se týká do jisté míry herectví.
 • 00:42:54 A jsou ti absolventi
  ve školách připravováni
 • 00:43:00 při tom studiu na tu praxi,
 • 00:43:04 na to,
  že se budou muset prosazovat?
 • 00:43:07 Tak u nás na škole
  je určitá teoretická...
 • 00:43:11 -V tom Německu? -Ano. V Německu je
  určitá teoretická příprava na to,
 • 00:43:14 že mají různý právní kurzy a tak,
  protože oni jsou v podstatě
 • 00:43:18 jakoby osoby
  samostatně výdělečně činný,
 • 00:43:21 takže by o tom měli mít přehled.
 • 00:43:23 Vědí o tom,
  že se musí sami pojistit,
 • 00:43:26 daňové povinnosti že budou mít.
  To všechno vědí.
 • 00:43:29 Tam jsou na to odborníci. Daňoví
  poradci přicházejí a tak dále.
 • 00:43:33 Pak samozřejmě tím,
  že my pracujeme tím systémem
 • 00:43:37 těch různých performancí a modulů,
  tak oni vědí,
 • 00:43:40 že si musí zajistit
  někdy třeba i finance
 • 00:43:44 pro svůj projekt,
  který plánujou, a tak dále.
 • 00:43:47 Určitě není takový ten sen každého,
  že přijde na školu,
 • 00:43:54 skončí škola, vybere i ho nějaká
  slavná divadelní skupina,
 • 00:43:57 sdružení nebo činohra,
  a šup a jedeme.
 • 00:44:00 Na to ho nepřipravujeme.
 • 00:44:02 My jim naopak říkáme,
  že je to výjimka.
 • 00:44:05 To je naprostá výjimka,
  což je taky pravda v našem případě.
 • 00:44:09 Já si myslím, že v německý diskuzi,
  nevím jak je to v Čechách
 • 00:44:12 teď momentálně,
  to se přiznám, že nevím,
 • 00:44:14 ale v Německu je samozřejmě taky
  celospolečenský fenomén to,
 • 00:44:17 jakou roli
  hraje divadlo v podstatě
 • 00:44:20 v německý společnosti
  momentálně ještě.
 • 00:44:23 To, že 1,6 procenta lidí
  chodí pravidelně do divadla,
 • 00:44:27 je furt ještě dobrý číslo, myslím.
 • 00:44:30 Ale myslím si,
  že jak se neustále píše
 • 00:44:33 samozřejmě v německým fejetonu
  o tom, že je krize
 • 00:44:36 takzvaných Stadttheaterů
  jako souborových divadel,
 • 00:44:39 což je prostě pravda,
 • 00:44:41 protože tam ty souborový divadla
  už jsou těžko obhajitelný
 • 00:44:45 vůči daňovýmu poplatníkovi
  v tý míře, v jaký existujou.
 • 00:44:49 Takže to, myslím si,
  nevede mladý uchazeče k tomu
 • 00:44:53 se zrovna hlásit na obor režie.
 • 00:44:56 Když furt čtu v novinách krize
  v divadlech, krize v divadlech,
 • 00:44:59 tak ten zájem o tu tvorbu
  musí být ještě emenentnější,
 • 00:45:04 než by měl být.
 • 00:45:07 -A u těch herců?
  -Cítíme to i u uchazečů.
 • 00:45:10 Jako čísla uchazečů klesají
  už několik let.
 • 00:45:15 Nám teda čísla uchazečů
  naopak stoupají.
 • 00:45:18 Na 10 až 12 míst
  se nám letos hlásilo 360 uchazečů,
 • 00:45:23 což je na druhém místo po
  umělecko-průmyslové škole vysoké.
 • 00:45:29 Ale Němci jsou v tomto smyslu dál,
  v té přípravě studentů.
 • 00:45:32 My to řešíme zatím jenom v rámci
  nějakého diplomního semináře
 • 00:45:36 spíš jako takovou informaci
  a ne tak soustavně,
 • 00:45:39 ale uvědomujeme si to,
  že dokonce musíme
 • 00:45:43 právě v tom magisterském studiu
  kromě té umělecké tvorby
 • 00:45:47 nějaké komplexní jim poskytovat
  více dovedností a znalostí
 • 00:45:52 nejenom právních, ekonomických,
  ale vyloženě dovedností,
 • 00:45:55 aby než najdou tu příležitost,
  se normálně uživili
 • 00:46:00 prostřednictvím nějakých kurzů,
  v dabingu a tak dále.
 • 00:46:04 Jak znám současné absolventy
  za posledních pár let,
 • 00:46:09 tak mám pocit,
  že přibývá víc takových,
 • 00:46:14 kteří už nemíří do divadel.
  Za nás to bylo ještě tak,
 • 00:46:20 že už na konci se třepali,
  dostanu nabídku, dostanu tohleto.
 • 00:46:22 A tohle
  já v té generaci nové nevidím.
 • 00:46:25 Už tam vidím takovou samostatnost.
 • 00:46:27 Už chtějí zůstat
  na takzvané volné noze
 • 00:46:31 a chtějí dělat své projekty.
 • 00:46:33 Chtějí se účastnit
  třeba nějakých akcí,
 • 00:46:36 do toho ještě třeba zamíchávají
  účast na mimodivadelních aktivitách
 • 00:46:41 A já musím říct,
  že je mi to docela sympatické.
 • 00:46:45 A máte nějakou zkušenost,
 • 00:46:47 třeba rozhlížel jste se,
  jak je to s těmi možnostmi
 • 00:46:51 pro absolventy u těch herců,
  režisérů, dramaturgů v tom Polsku?
 • 00:46:56 V Polsku je to podobný jako u nás.
  Úplně.
 • 00:46:59 Akorát my máme mnohem
  rozvětvenější divadelní školství,
 • 00:47:05 protože Poláků je asi 40 milionů
  a mají vysoké školy 3.
 • 00:47:08 My máme na 10 milionů
  vysoké školy 2,
 • 00:47:12 z čehož každá má ještě
  odnož alternativní a činoherní.
 • 00:47:17 Ta má ještě další odnože.
  To máte 40 minimálně
 • 00:47:21 vysokoškolsky vzdělaných
  herců ročně.
 • 00:47:24 Přičemž ještě další školy
  vyprodukují dalších třeba
 • 00:47:27 80 vzdělaných herců ročně.
 • 00:47:30 Pro stávající síť
  to je naprosto neúnosný.
 • 00:47:32 Druhá věc, kterou tady pánové
  vlastně pojmenovali už,
 • 00:47:36 já si myslím,
  že od podstaty té naší práce,
 • 00:47:39 naše práce je určena k zveřejnění,
  tudíž ta sebeprezentace
 • 00:47:43 a jakási ambice chtít bejt vidět
  v tom člověku být musí.
 • 00:47:48 A já si myslím,
  že to je součástí talentu.
 • 00:47:50 Myslím si dokonce, že to není
  náhoda, že je to cílená věc
 • 00:47:54 toho člověka. A prostě jestliže
  půl roku nemá žádnou práci,
 • 00:47:59 tak ať si udělá monodrama,
  ať má, kde se prezentovat.
 • 00:48:02 To si myslím opravdu.
 • 00:48:04 Živel a talent se vždycky prorvou.
 • 00:48:07 Ten zájem
  je překvapivě stále dost velký.
 • 00:48:11 Částečně to vychází z naivity.
 • 00:48:15 Pravda je, že i když
  to těm uchazečům říkáte,
 • 00:48:19 jaké je to uplatnění,
  jaké jsou ty platy a tak dále,
 • 00:48:23 jaké jsou ty možnosti,
  tak oni mají pocit,
 • 00:48:27 že budou právě tou výjimkou,
  která se uplatní.
 • 00:48:32 A podle mé zkušenosti,
  byť tedy někdy mám dojem,
 • 00:48:37 že ti absolventi,
  kteří nenajdou uplatnění,
 • 00:48:41 žijou ze vzduchu,
  ale pokud mají zájem,
 • 00:48:46 tak těch nezávislých projektů
  existuje strašná spousta
 • 00:48:50 a jak už tady bylo řečeno, mohou
  si vytvářet své vlastní možnosti.
 • 00:48:56 Pravda, je to, řekněme,
  divadlo jako koníček
 • 00:49:00 v tom smyslu,
  že to člověka neuživí,
 • 00:49:04 ale dokud jsou mladí, silní
  a plní optimismu, tak se to dá.
 • 00:49:09 Ono je těch platforem
  k tomu vysílání,
 • 00:49:12 jestli to je přes síť,
  nebo přes televizní přijímače,
 • 00:49:15 nebo jakkoliv, tolik.
  A ještě teď přijde digitalizace,
 • 00:49:18 když přijde teda bpořádně,
  tak my jsme se tam bavili
 • 00:49:21 s redaktorama z velkých německých
  televizí nebo z BBC,
 • 00:49:24 ti dokonce najímají agentury
  na takzvaný content,
 • 00:49:28 což je obsah, že jo,
  protože oni mají spoustu místa,
 • 00:49:31 ale nemají obsah. A ten obsah
  se musí nějakým způsobem naplnit.
 • 00:49:33 A kdo ho má naplňovat? To jsou
  samozřejmě lidi, který, doufám,
 • 00:49:37 budou chodit z našich škol.
  Ať to jsou dramaturgové,
 • 00:49:41 režiséři nebo herci.
  Teď jsem byl na konferenci,
 • 00:49:46 kde jsem mluvil o gamingu,
  což jsou ty počítačový hry,
 • 00:49:50 a to jsou v podstatě vlastně taky
  propracovaný dramaturgický příběhy.
 • 00:49:54 To je zase nový pole působnosti
  pro dramaturgy,
 • 00:49:58 pro režiséry
  a samozřejmě i pro herce,
 • 00:50:00 protože hraní před green screenem
  nebo blue screenem
 • 00:50:03 pro animovaný části těchto věcí,
  to už je dnes naprosto běžná věc.
 • 00:50:08 Těch možností je zase,
  když to srovnám s dobou,
 • 00:50:10 o které jste mluvila,
  že u nás bylo jasný,
 • 00:50:13 čekalo se takzvaně
  na první angažmá,
 • 00:50:16 bylo to všechno nalajnovaný,
  těch možností je hrozný množství.
 • 00:50:20 Na druhou stranu
  je tam samozřejmě nebezpečí,
 • 00:50:22 že z toho velkého množství
  uchazečů je, řekněme,
 • 00:50:26 ne nepodstatná část lidí, který
  primárně od toho očekávají slávu.
 • 00:50:31 -To je jasný.
  -Vidí povrch té profese.
 • 00:50:35 A úkolem té pedagogiky právě je,
  bez ohledu na to,
 • 00:50:38 co oni si sami o sobě myslí,
  najít ty osobnosti
 • 00:50:42 schopné také
  nějaké výpovědi a sdělování.
 • 00:50:45 To je dokonce jeden
  z hlavních úkolů té pedagogiky.
 • 00:50:48 Ale zase když je
  ta hnací síla toho člověka,
 • 00:50:51 protože o té se bavíme furt,
  co tě vlastně žene, abys to dělal?
 • 00:50:54 A když ta hnací síla
  je touha po slávě, budiž jako.
 • 00:50:58 No ne, pozor.
  Známost, sláva patří k profesi.
 • 00:51:02 Miloš Kopecký říkal, že herec,
  který po čtyřiceti přijde k lékaři
 • 00:51:05 a musí se představit,
  má nechat profese. -To je pravda.
 • 00:51:11 Takže přece jenom nakonec
  i přes ty peníze,
 • 00:51:15 i přes tyto věci,
  stále ještě má tady studium
 • 00:51:20 tady těch oborů a práce v tom oboru
 • 00:51:24 přeci nějakou
  jaksi takovou prestižní notu.
 • 00:51:28 Takže doufejme,
  že to se jako neztratí.
 • 00:51:32 No a tím bychom
  teda skončili náš pořad.
 • 00:51:37 Děkujeme vám za účast.
  Divákům děkujeme za přízeň,
 • 00:51:41 kterou nám věnovali,
  a loučíme se.
 • 00:51:48 S váma taky.
 • 00:51:52 Tak, Zojko, ahoj!
  Kdy jedeš do Brna?
 • 00:51:56 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2011

Související