iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 3. 2012
15:10 na ČT2

1 2 3 4 5

55 hlasů
45031
zhlédnutí

Indiánské inspirace

Herec Jaroslav Dušek a psychoterapeut Pjér la Šé'z, kteří se léta inspirují zejména kulturou Toltéků

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Indiánské inspirace

 • 00:00:27 Pro mě Indiáni
  jsou ohromnou inspirací tím,
 • 00:00:31 že představují
  ten přirozený způsob života.
 • 00:00:34 Protože velice často
  se setkáváme s nějakým tvrzením,
 • 00:00:37 třeba že pro člověka
  je přirozené žárlit,
 • 00:00:39 přirozená je touha něco vlastnit,
  přirozené ble, ble, ble a tak dál.
 • 00:00:44 Ale vedle toho se vždycky můžeme
  obrátit k těm dosavadním poznatkům
 • 00:00:47 o Indiánech, o těch původních,
  přirozených, a ti podle mě
 • 00:00:50 reprezentují ten přirozený,
  skutečně přírodní způsob života.
 • 00:00:55 A tam potom často vidíme,
  že mnoho těch nánosů civilizačních,
 • 00:01:00 které my považujeme za přirozené,
  jsou skutečně
 • 00:01:03 vnesené programové struktury
  nějakou hypnózou,
 • 00:01:06 sugescí, manipulací,
  zatímco ti původní lidé,
 • 00:01:09 kteří žijí skutečně...
 • 00:01:13 Oni nejsou v symbióze s přírodou,
  oni jsou tou přírodou.
 • 00:01:16 Oni nekladou mezi sebe
  a to prostředí nějaké dělítko,
 • 00:01:21 nějakou hranici. A to mě na nich
  asi nejvíc vždycky se líbilo,
 • 00:01:26 že se nepovažují za chytřejší
  než to prostředí.
 • 00:01:30 A to znamená, že ti Indiáni mohou
  informace získávat od rostlin,
 • 00:01:34 od zvířat, od kamenů,
  od Slunce, od větru,
 • 00:01:39 od nějaké hory,
  od ducha nějaké hory.
 • 00:01:42 A žijí v této
  oživlé inteligenci přirozené,
 • 00:01:49 manifestované inteligenci,
  kterou je ta Matka Země.
 • 00:02:07 To slovo, ten termín
  vlastně Indián, ač se to málo ví,
 • 00:02:10 je odvozeno od in deos,
  což byl pocit,
 • 00:02:16 který Indiáni vyvolávali
  v prvních běloších,
 • 00:02:19 s kterými se setkali, respektive
  kteří se s nimi setkali.
 • 00:02:23 Oni jim začali říkat, že jsou
  to lidé žijící in deos - v bohu.
 • 00:02:32 Jeden z nejsilnějších impulzů,
  který mě vedl k tomu,
 • 00:02:35 abych se začal zabývat
  indiánskou kulturou,
 • 00:02:39 bylo vlastně šamanské umění
 • 00:02:44 neboli umění domorodých léčitelů
  v Americe a vůbec po světě.
 • 00:02:49 Samozřejmě v době,
  kdy jsem se začal o to zajímat,
 • 00:02:52 tak nejznámější
  byli američtí šamani.
 • 00:02:54 Jejich pověst byla veliká.
 • 00:02:59 Postupně po několika letech
  přípravy jsem se vydal do Mexika,
 • 00:03:04 do Ameriky a tam jsem
  se setkal s těmi Indiány.
 • 00:03:18 Co mě na tom hodně zajímalo,
  byla transformace vědomí
 • 00:03:21 a vlastně dosahování
  nějakých vyšších stavů vnímání.
 • 00:03:27 A propojení se s přírodou
  na hlubší úrovni,
 • 00:03:29 Vlastně pochopit
  principy přírody, vesmíru.
 • 00:03:32 Zjistit vlastně, kdo jsem,
 • 00:03:35 a nějakým způsobem
  najít vlastní cestu v tom.
 • 00:03:39 Jo vana,
  jovanej jo, jovanej jo, jovanej...
 • 00:03:47 Já samozřejmě nejsem žádný znalec
  těchto věcí.
 • 00:03:51 Pouze milovník.
 • 00:03:54 A z těch různých takových
  myšlenkových proudů indiánských
 • 00:03:59 se mi hodně líbí Mayové a Toltéci.
 • 00:04:03 Vlastně Inkové taky v něčem.
 • 00:04:07 Samozřejmě zase o nich vím jenom
  to, co zprostředkovali pro mě
 • 00:04:10 nějací autoři.
 • 00:04:12 U Mayů je to hlavně
  Carl Johan Calleman
 • 00:04:16 a ta jeho knížka Mayský kalendář
  a Mayský kalendář a strom života.
 • 00:04:21 A pak taky hodně
  mě ovlivnila ta knížka,
 • 00:04:24 která se jmenuje Mayské orakulum.
 • 00:04:26 A ohledně Toltéků je to hlavně to,
  co o nich píše Victor Sánchéz
 • 00:04:32 nebo Don Miguel Ruiz a jeho syn.
 • 00:04:36 A u obou nebo u všech těch,
  které jsem zmínil,
 • 00:04:40 mě fascinuje vnímání času,
  způsob chápání času
 • 00:04:45 jako něčeho vrstevnatého,
  mnohovrstevnatého,
 • 00:04:49 polyfonního zážitku, kde vedle sebe
  pracují různé pomalejší
 • 00:04:53 a rychlejší vlny,
  tendence, vibrace.
 • 00:04:56 To znamená vnímání
  toho času ne jako máme my,
 • 00:04:58 jenom ten chronologický čas
  měřený hodinkami
 • 00:05:02 nebo nějakými chronometry, ale
  i ten vnitřní čas psychologický,
 • 00:05:05 který se do toho promítá.
  A jednak cyklický čas planety.
 • 00:05:09 Tyto všechny různé rytmy,
  které jdou zároveň přes sebe,
 • 00:05:13 a u těch Mayů je hodně zdůrazněn
  potom rytmus vývoje vědomí
 • 00:05:18 na planetě nebo možná i v kosmu.
  Rytmus vývoje vědomí.
 • 00:05:21 Zrychlující se vibrace
  vývoje vědomí,
 • 00:05:24 kde my možná
  skutečně jsme současníky toho,
 • 00:05:28 té poslední vlny
  toho zrychlujícího se vývoje.
 • 00:05:53 A u Toltéků hodně, aspoň tak to
  podává ten Don Miguel Ruiz,
 • 00:05:58 ta osobní cesta,
  ta cesta samostatná,
 • 00:06:03 cesta jednoho každého,
  samozřejmě tedy v sounáležitosti
 • 00:06:07 s ostatními lidmi,
  ta je tam jasná, ta se předpokládá.
 • 00:06:11 Ale jaksi
  ti Toltéci stavějí na tom,
 • 00:06:16 že každý člověk sám může
  komunikovat přímo s univerzem.
 • 00:06:22 Někdo bude říkat s Bohem,
  někdo s Velkým duchem, se Zdrojem.
 • 00:06:26 Jak se každému líbí to označit.
 • 00:06:30 Každý člověk
  komunikuje sám a přímo.
 • 00:06:32 Nepotřebuje toho prostředníka,
  nepotřebuje toho dealera,
 • 00:06:35 nepotřebuje toho kněze nebo někoho,
  kdo to jakoby udělá za něj
 • 00:06:39 a pak mu to tak jako prozradí teda,
  jak to je.
 • 00:06:41 To znamená, že ta toltécká cesta
 • 00:06:44 je cesta
  k té vnitřní samostatnosti.
 • 00:06:46 K tomu, že člověk stojí sám.
 • 00:07:00 Původně jsem se nechtěl
  ani vracet do Evropy.
 • 00:07:03 Chtěl jsem zůstat mezi Indiány,
  chtěl jsem tam žít.
 • 00:07:05 Ale nakonec jsem zjistil,
  že vlastně nejsem Indián americký,
 • 00:07:08 ale že jsem Čech,
  že jsem vlastně Slovan.
 • 00:07:12 Pocházím zkrátka z Čech.
  A to mě přivedlo zase nazpátek.
 • 00:07:16 Ale to trvalo hodně let,
  než jsem k tomu dozrál
 • 00:07:19 a začal jsem teda pracovat tady
  s tím, co jsem se naučil tam.
 • 00:07:28 Jednou když jsem
  cestoval do Palengue,
 • 00:07:30 do oblasti pyramid v Chiapasu,
 • 00:07:32 tak jsem tam potkal jednoho pána,
  který tam žije celý život,
 • 00:07:36 je mu přes 60 let,
  zná všechny ty archeology
 • 00:07:39 a výzkumníky mayské kultury,
  kteří tam přijeli,
 • 00:07:42 vždycky něco napsali a zase odjeli.
  On je zkrátka všechny zná.
 • 00:07:45 I ví, co oni nestihli popsat,
  nebo co nevěděli.
 • 00:07:48 Takže vlastně zná i chyby, které
  vznikly při vývoji těch teorií,
 • 00:07:52 které dneska máme
  tady dostupné na Západě.
 • 00:07:55 A ten můj přítel archeolog
  má důkazy o tom,
 • 00:07:59 že Palenque navštívily
  asijské kultury.
 • 00:08:02 Ten kontinent byl navštíven Asiaty
  už kdysi dávno
 • 00:08:07 a pravděpodobně
  tam byla nějaká spolupráce.
 • 00:08:10 Takže vlastně vznikla tam úplně
  neuvěřitelná fantastická myšlenka,
 • 00:08:14 která zní trošku,
  dejme tomu, nadneseně,
 • 00:08:18 ale vlastně mám na to
  hmatatelné důkazy z mnoha míst,
 • 00:08:21 že tam byly kontakty
  s egyptskou a asijskou kulturou.
 • 00:08:25 Našel jsem tam vlastně plastiky
  lidí nebo šamanů
 • 00:08:28 nebo vládců v meditačních pozicích,
 • 00:08:31 což vlastně není tak obvyklá poloha
  pro jiné kultury v Mexiku.
 • 00:08:38 Takže vlastně ono to vůbec
  není oddělené a nikdy nebylo.
 • 00:08:42 Vlastně ty kontinenty
  se navštěvovaly mezi sebou,
 • 00:08:46 předávaly se prostě vědomosti,
  akorát se o tom nemluví,
 • 00:08:52 nejsou na to přímé důkazy
  ve světě konvenční archeologie,
 • 00:08:56 protože tam je potřeba
  skutečně hodně důkazů,
 • 00:08:59 aby nějaká teorie
  byla schválena konvenčně.
 • 00:12:02 Carl Johan Calleman přišel
  se svojí vizí vesmíru
 • 00:12:05 jako živé bytosti,
  která přes svoji centrální osu,
 • 00:12:09 kterou on považuje za totožnou
  s takzvaným bájným stromem života.
 • 00:12:14 Díky této ose distribuuje určité
  kvantové vlnění energetické,
 • 00:12:19 které se v určitých časových
  úsecích mění a zvyšuje,
 • 00:12:23 a díky tomu vznikají
  nové a nové životní formy
 • 00:12:27 na planetě.
  Přichází s teorií živoucí bytosti,
 • 00:12:31 vesmíru jako živoucí bytosti.
  A to je stará toltécká teorie,
 • 00:12:34 to je starý toltécký názor,
  že vesmír je živá bytost
 • 00:12:37 a všechno se odehrává
  uvnitř této bytosti.
 • 00:12:41 A Calleman tento názor jaksi
  podepírá vědeckým způsobem.
 • 00:12:47 Opírá se o zkoumání
  v oblasti astrofyziky,
 • 00:12:51 měření relikního záření ve vesmíru,
 • 00:12:54 opírá se o poznatky z oblasti
  mikrobiologie, z kvantové fyziky
 • 00:12:57 a to všechno shrnuje
  v té své úžasné knížce
 • 00:13:00 Mayský kalendář a strom života.
 • 00:15:00 Velice ožehavá otázka roku 2012.
 • 00:15:06 Je vlastně neuvěřitelné,
  jak jedno datum dokáže rozběhnout
 • 00:15:10 takový cyklus vlastně reakcí.
 • 00:15:16 Když jsem se poprvé setkal s Mayi
  v Guatemale,
 • 00:15:21 tak jsem se jich přesně na to ptal,
  co oni si o tom myslí.
 • 00:15:24 Z Evropy člověk ví
  jako ty katastrofický scénáře
 • 00:15:28 a kdovíco jako všechno nenastane.
 • 00:15:31 V té době to tak bylo.
 • 00:15:33 Protože tady byly hodně
  takové ty fantastické teorie
 • 00:15:37 různých vědců.
  A Mayové mě celkem zklidnili.
 • 00:15:42 Vlastně tak naznačili mi,
  že je možné,
 • 00:15:45 že Slunce bude mít
  nějakou větší aktivitu,
 • 00:15:48 že na Zemi můžou být
  nějaké magnetické poruchy,
 • 00:15:51 ale ve svý podstatě
  se zas tak moc dít nebude.
 • 00:15:56 Takže opět za nás
  nikdo nic nevyřeší, vážení přátelé.
 • 00:16:01 Budeme si svoje věci
  muset vyřešit sami.
 • 00:16:05 A práci udělat sami na sobě.
 • 00:16:10 Co je ale možné,
  že se otevře nový typ síly,
 • 00:16:14 do které, když budete
  skutečně na sobě pracovat
 • 00:16:18 nejenom teoreticky,
  ale i prakticky,
 • 00:16:21 tak skutečně do tohoto
  nového pole vstoupíte.
 • 00:16:34 Náš systém výchovy je jiný.
 • 00:16:37 Upravujeme, káráme, hodnotíme,
  známkujeme, kritizujeme.
 • 00:16:41 Předvádíme.
 • 00:16:43 Zatímco toltécký učitel
  vytváří situaci,
 • 00:16:46 ve které žák
  na všechno přichází sám.
 • 00:16:49 Sám na to přijde.
  No má to ohromné výhody.
 • 00:16:52 Když na to sám přijde,
  tak tomu rozumí.
 • 00:16:56 Když tomu rozumí,
  tak to nezapomene.
 • 00:16:59 A kdyby to náhodou zapomněl, tak
  to nevadí, protože si to odvodí.
 • 00:17:02 Poněvadž tomu rozumí.
  Jenomže naše pojetí vyučování
 • 00:17:06 je úplně jiné. My se domníváme,
  že učitel je chytřejší než žák.
 • 00:17:10 My tomu věříme. Tak to někdy
  domyslete, tenhle názor.
 • 00:17:14 Kdyby učitel
  vždycky byl chytřejší než žák,
 • 00:17:17 tak by se musely rodit
  pořád blbější a blbější lidi.
 • 00:17:22 To nejde.
 • 00:17:24 Zájem o ty Toltéky
  zesílil před několika lety,
 • 00:17:27 já nevím, před 6 - 7 lety, když
  jsme začali hrát Čtyři dohody,
 • 00:17:30 což je podle knížky
  Dona Miguela Ruize, taková esence
 • 00:17:33 toltéckého učení shrnutá do čtyřech
  základních takových pouček
 • 00:17:37 nebo dohod nebo pravidel,
  která člověk jakoby dodržuje,
 • 00:17:41 nebo podle nich žije.
  My jsme to začali hrát před lety,
 • 00:17:45 protože se nám to líbilo. S Pierrem
  a s Alanem jsme to začali hrát.
 • 00:17:49 S takovou představou,
  že to bude pro sto diváků.
 • 00:17:52 Pro padesát až sto diváků
  a že to budeme hrát jeden rok,
 • 00:17:56 jednu sezónu, dvě sezóny
  pro takové zájemce - specialisty.
 • 00:18:00 No a vlastně to hrajeme
  dodnes asi sedmým rokem.
 • 00:18:03 Ten zájem jakoby narůstá.
  V podstatě přibývá diváků.
 • 00:18:08 Představení jsou vyprodaná
  daleko dopředu
 • 00:18:10 nejenom v Praze,
  ale i na těch zájezdech.
 • 00:18:12 Já samozřejmě si kladu otázku,
  co lidi přitahuje
 • 00:18:16 na těch Čtyřech dohodách,
  proč na to se chodí koukat.
 • 00:18:20 Na nějaké toltécké učení
  staré tisíce let.
 • 00:18:23 A vychází mi to tak,
  že to je proto,
 • 00:18:25 že to není právě ideologický.
  Že tam není potřeba
 • 00:18:29 zastávat žádné náboženství. Že to
  jde skrz jednotlivé ideologie.
 • 00:18:33 Napříč těmi filozofickými systémy.
 • 00:18:36 Prostě je to osobní cesta
  jednoho každého člověka.
 • 00:18:40 Tak to jsou ty první tři dohody.
 • 00:18:42 Mířit slovy přesně, aby nám
  neutíkala energie v nedorozumění.
 • 00:18:48 Nebrat nic osobně,
  abychom nepouštěli svoji energii
 • 00:18:51 tak snadno
  k těm manipulátorům a hulvátům.
 • 00:18:54 A přestat si vytvářet
  falešné domněnky,
 • 00:18:56 kterými nás ego chce oddělit
  od té velké energie.
 • 00:19:00 No a pak už je jen čtvrtá dohoda
  a můžeme jít domů.
 • 00:19:05 Ve světě, v kterým my žijeme
  a který je vlastně utilitární,
 • 00:19:10 ano, on nám nabízí veliký
  vymoženosti ve smyslu technickém,
 • 00:19:15 ale zároveň, a to právě souvisí
  s tím vzdalováním se té podstatě,
 • 00:19:22 jakmile se podstatě vzdaluju,
  tak už mně sebelepší
 • 00:19:26 technická vymoženost
  vlastně neuspokojí,
 • 00:19:29 protože mi chybí to základní.
  A chybí mi nasycenost smyslem.
 • 00:19:35 Moje srdce je vyprahlý
  a hledá ten smysl.
 • 00:19:39 A najednou zjistím, že ho nenaleznu
 • 00:19:42 ani v technologických
  vymoženostech,
 • 00:19:44 nenaleznu ho ani v pohodlí,
  kterým jsem se obklopil,
 • 00:19:47 nenaleznu ho ani v penězích,
  ani v tom všem,
 • 00:19:50 čím ta naše společnost
  vlastně je tak prosáklá.
 • 00:19:53 A řekl bych,
  že víc a víc lidí v tuto chvíli
 • 00:19:57 tuto vyprahlost prožívá.
 • 00:20:00 A nejenom ji prožívá,
  ale už si ji uvědomují lidé
 • 00:20:05 zřejmě ve větším a větším počtu.
 • 00:20:08 A potom každá kapka toho smyslu,
  já tomu nechci říkat pravda,
 • 00:20:13 ale každá kapka něčeho,
  co aspoň trošku zavání smyslem,
 • 00:20:17 je nesmírně žádoucí.
 • 00:20:20 A asi proto lidé
  vlastně hledají tuhle rovinu.
 • 00:20:26 A je to vlastně úžasný,
  když si člověk uvědomí,
 • 00:20:29 kolik lidí dneska víc a víc
  vlastně opravdu dávají přednost
 • 00:20:35 už nejenom vnitřně, ale
  i v tom svým životním směřování
 • 00:20:39 dávají přednost tomu,
  co jim dává smysl,
 • 00:20:43 před tím, co je jenom uspokojuje.
 • 00:20:45 Asi víte, že staré civilizace
  používají ten termín,
 • 00:20:50 že život je návrat domů.
  Že se vracíme domů.
 • 00:20:56 Taoisté říkají,
  že tao je cesta zpět.
 • 00:20:59 Zpátky. Jdeme zpátky.
 • 00:21:02 Vracíme se k Brahmovi.
  Je to nádech a výdech.
 • 00:21:08 Vracíme se tam, odkud jsme vzešli.
 • 00:21:10 Začínáme to chápat,
  že jsme odtamtud nikdy neodešli.
 • 00:21:14 Začneme chápat,
  jakou hru vlastně hrajeme.
 • 00:21:19 Můžeme už jít domů.
 • 00:21:23 Čtvrtá dohoda je krásná.
  Můžeme ji trénovat kdykoli.
 • 00:21:26 Cestou domů ji můžeme trénovat.
  Ta dohoda říká:
 • 00:21:30 Všechno, co děláme, děláme nejlépe,
  jak v daném okamžiku umíme.
 • 00:21:36 Ta dohoda říká,
  že to nemusíme dělat lépe.
 • 00:21:40 Že stačí,
  když to děláme nejlépe, jak umíme.
 • 00:21:43 Naše ego by to chtělo dělat lépe.
 • 00:21:46 Možná tu větu znáte:
 • 00:21:48 Mohlo to být lepší!
 • 00:21:53 Až vám někdy někdo příště řekne
  "Mohlo to být lepší",
 • 00:21:57 klidně mu odpovězte: Nemohlo.
 • 00:22:01 Protože kdyby to mohlo být lepší,
  tak by to lepší bylo.
 • 00:22:07 Další věc,
  která lidi táhne za Indiány,
 • 00:22:11 je daleko hlubší záležitost.
  Otázka lidského vědomí.
 • 00:22:14 Protože vlastně
  lidská duše prochází evolucí,
 • 00:22:21 prochází vývojem a tím,
  že vlastně my jdeme tou cestou,
 • 00:22:27 tak ta duše se transformuje,
 • 00:22:29 a tím vlastně pomáháme celému
  tomu vědomí se transformovat.
 • 00:22:32 Každý člověk dostane
  semínko toho vědomí do sebe,
 • 00:22:35 do své bytosti
  a vlastně s tím pracuje.
 • 00:22:39 A je zodpovědný za to,
  co do složky toho vědomí vkládá.
 • 00:22:43 A samozřejmě
  čím lepší věc tam vkládá,
 • 00:22:46 tak tím potom lepší má život.
 • 00:22:48 Ta duše touží vlastně
  se transformovat, přeměnit se,
 • 00:22:51 jít ke světlu takzvaně.
 • 00:22:53 A to je velká síla.
 • 00:22:56 To hodně lidí přitahuje.
 • 00:22:59 My jsme vlastně i podle
  starých legend stvořeni k tomu,
 • 00:23:03 abychom tuto práci vykonávali.
 • 00:23:05 Prostě vzít ten prchavý okamžik
  štěstí, který každý z nás zná,
 • 00:23:10 a vědomě, pomalu
  ho roztáhnout na celý život.
 • 00:23:19 Leť, Brahma, leť!
 • 00:23:23 Čeho se lekáš?
 • 00:23:25 Ničeho. Ale to světlo
  najednou je jako ruka.
 • 00:23:28 Hele, ono to normálně
  zvedá jako ruka.
 • 00:23:30 Brahma tě přeci,
  Brahmo, ve slunci už dávno čeká.
 • 00:23:34 A jo! Já na Brahmu, Brahma na mě.
 • 00:23:38 -Hej! Heja hej!
  -Hej!
 • 00:23:42 -Hej! Heja hej!
  -Hej!
 • 00:23:46 -Hej! Heja hej!
  -Hej!
 • 00:24:21 Pro mě ten cíl
  je vlastně nějakým způsobem
 • 00:24:24 transformovat vědomí
  a dosáhnout vnitřního klidu.
 • 00:24:30 A dosáhnout
  hlubokého vhledu do dějů,
 • 00:24:33 které tady se dějí.
 • 00:24:37 Pro mě čím hlouběji se dostávám,
 • 00:24:39 tím intenzivnější klid
  ve mně roste.
 • 00:24:43 A to je pocit,
  který je nenahraditelný.
 • 00:24:46 Zkoumal jsem své okolí
  a viděl jsem,
 • 00:24:49 že vlastně
  když člověk na tom pracuje,
 • 00:24:51 tak skutečně se mění.
 • 00:24:53 No ale nikdy jsem nečekal,
  že mě to zavede takhle daleko,
 • 00:24:56 že se podívám do Ameriky,
  že budu žít tam, kde jsem žil,
 • 00:24:59 že budu moct dělat věci,
  které dělám.
 • 00:25:01 O tom jsem vůbec nesnil.
 • 00:25:03 A postupem času ten sen,
  který jsem začal snít,
 • 00:25:07 tak vlastně mi přináší
  ohromný poznání,
 • 00:25:11 což je vlastně ten cíl,
  kam směřuju.
 • 00:25:15 Asi to poznání, no.
 • 00:25:17 Kdyby někdo měl nějakou otázku
  k tomu dnešnímu představení,
 • 00:25:19 prosím vás, ihned po skončení
  to zatelefonujte
 • 00:25:22 na libovolné telefonní číslo.
 • 00:25:24 SMÍCH
 • 00:25:29 Proberte to.
 • 00:25:53 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2012

Související