iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 9. 2011
14:55 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
1547
zhlédnutí

Teleapatyka

Životospráva - znáte ji?

9 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Teleapatyka - Životospráva - znáte ji?

 • 00:00:32 Všichni jsme slyšeli
  spousty řečí o tom,
 • 00:00:34 jak se máme starat o svoje zdraví.
 • 00:00:36 Ale víme, co to doopravdy je?
 • 00:00:38 Co to doopravdy znamená,
  být zdravý?
 • 00:00:41 Podle Světové
  zdravotnické organizace
 • 00:00:44 je zdravý člověk takový,
 • 00:00:45 který je ve stavu úplné duševní
  a tělesné pohody.
 • 00:00:48 Jak často jste v tomto stavu?
  A jak se do něj dostat?
 • 00:00:51 Jak se zdravý udržet?
 • 00:00:53 Prostě pořád spolíháme na to,
  že kdykoliv se cokoliv stane,
 • 00:00:57 objeví se bílý plášť
  se zázračnou pilulkou
 • 00:01:00 a všechno se vyřeší.
 • 00:01:03 Ale ono to tak není!
 • 00:01:05 Současná nastupující generace
 • 00:01:07 bude žít kratší délku života
  než předchozí.
 • 00:01:12 A to především kvůli problému
  s nadváhou a obezitou
 • 00:01:17 a s jejími komplikacemi,
  které přicházejjí.
 • 00:01:20 Já bych v žádném případě
  nespoléhal jen na doktory.
 • 00:01:23 Vždycky bych spoléhal především
  sám na sebe,
 • 00:01:25 protože zdraví je to nejcenější,
  co mám.
 • 00:01:27 Češi a preventivní prohlíky!
 • 00:01:30 Je to poměrně jednoduchá otázka
  a složitější odpověď.
 • 00:01:34 Tu techniku máme tak dokonalou,
  že to můžeme objevit opravdu brzo.
 • 00:01:38 Ale blbý je to, že ty lidi
  chodí pozdějc!
 • 00:01:41 Že jakoby to zanedbávají!
 • 00:01:45 Přibývá tlustých lidí.
 • 00:01:46 Nejrozšířenější
  zbrklý životní styl
 • 00:01:49 nás ohrožuje sám o sobě.
 • 00:01:50 Pomoci nám mohou
  preventivní prohlídky.
 • 00:01:52 Navíc hrazené
  zdravotními pojišťovnami.
 • 00:01:54 Využíváte je?
 • 00:02:00 Moc ne, člověče. Vůbec vlastně.
 • 00:02:02 Na prohlídce, je tomu 30 let,
  v rámci sportu
 • 00:02:07 a od tý doby už určitě ne.
 • 00:02:09 Byla jsem na preventivní prohlídce,
  nechala jsem si změřit
 • 00:02:12 všechny ty cholesteroly
  a všechny ty věci.
 • 00:02:16 A dělám to docela, myslím,
  že to dělám minimálně 1 x do roka.
 • 00:02:20 No samozřejmě! To už, to je nutný!
  To je nutný každejch 1/2 roku.
 • 00:02:26 Vzhledem k mému věku
 • 00:02:27 se zúčastňuju pravidelně
  preventivních prohlídek,
 • 00:02:30 myslím, že tak od r. 2000
  každý rok.
 • 00:02:33 Proč by tedy tito lidé
  měli jít na preventivní prohlídku?
 • 00:02:41 Je daleko účinější zbraní
 • 00:02:44 proti nadváze, obezitě
  a civilizačním chorobám, prevence!
 • 00:02:48 Tou prevencí je
  zdravý životní styl.
 • 00:02:51 To je to, že bychom se měli
  malinkato vrátit k tomu,
 • 00:02:56 jak jsme vlastně
  geneticky nakódovaní.
 • 00:02:59 Člověk je nakódovaný k tomu,
  aby pracoval, aby se hýbal,
 • 00:03:03 aby správně jedl a aby odpočíval.
 • 00:03:07 Představte si naše tělo
  jako stavbu, jako dům.
 • 00:03:09 Je snazší a levnější
  jednotlivé problémy
 • 00:03:12 postupně opravovat,
  udržovat dům v pořádku,
 • 00:03:14 než pak mít starosti
  s polozbořenou ruinou.
 • 00:03:16 Stejné je to i s naším tělem.
 • 00:03:19 Jen u klientů Zdravotní pojišťovny
  ministerstva vnitra
 • 00:03:21 bylo v r. 2010 včas odhaleno
 • 00:03:24 1600 případů
  rakoviny tlustého střeva.
 • 00:03:27 Důležitým ukazatelem našeho zdraví
  je i krevní tlak.
 • 00:03:36 Dnes jsme pokusně přinutili
  několik lidí cvičit.
 • 00:03:40 Svolili muži i ženy různého stáří
  a různých tělesných konstitucí.
 • 00:03:43 Začali jsme tak, že jsme každému
 • 00:03:45 nejprve změřili
  krevní tlak v klidu.
 • 00:03:48 Pak jednoduše udělali 10 dřepů,
  které reprezentují běžnou zátěž,
 • 00:03:51 které jsme velmi často vystaveni.
 • 00:03:53 A krevní tlak jsme změřili znovu.
 • 00:03:56 Byli jsme zvědaví,
  jaké budou změny.
 • 00:03:58 Kdo se projeví
  jako nejrizikovější skupina
 • 00:04:00 a kdo se zatím ničeho bát nemusí.
 • 00:04:03 Ten, kdo má největší rozdíl
  krevního tlaku
 • 00:04:05 mezi klidovým a zátěžovým stavem,
  je v nebezpečí.
 • 00:04:09 Když se podíváme na výsledky,
  zjistíme,
 • 00:04:11 že nejohroženější skupinou
 • 00:04:14 jsou muži s nadváhou
  ve věku nad 45 let.
 • 00:04:22 Jsou 4 základní faktory,
  které ovlivňují
 • 00:04:25 průměrné zdraví v populaci.
 • 00:04:27 Jednak je to nějaká genetika,
  kterou máme zděděnou
 • 00:04:31 a historií vyselektovanou
 • 00:04:33 a s tou se prakticky
  nedá nic dělat.
 • 00:04:36 Ale pak je to životní prostředí,
  s tím už se leccos dá dělat,
 • 00:04:41 je to životní styl a pak teprve
  jsou zdravotní služby.
 • 00:04:46 A zhruba tyhle faktory se podílejí,
  každý 1/4.
 • 00:04:50 Přesto, že nabídka
  preventivních programů
 • 00:04:53 a preventivních prohlídek
  je velice široká,
 • 00:04:57 zájem obyvatel dospělého věku,
 • 00:05:00 chci říci a musím to zdůraznit,
  je minimální.
 • 00:05:03 Ta prevence je o tom,
  že jste v podstatě zdravej
 • 00:05:07 a myslíte na to,
  abyste nebyl nemocnej.
 • 00:05:10 Když už ta nemoc se projeví,
  už je pozdě! To už není prevence!
 • 00:05:15 To už nastupujeme my
 • 00:05:18 a léčíme ten nezdravý životní styl,
  který vedl k tý nemoci.
 • 00:05:23 Myslím, si, že mladý člověk
  nad tím vůbec nepřemýšlí.
 • 00:05:26 Že mu to je naprosto lhostejné.
 • 00:05:29 Jelikož to přichází s tím věkem,
 • 00:05:31 člověk má pocit, že je nesmrtelnej
  a že se ho nic netkne.
 • 00:05:35 A vlastně ty věci si uvědomuje
  až mnohem později,
 • 00:05:37 až se to tělo začme ozývat.
 • 00:05:39 Když nejsem 10 let u lékaře
  a dosáhnu určitého věku,
 • 00:05:42 tak zase naopak
  velká pravděpodobnost,
 • 00:05:44 že se něco najde, tam je
  a ty lidi se toho bojí.
 • 00:05:46 Čili my chceme začít už působit
  na lidi od ranného věku,
 • 00:05:50 aby alespoň 1 x za čas
  na tu preventivní prohlídku šli.
 • 00:05:57 Vraťme se k otázce,
 • 00:05:59 která zazněla už na začátku
  tohoto pořadu.
 • 00:06:01 Co je vlastně zdraví?
  Jak si jej udržet?
 • 00:06:04 Zajímavé je, že o svoje zdraví
  někteří panovníci překvapivě dbali.
 • 00:06:08 I když většinou platilo,
  že všechny bohatší vrstvy
 • 00:06:10 ohrožovalo strašlivé přejídání
  a opíjení,
 • 00:06:13 mohli si dovolit lékaře,
  kteří znali bylinky a věděli,
 • 00:06:16 co doporučit v rámci prevence.
 • 00:06:18 V Číně dokonce platilo,
  že lékaři byli placeni za to,
 • 00:06:21 že udržovali své klienty zdravé.
 • 00:06:23 Pokud někdo onemocněl,
  neplatil nic.
 • 00:06:26 Z 2. strany chudí lidé
 • 00:06:28 nedobrovolně dodržovali
  zdravou životosprávu.
 • 00:06:31 Neměli peníze na tučnou stravu,
 • 00:06:33 díky tvrdé robotě
  se udržovali v kondici.
 • 00:06:35 A protože navíc pracovali
  na zdravém vzduchu,
 • 00:06:37 měli srdce i svaly
  v perfektním stavu.
 • 00:06:40 Ale protože nebyl nikdo,
 • 00:06:41 kdo by o udržování
  jejich zdraví dbal,
 • 00:06:44 většinou umírali na banality dřív,
  než vrchnost.
 • 00:06:47 Analogicky můžeme říct,
  že totéž škodí i prospívá nám.
 • 00:06:51 Pokud zkombinujeme to nejlepší,
 • 00:06:53 tedy dbáme na životosprávu
  a ještě občas zajdeme k lékaři,
 • 00:06:56 můžeme žít spokojeně a dlouho.
 • 00:07:03 Jaké jsou tedy hlavní pojmy,
  které se týkají našeho zdraví?
 • 00:07:07 Životospráva je souhrn toho,
  jak žijeme.
 • 00:07:09 V ideálním případě zahrnuje
  správnou výživu,
 • 00:07:12 dostatečně dlouhý
  a kvalitní spánek,
 • 00:07:14 vhodné rozložení odpočinku a zátěže
  a společenské zázemí.
 • 00:07:19 Životní prostředí, systém složený
  z přírodních, umělých
 • 00:07:22 a sociálních složek okolního světa,
 • 00:07:24 jež jsou, nebo mohou být
  s uvažovaným objektem,
 • 00:07:27 tedy s námi, ve stálé interakci.
 • 00:07:29 Genetika, to je věda,
  zabývající se dědičností, geny
 • 00:07:32 a proměnlivostí organizmu.
 • 00:07:34 Náš genetický předpoklad,
 • 00:07:36 že onemocníme některou
  vážnou chorobou, je dán dědičně.
 • 00:07:39 Získali jsme jej po předcích.
 • 00:07:41 A jak často jít
  na preventivní prohlídku?
 • 00:07:43 K zubaři asi 2 x za rok,
  k praktickému lékaři 1 x ročně.
 • 00:07:53 Je potřeba si uvědomit 1 věc.
  Zásadní a strašně jednoduchou.
 • 00:07:57 Jako zdravým se vám bude žít
  podstatně lépe,
 • 00:08:01 než jako obézním a nemocným,
 • 00:08:03 kteří polykají denně
  hromady prášků.
 • 00:08:06 Samozřejmě, ty nemoci
  se ve stáří objevují,
 • 00:08:08 ale pokud budeme žít nezdravě
  už od mládí,
 • 00:08:11 tak se projeví daleko dřív.
 • 00:08:12 Objeví se dřív.
 • 00:08:14 A my přece nechceme umírat mladý
  na nějakou rakovinu,
 • 00:08:16 nebo na infarkt.
 • 00:08:19 Ta prevence je o tom,
 • 00:08:20 že si to člověk
  musí uvědomit dopředu.
 • 00:08:23 Trochu vidět dál, než pár cm!
 • 00:08:26 Už tedy víme, co to je zdraví.
  A snad i to, čím je podmíněné.
 • 00:08:29 Hlavní je, že za něj ručíme
  jen my a nikdo jiný.
 • 00:08:33 Alespoň 1 x za rok bychom měli jít
  na hrazené preventivní prohlídky.
 • 00:08:36 Lékař by nás měl potkávat,
  i když nás nic nebolí.
 • 00:08:40 Skryté titulky
  Eva Svobodová

Související