iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 9. 2011
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

70 hlasů
78551
zhlédnutí

Mapy krajiny

Procházka Českým rájem s geologem Václavem Cílkem

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Mapy krajiny

 • 00:00:06 Krajina, která se teprve vynořuje
  z ranních mlh, jako by vyjadřovala
 • 00:00:10 naši nejistotu, jak ji
  přehlédnout a vymezit.
 • 00:00:15 Také velkorysý nadhled
  z perspektivy satelitu
 • 00:00:19 je třeba zúžit, abychom zahlédli
  neurčité hranice oné krajiny
 • 00:00:23 Pojizeří mezi Turnovem, Jičínem
  a Mnichovým Hradištěm,
 • 00:00:28 které se říká Český ráj.
 • 00:00:39 Z Kozákova, nejvyššího bodu
  Českého ráje, je tato krajina
 • 00:00:43 jako na dlani.
 • 00:00:44 S dalekými výhledy i směrem
  k severním pohraničním horám,
 • 00:00:48 Jizerským a Krkonošům.
 • 00:00:55 Jsme v jednom z okvětních lístků
  růže stolisté.
 • 00:00:58 Jak nechal Čechy před 4 stoletími
  láskyplně zpodobnit B. Balbín,
 • 00:01:03 stanoucí v této krajině
  v němém úžasu.
 • 00:01:12 Poutník nemůže se dost vynadivit
  divoké kráse těchto míst,
 • 00:01:16 údolí, skal a lesů, stejně
  jako nenapodobitelné vznešenosti
 • 00:01:20 skalních pyramid.
 • 00:01:25 Český ráj, to je krajina
  pro poutníky.
 • 00:01:27 Má vlastnost jedné z nejkrásnějších
  českých krajin.
 • 00:01:32 Je nutné ji prochodit pěšky.
 • 00:01:34 Chodili tady lovci a sběrači
  konce ledové doby,
 • 00:01:38 první zemědělci, chodil tady
  Bohuslav Balbín, náš první
 • 00:01:42 a hlavní poutník,
  a také Karel Hynek Mácha.
 • 00:01:45 A nyní se touto krajinou
  projdeme i my.
 • 00:01:52 S ozvěnami hudby Josefa Bohuslava
  Foerstra, který se do Českého ráje
 • 00:01:56 celý život vracel.
 • 00:02:01 I s barokním echem kancionálu
  Václava Holana Rovenského.
 • 00:02:11 S malířem Josefem Jírou
  z Malé skály, který přenesl barvy
 • 00:02:15 Českého ráje na svá plátna.
 • 00:02:19 Nebo s jičínským Milošem Šejnem,
  který barvy a tvary skal a roklí
 • 00:02:24 rámuje vlastním
  uměleckým konceptem.
 • 00:02:35 S Karlem Vikem, dokumentujícím
  ve svých dřevorytech i kresbách
 • 00:02:40 podobu zdejších skal, hradů
  či roubených stavení.
 • 00:02:48 Putujeme krajinami Českého ráje
  všemi ročními obdobími.
 • 00:02:53 Potkáváme se...
 • 00:02:55 Poutníci i ti, co tu žijí.
 • 00:03:02 Ve společném čtení významové mapy
  této krajiny.
 • 00:03:06 V opakovaných návratech
  tu potkáváme i sami sebe.
 • 00:03:11 Čteme krajinu Českého ráje
  z archivních televizních filmů,
 • 00:03:15 z obrazů starých krajinářů...
 • 00:03:21 ...z fotografií stejných míst
  po 150 letech.
 • 00:03:25 Z abstraktních uměleckých metafor.
 • 00:03:31 Z médií banálních i těch
  nejnovějších, internetových.
 • 00:03:38 Na samotném Kozákově, národní
  přírodní památce, se spojily
 • 00:03:42 všechny ty významy navzájem.
 • 00:03:45 Jako by v magmatu, podobném tomu,
  kdy býval Kozákov ve své geologické
 • 00:03:49 minulosti činnou sopkou.
 • 00:03:56 Pane Votrubče, kolik je
  ve Votrubcově lomu druhů melafyrů?
 • 00:04:00 Tak to já nevím. Těch je hodně.
 • 00:04:05 Aspoň podle znalců, když tady měli
  nějaké sympózium, geologové,
 • 00:04:08 tak říkali, že až padesát.
 • 00:04:12 A ve všech se nacházejí acháty
  a jaspisy, nebo jen v některých?
 • 00:04:15 Je to hledání.
  To není tak jednoduchá záležitost.
 • 00:04:18 Máme tady určitá místa, kde jsou
  chalcedony, vápenné věci,
 • 00:04:22 čili zeolity, a máme tady určitá
  místa, kde jsou taky
 • 00:04:28 heliotropy, jaspisy.
 • 00:04:32 Víte, mně se nejvíc líbí,
  že sem chodí děti, že se dotýkají
 • 00:04:35 těch kamenů, že nesedí
  za počítačem,
 • 00:04:37 že mají dobrodružství.
 • 00:04:39 To je vlastně bezvadné,
  že jste ten lom takhle otevřel
 • 00:04:41 pro ty lidi.
 • 00:04:44 Kozákovské melafyry a drahé kameny,
  které v nich vznikly,
 • 00:04:47 jsou těmi nejbarevnějšími v mozaice
  geologického a mineralogického
 • 00:04:51 bohatství Českého ráje.
 • 00:04:55 A geopark, který je na tomto
  přírodním dědictví vyhlášen,
 • 00:04:59 je pro svou výjimečnost jediným
  českým mezi světovými
 • 00:05:02 geoparky UNESCO.
 • 00:05:06 Z geologického hlediska je Český
  ráj tvořen několika geologickými
 • 00:05:10 formacemi. Úplně dole máme
  krystalinikum s fylity, vápenci.
 • 00:05:14 Nad tím jsou melafyry s nádhernými
  acháty, ještě o něco výš jsou
 • 00:05:19 vulkanická tělesa, ale to,
  co je hlavní a určující slovo
 • 00:05:23 pro celý Český ráj, jsou pískovce.
  To je tahle krásná hornina.
 • 00:05:31 Pískovce, původně písečné duny
  na dně druhohorního moře,
 • 00:05:36 jsou v Českém ráji uloženy někdy
  až v 300 m mocných vrstvách.
 • 00:05:42 O Kozákov, který ční na jejich
  okraji, se tříští jako o pobřežní
 • 00:05:46 skalisko, ztuhlé v hřebeni
  mohutné vlny.
 • 00:05:52 Dole v Měsíčním údolí čteme dnes
  v pískovcových výchozech
 • 00:05:56 jako ve slabikáři.
 • 00:06:00 Jsme pod Kozákovem, a vlastně
  vidíme, jak na několika
 • 00:06:03 málo metrech je velké množství
  přírodních zajímavostí.
 • 00:06:07 Tohle jsou sole, na příklad.
 • 00:06:09 Když je ochutnáte, fuj,
  tak chutnají jako kamenec.
 • 00:06:14 Ona je to hořečnatá sůl,
  je velmi hořká, je to takový
 • 00:06:17 přírodní džin tonic, ale v podstatě
  bych to nikomu neradil.
 • 00:06:21 Při krystalizaci vznikají
  krystalky, tak to krystalizuje
 • 00:06:25 mezi těmi zrny pískovce
  a odlamuje je a ničí.
 • 00:06:30 Tak to máme sole.
 • 00:06:32 A podívejme se kolem sebe jenom
  z hlediska krajinné estetiky.
 • 00:06:36 Teď na podzim je to úplně kouzelné,
  protože jeden barevný plán
 • 00:06:39 jsou listy, druhý barevný plán
  jsou zelené mechy, další je skála
 • 00:06:45 a další ještě jinak barevná skála.
 • 00:06:48 Vzniká to tak, že pískovec odráží
  světlo. Je to vlastně druh zrcadla,
 • 00:06:53 takže různé části údolí se samy
  v sobě takovým zvláštním způsobem
 • 00:06:58 zrcadlí, a když máte určitou
  barevnou náladu, tak skoro každá
 • 00:07:03 skála má svůj osobitý tón.
 • 00:07:06 Skály ubývají tak, že se vytvářejí
  takové odlučné spáry, kterým se
 • 00:07:11 někdy říká exfoliační šupiny.
 • 00:07:14 To jsou takové cibulkovité otvory
  a skála odpadá dolů do údolí.
 • 00:07:18 Představte si, že jdete skalním
  údolím a najednou dojde k zřícení
 • 00:07:23 skal, kolem vás začnou
  dopadat takovéhle balvany.
 • 00:07:27 To se člověk musel hrozně leknout.
 • 00:07:35 V pískovcových jeskyních, a zejména
  pod jejich převisy,
 • 00:07:38 jakým je ve svazích Kozákova Babí
  pec, počínají také dějiny
 • 00:07:43 zdejšího člověka, jeho činné
  přítomnosti v této krajině.
 • 00:07:49 V pískovcových oblastech existují
  stovky, možná tisíce převisů,
 • 00:07:53 a mnoho desítek z nich jsou
  významnými archeologickými
 • 00:07:56 lokalitami. Tohle je převis,
  který vznikl možná někdy v průběhu
 • 00:08:01 poslední ledové doby, asi takovým
  zamrzáním, vypadáváním částeček
 • 00:08:06 písku a vyklízením ven.
 • 00:08:11 Teprve v posledních letech se
  ukazuje, že pískovcové oblasti
 • 00:08:14 jsou pro archeology možná ještě
  důležitější než krasové oblasti.
 • 00:08:18 Krasové jeskyně jsou sice velké,
  ale jsou zároveň hodně
 • 00:08:21 vlhké a temné.
 • 00:08:23 Zatímco v pískovcích se vytvářejí
  takové kapsy, kterým se tu říká
 • 00:08:26 pece, a má lidské rozměry,
  2 ? 3 metry výška.
 • 00:08:31 Takový jako slušný obývák.
 • 00:08:33 Zároveň lidé, kteří zde žili,
  sem přinášeli podkrkonošské jaspisy
 • 00:08:37 a tady je zpracovávali, a to asi
  po dobu několika tisíc let,
 • 00:08:42 na kamenné nástroje.
 • 00:08:47 Ze skalního pískovcového reliéfu
  vyrostou o několik tisíciletí
 • 00:08:51 později skalní hrady.
 • 00:08:54 Hrubá skála má skálu už ve jméně.
 • 00:08:58 Hrad Valdštejn je vystavěn
  na třech skalních ostrozích.
 • 00:09:05 Ze skály roste Frýdštejn...
 • 00:09:12 Víc kamenem než hradem
  jsou Zbirohy.
 • 00:09:18 Český ráj je plný hrádků
  ve skalách, skalních hrádků,
 • 00:09:22 světniček, různých středověkých
  a novověkých úprav.
 • 00:09:27 Taková základní dispozice hradu
  vypadá tak, že mám pískovcový
 • 00:09:30 hřeben, ten přeruším příkopem,
  materiál z příkopu potom použiju
 • 00:09:35 na stavbu nějaké věže.
 • 00:09:38 Ale zejména upravím nějaké terásky,
  tam budou dřevěné domy,
 • 00:09:42 většina masy těch hradů byla
  pravděpodobně dřevěná.
 • 00:09:46 A někde do skal zahloubím stáje,
  světničky, sklady, prostě to,
 • 00:09:53 co můžu, a to, co nám dneska
  zůstane, vlastně jsou skály,
 • 00:09:58 terasy a tu a tam nějaký
  pěkný kus zdiva a takový ten
 • 00:10:03 nádherný romantický pocit
  z této krásné přírody.
 • 00:10:14 Pískovec je v Českém ráji
  základní materií.
 • 00:10:18 Stavebním ve svém upotřebení
  kulturním kamenem.
 • 00:10:23 Z pískovce tu vyrostl celý svět,
  nejen hrady, ale i brány statků,
 • 00:10:29 ostění jejich oken, svatý Jiří
  u Kopicova statku, reliéfy
 • 00:10:34 na jeho podstavci, barokní sochy,
 • 00:10:41 kříže a boží muka...
 • 00:10:44 ...milníky na rozcestí.
 • 00:10:49 V Klokočí je z jediného
  pískovcového balvanu celá kovárna.
 • 00:11:01 Celý svět v malém je vytesán
  u Kacanov do pískovcových skal.
 • 00:11:10 Krajina Českého ráje je nejvíc
  sama sebou ve skalních městech.
 • 00:11:15 Skalní město, když ho definujeme
  podle geomorfologie, je labyrint
 • 00:11:19 skalních věží, oddělených roklemi
  a soutěskami. Jsou to pozůstatky
 • 00:11:24 původně jednolitého skalního
  masivu. Tedy písčitých sedimentů
 • 00:11:29 mořského pobřeží.
 • 00:11:31 Po ústupu moře byly do hloubky
  rozlámány a později, působením
 • 00:11:36 vody, mrazu či slunce, ale i živé
  přírody, která se na nich usadila,
 • 00:11:40 vytvarovány do zvláštních
  až fantaskních útvarů.
 • 00:11:46 Jako fantomy se objevují i na
  Štyrského či Muzikových obrazech.
 • 00:11:50 Skalní město, to je tak nejen
  komplex živé a neživé přírody,
 • 00:11:54 ale rovněž kulturní fenomén.
 • 00:11:57 A to svým pravěkým osídlením,
  skalními hrady a koneckonců
 • 00:12:01 i pověstmi, které se o nich
  vyprávějí.
 • 00:12:06 Krajina nese dosud stopy
  svého vzniku.
 • 00:12:09 V třetihorách byly kry pískovcových
  vrstev mohutnými silami zemského
 • 00:12:12 nitra vyvlečeny a na zlomu,
  táhnoucím se od Ještědu
 • 00:12:16 k Podkrkonoší, trčí kolmo strnulé,
  v dramaticky rozeklaném hřebeni
 • 00:12:22 suchých skal, stejně jako
  pokračující táhlé stěně
 • 00:12:26 vranovského hřebene.
 • 00:12:29 Tyto scenérie spoluutvářejí
  nenapodobitelné okolí Malé skály.
 • 00:12:35 Zrcadlí se tu v řece Jizeře,
  která se sem probila napříč
 • 00:12:38 pískovcovým paravánem.
 • 00:12:40 Před ním, na svém horním toku
  od Semil k Železnému Brodu,
 • 00:12:44 si razí Jizera cestu
  hlubokým kaňonem.
 • 00:12:47 Doslova kreslí okolní krajinu.
 • 00:12:51 Řeka v krajině je vždycky klenot.
 • 00:12:53 A o Jizeře to možná platí
  dvojnásob.
 • 00:12:56 Jednak vytváří nádherný, hluboce
  zaříznutý meandr, právě nad tím
 • 00:13:00 Turnovem, jednak řeka
  je čistá a přirozená.
 • 00:13:08 Krajinný reliéf i materie,
  kterou poskytuje, určují kulturu,
 • 00:13:13 která z nich vzniká.
 • 00:13:19 Na Jistebsku, na Černostudničním
  vrchu, tomu tak bylo
 • 00:13:23 před 7000 lety.
 • 00:13:28 Když sem pravěký prospektor přišel,
  jakou surovinu tady mohl nalézt
 • 00:13:31 pro svoje nástroje?
 • 00:13:35 Našel tady jednu z nejpevnějších
  hornin vůbec ve střední Evropě.
 • 00:13:38 Jedná se o původně Kambroordovický
  tuf, který byl několika stádii
 • 00:13:44 metamorfózy přeměněn
  na metabasit.
 • 00:13:48 Vlastně je to jedna z nejpevnějších
  hornin, kterou vůbec máme.
 • 00:13:54 Stojíme v jedné z mnoha set
  těžebních jam, které tady pravěcí
 • 00:13:57 lidé během 7000 let vyhloubili.
 • 00:14:01 Jsou to vůbec nejstarší pozůstatky
  po lidské činnosti, které můžeme
 • 00:14:04 v terénu vidět ve střední
  a západní Evropě.
 • 00:14:08 A v tom spočívá jejich výjimečnost.
 • 00:14:13 Pozůstatky po lidské činnosti
  na této lokalitě jsou o několik
 • 00:14:18 tisíc let starší než například
  egyptské pyramidy
 • 00:14:20 nebo britská Stonehenge.
 • 00:14:22 Když se surovina potom vybrousila
  do finální podoby,
 • 00:14:25 tedy do podoby sekery,
  tak vypadala takto.
 • 00:14:30 Byl to potok Žernovník, který sem
  ukázal cestu pravěkým prospektorům.
 • 00:14:35 Dodnes na Jistebsku vymílá
  metabazit ze svých břehů.
 • 00:14:39 A poté, co se vleje do Jizery,
  povleče kameny řeka dál
 • 00:14:43 celým Pojizeřím.
 • 00:14:53 Těžba metabazitu v mladší době
  kamenné na Jistebsku a dalších
 • 00:14:57 lokalitách Tanvaldského kontaktního
  dvora, probíhala po dobu 500 let.
 • 00:15:02 Poté, co byly primární výchozy
  vytěženy, posunuli se prospektoři
 • 00:15:07 a další těžaři dolů po směru
  toku Jizery.
 • 00:15:11 My se nacházíme v Horkách
  nad Jizerou, což je lokalita
 • 00:15:14 o nějakých 400 výškových metrů
  níže, než je Jistebsko.
 • 00:15:19 A tady se nachází nejníže položená
  dílna na výrobu broušené industrie
 • 00:15:25 v mladší době kamenné.
 • 00:15:28 Metabazitové kameny odnáší
  Jizera dál středními Čechami
 • 00:15:31 do Labe a taky ještě dál,
  až do Německa.
 • 00:15:37 Objev pravěké těžby na Jistebsku
  a zpracování v pojizerských
 • 00:15:41 dílnách má význam evropský.
 • 00:15:44 Nástroje či polotovary
  z metabazitu typu Pojizeří
 • 00:15:47 byly identifikovány ve slezském
  Poodří, v Panamské nížině,
 • 00:15:52 na severu Rakouska, v Bavorsku,
  Hesensku, Porýní, Nizozemí...
 • 00:15:58 Dostaly se i přes Alpy
  do severní Itálie.
 • 00:16:05 Sopečné výlevy tuhly ve zdejší
  krajině charakteristickým způsobem
 • 00:16:09 v třetihorních sopkách.
 • 00:16:11 Ve Viskeři, v Mužském...
 • 00:16:17 Sopkou byl i Zebín...
 • 00:16:20 Kozákov.
 • 00:16:23 V téhle krajině vidíme to,
  co je typické pro všechny tabulové
 • 00:16:27 pískovcové hory.
  To znamená úplně rovný horizont.
 • 00:16:30 A když je tam takový malý kopeček,
  jako Vyskeř v tomhle případě,
 • 00:16:34 tak je to třetihorní sopka.
 • 00:16:37 Nejznámější třetihorní sopkou
  jsou ovšem Trosky.
 • 00:16:40 Ikona Českého ráje.
 • 00:16:44 Katedrála v krajině,
  místo posvátné už v pravěku.
 • 00:16:46 Snad keltská svatyně
  či astronomická observatoř,
 • 00:16:50 později jedinečné přírodní
  staveniště pro dvouvěžový
 • 00:16:53 středověký hrad.
 • 00:16:57 Co to je fenomén hradu?
 • 00:16:59 Představte si, že tady jsou nějaké
  vulkanické horniny, není tady les,
 • 00:17:04 je to silně teplomilné.
 • 00:17:06 To znamená hradní návrší už
  primárně bývají osídlena jinými,
 • 00:17:10 a často vzácnými, druhy rostlin.
 • 00:17:13 Protože ten kopec, na kterém stojí
  ten hrad, je vysoký,
 • 00:17:16 tak velice často na hradech
  nalézáme nějaké pravěké osídlení,
 • 00:17:20 stejně jako na Troskách.
 • 00:17:22 A pak teprve přichází ten hradní
  pán, v několika fázích buduje hrad.
 • 00:17:26 A ten hrad má další specifikum.
  Je to malta.
 • 00:17:29 Malta je vápnitá, rozpadá se
  celá staletí, takže tady vzniká
 • 00:17:33 takový ostrůvek jakoby vápnitých
  hornin, byť lidského původu,
 • 00:17:38 a to je zase kolonizováno jinými
  typy rostlin a dokonce měkkýši,
 • 00:17:43 kteří hrady milují.
 • 00:17:45 Takže když mluvíme o hradu,
  tak to není jenom nějaká středověká
 • 00:17:49 stavba, ale je to celý nádherný
  komplex všech možných jevů,
 • 00:17:53 položených jeden přes druhý.
 • 00:17:57 Příroda a kultura se propojují
  jedna s druhou.
 • 00:18:00 Úrodné pojizerské nivy na okraji
  dnešního Turnova využilo
 • 00:18:04 v minulosti hned několik kultur.
 • 00:18:07 Na tu nejmladší upomínají
  zbytky skleníků.
 • 00:18:10 Odtud vzešla koncem 19. století
  sláva Maškových zahrad,
 • 00:18:14 turnovského zahradnictví
  známého po celém světě.
 • 00:18:20 Archeologové v nedávném rozsáhlém
  výzkumu odhalili, že se na plochách
 • 00:18:23 dnes urbanizovaných Maškových
  zahrad vystřídala sídliště
 • 00:18:26 mnohem starších kultur.
 • 00:18:28 V úrodném Poříčí a pravděpodobně
  i poblíž Brodu přes Jizeru,
 • 00:18:32 kde křižovaly dálkové stezky
  spojující vnitrozemí se Slezskem
 • 00:18:37 a Lužicí, tu sídlily kultury
  počínající mladší dobou kamennou...
 • 00:18:43 ...přes dobu bronzovou,
  stěhování národů,
 • 00:18:47 příchozí Slovany v 6. století.
 • 00:18:52 Až k ranému středověku, kdy se
  těžiště těchto míst přesouvalo
 • 00:18:56 do osad, z nichž povstane
  město Turnov.
 • 00:19:00 V Nudvojovicích na opačném břehu
  Jizery na to dodnes upomíná
 • 00:19:04 románský kostelík
  sv. Jana Křtitele.
 • 00:19:06 Nejstarší stavitelská
  památka v okolí.
 • 00:19:11 Dnešní město Turnov leží v trase
  staré pojizerské obchodní trasy,
 • 00:19:14 jak bylo už ve 13. století
  založeno.
 • 00:19:18 Přes náměstí, tržiště všech časů
  a odtud dál na sever,
 • 00:19:22 k průsmykům v pohraničních horách.
 • 00:19:28 Také zvony znějí do rozprostřených
  dálek, otevírají širší čas a svět,
 • 00:19:33 stejně jako potvrzují žitý okamžik
  i čarovný kruh domova.
 • 00:19:40 Pocit veskrze barokní, jehož roucho
  padne této krajině nejpřiléhavěji.
 • 00:19:52 Barokem zní rebelantské,
  totiž svými kovovými srdci
 • 00:19:56 vzhůru obrácené zvony.
 • 00:19:58 V Rovensku je musí rozhlaholit
  5 zvoníků najednou.
 • 00:20:20 Z Rovenska zní, jako tresť
  hudebního baroka, písně s básnivými
 • 00:20:24 slovy zdejšího kantora a varhaníka
  Václava Holana Rovenského.
 • 00:20:36 Baroko tvaruje zdejší kámen
  sochami, kříži a křížky,
 • 00:20:41 božími muky, osázejí zdejší krajinu
  sochařská rodina Jelínků z Kosmonos
 • 00:20:46 i lidoví kameníci, Zemanové
  ze Žernova, Chládkové z Turnova
 • 00:20:51 i ti neznámých jmen.
 • 00:20:55 Baroko. Baroko vesnické žije
  v šindelových vesnických zvonicích,
 • 00:20:59 jako je ta v Rovensku.
 • 00:21:02 V roubených chalupách a statcích,
  jako je statek písmáka J. Dlaska.
 • 00:21:10 V kapličkách na návsi
  a v křížích na rozcestí...
 • 00:21:16 ...v krajině zdůvěrněné.
 • 00:21:20 V harmonii země a nebe
  smrtelníků a nebešťanů.
 • 00:21:27 Duch českého baroka, to je důvěrná
  blízkost všeho a všemu, svět,
 • 00:21:32 ve kterém jsme doma,
  kde se vše podstatné děje
 • 00:21:35 v dohlédnutelném horizontu.
 • 00:21:40 Roubená stavení Kopicova statku
  připomínají původní harmonii
 • 00:21:43 přírody a lidských sídel v ní.
 • 00:21:46 Rovnováha životního prostředí
  jako by předznamenávala pojem
 • 00:21:49 Český ráj.
 • 00:22:05 S ryzím zanícením insitního umělce
  uděluje Vojtěch Kopic pískovcové
 • 00:22:10 krajině hned za humny svého
  statku tvářnost. Vlastní tvář.
 • 00:22:24 Poutník prochází krajinou,
  prodírá se skalisky,
 • 00:22:27 zde vzrostlou bučinou,
  a najednou narazí na Karlův most.
 • 00:22:32 Cítí, že něco je v nepořádku,
  protože je tady les, jsme na kopci,
 • 00:22:36 říká si, co se tady děje? A pak si
  uvědomí, že je v Českém ráji
 • 00:22:41 na hradě Valdštejně a že tady dýchá
  takovou jako esenci téhle krajiny.
 • 00:22:46 Ten romantický pocit vlastně
  prochází ze středověku klidně
 • 00:22:50 do baroka, do 19. století,
  odtamtud k nám, a na tomto místě
 • 00:22:55 je stále přítomný.
 • 00:22:58 Valdštejnem zní oprávněně
  mohutný Foersterův sbor,
 • 00:23:01 který tu byl zkomponován.
 • 00:23:03 Opět s echem Holana Rovenského,
  který svou životní pouť zakončil
 • 00:23:08 na Valdštejně jako poustevník.
 • 00:23:15 Prvnímu z poustevníků,
  Janu Křtiteli, je zasvěcena
 • 00:23:18 zdejší poustevní kaple.
 • 00:23:26 O světcově tváři jde zvěst,
  že nese podobu Karla Hynka Máchy,
 • 00:23:29 který na svých poutích došel
  i k Valdštejnu.
 • 00:23:34 A také jej vyobrazil
  ve svém náčrtníku.
 • 00:23:40 Ze středověku i baroka
  se napájí romantismus.
 • 00:23:44 Nejen v cimbuří Valdštejna,
  a nejen Máchův.
 • 00:23:49 Od počátku 19. století navštěvují
  hrady a okolní krajinu
 • 00:23:53 Českého ráje romantičtí poutníci.
 • 00:23:58 Romantické poutě učinily
  z Českého ráje také jeden
 • 00:24:02 z prvních cílů turistiky.
 • 00:24:10 Turistika se vyvinula z poutnictví.
 • 00:24:13 Nejprve se zdá, že to byly
  středověké poutě náboženské,
 • 00:24:16 pak poutě romantické.
 • 00:24:18 V 19. století, a to už jsme
  v Českém ráji, jsou to poutě
 • 00:24:21 nacionální. Z toho poutnictví
  vzniká fenomén turistiky,
 • 00:24:25 posléze masové turistiky,
 • 00:24:27 pak adrenalinové turistiky...
 • 00:24:29 A ten se pomaloučku zase překlápí
  do takového klidného pěšího
 • 00:24:33 rodinného poutnictví.
 • 00:24:38 Naše cesty Českým rájem jsou poutí,
  nikoli nepodobnou pouti barokní.
 • 00:24:47 Každé zastavení je čtením krajiny.
 • 00:24:50 A to ze všech jejích
  významových vrstev.
 • 00:24:56 Také poutě na hory, na hory kdysi
  posvátné, jako je Vyskeř,
 • 00:25:00 korunovaná barokní kaplí sv. Anny.
 • 00:25:04 S výhledem na všechna místa,
  kterými jsme prošli
 • 00:25:06 a kam může vést další cesta.
 • 00:25:10 Stanutí na vrcholu dovoluje výhled,
  ohlédnutí i nadhled.
 • 00:25:18 Čím je Český ráj vlastně tak
  zvláštní? Vždyť pískovce jsou
 • 00:25:21 v mnoha oblastech, skalní hrady
  jsou leckde, lidová architektura
 • 00:25:25 je prakticky ve všech chráněných
  krajinných oblastech.
 • 00:25:28 Je to kombinace všech těchto prvků,
  a to, že jich je hrozně moc
 • 00:25:32 na jednom místě.
 • 00:25:35 Když se podívám na Trosky,
  které ční jako dvě věže,
 • 00:25:38 obcházím je, jako bych obcházel
  sochu ze všech stran.
 • 00:25:42 Právě tady odtud z Vyskeře vidíme
  tu širokou variabilitu
 • 00:25:47 toho kouzelného Českého ráje.
 • 00:26:00 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010

Související