iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 7. 2011
11:05 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
4513
zhlédnutí

Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie

Prázdniny

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie

 • 00:00:30 Jsou tady prázdniny, děti nemusí
  myslet na školu, a tak je pojďme
 • 00:00:33 trošku pobavit a zaměstnat,
  aby se nám 2 měsíce nenudily.
 • 00:00:42 Těch možností je celá řada.
  Příměstské tábory,
 • 00:00:44 klasická rodinná dovolená
  nebo cestování po světě.
 • 00:00:52 Neměli bychom zapomenout na to,
 • 00:00:54 že mezi mládeží jsou velice
  oblíbené populární tematické tábory.
 • 00:00:57 Na jeden vás pozveme,
  konkrétně mezi středověké rytíře.
 • 00:01:05 Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii.
 • 00:01:07 Dnes funguje asi ve 214 zemích
  a má kolem 40 milionů členů.
 • 00:01:21 A od té doby se píší dějiny skautingu
  také u nás v Čechách.
 • 00:01:24 Mockrát děkujeme,
  pane profesore Svojsíku.
 • 00:01:33 Na harcerském táboře jsou
  zajímavé aktivity.
 • 00:01:36 Můžete tady poznat
  hodně skvělých lidí.
 • 00:01:40 Jezdím, protože se mi líbí
  ta atmosféra tady.
 • 00:01:43 Hodně se mi líbí pionýr,
  stavění bran a plotů.
 • 00:01:48 Ovšem disciplína musí být.
  Je to 1 z důležitých věcí na táboře.
 • 00:01:53 Kdyby nebyla disciplína,
  tak by asi ani nebyl ten tábor.
 • 00:01:59 Kdysi harcerstvo mělo
  na půl milionu členů.
 • 00:02:03 Zatímco v dnešní době se musíme
  starat my, aby ti lidé vůbec jeli.
 • 00:02:07 V době internetu a počítačů
 • 00:02:09 děti často sednou před počítač
  a nechtějí nikam jezdit.
 • 00:02:14 Snažíme se jim udělat tak různorodý
  program, aby se jim to líbilo.
 • 00:02:17 A když se jim to letos zalíbí,
  určitě přijedou příští rok.
 • 00:02:22 Harcerstvo se určitě liší od jiných.
  My dáváme více důraz
 • 00:02:27 na patriotismus mládeže,
  všeobecné vychování a sport.
 • 00:02:31 A také intelektuální hodnoty.
 • 00:02:37 Polské harcerstvo je vlastně skauting
  a z něj také vzniklo v roce 1910.
 • 00:02:42 Český skaut by se na harcerském
  táboře určitě cítil jako doma.
 • 00:02:46 Budíček, rozcvička, nástup,
 • 00:02:48 zpívání u táboráku znají jak čeští
  skauti, tak polští harceři.
 • 00:02:53 Základní principy skautingu jsou
  celosvětově platné, takže si myslím,
 • 00:02:58 že moc rozdílů tam není.
 • 00:03:00 Možná harcerstvo je více vojenské
  a striktní,
 • 00:03:05 u nás je to možná trošku volnější,
  ale v zásadě je to velmi podobné.
 • 00:03:10 Ideje skautingu jsou obecně
  na celém světě stejné.
 • 00:03:14 Skauti vždy myslí podobně
  a podobně se baví.
 • 00:03:17 Vychováváme stejnou harcerskou
  metodou skrze kontakt s přírodou
 • 00:03:21 a skrze venkovní rozvíjení fantazie
  harcerskou samostatnost skauta.
 • 00:03:25 Na tom je to všechno založeno.
 • 00:03:32 Co je prima na táborech?
 • 00:03:35 Samotný tábor a to, že můžeme někam
  vyjet spolu,
 • 00:03:38 trochu se pobavit
  a skamarádit se s jiným oddílem.
 • 00:03:41 Já mám nejraději, když máme volno.
 • 00:03:44 Můžeme si povídat a trošku poblbnout,
  takové letní setkání.
 • 00:03:48 Je tam velký důraz na partu
  a na stmelení kolektivu.
 • 00:03:52 Pro ten tábor je velmi důležité,
  že děti jsou 2 týdny spolu bez rodičů
 • 00:03:57 a většinou vytvoří velmi
  dobré vztahy a party.
 • 00:04:01 A jako vždy a všude je to
  hlavně o lidech.
 • 00:04:07 Říká se, že srdcem harcerstva
  a skautingu je vedoucí
 • 00:04:11 a od jeho povahy a přístupu
  se pak odvíjí, jak vypadá oddíl,
 • 00:04:16 který harcery vychovává, a to je
  taky pravda, protože můžete vidět
 • 00:04:20 různá prostředí a různé pracující,
  ale všechny harcerské.
 • 00:04:24 Některé jsou takové polovojenské
  a některé fungují opačně.
 • 00:04:28 Když má někdo chuť, srdce a sílu
  k práci, tak lidi vtáhne,
 • 00:04:32 ale jako v každé organizaci jsou
  lepší a horší časy.
 • 00:04:37 Co musíte mít? Musíte mít odhodlání.
 • 00:04:47 V následující reportáži vás, přátelé,
 • 00:04:49 pozveme do 1 z nejstarších
  polských měst, do Byczyny,
 • 00:04:52 které se mění v době letních prázdnin
  v nedobytnou středověkou tvrz.
 • 00:05:04 A je moc a moc dobře, že nechybí ani
  dovednosti středověkých řemeslníků.
 • 00:05:08 Kovářské práce, hledání pokladů,
 • 00:05:10 ražení mincí anebo třeba
  středověká kuchyně.
 • 00:05:19 Dělá se to takto, silně.
  Musíš držet ruku v pravém úhlu.
 • 00:05:28 Střílení z luku, to je 1 z prvních
  lidských dovedností,
 • 00:05:32 kterou se musí adepti
  rytířského umění naučit.
 • 00:05:45 Není jednoduché udržet rovnováhu.
 • 00:05:48 Někdy, když se to špatně chytí, letí
  dolů nebo nahoru a ne vždy se trefí.
 • 00:05:54 Méně zábavně a celkem nebezpečně
  působí disciplíny, které se učí
 • 00:05:58 čeští rytíři ze spřáteleného
  bratrstva v Jeseníku.
 • 00:06:02 Střílení z kuše, jejíž šíp by mohl
  prorazit brnění, anebo boj s píkou.
 • 00:06:08 Je to zbraň hodně rozšířená
  mezi husity.
 • 00:06:12 Byla používána proti rytířům
  na koních.
 • 00:06:18 Nejvíce rozšířenou formací
  je čtvercová formace.
 • 00:06:25 Bez přístupu k dnes zdá se
  už nezbytnému internetu, televizi
 • 00:06:29 nebo jiným civilizačním vymoženostem,
  často odkázáni jen na vlastní
 • 00:06:34 schopnosti získávají mladí rytíři
  především statečnost.
 • 00:06:38 Často to souvisí se změnou
  vlastních návyků a preferencí.
 • 00:06:43 Musí se naučit žít ve skupině,
  protože tady jsou takové kurzy,
 • 00:06:48 kdy bohužel člověk, který je sám,
  samolibý nebo individualista
 • 00:06:52 to nikdy nezvládne bez pomoci jiných.
  Myslím, že právě to je nejcennější.
 • 00:06:58 I přes drsné podmínky budící úctu
 • 00:07:01 k vrstevníkům,
  kteří žili před staletími,
 • 00:07:03 někteří účastníci přijíždějí
  na rytířské kolonie vícekrát.
 • 00:07:07 Když jsem přijel poprvé, pan Efendi
  mi přikázal umýt hrnce
 • 00:07:11 a já jsem z toho byl
  zpočátku zaskočený.
 • 00:07:14 Svět středověkého hradu,
  to není pouze boj o přežití.
 • 00:07:18 To je také obrovská lekce
  mlhavé historie.
 • 00:07:24 Takovéto pranýře stály obvykle
  na městském rynku, tedy v místě,
 • 00:07:28 kde přes město procházelo
  nejvíc lidí.
 • 00:07:30 A to byl účinný způsob jak zesměšnit
  osobu za nějaký menší prohřešek.
 • 00:07:35 Navíc mezi mladými rytíři nescházejí
  ti, kteří by se chtěli přenést
 • 00:07:40 strojem času a uchovat pro dnešek
  to, co bylo dříve běžnou záležitostí.
 • 00:07:46 Mně schází to, že tady čas
  plynul pomaleji.
 • 00:07:51 Teď jsou všichni uhonění a nemají čas
  na to, aby vyšli na louku,
 • 00:07:55 podívali se na slunce a na to, jak je
  všechno krásné, aby napsali verš.
 • 00:08:00 To, co si po prázdninách malí rytíři
  z rytířského hradu v Byczyně
 • 00:08:04 zapamatují, je
  Desatero rytířského kodexu.
 • 00:08:09 Já si myslím, že je to možná potřebné
  více než kdykoliv jindy,
 • 00:08:12 aby se děti učily nějakým
  rytířským hodnotám,
 • 00:08:16 protože takové hodnoty, které kdysi
  vyznávali rytíři,
 • 00:08:22 jsou dneska pro spoustu dětí
  jen holé fráze.
 • 00:08:43 Tak třeba se můžeš podívat
  na internetu na všechny díly
 • 00:08:46 Hranic dokořán, a když ti dojdou,
  tak sáhneš po sympatické knížce
 • 00:08:51 a můžeš se svými hrdiny z
  dobrodužných románů cestovat světem.
 • 00:08:57 A že je to hezký pohled?
 • 00:09:07 Prázdniny s knížkou v ruce je pro
  některé děti doslova science fiction.
 • 00:09:11 Zvláště když knížce v létě
  konkuruje nepřeberné množství zábavy.
 • 00:09:16 Nečtu ráda, protože když přečtu
  první stránku, nepamatuju si,
 • 00:09:20 o čem je, takže ráda nečtu.
 • 00:09:23 Nečtu nic. Mě to nebaví.
 • 00:09:26 Málo knížek.
 • 00:09:28 No, sem tam nějakou přečtu.
  Nějakou pohádku.
 • 00:09:34 Nemám rád čtení knížek.
  Já čtu jenom ve škole.
 • 00:09:49 Já jsem nikdy neměla ráda čtení
  a poslední dobou mě to strašně chytlo
 • 00:09:53 i v tom smyslu, že na to
  bohužel nemám čas, ale když už mám
 • 00:09:57 nějakou povinnou četbu,
  do které se mi fakt nechce,
 • 00:10:00 zjistila jsem, že ty knížky
  mají význam a že je třeba je znát.
 • 00:10:04 A teď nedávno jsem si oblíbila
  1 knihu, která se strašně často
 • 00:10:08 odvolávala na Íliadu a Odysseu
  od Homéra, takže je třeba znát
 • 00:10:15 i tyhle knihy, aby člověk pochopil
  jinou literaturu.
 • 00:10:18 -Ewa Farna.
  -Tu neznám, dál.
 • 00:10:22 Já vím přesně, do jaké třídy asi děti
  ještě čtou, což vám můžu říct,
 • 00:10:28 že je první stupeň, a na druhém
  stupni, kdy přichází puberta,
 • 00:10:31 počítače, média a osamostatnění,
  odklon od čtení je docela velký.
 • 00:10:37 My se teď soustředíme na hraní
 • 00:10:40 pro druhý stupeň a snažíme se je
  nejen nutit, aby četli,
 • 00:10:44 ale snažíme se jim přesně dokazovat,
  že knížka a čtení není nuda,
 • 00:10:49 že se to dá dělat vtipně
  a bavit se tím.
 • 00:10:52 Jedním z projektů, který má v Polsku
  už 10letou tradici,
 • 00:10:55 je Celé Polsko čte dětem.
  Jeho organizátoři spolu
 • 00:10:58 s českými partnery přichystali
  celoevropské pokračování projektu.
 • 00:11:02 Ten byl pod názvem
  Celá Evropa čte dětem
 • 00:11:04 slavnostně podepsán za účasti stovek
  dětí na hraničním mostě v Těšíně.
 • 00:11:09 Děti, které samy rády čtou knížku
  a které sahají po knížce, to jsou ty,
 • 00:11:13 kterým rodiče v dětství předčítali
  pro radost, a tak doufáme,
 • 00:11:17 že v této chvíli už dokážou
  samy číst.
 • 00:11:20 Ty děti, které před 10 lety byly
  maličké a rodiče jim četli,
 • 00:11:24 které převzaly ideál a kouzlo čtení
  od dospělých a teď už vcházejí
 • 00:11:30 do čtenářské krajiny.
 • 00:11:33 A tak na koupalištích, u řeky,
 • 00:11:36 na horách, na lavičkách, na plážích
  určitě potkáme děti, které čtou.
 • 00:11:45 Bez knížky si svůj život nedovedu
  představit. Tím nechci odradit ty,
 • 00:11:50 kteří považují i jiné části života
  za důležité, ale pro mě je knížka
 • 00:11:54 1 z nejdůležitějších částí života
  a provází mě od první chvíle,
 • 00:11:58 co jsem se naučil číst,
  a to už je pěkně dávno.
 • 00:12:01 Jsem rád, že číst umím
  a že mám co číst.
 • 00:12:04 Krása knížky je v tom, že je to tvůj
  velmi intimní partner,
 • 00:12:08 je to holka, se kterou chodíš.
 • 00:12:10 A tak právě chvilka soukromí,
  kdy si zalezeme s knížkou do postele,
 • 00:12:14 může patřit k těm nejkrásnějším
  prázdninovým zážitkům, což ti,
 • 00:12:18 kteří kouzlu knížek propadli,
  dobře ví.
 • 00:12:26 Už jste někdy slyšeli
  o couchsurfingu?
 • 00:12:28 Pokud ne, nic se neděje.
  Já osobně také ne.
 • 00:12:45 To je výborný nápad.
  Jak tě tak poslouchám,
 • 00:12:47 takhle se dá cestovat po světě
  prakticky za pár korun.
 • 00:12:57 Pojďme se tedy poučit a inspirovat.
 • 00:13:01 Toto je Natálie. Studuje a pracuje
  ve Vratislavi, a pokud si najde čas,
 • 00:13:06 vyráží na cesty.
 • 00:13:07 Právě přijela do Liberce a už
  poněkolikáté je na návštěvě u Petra.
 • 00:13:29 Jarem, který bydlí ve Slupsku,
  se také zastavil u Petra v Liberci.
 • 00:13:33 Celá trojice se poznala
  prostřednictvím internetu
 • 00:13:36 přes couchsurfing a hned nám
  vysvětlí, jak to všechno funguje.
 • 00:13:42 Couchsurfing je organizace,
  kde se potkávají lidé z celého světa,
 • 00:13:47 kde se můžou spojit,
  domluvit si nějakou návštěvu,
 • 00:13:50 přespat nebo zajít třeba
  jenom na pivo.
 • 00:13:54 Surfování po gaučích, protože couch
  anglicky znamená kanape,
 • 00:13:58 má samé výhody.
 • 00:14:00 Couchsurfing je úžasný
  oproti klasickému cestování
 • 00:14:04 s cestovními kancelářemi
  nebo v hotelích,
 • 00:14:07 protože člověk vytvoří pevnější
  přátelství, vybere si člověka,
 • 00:14:10 který mu pasuje buď podle muziky,
  nebo chce něco objevit,
 • 00:14:14 třeba se naučit tancovat, a tím pádem
  ho pozve a je to víc osobní.
 • 00:14:26 Když přijede někdo z couchsurfingu,
  dám mu ochutnat chleba,
 • 00:14:30 který je tříkváskový, což je
  velice starý recept, a myslím si,
 • 00:14:36 že to je i zajímavá zkušenost
  pro ostatní, že když přijdou,
 • 00:14:39 tak nejen ochutnají, ale podílí se
  i na práci při vzniku chleba.
 • 00:14:44 Je to práce až na 3 dny.
 • 00:14:47 Natálie a Jarem měli také možnost
  podívat se na centrum Liberce
 • 00:14:52 a vylézt na vrchol Ještědu.
 • 00:14:56 Couchsurfing je takový propracovaný
  autostop, jenže na bydlení.
 • 00:15:00 Najít někoho přes toto surfování
  nejen pomáhá poznat kulturu zevnitř.
 • 00:15:05 Dá se také vidět, jak lidé žijí,
  a ještě ušetřit,
 • 00:15:08 protože utratíte daleko méně peněz.
 • 00:15:14 Vzájemně si odpovídají obyvatelé
  sousedních zemí,
 • 00:15:18 ale poznávají se i lidé z jiných
  kontinentů. Natálie byla i v Indii.
 • 00:15:23 Podařilo se i bydlet s opravdu
  velmi chudou rodinou.
 • 00:15:28 Bylo vidět, že se dělí opravdu
  o poslední kousek,
 • 00:15:31 až nám bylo hloupé to přijmout, ale
  neexistoval způsob, jak odmítnout.
 • 00:15:36 Naopak jsme bydleli také
  u dobře situované rodiny,
 • 00:15:39 která měla vlastní služebnictvo.
 • 00:15:41 Měli jsme k dispozici vlastní auto
  a bazén na střeše.
 • 00:15:45 Když jsem si chtěla vzít
  skleničku s vodou, ukázalo se,
 • 00:15:48 že si ji nemohu vzít sama,
  protože tam je chlapec,
 • 00:15:51 který na stříbrném tácku podává vodu.
 • 00:15:53 Takové věci průměrný turista
  nezažije.
 • 00:15:56 Navíc některé couchsurfové
  známosti přetrvají na celý život.
 • 00:16:02 Myslím si, že jsem vytvořil takových
  6 - 7 přátelství,
 • 00:16:06 kdy se to přátelství opakuje
  a kdy se navštěvujeme,
 • 00:16:09 a myslím si, že mám otevřené dveře
  do mnoha domácností.
 • 00:16:27 A protože pracují i babičky
  a dědečkové,
 • 00:16:30 protože důchod je v nedohlednu,
  nezbývá nic jiného,
 • 00:16:33 než si položit nerudovskou otázku:
  Kam s nimi?
 • 00:16:38 A pokud vás zajímá, jak to
  na příměstském táboře vypadá,
 • 00:16:42 pojďte se na to podívat.
 • 00:16:44 Vzpomínka na letní tábory ve stanech,
  chatkách a pionýrských šátcích
 • 00:16:48 rozděluje společnost
  na její příznivce a odpůrce.
 • 00:16:51 I když tábory, kde jsou děti
  ubytovány a stravují se, existují,
 • 00:16:54 stále více rodičů dává z ekonomických
  nebo praktických důvodů
 • 00:16:58 přednost příměstským táborům.
 • 00:17:01 Po dobu, kdy jsou rodiče v práci,
  mají možnost umístit dítě
 • 00:17:05 do příměstského tábora.
 • 00:17:08 Vědí, že je o dítě postaráno,
  mají tam různorodou náplň,
 • 00:17:13 kde se i něco zajímavého naučí,
  a po práci si můžou dítě vyzvednout
 • 00:17:18 a mít zase svůj vlastní
  volný program.
 • 00:17:21 Možnost umístit dítě do příměstského
  tábora
 • 00:17:24 vítají především rodiče menších dětí.
 • 00:17:27 Přece jenom 14 dní bez rodičů,
 • 00:17:30 na to zatím nejsou zvyklí a někteří
  by to třeba ani nenesli dobře.
 • 00:17:35 Sama si vzpomínám. Byla jsem starší,
  a jak jsem byla ráda,
 • 00:17:39 že jsem dostala dopis z domova
  a zároveň se mi chtělo jít domů.
 • 00:17:44 Příměstské tábory využívají
  především rodiny,
 • 00:17:47 kde jsou oba rodiče zaměstnaní a
  babičky či dědečkové nejsou po ruce.
 • 00:17:53 Naši pracují v Opavě,
  jsme 2 sourozenci, já a moje sestra.
 • 00:17:57 Zůstáváme sami, taťka třeba přiveze
  ještě snídani, nasnídáme se
 • 00:18:04 a potom hned jdeme. A vrátíme se,
  až už jsou naši doma.
 • 00:18:08 Dnes máme na programu
  in-line bruslení,
 • 00:18:11 takže si nezapomeňte všechny pomůcky.
 • 00:18:14 Kroutíme hlavou na pravou stranu.
 • 00:18:20 Příměstský tábor může mít
  různá zaměření.
 • 00:18:23 V poslední době jsou v oblibě
  pohybové a adrenalinové tábory.
 • 00:18:32 Letos je zaměřený na florbal,
  takže je to florbal camp,
 • 00:18:36 v dalším roce máme akademii
  stolního tenisu.
 • 00:18:39 Zase jsou zde zájemci, které baví
  stolní tenis nebo kteří by se chtěli
 • 00:18:43 naučit stolní tenis, a pak máme
  i jinak zaměřené různorodě,
 • 00:18:46 třeba dobrodružný příměstský tábor,
  kde jsou kombinace aktivit,
 • 00:18:50 například koně, brusle, máme tam
  i vodu, takže záleží na dítěti,
 • 00:18:56 jakou si vybere.
 • 00:18:58 Letos máme novinku Magic Dance,
  příměstský tábor,
 • 00:19:02 který je zaměřen na latinskoamerické
  a moderní tance,
 • 00:19:05 tzn. hip-hop, dance hall a další.
 • 00:19:08 Děti pak mají nejraději výlety vlakem
  nebo autobusem do okolí.
 • 00:19:14 Jezdíme na různé výlety, k hasičům,
  tady na Belárii.
 • 00:19:18 Máme takovou partu, kde všude chodíme
  a takové věci,
 • 00:19:24 a nejvíc se nám líbil aquapark
  v Kravařích.
 • 00:19:28 Příměstské tábory nabízejí
  soukromí pořadatelé i městské úřady.
 • 00:19:33 Cena je závislá na počtu dětí
  i na náročnosti pronájmu sportovišť.
 • 00:19:37 Konkrétně v Hradci nad Moravicí musí
  rodiče počítat s tím,
 • 00:19:41 že je hodina strávená jejich dítětem
  v příměstském táboře
 • 00:19:45 přijde včetně stravy zhruba na 40 Kč.
 • 00:19:52 Žijeme v hektické době,
  kdy není čas téměř na nic,
 • 00:19:55 a proto chvíle s rodinou patří
  k těm nejvzácnějším.
 • 00:20:02 Přesně tak. Děti si užijí rodiče,
  rodiče si užijí děti
 • 00:20:06 a pak se zase hezky všechno vrátí
  do normálu.
 • 00:20:17 Hory, moře, prázdniny doma
  nebo v zahraničí.
 • 00:20:20 A konečně s dětmi nebo bez nich,
  to jsou aktuální letní otázky.
 • 00:20:25 V minulosti byla totální tradice,
  že jezdily rodiny na část dovolené
 • 00:20:29 společně a druhou polovičku trávili
  tak, že poslali děti na tábor.
 • 00:20:35 To znamená na pobyt,
  kde bylo více dětí.
 • 00:20:38 Dneska je ta situace jiná,
  90 % času tráví pohromadě.
 • 00:20:43 Polští rodiče, kteří také
  celý rok pracují,
 • 00:20:46 chtějí prázdniny strávit s dětmi.
 • 00:20:49 Češi svou dovolenou tráví
  daleko aktivněji než Poláci.
 • 00:20:57 Ti si vybírají hlavně
  pasivní formy odpočinku.
 • 00:21:01 Zato Češi, kteří díky tomu, že nemají
  moře a musí k němu dojíždět daleko,
 • 00:21:06 se zaměřili na aktivní formu
  odpočinku.
 • 00:21:15 Češi cestují více. Všichni Češi,
  které známe, jsou velcí cestovatelé.
 • 00:21:21 V Polsku se to řekne podružníci,
  takže velcí podružníci.
 • 00:21:25 Těchto rozdílů si všiml Tomek,
 • 00:21:27 který už několik let bydlí v Trutnově
  se svou českou ženou.
 • 00:21:32 Tomek, než jsme se poznali,
  s rodiči moc necestoval.
 • 00:21:35 Já jsem zvyklá na to, že každý rok
  od svých 9 let jsme byli vždycky
 • 00:21:40 někde v cizině. Itálie, Španělsko,
  Řecko, Francie.
 • 00:21:44 Populárními letními destinacemi
  obyvatel obou zemí jsou pak Egypt,
 • 00:21:49 Tunisko, Řecko, Itálie,
  Španělsko a Chorvatsko.
 • 00:21:53 Já bych řekla, že české rodiny
  určitě v Chorvatsku u moře.
 • 00:21:56 Nejtypičtější dovolená.
 • 00:21:58 České cestovní kanceláře tam
  dokonce mají postavené vlastní vilky,
 • 00:22:02 vlastní penziony a jezdí tam
  plnými autobusy.
 • 00:22:05 Jsou místa, kde doslova kraluje
  čeština. Češi okupují Chorvatsko.
 • 00:22:10 V posledních letech ale objevili
  Češi i svou vlastní zemi.
 • 00:22:15 Je to pro ně levnější,
  je to blíž
 • 00:22:18 a rádi si připomínají tradiční místa
  svých dovolených třeba před 20 lety.
 • 00:22:25 Češi také hodně jezdí na chaty.
 • 00:22:28 Takový fenomén v Polsku nemáme.
 • 00:22:31 Poláci rádi využívají výhody
  v Čechách ne moc známé agroturistiky.
 • 00:22:36 Místnosti k pronájmu
  na vsích nabízejí rolníci,
 • 00:22:39 především majitelé
  malých hospodářství.
 • 00:22:46 Nejčastěji přijíždějí lidé z Polska,
 • 00:22:49 ale měli jsme i pár hostů
  ze zahraničí.
 • 00:22:51 Byli tady Němci, Francouzi,
  přijel k nám Polák se dvěma dětmi,
 • 00:22:55 které mluvily pouze japonsky.
 • 00:22:57 Bylo tu i několik Čechů
  a turisté ze Švédska.
 • 00:23:09 Jestliže bydlíte ve městě,
  kde je hodně hluku a šumu,
 • 00:23:13 snažíte se utéct do takového místa,
  kde je ticho a klid.
 • 00:23:17 Tam je skvělý odpočinek.
 • 00:23:21 Je tady krásná příroda a dobří lidé,
  a to je velmi důležité.
 • 00:23:29 Přejeme tedy krásné počasí
 • 00:23:31 a hodně času na sebe i na rodinu
  odpočívající třeba na vsi.
 • 00:23:40 Přátelé, dnešní díl pořadu
  Hranice dokořán je u konce,
 • 00:23:44 ale letní prázdniny zdaleka nekončí.
 • 00:23:50 A uvidíte, že je to bude
  určitě bavit.
 • 00:23:52 Mějte krásné prázdniny
  a za týden opět na viděnou.
 • 00:23:55 Nashledanou.
 • 00:23:59 Po niebie plyna chmury
  biale jak snieg
 • 00:24:05 Nie wiedza nawet który
  rok i wiek
 • 00:24:11 Zvolna plynou a mizí v dáli
  nad domy
 • 00:24:17 A svět ten je malý
  jako my
 • 00:24:24 S labutěmi se tísní
  bílými
 • 00:24:30 Leť moje písni
  za nimi
 • 00:24:36 Do góry sie wzbij
  piesni moja
 • 00:24:43 wolnoscia chmur
  wyzwolona
 • 00:24:52 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2011

Související