iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 10. 2010
17:40 na ČT2

1 2 3 4 5

83 hlasů
5297
zhlédnutí

S profesorem Františkem Dvořákem za moderními českými výtvarníky

Stanislav Hanzík

Cyklus o moderních klasicích českého výtvarného umění

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

S profesorem Františkem Dvořákem za moderními českými výtvarníky

 • 00:00:18 Dobrý den.
 • 00:00:20 Jistě jste mnozí z vás si řekli,
 • 00:00:24 co to tady stojí
  na Starých zámeckých schodech
 • 00:00:28 vedoucích z Klárova na Pražský hrad
  za novou sochu.
 • 00:00:33 Karel Hašler byl tvůrce
  atmosféry celé první republiky.
 • 00:00:39 Jeho písně spojovaly národ.
 • 00:00:42 Lidé se cítili šťastni,
  když si mohli zazpívat
 • 00:00:46 Ta naše písnička česká,
  Po starých zámeckých schodech,
 • 00:00:51 Na císařské louce a podobně.
 • 00:00:54 Takže oprávněně
  dostává tento monument
 • 00:00:58 tady na místě,
  které je nejvýrazněji spojené
 • 00:01:02 s texty jeho písní.
 • 00:01:08 Takže vzhůru do umělcova ateliéru
  k sochaři Stanislavu Hanzíkovi,
 • 00:01:16 významnému pedagogovi pražské
  Akademie výtvarného umění.
 • 00:01:45 Od Karla Hašlera se tedy dostáváme,
  je to nezbytné,
 • 00:01:50 do dílny sochaře
  Stanislava Hanzíka.
 • 00:01:54 Je to umělec, kterého
  jsme si zařadili mezi tvůrce,
 • 00:01:58 kteří reprezentují svojí tvorbou
  naši současnost.
 • 00:02:02 To jest české sochařství
  druhé poloviny dvacátého století
 • 00:02:07 a vstupu do století jednadvacátého.
 • 00:02:11 To znamená,
  že jeho dílo je někde zakotveno,
 • 00:02:17 že je nositel tradice,
  ale současně autor nové koncepce
 • 00:02:23 v podání lidské tváře,
  ve vytváření portrétu.
 • 00:02:29 Jeho plastiky
  samozřejmě vycházejí z objednávek.
 • 00:02:35 Myslbek se sám netajil tím,
  že všechno, co vytvořil,
 • 00:02:39 byly objednávky.
  Stejně Standa Hanzík
 • 00:02:43 musí reagovat pozitivně na to,
  co společnost po něm vyžaduje.
 • 00:02:49 Je to přístup odpovědný.
 • 00:02:53 Ví, že nemůže se nechat
  nést jenom tím,
 • 00:02:57 co se naučil.
  Že musí přidávat k tomu,
 • 00:03:02 co mu říká tradice,
  svoje vlastní pojetí.
 • 00:03:08 Je to odraz osobnosti.
 • 00:03:10 Hledá nové způsoby modelace,
 • 00:03:14 ale udržené v té sdělnosti.
 • 00:03:19 Že musí odpovídat
  požadavkům portrétů,
 • 00:03:23 ale současně
  odpovídat i svému naléhání,
 • 00:03:28 že jeho práce musí být rozpoznána
  autorovým rukopisem.
 • 00:03:34 Že ten dotek do hlíny,
  do měkké hmoty musí být znát.
 • 00:03:52 Jestliže bychom hovořili o tom,
  proč jsem dělal Krista
 • 00:03:56 pro Kapli Matky Terezy,
 • 00:03:58 kde vlastně
  celá ta úloha vlastně vznikla
 • 00:04:01 kvůli tomu, že byla objednána
  pouze Matka Tereza
 • 00:04:04 a v průběhu stavby se jaksi
  objevil problém zaplnit tu kopuli,
 • 00:04:09 tak jsem tam udělal
  toho dřevěnýho Krista,
 • 00:04:13 kterýho jste viděli.
 • 00:04:16 A já, který jaksi nepřekypuju
  náboženskými
 • 00:04:21 liturgickými pravidly a ději,
 • 00:04:26 ale považuju tu úlohu
  za všeobecně humanitní,
 • 00:04:31 která, myslím,
  v současnosti je trošku opomíjena.
 • 00:04:37 Je to vidět
  v morálce a jednání lidí
 • 00:04:41 a já myslím,
  že sochařství má být mementem
 • 00:04:46 lidského chování,
  jako tomu byl od Věstonické Venuše.
 • 00:04:54 Tady v Národním divadle
  se setkáváme se čtyřmi díly
 • 00:04:58 Stanislava Hanzíka,
 • 00:05:01 ale nejznámější
  a myslím nejpřitažlivější
 • 00:05:04 je bysta slavného herce
  Rudolfa Hrušínského.
 • 00:05:10 Možná že si řeknete,
  když se porozhlédnete,
 • 00:05:15 že je to bysta udělaná jaksi jinak.
  Že kolem sebe vidíte hlavy,
 • 00:05:22 které spíš odpovídají
  tradici devatenáctého století,
 • 00:05:28 takzvanému akademismu,
  a tady běží o projev umělce,
 • 00:05:34 který má svoji osobitost.
 • 00:05:37 Je to takzvaná otevřená forma,
  to znamená, nedotahuje.
 • 00:05:42 je tady znát přímo doteky.
 • 00:05:45 Když se podíváte blíže,
  můžete vidět dotek tahu prstů,
 • 00:05:49 jako je to
  tady například ze strany.
 • 00:05:53 Tady je vidět, jak takhle
  sjel prsty a už to nechal.
 • 00:05:56 Je to dotek. To je totéž,
  jako je to u Michelangela,
 • 00:06:00 který málokterou plastiku dotáhl.
  Vždycky kousek nechal,
 • 00:06:04 aby bylo vidět ten holý materiál,
  s kterým musel zápasit.
 • 00:06:10 Je to tedy
  odraz toho tvůrčího úsilí
 • 00:06:15 vytvořit tu podobu a dost.
 • 00:06:18 To nám už může stačit.
  Tady se nám prezentují dva umělci.
 • 00:06:23 Jeden, který to uměl na jevišti,
 • 00:06:26 a ten druhý,
  který uměl znázornit to,
 • 00:06:30 co obdivuje, co si nese v srdci
  jako přátelský vztah.
 • 00:06:40 Svůj vztah k lidem
  si dokumentuju tím,
 • 00:06:46 že jim dělám podobizny.
 • 00:06:50 Někdy jsou to
  imaginativní podobizny,
 • 00:06:53 který jsou víc
  vyjádřením mého vztahu k nim,
 • 00:06:58 někdy jsou to podobizny,
  který jsou na zakázku
 • 00:07:03 a jsou určeny veřejnosti,
  aby je ti lidé poznali.
 • 00:07:07 Tam bude asi převažovat
  spíš ta podobová stránka,
 • 00:07:12 ta povahopisná půjde dozadu,
  ale každopádně vždycky
 • 00:07:16 to jsou podobizny,
  který jsem dělal schválně,
 • 00:07:22 to znamená, že to nebylo,
  že jsem něco musel.
 • 00:07:26 Cokoliv jsem dělal, tak jsem chtěl.
 • 00:07:28 Mám toho regály a já říkám,
 • 00:07:32 že si vytvářím jakousi sbírku
  motýlů - svých dobrých přátel,
 • 00:07:37 z nichž některým
  jako se dostalo toho štěstí,
 • 00:07:42 že se stali národním majetkem.
  Ať to byli někteří herci,
 • 00:07:47 lékaři a různí kulturní činitelé.
 • 00:07:58 Některé ty portréty vznikly,
  že si je přímo někdo přál.
 • 00:08:02 Například pan Kemr za mnou přišel,
  když jsem sekal karolínský lvy,
 • 00:08:07 poněvadž na mě viděl
  ze Stavovskýho divadla ze šatny.
 • 00:08:12 Že tam klepe někdo v ohradě,
  poněvadž já to dodělával
 • 00:08:15 do poslední chvíle na místě.
  A on myslel, že pro někoho pracuju
 • 00:08:20 jako kameník. Tak jsme
  se seznámili, zjistili jsme,
 • 00:08:23 že jsme oba
  v Nerudově ulici usídleni,
 • 00:08:27 já tady v ateliéru,
  on o čtyři domy dolů.
 • 00:08:30 A navštěvoval mě, protože ho ta
  atmosféra toho špinavýho ateliéru
 • 00:08:35 velice zajímala.
  A při jedný tý příležitosti,
 • 00:08:39 když mě navštívil, mi řekl,
  jestli bych mu neudělal portrét.
 • 00:08:43 A kolik by to stálo.
  A já jsem panu Kemrovi řekl,
 • 00:08:48 že samozřejmě si považuji
  za velkou čest ho portrétovat,
 • 00:08:53 ale že bych od něj chtěl,
  jestli by mi neumožnil,
 • 00:08:57 abych mohl portrétovat
  mistra Hrušínskýho.
 • 00:09:01 A pan Kemr ho přivedl druhej den.
 • 00:09:08 A jinak, co jsem dělal portréty,
 • 00:09:10 jsem si vyžádal taky
  pana arciopata Opaska.
 • 00:09:14 Bylo to
  bohužel to poslední setkání,
 • 00:09:17 protože potom odjel do Švýcarska
  a do Itálie a zemřel.
 • 00:09:21 Ale setkání s panem opatem
  pro mě bylo
 • 00:09:25 jedno z nejvýznamnějších
  lidských setkání,
 • 00:09:29 který spojuje právě mě
  s tím humanitním posláním.
 • 00:10:26 Teď, když jste zrakem přejeli
  po práci Stanislava Hanzíka,
 • 00:10:30 můžete si říci, že je to umění,
 • 00:10:34 které rozhodně
  jaksi nespadlo z nebe.
 • 00:10:38 Je v podstatě
  odchovanec Jana Laudy,
 • 00:10:41 přímého žáka
  a vlastně i asistenta Jana Štursy.
 • 00:10:46 Víme, že to je linie
  přímo k Myslbekovi.
 • 00:10:50 Čili tohle jsou ty předpoklady.
 • 00:10:53 Ale on navíc po školení v Praze
  dostal stipendium
 • 00:10:58 a studoval v Paříži u jednoho
  z největších evropských sochařů,
 • 00:11:03 to jest Zadkina.
 • 00:11:08 On patřil k tý ruskožidovský
  skupině emigrantů.
 • 00:11:13 V první fázi i Chagall a všichni
 • 00:11:16 byli velice aktivními
  komisaři Lenina,
 • 00:11:23 ale pak přišli na to,
  že jsou na špatný adrese,
 • 00:11:30 a všichni emigrovali.
 • 00:11:32 Ta škola byla trošku ignorovaná
  Francouzi, musím říct.
 • 00:11:37 Tam byly většinou dcery milionářů
  z Jižní Ameriky.
 • 00:11:42 Takový zvláštní charakter
  měla ta škola toho Zadkina.
 • 00:11:46 Nicméně to setkání s ním
  bylo neskutečně krásný.
 • 00:11:51 Hlavně po tý stránce lidský.
 • 00:11:57 Zadkin měl zvláštní vztah
  k naší kultuře.
 • 00:12:01 Byl přítel
  našeho Františka Tichého.
 • 00:12:04 František Tichý
  mu říkal dřevorubec,
 • 00:12:08 poněvadž Zadkinovy práce
 • 00:12:11 jsou většinou vytvářené
  sekáním do dřeva.
 • 00:12:16 Takže to je
  ten vnější rámec tvorby
 • 00:12:20 a prezentace Standy Hanzíka.
 • 00:12:38 Opouštíme tedy dílnu
  Stanislava Hanzíka
 • 00:12:41 a já už teď se těším
  zase na brzké setkání
 • 00:12:47 u nějakého uměleckého díla
  nebo u nějakého autora.
 • 00:13:07 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2010

Související