iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 7. 2010
16:40 na ČT1

1 2 3 4 5

55 hlasů
5499
zhlédnutí

Ignis Brunensis 2010

Dokument z XIII. ročníku festivalu zábavy pod hrady Špilberk a Veveří, z tradiční akce „Brno–město uprostřed Evropy“

24 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ignis Brunensis 2010

 • 00:00:02 ZPĚV
 • 00:00:22 Na těchto vstupních dveřích
  do naši baziliky
 • 00:00:25 můžeme vpravo vidět
  symboliku sakrální,
 • 00:00:28 kde vlastně vidíme
  symboly jednotlivých evangelistů,
 • 00:00:33 ale na levé straně,
  vidíme zase symboliku profánní.
 • 00:00:37 Na této straně jsou
  znázorněné různé živly,
 • 00:00:41 mezi nimiž například vidíme oheň.
 • 00:00:44 Zde se můžeme podívat,
  pod tímto výjevem
 • 00:00:49 je napsáno "ignis?.
 • 00:01:07 Tato Madona,
  která bývá nazývána také
 • 00:01:10 Madona Svatotomská
  je paládiem města Brna,
 • 00:01:16 ochránkyní města Brna.
 • 00:01:18 Také je nazývána "perla Moravy?.
 • 00:01:20 Dostali ji augustiniáni
  v roce 1356, když přišli do Brna.
 • 00:01:25 K této Madoně se Brňané modlili
  během švédských válek
 • 00:01:29 v roce 1645,
  aby nebylo město zničeno
 • 00:01:32 a dobyto nepřátelskými vojsky.
 • 00:01:35 Stal se zázrak
  a na přímluvu tady této Panny Marie
 • 00:01:38 město nebylo zničeno.
 • 00:01:40 V roce 1736, bylo to
  v mariánském měsíci, měsíci květnu,
 • 00:01:44 byla povolena
  korunovace této Madony.
 • 00:01:48 Při této příležitosti,
  tak jak nám dosvědčují historici,
 • 00:01:53 byl na závěr
  této velkolepé církevní slavnosti,
 • 00:01:57 které se zúčastnily
  desetitisíce lidí,
 • 00:01:59 také uspořádán nádherný ohňostroj.
 • 00:02:03 -Město Brno zdobí slavnostní
  ohňostroje již po mnoho století.
 • 00:02:08 Archiválie nám dokládají
  a podrobně popisují mnoho slavností
 • 00:02:12 v historickém centru,
  na Špilberku i v okolí,
 • 00:02:15 které dekorovaly
  barevnými kresbami, rachotem
 • 00:02:19 a výbuchy rozličné ohňostroje.
 • 00:02:21 Jedním z nich je třeba ohňostroj
  u Kašny Parnas na Zelném trhu
 • 00:02:26 14. listopadu roku 1700
  při příležitosti narození syna
 • 00:02:30 císaře Josefa I.
 • 00:02:33 Latinské slovo "ignis? neboli oheň
  a s ním spojené ohňostroje
 • 00:02:38 se staly také inspirací
  pro tvůrce dnešní mezinárodní
 • 00:02:41 ohňostrojné přehlídky
  Ignis brunensis.
 • 00:02:44 Ohňostrojné řemeslo
  nebo lépe řečeno umění,
 • 00:02:47 má tak v podobě své přehlídky
  historické následníky.
 • 00:02:51 V centru Brna i v blízkém okolí
  moravské metropole
 • 00:02:54 se schází každoročně stovky tisíc
  vyznavačů zábavy a ohňostrojů,
 • 00:02:59 aby zhlédli několik
  komponovaných show spojených
 • 00:03:02 s hudbou v přehlídce
  Starobrno - Ignis Brunensis.
 • 00:03:08 Za 13 let si Ignis
  vybudoval obrovskou prestiž,
 • 00:03:11 kterou si drží.
 • 00:03:12 Drží si ji mimo jiné i tím,
  že představení zde
 • 00:03:14 jsou vysoce technicky náročná
  a zvládnutá.
 • 00:03:17 Pakliže jsme potřebovali
  udržet tu laťku a zvýšit ji,
 • 00:03:21 pak samozřejmě
  s nástupem techniky to šlo dopředu.
 • 00:03:25 Ten festival má tak velkou prestiž,
  že by se dalo říct,
 • 00:03:29 není problém stylizovat každý rok
  do nějaké nové polohy.
 • 00:03:37 Největší, ojedinělá mezinárodní
  středoevropská ohňostrojná
 • 00:03:41 přehlídka nemá nouzi
  o zájemce z celého světa.
 • 00:03:45 V roce 2010 pozvali pořadatelé
  ohňostrojné společnosti z Francie,
 • 00:03:50 Německa a Slovenska.
 • 00:03:51 Samozřejmě nechyběli
  ani reprezentanti
 • 00:03:54 české ohňostrojné školy.
  Úvodní Prelude tentokrát
 • 00:03:57 při otevření oddechového
  Olympia parku
 • 00:04:00 připravila brněnská společnost
  Theatrum pyroboli.
 • 00:04:07 -Jsou to komponované pořady.
 • 00:04:10 Jde tam o souhru hudby
  a výtvarného projevu.
 • 00:04:21 Protože se jedná o soutěž,
  tak je zapotřebí
 • 00:04:24 překvapit něčím jiným.
 • 00:04:26 Někdy to jde plynule organicky,
  někdy je to trochu násilné,
 • 00:04:30 člověk se musí vymknout
  a musí to udělat jinak.
 • 00:04:34 Soutěžní část přehlídky se odehrává
  v nádherném přírodním prostředí
 • 00:04:40 Brněnské přehrady,
  která poskytuje přírodní amfiteátr
 • 00:04:44 s rozsáhlou diváckou kapacitou.
 • 00:04:46 Ohňostroje jsou odpalovány
  ze speciálního pontonu
 • 00:04:50 uprostřed přehradního jezera.
 • 00:04:52 Premiéru s ohňostrojem na vodě
  každým rokem obstarává
 • 00:04:55 český ohňostrojný tým,
  společnost Flash Barandov,
 • 00:04:58 která je také hlavním
  technickým garantem přehlídky.
 • 00:05:04 Kam se to dostalo je taky tím,
  že se srovnaly podmínky.
 • 00:05:08 -Dřív si každá ta soutěžící skupina
  vybírala materiál sama,
 • 00:05:13 dle vlastní volby
  a taky dle vlastních
 • 00:05:15 finančních možností.
 • 00:05:17 Letos se to srovnalo
  do jistého finančního limitu
 • 00:05:20 a určité vymezené škály
  pyrotechnických prostředků.
 • 00:05:26 Tentokrát se mělo ukázat,
  kdo opravdu umí,
 • 00:05:30 prakticky ze stejného materiálu.
 • 00:05:36 Německou společnost Noctiluca
  provází pověst tvůrce
 • 00:05:40 a spojovatele,
  zjednodušeně řečeno,
 • 00:05:43 nesourodých koncepcí.
 • 00:05:45 Ale opravdu umí.
 • 00:05:51 Pokusili jsme se najít
  v show rovnováhu
 • 00:05:54 mezi zábavou pro diváka
  a novými nápady,
 • 00:05:58 které by tam každý nečekal.
 • 00:06:02 Nechtěli jsme nic zjednodušovat,
  nechtěli jsme být příliš komerční
 • 00:06:06 a nechtěli jsme udělat pouze to,
  co lidé chtějí vidět.
 • 00:06:09 Chtěli jsme,
  aby to bylo rafinované,
 • 00:06:11 riskantní,
  ale zároveň ne příliš.
 • 00:06:14 Pokud by show
  byla příliš jednoduchá
 • 00:06:17 a nepřinášela nic nového,
  divák by si řekl
 • 00:06:22 "to už jsem všechno viděl?.
 • 00:06:24 A pokud by to bylo
  příliš komplikované
 • 00:06:27 a nemohl by sledovat vývoj,
  pak by nechápal co vidí.
 • 00:06:54 Speciálně pro tuhle show
  jsme měli spojit protichůdné
 • 00:07:00 hudební elementy v jeden koncept.
 • 00:07:04 Od velice smutné,
  po radostnou, až taneční hudbu.
 • 00:07:09 Mohli jsme použít celé spektrum
  i s extrémy.
 • 00:07:12 Hudbu, která k sobě
  na první pohled nesedí
 • 00:07:16 nebo hudbu,
  která vůbec nezní jako hudba vhodná
 • 00:07:19 pro spojení s ohňostrojem.
 • 00:07:23 HUDBA
 • 00:07:52 Dobrý příklad poklidné hudební
  části je určitě Enya s Maybe.
 • 00:07:57 Velice smutná píseň,
  se vzestupným vyvrcholením,
 • 00:08:01 zobrazeným jako duše
  stoupající k nebesům.
 • 00:08:06 Pro mě zobrazující kus smrti.
 • 00:08:12 V přímém hudebním protikladu
  je Popcorn s přesně načasovanými
 • 00:08:16 a precizně vypočítanými výstřely
  v jedné z radostnějších pasáží,
 • 00:08:21 zobrazujících zábavu,
  jako extrémní protiklad
 • 00:08:25 k chmurné Enye.
 • 00:08:33 HUDBA
 • 00:08:47 Pro tvorbu ohňostroje vlastně
  neexistuje žádný katalog efektů.
 • 00:08:51 Použité efekty
  jsou věc zkušeností.
 • 00:08:54 Autor musí mnoho věcí vyzkoušet,
  mnoho ohňostrojů zhlédnout.
 • 00:08:59 Zkoušet různé kombinace efektů
  dokud nedojde tam, kam chtěl.
 • 00:09:03 Samozřejmě záznam na video
  je obrovská pomoc.
 • 00:09:07 Můžete se následně v klidu znovu
  a znovu dívat a hodnotit,
 • 00:09:12 jestli to fungovalo tak,
  jak jste chtěl.
 • 00:09:16 Jestli to mělo žádoucí efekt
  nebo jestli musíte zkusit
 • 00:09:20 něco jiného.
 • 00:09:21 HUDBA
 • 00:09:32 Myslím si,
  že ohňostroje jsou velmi populární
 • 00:09:35 na celém světě.
 • 00:09:37 Oheň vždycky byl,
  je a bude ohromující.
 • 00:09:41 A to že ho vlastně řídíme,
  že víme, co s ním děláme,
 • 00:09:45 je pro lidi vždy fascinující.
 • 00:09:48 HUDBA
 • 00:09:56 -Computery a digitalizace ovládají
  člověka už snad ve všech činnostech
 • 00:10:01 Stejně tomu je i v přípravě
  a řízení soudobých
 • 00:10:04 ohňostrojných show po celém světě.
 • 00:10:07 Vývoji se neubránila
  ani brněnská přehlídka,
 • 00:10:10 která si dlouho držela primát
  tradičního ručního odpalování.
 • 00:10:14 Lidský důvtip
  a dovednost člověka,
 • 00:10:17 počítač a jeho sebelepší program
  však nenahradí.
 • 00:10:20 Ostatně to potvrzuje
  nejen pozvaná slovenská
 • 00:10:23 ohňostrojná společnost Pyra.
 • 00:10:36 Show se připravovala několik
  týdnů v kanceláři i v terénu.
 • 00:10:41 V terénu se připravovala
  po stránce pyrotechnické,
 • 00:10:49 kde se připravovaly římské svíce,
  kompakty, kulové bomby
 • 00:10:55 a všechen pomocný
  a pyrotechnický materiál.
 • 00:10:58 Vlastně od toho počítače
  pochází příprava samotné show,
 • 00:11:04 jako tabulky a podobně.
 • 00:11:19 -Počet použitých odpalů
  je důležitý pro synchronizaci show
 • 00:11:24 a pro určení typu show.
 • 00:11:29 V této show
  máme přibližně 300 odpalů,
 • 00:11:32 což znamená asi
  300 odpalových momentů.
 • 00:11:38 Můžeme si vypočítat
  kolik tam je střel za minutu.
 • 00:11:42 Můžeme si představit,
  jestli to bude show
 • 00:11:45 s mnoha jednorázovými odstřely,
  jaký to bude styl.
 • 00:11:54 -Inspirace vycházela
  z Straussova valčíku,
 • 00:11:57 Na krásném modrém Dunaji
  a Händelova Královského ohňostroje,
 • 00:12:02 kde se tato dva témata
  spojila do jednoho.
 • 00:12:07 Převládá modrá barva
  a samotný ohňostroj bude končit
 • 00:12:12 krásným modrým finále.
 • 00:12:15 HUDBA
 • 00:12:47 Člověk musí cítit trošku duší,
  nejen vidět zatím peníze.
 • 00:12:54 Musí si umět představit,
  co ten efekt bude dělat,
 • 00:12:58 na co se bude moct použít.
 • 00:13:02 Ta výroba je v současné době
  hodně o legislativě,
 • 00:13:06 což je dost náročná,
  hlavně finančně, záležitost.
 • 00:13:19 Myslím si,
  že použití tohoto systému střel,
 • 00:13:23 250 odpalů za 20 minut,
  je normální.
 • 00:13:26 Takže jsme něco nad normálem.
 • 00:13:30 V show je docela obrovská pasáž,
  kde je velký počet efektů
 • 00:13:35 z jednorázových odpalů,
  a proto potřebujeme
 • 00:13:38 velký počet regulací.
 • 00:13:40 HUDBA.
 • 00:13:48 -Když v roce 1749,
  na objednávku dvora,
 • 00:13:52 komponoval Georg Fridrich Händel
  "Královskou hudbu k ohňostroji?,
 • 00:13:57 netušil, že v roce 2010
  se stane součástí ohňostrojné show
 • 00:14:01 na Brněnské přehradě v představení
  slovenské společnosti PYRA.
 • 00:14:07 HUDBA
 • 00:14:48 Asi bych lhal, kdybych řekl,
  že jsem úplně klidný.
 • 00:14:52 Těším se na večer.
 • 00:14:53 Myslím, že jsme
  pro to udělali maximum,
 • 00:14:56 aby se show podařila,
  a aby se lidem líbila.
 • 00:15:00 -Slováci se v ohňostrojné přehlídce
  v Česku představili vlastně poprvé.
 • 00:15:06 HUDBA
 • 00:15:59 My Francouzi, víte,
  mluvíme hodně, milujeme příběh.
 • 00:16:03 Hodně francouzských pyrotechnických
  designerů vypráví nějaký příběh.
 • 00:16:14 Někdy je to úprava
  historických událostí,
 • 00:16:19 jako Romeo a Julie,
  ale něco změníme
 • 00:16:24 nebo se pokusíme uvést
  modernější verzi Romea a Julie.
 • 00:16:33 Nejdůležitější je rozhodnout se,
  jak přilákat obecenstvo.
 • 00:16:38 Musíme se rozhodnout,
 • 00:16:43 já vyberu tuto hudbu
  nebo tento efekt
 • 00:16:47 a chci tímto francouzským
  lákadlem zapůsobit na obecenstvo.
 • 00:16:53 Je to výzva,
  někdy funguje, někdy ne.
 • 00:17:11 -Je to obrovská produkce
  a v soutěži je to nerovnoměrné.
 • 00:17:15 Jsou to rozličné obrázky,
  každé představení je trochu jiné.
 • 00:17:20 Tak je těžké odhadnout,
  co se stane.
 • 00:17:33 Na této lodi je 9 odpalových pozic,
  3 na velké koule
 • 00:17:38 a 6 na malé efekty,
  s kterými můžu udělat "bengaly?,
 • 00:17:44 jednorázové odstřely
  a podobné věci.
 • 00:17:50 My ve francouzské firmě Storm
  máme rádi malé efekty.
 • 00:17:54 Jsme pyrotechnici,
  máme rádi obrovské koule,
 • 00:17:58 ale preferujeme menší efekty.
 • 00:18:12 -Světově uznávaná francouzská
  ohňostrojná škola se v Brně
 • 00:18:16 již představovala.
 • 00:18:18 O to větší očekávání směřovalo
  k renomované společnosti
 • 00:18:22 Storm z Francie.
 • 00:18:23 Při vlastní realizaci
  však nelze opomenout
 • 00:18:27 ještě jednoho spoluhráče.
 • 00:18:29 A tím jsou podmínky
  na obloze a počasí.
 • 00:18:31 Ale nepředbíhejme.
 • 00:18:33 -Na začátku máme mnoho nápadů,
  ale je to soutěž.
 • 00:18:38 Já s Erikem, s kterým spolupracuji
  na tomto ohňostroji,
 • 00:18:42 se pokusíme připravit
  něco docela jiného.
 • 00:18:45 Je to soutěž, chceme vyhrát.
 • 00:18:49 Museli jsme,
  ne, rozhodli jsme se, riskovat.
 • 00:18:57 HUDBA
 • 00:19:39 Občas říkám,
 • 00:19:40 jsem pyrotechnik,
  pracuji jen v národní svátek.
 • 00:19:44 Je to hloupý vtip,
  ale někteří lidé si myslí,
 • 00:19:48 že pyrotechnik pracuje jen
  v jeden sváteční víkend v roce.
 • 00:19:53 Ale my připravujeme
  a odpalujeme ohňostroje
 • 00:19:57 po celý rok.
 • 00:19:58 Málokdo se skutečně zajímá
  o ohňostroje a naši práci.
 • 00:20:02 Většina nás vnímá jen
  14. července na národní svátek.
 • 00:20:09 -Každý ohňostrůjce
  bedlivě sleduje vývoj počasí
 • 00:20:13 a atmosférické podmínky.
 • 00:20:16 Přeje si, aby se
  ze spoluhráče nestal protihráč.
 • 00:20:20 -Bojím se jedné věci,
  jestli nebude mnoho kouře
 • 00:20:24 ke konci ohňostroje.
 • 00:20:26 Protože nemáme dost větru.
 • 00:20:29 Může to dopadnout
  jako německá show.
 • 00:20:33 Nemohu kontrolovat počasí.
 • 00:20:37 Víc větru, prosím.
 • 00:20:39 Můžete zavolat někomu na obloze?
 • 00:20:42 Potřebujeme více větru.
 • 00:20:48 -Těsně před prvním odpalem
  se stalo to,
 • 00:20:51 co nikdo nechtěl.
 • 00:20:52 Jakoby někdo z hůry
  vhodil pytel mlhy
 • 00:20:55 do kotliny Brněnské přehrady.
 • 00:20:57 Francouzský ohňostroj zahalil
  z mnoha míst téměř neprůhledný
 • 00:21:01 chuchvalec husté, mléčné mlhoviny
  a pro mnoho diváků
 • 00:21:05 i odbornou porotu,
  snížil viditelnost k nule.
 • 00:21:08 Zůstala jen okouzlující hudba
  vysílaná živě
 • 00:21:11 na vlnách Rádia KISS Hády
  a často jen romantické záblesky.
 • 00:21:15 Ale i to se při hře s živly stává.
 • 00:21:18 -Možná, že se to
  s tou computerizací přehání
 • 00:21:22 neboť za uplynulé období bylo
  ve světě možné vidět mnoho,
 • 00:21:27 sice naprosto technicky
  dokonalých show,
 • 00:21:30 ale na druhou stranu chladných
  neboť se ztrácí takzvaná
 • 00:21:34 rozsochatost těch efektů,
  která lidi uvolňuje.
 • 00:21:39 Pokud máte představení,
  které je nařezané
 • 00:21:42 do krásných špalíčků
  a každý špalíček je stejný,
 • 00:21:46 tak vám to sline v nějakou nudu.
 • 00:21:49 Je třeba občas nechat
  prostor vývoji, zpomalení tempa.
 • 00:21:54 Je to znát na tom,
  že se používá hodně taneční muziky.
 • 00:21:58 Čím rychleji, tím lépe
  a ohňostroje nedostávají
 • 00:22:03 tu teplotu,
  kterou má třeba tradiční,
 • 00:22:06 obyčejný oheň v dobré atmosféře.
 • 00:22:10 -Tradičně završilo přehlídku
  ohňostrojů nad centrem Brna finále.
 • 00:22:15 Tentokrát pod dominantou
  Katedrály svatého Petra a Pavla,
 • 00:22:21 v podání pražských
  a brněnských ohňostrůjců.
 • 00:22:24 Finálový ohňostroj
  okouzlil diváky natolik,
 • 00:22:28 že ve veřejné anketě
  získal cenu diváka,
 • 00:22:32 Starobrno Ignis Brunensis.
 • 00:22:35 -Augustiniánský řád se nachází
  v 50 zemích světa.
 • 00:22:38 V době římských studií
  sem měl možnost cestovat různě
 • 00:22:42 po našich klášterech.
 • 00:22:45 Tam sem zjistil,
  že pokud v nějaké farnosti
 • 00:22:49 byla církevní slavnost,
 • 00:22:50 pokud byla pouť,
 • 00:22:52 tak bylo zcela naprosto běžné,
  že na konci těchto slavností
 • 00:22:56 byly ohňostroje.
 • 00:22:58 Například na Maltě si nikdo
  nedokáže představit pouť
 • 00:23:01 nebo nějakou církevní slavnost
  bez toho, aniž by na konci,
 • 00:23:06 jak oni říkají italsky,
  nebylo "fuochi".
 • 00:23:10 Tam jsem si vlastně uvědomil,
  jaký je rozdíl mezi mentalitou
 • 00:23:15 těch jižních národů
  a našich národů.
 • 00:23:17 Ale to neznamená, že u nás,
  když to není běžná praxe,
 • 00:23:21 že třeba v minulosti
  tomu tak nebylo.
 • 00:23:25 -A určitě tomu tak není.
 • 00:23:27 Vždyť letošní přehlídka ohňostrojů
  a další programy,
 • 00:23:30 které jsou součástí
  dvoutýdenního zábavního maratonu
 • 00:23:34 "Brno, město uprostřed Evropy,
  festival zábavy
 • 00:23:37 pod hrady Špilberk a Veveří
  se společností Skanska?
 • 00:23:41 zaznamenal přes jeden
  milion návštěvníků.
 • 00:23:45 Ale každá soutěž má své oceněné
  a je tomu tak i v této přehlídce.
 • 00:23:50 Zvláštní cena České televize
  "Scéna mezi ohni?
 • 00:23:53 byla udělena
  německé společnosti Noctiluca.
 • 00:23:56 Zvláštní cenu Českého rozhlasu
  "Hudba mezi ohni?
 • 00:24:00 udělila porota oprávněně
  společnosti Storm z Francie.
 • 00:24:04 Slováci předvedli
  v Brně příjemnou, kreativní
 • 00:24:07 a kompaktní pyromuzikálovou show,
  která si prvenství zasloužila.
 • 00:24:13 Blahopřejeme oceněným
  a vás diváky zveme
 • 00:24:16 na příští putování
  festivalovou zábavou
 • 00:24:19 s pyromuzikálovými show
  do moravské metropole Brna
 • 00:24:23 na přelomu května a června,
  každého roku.
 • 00:24:27 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
  Česká televize, 2010

Související