iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 5. 2010
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

151 hlasů
17249
zhlédnutí

EXPO 2010

Ústředním tématem Světové výstavy je: Lepší město, lepší život. Jak se v Šanghaji prezentuje Česká republika?

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

EXPO 2010

 • 00:00:15 HUDBA
 • 00:00:22 Šanghaj, Čína, nejrychleji
  se měnící světová megapole.
 • 00:00:26 Nikdy nespí, obléká se
  do luxusních šatů.
 • 00:00:30 Zároveň svařuje celé noci
  ocelové konstrukce mrakodrapů.
 • 00:00:34 HUDBA
 • 00:00:40 K 19ti milionům oficiálně
  registrovaných obyvatel
 • 00:00:43 se neoficiálně
  přidává dalších 5.
 • 00:00:49 I na vlastní oči
  lze jen těžko uvěřit,
 • 00:00:51 že město může zažívat,
  tak obrovský stavební boom,
 • 00:00:55 který ve světě nemá obdoby.
 • 00:00:59 Tradiční uličky nahradily
  lesy mrakodrapů.
 • 00:01:02 Původní tržiště obchodní
  domy světových značek.
 • 00:01:06 Pokud se nad tím jen
  na chvíli zamyslíme,
 • 00:01:09 Šanghaj na nás nepočká a prchá
  dál k ještě světlejším zítřkům.
 • 00:01:17 Příčinou je spolu se vzletem
  čínské ekonomiky
 • 00:01:20 i pořádání světové
  výstavy Expo 2010.
 • 00:01:28 HUDBA
 • 00:01:42 Čína investovala
 • 00:01:43 do pořadatelství
  světové výstavy
 • 00:01:45 v přepočtu 88
  a půl miliardy korun.
 • 00:01:50 V původní průmyslové
  čtvrti Pu-Dong
 • 00:01:52 vzniká na 5ti čtverečních
  kilometrech výstaviště,
 • 00:01:55 na kterém proběhne
 • 00:01:56 vůbec největší světová
  výstava v dějinách.
 • 00:01:59 Pořadatelé očekávají
  70 milionů návštěvníků
 • 00:02:02 v 90ti%
  z hostitelské Číny.
 • 00:02:08 Své expozice představí
  192 zemí světa.
 • 00:02:11 Na staveništi pracuje
  20 000 dělníků denně.
 • 00:02:14 Je to neustálý ruch, spojení
  moderních pracovních strojů
 • 00:02:18 a primitivní pracovní síly.
 • 00:02:21 Přesně za jeden rok
  se brány Expa otevřou.
 • 00:02:23 Do té doby musí být hotovy
  všechny komunikace,
 • 00:02:25 pavilony účastnických zemí,
  mediální centra,
 • 00:02:28 restaurace i monumentální
  čínské pavilony.
 • 00:02:33 Vzrostlé stromy jsou
  zasázené už dnes,
 • 00:02:35 aby do příštího roku zakořenily.
 • 00:02:38 Téma světové výstavy
  v Šanghaji zní:
 • 00:02:40 "Lepší město, lepší život."
 • 00:02:55 Česká Republika přebírá
 • 00:02:57 jako první modul svého
  budoucího pavilonu
 • 00:02:59 o velikosti 2000 metrů
  čtverečních,
 • 00:03:01 jehož interiér i exteriér
  může být upraven
 • 00:03:04 podle projektu naší
  budoucí expozice.
 • 00:03:07 K českému území na
  Výstavišti bude patřit
 • 00:03:09 i prostranství před pavilonem
  o rozloze 160 m čtverečních,
 • 00:03:14 na kterém budou probíhat
  doprovodné programy
 • 00:03:16 našeho pavilonu.
 • 00:03:19 ČÍNSKÝ PROJEV
 • 00:03:23 Generální komisař účasti České
  Republiky na Expo 2010,
 • 00:03:27 Pavel Stehlík podepisuje
  předávací protokol
 • 00:03:30 symbolicky přesně 1 rok před
  zahájením světové výstavy.
 • 00:03:39 Nacházíme se v momentě,
  od kdy začíná vlastní výstavba
 • 00:03:42 české expozice a českého
  pavilonu na naší straně.
 • 00:03:45 Díváte se pohledem, kterým
  se budou dívat návštěvníci,
 • 00:03:48 když vstoupí do haly.
 • 00:03:50 Stojíme těsně vedle
  toho hlavního vchodu.
 • 00:03:53 Když sem návštěvník přijde,
  tak před sebou
 • 00:03:56 bude mít takovou zvlněnou
  zelenou plochu,
 • 00:03:59 travnatou,
  ze které vyrůstá město.
 • 00:04:02 A v takových
  závěsných kubusech
 • 00:04:04 se nad ním bude
  vznášet to město
 • 00:04:06 a to bude obsahovat
  "Plody civilizace",
 • 00:04:08 což je název celé
  české expozice.
 • 00:04:12 Téma české expozice
  zní "Plody civilizace".
 • 00:04:16 Na čelní stěně bílého
  pavilonu
 • 00:04:18 je otisknut půdorys
  pražského Straého města
 • 00:04:21 vytvořený z hokejových puků,
 • 00:04:23 které mají symbolizovat
  česká světová prvenství.
 • 00:04:26 Zdá se, že někteří účastníci
  tiskové konference
 • 00:04:29 se setkali s tímto sportovním
  náčiním poprvé v životě.
 • 00:04:33 My bychom chtěli
  oslovovat návštěvníka
 • 00:04:35 Českou Republikou
  třetího tisíciletí.
 • 00:04:38 My jsme na Expa
  historicky chodili
 • 00:04:41 s barokem, s hutním sklem.
 • 00:04:43 My jsme to nechtěli
  dál opakovat.
 • 00:04:45 My jsme nechtěli prodávat ČR
  jako soubor historických artefaktů.
 • 00:04:50 My ji chceme představit
  jako moderní,
 • 00:04:52 atraktivní zemi. Atraktivní
  pro podnikání, pro turisty,
 • 00:04:55 atraktivní pro byznys.
 • 00:04:57 A to je to, s čím tam
  chceme přijít.
 • 00:05:06 Světové výstavy vlastně
  byly takovým inkubátorem,
 • 00:05:10 tam si vždycky
  architekti zkoušeli,
 • 00:05:12 co je možné
  a co není možné.
 • 00:05:15 Na všech se vlastně objevily
  nějaké experimenty,
 • 00:05:18 které se potom buď ukázaly
  slepými cestami,
 • 00:05:20 nebo naopak vedly k velké
  expanzi architektury.
 • 00:05:25 A myslím,
  že to platí dodnes,
 • 00:05:28 že na každé světové výstavě
  se objeví minimálně 1
 • 00:05:31 nebo 2 stavby,
 • 00:05:33 které nějakým způsobem
  posunují vývoj dopředu.
 • 00:05:36 Jsou to dočasné stavby, takže
  právě tam to experimentování
 • 00:05:39 je možné daleko snáz
  než u architektury,
 • 00:05:43 která se staví prostě na dlouhá
  desetiletí nebo staletí.
 • 00:05:49 To, co tady uvidíte, jsou
  v podstatě takové modely,
 • 00:05:52 kubusy, toto myslím 1:20...
  1:25, děkuji.
 • 00:05:59 Model toho pavilonu ČR,
 • 00:06:02 kterým se představíme
  na Expu v Šanghaji.
 • 00:06:06 Expozice je založena
  na dualitě krajiny,
 • 00:06:09 což je pro nás zvlněný
  zelený povrch,
 • 00:06:12 zelená tráva,
  česká krajina
 • 00:06:15 nebo krajina obecně
  a město, které se skládá
 • 00:06:18 z modulů zavěšených
  nad hlavami návštěvníků.
 • 00:06:23 Nevidíme v tom nutně,
  že každý z modulů je objekt.
 • 00:06:27 Nebo že to je městský blok.
  Je to prostě pro nás
 • 00:06:31 jakási filozoficko-abstraktní
  rovina
 • 00:06:33 toho města versus krajina.
 • 00:06:36 Každý z návštěvníků prochází
  po zvlněné krajině
 • 00:06:38 a město si sám
  pro sebe objevuje,
 • 00:06:41 tak jak si člověk objevuje
  nová města,
 • 00:06:43 kdekoliv jinde na zeměkouli.
 • 00:06:59 HUDBA
 • 00:07:05 My jsme v první řadě
  potřebovali prostor,
 • 00:07:08 kde bude probíhat
  částečně výroba exponátů.
 • 00:07:10 Částečně jejich kompletace
  a vlastně zkoušky.
 • 00:07:15 Zároveň také nějaké
  natáčecí prostředky,
 • 00:07:18 kde do některých exponátů
  natáčíme nějaké věci.
 • 00:07:23 A odsud z jednoho
  centrálního místa
 • 00:07:25 se bude provádět
  balení a nakládka
 • 00:07:29 do kontejnerů
  a expedice do Číny.
 • 00:07:31 Cena kontejneru, jeho
  dopravy z Prahy
 • 00:07:33 do Šanghaje stojí zhruba
  40 až 60 tisíc korun.
 • 00:07:38 Ale pak jeho cesta
  z přístavu v Šanghaji
 • 00:07:42 do celního meziskladu
  na Expo a potom ze skladu
 • 00:07:45 do našeho pavilonu
  stojí 180 tisíc.
 • 00:07:51 Takže vlastně když to sečtete,
  tak je to nějakých 230,
 • 00:07:55 240 tisíc,
  co stojí 1 kontejner,
 • 00:07:59 ale při tom samotný transport,
  z Prahy do Šanghaje stojí 60.
 • 00:08:05 Náš výstavní systém
  je tak složitý a těžký,
 • 00:08:09 že vlastně ještě
  do toho pavilonu
 • 00:08:11 budujeme vlastní
  ocelovou konstrukci.
 • 00:08:15 6 modulů prochází
  až na základnu
 • 00:08:19 a vynáší ocelovou konstrukci
  samonosnou,
 • 00:08:22 abychom nezatěžovali
  střešní plášť
 • 00:08:24 nebo jejich střešní konstrukci.
 • 00:08:26 Konstrukce má asi 50 tun.
 • 00:08:30 Potom je druhá část,
  to je vestavba,
 • 00:08:34 kde jsou administrativní
  provozy, restaurace, zázemí,
 • 00:08:36 meeting room, media hall,
  obchod a tak podobně.
 • 00:08:39 Tato vestavba je také
  naše samonosná
 • 00:08:41 ocelová konstrukce,
  která je k té hale přimknutá.
 • 00:08:46 Meeting room je novinka
  naší účasti na Expu.
 • 00:08:50 My jsme se nikdy v historii
  nedívali na Expo
 • 00:08:53 jako na to, čemu já říkám
  ekonomická kulturní olympiáda.
 • 00:08:57 My tomu chceme dát ekonomický
  rozměr, té naší účasti.
 • 00:09:01 Takže toto je místnost,
 • 00:09:02 kterou chceme dát
  k dispozici krajům ČR,
 • 00:09:05 pro jejich prezentace
  a podnikatelským subjektům,
 • 00:09:08 aby se tam představili
  svým partnerům.
 • 00:09:12 Světové výstavy plnily
  v 19. století
 • 00:09:14 trošku jiný úkol
  než plní dnes.
 • 00:09:17 Tenkrát nebyl
  takový pohyb osob po světě,
 • 00:09:21 jaký je dneska běžný.
 • 00:09:23 Nebyl internet,
  nebyly informace.
 • 00:09:25 Takže zprostředkovávaly
  lidem
 • 00:09:27 nové pohledy na země,
  kam by se dostali.
 • 00:09:31 Tenhle charakter už dnes ty
  světové výstavy nemají.
 • 00:09:34 Někdy se stávají takovým
 • 00:09:36 trošku jarmarkem,
  dalo by se říci.
 • 00:09:38 Nicméně, v případě pokud
  se koná takováto výstava
 • 00:09:42 v zemi jako je Čína,
  která se vlastně otevírá světu,
 • 00:09:45 tak to má svůj význam.
 • 00:09:54 Čína je v první řadě zajímavá
  tím obrovským rozměrem.
 • 00:09:59 Tím, že díky tomu
  řeší problémy,
 • 00:10:01 se kterými my jsme
  se nikdy nesetkali.
 • 00:10:03 Během 15ti let v Šanghaji
  vznikla část města,
 • 00:10:06 do kterého se přistěhovalo
  více než 10 milionů lidí.
 • 00:10:09 Čili, během 15ti let
  se celá Česká Republika
 • 00:10:13 přestěhovala do nového města,
  které tam před tím nebylo.
 • 00:10:16 To je prostě něco úžasného.
 • 00:10:21 Je trošku škoda, že Čína
  má tak trošku macešský vztah
 • 00:10:25 k takovým svým
  starým čínským čtvrtím.
 • 00:10:30 Silný dojem z těchto
  částí postupně mizí,
 • 00:10:34 protože už za dobu, kdy se
  vlastně Expo připravuje,
 • 00:10:37 tak řada těchto
  území zcela zmizela.
 • 00:10:43 Ti organizátoři
  samotní na začátku,
 • 00:10:46 někdy v lednu
  loňského roku říkali,
 • 00:10:49 že jsme tak někde
  dvacátí od konce.
 • 00:10:51 Teď říkají, že jsme
  mezi první dvacítkou,
 • 00:10:53 pokud jde o stav příprav.
 • 00:10:57 Dnes jsme měli zasedání
  poradního sboru.
 • 00:10:59 To jsou lidé, kteří
  mně především pomáhají
 • 00:11:01 tříbit si myšlenky
  okolo Expa,
 • 00:11:03 kterým říkáme,
  kde momentálně jsme,
 • 00:11:06 jaké máme nápady
  a co chceme realizovat.
 • 00:11:08 A oni mi říkají, jestli se jim
  to líbí nebo mají nápady,
 • 00:11:12 co by tam ještě přidali.
 • 00:11:15 Vezměte si, že všichni,
  kteří pronajímají,
 • 00:11:17 budou mít termín do dvou měsíců
  od skončení Expa
 • 00:11:21 odevzdat pavilon
  v původním stavu.
 • 00:11:24 To se vám vyplatí tam založit
  hokejový klub, ne?
 • 00:11:27 SMÍCH
  To určitě.
 • 00:11:32 Musím říct, že puky jsou
  naprosto neuvěřitelná věc.
 • 00:11:35 To vzbudilo tak obrovský
  zájem, protože nápad,
 • 00:11:38 že by si s tímto
  mohl někdo hrát,
 • 00:11:41 to Číňany na jihu Číny uvádí
  do totálního úžasu.
 • 00:11:45 Pro nás je důležité, abychom
  tam přišli a) s kvalitou
 • 00:11:49 a b), aby to bylo něco,
  co zaujme návštěvníky Expa.
 • 00:11:55 My tam budeme
  v obrovské konkurenci.
 • 00:11:57 Tam je 186 států,
 • 00:11:59 které se tam budou snažit
  zvednout svůj prapor vysoko.
 • 00:12:02 Takže musíme vymyslet,
  co uděláme pro to,
 • 00:12:05 aby náš byl o trochu výš.
 • 00:12:07 A to je to,
  s čím mi oni pomáhají.
 • 00:12:10 Náš rozpočet třeba není
  takový jako francouzský.
 • 00:12:13 My jdeme zrovna
  teď od jejich pavilonu,
 • 00:12:15 ale vezeme třeba
  mladé umělce.
 • 00:12:17 Takže já si myslím,
  tudy by mohla cesta vést.
 • 00:12:19 HUDBA
 • 00:12:28 Teď vlastně můžeme vidět
  2 rozpracované objekty,
 • 00:12:32 které jsou zatím
  bez projekce, bez světel.
 • 00:12:38 Třetí objekt je v improvizované
  hale v Letňanech.
 • 00:12:40 Jedna z věcí je lustr,
  který je tady nad hlavou.
 • 00:12:44 Reliéf lustru
  není modelovaný,
 • 00:12:46 ale skládá se
  z reálných výrobků,
 • 00:12:49 které jsou shodou okolností
  99 % made in China,
 • 00:12:53 takže my vlastně
  takovýmto způsobem
 • 00:12:56 v podobě podivného
  objektu - ufa
 • 00:12:59 vracíme čínské výrobky
  zpět nad jejich hlavy.
 • 00:13:04 Tahle věc by měla nějak
  symbolizovat město,
 • 00:13:07 velkoměstský zářič,
  jako ikonu, která funguje,
 • 00:13:13 nebo ji vnímáme.
 • 00:13:15 Což je jedno
  z témat toho Expa.
 • 00:13:20 HUDBA
 • 00:13:35 Na začátku, i když je to velmi
  složitá technologie,
 • 00:13:39 tak na konci, když jsi
  před konečným dílem,
 • 00:13:41 před konečnou instalací, tak tu
  technologii vůbec nevnímáš.
 • 00:13:43 Vidíš proudění energie,
  vidíš pulsování,
 • 00:13:45 vidíš změny tvarů,
  změny povrchů.
 • 00:13:48 Nějak blbě si to
  uložilo kalibraci.
 • 00:13:52 Představ si,
  že jsi před černou plochou,
 • 00:13:54 pod kterou během
  několika vteřin
 • 00:13:57 vidíš objevovat
  bílé linie.
 • 00:13:59 To znamená,
  že ta struktura,
 • 00:14:01 která se objevuje
  na základě teploty,
 • 00:14:03 jako když si dýchneš na sklo
  a objeví se tam
 • 00:14:06 jakoby viditelná
  struktura dechu,
 • 00:14:08 tak stejně tak vidíme na černé
  ploše růst bílých linií
 • 00:14:11 velmi organický
  a bionický.
 • 00:14:19 To, co vidíme v mé části,
  se týká především města,
 • 00:14:22 které se dá přibližně srovnat
  s přírodním organismem.
 • 00:14:25 To znamená, jako
  si tvoříme město,
 • 00:14:27 jak budujeme silnice,
 • 00:14:29 tak to stejné můžeme
  najít paralelně v přírodě.
 • 00:14:32 Jsou to transportní
  linie energií,
 • 00:14:34 kdy u nás ve městě
  se pohybuje auto
 • 00:14:36 nebo lidské tělo, ale v přírodě
  je to třeba tok energie
 • 00:14:38 nějakých tekutin
  nebo vzduchu.
 • 00:14:40 To znamená, je to
  paralela města:
 • 00:14:42 urbanismus
  s přírodním systémem.
 • 00:14:47 Šanghaj prošla
  před výstavou Expo 2010
 • 00:14:49 opravdu nevídanou proměnou.
 • 00:14:52 Staré městské čtvrti
  jsou zbourány
 • 00:14:54 a nahrazeny moderními
  výškovými budovami.
 • 00:14:57 Historické nábřeží Bund
  kompletně zrekonstruované
 • 00:15:01 a olemované novým korsem
  podél řeky Chuang-Pu.
 • 00:15:05 V centru Šanghaje přibyly
  desítky nových mrakodrapů.
 • 00:15:08 Developerský kvapík počal
  i novou trasu metra
 • 00:15:11 vedoucí přímo na Výstaviště.
 • 00:15:13 Investice i objem stavebních
  prací v jiné zemi
 • 00:15:16 jen těžko představitelné.
 • 00:15:24 Stavbu všech
  zahraničních pavilonů
 • 00:15:26 zajišťuje domácí firma
  China Constructions.
 • 00:15:28 Tento gigant zaměstnává
  přes 130 tisíc dělníků,
 • 00:15:32 inženýrů a managerů.
 • 00:15:34 Některé pracovní postupy se nám
  mohou zdát poněkud archaické.
 • 00:15:38 Nicméně, kde chybí
  moderní technologie,
 • 00:15:40 přichází čínská pracovitost,
 • 00:15:42 která se vymyká našemu
  chápání pracovního nasazení.
 • 00:15:47 Náš pavilon má výhodnou
  polohu v evropské sekci
 • 00:15:50 blízko stanice metra
 • 00:15:52 a jednoho z hlavních
  vchodů na Výstaviště.
 • 00:15:54 Budeme opravdu na očích,
  a tak konstrukce
 • 00:15:57 i řešení interiéru musí vydržet
  odhadovaný denní nápor
 • 00:16:00 až 30 tisíc návštěvníků.
 • 00:16:09 Jsme v jednom
  Šanghajském závodě,
 • 00:16:11 zhruba 100 km
  od centrální Šanghaje,
 • 00:16:14 které vyrábí gondoly
  na větrné elektrárny.
 • 00:16:18 A mimo jiné se tedy zhostili
  úkolu udělat nám na Expo
 • 00:16:22 jeden ze základních exponátů.
  To je vstupní spirála,
 • 00:16:27 kde budou informace
  pro diváky
 • 00:16:29 a bude zároveň
  sloužit jako poutač.
 • 00:16:33 My jsme měli velký problém
 • 00:16:35 s výrobou v Čechách
  a s dopravou sem.
 • 00:16:37 Chtěli jsme řezat žebra,
 • 00:16:39 která jsou součástí konstrukce
  spirály, digitální frézou.
 • 00:16:44 Oni řekli, že to je
  pro ně moc drahé
 • 00:16:46 a nakonec digitální frézu
  nahradili padesáti lidmi.
 • 00:16:50 A za jeden den vyřezali to,
 • 00:16:52 co by nám digitální fréza
  řezala 14 dní.
 • 00:17:01 6 týdnů před otevřením,
  je fasáda pavilonu dokončena,
 • 00:17:04 hokejový půdorys konečně ožívá.
 • 00:17:08 Lešení se v Číně dělá
  z bambusových rohoží,
 • 00:17:10 se kterými se snadněji
  manipuluje.
 • 00:17:12 Avšak český řemeslník
 • 00:17:14 by se na ně pravděpodobně
  stoupnout neodvážil.
 • 00:17:20 Více než 40 tisíc puků
  na ocelových trnech
 • 00:17:23 kontrastuje s hladkým
  bílým povrchem.
 • 00:17:26 Ve slunečných dnech
  se jejich počet zmnožuje
 • 00:17:29 o stíny a náš pavilon
  je pak ještě plastičtější.
 • 00:17:38 Puky, které jsou dneska
  instalované na fasádě,
 • 00:17:42 s těmi by se hokej hrál asi
  ztuha, protože gumová složka
 • 00:17:48 je umenšena ve prospěch
  plnidel sazí a dalších věcí.
 • 00:17:53 Říkáme tomu nehořlavé puky.
 • 00:17:58 Stojíme na stejném místě,
  jako jsme stáli před rokem,
 • 00:18:02 jen za mnohou už pavilon
 • 00:18:04 České Republiky
  nabývá finální podobu.
 • 00:18:05 Pojďte sem, protože na
  tohle se musíte podívat,
 • 00:18:08 tohle je konstrukce,
  která bude plná zrcadel.
 • 00:18:12 To je český kaleidoskop.
 • 00:18:16 Tentokrát v něm poběží
  perly České Republiky.
 • 00:18:19 To je těch 25 perel, které
  jsme vybírali s pomocí arbitrů.
 • 00:18:23 Mezi nimi je 5, o kterých
  hlasoval celý národ
 • 00:18:26 a které pro Expo vybral.
 • 00:18:29 Teď se dostáváme do místa,
 • 00:18:30 o kterém se hodně
  v Čechách mluvilo.
 • 00:18:32 To je ten kubus,
 • 00:18:34 ve kterém bude ta slavná
  zlatá kapka "La Krima"
 • 00:18:37 s tím, čemu říkáme
  "Czechnology".
 • 00:18:41 To je takový nápad,
 • 00:18:42 který vlastně bude transformovat
  emoce toho návštěvníka,
 • 00:18:46 který se bude dívat
  na zlatou kapku.
 • 00:18:48 A bude je transformovat
  do podoby osobního parfému.
 • 00:18:52 Unikátního, vytvořeného
 • 00:18:54 podle emocí každého
  jednotlivého diváka.
 • 00:18:57 Jdeme dál.
 • 00:19:00 To hlavní, co tady nabízíme
  návštěvníkům je dotek štěstí.
 • 00:19:04 Sem dáme reliéfy, které
  sundáme z Karlova mostu,
 • 00:19:07 které jsou pod sochou
  Jana Nepomuckého.
 • 00:19:10 A výzva, se kterou půjdeme
  k čínským návštěvníkům:
 • 00:19:14 Přijďte si sáhnout po štěstí
  do Českého pavilonu.
 • 00:19:18 Mnozí turisté věří, že pohlazení
  reliéfu na podstavci,
 • 00:19:21 která zobrazuje mučednickou
  smrt svatého Jana,
 • 00:19:24 přináší štěstí.
 • 00:19:26 Tradice vznikla ve 2. polovině
  minulého století,
 • 00:19:29 přesto je tato pověra
  v Číně velmi populární.
 • 00:19:36 Reliéfy poletí letecky,
  samozřejmě je to pro to,
 • 00:19:39 že je dokážeme
  lépe ochránit,
 • 00:19:41 a také vzhledem
  k tomu času tak,
 • 00:19:43 abychom je stihli
  nainstalovat.
 • 00:19:45 Takže letecky chráněny
 • 00:19:46 a v Šanghaji chráněny 24 hodin
  denně naší ostrahou.
 • 00:19:52 Milióny lidí je nabírali
  energií, když si sahali
 • 00:19:55 pro štěstí tady
  na Karlově mostě.
 • 00:19:57 My je vezmeme
  do Šanghaje
 • 00:19:59 a věřím, že se zpátky vrátí
  nabity energií miliónu
 • 00:20:02 návštěvníků
  českého pavilonu.
 • 00:20:05 Klíče těchto reliéfů a doufám,
  že tak jako přinášely naději
 • 00:20:09 a štěstí návštěvníkům Prahy,
 • 00:20:11 přinesou také štěstí
  naší expozici v Šanghaji.
 • 00:20:14 A doufám, že bude patřit
  k těm nejkrásnějším.
 • 00:20:17 Děkuji moc.
 • 00:20:20 To, že na konci je symbolicky
  doprovodily dračí lodě,
 • 00:20:23 které vyrazily od Karlova mostu
  směr Šanghaj,
 • 00:20:25 to byla jen taková
  symbolická tečka
 • 00:20:27 za tou výpravou,
  která reliéfy dneska čeká.
 • 00:20:33 Do Prahy dorazila
  bohužel i zpráva,
 • 00:20:35 že práce na dokončení
  se dostaly do skluzu,
 • 00:20:38 kvůli nesprávně
  provedené klimatizaci.
 • 00:20:41 Dodavatelská firma
  musí rozvody provézt znovu.
 • 00:20:44 To představuje problém
  pro celý realizační tým.
 • 00:20:47 Instalace exponátů
  se zpozdí.
 • 00:20:49 Do zahájení výstavy při tom už
  zbývá jen několik málo týdnů.
 • 00:20:55 Tady bude tráva,
  tady bude tráva.
 • 00:20:58 Teď jsme v takové
  té nejhorší fázi, to je,
 • 00:21:01 že je zdánlivě všechno hotové,
  ale při tom není nic hotové.
 • 00:21:06 Stropy dvakrát natřít,
  nandat výfuky.
 • 00:21:10 Když se člověk zamyslí
  a sepíše si všechny věci,
 • 00:21:13 tak mě z toho bolí hlava,
  ale jinak to nejde.
 • 00:21:15 Prostě hotoví
  samozřejmě budeme tak,
 • 00:21:18 aby se rozjel
  zkušební provoz tak,
 • 00:21:20 jak kancelář plánuje.
 • 00:21:22 Teď chce
  zacvičovat hostesky
 • 00:21:25 a celý pavilon
  se rozjede.
 • 00:21:27 Jiná alternativa není.
 • 00:21:37 No, tak jsme tady,
  že ano, po nějaké době.
 • 00:21:41 Děláme, co můžeme, že jo.
  Expo, před pavilonem je rušno.
 • 00:21:47 Mysleli jsme, že už dávno
  budeme dolaďovat touhle dobou,
 • 00:21:51 ale bohužel už je to
  tedy ve skluzu.
 • 00:21:54 Je to stavba,
  jsme dělníci.
 • 00:21:59 Poslední měsíc
  před otevřením výstavy
 • 00:22:01 probíhá ve znamení
  neustále se zrychlujících,
 • 00:22:03 dokončovacích prací.
 • 00:22:05 Každé ráno přichází na
  výstaviště více dělníků,
 • 00:22:08 aby se brány světové výstavy
  otevřely opravdu 1. května.
 • 00:22:12 Musí se dokončit
  všechny pavilony,
 • 00:22:14 provést zkoušky
  bezpečnostních systémů,
 • 00:22:16 infrastruktury
  a informačního servisu.
 • 00:22:20 Před obřím
  čínským pavilonem
 • 00:22:22 se nám podařilo krátce zachytit
  cvičení čínské armády.
 • 00:22:27 VOJENSKÉ POKŘIKY
 • 00:22:39 Výstaviště bude hlídat
  8000 vojáků.
 • 00:22:43 HUDBA
 • 00:22:54 Když má člověk chodit
  v 9ti metrech,
 • 00:22:57 tady to je necelých
  10 metrů od země,
 • 00:22:59 od té podstavy.
 • 00:23:01 Každopádně už tady
  známe každý detail,
 • 00:23:03 protože jsme si všechno
  pokládali sami.
 • 00:23:07 Tohle je zákulisí
  našeho pavilonu.
 • 00:23:09 Vlastně takováto džungle,
  spleť kabelů a trubek,
 • 00:23:14 ve kterých se pohybujeme
  už skoro 14 dní.
 • 00:23:20 Začínáme v podstatě
  finalizovat.
 • 00:23:22 Už nevidím zásadní problém.
 • 00:23:31 Náš pavilon bude
  nabitý nápady,
 • 00:23:34 nabitý myšlenkami
  skvělými, neotřelými
 • 00:23:37 a doufáme, že všechny
  diváky opravdu zaujme,
 • 00:23:40 tak se přijďte podívat.
 • 00:23:41 A těm, kteří se nedostanou
  do Šanghaje,
 • 00:23:44 ho představíme
  přes Expo online.
 • 00:23:47 Náš pavilon opouštíme 4 týdny
  před jeho otevřením.
 • 00:23:51 Několik let příprav,
  měsíce stavby.
 • 00:23:53 A jsou tu poslední dny vypětí
 • 00:23:55 celého realizačního týmu
  před dokončením.
 • 00:23:59 Během 184 dní
  konání výstavy
 • 00:24:02 ho může navštívit přes
  3 a půl milionu návštěvníků.
 • 00:24:09 Uvítá je české umění, věda,
  design i kulinářské speciality.
 • 00:24:13 Spolu s ostatními
  účastnickými pavilony
 • 00:24:16 otevřeme další kapitolu
  světových výstav.
 • 00:24:19 Nikdo pravděpodobně
 • 00:24:20 nepředstaví převratný
  technický objev,
 • 00:24:23 jak tomu bylo
  v 19. století.
 • 00:24:25 O to významnější může
  být o 150 let později
 • 00:24:27 společná cesta
  k naplnění hlavní myšlenky:
 • 00:24:29 "Lepší město,
  lepší život."
 • 00:24:34 Šanghaj už čeká
  a dlouho nepostojí.
 • 00:24:37 -Tak na shledanou.
  -Na viděnou.
 • 00:24:41 Titulky: Klára Derzsiová,
  Česká televize, 2010

Související