iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2013
09:15 na ČT2

1 2 3 4 5

29 hlasů
47807
zhlédnutí

Tajemství Svatovítského pokladu

Filmová esej S. M. Kabošové o skrytém poselství Svatovítského pokladu

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tajemství Svatovítského pokladu

 • 00:00:04 Myslela jsem, že tohle tajemství
  nebudu vyprávět nikdy a nikomu.
 • 00:00:27 Moji rodiče uvěřili,
  že jsem z opice
 • 00:00:29 a byli posedlí komunismem.
 • 00:00:32 Koupili mi televizor,
  kde se říkalo,
 • 00:00:35 že Bůh je berlička pro slaboduché,
 • 00:00:37 Kristova církev
  nebezpečná organizace,
 • 00:00:40 svatořečení politická deklarace
 • 00:00:43 a Karel IV.
  vášnivý sběratel obskurností.
 • 00:00:53 Toto je vedeno v katalogu
  Svatovítské klenotnice
 • 00:00:56 jako část ubrusu
  z poslední večeře Páně.
 • 00:01:03 Ovšem takových částí tohoto ubrusu
 • 00:01:06 je asi po celém světě
  opravdu hodně.
 • 00:01:13 (zpěv)
  Lá, lá, la, la...
 • 00:01:16 BUČENÍ
 • 00:01:18 Hele vole, to je vody, vole.
 • 00:01:20 (zpěv)
 • 00:01:21 Ó, Michale, můj rytíři,
  meč již vytáhni...
 • 00:01:25 Ale soudruh učitel nám řekl,
  že Otec vlasti soustředil v Praze
 • 00:01:29 nejcennější relikvie
  tehdejšího křesťanského světa,
 • 00:01:32 jejichž významu odpovídaly
  drahocenné schránky.
 • 00:01:35 A tak my Češi máme na Hradě
  obrovský poklad,
 • 00:01:38 který teď patří
  všemu pracujícímu lidu
 • 00:01:40 a můžeme se na něj
  kdykoliv podívat.
 • 00:01:45 A tehdy, v kapli svatého Kříže,
  kde poklad vystavili,
 • 00:01:49 se to stalo.
 • 00:02:00 Bylo mi sedm
  a měla jsem v tom jasno.
 • 00:02:03 Kája je bůh písniček
  a svatý Vít je živý.
 • 00:02:13 No, vy si moc vymýšlíte.
 • 00:02:15 Vy byste nejradši čarování,
  ale to tady není nic takového.
 • 00:02:22 Ale tady je provoz docela normální.
 • 00:02:26 A tak jsem začala pátrat sama.
 • 00:02:29 Pravda se zjevuje v každé době,
  i za totality.
 • 00:02:32 Máš větší cenu
  než vykastrovaný skot.
 • 00:02:37 Nehledej poklady na zemi,
  ale na nebi.
 • 00:02:40 Oblékni Krista, vyzývali svatí.
  Uchovej tajemství předků.
 • 00:02:46 Nenech si nikdy vypálit cejch
  na čelo ani na ruku.
 • 00:02:50 Vít znovu otevře své evangelium
  a jeho kohout třikrát zakokrhá.
 • 00:02:54 Pravda Boží vítězí.
 • 00:03:29 Jak jsem měla pochopit,
  že ta oplatka je pravé tělo Krista,
 • 00:03:33 když se v kostele nečaruje?
 • 00:03:35 Proč se dal mistr Jan upálit
  za přijímání pod obojí způsobou?
 • 00:03:40 Co to vlastně je,
  ta eucharistie?
 • 00:03:46 A proč kníže Bořivoj s Ludmilou
 • 00:03:48 uvěřili slovu Cyrila a Metoděje
  a přijali křest?
 • 00:03:57 Čí Bůh je ten pravý?
 • 00:04:24 Křesťanských relikvií
  a ostatků svatých
 • 00:04:27 si císař Svaté říše římské
  Karel IV.
 • 00:04:30 vážil nad veškery statky
  tohoto světa.
 • 00:04:33 Některé měl uloženy
  přímo na Karlštejně.
 • 00:04:36 Pro část roucha Spasitele
  dal zhotovit takzvaný Urbanův kříž.
 • 00:05:00 Byl rok 2002.
 • 00:05:05 Puklo srdce zvonu Zikmund.
 • 00:05:09 Stalo se to o svátku svatého Víta
 • 00:05:12 a za 40 dní
  začala tisíciletá povodeň.
 • 00:05:17 Zakokrhal Vítův kohout poprvé?
 • 00:05:21 Tehdy jsem potkala jednoho Rusa,
 • 00:05:23 který jako by to proroctví
  někde četl.
 • 00:05:26 Šokoval mě slovy:
 • 00:05:28 Když je někde v Rusku hrob svatého,
  tak jsou tam fronty.
 • 00:05:32 -Dobrý den.
  -Vítám tě tady.
 • 00:05:40 Tak tenhle Rus se už sem chodí
  10 let modlit
 • 00:05:43 za blaho českého národa
  a moudrost našich prezidentů.
 • 00:05:49 (zpěv)
 • 00:05:51 Good King Venceslas
  looked down...
 • 00:05:53 Je advent roku 2011.
 • 00:05:55 Mnohé z odkazu našich předků
  je již zapomenuto.
 • 00:05:58 Po 21 letech kaple svatého Kříže
 • 00:06:01 znovu dýchá mystickým tajemstvím
  Svatovítského pokladu.
 • 00:06:05 V korunovačním kříži
  máme část kříže Spasitele,
 • 00:06:08 který nalezla císařovna Helena
  ve 4. století.
 • 00:06:11 Kronikář Jeruzalémského
  patriarchátu píše:
 • 00:06:14 O jeho pravosti svědčil
  zázrak nad zázraky.
 • 00:06:18 Vzkřísili jsme mrtvého.
 • 00:06:22 Naši předci
  se nebáli svých zemřelých,
 • 00:06:25 svých přátel a rodičů.
 • 00:06:29 Proto jsme mívali hřbitovy
  okolo kostelů.
 • 00:06:32 Proto se pohřbívalo
  také do podlahy chrámů.
 • 00:06:36 A protože tito zesnulí
  byli stále s námi,
 • 00:06:39 ve společenství jedné církve.
 • 00:06:50 Chápu Karla IV., že shromažďoval
  ostatky svatých na našem území,
 • 00:06:54 protože chtěl,
  aby české království
 • 00:06:56 bylo za Posledního soudu
  plné svatých lidí,
 • 00:06:59 kteří by povstali,
 • 00:07:01 když by je Kristus povolal
  před svou tvář.
 • 00:07:07 -Karel IV., to byl takový
  skutečně sběratel. Ale proč?
 • 00:07:12 Že jako císař římský
 • 00:07:14 by sebral něco tamhle,
  sebral něco tamhle?
 • 00:07:21 I tak by se to dalo vysvětlovat,
  ale ono to bylo něco jiného.
 • 00:07:25 Karel prostě chtěl z Prahy
  vybudovat
 • 00:07:28 nejenom sídlo císařství,
  ale i jakýsi duchovní domov.
 • 00:07:45 -Svatovítský poklad nás poučuje,
  že bychom měli více věřit tradici.
 • 00:07:50 Máme tam také korunovační meč,
 • 00:07:53 jehož čepel se datuje
  do doby svatováclavské.
 • 00:08:00 Ještě před několika lety
  historikové s úsměvem říkali:
 • 00:08:07 "No, kdo ví, jestli."
 • 00:08:09 A pak, když paní konzervátorka
  Pražského hradu,
 • 00:08:13 doktorka Bravermanová,
 • 00:08:15 nechala provést
  metalurgický průzkum,
 • 00:08:18 tak víme, že je to čepel
  z doby života svatého Václava.
 • 00:08:39 -Do roku 1054 neexistovalo
  pravoslaví ani katolictví,
 • 00:08:43 ale jednalo se o všeobecnou
  společnou církev,
 • 00:08:47 která měla společné rysy
  své spirituality, své duchovnosti,
 • 00:08:51 a k nim nedílně patřilo
  uctívání svatých ostatků,
 • 00:08:54 které je velice starobylým projevem
  křesťanské zbožnosti,
 • 00:08:58 protože se objevilo
  už ve 2. století
 • 00:09:01 a stále pokračovalo potom dál.
 • 00:09:07 -To někdy bývá
  jaksi taková představa,
 • 00:09:11 že ten poklad je vlastně zřízen
  proto,
 • 00:09:13 aby tam byly uloženy
  ostatky svatých.
 • 00:09:17 Ty se tam dostaly proto,
  že lidé začali být nenechaví,
 • 00:09:21 to bylo vlastně z nouze,
  že začaly být zavřeny
 • 00:09:27 a dostávají se před návštěvníky
  katedrály jen občas.
 • 00:09:34 A vy ty ikony a ostatky
  doopravdy líbáte? Proč?
 • 00:09:38 No přece z lásky.
 • 00:09:39 Ty, když někoho miluješ,
  tak nelíbáš?
 • 00:09:42 -Ale ti jsou živí, ne?
  -Copak svatí nejsou živí?
 • 00:09:46 Oni jsou tu taky s námi.
 • 00:09:56 -Svaté ostatky pro člověka
  věřícího pravoslavného
 • 00:10:00 představují viditelnou milost Boží.
 • 00:10:03 Protože člověk,
  který se stal světcem,
 • 00:10:06 se nestal světcem jenom teoreticky.
 • 00:10:09 Jeho tělo prakticky
  se celé proměnilo,
 • 00:10:12 a proto svaté ostatky voní.
 • 00:10:15 Já jsem Čech
  a toto jsem slyšel vyprávět.
 • 00:10:21 Ale dokud jsem neměl
  osobní zkušenost s tím,
 • 00:10:24 že jsem se mohl poklonit ostatkům,
  které voněly,
 • 00:10:27 také jsem tomu jaksi nevěřil.
 • 00:10:47 -Český národ je v této věci
  nesmírně bohatý,
 • 00:10:51 protože těch ostatků světců
  je skutečně zde hodně.
 • 00:10:59 To první bylo rameno svatého Víta,
  které přinesl svatý Václav
 • 00:11:03 a umístil ho do rotundy,
 • 00:11:06 která stála na místě
  dnešní Svatováclavské kaple.
 • 00:11:32 Hlavu a tělo svatého Víta
  vydali Karlu IV.
 • 00:11:35 pavijští benediktini z kláštera
  svatého Marina s proléváním slz,
 • 00:11:39 jak o tom Karel
  píše v listě z roku 1355.
 • 00:11:45 Ale kdo by se odvážil odmítnout
  právě korunovanému císaři?
 • 00:11:49 A tak dnes máme v Praze
  jedinou katedrálu
 • 00:11:51 zasvěcenou svatému Vítu na světě.
 • 00:11:54 Svatý Vít je patronem
  tanečníků, herců,
 • 00:11:57 a také uzdravuje
  z psychických nemocí.
 • 00:12:07 U nás téměř neznámá slovanská
  legenda vypráví dramatický příběh.
 • 00:12:12 Ke křesťanství Víta
  přivedli pěstouni.
 • 00:12:15 Zjevovali se mu andělé.
  Měl schopnost uzdravovat.
 • 00:12:21 Vlastní otec ho chtěl zabít.
 • 00:12:23 Vít ani na mučení nebyl ochoten
  vzdát se své víry v Krista.
 • 00:12:28 Ponořili ho do roztaveného olova.
 • 00:12:31 Ale on tam stál
  jako v chladné vodě.
 • 00:12:34 Vypustili hladové lvy,
  ale ti mu ulehli k nohám.
 • 00:12:38 Bodali ho železnými bodci.
 • 00:12:43 Chůva obžalovala císaře
  z krutosti,
 • 00:12:46 a ten dal mučit i ji.
 • 00:12:49 Tehdy zvolal Vít,
  aby Bůh splnil přání každého,
 • 00:12:52 kdo jejich jména oslaví.
 • 00:12:55 A z nebe se ozvalo:
  "Prosba tvá je vyslyšena."
 • 00:13:07 Mučednictví je zcela zvláštní
  charisma a dar,
 • 00:13:10 a když ti lidé byli ochotni
  ten život dát,
 • 00:13:16 tak museli mít v sobě ohromnou,
  ohromnou sílu,
 • 00:13:19 kterou si načerpali
  právě z příkladu těch druhých,
 • 00:13:23 co byli před nimi.
 • 00:13:27 A ze svátostného života,
  ze mše svaté.
 • 00:13:31 Jinak asi těžko by tohle vydrželi.
 • 00:13:36 (zpěv)
 • 00:13:38 Kyrie eleison!
  Kyrie eleison!
 • 00:13:42 Já se domnívám, že legendy
 • 00:13:45 jsou primární zdroj informací
  z tehdejší doby,
 • 00:13:48 je to jakási starožurnalistika,
  která zachovávala události
 • 00:13:51 nejprve v orální podobě
  a poté ve formě psané.
 • 00:13:55 A ostatky svatých,
  které se k těmto legendám vážou,
 • 00:13:59 jsou jakási tehdejší fotografická
  nebo vizuální dokumentace.
 • 00:14:07 To jádro je samozřejmě pravdivé.
 • 00:14:09 Vůbec bych je nepovažoval
  za falzum nebo klamání lidí.
 • 00:14:13 To bychom stejně mohli považovat
  televizi nebo noviny
 • 00:14:16 nebo jakýkoli jiný
  sdělovací prostředek za to,
 • 00:14:19 že si prostě jenom vymýšlí.
 • 00:14:25 A vy si myslíte, že svatá Ludmila,
  Václav, Vít stále konají zázraky?
 • 00:14:29 Já se domnívám, že kdybychom
  to opravdu byli schopni vidět,
 • 00:14:33 tak ty zázraky se dějí.
 • 00:14:35 Akorát my máme příliš zavřené oči
  a příliš zavřené srdce,
 • 00:14:39 takže je nevidíme.
 • 00:14:44 Třebas remise u rakoviny.
  Člověk se zázračně uzdraví,
 • 00:14:48 najednou, hned, a nikdo neví proč.
 • 00:14:57 Pomáhá to, pomáhá to,
  to by ses divila.
 • 00:15:00 Ale to neříkám jenom já
  z vlastní zkušenosti s rakovinou.
 • 00:15:06 My Češi jsme byli skeptici
  už ve středověku.
 • 00:15:09 Ve svatost první slovanské
  mučednice kněžny Ludmily
 • 00:15:12 věřily v 11. století mnišky,
  ale méně již biskup.
 • 00:15:16 Teprve když její šál, jednu
  z nejstarších textilních relikvií,
 • 00:15:20 jak píše Kosmas,
 • 00:15:22 byl před jeho očima vhozen do ohně
  a vyjmuli jej neporušený,
 • 00:15:26 přestali pochybovat.
 • 00:15:29 Tady je třeba říci s historiky,
  že první svědectví o svaté Ludmile
 • 00:15:33 bylo napsáno církevněslovansky
 • 00:15:36 a že se ten její životopis,
  Žitije, uchovalo na Svaté Rusi.
 • 00:15:43 A že dnes je stále její jméno
  připomínáno
 • 00:15:46 a možná každá čtvrtá pátá osoba
  ženského rodu v Rusku
 • 00:15:50 se jmenuje Ludmila.
 • 00:15:57 -A co sis přál ty osobně?
  -Aspoň jednou držet v rukách
 • 00:16:00 hlavu svaté Ludmily
  a svatého Václava.
 • 00:16:03 Pocítit oživující vůni
  jejich poselství.
 • 00:16:24 Já si myslím,
  že jsem dostatečně jaksi realista.
 • 00:16:30 A mohu vám říci,
  že když jsme to vzali,
 • 00:16:33 je to dojem prostě nepopsatelný.
 • 00:16:36 Jako by z toho vyzařovala
  jakási výzva žít tak,
 • 00:16:40 jak jsem žil já.
 • 00:16:56 Z benediktinského kláštera
  svaté Justiny v Padově
 • 00:17:00 získal Karel IV.
  pro Svatovítskou katedrálu
 • 00:17:03 také hlavu apoštola, evangelisty,
  a také prvního ikonopisce,
 • 00:17:07 svatého Lukáše.
 • 00:17:09 V roce 1998 byla lebka přivezena
  do Padovy
 • 00:17:12 a ověřila se její pravost.
 • 00:17:20 Mezinárodní vědecký tým
  tehdy prozkoumal hlavu i tělo.
 • 00:17:24 Zjistila se krevní skupina,
  zkoumala se DNA
 • 00:17:27 a potvrdilo se mnohé z tradice.
 • 00:17:29 Apoštol Lukáš zřejmě
  opravdu pocházel z Tarsu.
 • 00:17:37 Do důstojného relikviáře
 • 00:17:39 ho Svatovítská katedrála
  znovu oblékla
 • 00:17:42 až v 21. století.
 • 00:17:55 Toto je jedna z nejstarších
  součástí Svatovítského pokladu,
 • 00:17:59 takzvaný plenář Hanuše z Kolovrat.
 • 00:18:03 Ta skupina zlatníků,
  která na tom pracovala,
 • 00:18:06 musela dokonale ovládat
  tajemství emailů,
 • 00:18:09 protože tyto emaily jsou původní.
 • 00:18:23 Při pohledu na plenáře
  získáme přibližnou představu,
 • 00:18:26 jak krásně býval vyzdoben hrob
  svatého Václava v časech Karla IV.
 • 00:18:32 Popisuje se 18 skvostných desek.
 • 00:18:34 Každá sama o sobě
  byla uměleckým dílem.
 • 00:18:37 Ale pak všechno se zřejmě sundalo.
 • 00:18:40 No, sundalo... Ukradlo.
  A hodně brzy, už za Zikmunda.
 • 00:18:47 Přišly různé šarvátky, války,
 • 00:18:49 válečník potřeboval peníze,
  no tak co?
 • 00:18:52 No tak se lebka vysypala,
 • 00:18:55 i takovým způsobem
  se s těmi relikviáři zacházelo.
 • 00:19:25 Nejcennější pašijové relikvie
 • 00:19:28 uložil Karel IV.
  do korunovačního kříže.
 • 00:19:31 Provaz, houbu, hřeb,
 • 00:19:38 trny z trnové koruny,
 • 00:19:42 část dřeva ze Spasitelova kříže.
 • 00:20:17 Svatý Mikuláš.
 • 00:20:26 Svatý Jiří, patron Prahy.
 • 00:20:37 Od samého počátku křesťanství
 • 00:20:39 nebylo možné sloužit
  božskou liturgii,
 • 00:20:43 konat tedy svatou eucharistii,
  bez ostatků svatých,
 • 00:20:46 a sice bez ostatků
  svatých mučedníků.
 • 00:20:50 Jak víme,
  křesťané žili v katakombách.
 • 00:20:53 A první liturgie, které tam konali,
 • 00:20:55 byly právě na hrobech
  svatých mučedníků.
 • 00:20:58 Od té doby, prvé, druhé,
  třetí století, až dodnes
 • 00:21:02 v naší církvi
  se může sloužit eucharistie
 • 00:21:06 pouze na ostatcích
  svatých mučedníků.
 • 00:21:15 -V západní církvi, musíme říci,
 • 00:21:18 že zůstal ten požadavek
  oltářního kamene.
 • 00:21:21 I kdyby byl dřevěný oltář,
 • 00:21:23 tak se vkládal tento ostatek
  do kamenné desky nebo destičky,
 • 00:21:27 a na ní se celebrovalo.
 • 00:21:34 Protože ale úplně první eucharistie
  byla slavena ne na hrobě mučedníka,
 • 00:21:39 ale u malého antického stolu
  při poslední večeři v Jeruzalémě,
 • 00:21:45 tak musíme říci, že ve 20. století
 • 00:21:48 během 2. vatikánského koncilu byla
  tato praxe zmírněna.
 • 00:21:53 Doporučuje se, nevyžaduje se.
 • 00:22:01 -Docela nás mrzí, že na západě
  západní křesťané
 • 00:22:05 tuto starokřesťanskou tradici
  duchovní pomalu opouštějí.
 • 00:22:12 Cítíme, že o něco přicházíme.
  A to něco je milost boží.
 • 00:22:26 Jinak, já ještě sám
  v době svého studia pamatuji,
 • 00:22:30 že svatý Václav býval ještě
  ve Svatováclavské kapli na hrobě.
 • 00:22:37 Dnes už to možné není, dnes
  si to nedovedeme vůbec představit,
 • 00:22:41 jak dlouho by tam jaksi vydržel.
 • 00:22:46 (zpěv, melodie Internacionály)
 • 00:23:10 Nejde o melodii. Ale o slovo.
  Slovo, kterému uvěříš.
 • 00:23:16 A uvěřit můžeš, čemu chceš.
 • 00:23:22 Záleží jen a jen na tobě,
  komu a čemu se chceš klanět.
 • 00:23:28 (zpěv, melodie Internacionály)
 • 00:23:38 (zpěv) Svatému Vítusovo,
  v Kristu je lidský rod.
 • 00:24:20 Kolik z nás, křesťanů,
  by se zřeklo pohodlí
 • 00:24:23 a bylo ochotno jít na mučení
  za Krista?
 • 00:24:26 V dnešní době?
  Já asi ne, já se otevřeně přiznám.
 • 00:24:29 Já bych se bál.
 • 00:24:31 Čip na ruku. Čip na čelo.
 • 00:24:40 ELEKTRONICKÉ PÍPÁNÍ
 • 00:24:52 (zpěv)
 • 00:24:54 Kníže Václave,
  vévodo české země,
 • 00:25:02 kněže náš,
 • 00:25:04 pros za ny Boha,
  Svatého Ducha!
 • 00:25:10 Kyrie eleison.
 • 00:25:16 Nebeskéť jest
  dvorstvo krásné,
 • 00:25:21 blazě tomu,
  kdož tam pójde,
 • 00:25:24 v život věčný,
  oheň jasný
 • 00:25:28 svatého Ducha.
 • 00:25:31 Kyrie eleison.
 • 00:25:34 Pomoci tvé žádáme,
  smiluj sě nad námi.
 • 00:25:37 Utěš smutné,
  odžeň vše zlé,
 • 00:25:40 kníže Václave!
 • 00:25:42 Kyrie eleison.
 • 00:25:46 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2013

Související