iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 12. 2009
22:10 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
15797
zhlédnutí

Zpráva o Rozrazilu

Jak Divadlo na provázku a HaDivadlo rok před listopadem 89 uváděly Havla… a co z toho bylo

15 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zpráva o Rozrazilu

 • 00:00:11 Ahoj.
  -Nazdar, nazdar.
 • 00:00:13 -Profesoři se scházejí.
 • 00:00:20 No vidíš, já jsem měl výčitky,
  že jdu později.
 • 00:00:26 Tady v Domě umění sídlilo
  Divadlo Husa na provázku
 • 00:00:30 od roku 68 až do roku 2003.
 • 00:00:34 Tady byla premiéra Rozrazilu
  21. října 88.
 • 00:00:43 Co si představujete pod pojmem
  demokracie?
 • 00:00:46 -Já myslím, že základ demokracie
  jako takovej by měl být v tom,
 • 00:00:53 že když mám nějaký názor,
  tak ho můžu otevřeně říct, že?
 • 00:00:59 Že něco hlásím a objeví se pán
  s takovým tím kulatým na klopě
 • 00:01:05 a hned mě vezme s sebou.
 • 00:01:11 Rozrazil 1/88!
  O demokracii. Scénický časopis!
 • 00:01:28 Tak to je to místo činu.
 • 00:01:30 -Ono to už souviselo
  s těma projektama,
 • 00:01:33 který jsme dělali předtím.
 • 00:01:35 Dělali jsme společný projekt
  Cesty studiových divadel,
 • 00:01:38 dělali jsme Sabinovský projekt...
 • 00:01:41 Vím,
  že nějak kolem premiéry Sabiny,
 • 00:01:44 možná už o něco dřív,
  jsme si říkali,
 • 00:01:47 že v těch projektech chceme
  pokračovat.
 • 00:01:52 Pamatuji si,
  že to byly takový dvě linie.
 • 00:01:55 Jednak jsme si řekli:
  "Teď musíme dělat
 • 00:01:57 publicistický divadlo
  a už se s tím nesmíme roztahovat,
 • 00:02:00 už musíme ty věci pojmenovat tak,
  jak je cítíme. To byla jedna věc.
 • 00:02:03 A do toho ještě spadala
  ta historie,
 • 00:02:06 že my jsme se dvakrát, možná
  třikrát,
 • 00:02:09 s Petrem pokoušeli udělat dohromady
  redakční časopis!
 • 00:02:14 A vždycky nám to bylo zakázaný.
  Svůj časopis jsme vydávat nemohli.
 • 00:02:21 My jsme si řekli jednoduchou
  myšlenku,
 • 00:02:23 že natiskneme ten časopis Na scéně.
  A tam je právě důležitý
 • 00:02:26 ten princip, že jsme to začali
  připravovat jako časopis!
 • 00:02:32 Že jsme nesestavili inscenační tým,
  ale sestavili jsme redakční radu.
 • 00:02:38 -Jako první téma jsme si nakonec
  zvolili téma demokracie.
 • 00:02:43 Udělali jsme tedy
  Rozrazil 1/88 - O demokracii.
 • 00:02:48 -Já jsem do toho zavedl už
  dlouhodobou přípravu společné práce
 • 00:02:54 s Václavem Havlem, která měla být
  původně tématicky jinak zaměřená.
 • 00:03:01 A mě v té chvíli napadlo,
  že je to příležitost k tomu,
 • 00:03:07 aby jeden z těch příspěvků,
  nebo ten hlavní,
 • 00:03:12 právě týkající se vzniku
  Československa, napsal Havel.
 • 00:03:17 Mě zajímalo to napsat v takovým
  stylu
 • 00:03:20 blízkýmu Divadlu Husa na provázku
  a HaDivadlu.
 • 00:03:26 Víš, Kadlečko, nehrozí bída,
  hrozí socialismus.
 • 00:03:31 A kde hrozí socialismus,
  hrozí bída.
 • 00:03:35 (smích, potlesk z hlediště)
 • 00:03:40 Ta StB zjistila, že on je
  autorem jednoho z těch příspěvků,
 • 00:03:44 ale myslela si,
  nebo hodně lidí si myslelo,
 • 00:03:49 že je autorem té Hostiny filosofů,
  kterou napsal Vladimír Čermák!
 • 00:03:54 -Tehdy nás Bořivoj Srba seznámil
  s Vladimírem Čermákem, právníkem,
 • 00:03:59 který tehdy žil v ústraní
  a v ústraní napsal spis
 • 00:04:04 Otázka demokracie.
  -To psal nějak desítky let, že?
 • 00:04:08 -To psal desítky let a mělo to
  v té době 5 tisíc stran strojopisu.
 • 00:04:14 Myslím si, že bylo podstatné,
  že on vůbec ovlivnil
 • 00:04:17 naše myšlení o tom,
  co je to demokracie.
 • 00:04:20 Dal celé té inscenaci takový hlubší
  smysl.
 • 00:04:25 A celý ten výkladový tah
  té inscenace
 • 00:04:29 byl výrazně ovlivněn Čermákem.
  A kromě toho jsem ho oslovil,
 • 00:04:33 aby napsal takové symposion,
  Hostinu filosofů,
 • 00:04:36 ve které by se sešli filosofové
  různých epoch,
 • 00:04:40 kteří by diskutovali o různých
  pojetích tématu demokracie.
 • 00:04:46 Od Platona až po dejme tomu
  myslitele 20. století.
 • 00:04:50 A taky jsme ji potom situovali
  do prostředí lomu,
 • 00:04:53 čili nikoliv ta imaginární hostina
  filosofů,
 • 00:04:57 ale jacísi muklové v pracovním
  táboře,
 • 00:05:00 kteří se sejdou o pauze na oběd
  a tam jedí z ešusu a debatují.
 • 00:05:07 Dokonce tam zaznělo,
  když volali ty mukly,
 • 00:05:11 tak taky zavolali Jana Patočku,
  českého filosofa, chartistu,
 • 00:05:15 který zemřel na následky výslechů.
 • 00:05:18 Patočka!
  -Patočka už není.
 • 00:05:27 Ještě bych chtěl říct,
  že to byl mezinárodní autorský tým,
 • 00:05:33 poněvadž také autorem jedné z těch
  částí,
 • 00:05:37 a pak byl účasten v té poslední
  fázi zkoušek,
 • 00:05:40 byl Zdislav Hejduk z Teatru 77.
 • 00:05:43 My jsme byli s ním
  jako Divadlo Na provázku propojeni.
 • 00:05:48 -To bylo také podobenství,
  jak se města zmocní,
 • 00:05:54 nebo ve městě vedou válku takové
  kliky...
 • 00:05:58 Bohužel, vážení posluchači, záhadná
  apatie se zmocnila celé populace.
 • 00:06:01 Nebylo východiska.
 • 00:06:03 Prezident vydal prohlášení
  o dočasném odvolání manifestací!
 • 00:06:11 To je neuvěřitelné.
  Co s tím hodláte udělat?!
 • 00:06:16 -Proti osudu nic nenaděláme.
 • 00:06:23 Já jsem měl vždycky,
  abych se taky pochlubil,
 • 00:06:26 potlesk, poněvadž jsem hrál Lenina,
  potlesk na otevřené scéně,
 • 00:06:30 že jsem vždycky přišel, měl jsem to
  studováno z těch obrazů,
 • 00:06:34 tak jsem se vždycky postavil
  a teď jsem tak,
 • 00:06:36 jak jsme to znali.
 • 00:06:38 Všichni mě dobře znáte!
  Jsem jedním z vás!
 • 00:06:43 A víte, že jen tak bych vás sem
  nezval!
 • 00:06:46 Ale mám důvod!
  Ale dřív, než vám jej řeknu,
 • 00:06:50 tak mi odpovězte!
  Chtěli byste se mít lépe?!
 • 00:06:54 -Ano!
  -Díky!
 • 00:07:00 Ta premiéra byla 21. října
  zrovna tady na tomto místě.
 • 00:07:03 A 28. října 1988 se to hrálo
  v Praze.
 • 00:07:06 Pak s tím nastaly nějaké
  komplikace.
 • 00:07:09 -Já bych řekl,
  že my jsme samozřejmě věděli,
 • 00:07:12 že už to musí být frontální útok
  nebo jasné vyslovení toho názoru.
 • 00:07:17 A samozřejmě jsme věděli,
  že to je riskantní,
 • 00:07:20 ale záměrně jsme naplánovali
  na 21. premiéru.
 • 00:07:25 A poté jsme dva dny po sobě...
  21. byl pátek.
 • 00:07:30 A v sobotu a v neděli jsme hráli
  po dvou představeních.
 • 00:07:34 A hned týden na to byla naplánovaná
  28. pražská premiéra.
 • 00:07:40 A zase ty další čtyři představení.
  Čili my, když jsme dostali
 • 00:07:44 na jedno představení 400 lidí,
  když bylo narváno.
 • 00:07:49 Tak jsme to zahráli v těch deseti
  představeních a podobně
 • 00:07:55 na té Chmelnici
  asi pro 4 tisíce lidí!
 • 00:07:58 Takže v momentě,
  kdy začal hrozit zákaz,
 • 00:08:01 než oni se vzpamatovali a chtěli to
  zakázat,
 • 00:08:03 tak my jsme jim říkali: "Ale to už
  vidělo deset tisíc lidí!Ş
 • 00:08:09 -Tam je důležité,
  že došlo k jakémusi zákazu
 • 00:08:12 ředitelem Státního divadla v Brně,
  pod který spadaly
 • 00:08:15 ty dva divadelní soubory.
  HaDivadla a Divadla Na provázku.
 • 00:08:19 Ředitelem Majerem došlo k zákazu
  po 21 beznadějně vyprodaných
 • 00:08:21 reprízách, jak jsem se díval
  do knihy o HaDivadle.
 • 00:08:24 A on to zakázal, aniž to viděl,
  že?
 • 00:08:28 -Jenomže oni, jestli se pamatujete,
  postupovali tehdy velmi lišácky.
 • 00:08:32 Ten zákaz byl jeden pokus.
  Byly různé druhy těch pokusů.
 • 00:08:38 Byl třeba pokus,
  že když je to tak úspěšné -
 • 00:08:43 zvýšíme razantně vstupné.
  A my jsme přece říkali:
 • 00:08:46 "Ne, ne, my chceme co nejmíň,
  aby to vidělo co nejvíc lidí.Ş
 • 00:08:56 V lednu bylo řečeno,
  že už se to nesmí hrát.
 • 00:08:59 A teprve tehdy jsme napsali
  takový dopis na obranu...
 • 00:09:03 -V prosinci, Josefe.
  -V prosinci bylo řečeno,
 • 00:09:06 že v lednovým repertoáru
  už se to nesmí hrát.
 • 00:09:08 -Nakonec vydali ten zákaz.
  A ten zákaz byl na základě toho:
 • 00:09:14 že zostuzujeme národní vlajku
  a tak dále.
 • 00:09:18 -"Dochází k porušování Ústavy
  a právního vědomí občanů ČSSR
 • 00:09:22 po právní stránce.Ş
  A teď je to rozepsané.
 • 00:09:26 -A k tomu já jsem v té době měl
  takovou tajnou skupinu právníků,
 • 00:09:32 doktora Miloše Holečka a doktora
  Páleníčka, a ti udělali analýzu.
 • 00:09:43 -Rozrazil byl napaden ředitelem
  Majerem,
 • 00:09:46 ředitelem Státního divadla v Brně.
 • 00:09:51 -Když to shrnu,
  tak on argumentoval tím,
 • 00:09:54 že tím Rozrazilem se porušuje
  Ústava a právní vědomí občanů.
 • 00:09:58 A my jsme tam napsali
  podle jednotlivých bodů,
 • 00:10:01 že nešlo ani o porušení Ústavy,
  tehdy šlo ještě o Ústavu z roku 60,
 • 00:10:07 a že se tím neporušuje
  ani právní vědomí.
 • 00:10:10 Naopak, že pro právní vědomí občanů
  je prospěšné,
 • 00:10:16 aby si uvědomovali,
  že je zapotřebí vyjadřovat
 • 00:10:21 pluralitu názorů a prosazovat
  svobodu
 • 00:10:25 projevu, slova, tisku, svobodné
  umělecké tvorby.
 • 00:10:34 -Tam je takový atraktivnější bod.
  Že oni nás napadli,
 • 00:10:37 že je zostouzena vlajka,
  že po ní chodíme a tohle.
 • 00:10:47 Ale vy jste dokázali,
  že nejde o vlajku.
 • 00:10:51 -Ano.
  Protože to mělo jiné rozměry.
 • 00:10:56 A nebyla to vlajka v pravém slova
  smyslu.
 • 00:11:00 -Tady velmi vyčítá dvě věci,
  já si to pamatuju z té doby.
 • 00:11:07 Jednak výrok,
  který napsal Václav Havel
 • 00:11:10 do hry Zítra to spustíme,
  kde říká Alois Rašín:
 • 00:11:13 "Kde hrozí bída,
  tam hrozí socialismus.
 • 00:11:16 Kde hrozí socialismus,
  tam hrozí bída.Ş
 • 00:11:19 A pak tam vyčítá to,
  že ve zvukové montáži
 • 00:11:22 jsme dali Háchův autentický projev
  vedle Gottwaldova projevu.
 • 00:11:26 (ukázka projevu)
 • 00:11:41 To dostali jako formulaci,
  která jim byla dodána
 • 00:11:45 jako podklad pro zákaz. A tam bylo
  jasný, že to dostali od StB.
 • 00:11:51 Tak je pravděpodobný,
  že to téměř ani nezakrývali.
 • 00:11:56 Říkali:
  To je názor "vyšších místŞ.
 • 00:12:01 A na základě této analýzy byla
  potom ta předváděčka a diskuse,
 • 00:12:06 kde vedl delegaci a sehrál v tom
  velice pozitivní roli
 • 00:12:13 Jiří Svoboda, filmový režisér.
  -A Milan Lukeš.
 • 00:12:18 -Doktor Majer si sem dovlekl
  různé fízly,
 • 00:12:23 lidi z krajského výboru,
  sám měl ofačované ruce,
 • 00:12:26 aby nemusel tleskat
  a vyjadřovat žádný názor.
 • 00:12:29 Čili seděl v první řadě
  a měl takhle ovázané pacičky.
 • 00:12:33 A Trúda Vidlářová zadním vchodem
  pouštěla zase disidenty -
 • 00:12:37 Hradílka, Šabatu...
  Já už nevím koho.
 • 00:12:41 -Tenkrát Jaroslav Šabata, tehdejší
  disident, řekl nevěřícně:
 • 00:12:45 "Jestli se vám tohle podaří
  obhájit, tak se ukáže,
 • 00:12:49 že ten režim už je tak slabej,
  že do roka padne.Ş
 • 00:12:52 A ono skutečně k tomu došlo.
 • 00:12:54 -17. listopadu a 18. listopadu 1989
  měla být v Praze
 • 00:12:59 derniéra
  v rockovém klubu Na Chmelnici.
 • 00:13:02 Hráli jsme odpoledne a večer.
  A během první poloviny
 • 00:13:05 toho večerního představení
  tam přišel náš kamarád,
 • 00:13:09 student filosofické fakulty
  Roman Ráček
 • 00:13:12 s inspicientkou Trúdou Vidlářovou,
  a popisovali,
 • 00:13:16 co se stalo na Národní třídě.
 • 00:13:19 -A my jsme to otevřeli
  a vytáhli jsme je na jeviště.
 • 00:13:25 -Za dvě divadla jsme je tam
  interwievovali.
 • 00:13:28 Petr za Provázek a já za HaDivadlo.
 • 00:13:31 -Je nutno říct, kdybychom to měli
  historicky kvalifikovat,
 • 00:13:35 tak my jsme poté zahájili
  i tu stávku jako první.
 • 00:13:40 Ale první reakce na tu situaci,
  která nastala na scéně vůbec,
 • 00:13:47 bezprostřední reakce bylo právě
  tady to interwiev s Romanem Ráčkem.
 • 00:13:52 Jak se najednou uklidnil,
  tak se projevil ten šok toho útoku.
 • 00:13:58 A v jedné chvíli se nám začal
  hroutit,
 • 00:14:01 tak jsme museli ho ze židle posadit
  na zem.
 • 00:14:05 Protože jinak by nám býval
  omdlel.
 • 00:14:09 A z té autenticity byli ti lidé
  naprosto šokováni.
 • 00:14:13 -A vám ještě přečtu nakonec úryvek
  z Hostiny filozofů,
 • 00:14:18 která byla součástí Rozrazilu,
  kde říká bohyně spravedlnosti,
 • 00:14:26 která byla nejvíc hlasatelem
  myšlenek profesora Čermáka,
 • 00:14:32 říká:
  ŞDokonalá demokracie, pánové,
 • 00:14:35 není možná,
  když neexistuje dokonalý člověk,
 • 00:14:38 a když nejsou dokonalé ani poměry
  ve společnosti.
 • 00:14:42 Pro demokratický stát
  a demokratickou společnost
 • 00:14:45 bývá určující již to, že jsou
  obráceny směrem k demokracii,
 • 00:14:49 že otevírají
  cestu k jejímu dosahování
 • 00:14:53 a k tomuto cíli se přibližují.
 • 00:14:56 Také svoboda však může vzniknout
  jen uprostřed bouří a svárů.
 • 00:15:00 Proto bývá nejvíc ohrožována tam,
  kde z lidské společnosti
 • 00:15:03 mizí pohyb!
  Kde chybí vůle k odporu!
 • 00:15:07 Váš lidský svět trvá jen
  dobrovolnými oběťmi těch,
 • 00:15:11 kteří chtějí spravedlnost.
 • 00:15:15 "Svobodu, stejně jako pravdu,
  ovšem nelze nikdy dosáhnout
 • 00:15:19 s konečnou platností.
  Obě jsou na cestě.Ş
 • 00:15:22 Tak tímhle končila Hostina
  filosofů.
 • 00:15:26 -Tos hrál ty, tu bohyni?
 • 00:15:43 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související