iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 12. 2010
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

55 hlasů
6522
zhlédnutí

Okamžik zrodu

Zřízení úřadu veřejného ochránce práv bylo plné očekávání. Podařilo se je naplnit?

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Okamžik zrodu

 • 00:00:06 Víš, kdo to je
  nebo co to je ombudsman?
 • 00:00:09 Nevíš.
 • 00:00:10 Dobrý den, prosím vás,
  můžu se vás zeptat?
 • 00:00:13 Víte, jaký je rozdíl
 • 00:00:14 mezi ombudsmanem
  a medicinmanem?
 • 00:00:18 Medicinman je kouzelník
  a ombudsman by měl taky kouzlit,
 • 00:00:21 ne?
 • 00:00:22 A víte,
  kdo nebo co to je ombudsman?
 • 00:00:28 Hájí práva, když si někdo stěžuje...
 • 00:00:32 Je to teďka pan Varvařovský, že?
 • 00:00:34 No výborně!
 • 00:00:34 Děkuju vám.
 • 00:00:35 Víte, kdo nebo co to je ombudsman?
 • 00:00:38 Ne.
 • 00:00:40 Ombudsman,
  to byl Otakar Motejl, ne?
 • 00:00:43 Ale nevím, jakou měl funkci.
 • 00:00:46 Ombudsman, to je nějaký soudce,
  který pomáhá ve stížnostech lidem.
 • 00:00:52 Pošlu si tam nějakou stížnost
  a on to nějak vyřeší za ty lidi.
 • 00:00:59 Tak bych toho ombudsmana chápal,
  ten jeho post tady.
 • 00:01:04 To je nějaký ten,
  který je v Senátu,
 • 00:01:05 nebo něco takového.
 • 00:01:08 Prosím vás, můžu se vás zeptat,
  jaký je rozdíl
 • 00:01:11 mezi ombudsmanem a medicinmanem?
 • 00:01:14 No, tak určitě.
 • 00:01:16 Ombudsman je náš ten...
 • 00:01:19 Jak se to jmenuje?
 • 00:01:20 Ombudsman sedí na p....i
  a medicinman léčí, že, třeba?
 • 00:01:25 A víte, kdo nebo co to je
  vlastně ombudsman?
 • 00:01:29 Ombudsman bojuje za práva lidí.
 • 00:01:33 Lidí, no.
 • 00:01:35 Jestli se nepletu.
 • 00:01:36 Pan Otakar Motejl např.
 • 00:01:37 To byl náš ombudsman, že jo.
 • 00:01:41 Ombudsmana momentálně
  nemáme, ne?
 • 00:01:42 Žádnej nám nepomůže.
 • 00:01:44 Ombudsman by moh, ne?
 • 00:01:46 Tak jste to slyšeli.
 • 00:01:48 Díky našemu televiznímu archívu
  se ale můžeme vrátit do doby,
 • 00:01:51 kdy funkce ombudsmana
 • 00:01:53 v naší společnosti
  teprve vznikala.
 • 00:01:56 Jenom si dovolím připomenout,
  že se jedná o část
 • 00:01:58 z televizního pořadu
 • 00:01:59 "Přísně veřejné?,
  který se natáčel před lety.
 • 00:02:03 Na jedné straně nároky, očekávání,
  iluze,
 • 00:02:06 na straně druhé realita.
 • 00:02:09 Ombudsman,
  to je téma dnešní debaty
 • 00:02:11 v pořadu "Přísně veřejné?.
 • 00:02:13 Ombudsman by měl být znám
  do léta.
 • 00:02:18 Rozhodne o něm
  Poslanecká sněmovna
 • 00:02:19 podle návrhu Senátu
  a prezidenta republiky.
 • 00:02:22 Někomu se i líbí,
 • 00:02:23 že by ombudsman měl brát plat
  až 100 000 Kč měsíčně.
 • 00:02:28 Co by takový ombudsman
  měl dělat a jaký by měl být,
 • 00:02:30 to budou určitě
  jedny z prvních otázek
 • 00:02:32 na naše dnešní hosty.
 • 00:02:34 A to na JUDr. Dagmar Burešovou,
  advokátku,
 • 00:02:36 někdejší předsedkyni
  České národní rady,
 • 00:02:38 dobrý večer, paní doktorko.
 • 00:02:39 Dobrý večer.
 • 00:02:41 Na komentátorku Lidových novin
  Petrušku Šustrovou,
 • 00:02:42 vítejte.
 • 00:02:43 Dobrý večer.
 • 00:02:45 A na senátora,
  předsedu ústavně-právního výboru,
 • 00:02:48 JUDr. Jiřího Vyvadila, dobrý večer.
 • 00:02:51 A samozřejmě ty dotazy
  budou padat z dnešního publika,
 • 00:02:52 které je tvořeno
 • 00:02:54 zejména studenty
  Vyšší odborné školy publicistiky
 • 00:02:56 v Praze.
 • 00:02:58 Usedl jsem pro začátek do publika,
 • 00:03:00 aby byl skutečně zachován
  punc přísné veřejnosti
 • 00:03:03 a aby mohl jednu z prvních otázek
  položit jeden z návštěvníků
 • 00:03:05 divadla Alfred ve dvoře.
 • 00:03:08 Například paní Šilhánová
  z Helsinského výboru.
 • 00:03:11 Děkuju,
 • 00:03:12 já bych měla samozřejmě
  asi víc těch otázek,
 • 00:03:16 protože od r. 1990 jsem poskytovala
  za spolupráce se svými kolegy
 • 00:03:22 rady v Českém helsinském výboru,
  v takové malé poradně,
 • 00:03:26 ale většinou jsme
  lidi někam posílali,
 • 00:03:29 nebyli jsme schopni sami něco
  řešit.
 • 00:03:33 Takže z toho titulu
  bych těch otázek měla hodně.
 • 00:03:36 Ale myslím si, že teď,
  když už je zákon na světě,
 • 00:03:40 je nejdůležitější položit otázku,
  jaký by ten ombudsman měl být
 • 00:03:45 a kdo by to měl být.
 • 00:03:48 Jaký by měl být profil
  té osobnosti?
 • 00:03:51 Zkusme tedy začít tím,
  jaký by měl ombudsman být.
 • 00:03:54 Paní doktorko Burešová.
 • 00:03:57 Podle mého názoru
  nejdůležitější vlastností
 • 00:04:00 ombudsmana
 • 00:04:01 musí být vstřícnost,
  jeho vztah k lidem.
 • 00:04:05 Jeho smysl pro spravedlnost.
 • 00:04:08 Jeho zájem o věci veřejné,
  ale hlavně o věci občanů.
 • 00:04:14 On se musí umět s těmi zájmy
  ztotožnit,
 • 00:04:16 musí si umět získat důvěru
  těch lidí.
 • 00:04:19 Ale zároveň si musí umět
  získat respekt u úřadů.
 • 00:04:23 Čili musí to být člověk,
  který bude mít smysl
 • 00:04:26 pro spravedlnost,
 • 00:04:27 který bude mít
  vysoké právní povědomí,
 • 00:04:30 já si myslím, že jeden z těch 2,
  ombudsmann nebo jeho zástupce,
 • 00:04:34 musí být právníci,
 • 00:04:36 že to je podmínka nepominutelná.
 • 00:04:41 A musí to být člověk,
  který bude taky důvěryhodný.
 • 00:04:44 Za kterým se lze podívat
  do minulosti, do současnosti
 • 00:04:50 a bude lze ho sledovat
  ve všem jeho počínání.
 • 00:04:58 A skončila bych tím,
  že by to měl být člověk
 • 00:05:00 nikoli spjatý
  s některou politickou stranou,
 • 00:05:03 aby bylo naprosto jasné,
  že tu nejsou žádné politické tlaky.
 • 00:05:09 To snad ani ze zákona
  není dovoleno.
 • 00:05:11 Jistě, jistě.
 • 00:05:12 Ovšem život bývá někdy
  trošičku jiný.
 • 00:05:15 Myslí si taky Petruška Šustrová,
  že by to měl být právník?
 • 00:05:19 Já si nemyslím,
  že by to měl být právník,
 • 00:05:21 respektive nebylo by na překážku,
  kdyby to byl právník.
 • 00:05:24 Ale myslím si,
 • 00:05:26 že právní vzdělání
  není hlavní nebo zásadní podmínka.
 • 00:05:29 Jak bych k těm vlastnostem,
 • 00:05:31 které paní Burešová
  tak hezky vylíčila,
 • 00:05:33 ale ještě něco dodala:
 • 00:05:35 měl by to být člověk,
  který má odvahu,
 • 00:05:38 protože práce s úřady
  opravdu není jednoduchá
 • 00:05:42 a ombudsman nebude mít
  žádnou exekutivní páku,
 • 00:05:46 aby ty úřady donutil,
  on je bude muset přesvědčit.
 • 00:05:49 Z toho plyne druhá vlastnost,
 • 00:05:52 na kterou málokdy narazíme
  v takové míře:
 • 00:05:55 člověk neobyčejně vytrvalý,
 • 00:05:57 který si je vědom toho poslání,
 • 00:05:59 které na sebe vzal
 • 00:06:01 a který v tom dokáže nepolevit.
 • 00:06:06 A potom ještě další věc,
 • 00:06:08 to vím ze své novinářské praxe:
 • 00:06:12 Člověk, který je schopen
  se domluvit
 • 00:06:14 se sdělovacími prostředky
 • 00:06:16 a přesvědčit je, že ty kauzy,
  kterými se zabývá, jsou důležité,
 • 00:06:21 protože tlak veřejnosti
  mu může neuvěřitelně pomoci.
 • 00:06:27 Já vím,
  že v našich politických kruzích
 • 00:06:30 je tlak veřejnosti
  strašně nepopulární.
 • 00:06:33 Ale dokud si různé věci nevynutíme,
  tak je taky nebudeme mít.
 • 00:06:39 Pane senátore, vy asi řeknete,
  že by to měl být právník.
 • 00:06:43 Já musím říct,
 • 00:06:44 že bych asi navázal
  na paní doktorku Burešovou.
 • 00:06:48 Já teď v poslední době hledám,
  hledám...
 • 00:06:50 Musím říct, že mám své tipy,
 • 00:06:52 ale buď to Jitka Kupčová nevezme,
  protože má kariéru před sebou...
 • 00:06:57 Počkejte,
  jakou má kariéru před sebou?
 • 00:07:00 Asi ještě nějakou politickou.
 • 00:07:02 Petra Buzková je mlaďounká,
 • 00:07:04 paní senátorka Lastovecká,
  která by se mi na to hrozně líbila,
 • 00:07:08 bohužel nepřichází v úvahu,
 • 00:07:10 protože proti ombudsmanovi
  hlasovala.
 • 00:07:13 Já bych řekl,
  že po tom všem, co tu bylo řečeno,
 • 00:07:15 a já souhlasím s tou vytrvalostí,
 • 00:07:18 tak musí mít organizační talent.
 • 00:07:20 Alespoň ten první ombudsman
  ho musí mít,
 • 00:07:23 protože to je monokratický orgán,
 • 00:07:26 jeden člověk a pod sebou 30 lidí,
 • 00:07:29 týmová práce...
 • 00:07:30 Čili ten první ombudsman,
  který toto bude vytvářet,
 • 00:07:33 musí mít organizační talent.
 • 00:07:35 Abych řekl upřímně,
  ti další již nemusí,
 • 00:07:37 protože ten úřad
  tam bude existovat.
 • 00:07:39 Čili právník nepochybně...
 • 00:07:42 A jak jsem vás tak poslouchal,
  žena.
 • 00:07:45 Já bych byl pro ženu, ale nejsou.
 • 00:07:47 Ženy nejsou?
 • 00:07:48 Nejsou.
 • 00:07:49 SMÍCH
 • 00:07:52 Já je neustále hledám.
 • 00:07:53 ještě včera jsem na Pražském hradě
  řekl jedné ústavní soudkyni...
 • 00:07:57 Já myslel, že někomu jinému,
  když jste byl na Pražském hradě...
 • 00:08:03 Čili tu,
  jak už navrhoval váš kolega
 • 00:08:05 Krámek...
 • 00:08:06 Ne ne, tu ne.
 • 00:08:07 SMÍCH
 • 00:08:08 Já jsem říkal právnička,
  musí to být právnička.
 • 00:08:11 Dobře, hledal jsem i muže,
  měl jsem jednoho,
 • 00:08:14 který se podobá
  polskému ombudsmanovi,
 • 00:08:18 vynikající organizační talent,
  moudrý právník
 • 00:08:22 a on řekl: ne, nepojedu do Brna.
 • 00:08:24 Čili je obtížné to nacházet.
 • 00:08:29 Kdybych vám dal ještě jednu
  takovou nabídku:
 • 00:08:32 pan senátor Vyvadil.
 • 00:08:35 Jak je to s vámi?
 • 00:08:37 To teď neřešíme.
 • 00:08:38 Ani paní doktorka Burešová
  není navržena,
 • 00:08:40 nikdo není navržen,
  to teď neřešme.
 • 00:08:43 Vám se do toho nechce!
 • 00:08:45 Přečtěme si napřed zákon
  a ze zákona zjistíme,
 • 00:08:47 o čem by to mělo být.
 • 00:08:49 Nejsem si jist,
 • 00:08:51 jestli by náš pořad
  nepozbyl na atraktivnosti,
 • 00:08:53 kdybychom tady četli
  suchou literu zákona...
 • 00:08:55 Ne, suchou ne,
  ale tam jde o jednu věc:
 • 00:08:58 V této zemi jsou tisíce lidí
  denně ve styku se státními úřady.
 • 00:09:06 Jsou zcela bezmocni,
  pane redaktore.
 • 00:09:08 Jsou zcela bezmocni,
  protože tam neexistuje...
 • 00:09:13 I advokáti jsou bezmocni,
 • 00:09:15 tady paní doktorka je advokátka,
  já jsem advokát,
 • 00:09:17 prostě podáváte podněty
  a správní orgán si to vyřizuje,
 • 00:09:20 jak chce.
 • 00:09:21 Tam je zapotřebí velmi fungovat
  a já musím říct,
 • 00:09:23 že všude ty zkušenosti
  s ombudsmanem
 • 00:09:26 ukazují,
 • 00:09:27 že on prostě tím, že není svázán
  příliš formálními procesy,
 • 00:09:32 tak je může daleko volněji
  prostupovat.
 • 00:09:35 A hlavně: proč by měl být právník?
 • 00:09:37 Paní redaktorka to naznačila:
  on nemá moc velké pravomoce.
 • 00:09:43 On nemá žádné.
 • 00:09:45 Nemá moc velké.
 • 00:09:47 Ale má je.
 • 00:09:50 Právě proto,
  že je nemá moc velké,
 • 00:09:52 tak musí mít dokonalou argumentaci.
 • 00:09:55 Jemu se nesmí stát,
  aby cosi použil
 • 00:09:57 a v následné fázi,
  ve které bude nastupovat soud,
 • 00:10:00 soud řekl:
 • 00:10:01 to je nesmysl, pane ombudsmane,
  co to tam plácáte za nesmysly?
 • 00:10:04 Vy tam vnášíte pouze chaos!
 • 00:10:06 Čili to je věc, přiznávám,
  zásadní,
 • 00:10:09 nepochybně jsem proti tomu, aby...
 • 00:10:13 Ten nebude řešit
  takové zásadní otázky,
 • 00:10:15 jaké jsou ve světle kamer,
  Matiční ulice apod.
 • 00:10:19 Ten bude řešit denodenní stížnosti,
  denodenní problémy občanů,
 • 00:10:23 protože za 10 let
  se státní orgány odcizily občanům.
 • 00:10:28 To já vidím jako nejdůležitější.
 • 00:10:30 Já bych ani neřekla,
 • 00:10:32 že se státní orgány
  odcizily občanům za 10 let,
 • 00:10:34 já mám za to,
  že u nás už ta rakousko-uherská
 • 00:10:37 tradice,
 • 00:10:38 taková ta vrchnostenská,
 • 00:10:41 že prostě pořád přetrvává
  moc úřadů nad lidmi
 • 00:10:43 a tím totalitním režimem
  se ještě prohloubila.
 • 00:10:47 U nás není rovnost úřadů a občana,
 • 00:10:50 ale ve skutečnosti je ten úředník
  placený z daní občanů,
 • 00:10:55 z daní osob, které tady žijí.
 • 00:10:58 Jako politici?
 • 00:11:00 Právě tak jako politici.
 • 00:11:02 A právě proto by ten úředník
  měl poskytnout občanovi
 • 00:11:06 jakousi službu.
 • 00:11:08 Ten mu má poradit.
 • 00:11:12 Je to tak, že ten úřad,
  že ten dotyčný,
 • 00:11:15 a nemusí to být ani náš občan,
  může to být i cizinec,
 • 00:11:18 který tu má trvalý pobyt,
 • 00:11:21 žádá o sociální dávku
 • 00:11:23 a chce se po něm mnoho potvrzení.
 • 00:11:27 Ty dotazníky jsou nesmírně složité,
 • 00:11:30 těžko je vyplní advokát
 • 00:11:32 a má je vyplnit člověk,
 • 00:11:33 který nemá žádné takové vzdělání.
 • 00:11:37 Promiňte, že vám skáču do řeči,
 • 00:11:39 máte jít v tomto případě
  za ombudsmanem?
 • 00:11:41 Počkejte, o tom teď mluvím.
 • 00:11:43 Já k tomu ještě dojdu.
 • 00:11:46 Ten úřad po něm chce,
 • 00:11:48 aby splnil prostě všechno,
  co splnit má.
 • 00:11:51 Ale aby ten úředník
  poučil dotyčného,
 • 00:11:53 že on má ještě další nároky,
 • 00:11:56 třeba nárok
  na další sociální dávky,
 • 00:11:58 to už ne.
 • 00:11:59 A právě tady do toho
  by mohl vstoupit ten ombudsman.
 • 00:12:02 Ve světě už existuje
  na 100 podobných institucí,
 • 00:12:06 podobných tomu našemu institutu
  ombudsmana.
 • 00:12:09 Čím je vyvolána
  takováto poptávka po ombudsmanovi?
 • 00:12:11 To nestačí udělat
  některé standardní kroky,
 • 00:12:14 když je člověk nespokojený
  s úřadem?
 • 00:12:18 Najednou tam musí vstupovat něco,
  co je jaksi vybíráno dodatečně,
 • 00:12:22 jestli to říkám srozumitelně,
  paní Šustrová.
 • 00:12:24 Já myslím,
  že z hlediska systému,
 • 00:12:26 ve kterém ty úřady
  fungují poměrně hladce
 • 00:12:29 a z hlediska občana poměrně...
 • 00:12:32 "Obrace?...
 • 00:12:33 Spíš, no.
 • 00:12:34 SMÍCH
 • 00:12:35 Je potřeba,
  aby ty státní úřady nahlédly,
 • 00:12:39 aby zákonodárci nahlédli,
 • 00:12:41 že tam má být
  jakýsi kontrolní orgán,
 • 00:12:45 který do toho právě vstupuje
  zvenku.
 • 00:12:49 který není sám
  součástí toho systému,
 • 00:12:51 protože samozřejmě poslanci,
  senátoři, televize, noviny...
 • 00:12:57 Rozhlas...
 • 00:12:59 Velká část veřejných institucí
  velice dobře ví,
 • 00:13:03 že tlak na ten který úřad
  tomu člověku opravdu pomůže.
 • 00:13:10 Jakmile je to
  pod veřejnou kontrolou,
 • 00:13:14 jakmile je to, jak se odporně říká,
  "zviditelněno?...
 • 00:13:17 Odborně?
 • 00:13:18 Odporně.
 • 00:13:19 SMÍCH
 • 00:13:21 Já myslím,
 • 00:13:24 že ombudsman přece může
  hledat skupiny,
 • 00:13:28 které by na ministerstvech
  nebo v zákonodárných sborech
 • 00:13:32 přijímaly předpisy.
 • 00:13:36 V Německu,
  v Západním Berlíně např.,
 • 00:13:39 se pod vlivem
  tzv. "květinové revoluce?
 • 00:13:43 velmi změnila státní správa.
 • 00:13:46 Takže tam všechny sociální úřady
  mají povinnost
 • 00:13:49 nejen tomu člověku pomoci
  vyplnit a doporučit nejen to,
 • 00:13:55 na co na všechno má nárok,
 • 00:13:58 ale naopak ho upozornit i na věci,
  o které nežádá.
 • 00:14:01 A to je prostě předpis toho úřadu.
 • 00:14:03 A v tomto si myslím,
  že by ombudsman mohl pomoci,
 • 00:14:05 protože jsou věci,
  které se pochopitelně opakují.
 • 00:14:09 To zná každý,
 • 00:14:10 na koho se obracejí lidé
  se svými problémy.
 • 00:14:13 Děkuji za vaše úvodní odpovědi,
  poprosím o dotaz z publika...
 • 00:14:20 Pane Vyvadile, mně to nedá
  a jakoby vyjdu vstříc
 • 00:14:24 panu Pokornému:
 • 00:14:26 Nejsme domluveni,
  skutečně na to nebyl čas
 • 00:14:29 a nebyl prostor.
 • 00:14:31 Já se skutečně musím vrátit
  k tomu dotazu,
 • 00:14:34 který měl pan Pokorný.
 • 00:14:37 Bezpochyby se nemýlím,
 • 00:14:39 když jsem někdy minulý týden
  zaslechl,
 • 00:14:41 že kdybyste byl kandidován,
 • 00:14:43 což jsou samozřejmě
  záležitosti právnické,
 • 00:14:46 že byste to považoval
  za vyvrcholení,
 • 00:14:49 završení své politické kariéry.
 • 00:14:51 To jsou slova,
  která si víceméně pamatuji.
 • 00:14:54 Chci se vás tedy zeptat
  na jednu věc:
 • 00:14:58 Myslím si,
  že paragraf 3, odstavec 3,
 • 00:15:01 pokud to nebylo přečíslováno,
 • 00:15:02 vládní návrh, hovoří o tom,
 • 00:15:05 že ombudsman nesmí být
  členem politické strany
 • 00:15:09 nebo hnutí.
 • 00:15:12 Otázka moje je tedy takováto:
 • 00:15:15 zdánlivě osobní,
  ale chtěl bych,
 • 00:15:16 aby ta odpověď
  nebyla jenom v rovině osobní,
 • 00:15:18 ale i věcná a jde mi o váš názor,
 • 00:15:22 který já budu muset posléze
  vysvětlovat svým studentům.
 • 00:15:27 Vy jste byl už v době
  nejhlubší totality
 • 00:15:29 členem politické strany,
  velice aktivním a nadějným,
 • 00:15:33 relativně záhy po státním převratu
  jste změnil dres
 • 00:15:37 a šel jste do sociální demokracie.
 • 00:15:39 Teď, a vycházím z toho, že ano,
 • 00:15:41 že aspirujete, alespoň v duchu,
 • 00:15:43 prakticky veřejně
  na funkci ombudsmana,
 • 00:15:45 říkejme tomu tak.
 • 00:15:47 Vy jste se stejně lehce,
  jako se loučil s tou stranou první,
 • 00:15:51 rozloučil se sociální demokracií.
 • 00:15:53 Měli toto zákonodárci na mysli,
  a vy jste jedním z nich,
 • 00:15:58 že takto formálně
  se bude naplňovat paragraf o tom,
 • 00:16:02 že to nesmí být
  člen politické strany?
 • 00:16:06 Pane Bátora, já vám držím palce,
  aby vám všechno v životě vyšlo,
 • 00:16:10 vy to ještě budete potřebovat,
 • 00:16:11 ale teď k té praktické otázce:
 • 00:16:14 zcela podstatné
  a to je ta otázka politiky.
 • 00:16:16 Já jsem o tom zrovna dneska
  přemýšlel.
 • 00:16:19 Pan doktor Voleník
  je předseda
 • 00:16:21 Nejvyššího kontrolního úřadu.
 • 00:16:24 Já musím říct,
  že v době kdy jsem jej volil,
 • 00:16:26 a to jsem byl
  poslanec opoziční strany,
 • 00:16:28 vím, že byl členem ODS
  a poslancem za ODS.
 • 00:16:33 To je pán,
  který si dal jasné stanovisko
 • 00:16:36 nestrannosti.
 • 00:16:37 Já souhlasím s jednou věcí:
 • 00:16:40 člověk,
  který se rozhodne dělat ombudsmana,
 • 00:16:44 jednoznačně musí říct:
  odcházím z politiky.
 • 00:16:47 A já dokonce,
  když jsem cítil tady ty tlaky atd.,
 • 00:16:51 se děsím jedné věci:
 • 00:16:52 děsím se toho,
 • 00:16:54 že by ombudsman měl být
  jakýmsi novým moderátorem politiky.
 • 00:16:59 Já se prostě bojím...
 • 00:17:01 Bojím se morálních úsudků,
 • 00:17:04 bojím se úvah toho typu...
 • 00:17:07 Já se bojím
  a bojím se zcela upřímně,
 • 00:17:10 že bude Matiční ulice
  a ten ombudsman prostě bude...
 • 00:17:13 To už byla jednou ta otázka,
  proč klesá popularita
 • 00:17:15 toho ombudsmana?
 • 00:17:17 To bylo konstatování.
 • 00:17:18 Ale je třeba to zkoumat!
 • 00:17:20 SMÍCH
 • 00:17:22 Já to nezpochybňuju,
 • 00:17:23 ale je taky potřeba
  odpovídat na otázky.
 • 00:17:25 SMÍCH.
 • 00:17:27 Tak a já na tuto otázku
  odpovídám v tom,
 • 00:17:29 že by měl být minimálně a zásadně
  principiálně nestranný.
 • 00:17:33 On se prostě nemůže...
 • 00:17:36 On musí nestranně posoudit:
  věc může být taková...
 • 00:17:42 Promiňte, můžu do toho vstoupit?
 • 00:17:44 Je toho schopen?
 • 00:17:45 Vy jste třeba jmenoval některé,
 • 00:17:47 kterých byste si vážil
 • 00:17:48 a které byste si dovedl představit,
  jak říkáte vy politici,
 • 00:17:51 na místě ombudsmana.
 • 00:17:52 Může člověk,
 • 00:17:53 který prožil
  už léta letoucí v politice,
 • 00:17:56 se od toho najednou odstřihnout
  a říci si:
 • 00:17:58 ha, teď budu nezávislý,
 • 00:17:59 teď jsem váš ombudsman.
 • 00:18:00 Jde to?
 • 00:18:02 Pane redaktore,
 • 00:18:04 profesor Václav Klaus
  dnes a denně myslí na to,
 • 00:18:06 že odejde
  a bude profesorem ekonomiky.
 • 00:18:08 Václav Havel přemýšlí o tom...
 • 00:18:10 Ten není v žádné straně.
 • 00:18:11 Je.
 • 00:18:13 SMÍCH
 • 00:18:15 Promiňte,
  že jsem se špatně připravil
 • 00:18:17 na dnešek...
 • 00:18:19 Nejde o tu politickou stranu:
 • 00:18:21 každý z nás v ní svým způsobem je
  a něco vyjadřuje.
 • 00:18:25 Paní Šustrová nepochybně,
 • 00:18:27 paní doktorka Burešová
  taky nějakým způsobem,
 • 00:18:29 je profilována.
 • 00:18:31 No to snad ne!
 • 00:18:32 A samozřejmě zásada tady je,
 • 00:18:34 že je třeba vystoupit
  z té politiky.
 • 00:18:36 On musí být nestranný,
  to je zásada,
 • 00:18:39 tak,
  jako se rozhodl ten doktor Voleník...
 • 00:18:43 Vy dobře víte, pane senátore,
  že já se ptám
 • 00:18:45 v optice lidské psychiky.
 • 00:18:46 Prostě najednou to jde,
  technicky to jde?
 • 00:18:51 Ale jestli najednou můžu
  zapomenout...?
 • 00:18:52 Na co?
 • 00:18:53 Na to, že jsem byl v nějaké straně?
 • 00:18:54 Že k ní mám jisté závazky?
 • 00:18:55 Vazby?
 • 00:18:58 Paní Šustrová.
 • 00:19:00 Já bych chtěla ještě něco dodat.
 • 00:19:02 Vy jste tady jmenoval několik lidí,
 • 00:19:03 které byste považoval
  za vhodné kandidáty na ombudsmany.
 • 00:19:06 Ale kromě toho báječného soudce,
 • 00:19:09 jehož jméno jste nám zatajil,
 • 00:19:11 to byly senátorky.
 • 00:19:14 No to je ale absurdní!
 • 00:19:16 Přece ve vyspělých demokraciích
  člověk získává
 • 00:19:19 veřejnou podporu právě...
 • 00:19:23 Paní Šustrová, ale ve Francii...
 • 00:19:27 Já bych teď podpořil
  paní Šustrovou,
 • 00:19:29 nechte ji, pane senátore, domluvit.
 • 00:19:31 S vámi advokáty je to těžké.
 • 00:19:35 Podporu získává
  svým veřejným působením,
 • 00:19:37 tím, že si najde příznivce,
  že prokáže, že něco umí,
 • 00:19:39 že to dělá dobře
  a pak se teprve hlásí do politiky.
 • 00:19:42 Odkládat senátory,
  kteří už třeba nemají naději
 • 00:19:45 na zvolení
 • 00:19:46 na místo
  "stotisícového ombudsmana?,
 • 00:19:50 to mi opravdu připadá
  trochu jako klamání veřejnosti.
 • 00:19:54 Já jsem říkal:
 • 00:19:56 paní senátorka Lastovecká
  nepochybně,
 • 00:19:58 kdyby mohla,
 • 00:19:59 by získala podporu.
 • 00:20:01 Nepochybně nebude kandidovat
  Petra Buzková,
 • 00:20:03 kdyby byla starší,
  tak by nepochybně získala podporu.
 • 00:20:07 Čili já v tom nevidím ten problém.
 • 00:20:11 No ale to jsou právě ti politici,
  tak proč to ten zákon stanoví?
 • 00:20:14 No tak samozřejmě že nebude
  v té politické straně,
 • 00:20:15 paní Šustrová.
 • 00:20:16 Já chápu, že zákon nemůže říkat,
 • 00:20:18 že to nemají být bývalí politici,
 • 00:20:20 ale vy přece jmenujete
  činné politiky!
 • 00:20:23 Někdo bude navržen,
  nikdo z nás teď neví,
 • 00:20:25 kdo bude skutečně navržen!
 • 00:20:27 Jak se to dá zařídit,
 • 00:20:29 aby skutečně ten ombudsman,
  budoucí,
 • 00:20:31 nebyl jaksi přivlastňován
  politickými stranami?
 • 00:20:35 Aby to byl opravdu člověk,
  který bude spravovat záležitosti,
 • 00:20:38 na které běžný občan už nedosáhne?
 • 00:20:42 Já myslím,
 • 00:20:44 že to musí být otázka
  charakteru toho politika.
 • 00:20:47 Já bych nechtěla toho člověka,
 • 00:20:50 který bude případně z té politiky,
  přecházet na místo toho ombudsmana.
 • 00:20:57 Všichni jsme svým způsobem
  lidé političtí.
 • 00:21:00 Všichni se zajímáme o věci veřejné.
 • 00:21:03 Člověk,
  který se nezajímá o politiku,
 • 00:21:06 by se ani nemohl stát ombudsmanem.
 • 00:21:09 Někteří z nás jsou členy strany,
 • 00:21:12 paní Šustrová není, já také ne,
 • 00:21:15 pan senátor ano,
 • 00:21:16 ale jsou určití lidé,
 • 00:21:18 kteří i když v té straně jsou,
 • 00:21:21 třeba v sociální demokracii,
  v KDU nebo v kterékoli straně
 • 00:21:26 jsou nebo byli,
 • 00:21:28 tak v tom okamžiku,
 • 00:21:30 kdyby byli zvoleni
  Poslaneckou sněmovnou
 • 00:21:33 ombudsmanem nebo ombudsmankou,
 • 00:21:37 tak jsem si jistá,
  že svým charakterem zaručují,
 • 00:21:43 že na ně žádný politický tlak
  ani nemůže být vyvíjen,
 • 00:21:48 natož aby nějakému tlaku podlehli.
 • 00:21:51 Jsou takoví lidé.
 • 00:21:53 Já takové znám.
 • 00:21:54 Ale pak znám řadu lidí,
 • 00:21:56 a těch je daleko víc,
 • 00:21:58 kteří těm politickým tlakům
  podléhají a podlehli by
 • 00:22:02 i v budoucnosti.
 • 00:22:04 Takže je to skutečně otázka
  strašně důležitého výběru,
 • 00:22:08 protože to,
  jak bude vypadat první ombudsman,
 • 00:22:11 předznamená celou tu instituci.
 • 00:22:15 Podle prvního ombudsmana
  nebo ombudsmanky
 • 00:22:19 si lidé řeknou,
  že ombudsman k něčemu je.
 • 00:22:22 A měli by dojít k tomu závěru,
  že k něčemu je,
 • 00:22:24 protože u nás,
  kde je nedostatek kontroly,
 • 00:22:27 kde si úřady mohou rozhodovat
  každý po svém
 • 00:22:32 a ani nemají
  metodické pokyny kolikrát,
 • 00:22:37 ten právní řád
  se nesmírně rychle vyvíjí,
 • 00:22:40 takže ti úředníci nejsou schopní
  a ani nemohou všechno obsáhnout,
 • 00:22:47 tak ten ombudsman
  bude strašně důležitý.
 • 00:22:50 Protože on bude moci
  do jejich jednání vstoupit.
 • 00:22:54 On bude moci říct:
  tady to děláte špatně.
 • 00:22:56 A buďto to budete dělat dobře
  a dá jim lhůtu, krátkou lhůtu,
 • 00:22:59 30 dnů
 • 00:23:00 a oni budou muset říci,
  v čem tu práci zlepší,
 • 00:23:04 a když ne,
  tak se obrátí
 • 00:23:06 na jejich nadřízený orgán.
 • 00:23:07 Případně tu věc bude medializovat.
 • 00:23:10 Když nebudou mít nadřízený úřad,
  tak přímo na vládu.
 • 00:23:14 Čili ombudsman bude rozhodně
  velice důležitý pro lidi!
 • 00:23:18 Lidi by ho měli jako takového
  chápat a brát!
 • 00:23:21 A to si myslím,
  že je hrozně důležité,
 • 00:23:24 teď v této fázi
  velmi, velmi pečlivě přemýšlet
 • 00:23:27 o tom,
 • 00:23:29 kdo to bude.
 • 00:23:31 Děkuju.
 • 00:23:32 Dotazy z publika,
  pán s červeným mikrofonem
 • 00:23:35 ve 4. řadě.
 • 00:23:36 Dobrý večer, mé jméno je Laštovka,
 • 00:23:38 já bych měl dotaz
  ohledně pravomocí ombudsmana.
 • 00:23:41 Ze zákona vyplývá,
 • 00:23:43 že ombudsman může nahlížet
  do různých dokumentů,
 • 00:23:45 navštěvovat úřady...
 • 00:23:47 Ty pravomoce bude mít pouze on,
  ombudsman,
 • 00:23:50 nebo to bude mít i člen
  30-členného aparátu,
 • 00:23:54 který bude mít pod sebou?
 • 00:23:55 Když si uvědomíte,
  že těch žádostí může být x tisíc...
 • 00:23:58 Jak to ten jeden člověk,
  respektive jeho zástupce,
 • 00:24:00 bude zvládat?
 • 00:24:02 Děkujeme za dotaz
  pamatujeme si ho,
 • 00:24:04 přidáme k němu druhý...
 • 00:24:05 Pana kolegy s černým mikrofonem
  v druhé řadě.
 • 00:24:08 Dobrý den, Vladimír Piskáček.
 • 00:24:10 Já jsem se chtěl zeptat
  tady pana senátora,
 • 00:24:11 jestli si myslíte,
  že osoby, které jste jmenoval,
 • 00:24:13 jsou tak morálně silné,
 • 00:24:15 což je podmínka?
 • 00:24:16 A jestli byste to mohl nějak
  podložit.
 • 00:24:19 Něčím.
 • 00:24:20 Protože se mohou zdát
  morálně silné vám, ale...
 • 00:24:23 A diskutovalo se dál.
 • 00:24:25 Je - li klíčovým slovem
  dnešního večera "ombudsman?,
 • 00:24:29 není možné nevzpomenout jméno
  pana JUDr. Otakara Motejla,
 • 00:24:33 který se stal historicky prvním
  veřejným ochráncem práv
 • 00:24:36 v naší republice.
 • 00:24:38 A nejen to,
 • 00:24:39 pro toto slovo, pro tuto funkci
  nebo, chcete - li, institut,
 • 00:24:42 udělal obrovský kus práce.
 • 00:24:44 A když se řekne "ombudsman?,
 • 00:24:46 mnohým z nás
  se automaticky vybaví právě on.

Související