iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 9. 2010
16:45 na ČT2

1 2 3 4 5

70 hlasů
59434
zhlédnutí

Hledáme své předky

Cyklus o rodokmenech a genealogii

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hledáme své předky

 • 00:00:08 Jen člověk stále hledá,
 • 00:00:12 málo je, co ví,
 • 00:00:16 spát mu klidně nedá
 • 00:00:20 pražádné tajemství.
 • 00:00:25 V zaprášených knihách,
 • 00:00:29 těch ručně vázaných,
 • 00:00:33 mnohé se v nich skrývá
 • 00:00:37 z časů už minulých.
 • 00:00:43 Možná jste i vy doma,
  nebo třeba od vašich příbuzných,
 • 00:00:46 slyšeli různé rodinné historky,
 • 00:00:48 které se určitě udály
  a jsou stoprocentně pravdivé.
 • 00:00:54 Taky se na mě velice často
  obracejí lidé,
 • 00:00:56 že pocházejí z rytířských předků,
 • 00:01:00 nebo že jejich předkem
  byl francouzský voják,
 • 00:01:01 který se tady zamiloval a zůstal.
 • 00:01:03 Někdy to je pravda,
 • 00:01:04 jako třeba Felix le Breux,
  herec,
 • 00:01:06 v Čejči jsou francouzské rodiny,
 • 00:01:08 -na Moravě, že?
  -na Moravě, ano.
 • 00:01:10 Ale někdy se stane,
  že to pravda není.
 • 00:01:12 Také tady někdy zanechávali
  potomky vojáci.
 • 00:01:16 Třeba se stalo, že v roce 1800
 • 00:01:18 v naší rodině v Jedlici
  na hranicích s Rakouskem
 • 00:01:22 prošel pluk ruských vojáků
  a člen našeho rodu,
 • 00:01:27 sedlák Bartoloměj,
  který měl šest dcer,
 • 00:01:29 tak zjistil, že je za 9 měsíců
  šestkrát dědečkem.
 • 00:01:34 Ty děti byly označovány jako
  "z levého boku" a "úhonče"
 • 00:01:39 a dokonce v těch Nových Hradech
  se stávalo,
 • 00:01:41 že když ty ženy šly do kostela,
  tak musely stát v předsíni
 • 00:01:45 a lidi je mohli fackovat, mlátit,
  plivat na ně,
 • 00:01:49 čili to bylo velice zlé.
 • 00:01:51 No jo, tak vidíte,
  nebyla to vůbec idylická doba
 • 00:01:54 a tehdejší morálka dovedla být
 • 00:01:57 k těm svobodným matkám
  i jejich dětem velice krutá.
 • 00:02:01 Na něco podobného ostatně
  při bádání můžete narazit i vy.
 • 00:02:05 Moravu osidlovaly cizí národnosti
  v takových vlnách,
 • 00:02:11 které neprocházely
  od poloviny 17. století.
 • 00:02:13 Takovou vlnou,
  která přišla z Chorvatska,
 • 00:02:16 Chorvaté utíkali před Turky,
 • 00:02:18 pro tu můžeme v matrikách
  najít jména končící na "ič".
 • 00:02:22 Máme chorvatskou Novou Ves,
 • 00:02:23 což je vesnice,
  kterou založili Chorvaté,
 • 00:02:27 a necelá ta enkláva tam žije
  prakticky dodnes.
 • 00:02:29 Také se lidé zajímají o to,
  jestli neměli potomky Francouze,
 • 00:02:35 třeba francouzské vojáky
  od napoleonských válek
 • 00:02:39 anebo Francouze z okolí Čejče,
 • 00:02:43 protože Marie Terezie
  zdejší vypálené vesnice
 • 00:02:46 dosídlovala francouzským
  obyvatelstvem.
 • 00:02:50 Dodneška se tu setkáte
  s francouzskými jmény
 • 00:02:52 a některá se časem i počeštila.
 • 00:03:00 V tom roce 1975
  jsem si vzal do hlavy,
 • 00:03:03 že když už budu dělat
  ten genealogický průzkum,
 • 00:03:07 tak že to bude nejenom z tatínkovy,
  ale i z maminčiny strany.
 • 00:03:12 Víte, pane Čechu,
 • 00:03:13 ono záleží totiž na tom,
  co se rozhodnete, že zpracujete.
 • 00:03:16 Ono dneska se říká souhrnně
  rodokmen všemu,
 • 00:03:19 ale odborně jsou takové tři
  výsledné práce rodopisce.
 • 00:03:25 A sice to je vývod,
  rozrod a rodokmen.
 • 00:03:29 Počkejte, vývod,
  to znám sice to slovo,
 • 00:03:31 ale spíš v souvislosti
  s nějakou těžkou chorobou.
 • 00:03:33 -Nemocnice?
  -Ano.
 • 00:03:34 -Ale já vás teď seznámím
  s vývodem rodopisným. -Dobře.
 • 00:03:38 -A řeknu vám, v čem je ten rozdíl.
  -Ano.
 • 00:03:42 Tak, já tady použiju ten papír
  a namaluju vám to.
 • 00:03:46 Takže, vy, který pátráte
  po svých předcích,
 • 00:03:48 jste, a to není neslušné slovo,
  jste střen.
 • 00:03:52 -Takže se nemusím urážet?
  -Nemusíte se urážet.
 • 00:03:55 Tady vlevo bude tatínek,
  vpravo bude maminka
 • 00:03:58 a zase u tatínka jeho otec,
  jeho matka,
 • 00:04:02 a u matky její otec a její matka.
 • 00:04:06 A takhle to jde dál geometrickou
  řadou.
 • 00:04:07 Čili vlastně zjišťujete
  všechny své předky.
 • 00:04:11 A říkají lékaři,
 • 00:04:12 že třeba pro ně je toto
  nejvzácnější
 • 00:04:14 třeba kvůli nemocem,
  věku při úmrtí a podobně.
 • 00:04:17 -I když otec není nikdy jistý.
  -Ano.
 • 00:04:21 A potom máme rodokmen.
 • 00:04:23 To znamená, že vy si najdete
  nejstaršího předka, nějakého Čecha,
 • 00:04:28 příjmením tedy Čech,
 • 00:04:31 a potom zjistíte jeho syna,
  jeho syna, jeho syna,
 • 00:04:37 až dojdete k sobě
  a u něho máte sourozence,
 • 00:04:42 že měl třeba sestru, bratra
  a podobně.
 • 00:04:45 To je rodokmen.
  Čili jdete po svém příjmení.
 • 00:04:50 A potom je rozrod
  a ten je nejsložitější.
 • 00:04:54 Tam já doporučuji třeba začít
  u pradědečka nebo u prapradědečka.
 • 00:04:57 Tak si ho třeba tady namalujeme.
 • 00:04:59 A teď ten pradědeček měl,
  dejme tomu, čtyři děti.
 • 00:05:03 Měl třeba dva syny a dvě dcery.
 • 00:05:05 A teď vy jdete po potomcích nejen
  těch synů toho svého příjmení,
 • 00:05:09 ale i těch, pokud byly vdané,
  těch dcer.
 • 00:05:13 To znamená, tady měl třeba čtyři
  děti, tahle měla čtyři děti,
 • 00:05:16 ta měla šest dětí,
  a teď z těch dětí děti, a tak dále.
 • 00:05:19 Je to strašná práce, ale...
 • 00:05:22 To je zástup,
  ke kterému se dopracujete!
 • 00:05:24 No, to jsou pak zástupy příbuzných,
  které ale třeba takhle i zjistíte.
 • 00:05:27 To by mělo být i cílem té práce,
  že by to mělo spojovat lidi.
 • 00:05:32 V roce 1976 jsem všem těmto svým
  takto objeveným příbuzným
 • 00:05:36 poslal pozvánky do Holoubkova
  u Plzně pod záminkou,
 • 00:05:43 že tam uspořádáme kongres
  pravnuků Tomáše Zikmunda,
 • 00:05:50 který byl vlastně začátkem toho
  rozrodu všech těchto příbuzných.
 • 00:05:56 Všichni to přijali s obrovským
  nadšením
 • 00:05:58 a bylo to úplně fantastické.
 • 00:06:01 Některé genealogické informace
 • 00:06:03 se dají získat i z náhrobních
  nápisů a kamenů či epitafů.
 • 00:06:07 Také z pečetí a pečetidel.
 • 00:06:10 Ty symbolizují konkrétní fyzickou
  nebo právnickou osobu.
 • 00:06:15 Podle společenské vrstvy bylo
  stanoveno i používání barvy vosku.
 • 00:06:19 Při nestálosti a mnohočetnosti
  příjmení
 • 00:06:21 to často pro genealoga bývá
  jediná identifikační cesta.
 • 00:06:27 V přepisu tohoto českého
  renesančního textu čtu:
 • 00:06:31 "Letha 1595 w prwni pondély
  w postie"...
 • 00:06:37 Tomu tedy rozumím,
  ale nejsem z toho moudrý.
 • 00:06:40 První postní pondělí,
  jak se z toho určí konkrétní datum?
 • 00:06:45 S podobnými zápisy časovými
  se setkává každý rodopisec,
 • 00:06:50 a proto je důležité znát
  církevní liturgický kalendář.
 • 00:06:52 Dobré je také se naučit latinsky
  dny a latinsky měsíce,
 • 00:06:56 neboť s tím se setkáváte
  v nejstarších matrikách.
 • 00:06:59 A pokud byste měl opravdu velké
  štěstí a dostal se před rok 1584,
 • 00:07:03 kdy u nás platil ještě juliánský
  kalendář,
 • 00:07:05 který potom nahradil
  dnešní gregoriánský kalendář,
 • 00:07:09 tak byste zase musel nahlédnout
  do tabulek
 • 00:07:11 a tam si přepočítat,
  jaký to byl přesně den.
 • 00:07:15 Už jste někdy slyšeli
  o francouzském kalendáři?
 • 00:07:18 Tato historická kuriozita
  z francouzské revoluce
 • 00:07:21 platila od 15. října 1793
 • 00:07:24 a prvním dnem Francie
  bylo vyhlášeno 21. září 1791.
 • 00:07:32 Rok měl čtyři období.
 • 00:07:34 Jedno období mělo 3 měsíce
  a každý měsíc měl tři dekády.
 • 00:07:39 Ano, ano, přesně.
 • 00:07:41 Tady čtu, že platilo 9 dní
  pracovních a desátý bylo volno.
 • 00:07:44 Den měl 10 hodin po 100 minutách
  a minuta měla 100 vteřin
 • 00:07:49 a bylo 5 svátků.
 • 00:07:50 Ovšem ten kalendář byl zrušen
  po pouhých 13 letech.
 • 00:07:54 Za Napoleona.
 • 00:07:55 Ano, takže je to dobře,
  že to zrušili.
 • 00:07:57 No, počkejte, moment,
 • 00:07:58 teď si uvědomuju,
  že točíme devátý den,
 • 00:08:01 takže bych měl zítra volno!
 • 00:08:03 -Zakládám revoluční odbory.
  -(smích)
 • 00:08:08 O majetkových poměrech
 • 00:08:10 a tím i o životní úrovni našeho,
  tedy vašeho předka,
 • 00:08:14 vypovídají knihy gruntovní,
  městské, svobodnické,
 • 00:08:18 dále pak urbáře, soupisy poddaných,
  fondy velkostatků, berní rula,
 • 00:08:23 tereziánský a josefský katastr,
  stabilní katastr,
 • 00:08:26 a na Moravě lánové rejstříky.
 • 00:08:31 Berní rula byl soupis
  poddanského majetku,
 • 00:08:34 ze kterého se prostřednictvím
  vrchnosti
 • 00:08:36 platila takzvaná královská berně,
  vlastně daně panovníkovi,
 • 00:08:42 a tím, že zachycuje i jména,
  je cenným pramenem pro genealogii.
 • 00:08:48 Všechno bylo ovšem kvůli daním.
 • 00:08:51 Jasně, no ono pro mě z toho
  vyplývá,
 • 00:08:52 že berňáky tady byly už odedávna.
 • 00:08:54 Pak má ten svět
  k něčemu vypadat, že!
 • 00:08:58 Víte, pane Čechu,
 • 00:08:59 když se dělala ta berní rula
  v polovině 17. století,
 • 00:09:02 co se vlastně bralo jako základní
  jednotka pro ty daně?
 • 00:09:06 No to nevím, samozřejmě.
 • 00:09:08 -Byl to takzvaný jeden osedlý.
  -Aha, to jste mi moc neporadil.
 • 00:09:12 To znamená co?
 • 00:09:14 To znamená,
  že osedlý byl veliký sedlák,
 • 00:09:17 dejme tomu, že měl 45 strychů
  a to je asi přibližně 0,3 hektaru.
 • 00:09:24 -Čili třeba jako korec?
  -Ano, to je to samé.
 • 00:09:26 Takže když se nad tím vlastně
  zamyslím,
 • 00:09:28 tak bych měl znát jako badatel
  všechny možné dobové míry a váhy.
 • 00:09:33 Samozřejmě, bez toho se badatel
  neobejde.
 • 00:09:35 Slouží k tomu různé tabulky.
 • 00:09:37 A platila stejná pravidla
  i pro oblast Moravy a Slezska?
 • 00:09:41 Tak tam to bylo jinak,
  než v Čechách.
 • 00:09:44 Tam když se dělala ta výměra
  k daňovým účelům,
 • 00:09:47 tak tam byl základem nikoliv
  jeden osedlý, ale jeden lán.
 • 00:09:51 Tak ten lán měl asi 60 jiter
 • 00:09:54 a asi tedy 18 hektarů,
  dejme tomu v té dnešní míře.
 • 00:09:59 Jinak ten lánový rejstřík,
  to je asi 358 svazků
 • 00:10:03 a je uložen v Moravském zemském
  archivu v Brně.
 • 00:10:09 Lánové rejstříky měly svůj vývoj.
  V prvních katastrech z roku 1657
 • 00:10:14 jsou pouze jména držitelů
  poddanských usedlostí
 • 00:10:17 a odhad rozlohy pozemků.
 • 00:10:20 V rektifikačních aktech z roku 1749
 • 00:10:23 jsou už skutečné výměry pozemků
  a jejich bonita.
 • 00:10:28 Ale když chceme jít ještě dále,
 • 00:10:31 abychom se dostali do období
 • 00:10:32 pro genealogii už velice
  jednoduché,
 • 00:10:34 protože mohou jít podle čísel domů,
 • 00:10:36 tak dojdeme do takzvané urbariální
  fase.
 • 00:10:39 To není rejstřík, bych řekl,
 • 00:10:41 v tom pravém slova smyslu
  pro pozemkovou daň,
 • 00:10:44 ale rejstřík nebo dokument,
 • 00:10:46 který sepisuje veškeré daně
  nebo poplatky,
 • 00:10:49 které ti jednotliví sedláci
  odváděli.
 • 00:10:54 Pro rodopisce je tu ještě jeden
  zajímavý pramen ze 17. století -
 • 00:10:58 urbáře.
 • 00:11:00 Stačí, když genealog zná,
 • 00:11:01 z kterého panství pocházel
  jeho předek, z které vesnice
 • 00:11:05 a v urbáři nalezne, jakými platy
  byl povinen vůči své vrchnosti.
 • 00:11:11 Protože jak se říká
  "nejjistější je smrt a daně",
 • 00:11:14 takže ta vrchnost si vždycky
  ty daně zjišťovala.
 • 00:11:18 A víme, že tam byl Tereziánský
  katastr,
 • 00:11:21 po něm byl Josefský katastr
 • 00:11:23 a pak byl ještě Stabilní katastr,
  kolem roku 1820,
 • 00:11:27 a co se týká toho tereziánského,
 • 00:11:30 tak to je pro genealogii
  velice cenný pramen.
 • 00:11:33 Tady máte třeba mapu té vesnice
  vašeho předka.
 • 00:11:36 Tady máte statek toho vašeho
  předka,
 • 00:11:38 a u něho jsou pole a louky s čísly
 • 00:11:41 a v tom katastru je napsáno,
  že tomuhle poli se říkalo Za vsí,
 • 00:11:47 tomuhle poli se říkalo Na Tomšovic,
  tomuhle se říkalo U křížku,
 • 00:11:50 takže vy de facto ještě dneska,
 • 00:11:53 když přijdete na tu ves a starých
  lidí se zeptáte,
 • 00:11:55 kde se říká U křížku,
 • 00:11:57 tak oni vám řeknou:
  "To je tady."
 • 00:11:59 Takže vy vlastně podle toho
  zjistíte,
 • 00:12:00 kde ti vaši předkové hospodařili.
 • 00:12:04 Josefský katastr,
  který vznikl v roce 1785-1789,
 • 00:12:09 tak vlastně byl revoluční v tom,
 • 00:12:11 že stanovil tu daň nejenom
  sedlákům,
 • 00:12:15 ale také šlechtě a církvi,
  a nesměla překročit 30 procent.
 • 00:12:20 Rozumím tomu dobře, že už tehdy
  byla rovná třicetiprocentní daň?
 • 00:12:24 Ano. Byla to vlastně taková
  ochrana sedláka,
 • 00:12:27 aby mu z těch 70 procent ještě
  zbylo na výsev, na školské potřeby,
 • 00:12:33 na církevní potřeby, a podobně.
 • 00:12:36 Šlechtě se to samozřejmě nelíbilo,
 • 00:12:38 takže když potom Josef II.
  v roce 1790 zemřel,
 • 00:12:42 tak se to vlastně všechno vrátilo
  k tomu Tereziánskému katastru.
 • 00:12:47 Většina rodopisců při bádání
 • 00:12:48 ztroskotá na období kolem
  třicetileté války,
 • 00:12:52 kdy byla řada dokumentů zničena.
 • 00:12:56 A dá se kromě historie rodu
 • 00:12:58 vypátrat historie třeba nějakých
  konkrétních domů,
 • 00:13:01 ve kterých ta rodina žila?
 • 00:13:04 To mě taky vždycky hodně lákalo,
  protože jsem si říkal:
 • 00:13:07 "Když do té vesnice přijdu,
  tak kde jsme vlastně byli?"
 • 00:13:10 Takže když jsem dělal ty Hrdlořezy,
 • 00:13:12 tak jsem zjistil,
  že pocházíme z čísla popisného 2.
 • 00:13:16 -A to existuje pořád?
  -Existuje to.
 • 00:13:18 A já jsem zjistil,
  že první záznam je už v roce 1433.
 • 00:13:23 -No tak to je dobré.
  -To je v urbáři.
 • 00:13:25 Ale potom existuje přímo gruntovní
  kniha,
 • 00:13:28 takzvaná Švamberská z roku 1611,
 • 00:13:32 kde mám záznam o tom mém předku
  Šimku Sazimovi,
 • 00:13:36 a tam je potom krásně zapsáno,
  když umíral, jak to bylo.
 • 00:13:40 To je jako kdyby tam člověk
  úplně stál.
 • 00:13:43 "Léta páně 1616 outerý masopustní
 • 00:13:46 Šimek Sazima leže na smrtedlné
  posteli
 • 00:13:49 učinil při dobré paměti kšaft
  a pořízení o statečku svém
 • 00:13:54 v přítomnosti rychtáře a konšelů
 • 00:13:57 a odkázal ten statek své ženě Alině
  v ceně 100 kop a 30 grošů."
 • 00:14:04 Takže to jsou takové krásné věci.
 • 00:14:08 No a dneska, když tam přijdete
  a zeptáte se,
 • 00:14:11 jestli statek číslo 2 je,
  tak řekne:
 • 00:14:13 -"Ano, u Sazimů je támhle."
  -No to musí být úžasné...
 • 00:14:18 Když genealog chodí,
 • 00:14:22 po archivech pátrá,
 • 00:14:26 prochladí si měchýř,
 • 00:14:30 nabourá si játra,
 • 00:14:34 neb je tam zlá zima,
 • 00:14:38 v kontoárech fičí,
 • 00:14:42 značně vlhké klima
 • 00:14:47 zdraví jeho ničí.
 • 00:14:52 Dnešní rodopisci to mají lehčí
 • 00:14:54 díky moderním badatelnám
  a internetu,
 • 00:14:56 kde už je řada materiálů
  z různých archivů volně přístupná.
 • 00:15:01 Existují i návody jak rodokmen
  sestavit a jak ho doplňovat.
 • 00:15:06 Totéž platí i o rodových kronikách.
 • 00:15:10 Pátrání odborníků po našich
  předcích
 • 00:15:12 se pomaličku chýlí ke svému závěru,
 • 00:15:14 takže teď bychom měli být v napětí,
  co vlastně zjistí.
 • 00:15:17 No, to já jsem tedy,
  to jsem zvědavá.
 • 00:15:20 Třeba ty legendy,
  které se tradovaly,
 • 00:15:21 budou úplně jiné!
 • 00:15:23 Ano, to bylo právě
  od mého prastrýce.
 • 00:15:26 Jezdil po všech možných farách
  a úřadech
 • 00:15:28 a právě hledal předky Vlků,
  protože on se jmenoval Josef Vlk.
 • 00:15:34 A k čemu dospěl?
 • 00:15:35 Že to byli zemani, Čeští bratři,
  a museli prostě po Bílé hoře utéct.
 • 00:15:42 Já tady ukážu třeba, jak jsem
  zpracoval naši rodinnou kroniku,
 • 00:15:47 kterou jsem dokončil minulý rok
 • 00:15:49 a kde tady mám třeba vedutu
  Nových Hradů, města a kostela,
 • 00:15:56 kde byli moji předkové křtěni,
  oddáváni až 400 let dozadu.
 • 00:16:02 Ale protože technika selhává
  a není dokonalá,
 • 00:16:05 tak přece jenom jistá je
  i ta papírová forma.
 • 00:16:09 Takže tady mám třeba blok s výpisky
  z gruntovnic na panství Nové Hrady,
 • 00:16:14 který otevřu,
 • 00:16:16 a krásně si přečtu historie
  těch jednotlivých usedlostí,
 • 00:16:19 jak jsem si je v třeboňském archivu
  kdysi vypsal.
 • 00:16:24 -Vy jste pátrali po mých předcích.
  -Ano.
 • 00:16:26 A já teď nevím, na co jste přišli.
 • 00:16:28 -Našli jsme toho dost.
  -Opravdu?
 • 00:16:30 Já jsem pověřil členku
  našeho výboru, paní Voldánovou,
 • 00:16:32 aby vám dohledala vaše předky
  a myslím, že budete spokojen.
 • 00:16:36 To jsem tedy opravdu zvědav.
 • 00:16:38 Takže já tedy jenom shrnu,
  že se u nás tradovalo,
 • 00:16:41 že z té otcovy strany ten rod
  pocházel z Rychnova nad Kněžnou.
 • 00:16:45 Do Rychnova přišla rodina
  z Hradce Králové
 • 00:16:49 a v Rychnově se Josef přiženil
  k rodině Vaňourných.
 • 00:16:54 Bratr prababičky,
 • 00:16:56 jednalo se teda o překladatele
  antické literatury a poezie,
 • 00:17:00 Otmar Vaňourný, který ve Vysokém
  Mýtě prožil zbytek života,
 • 00:17:04 kde učil na gymnáziu.
 • 00:17:07 To se tam budu muset jet podívat
  někdy!
 • 00:17:08 -Tady jsem pro vás připravila
  celý náhled. -Jé, no to je úžasné!
 • 00:17:13 Tady máme teda rodokmen
  přímé linie,
 • 00:17:16 který sahá od vás po deset
  generací zpátky.
 • 00:17:20 A to je jak daleko?
  Do kterého tak roku asi?
 • 00:17:21 To je přibližně do roku asi 1635.
 • 00:17:23 A to ještě nezapomeňme,
 • 00:17:24 že paní Voldánová měla na tu práci
  pouhé 2 měsíce.
 • 00:17:27 -To jste za dva měsíce stihla?
  -Někdo to studuje i několik let.
 • 00:17:28 Za dva měsíce jste to stihla?
  To je neuvěřitelné.
 • 00:17:32 Stihli jsme, co nám nabídly
  archivní materiály.
 • 00:17:34 Rodina byla zajímavá v tom,
 • 00:17:36 že vlastně putovala každou generaci
  v jiném městě nebo vesnici
 • 00:17:41 a i se živila každá generace
  jiným řemeslem.
 • 00:17:45 Takže si nepředávali
  nějaké řemeslo?
 • 00:17:47 Ne. Máme tady krejčího, tkalce,
  řezníka, na začátku ovčáka.
 • 00:17:54 A byla tam taková nějaká výjimečná,
  unikátní zaměstnání třeba?
 • 00:17:57 Jedno zaměstnání unikátní
  měl bratr vašeho Josefa,
 • 00:18:00 právě ta rodina,
  která žila v Hradci Králové.
 • 00:18:03 -Ten byl ponocný.
  -No to je úžasné!
 • 00:18:06 A tady je třeba i mapička,
  jak vlastně putovali
 • 00:18:08 po těch vesničkách
  kolem toho Černého Kostelce,
 • 00:18:11 takže v klidu prohlížejte.
 • 00:18:16 Já vám strašně děkuju,
  protože to je něco neuvěřitelného.
 • 00:18:19 To je od nás.
 • 00:18:21 Opravdu jsem z toho dojatý.
  Děkuju vám hrozně moc.
 • 00:18:25 Pro další informace
  o svých předcích
 • 00:18:27 jsem si zašel do Státního
  oblastního archivu v Praze-Chodově.
 • 00:18:33 Pane Čechu, já jsem našla nějaké
  rodopisné informace
 • 00:18:35 o rodině vaší maminky.
 • 00:18:38 A doufám, že to,
  co si maminka pamatovala
 • 00:18:40 a co zapsala do těch svých
  poznámek,
 • 00:18:42 souhlasí aspoň trošku.
 • 00:18:43 No, přibližně. Například
  tady je narození vaší babičky.
 • 00:18:47 Tam se to rozchází o čtyři roky.
 • 00:18:50 Informace vaší maminky
  byla rok 1870 a je to 1874.
 • 00:18:56 No to zase není tak moc.
 • 00:18:57 Není to takový problém
  a nebyl to problém nalézt.
 • 00:18:59 Tady v oddací matrice dobříšské
 • 00:19:02 je svatba Marie Vlkové
  s Janem Klímou,
 • 00:19:06 který pocházel z jižních Čech.
 • 00:19:08 -Klíma a Vlková, to sedí.
  -Tak to jsem ráda.
 • 00:19:11 Víte, ono z matrik se nedovíte
  vlastně nic jiného,
 • 00:19:15 než narození, úmrtí
  a případně mezi tím sňatek.
 • 00:19:19 A kdybych se chtěl dozvědět víc,
  tak kde to hledat?
 • 00:19:22 No, třeba v tomto případě
  těch prostých lidí
 • 00:19:24 bych vám doporučila navštívit
  státní okresní archiv v Příbrami.
 • 00:19:29 A co teda vlastně dělali?
  Máte zjištěná nějaká zaměstnání?
 • 00:19:32 Předkové Marie Vlkové,
  její tatínek byl zedník.
 • 00:19:36 -Aha, počestné zaměstnání.
  -Samozřejmě, počestné zaměstnání.
 • 00:19:40 Vyskytují se tam tesaři,
 • 00:19:41 ale i docela takové běžné
  venkovské obyvatelstvo,
 • 00:19:45 jako jsou chalupníci, domkáři,
  a podobně.
 • 00:19:48 Já vám řeknu, pane Čechu,
 • 00:19:49 že vlastně největšího šoku
  jsem se dočkal,
 • 00:19:52 když jsem dělal rod
  mojí babičky Terezie,
 • 00:19:55 která byla rozená Nováková.
 • 00:19:57 Tak jsem taky studoval
  sedlčanské hrdelní procesy.
 • 00:20:01 Když jsem potom došel v roce 1684
  k zápisu, kde stojí,
 • 00:20:07 že jakási děvečka, Anna Vodáková,
 • 00:20:10 která sloužila u Jana Nováka,
  tedy mého předka,
 • 00:20:14 byla odsouzena za vraždu svého
  novorozeněte
 • 00:20:18 a byla odsouzena "ke stětí,
  zahrabání
 • 00:20:20 a probodení kůlem",
  čili hrozné věci.
 • 00:20:23 To zní úplně jak z hororu!
 • 00:20:25 Anna Vodáková, ta děvečka,
  potom taky ještě přiznala,
 • 00:20:28 že jí vlastně k tomu všemu
  ten můj předek, Jan Novák,
 • 00:20:32 donutil, dotlačil.
 • 00:20:34 To je šok, který zažijete
  a nepřeju nikomu z rodopisců,
 • 00:20:39 aby něco podobného o svých předcích
  našel.
 • 00:20:42 Tady se nacházíme na silnici
  mezi Byňovem a Novými Hrady
 • 00:20:46 a jsou tady Boží muka.
 • 00:20:47 Je zázrak, že se vůbec dochovala,
  protože jsou stará přes 500 let
 • 00:20:51 a zde kolem nich chodili všichni
  moji předkové,
 • 00:20:54 křtít své děti, oddávat se,
  pohřbívat své drahé,
 • 00:20:57 a mohli se jich dotýkat
  stejně tak, jako já,
 • 00:21:00 a to je pro mě úžasná
  mystická síla.
 • 00:21:05 Teď jsem v Třeboni, kde mě údajně
  čekají nějaká velká překvapení.
 • 00:21:09 Takže jistě chápete,
 • 00:21:10 že jsem zcela nedočkavý
  a řítím se dovnitř.
 • 00:21:15 Tak toto je část strakonického
  archívu,
 • 00:21:18 kde máme krásně vidět,
  že je opravdu prastarý.
 • 00:21:23 -Ten archiv je z roku 1800.
  -No to je nádhera. To je krása.
 • 00:21:26 Celý tento prostor je vlastně
  zaplněn tímto starým archivem,
 • 00:21:30 který byl zachráněn v 50. letech
  před zničením.
 • 00:21:34 A tady je veliká zajímavost.
 • 00:21:38 Na tom obrázku vlastně
 • 00:21:39 zapisuje anděl do gruntovní knihy
  selské povinnosti.
 • 00:21:43 A je to taková alegorie,
  on je zapisuje krví těch sedláků.
 • 00:21:48 Tou, co vydřeli z těch rukou,
  jak dřeli.
 • 00:21:50 A tohle všechno chtěli zlikvidovat
  a zničit?
 • 00:21:53 To zachránil jeden starý archivář
  kdysi dávno,
 • 00:21:56 schwarzenberský archivář,
 • 00:21:58 a ten tedy toto všechno pro nás
  zachránil.
 • 00:22:01 Ale to ještě není ta největší
  zajímavost, kterou pro vás mám.
 • 00:22:04 Fakt?
 • 00:22:05 -Pojďte ke mně do ředitelny.
  -No tak pojďme na to!
 • 00:22:08 A rád bych vám také představil
  pana doktora Plávka.
 • 00:22:11 -Dobrý den, těší mě.
  -Dobrý den. Čech se jmenuju.
 • 00:22:13 A to překvapení, které tady máme,
  to je na tomto stole.
 • 00:22:16 -Tedy první překvapení.
  -No to jsou úžasné knihy.
 • 00:22:19 To je... Já si zkusím tipnout,
  která je nejstarší. Schválně.
 • 00:22:23 Takže tuhle tipuju.
 • 00:22:25 Ta vypadá hodně staře,
 • 00:22:27 ale nejstarší je tato matrika
  z Vyššího Brodu.
 • 00:22:31 Aha, to jsou takové ty,
  co se strkaly do těch holínek?
 • 00:22:33 -Do těch holínek.
  -To už vím náhodou.
 • 00:22:34 -Cestovní.
  -No to je neuvěřitelné.
 • 00:22:37 Nejstarší záznamy jsou z roku 1587.
 • 00:22:39 Trochu jsme se podívali
  na rod Klímů.
 • 00:22:41 -To byla babička za svobodna.
  -Ano.
 • 00:22:44 Já jsem se dozvěděl,
  že je taky z Budějovic,
 • 00:22:46 vlastně rodák, váš prapředek,
 • 00:22:48 ale zjistil jsem, že ten rod přišel
  do Budějovic z Veselí nad Lužnicí.
 • 00:22:55 Genealogické schéma.
 • 00:22:56 To je nejprve genealogické schéma,
  které je takovým částečným vývodem.
 • 00:22:59 A tady se Vladimíru Čechovi
 • 00:23:01 doplnila prázdná místa
  v kolonkách jeho předků.
 • 00:23:05 To jsou domy,
 • 00:23:06 které pan Sassmann zjistil,
  že jste obývali,
 • 00:23:08 nebo vaši předkové.
 • 00:23:10 Podle těch čísel popisných
  jsme zjistili,
 • 00:23:12 že opravdu už v té době,
  což je tady nějaké 19.století,
 • 00:23:15 existovali.
 • 00:23:16 Tak o Veselím nad Lužnicí
  jsem já osobně teda nevěděl.
 • 00:23:19 Tam babička jednoho toho Klímy
  se jmenovala Vermontová,
 • 00:23:25 a ten rod patrně, podle znalostí,
  které mám, pocházel z Itálie.
 • 00:23:29 Ale to se u nás tradovalo, že
  babička má nějaké italské předky!
 • 00:23:33 No vidíte, tak to máte dneska
  potvrzené.
 • 00:23:35 Tak to je teda úžasný.
  Takže:Grazie, molto grazie!
 • 00:23:39 Bene! Bene!
 • 00:23:43 Po těchto překvapivých informacích
 • 00:23:46 jsem se hned s maminkou vydal
  do Veselí nad Lužnicí,
 • 00:23:48 kde nás čekal kronikář města
  pan Václav Jelínek.
 • 00:23:51 -Dobrý den. Těší mě.
  -Čechová.
 • 00:23:53 Vidíte, vzal jsem si matku,
 • 00:23:55 protože nás se to týká
  a jí samozřejmě taky.
 • 00:23:57 Tady ve Veselí byli naši předci.
 • 00:23:59 Byl to rod Klímů,
 • 00:24:01 který se sem přistěhoval
  na začátku 18. století,
 • 00:24:06 a je to tady ten dům za námi,
  dům číslo 109.
 • 00:24:10 -Celý ten zelený dům to byl?
  -Celý ten zelený dům.
 • 00:24:14 O domě, který kdysi patřil předkům
  Hedy Čechové,
 • 00:24:17 se dověděli mnoho zajímavého.
 • 00:24:19 Třeba že ho Matěj Klíma v roce 1852
  prodal městu,
 • 00:24:24 které v něm zřídilo okresní soud,
  kde byla i šatlava,
 • 00:24:28 a že soud tady sídlil
  až do roku 1949.
 • 00:24:34 Zdálo by se, že cesta za mými
  předky právě teď a tady končí,
 • 00:24:37 ale já vím, že to tak není,
 • 00:24:39 protože je přede mnou ještě velice
  dlouhá cesta,
 • 00:24:42 na které mě čeká mnohé překvapení.
 • 00:24:45 Mimochodem, nechtěli byste si to
  také vyzkoušet?
 • 00:24:50 Doporučuje vám to jeden Čech.
 • 00:24:56 Tak dávný čas a vůně let
 • 00:24:59 se k nám zpět vrací,
 • 00:25:05 tak se náš svět s námi točí,
 • 00:25:12 to dávný čas a vůně let
 • 00:25:15 se k nám zpět vrací,
 • 00:25:20 dá se krásně jako báseň číst.
 • 00:25:27 Že v tichu starých kronik
 • 00:25:31 ti kdysi živí spí,
 • 00:25:35 jací byli oni,
 • 00:25:39 jací jsme dneska my?
 • 00:25:43 A člověk - poutník chodí,
 • 00:25:47 někdy žal, někdy smích,
 • 00:25:52 dál ho srdce vodí
 • 00:25:56 po cestách předků svých.
 • 00:26:00 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2010

Související