iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 9. 2010
17:45 na ČT2

1 2 3 4 5

42 hlasů
25965
zhlédnutí

Hledáme své předky

Cyklus o rodokmenech a genealogii

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hledáme své předky

 • 00:00:08 Jen člověk stále hledá,
 • 00:00:12 málo je, co ví,
 • 00:00:16 spát mu klidně nedá
 • 00:00:20 pražádné tajemství.
 • 00:00:25 V zaprášených knihách,
 • 00:00:28 těch ručně vázaných,
 • 00:00:33 mnohé se v nich skrývá
 • 00:00:37 z časů už minulých.
 • 00:00:43 Jestli chcete proniknout
  dál do historie za svými předky,
 • 00:00:47 následuje bádání.
 • 00:00:49 A věřte, že to slovo
  je opravdu namístě!
 • 00:00:54 K hledání pravdy o vašich předcích
 • 00:00:56 slouží především rodinné
  písemné podklady,
 • 00:00:59 jako jsou rodné a křestní listy,
  výuční, oddací, domovské, úmrtní,
 • 00:01:05 vysvědčení, vysokoškolské diplomy,
  pasy, ale také rodinné dopisy,
 • 00:01:10 vyznamenání, vojenské knížky
  i různé průkazy.
 • 00:01:14 Velkou výhrou je,
  když se najde rodinná kronika,
 • 00:01:17 třeba u vzdálených příbuzných,
 • 00:01:19 anebo rukopis vlastního životopisu
  některého z předků.
 • 00:01:30 Tady mám před sebou rodokmen
  Františka Křižíka,
 • 00:01:34 který zachycuje 10 generací
  a celkem mám evidováno 80 osob.
 • 00:01:41 Ten rodokmen začíná
  kolem roku 1700.
 • 00:01:46 Nestarší Matěj Křižík
  je pradědečkem Františka Křižíka
 • 00:01:51 a František Křižík sám
 • 00:01:54 s Pavlínou Štulíkovou
  měl celkem 7 dětí.
 • 00:01:59 Já osobně jsem nestarší člen
  rodiny Křižík,
 • 00:02:04 který žije v České republice.
 • 00:02:08 Tak dávný čas a vůně let
  se k nám zpět vrací,
 • 00:02:15 tak se náš svět s námi točí.
 • 00:02:24 To dávný čas a vůně let
  se k nám zpět vrací,
 • 00:02:32 dá se krásně jako báseň číst.
 • 00:02:38 Cesta po stopách předků znamená,
  že poznáváte místa jejich života -
 • 00:02:42 město, vesničku, domek,
  jejich sad či pole.
 • 00:02:46 Hledat můžete v kronikách obecních,
  farních, školních,
 • 00:02:50 nebo v archivech velkostatků.
 • 00:02:53 Dobrý den, je prosím u vás možné
  nahlédnout do matrik?
 • 00:02:56 -Jistě, pojďte dál.
  -Děkuji.
 • 00:03:01 I to vaše bádání by mělo začít
  v matrikách.
 • 00:03:08 Matriky jsou pramenem
  opravdu nenahraditelným.
 • 00:03:11 Ráda upozorňuji na to,
  že je to jediný historický pramen,
 • 00:03:15 kde jsme vlastně zaznamenáni
  všichni,
 • 00:03:17 a to v den narození,
  respektive křtu,
 • 00:03:20 sňatku, i v den úmrtí,
  respektive ve starší době pohřbu.
 • 00:03:24 Já jsem vám tady něco připravila,
 • 00:03:26 tak předpokládám,
  že by vás to zajímalo.
 • 00:03:29 No jistě,
  tak se na to podíváme.
 • 00:03:31 Takže, kdybyste byl tak hodný,
  já bych vám nabídla rukavičky.
 • 00:03:33 Aha, dobře, vidíte,
 • 00:03:34 že tady v archivním areálu
  v Praze na Chodovci
 • 00:03:36 budeme s paní doktorkou Hradeckou
  jednat v rukavičkách.
 • 00:03:40 -Dobře.
  -Přesně tak.
 • 00:03:42 Takže proč třeba tyhle matriky
  jsou takové uzoučké?
 • 00:03:46 On to tehdy byl takový
  obvyklejší formát,
 • 00:03:49 ale s největší pravděpodobnostní
  to bývá vysvětlováno tak,
 • 00:03:54 že faráři, kteří spravovali
  poměrně velké farní okruhy,
 • 00:03:59 tak matriky vozili sebou.
 • 00:04:02 Nevím, jestli by to byl zrovna
  případ této,
 • 00:04:06 tu pravděpodobně vozil v kočáře,
 • 00:04:08 ale máme ještě mnohem menší,
  opravdu drobounké,
 • 00:04:11 a o těch se říká,
  že objížděli své farníky na koních
 • 00:04:15 a vozili matriku v botě
  jako mušketýři.
 • 00:04:19 -Jo v té holínce?
  -V té holínce ohrnovací, ano.
 • 00:04:22 To byly tehdy jezdecké boty.
 • 00:04:24 -Můžu už se toho tedy dotknout?
  -Samozřejmě.
 • 00:04:26 Toto jsou nejstarší matriky
  z našeho archívu.
 • 00:04:29 Z kterého tak roku?
 • 00:04:31 Obě matriky začínají z roku 1573
  a jsou kutnohorské.
 • 00:04:35 Obě tyto nejstarší matriky
  jsou restaurované
 • 00:04:37 a ve většině archívů už je badatelé
  nedostanou v originále,
 • 00:04:42 protože by velmi trpěly.
 • 00:04:45 Bývají buď digitalizovány,
  ve starší době na mikrofilmu.
 • 00:04:50 Takže já vlastně mám takovou
  výsadu, že to vůbec můžu vidět?
 • 00:04:52 Přesně tak.
 • 00:04:53 A co se v této matrice
  vlastně můžeme všechno dočíst?
 • 00:04:56 Ty osoby jsou zde zapisovány
  podle křestních jmen.
 • 00:04:58 Vidíte, že to je dokonce docela
  čitelné.
 • 00:05:00 Mikuláš, Jiřík, Martin, Marek.
 • 00:05:04 A jakou řečí je to psáno?
 • 00:05:05 Čeština, v této době čeština
  samozřejmě.
 • 00:05:08 Pak přistupují další jazyky -
 • 00:05:10 latina samozřejmě,
  zejména v 18. století,
 • 00:05:13 a my tady ve středních Čechách
  tolik ne,
 • 00:05:17 ale zejména v těch okrajových
  oblastech naší dnešní republiky,
 • 00:05:22 v těch příhraničních, je i němčina.
 • 00:05:25 Takže zde například je napsáno:
 • 00:05:26 "Jiřík Vomáčka a vdova Saloména,
  pozůstalá po nebožtíkovi Václavovi
 • 00:05:32 potvrzuje ve stavu svatého
  manželství"
 • 00:05:35 a tak dále, a tak dále.
 • 00:05:36 Od 13.- 14. století
 • 00:05:40 se v Evropě začínají objevovat
  první předpisy pro vedení matrik.
 • 00:05:46 Například Tridentský koncil
  římskokatolické církve
 • 00:05:50 stanovil v roce 1563 povinnost,
  že platná jsou pouze ta manželství,
 • 00:05:56 která jsou uzavřena před farářem
  a před dvěma svědky.
 • 00:06:02 U nás ale, protože tady byla
  většina země kališnická
 • 00:06:05 a neřídila se těmito předpisy,
 • 00:06:07 tak u nás se to dostalo
  do povědomí jako nařízení
 • 00:06:11 až počátkem 17. století,
 • 00:06:13 kdy v tomto u nás udělal
  asi největší pořádek
 • 00:06:16 pražský arcibiskup
  kardinál Harrach.
 • 00:06:19 Bohužel na mnoha místech naší země
  vzaly matriky za své,
 • 00:06:23 ať už to bylo při požárech,
 • 00:06:25 například koncem 18. století
  v Kamenici nad Lipou,
 • 00:06:28 kdy shořel zámek, fara,
  prostě všechno tam vyhořelo,
 • 00:06:31 anebo potom ještě ke konci
  II. světové války, v květnu 1945,
 • 00:06:37 kdy vyhořely některé fary
  i s matrikami.
 • 00:06:41 To jsou potom pro rodopisce
  nenahraditelné ztráty.
 • 00:06:45 V nejstarší době, jak jsme si již
  ukazovali matriky ze 16. století,
 • 00:06:50 se matriky vedly
  jako soukromoprávní.
 • 00:06:54 V podstatě faráři tam zapisovali
  svoji práci,
 • 00:06:59 to znamená, nebývá tam narození,
  ale křest,
 • 00:07:02 a nebývá tam zaznamenáno úmrtí,
  ale pohřeb.
 • 00:07:06 Tady například před sebou máme
  nejstarší berounskou matriku,
 • 00:07:10 která začíná rokem 1600,
  začíná jako protestantská,
 • 00:07:15 a plynule pokračuje jako katolická
 • 00:07:20 po vypuzení protestantských farářů
  z Čech.
 • 00:07:25 Zdaleka ne jenom faráři,
  zapisovali do nich i kostelníci,
 • 00:07:28 někdy učitelé v pozdější době.
 • 00:07:31 Je to zde i celkem vidět.
  Řekli bychom skoro, že čmáral.
 • 00:07:39 Co je pro tuto matriku úplně
  typické, je to taková zvláštnost,
 • 00:07:42 je tento zápis, kde protestantský
  farář, který odchází do exilu,
 • 00:07:48 píše do matriky svůj poslední
  zápis.
 • 00:07:52 Ale vidím, pane Čech,
  že mě moc neposloucháte!
 • 00:07:55 Vy jste se nám tady trochu začetl!
 • 00:07:57 Já jsem se začetl.
  Já se to pokouším rozluštit.
 • 00:08:00 Zajímavé je,
  že tady je 20. Septembris,
 • 00:08:03 -čili se používá...
  -Ano, latina.
 • 00:08:06 Nepoužívalo se září třeba,
  ale tady jsem přečetl:
 • 00:08:07 "Kmotr Václav Franta".
 • 00:08:09 -Výborně, no výborně!
  -Takže je to opravdu česky.
 • 00:08:11 -Je to úžasný!
  -Vidíte, je to v češtině,
 • 00:08:13 a v této době je ještě písmo
  poměrně pro nás čitelné.
 • 00:08:17 Pořádek do matričních zápisů
  zavedla Marie Terezie
 • 00:08:20 v 2. polovině 18. století.
 • 00:08:23 Nařídila vedení matrik v rubrikách
  s uvedením čísla domu, usedlosti
 • 00:08:27 a také povinnost psát příjmení.
 • 00:08:31 Ženy po muži, děti po otci.
 • 00:08:35 Do té doby se častokrát jmenoval
  manžel po manželce.
 • 00:08:37 Třeba se přistěhoval na chalupu
  k Hrdličkové,
 • 00:08:40 tak byl prostě Hrdlička.
 • 00:08:42 A to jeho původní příjmení
  bylo zapomenuto?
 • 00:08:45 To bylo zapomenuto.
 • 00:08:47 Hlavní identifikační bylo to,
  že je teď Hrdlička.
 • 00:08:51 V té době dochází i ke sčítání
  domů a lidí.
 • 00:08:54 Pokud vím, od roku 1781
  byly matriky prohlášeny
 • 00:08:58 veřejnoprávními knihami,
  na které dohlíží stát.
 • 00:09:03 Josef II. zavádí samostatné vedení
  matrik zvlášť pro narozené, oddané,
 • 00:09:08 zvlášť pro zemřelé, a pro každou
  vesnici té farnosti samostatně.
 • 00:09:15 Ne vždy se to dodržovalo.
 • 00:09:16 Bývá to někdy třeba pro tři
  vesnice a podobně.
 • 00:09:19 Z našeho hlediska ale,
  toho genealogického výzkumu,
 • 00:09:22 je s tím samozřejmě více práce.
 • 00:09:24 Když to bylo v jedné knize,
  dělá se to snadněji.
 • 00:09:27 Dobře, a když se podívám třeba
  do téhle knihy,
 • 00:09:29 tak já tady vidím jméno,
  pletu se, nebo je to tak?
 • 00:09:32 -Pan Bedřich Smetana.
  -Ano, vidíte správně.
 • 00:09:35 -A to je přímo ten...?
  -To je přímo on, ano.
 • 00:09:38 To je matrika z Obříství
 • 00:09:40 a je to záznam druhé svatby
  Bedřicha Smetany.
 • 00:09:43 Toto je svatba
 • 00:09:44 s jeho druhou ženou Barborou,
  zvaná Betyna, Ferdinandiovou.
 • 00:09:51 Zápis je zajímavý tím,
  že na téže stránce
 • 00:09:54 je i zápis o sňatku jeho bratra
  Františka Smetany,
 • 00:09:59 který byl revírníkem
  u Thurn-Taxisů,
 • 00:10:02 a velmi pravděpodobně k němu
  Bedřich Smetana jezdil na návštěvy
 • 00:10:08 a tam se poznal
  se svojí budoucí ženou,
 • 00:10:10 protože manželkou Karla Františka
  Smetany byla sestra Betyny,
 • 00:10:15 později Smetanové, Albertina,
  takže dva bratři...
 • 00:10:19 -To byl takový rodinný sňatek.
  -Ano, úplně rodinný podnik.
 • 00:10:22 Dva bratři si vzali dvě sestry.
 • 00:10:26 Josef II. dokonce vydal patent,
 • 00:10:28 kde bylo i vytištěno farářům
  jako vzor,
 • 00:10:31 jak mají rubriky křtů, svateb,
  pohřbů vypadat.
 • 00:10:34 Byly velice stručné,
 • 00:10:35 ale přesto si někde pan farář
  dovolil tam napsat i něco navíc
 • 00:10:40 a nám to oživuje ten rodokmen.
 • 00:10:43 Například jsem objevil v matrice
 • 00:10:45 ve farnosti Krásná Hora
  na Havlíčkobrodsku
 • 00:10:47 takový zápis z 19. století,
  kde je napsáno:
 • 00:10:53 "Ženich se noc před svatbou
  v hospodě Ve Skále opil a pral
 • 00:10:57 a oddavky zaspal, svatbu jsem
  následně nevěstě rozmluvil."
 • 00:11:02 -No to je úžasný.
  -Úžasný!
 • 00:11:07 Původní farní matriky,
 • 00:11:08 snubní protokoly, ohledací listy
  a tak dále,
 • 00:11:10 byly převzaty státními
  či okresními archivy v roce 1950.
 • 00:11:19 Vyšlo několik matričních zákonů.
 • 00:11:20 Ten poslední matriční zákon,
 • 00:11:22 který upravuje
  dnešní vedení matrik,
 • 00:11:24 je z 1. července roku 2001.
 • 00:11:28 Lituji budoucí genealogy,
 • 00:11:31 protože tyto matriky
  jsou vedeny velmi stručně.
 • 00:11:34 Tam už nejsou povolání dědečků,
 • 00:11:37 vlastně když vezmeme potom
  ty potomky rodičů, snoubenců,
 • 00:11:42 nic takového tam není.
 • 00:11:45 Je tam jenom otec, matka, ženich,
  nevěsta, nic víc.
 • 00:11:49 Takže co se zákonů týče,
  Josef II. z toho vychází nejlépe.
 • 00:11:51 Ano, ano. I zákon ještě
  z těch 50.let je podrobnější.
 • 00:11:56 Dneska je to velmi stručné.
 • 00:11:58 Je nutné se ještě zmínit,
 • 00:12:00 že vedle římskokatolických farností
  je možné najít informace
 • 00:12:03 i v matrikách židovských,
  evangelických a také vojenských.
 • 00:12:08 Ty jsou ve vojenském archivu.
 • 00:12:11 Ono se taky, pane Čechu, může stát,
  že narazíte v matrikách na zápisy,
 • 00:12:15 které jsou prostě nepřesné,
  které jsou neúplné.
 • 00:12:18 A navíc se vám třeba stane,
  že počátkem 17.století
 • 00:12:23 nemáte u křtu uvedenou
  ani matku dítěte.
 • 00:12:27 Aha, takže se vlastně ukazuje,
  že ani matka vždycky není jistá!
 • 00:12:32 Je to veliký zádrhel pro toho
  rodopisce,
 • 00:12:34 protože se třeba někdy kvůli tomu
  nedostane dál.
 • 00:12:37 A důvod je jednoduchý.
 • 00:12:39 Je to proto, že to byly
  křestní matriky, křestní zápisy,
 • 00:12:43 a ten farář tam hlavně potřeboval
  mít zapsáno,
 • 00:12:45 kdo byl kmotrem toho dítěte.
 • 00:12:48 Takže mnohdy tam máte jenom jméno
  otce, někdy ani ta matka není,
 • 00:12:51 ale hlavně je tam 4 - 5 řádků
  o kmotrovi
 • 00:12:55 a někdy tam zase ale bohužel není
  napsaný otec.
 • 00:12:59 Tam platí to české přísloví.
 • 00:13:02 A to je potom...
  Co se potom dělá v takovém případě?
 • 00:13:06 No tak farář dříve tam napsal
  jenom třeba zápis:
 • 00:13:11 "Otec se utopil za kamny v louži."
 • 00:13:13 Aha. (smích)
 • 00:13:15 Nebo jsem našel u jednoho mého
  předka: "Pacholek Bartoloměj utek."
 • 00:13:20 Anebo tam je třeba:
  "Otec zmrzl za kamny."
 • 00:13:23 -A to znamená co?
  -Já nevím, prostě že zmizel.
 • 00:13:27 Tak to byly křestní matriky,
 • 00:13:29 a co se týká těch pohřebních
  matrik, tam je třeba počítat s tím,
 • 00:13:33 že tu nejde o datum narození
  nebo úmrtí, ale toho úkonu.
 • 00:13:37 No, a když člověk umřel,
  tak k němu přišel prostě farář,
 • 00:13:40 ten odhadl, kolik tak té osobě
  asi je,
 • 00:13:43 napsalo se tam,
  že je jí asi tolik a tolik,
 • 00:13:46 takže mně se tam stalo,
 • 00:13:47 že tam mám v rodě nějakou
  Magdalenu Sassmanovou,
 • 00:13:50 tam je, že umřela ve věku 103 let,
  tak jsem si ještě říkal:
 • 00:13:53 "No, tak to je jak na Kavkaze.
  Takovéhle věky!"
 • 00:13:57 No, a když jsem potom šel
  do matriky křtů,
 • 00:14:00 tak jsem našel, že jí bylo 75.
 • 00:14:03 Tam je, představte si,
  až těch 30 let rozdíl.
 • 00:14:08 Kdo ví, jak to bylo,
 • 00:14:11 všichni jsou už prach,
 • 00:14:16 kdo ví, jak se žilo,
 • 00:14:20 hledej v matrikách.
 • 00:14:24 Dají se nějaké kuriozity najít
  třeba i v matrikách pohřebních?
 • 00:14:28 To si myslím, že asi ne.
 • 00:14:30 No tak pravda je ta,
 • 00:14:31 že pohřební matriky neoplývají
  tolik tím humorem,
 • 00:14:33 ale přeci jenom se tam občas
  některé kuriózní zápisy najdou.
 • 00:14:38 Já bych si dovolil citovat
  třeba tady:
 • 00:14:41 "Dítě bylo přeukrutně bičováno."
 • 00:14:43 Takže vidíme, že sadisté byli
  i dříve.
 • 00:14:46 Potom tam taky mám třeba
  ve vlastním rodě případ,
 • 00:14:48 kdy v Žumberku u Nových Hradů
 • 00:14:50 pan farář velice svérázným
  způsobem,
 • 00:14:53 když pochovával nebožtíka,
 • 00:14:55 tak jej tam latinsky
  charakterizoval,
 • 00:14:57 takže tam je třeba u jednoho
  mého předka,
 • 00:14:59 o kterém tedy hned vím víc, napsal,
  že byl sice vysoký, ale idiot.
 • 00:15:05 Takže by mě to moc nepotěšilo.
 • 00:15:09 Tady čtu: "Svatební smlouva Václava
  a Alžběty Zemanských manželů",
 • 00:15:15 to přečtu, ale ten zbytek,
  to už je velký oříšek.
 • 00:15:18 Číst takováhle stará písma,
 • 00:15:20 to může být problém nejenom
  pro běžné badatele,
 • 00:15:24 ale i pro vzdělance, že?
 • 00:15:26 Máte svatou pravdu.
 • 00:15:29 Toto je svatební smlouva
  psaná česky kurentem.
 • 00:15:34 Takže tohle je kurent?
 • 00:15:35 Ten kurent se správně nazývá
  novogotické písmo kurzivní,
 • 00:15:40 které může mít různé formy.
 • 00:15:42 Pro běžné psaní se používal
  takzvaný kurent
 • 00:15:47 a pro zvláštní dokumenty písmo
  polokurzívní, nebo písmo kreslené.
 • 00:15:57 Další písmo je takzvané
  písmo humanistické,
 • 00:16:00 lidově se mu říká latinka,
 • 00:16:04 proto, že prapůvodně jím byly
  psány především latinské texty.
 • 00:16:10 A tak to jsou hlavní písma,
  se kterými se rodopisec
 • 00:16:14 hned na začátku své činnosti
  musí nějak vypořádat.
 • 00:16:19 K latinské kultuře se naše země
  přiklonila po 9. století,
 • 00:16:22 kdy se začalo psát latinkou.
 • 00:16:24 Od té doby písmo prošlo
  svým určitým vývojem.
 • 00:16:28 Až od první poloviny 19. století,
  především pak zásluhou knihtisku,
 • 00:16:33 se ujalo a dodnes používá písmo
  humanistické, zvané latinka.
 • 00:16:38 Ale laický rodopisec
  se bude už od 16. století
 • 00:16:41 potýkat v českých i německých
  textech
 • 00:16:44 s novogotickými písmeny kurzivními
 • 00:16:46 a v latinských textech
  s písmem humanistickým.
 • 00:16:53 Švabach, kurent, latina,
 • 00:16:57 kde byl konec a jak vznik?
 • 00:17:01 Na tohle svůj patent má
 • 00:17:05 genealog - odborník.
 • 00:17:09 V kurzu pro začínající rodopisce
  je výuce čtení starých textů
 • 00:17:15 věnována celá polovina
  učebního času.
 • 00:17:20 Máme k tomu vydanou učebnici,
  která vede účastníky kurzu tak,
 • 00:17:26 že jdou od jednoduššího
  ke složitějšímu.
 • 00:17:30 Začínají humanistickým písmem,
 • 00:17:33 ale pochopitelně musí se naučit
  i kurent,
 • 00:17:37 protože kurent byl úředním písmem
  od dob Marie Terezie.
 • 00:17:43 Jiný vývoj proběhl u číslic.
 • 00:17:45 Arabské číslice,
  které zavedly nulu,
 • 00:17:47 i když se jim říká arabské,
  byly převzaty z Indie
 • 00:17:51 a do Evropy přišly
  koncem 10. století.
 • 00:17:55 Do Čech až v polovině 14. století.
 • 00:17:58 Při čtení starých textů
  je třeba také vědět,
 • 00:18:00 co znamenají různé zkratky,
  například kontrakce a suspenze.
 • 00:18:07 Může se stát, že v matrice
  nenajdu místo a narození předka?
 • 00:18:11 No to se může taky stát,
 • 00:18:13 a takovým nejhlavnějším důvodem
  nebo nejčastějším důvodem je,
 • 00:18:17 že ten váš předek se narodil
  pod úplně jiným příjmením,
 • 00:18:21 protože dříve nebyla ta příjmení
  uzákoněna
 • 00:18:24 a každý se jmenoval za život
  x-krát různě.
 • 00:18:27 A podle čeho ta příjmení dostávali
  ti lidé?
 • 00:18:30 No, tak oni je dostávali většinou
  podle chalupy, kde se narodili.
 • 00:18:34 Takže on mohl mít za život
  pětkrát, šestkrát něco jiného.
 • 00:18:39 Třeba já mám předka,
 • 00:18:40 který byl jednou Hrdlička,
  jednou Kukačka.
 • 00:18:42 Prostě bydlel na té chalupě
  u Hrdličků, tak byl Hrdlička.
 • 00:18:45 Pak byl u Kukačků, tak byl Kukačka.
 • 00:18:49 Úplně největší zajímavostí
  jsou novokřtěnci,
 • 00:18:53 kteří přicházeli ve 20.letech
  16.století.
 • 00:18:56 Byla to náboženská sekta,
  která zamítala křest dětí.
 • 00:19:00 Křtili jenom dospělé,
 • 00:19:02 a potom jejich stoupence,
  kteří už byli pokřtěni předtím,
 • 00:19:06 znovu křtili, proto novokřtěnci.
 • 00:19:08 Bohužel, nedochovaly se
  žádné seznamy těch pokřtěných.
 • 00:19:12 Novokřtěncům se tady na Moravě
  říkalo toufaři.
 • 00:19:15 A příjmení Toufar je poměrně běžné
  a na Moravě se vyskytuje často,
 • 00:19:20 takže Toufaři-novokřtěnci.
 • 00:19:24 Bylo jich tady asi 20 tisíc,
 • 00:19:25 co se dá nějak statisticky
  zpracovat z Toufarských kronik,
 • 00:19:31 které se zachovaly,
 • 00:19:32 poslední novokřtěnci museli
  potom od nás odejít v r. 1622,
 • 00:19:37 takže byli tady zhruba 100 let.
 • 00:19:41 No, já když jsem se začínal
  asi před pěti lety
 • 00:19:43 zajímat o své vlastní předky,
 • 00:19:47 tak nejprve jsem narazil na to,
 • 00:19:49 že vlastně výskyt mého příjmení
  je velmi častý
 • 00:19:52 a vždy jsem bojoval s tím,
 • 00:19:53 že jsem musel odlišit
  své vlastní předky od lidí,
 • 00:19:56 kteří mají stejné příjmení,
 • 00:19:57 ale jsou z hlediska mého rodu
  úplně cizí.
 • 00:20:02 Až jsem se dostal k nejstaršímu
  předku,
 • 00:20:05 který se jmenoval Urban,
  syn Vávrův.
 • 00:20:09 Musel se narodit někdy okolo
  roku 1550,
 • 00:20:13 a vím, že před rokem 1600
  měl 4 syny.
 • 00:20:18 Dva z těch čtyř synů nesli později
  jméno Urban, nebo příjmení Urban,
 • 00:20:24 a dva z nich nesli příjmení
  Urbánek.
 • 00:20:28 Urbánek se říká někomu,
  o kom víme,
 • 00:20:30 že vedle žije jeho otec
  a musíme je od sebe odlišit.
 • 00:20:33 Říká se Urban starý, Urban mladý,
 • 00:20:36 ale Urban a Urbánek,
  nebo Pavel a Pavlíček
 • 00:20:39 je mnohem přirozenější a kratší.
 • 00:20:42 Já jsem sice Jirásek,
  a z Hronova,
 • 00:20:44 ale s mistrem Aloisem Jiráskem
  příbuzný nejsem.
 • 00:20:48 Za mých dětských let,
 • 00:20:50 kdy ještě Alois Jirásek
  žil, tady v Hronově bylo
 • 00:20:53 na 670 rodin toho jména,
  bylo docela běžné.
 • 00:20:59 Aby se tu vůbec doptal někdo,
  musel znát přídomek.
 • 00:21:03 A tak tedy byl Jirásek Dlouhý,
  Rovný, Hedvábný, dokonce Bulíček,
 • 00:21:07 Neřád, Lajerák, Macánek,
  a tak dále.
 • 00:21:12 Na mistra Aloise Jiráska
  se jedině doptal jako na pana radu,
 • 00:21:16 on byl zemským školním radou,
  tak to byli Radovi.
 • 00:21:22 Pocházel z chalupy pod kostelem,
 • 00:21:24 a proto se celé rodině říkalo
  Jiráskovi Podkostelní.
 • 00:21:27 Původně ale pocházeli tito
  Jiráskové z Dvorských Jirásků,
 • 00:21:34 kteří na dvě stě roků hospodařili
 • 00:21:35 na velkém svobodnickém statku,
  někdejším dvoře.
 • 00:21:41 Dodnes je Dvorská ulice v Hronově.
 • 00:21:43 Tak to vidíte.
  On se ten náš slavný literát
 • 00:21:46 klidně mohl jmenovat Alois Rada,
  nebo dokonce Alois Dvorský.
 • 00:21:53 V Národním archivu v Praze
  jsou uloženy židovské matriky
 • 00:21:56 i patent Josefa II. z roku 1787,
  který nařizoval,
 • 00:22:01 aby si každý Žid zvolil stálé
  německé předjmení i rodinné jméno.
 • 00:22:06 Do té doby se stávalo,
  že jeden člověk byl veden
 • 00:22:09 v několika soupisech
  pod různými jmény.
 • 00:22:12 Kdo neuposlechl,
  přišly tresty a vysoké pokuty.
 • 00:22:16 V nařízení stálo:
 • 00:22:17 "Žid, který bude používat
  staré jméno a příjmení,
 • 00:22:20 bude trestán pokutou 50 zlatých
  a je-li nemajetný,
 • 00:22:23 bude i s rodinou vypovězen
  z dědičných zemí."
 • 00:22:27 Existoval tzv. Tirschův seznam
 • 00:22:28 povolených a zakázaných
  mužských a ženských jmen.
 • 00:22:31 Někde dokonce určovali jména
  přímo vládní úředníci.
 • 00:22:37 Židé si prý ta svá příjmení
  kupovali,
 • 00:22:40 a záleželo na tom, kolik dal.
 • 00:22:42 A když dal málo,
  dostal ošklivé příjmení.
 • 00:22:44 Ano, korupce v českých zemích
  vládla už dříve
 • 00:22:48 a není to až třeba v pozdějších
  dobách.
 • 00:22:51 Takže tam se stalo,
  že když hodně dal,
 • 00:22:53 tak dostal krásné příjmení,
 • 00:22:55 například Žid,
  který hodně zaplatil,
 • 00:22:57 tak dostal třeba Blumenfeld,
 • 00:23:00 nebo dostal Rosenfeld -
  růžové pole.
 • 00:23:03 Ovšem když dal málo,
  tak jsem slyšel i takový případ,
 • 00:23:05 že dostal třeba Suchařípa,
  anebo dostal třeba Zápachkanálu,
 • 00:23:10 čili strašné jméno.
 • 00:23:12 -Hm, a to bylo česky nebo...
  -Kanalgeruch, německy.
 • 00:23:16 Hned v prvním díle našeho pořadu
  mě pátrání po předcích tak zaujalo,
 • 00:23:21 že jsem se rozhodl poprosit
  pana inženýra o laskavost.
 • 00:23:25 Pane inženýre, myslíte si,
 • 00:23:26 že by bylo možné zapátrat
  i po mých předcích?
 • 00:23:29 Určitě.
 • 00:23:30 Moc daleko to nebudu chtít,
  jenom tak k Praotci Čechovi,
 • 00:23:33 to bude bohatě stačit.
 • 00:23:34 -Myslíte toho, co skončil na Řípu?
  -Ano, přesně tak.
 • 00:23:36 Tak takhle hluboko do minulosti
  se ještě žádný rodopisec nedostal,
 • 00:23:39 -ale zkusíme.
  -Výborně! Dobře.
 • 00:23:41 Takže já jsem si přinesl několik
  materiálů, jestli dovolíte,
 • 00:23:44 které uspořádala moje starostlivá
  matka.
 • 00:23:47 -Já žasnu.
  -To je jenom začátek.
 • 00:23:50 Vy jste přinesl rodovou kroniku!
 • 00:23:52 No, rodovou kroniku,
  to je možná silné slovo.
 • 00:23:54 No, vy jste přinesl celý archiv!
 • 00:23:57 No, tady jsou další materiály,
  různé fotografie,
 • 00:24:01 ale různé dokumenty jsou tady také,
  které mohou leccos vysvětlit.
 • 00:24:08 Na začátku to vypadá dobře.
 • 00:24:10 Většinou někdo přijde
  a neví ani jméno svého dědy.
 • 00:24:12 Tak u nás v rodině se traduje,
 • 00:24:13 že část rodu pochází z jižních
  Čech, část je ve středních Čechách,
 • 00:24:17 část kolem Plzně,
 • 00:24:19 z otcovy strany
  Rychnov nad Kněžnou,
 • 00:24:21 no a potom Ukrajina.
 • 00:24:22 Já požádám kolegy z genealogické
  společnosti.
 • 00:24:24 Jinak to teda neděláme,
  ale že jste to vy,
 • 00:24:26 jinak jsme jenom zájmový spolek,
  který na zakázku nic nedělá.
 • 00:24:29 Dobře, tak já už jsem vám
  předem vděčen,
 • 00:24:31 ať najdete cokoliv.
 • 00:24:33 Zkusíme dohledat, co se dá,
  ale bude to chvilku trvat.
 • 00:24:36 Málokdo si uvědomuje,
  že každý máme stejný počet předků,
 • 00:24:39 každý má dva rodiče,
  čtyři prarodiče, osm praprarodičů,
 • 00:24:43 a když se dostaneme třeba
  deset generací do minulosti,
 • 00:24:45 tak už je to 1024 předků.
 • 00:24:48 O tom, jaké zajímavosti
  nás mohou potkat
 • 00:24:50 při sestavování vlastního
  rodokmenu,
 • 00:24:53 si něco povíme v další části
  našeho cyklu.
 • 00:24:57 Tak dávný čas a vůně let
 • 00:25:00 se k nám zpět vrací,
 • 00:25:06 tak se náš svět s námi točí.
 • 00:25:14 To dávný čas a vůně let
 • 00:25:16 se k nám zpět vrací,
 • 00:25:22 dá se krásně jako báseň číst.
 • 00:25:28 Že v tichu starých kronik
 • 00:25:32 ti kdysi živí spí,
 • 00:25:36 jací byli oni,
 • 00:25:40 jací jsme dneska my?
 • 00:25:45 A člověk - poutník chodí,
 • 00:25:49 někdy žal, někdy smích,
 • 00:25:53 dál ho srdce vodí
 • 00:25:57 po cestách předků svých.
 • 00:26:02 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2010

Související