iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 12. 2011
15:15 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
2848
zhlédnutí

Výtvarnické konfese II

Vladimír Kopecký

Cyklus dokumentů, v němž přední čeští výtvarníci reflektují svůj pohled na svět výtvarného umění a vlastní místo v něm

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Výtvarnické konfese - Vladimír Kopecký

 • 00:00:29 Chuť malovat, to těžko řeknu,
  kdy se ve mně co objevilo.
 • 00:00:34 Jen si pamatuji si,
  že už v pěti letech
 • 00:00:37 jsem chtěl být malířem.
 • 00:00:46 Z jakých důvodů,
  to dnes nedokážu říct.
 • 00:00:50 Tenkrát bych to neřekl
  už vůbec.
 • 00:00:52 Jen jsem něco nakreslil
  a máma se tvářila,
 • 00:00:56 že se jí to líbí.
 • 00:00:58 A mně se to zdálo,
  že je to úžasné a že budu umělcem.
 • 00:01:14 Mám vzpomínku na to,
  co jsem namaloval,
 • 00:01:17 přesnou,
  protože jsem nakreslil koně.
 • 00:01:22 Kterej kluk, když uvidí koně,
  aby se mu nelíbil?
 • 00:01:25 A právě máma mi to chválila
  a ukazovala to tátovi.
 • 00:01:28 A ten povídal:
  "No, nic moc."
 • 00:01:31 A ona mu říká:
 • 00:01:33 "Ty seš tak pitomej!
  To mu to nemůžeš pochválit?!"
 • 00:02:12 Měl jsem vždycky takovou potřebu
  být hlavně jiný než ti ostatní.
 • 00:02:20 Kopíroval jsem z knížek,
  co mě zaujalo.
 • 00:02:23 Různé historické výjevy, figury
  a i zvířata.
 • 00:02:27 A taky jsme se pokoušel
  kreslit,
 • 00:02:30 jak jsme my ve škole říkali -
  dle přírody.
 • 00:02:33 Kreslil jsem venku.
  A jen si pamatuju,
 • 00:02:36 že to bylo mnohem horší,
  protože ta předloha,
 • 00:02:42 nějaké umělecké dílo
  nebo něco,
 • 00:02:45 tak tam už jsem to měl
  vypreparovaný, předvedený ve stylu.
 • 00:02:49 Kdežto venku jsem najednou tápal
  a hledal jsem, o co jde.
 • 00:03:02 Protože jsem byl uznávaný kreslíř
  školy,
 • 00:03:06 tak jsem si myslel,
  že si můžu dovolit.
 • 00:03:10 A trošku to mám asi v povaze,
  někdy rád dělám naschvály.
 • 00:03:16 A paní učitelka se tak rozzlobila,
  to přišlo z Německa,
 • 00:03:21 dala mi dokonce šestku,
  jako špatnou známku.
 • 00:03:29 Ale tím mě chtěla jenom trochu
  umravnit.
 • 00:03:32 Pak jsem na konci roku
  dostal jedničku.
 • 00:03:38 Moje životní cesta byla
  opravdu daná
 • 00:03:42 mým prohlášením v pěti letech,
  že budu umělcem, malířem.
 • 00:03:46 Čili ve škole jsem vždycky myslel
  na to,
 • 00:03:50 že budu malovat, kreslit
  a že půjdu na nějakou školu.
 • 00:03:55 Já jsem se postupně dozvídal,
  že takové školy vůbec existují.
 • 00:03:58 Že půjdu na některou
  z uměleckých škol.
 • 00:04:13 Když byl konec války,
  tak šel otec pracovat do Děčína
 • 00:04:18 a já jsem původně myslel,
  že půjdu na grafickou školu
 • 00:04:22 a pak na UMPRUM
  nebo na akademii.
 • 00:04:25 A protože jsme šli do toho
  Děčína,
 • 00:04:28 tak jsem hledal školu,
  kde se kreslí a maluje.
 • 00:04:31 No a jediná blízko byla
  kamenicko-šenovská sklářská škola.
 • 00:04:37 Tak jsem se dostal ke sklu,
  o kterém jsem nic nevěděl.
 • 00:05:07 Můj vztah ke sklu
  jsem si vytvářel až na škole
 • 00:05:10 v Kamenickém Šenově.
 • 00:05:13 Teprve tam jsem se seznamoval
  s tím materiálem.
 • 00:05:16 Přes strašlivou nešikovnost,
  kterou jsem měl,
 • 00:05:19 jsem se přeci jen dobral toho,
  že jsem ho pak dělal rád.
 • 00:05:45 V Kamenickém Šenově
  to byla malá škola.
 • 00:05:48 Tam nebylo mnoho žáků
  a byla tam skvělá atmosféra.
 • 00:05:53 Tam se všichni učitelé jevili
  pro mě jako bohové.
 • 00:05:58 V té škole byl pro mě
  nejvýraznější osobou figurovou
 • 00:06:03 René Roubíček.
 • 00:06:05 Já jsem byl v Kamenickém Šenově
  ve škole dva roky.
 • 00:06:08 Potom přišla jakási nabídka
  z Nového Boru,
 • 00:06:13 že studenti,
  kteří mají určitý prospěch,
 • 00:06:16 tak že mohou
  přejít do Nového Boru,
 • 00:06:19 protože v Kamenickém Šenově
  byla škola tříletá.
 • 00:06:22 A v Novém Boru povýšila
  na čtyřletou s maturitou.
 • 00:06:26 Kde byl neméně skvělý druhý učitel,
  a to byl Libenský.
 • 00:06:30 Ten byl výborný a ten mně poradil,
  abych šel na UMPRUM.
 • 00:06:44 V tu dobu bylo rozhodnuto,
  že sklo povede Kaplický.
 • 00:06:48 Tak jsme dělali zkoušku
  a přijímal nás už on.
 • 00:06:54 Politika se v té době samozřejmě
  projevovala,
 • 00:06:59 tak jako v celém státě,
  se všemi těmi neradostnými věcmi,
 • 00:07:05 nepříjemnostmi, co bylo.
 • 00:07:08 Ale na té škole
  právě díky Kaplickému
 • 00:07:14 jsme my v ateliéru byli chráněni
  před stupiditou doby tím,
 • 00:07:21 že se pořád mluvilo v termínech
  a kritériích
 • 00:07:25 toho opravdového umění
  a snahy po skutečném umění.
 • 00:07:29 Kaplický přinesl takové to
  seznámení se se světem,
 • 00:07:34 určité duchovní noblesy.
 • 00:07:37 Mluvil o událostech, o kterých jsme
  do té doby neslyšeli.
 • 00:07:41 To byl člověk hlubokého myšlení.
  Já jsem se cítil opravdu dobře.
 • 00:07:46 Já jsem byl rád.
  Já jsem se na UMPRUM
 • 00:07:49 cítil dobře,
  já jsem tam byl rád.
 • 00:07:52 Na UMPRUM
  se mi vysloveně líbilo.
 • 00:07:55 Já jsem po tom šíleně toužil
  se na tu školu dostat.
 • 00:07:57 A zdálo se mi to v té době ještě
  na sklářské škole skoro nemožné.
 • 00:08:05 Pro mne sklo není cílem.
  Jeho podoba cílem vyjádření,
 • 00:08:13 ale prostředkem
  k nějakému vyjádření.
 • 00:08:16 Ne pro tu krásu a kvalitu
  skla.
 • 00:08:19 Taky jsem kdesi napsal,
  že jdu ve skle za podstatou,
 • 00:08:26 za myšlenkou,
  a že to udělám tak i tak.
 • 00:08:31 Že z toho skla i kůži sedřu
  až na krev, bude-li to třeba.
 • 00:08:37 No, to je trošku efektní,
  líbivý výraz,
 • 00:08:41 ale pravda je,
  že jsem se snažil nedbat
 • 00:08:44 jeho vlastností a myslel jsem si,
  že se prokoušu k něčemu jinému.
 • 00:08:48 Taky jsem v 60. letech říkal,
  že budu dělat ošklivé sklo.
 • 00:08:53 A tak jsem ho dělal.
 • 00:08:55 Dnes tomu nepřikládám ten
  význam,
 • 00:08:58 který jsem tenkrát myslel.
  Dělám sklo oboje.
 • 00:09:02 I to ošklivé i to,
  které zdůrazňuje tu krásu skla.
 • 00:09:08 Ale jako že by to pro mě
  bylo dogmatem nebo cílem,
 • 00:09:13 kterého musím dosáhnout,
  tak to není.
 • 00:09:16 Dělám s tím sklem zrovna tak,
  jak potřebuju.
 • 00:09:18 A nebo když je to zakázka
  do architektury,
 • 00:09:21 jak si to vyžaduje prostor,
  ve kterém to stojí.
 • 00:09:28 Na konci 2. ročníku,
  my jsme jezdili každé léto
 • 00:09:35 na takzvané praxe,
  to znamená do sklářských továren.
 • 00:09:39 A tam jsem si totálně při broušení
  skla rozbil obličej.
 • 00:09:43 Měl jsem ho zcela znetvořený
  a zdeformovaný.
 • 00:09:47 Z toho jsem se dlouho dostával
  a můj pro mě
 • 00:09:52 a nejen pro mě odpudivý obličej
  se časem
 • 00:09:56 za pomocí plastických operací
  dopracoval
 • 00:10:00 jakž takž ke snesení,
  že se na to dalo i dívat.
 • 00:10:08 Když jsem byl v téhle té
  pro mě strašné situaci,
 • 00:10:13 protože kromě jiného jsem
  si říkal:
 • 00:10:15 "Teď se na mě žádná holka nepodívá,
  natož ještě něco jiného."
 • 00:10:22 A v takové té depresi jsem si
  řekl,
 • 00:10:24 že musím dát celé své snažení
  do umění.
 • 00:10:28 A chtěl jsem ovšem také zároveň
  změnit svůj styl.
 • 00:10:31 Zdálo se mi všechno to,
  co jsem dělal předtím, malicherné.
 • 00:10:35 A začal jsem kreslit takové jakési,
  už teď ani přesně nevím co,
 • 00:10:40 ale byly to jen
  takové všelijaké škrtance
 • 00:10:46 a jakési hrůzné podobizny.
 • 00:10:52 Ten úraz byl pro mne samozřejmě
  obrovským
 • 00:10:57 zásahem do mého života
  a všechno se pro mě změnilo.
 • 00:11:01 A já jsem se najednou cítil
  ke světu směrem proti němu.
 • 00:11:05 Ne v souladu s ním, i když jsem
  nikdy nebyl moc v souladu.
 • 00:11:11 Já jsem ten svět
  viděl i dřív
 • 00:11:16 spíš v té jeho tragické
  tónině,
 • 00:11:20 i když k tomu třeba nebyly
  důvody,
 • 00:11:24 ale já jsem vždycky spíš
  vyhledával samotu
 • 00:11:28 a myslel jsem spíš v chmurných
  dimenzích.
 • 00:11:31 Po úraze jsem to všechno viděl
  ještě strašnější.
 • 00:11:38 Ale člověk si myslí, jak se životem
  mění v některých věcech.
 • 00:11:46 To říkám teď, ale myslím si,
  že zas tolik jsem se nezměnil.
 • 00:11:52 Neumím říct, jestli tenhle ten můj
  životní postoj,
 • 00:11:55 tohle to stanovisko -
  jestli je do značné míry
 • 00:12:00 ovlivněno tím mým úrazem,
  protože to byl
 • 00:12:04 opravdu výjimečný zásah
  do života.
 • 00:12:08 Ale já si někdy myslím,
  že to ve mně bylo
 • 00:12:12 od samého začátku,
  co jsem se tu objevil.
 • 00:12:18 Beru svět spíš
  z té tragické stránky.
 • 00:12:22 Takže já vlastně nevím,
  jaký jsem.
 • 00:12:25 No, mám ten základní pocit,
  který mě už pronásleduje
 • 00:12:29 už od mládí -
  co jsme a odkud přicházíme.
 • 00:12:32 Já jsem se vždycky trápil tím,
  co bylo před začátkem.
 • 00:12:37 Všechno to začalo Velkým třeskem,
  ale předtím nebylo nic.
 • 00:12:40 Jak to nebylo nic?
  Tak spíš bylo nic.
 • 00:12:45 Moje primitivní povaha
  si nedovede představit,
 • 00:12:49 že něco vůbec nebylo
  a že to je bez začátku.
 • 00:12:53 Zrovna tak mě ale trápí
  konec.
 • 00:12:56 Jakože jednou to všechno
  skončí,
 • 00:12:58 všechno naše snažení,
  všechno je to marné.
 • 00:13:02 A později jsem přidal -
  jak to,
 • 00:13:05 že i to moje umění zmizí,
  že nic nezůstane.
 • 00:13:08 Tak takovýmahle volovinama
  jsem se vlastně trápil celý život.
 • 00:13:12 A když na mě sednou chvíle,
  tak se tím trápím i dneska.
 • 00:13:19 Pro mě je stálost umění
  podstatná tak,
 • 00:13:23 že jsem se vždycky trápil,
  že ty barvy zacházejí.
 • 00:13:27 Jak to, že to žloutne?
 • 00:13:30 Akorát se sám dokážu chovat
  ke svým věcem velmi zhůvěřile.
 • 00:13:36 Že je zničím zcela snadno -
  nepozorností, nedbalostí, blbostí.
 • 00:13:47 A já, když budu opravdu upřímný,
  tak já žádný krédo nemám.
 • 00:13:51 Já s sebou nechám vláčet tím,
  co si moje pobouraná mysl
 • 00:13:55 tou ranou při úraze,
  tak já tu hlavu nechávám,
 • 00:14:00 ať si dělá co chce.
 • 00:14:03 Ale myslím to
  dost vážně a doslovně.
 • 00:14:07 Pak zapracuje mozek v tom smyslu,
  že se to snaží
 • 00:14:11 nějak seřadit nebo naopak
  odřadit.
 • 00:14:14 Prostě něco s tím udělat.
  Ale impulsy jsou vlastně banální.
 • 00:14:19 Nejprimitivnější stavy
  mýho těla a mozku.
 • 00:14:30 Tématicky pro mě není žádný téma.
  V tom vůbec nemám jasno
 • 00:14:35 a nejsem schopen
  to nějak definovat.
 • 00:14:39 Ale pravda je,
  že jsem opustil všechny
 • 00:14:45 důvody nějakých idejí, stanovisek,
  že to tak ze sebe vychrlím
 • 00:14:50 a pak se prostě dívám,
  co jsem napáchal.
 • 00:14:54 Já jsem člověk chybující
  a pochybující
 • 00:14:57 o smyslu života, o existenci.
 • 00:15:00 Někdy se mi zdá všechno
  úplně nanic.
 • 00:15:04 Jindy je zase jinak.
 • 00:15:06 A pochybuji stále o všem.
  Ve dne, v noci.
 • 00:15:40 Když dělám obraz,
  tak většinou k tomu přistupuju -
 • 00:15:47 takové neznámé pole
  a že se něco stane.
 • 00:15:50 A co, to se uvidí.
 • 00:15:52 I když pravda je, že si pomáhám,
  dělám krajinu.
 • 00:15:54 Obvykle je to vždycky horizont.
  Rovný horizont v dálce.
 • 00:15:58 Ten mě vždycky fascinoval.
  Fascinoval mě,
 • 00:16:01 i když jsme dělali deskriptivní
  geometrii,
 • 00:16:04 kterou UMPRUMáci
  zoufale neuměli
 • 00:16:07 a já jsem patřil mezi málo těch,
  které to dokonce i bavilo.
 • 00:16:14 Krajina
  mě inspiruje velmi,
 • 00:16:16 protože krajinou
  jsem tedy unášen, uchvácen.
 • 00:16:21 Krajina mě fascinuje
  a líbí se mi.
 • 00:16:24 A zneužívám ji
  pro své potřeby v obrazech.
 • 00:16:30 Když tohle dělám,
  tak se nechám unášet tou prací.
 • 00:16:35 Mně se to líbí,
  já jsem fascinován
 • 00:16:38 pochyby své ruky a štětce
  a tím se u mě vytváří
 • 00:16:42 nějaká ta konečná podoba obrazu
  nebo i ta myšlenka.
 • 00:16:46 Myšlenka ne v tom smyslu,
  že tam bude vepsána,
 • 00:16:49 ale že je původcem toho,
  co se tam děje.
 • 00:17:01 Umění může být různé.
  Může být velmi pocitové, emoční,
 • 00:17:06 ale může být také úplně opačné -
  strohá, přísná čára.
 • 00:17:13 A může zrovna tak vyvolat
  silný pocit,
 • 00:17:16 který se odehrával
  v jiných sférách třeba mozku,
 • 00:17:20 to já nevím, ale já myslím,
  že v umění můžou být různé polohy.
 • 00:17:25 Sám jsem obětí tohohle
  a mám s tím někdy problémy.
 • 00:17:28 Ani ne tak já,
  ale spíš ti vnímatelé.
 • 00:17:31 Jsou lidé, kteří mají rádi
  moje geometrické umění a říkají:
 • 00:17:36 "Kopečáku, jak můžeš dělat
  ty brutální věci?"
 • 00:17:40 A jsou zase druzí,
  kteří preferují nebo uznávají
 • 00:17:43 jedině tu moji druhou polohu.
 • 00:18:01 Já se sklářem necítím.
 • 00:18:04 Já v téhle kategorii
  vůbec neuvažuju.
 • 00:18:07 Já prostě chci dělat umění,
  chci se vyjádřit výtvarným uměním.
 • 00:18:14 A jestli je to sklo
  nebo něco jinýho -
 • 00:18:17 nemůžu říct,
  že je mi to jedno.
 • 00:18:19 Prostě je mi to vhodné
  v ten určitý okamžik
 • 00:18:23 pro vyjádření nějakého
  svého cíle.
 • 00:18:28 Sklo neglorifikuju,
  sklo je pro mě opravdu
 • 00:18:31 jenom prostředkem k nějakému
  vyjádření něčeho jiného.
 • 00:18:34 Ne proto, abych pěl chválu skla
  jako materiálu.
 • 00:18:39 I když samozřejmě, když s tím dělám
  a pak vidím různé výsledky,
 • 00:18:43 tak sklo má svoje úchvatné
  parametry. Hlavně optické.
 • 00:18:48 Když se v něm objeví věci,
  které v jiném materiálu
 • 00:18:51 nejsou možné.
  Ale nikdy nic jinýho nebylo -
 • 00:18:56 udělat nějaký krásný skleněný
  objekt.
 • 00:19:08 V Bruselu si Kaplický
  vybral některé své studenty.
 • 00:19:13 A dělal jsem s Adrienou Šimotovou
  a Burantem třídílnou mozaiku.
 • 00:19:18 Nebylo to jednoduché,
  protože to kompozičně
 • 00:19:23 nějak muselo sedět dohromady,
  což není tak jednoduchý,
 • 00:19:26 protože každý jsme přece jenom
  trošku jiného zaměření.
 • 00:19:30 No, tak byly s tím problémy.
  Tak jsme udělali mozaiku.
 • 00:19:33 Pak jsme za ni dostali zlatou
  medaili.
 • 00:19:38 Jinak přišly veselejší časy,
  to je pravda.
 • 00:19:41 Všechno takový svobodnější,
  ale pro mě a mý trápení
 • 00:19:45 to nezměnilo nic.
 • 00:19:49 Radoval jsem se s druhými
  a trápil jsem se sám se sebou.
 • 00:19:53 Heleďte se,
  já jsem měl svý problémy.
 • 00:19:57 Zdálo se mi, že to dělám blbě,
  že to není ono.
 • 00:20:02 Takže pro mě uvolnění neuvolnění,
  já jsem se trápil pořád stejně.
 • 00:20:15 Když přišel 89. rok, tak se
  mluvilo, kdo přijde na UMPRUM.
 • 00:20:22 No a tak se taky mluvilo o mně.
  Že bych to mohl dělat já.
 • 00:20:26 Tak jsem se zúčastnil
  toho konkurzu.
 • 00:20:28 Já jsem se stal učitelem.
 • 00:20:31 Učil jsem rád, bavilo mě to,
  bylo to bezvadný.
 • 00:20:35 Těch 18 let
  jsem tam strašil.
 • 00:20:39 Samozřejmě je to požírač času
  a myšlenek.
 • 00:20:43 Na jednu stranu je to fajn,
  jste s lidma,
 • 00:20:45 který jsou o dost mladší
  a mají své myšlenky o tom umění
 • 00:20:50 a vy se na tom podílíte,
  to je bezvadný.
 • 00:20:53 Jste tam přes den
  a přijdete večer domů
 • 00:20:59 a myslíte stejně na jejich věci.
  Teď, když jsem vypadl,
 • 00:21:03 jsem daleko svobodnějšího ducha
  a myšlenek.
 • 00:21:06 A mám víc času.
 • 00:21:08 Ale jinak se mi na škole
  líbilo velice.
 • 00:21:25 Takové to zařazení umělce
  do určitých souvislostí,
 • 00:21:29 stylů, stavů,
  tak rád jsem si namlouval
 • 00:21:35 a přesvědčoval se, že je mi to
  jedno, že mě to nezajímá.
 • 00:21:41 Ale člověk zjistí,
  že stejně pak někde zařazen je.
 • 00:21:47 To neznamená,
  že ho tam někdo zařadí.
 • 00:21:50 Prostě tak to nese život
  a my splýváme s tou dobou
 • 00:21:54 ať chceme nebo nechceme.
 • 00:21:58 Ale zjistil jsem,
  že jsem stejně dítě své doby,
 • 00:22:01 jako všichni ostatní.
  Z toho se nevymaníme.
 • 00:22:04 Je to záležitost
  zrovna té umělecké generace,
 • 00:22:08 ve které člověk žije.
 • 00:22:10 A i když stojí proti,
  tak pak zjistí,
 • 00:22:14 že se zařadil
  a že jsou na něm symptomy
 • 00:22:17 toho uměleckého snažení
  té doby.
 • 00:22:21 Já jsem si vždycky myslel,
  že jsem tak jinej,
 • 00:22:24 že žádný pro mě neplatí,
  ale samozřejmě,
 • 00:22:27 pokud se podíváte na to,
  když dělám ty šplíchance,
 • 00:22:33 tak to je
  informel jak vyšitej.
 • 00:22:50 I když já si myslím,
  že jsem k něčemu došel,
 • 00:22:56 tak i tak si říkám,
  jestli toho ještě není málo.
 • 00:22:59 I když člověk, samozřejmě,
  to jsem zažil, člověk vlastně neví.
 • 00:23:03 Svůj život, tak jak se udál,
  bych neměnil.
 • 00:23:07 Ani ne s tou rozbitou tváří,
  protože i tak jsem byl,
 • 00:23:13 sečtu-li to,
  tak jsem s tím byl spokojenej.
 • 00:23:17 Problém s tím, že bych si řekl:
  "Měl jsem dělat něco jinýho,"
 • 00:23:20 tak to mě ani ve snu ani v životě
  ani chvíli nenapadlo.
 • 00:23:26 Já jsem se jen trápil tím,
  že jsem s tím,
 • 00:23:28 co jsem zrovna dělal,
  že jsem s tím byl nespokojenej.
 • 00:23:31 Ale o nějakou úvahu,
  že bych měl dělat něco jinýho
 • 00:23:35 a fláknout s tím - ne!
  Nedělat to.
 • 00:23:38 Tak to jsem neměl
  ani vteřinu!
 • 00:23:41 Ani setinu vteřiny!
  Ani tisícinu vteřiny.
 • 00:24:06 Smysl života?
  To je těžké říct.
 • 00:24:11 Já nějaké ideje vlastně
  nemám.
 • 00:24:13 Já můžu říct, že můj smysl života
  je v mojí práci.
 • 00:24:17 Protože když dělám,
  tak v tu chvíli jsem, dá se říct,
 • 00:24:20 šťastný, nic jiného
  kromě toho nechci dělat,
 • 00:24:25 všechno je pro mě
  podružné.
 • 00:24:28 Nejlepší se cítím
  při práci.
 • 00:24:31 Dá se tedy říct, že smyslem
  mého života je moje práce.
 • 00:24:36 Ta moje výtvarná
  mě zcela pohlcuje.
 • 00:24:41 Líbí se mi, dělám to rád.
 • 00:26:04 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související