iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 12. 2010
18:45 na ČT2

1 2 3 4 5

45 hlasů
7853
zhlédnutí

Vánoční promluva patriarchy Tomáše Butty 2010

Dva vánoční obrazy

7 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vánoční promluva patriarchy Tomáše Butty

 • 00:00:08 Vážení televizní diváci,
  pozdravuji vás v čase,
 • 00:00:11 kdy opět prožíváme vánoční
  atmosféru.
 • 00:00:14 Ve svých domovech se věnujeme
  přípravě svátečního jídla
 • 00:00:18 a děti již netrpělivě očekávají
  dárky pod rozsvíceným stromkem.
 • 00:00:25 Možná jste právě přišli ze sváteční
  procházky svým městem
 • 00:00:29 nebo přírodou, a nebo se na ni
  teprve chystáte.
 • 00:00:33 Někdo však je i o Vánocích
  v zaměstnání, nebo tráví
 • 00:00:38 štědrovečerní chvíle sám,
  bez svých blízkých.
 • 00:00:42 A místo útulného domova se nalézá
  v provizorních podmínkách.
 • 00:00:50 Ke koloritu této doby patří obrazy
  inspirované biblickým příběhem.
 • 00:00:54 Možná je už ani příliš nevnímáme,
  jsme totiž přesyceni různými obrazy
 • 00:00:59 a vjemy našeho mediálního
  a vizuálního světa.
 • 00:01:03 Zkusme se přesto na ně pozorněji
  zadívat.
 • 00:01:07 Vstupme do pozoruhodné vánoční
  galerie, plné vzácných obrazů,
 • 00:01:12 dva z nich si postavme před oči.
 • 00:01:15 První obraz vyjadřuje ZASLÍBENÍ
  a druhý NAPLNĚNÍ.
 • 00:01:21 Na prvním obraze vidíme Marii,
  jak se setkává s Božím poslem.
 • 00:01:26 Scéna je malíři často zobrazována
  tak, že na obrazu jsou
 • 00:01:30 jenom dvě postavy:
  dívka Marie a anděl.
 • 00:01:35 Jindy je zasazena do biblických
  dějin ve spojitosti
 • 00:01:38 s Adamem a Evou.
 • 00:01:41 Na počátku starých dějin lidstva
  je neposlušnost,
 • 00:01:45 hřích a lidské selhání.
 • 00:01:48 Na začátku nových dějin je poslušná
  víra dívky Marie,
 • 00:01:54 budoucí matky Ježíše Krista.
 • 00:01:58 Často malíři zasazovali tuto scénu
  do své doby.
 • 00:02:01 Také my bychom mohli tuto scénu
  přenést do své doby.
 • 00:02:06 I uprostřed našeho života,
  který žijeme ve svém čase
 • 00:02:10 a v konkrétním místě, můžeme být
  zastaveni a osloveni.
 • 00:02:15 Marie uslyšela Boží slovo uprostřed
  všedního života
 • 00:02:20 své každodenní služby a práce.
 • 00:02:23 Uprostřed svých radostí i starostí.
 • 00:02:28 Slovo zaslíbení se vztahuje k tomu,
  co bude.
 • 00:02:33 Být otevřen Božímu oslovení znamená
  být otevřen budoucnosti.
 • 00:02:38 Není již tolik rozhodující,
  že nás mnohé tíží a svazuje
 • 00:02:42 s naší minulostí, že prožíváme
  nejistou přítomnost,
 • 00:02:46 ale důležitá je nově se před námi
  otevírající budoucnost.
 • 00:02:54 Náš přístup k budoucnosti
  je takový, že máme své
 • 00:02:58 představy a přání.
 • 00:03:00 Mnohé z nich se časem ukáží
  jako iluze.
 • 00:03:04 Věřící člověk poznává, že některé
  skutečnosti ve svém životě nemůže
 • 00:03:07 změnit a ovlivnit, ale může se
  vzhledem k budoucnosti spolehnout
 • 00:03:12 na Boha - tak jako Marie se
  spolehla na Boha a jeho slovo,
 • 00:03:17 na jeho zaslíbení.
 • 00:03:19 V Božím slovu, které se i nás
  dotýká, se otevírá pro každého
 • 00:03:24 člověka nová budoucnost.
 • 00:03:28 Druhý obraz je naplnění.
 • 00:03:31 Boží slovo se splnilo.
 • 00:03:33 Ježíš se narodil,
  jak bylo předpovězeno.
 • 00:03:36 Když se naplnil čas, poslal Bůh
  svého syna narozeného z ženy,
 • 00:03:41 slyšíme v listě apoštola Pavla
  Dalackým.
 • 00:03:45 Tento druhý obraz je z Betléma.
 • 00:03:49 Ale vidíme na něm s překvapením,
  jaký je kontrast
 • 00:03:53 mezi zaslíbením a skutečností.
 • 00:03:56 Slovo zaslíbení k Marii zaznělo:
  Budeš matkou krále.
 • 00:04:00 A skutečnost?
 • 00:04:03 Jeskyně jako provizorní útulek,
  společně se zvířaty.
 • 00:04:11 A Josef si asi říkal:
 • 00:04:13 Tak takhle jsem si narození syna
  nepředstavoval. Vybavoval se mu
 • 00:04:18 mnohem pohodlnější a útulný dům
  v Nazaretě.
 • 00:04:23 Vzpomínal na své blízké a přátele,
  když zakoušel neochotu, tvrdost
 • 00:04:28 a lhostejnost ze strany obyvatel
  tehdejšího Betléma.
 • 00:04:35 Celá scéna narození dítěte Ježíše
  se odehrává v provizorních
 • 00:04:39 podmínkách. Josef a Marie se
  nedostali do této složité situace
 • 00:04:45 nezajištěnosti vlastní vinou.
 • 00:04:47 Lidé se mohou dostat
  do komplikovaných životních
 • 00:04:50 podmínek ne vlastní vinou.
 • 00:04:52 Přírodní pohroma způsobí,
  že ztratí střechu nad hlavou.
 • 00:04:56 Kolik lidí i o letošních vánočních
  svátcích tráví život v provizoriu,
 • 00:05:02 v komplikované situaci.
 • 00:05:04 Obraz narození Ježíše v Betlémě
  nám vyostřeným způsobem připomíná
 • 00:05:10 lidský život v přechodných
  a nedokonalých podmínkách.
 • 00:05:14 A právě v takové situaci
  vyniknou skutečné hodnoty.
 • 00:05:19 Takovou hodnotou je vzájemná
  lidská opora,
 • 00:05:22 zájem jednoho o druhého.
 • 00:05:25 Když lidé spolu navzájem drží
  a podpírají jeden druhého,
 • 00:05:29 tak jako Josef a Marie, potom se,
  bez ohledu na vnější stav věcí,
 • 00:05:34 takový život stává naplněný
  a smysluplný.
 • 00:05:39 Slovo naplnění obsahuje
  slovo plnost.
 • 00:05:44 Ale naše představa plnosti
  a hojnosti může být jiná,
 • 00:05:49 než je plnost a dokonalost
  ve smyslu biblického
 • 00:05:53 vánočního poselství.
 • 00:05:56 Nejsou to jen vnější věci,
  o které usilujeme,
 • 00:06:01 ale především duchovní dary
  a vnitřní hodnoty.
 • 00:06:06 Zastavujeme se v naší vánoční
  galerii u dvou vzácných obrazů.
 • 00:06:10 Jejich hodnotu spatříme, až když se
  na ně díváme očima víry.
 • 00:06:16 Dýchá z nich na nás atmosféra
  úcty, lásky a pokoje.
 • 00:06:23 To přináší Ježíš již jako betlémské
  dítě vstupující do středu
 • 00:06:27 lidských dějin.
 • 00:06:30 Tyto hodnoty přeji také vám všem,
  milí diváci,
 • 00:06:35 pro tyto sváteční chvíle
  i všední dny.
 • 00:06:40 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus
  a Bůh, náš Otec,
 • 00:06:45 který si nás zamiloval
  a ze své milosti nám dal
 • 00:06:49 věčné potěšení a dobrou naději,
  nechť povzbudí vaše srdce
 • 00:06:55 a dá vám sílu ke každému
  dobrému činu i slovu.
 • 00:07:00 Milost a pokoj vám všem.
 • 00:07:05 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010