iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 1. 2011
14:20 na ČT1

1 2 3 4 5

122 hlasů
11866
zhlédnutí

Novoroční promluva arcibiskupa Dominika Duky 2011

Naše vlast a odkaz Anežky České

7 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Novoroční promluva arcibiskupa Dominika Duky

 • 00:00:07 Vážení televizní diváci,
  milí přátelé.
 • 00:00:09 1. den nového roku 2011
 • 00:00:17 pro mnohé z nás je jakýmsi
  okamžikem, kdy se díváme
 • 00:00:21 do budoucnosti, ale mnozí -
  po zkušenostech a po všech
 • 00:00:26 sděleních z minulého roku -
  díváme se s obavou.
 • 00:00:32 Krize.
 • 00:00:34 Nejistota.
 • 00:00:36 Obavy, že nevystačíme
  se svou měsíční mzdou,
 • 00:00:41 že nevíme, jak nás bude přijímat
  upravený zdravotnický systém,
 • 00:00:51 a podobné otázky musí
  do jisté míry zneklidňovat.
 • 00:00:58 Přitom ale, domnívám se,
  že by tomu tak nemuselo být.
 • 00:01:03 Protože každé krizové období
  v dějinách, ale v životě
 • 00:01:06 každého z nás nás vlastně poučilo
  o tom, že vzpomínáme
 • 00:01:11 na těžké dny, na těžké chvíle
  v životě ne proto, že byly těžké,
 • 00:01:16 ne čím pro nás byly nepříjemné,
  ale vzpomínáme,
 • 00:01:22 že právě v těchto chvílích
  jsme poznali opravdové přátele,
 • 00:01:27 že jsme si nalezly opory,
  které nám pomáhaly.
 • 00:01:31 A z tohoto přátelství
  žijeme doposud.
 • 00:01:38 Pro nás v životě církve je také
  i tento rok 2011
 • 00:01:45 rokem svaté Anežky Přemyslovny,
  Anežky České.
 • 00:01:50 Byla 1. ženou, která zorganizovala
  sociální pomoc a zdravotní péči
 • 00:01:56 v rámci střední Evropy.
 • 00:01:59 Pochopila nejenom význam své
  rodiny, přemyslovské dynastie,
 • 00:02:03 ale viděla trochu dál.
 • 00:02:06 Viděla, že rodina je určitým
  způsobem prototypem
 • 00:02:10 lidského soužití.
 • 00:02:12 Myslím, že svatá Anežka je určitou
  inspirací i pro naši dobu,
 • 00:02:18 protože v tomto roce budou se
  naši představitelé zabývat
 • 00:02:23 realizací zdravotnické,
  sociální a penzijní reformy.
 • 00:02:29 To vše jsou oblasti,
  v kterých svatá Anežka zasáhla
 • 00:02:33 do našich dějin.
 • 00:02:36 Naučila nás, že vzájemnost,
  ochota pomoci,
 • 00:02:43 to jsou ty nejlepší reformní
  předpoklady v každé době.
 • 00:02:51 Mnozí z nás se domnívají
  či obávají, že rok,
 • 00:02:55 který začínáme, bude rokem sporů,
  stávek, určitých projevů
 • 00:03:01 a výbuchů nespokojenosti,
  ale také i rezignací
 • 00:03:05 mnohých představitelů politického
  či společenského života.
 • 00:03:10 Nemělo by tomu tak být.
 • 00:03:12 Svatá Anežka byla ženou,
  která prožila mnohem těžší období
 • 00:03:17 v dějinách této země, když dochází
  k těmto sporům ve vlastní rodině,
 • 00:03:23 uprostřed královské dynastie.
 • 00:03:27 Je to ona, která přivede ke smíru
  svého bratra, ale i svého synovce,
 • 00:03:32 velké a význačné politiky,
  kteří si nebyli plně vědomi
 • 00:03:37 také zodpovědnosti vůči zemi.
 • 00:03:40 Svatá Anežka není jenom
  ona dobrotivá pečovatelka
 • 00:03:45 a reformátorka zdravotní péče,
  ale je to žena s velkou politickou
 • 00:03:50 kulturní vizí, v které pak
  pokračuje její rod.
 • 00:03:55 Dokonce i nástupní
  lucemburské dynastie.
 • 00:03:59 Je to Karel IV., který splnil
  její vize, její plány.
 • 00:04:14 Anežka je pro nás výzvou,
  abychom si uvědomili,
 • 00:04:18 co jsou skutečné kořeny lidství.
 • 00:04:21 Toho lidství, které pro Anežku bylo
  zakořeněno v pohledu na kříž,
 • 00:04:27 v modlitbě ke Kristu, v kterém Bůh
  pro ni byl stále přítomen.
 • 00:04:33 Byl přítomen také i v těch,
  kteří hledali pomoc.
 • 00:04:37 Mohli bychom také říci,
  že je to i určitá výzva,
 • 00:04:41 že každý člověk, i kdyby byl
  zcela bez haléře, má právo
 • 00:04:46 na lékařskou a sociální pomoc.
 • 00:04:50 Abychom nezapomněli, že hodnota
  člověka se neměří
 • 00:04:54 podle jeho bohatství, podle jeho
  kariéry, ale proto, že člověk,
 • 00:05:00 a to Anežka věděla,
  je Božím obrazem, je Boží slávou.
 • 00:05:10 A tak je zapotřebí si uvědomit,
  že krize nám může pomoci k tomu,
 • 00:05:15 abychom znovu nalezli hodnotu
  člověka, jeho velikost.
 • 00:05:21 Určité chvilky jsme strávili
  v katedrále.
 • 00:05:25 V katedrále, o které říkáme,
  že je naše, bez toho,
 • 00:05:29 že bychom rozlišovali, zda se
  hlásíme či nehlásíme k víře v Boha.
 • 00:05:34 Katedrála jako symbol Boží
  přítomnosti nás sjednocuje.
 • 00:05:41 Je to symbol také našich dějin.
 • 00:05:44 Je to symbol i toho velkého
  optimismu a naděje,
 • 00:05:49 že národ prošel všemi krizemi.
 • 00:05:52 Ale prošel tehdy, když jsme si
  jeden druhého vážili,
 • 00:05:56 když jsme si byli vědomi,
  že tato země je naše,
 • 00:06:00 že za ni neseme odpovědnost
  a že někdy také musíme
 • 00:06:04 se uskromnit v její prospěch.
 • 00:06:07 V prospěch toho druhého,
  v prospěch také i našich
 • 00:06:11 budoucích generací.
 • 00:06:14 A k tomu, abychom nerezignovali
  a opravdu nalezli potřebnou sílu,
 • 00:06:21 ať nám žehná - na přímluvu svaté
  Anežky a svatého Václava ten,
 • 00:06:28 jemuž Anežka sloužila.
 • 00:06:31 Naši předkové, dědečkové a babičky,
  měli nad vchodem do svých příbytků
 • 00:06:38 onen nápis: Bez Božího požehnání
  marné lidské namáhání.
 • 00:06:44 Kéž toto požehnání nás všechny
  provází v roce 2011.
 • 00:06:52 Ve jménu Otce i Syna
  i Ducha svatého. Amen.
 • 00:06:58 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010