iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 5. 2010
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

153 hlasů
62477
zhlédnutí

Zabíjení po česku

Dokument přibližuje několik případů zabíjení německých civilistů v českých městech a obcích těsně po skončení druhé světové války

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zabíjení po česku

 • 00:00:26 Sedím ve vlaku jedoucím
  z Postoloprt do Žatce,
 • 00:00:29 do severočeského města chmele
  odkud bylo měsíc po válce vyhnáno
 • 00:00:33 německé, starousedlé obyvatelstvo.
 • 00:00:36 Velká část německých Žatečáků
 • 00:00:38 byla v nedalekých Postoloprtech
  pozabíjena vojáky
 • 00:00:42 československé armády
  a revolučními gardami.
 • 00:00:46 Bylo usmrceno průkazně
  763 lidí.
 • 00:00:50 Jde o největší masakr civilního
  obyvatelstva v Evropě
 • 00:00:53 v období od konce světové války
  po bosenskou Srebrenici
 • 00:00:57 v roce 1995.
 • 00:01:04 Co bylo pro vás v té době
  nejhorší?
 • 00:01:08 Z lidského hlediska smrt
  pěti dětí.
 • 00:01:11 Nejdříve jsme si mysleli, že je
  to fingovaná, předstíraná poprava,
 • 00:01:15 ale pak jsme uviděli krev.
 • 00:01:18 Podle vás tady zastřelili po válce
  kolik lidí?
 • 00:01:23 V Postoloprtech se Žatcem hodně.
  Když byli z celého okolí.
 • 00:01:28 Počítám tak 1 500 - 2 000 v této
  díře muselo být lidí.
 • 00:01:35 Než se pokusím zjistit, co se událo
  v Žatci a Postoloprtech
 • 00:01:38 v létě 1945,
 • 00:01:40 vraťme se do prvních poválečných
  dnů a týdnů v Praze,
 • 00:01:44 i jinde v zemi.
 • 00:01:51 Do kina, když jsme chodili,
  tak tatínek vždycky připomínal.
 • 00:01:55 Vzpomínal na dvě věci.
 • 00:01:56 Jak měl schovanou pistoli ve staré
  konzervě tady v křoví
 • 00:02:00 po heydrichiádě. A pak vzpomínal
  na ty hroby, na ty Němce.
 • 00:02:13 Vyváděli je na pravou stranu
  tý kladenský ulice.
 • 00:02:18 Po levé straně jsou domy.
 • 00:02:20 Na pravé straně začínalo
  veliké pole.
 • 00:02:27 Tady je kamera, na kterou to
  všechno tatínek natáčel.
 • 00:02:32 -I vás jako malou holčičku.
  -Mě jako malou.
 • 00:02:35 Nebylo za války co dělat asi,
  tak si ji koupili s maminkou
 • 00:02:40 a trávili večery tím,
  že natáčeli filmy.
 • 00:02:51 To, co natočil, to se všechno
  odehrává před vaším domem?
 • 00:02:55 Něco bylo před domem a něco dole
  na Bořivlavce v okolí kina,
 • 00:02:59 kam byli svedení ti Němci.
 • 00:03:06 Tatínek to filmoval a maminka
  tam chodila
 • 00:03:09 a na konci záběru jsem já a sedím
  tam na nějakém tanku.
 • 00:03:18 Tatínek vám vyprávěl,
  odkud byli ti lidé?
 • 00:03:19 Říkal, že to sebrali po Hanspaulce.
  Sebrali lidi německy mluvící.
 • 00:03:25 A v některých případech to ani
  Němci nebyli.
 • 00:03:28 Byla to snad švédská rodina,
  říkalo se u nás v rodině.
 • 00:03:33 Že to byli lidi,
  kteří absolutně neměli
 • 00:03:35 s touto dobou co dělat.
 • 00:03:58 To si pamatuji a byly jsme
  tam s babičkou.
 • 00:04:00 Pamatuji si moment, kdy babička
  měla bílou zástěru
 • 00:04:04 a mně otočila hlavu do té zástěry,
  abych to neviděla.
 • 00:04:09 Abych se na to nedívala.
 • 00:04:10 -Jak tam auto přejíždí ty mrtvoly?
  -Ano, v ten moment to bylo.
 • 00:04:35 Situace v Praze již v době
  povstání, ale i bezprostředně
 • 00:04:40 potom v následujících dnech
  i týdnech,
 • 00:04:43 byla z hlediska Němců
  velice dramatická.
 • 00:04:47 V bezprostřední souvislosti na to,
 • 00:04:50 co se stalo předtím,
  že během povstání v Hradci,
 • 00:04:53 na postup brutality,
 • 00:04:55 brutální postup příslušníků
  formací Waffen SS.
 • 00:05:00 Poprava na Bořislavce,
 • 00:05:03 kde i úřední materiály
 • 00:05:04 československé provenience
  zmiňují jen 42 osob.
 • 00:05:10 Tato akce, o níž dosud není jasné,
  do jaké míry na ní participovali
 • 00:05:14 sovětští vojáci a do jaké míry
  příslušníci
 • 00:05:17 těch českých dobrovolnických
  ozbrojených formací,
 • 00:05:21 nepochybně patří k těm závažnějším
  kolektivním popravám v Praze.
 • 00:05:26 Jinak na více místech v Praze
 • 00:05:30 docházelo k těmto aktům.
 • 00:05:36 Inzerovalo se v novinách
 • 00:05:38 a sháněli, kdo to filmoval
 • 00:05:41 to střílení Němců. Říkal tatínek,
  že jim to nedal.
 • 00:05:46 Taťka ani nevěděl, čí je to zájem.
 • 00:05:49 Myslím si, že o to měly zájem
  naše orgány.
 • 00:05:54 Aby bylo v zájmu,
 • 00:05:55 aby naši hrdinové, kteří po válce
  sebrali flinty
 • 00:05:58 a šli střílet civilisty.
 • 00:06:03 Proč jste nám to poskytla,
  paní Dvořáčková?
 • 00:06:07 Vysvětluje to tu dobu
  a ukazuje to
 • 00:06:09 tu nelidskost, to zacházení
  a divokost doby.
 • 00:06:14 Kdy bez soudu a nějakého
  zjišťování o koho se jedná.
 • 00:06:24 Při revolučních změnách nemůžete
 • 00:06:28 zabránit násilí a rabování
  a vraždám.
 • 00:06:48 Jak prohlašoval Beneš, musí být
  vylikvidován ten problém.
 • 00:06:52 Lidé to chápali, že to musí být
  fyzicky vylikvidováno,
 • 00:06:55 ten německý živel.
 • 00:07:00 Bude třeba nově formovat politické
  strany a zredukovati jejich počet
 • 00:07:06 proti době předválečné.
 • 00:07:08 Nově vytvářet poměr Čechů
  a Slováků.
 • 00:07:11 A vylikvidovat zejména
  nekompromisně Němce
 • 00:07:15 v zemích českých a Maďary
  na Slovensku.
 • 00:07:20 Poslání a předpoklad demokratického
  státníka,
 • 00:07:24 demokratického politika,
  aby vůbec mohl být zván,
 • 00:07:28 tak je brzdit tyto nálady.
 • 00:07:31 Říct, ano, my se s těmi Němci
  vypořádáme,
 • 00:07:34 ale soudním způsobem.
  Legální cestou, právně.
 • 00:07:40 Pojem vylikvidovat, obvykle
  je tlumočeno nepřesně v tom smyslu,
 • 00:07:45 jako by to měla být výzva
  k nějakému násilnému ujednání.
 • 00:07:52 Je potřeba si uvědomit, že to bylo
  ve smyslu vylikvidovat tu otázku,
 • 00:07:57 dospět k tomu řešení,
  které bylo evidentní.
 • 00:08:01 Vysídlení, ale dospět k ní při
  použití toho slovíčka,
 • 00:08:05 které nebylo příliš nejšťastnější
  v dané době.
 • 00:08:09 Nelze ztotožňovat tento výrok
  s nějakou výzvou k masovým represím
 • 00:08:15 a k násilnostem.
 • 00:08:16 I když to mohlo být z určitého
  pohledu
 • 00:08:19 určitých konkrétních lidí,
 • 00:08:21 jedinců nebo skupin osob
  takto vnímáno.
 • 00:08:24 Do země zbavené nacistického režimu
  se vrací z anglického exilu
 • 00:08:28 i Karel Feierabend,
 • 00:08:30 jeden z mála demokratických
  politiků,
 • 00:08:32 který zásadně nesouhlasil
 • 00:08:34 s poválečným systémem tzv.
  "lidové demokracie",
 • 00:08:37 kvůli němuž odmítl i účast
  ve vládě národní fronty.
 • 00:08:40 Vrací se na svůj zámek v Mirošově
  u Rokycan,
 • 00:08:43 který mezitím vyrabovala
  sovětská armáda.
 • 00:08:45 Ve svých pamětech píše,
 • 00:08:47 jak teprve v zimě zjistil,
 • 00:08:48 co se v létě v zámecké zahradě
  odehrávalo.
 • 00:08:51 Když se Feierabend vrátil
  z anglického exilu,
 • 00:08:54 tak tady ze zámku z okna koukal
  přímo
 • 00:08:57 -na půdu, kde byly mrtvoly?
  -Ano, aniž by o tom věděl,
 • 00:09:00 -že jsou tam.
  -Jak na to přišel?
 • 00:09:03 Zaměstnanci to tady našli,
  když se začalo uklízet po válce.
 • 00:09:07 Našli různé části vykukujících
  končetin.
 • 00:09:12 Po válce, když začali vystrkovat
  růžky zalezlí partyzáni
 • 00:09:20 a rychlopartyzáni,
 • 00:09:22 tak tady začali chytat Němce,
  kteří se chystali dostat na Západ.
 • 00:09:28 Jeden z pamětníků mně vyprávěl,
 • 00:09:31 že tady pochytali obyčejné
  vojáky,
 • 00:09:35 tak je tady nechali chodit dokola
  a kopat si vlastní hroby.
 • 00:09:40 Pak je stříleli a shazovali
  do toho a zahrabávali je tu.
 • 00:09:48 Jedním z jejich vedoucích nebo
  šéfů měl být František Foukal.
 • 00:09:56 O Foukalovi tehdy hovořilo spoustu
  lidí jako o výstředním dobrodruhovi
 • 00:10:01 Nosil kapitánskou uniformu a nikdy
  kapitánem nebyl.
 • 00:10:05 Během okupace existují svědecké
  výpovědi, že běžně chodil
 • 00:10:09 na vězeňské gestapo.
 • 00:10:10 Byl dokonce viděn, kdy měl
  na klopě připevněn
 • 00:10:14 odznak nacistické říše NSDAP.
 • 00:10:17 Tento člověk 31. prosince
 • 00:10:20 roku 1944 navazuje kontakt
  s partyzánskou skupinou
 • 00:10:24 Jana Žižky z Trocnova.
 • 00:10:29 Sotva poslední německý voják
  odchází z Mirošova,
 • 00:10:34 tak se Foukal chápe příležitosti,
 • 00:10:38 zakládá partyzánskou
  skupinu Brdy.
 • 00:10:46 V okolí Mirošova chytali mladé
  příslušníky werhmachtu.
 • 00:10:51 Kteří byli pochytáni, bylo jich
  dejme tomu 30, 35, 40,
 • 00:10:56 ti byli shromážděni a Foukal si,
  aby to zadokumentoval náležitě,
 • 00:11:01 tak si udělal fotodokumentaci,
 • 00:11:04 jak je zatýkají, jak se pohybuje.
 • 00:11:07 S puškou v ruce,
  se samopalem v ruce.
 • 00:11:10 Chce být středem pozornosti
  a to také pochopitelně prezentuje.
 • 00:11:15 Jasně dokazují všechny fotky,
 • 00:11:18 že se mladí werhmachťáci museli
  mezi sebou bít.
 • 00:11:22 Museli prostě zdravit,
  museli v pokleku se před nimi
 • 00:11:27 plazit jako před novodobými
  dozorci.
 • 00:11:30 Byli biti příslušníky stráže.
 • 00:11:35 Toho všeho se František Foukal
  zúčastňoval.
 • 00:11:39 On také pamatoval na zadní kolečka.
  Shromáždil si tam nějaké zlato,
 • 00:11:46 shromáždil si tam nějaké pistole,
 • 00:11:48 také měl asi troje kapesní hodinky,
  které ukradl Němcům.
 • 00:11:56 Asi se to nevyšetřovalo.
 • 00:11:58 Já nevím a ani otec neříkal,
  že se něco vyšetřovalo.
 • 00:12:02 Byla to divoká doba po válce
  a byli to Němci,
 • 00:12:06 tak se tím asi nikdo nezabýval.
 • 00:12:08 Na začátku roku 1949 je předvolán
  Foukal na krajské velitelství
 • 00:12:14 státní bezpečnosti do Gottwaldova
 • 00:12:17 a je s ním navázána spolupráce.
 • 00:12:20 Foukal velmi ochotně souhlasí
  a dostává krycí jméno Gorjači.
 • 00:12:25 AK - 106 a pracuje pro Státní
  bezpečnost na 200 procent.
 • 00:12:31 Podává spoustu hlášení na různé
  osoby, které jsou pak zatčeny.
 • 00:12:35 Mnozí jsou pak souzeni
  a čtyři byli popraveni.
 • 00:12:39 Asi celkem 150 lidí bylo zatčeno.
 • 00:12:41 On sám organizuje různá setkání
  mládeže.
 • 00:12:44 Chodí do škol, přednáší pro dospělé
 • 00:12:47 a prezentuje se jako velký
  partyzán.
 • 00:12:50 František Foukal umírá
  na prahu politických změn,
 • 00:12:53 na podzim roku 1989.
 • 00:12:57 Výstřední dobrodruh se sklonem
  ke zlu.
 • 00:13:04 Za Františkem Foukalem skutečně
  toho neštěstí
 • 00:13:07 se táhlo po celý jeho život hodně.
 • 00:13:17 Na konci května 1945
 • 00:13:19 začíná vyhánění statisíců českých
 • 00:13:21 Němců do válkou poničeného Německa
  a Rakouska.
 • 00:13:25 Mezi prvními jsou Vitorazané.
 • 00:13:28 Dvojjazyčné obyvatelstvo
  z hraničního území
 • 00:13:31 pod jihočeskou Třeboní.
 • 00:13:34 Přišli dopoledne asi v 11 hodin
  a vůbec nikdo neřekl, kdo je.
 • 00:13:41 Jenom křičeli na dvoře a běhali
  s takovými pistolemi
 • 00:13:46 a stříleli po slepicích,
  aby nás zastrašili.
 • 00:13:53 Okamžitě se připravte.
 • 00:13:55 Za dvě hodiny se budete muset
  shromáždit a budete vysídleni.
 • 00:14:01 Jste Němci a tak patříte do Rakous.
 • 00:14:04 Oni neřekli do Rakouska,
  do Německa.
 • 00:14:07 A koukejte se připravit.
  Víc ne, jak 30 kilo každý
 • 00:14:11 -si vezmete s sebou.
  -Ty zavazadla jste mohli někde mít?
 • 00:14:15 -Trakař jste měli nebo kočárek?
  -Na trakaři jsme je vezli,
 • 00:14:19 co jsme byli schopni si vzít.
 • 00:14:21 Kolik to bylo věcí a co to
  bylo za věci?
 • 00:14:23 To nejnutnější, co jste potřeboval,
  peřinu, nějaký oblek a něco jíst.
 • 00:14:30 Můj tatínek byl tak dezorientovaný,
 • 00:14:33 že si vzal do ruksaku na záda
  samé kartáče na boty
 • 00:14:38 a krémy na boty.
 • 00:14:39 Asi nevnímal, co tam balí.
 • 00:14:43 My jsme ani peřinu neměli s sebou.
  Byly děti a kočár.
 • 00:14:52 Matka dala ještě bochník chleba
  a ten nám na seřadišti ještě vzal
 • 00:14:59 jeden z té gardy.
 • 00:15:02 -V Revoluční gardě jsem byl.
  -Víte, jak se vám přezdívalo?
 • 00:15:08 -Ani nevím.
  -Rabovací garda.
 • 00:15:10 -Jo rabovací.
  -Je pravda, že v té Tušti
 • 00:15:13 a v okolí se hodně rabovalo?
 • 00:15:16 Je. To je pravda.
 • 00:15:24 Hlavně měli samopaly
 • 00:15:27 a střílelo se na všechny strany.
 • 00:15:30 -Hodně jste se bála o maminku?
  -Hlavně o tatínka,
 • 00:15:33 protože on nemohl chodit a měli
  jsme hrůzu,
 • 00:15:36 kdyby někde padnul, že ho na místě
  hned zastřelí.
 • 00:15:40 My ho neuneseme, abychom ho
  nesly s maminkou.
 • 00:15:44 Oni už tenkrát šli po majetcích,
  po opuštěných domech?
 • 00:15:48 Určitě, hned ten den se
  začalo rabovat.
 • 00:15:52 My jsme měli různé úkoly
  a ty jsme plnili.
 • 00:15:58 Jaké to byly úkoly?
 • 00:16:04 No, úkoly, které vyplývaly z doby.
 • 00:16:13 Třeba?
 • 00:16:22 Například...
 • 00:16:27 Ta akce v tomto regionu
 • 00:16:29 jižních Čech je možno zařadit
  mezi první masovější vysídlování
 • 00:16:33 zdejšího obyvatelstva,
  které bylo považováno za Němce.
 • 00:16:37 Hlavním činitelem tady byli muži,
  dobrovolníci příslušející
 • 00:16:41 k formaci partyzánského charakteru,
  která byla pověřena úkolem,
 • 00:16:48 v uvozovkách vyčistit prostor.
 • 00:16:56 2 000 lidí z 12 vesnic pod
  jihočeskou Třeboní,
 • 00:16:59 kteří byli mezi prvními vyháněnými
  ze svých domovů do Rakouska
 • 00:17:03 koncem května 1945,
  si říkají Vitorazané.
 • 00:17:07 Podle názvu města v Dolním
  Rakousku.
 • 00:17:10 K němuž samosprávou i státoprávně
  do roku 1920 patřili.
 • 00:17:16 Polovina Vitorazska po první
  světové válce
 • 00:17:19 byla mírovou konferencí v Paříži
  připojena k Československu
 • 00:17:23 z vojensko-strategických
  důvodů.
 • 00:17:25 Kvůli důležitému
  železničnímu uzlu.
 • 00:17:28 Německé názvy obcí
  se v Československu počeštily.
 • 00:17:32 Dokonce vznikly osady s názvem
  metropolí vítězných mocností,
 • 00:17:36 které podpořily vznik nového státu.
 • 00:17:39 Příbuzní, váš tatínek, lidé,
 • 00:17:41 jak tady přivítali připojení
  k Československu?
 • 00:17:46 Rozhodně s rozpaky,
 • 00:17:50 protože to nebyla jejich vůle.
 • 00:17:54 A bylo to vnucené tomuto
  obyvatelstvu.
 • 00:18:02 Kolem toho 20. roku, kdy to
  připadlo za Masaryka do republiky,
 • 00:18:07 tak to cítění bylo hodně rakouské.
 • 00:18:10 Celá léta jsme žili v Rakousku,
 • 00:18:14 i když se mluvilo česky.
 • 00:18:17 To byla krize, dotace do
  zemědělství.
 • 00:18:21 Ty končily v Suchdole.
 • 00:18:22 V Suchdole ještě dostávaly
 • 00:18:25 a v Tušti už nedostávaly
  žádné dotace.
 • 00:18:29 Exekutor byl u nás každou chvíli.
 • 00:18:32 Všichni sedláci takhle dopadali.
 • 00:18:35 V Rakousku by určitě neměli
  problémy aspoň s řečí.
 • 00:18:39 Neměli by tam problém
  s úřady.
 • 00:18:42 Ty s nimi zacházely jako rovný
  s rovným.
 • 00:18:46 Pochopitelně i tam byla situace
  špatná.
 • 00:18:50 Tady bylo výrazně markantně znát,
  to co je Čech a co je Vitorazan.
 • 00:18:56 V době ohrožení republiky
  v září 1938
 • 00:18:59 se Vitorazané přihlašují až na
  výjimky k německé národnosti.
 • 00:19:03 A vítají připojení k Rakousku,
 • 00:19:05 které ale už bylo půl roku součástí
  nacistického Německa.
 • 00:19:09 Každý počítal s tím,
  že jdou do Rakouska.
 • 00:19:12 A budeme zase ve Gmündě.
 • 00:19:14 Určitě nikdo nepočítal s tím,
  že se to za Hitlera takhle vyvine.
 • 00:19:19 Aspoň na těch vesnicích
  u nás na Rapšachu.
 • 00:19:21 U nás žádní lidé neuvažovali
  o politice.
 • 00:19:24 Proto se přihlášení k německé
  národnosti v roce 1938,
 • 00:19:28 jak se to potom posuzovalo
  po roce 1945?
 • 00:19:31 -To bylo pro vaši rodinu osudové?
  -Já o ničem nevím,
 • 00:19:36 že tu národnost přijali
 • 00:19:39 a tím se to pokládalo
  za neodpustitelné provinění.
 • 00:19:48 Ti lidé se přihlásili jenom
  k původní identitě.
 • 00:19:53 24. května 1945 jsou tedy
  Ferdinand Korbel a Karel Smolek,
 • 00:19:57 tehdy ještě děti, vyhnáni
  Revolučními gardami do Rakouska.
 • 00:20:01 Vy jste oba dva tady zanechali
  tatínky, jako doma.
 • 00:20:05 -Jo.
  -V Tušti. To už je zadrželi?
 • 00:20:08 To byli ve škole. To už byli tři.
  Starosta z Neudorfu
 • 00:20:18 a táta se synem, ty už tam
  v poledne zastřelili v Tušti.
 • 00:20:21 Proto ta starost byla taková.
 • 00:20:25 Protože se nevědělo,
  co se bude dít dál.
 • 00:20:28 Odešlo se ve 2 hodiny a někdy
  k večeru probíhal lidový soud.
 • 00:20:37 V této budově. Potom je vyvedli
  ze školy.
 • 00:20:45 Oni u toho soudu nebyli.
 • 00:20:47 Soudili tam lidé, kteří se zkrátka
  chtěli mstít,
 • 00:20:52 ne aby nějaké právo hledali.
 • 00:20:56 Současně byli i kati.
 • 00:20:58 -Co se jim dávalo za vinu?
  -Oni se hlásit k Němcům nemuseli.
 • 00:21:08 Ve škole probíhalo celý den
  nějaké mučení,
 • 00:21:13 protože téměř všichni lidé
  byli skoro zmasakrovaní
 • 00:21:19 a sotva došli. Byli uvázaní u lana.
 • 00:21:23 Tudy šli sem až na místo.
 • 00:21:27 Kdo padal, tak ho ostatní
  museli vléct, kdo mohl jít.
 • 00:21:32 A mezi nimi byl i váš otec?
 • 00:21:36 Otec.
 • 00:21:43 -I váš tatínek?
  -Ano.
 • 00:21:44 -A ještě někdo z příbuzenstva?
  -Z příbuzenstva, teta, strejda.
 • 00:21:50 Já tam měl taky strejdu ještě.
 • 00:21:54 V těchto místech kdysi
  zakopávali uhynutá zvířata.
 • 00:21:59 Je to takzvané "mrchoviště".
 • 00:22:01 Podle toho svědka,
  co jsem s ním mluvil,
 • 00:22:04 tak tady seděli uvázáni u lana.
  A jednotlivě je odvazovali.
 • 00:22:14 Byl tady u toho Říha a odváděli
  je k vykopané jámě.
 • 00:22:19 A Říha je střílel do hlavy.
  Ti padali do jámy.
 • 00:22:23 Kdo tam nepadl, tak ho tam skopnul.
 • 00:22:26 Bylo to přehnaný.
 • 00:22:28 Byla to přehnaná iniciativa
  a ovlivnila to tady morálka.
 • 00:22:38 Co se říká o jeho účasti
  na té vraždě v Tušti o Říhovi?
 • 00:22:43 On u toho asistoval,
  nebo co o tom víte?
 • 00:22:47 On je střílel. On stál na pokraji
  hrobu a střílel je dolů.
 • 00:22:57 Určitě je to člověk,
  který nemá žádné zábrany.
 • 00:23:02 K tomu Říhovi.
 • 00:23:05 To byl člověk pochybného
  charakteru, to je fakt.
 • 00:23:11 Házeli do hrobu ještě živé lidi.
 • 00:23:15 -Tam byla jedna žena?
  -Ano. Olga, já ji znala osobně.
 • 00:23:20 Moje sestřenice tam byla služkou
  u nich.
 • 00:23:23 Proč si vybrali zrovna Olgu?
 • 00:23:26 Byli to opravdu Němci.
  Tam se mluvilo německy.
 • 00:23:29 Ne, že by byli funkcionáři.
  Tam byla stará paní,
 • 00:23:32 její maminka a Olga.
  Byli to Němci.
 • 00:23:35 Byli to Rakušáci.
 • 00:23:38 Ti lidé konkrétně žádného
  kriminálního činu
 • 00:23:41 nebo zločinu proti lidskosti
  se nedopustili?
 • 00:23:47 Myslím, že ne.
 • 00:23:50 Tisícům Vitorazanů povolily
  československé úřady
 • 00:23:53 po půl roce se vrátit domů.
 • 00:23:55 Jako jediné skupině vyhnané
  po válce za hranice.
 • 00:23:59 Poválečné Rakousko začalo
  uvažovat o tom,
 • 00:24:01 že pokud by se tito lidé
  nemohli vrátit,
 • 00:24:04 pokusí se na mezinárodním poli
  prosadit
 • 00:24:07 připojení tohoto kousku země
 • 00:24:09 s původním obyvatelstvem
  ke svému státu.
 • 00:24:13 Když jsme se vrátili,
  tak se nám žilo ještě hůř.
 • 00:24:17 Protože jsme nedostali ani lístky,
 • 00:24:22 ani jsme nedostali žádnou podporu.
 • 00:24:26 My jsme se sice vrátili
  na hospodářství,
 • 00:24:29 ale bylo rozkradené.
 • 00:24:30 Byla snaha nás děti rozdělit.
  Že si nás vezmou do různých rodin,
 • 00:24:38 protože matka by nás dost
  vlastenecky nevychovávala.
 • 00:24:42 Matka jim dost důrazně řekla,
  že jim žádné děti nedá.
 • 00:24:50 A jestli, tak se s námi půjde
  utopit. Potom s tím dali pokoj.
 • 00:25:00 Pak vás vyhnali ještě jednou?
 • 00:25:04 Korbelovi byli se stovkami
  jiných Vitorazanů
 • 00:25:07 opět českými státními orgány
  vysídleni.
 • 00:25:11 Tentokrát z českého pohraničí
  do českého vnitrozemí.
 • 00:25:17 Ta politika hrála vždycky roli.
 • 00:25:20 Tam seděli na národním výboru zas
  takoví lidé,
 • 00:25:23 kteří nebyli ani Rapšacháni.
  Byli tam přivandrovalí.
 • 00:25:29 Já nevím, jak se to říká.
  Tak tam byli cizí lidi.
 • 00:25:33 A ti zase měli zájem na tom,
  že jsou Rapšacháni nespolehliví.
 • 00:25:40 Když se museli naši stěhovat,
  zároveň i my se museli stěhovat.
 • 00:25:47 -Po roce 1989?
  -Po revoluci jsme sem dávali kytky
 • 00:25:54 do té doby, než se udělala
  exhumace.
 • 00:25:58 Poznali jste třeba svého otce?
 • 00:26:00 To už byly zbytky ne těl,
  ale kostí.
 • 00:26:06 Když se to vybíralo, tak bylo
  jedno tělo dohromady
 • 00:26:11 do takových rakviček.
 • 00:26:17 Identifikovat se dala akorát
  slečna Vlčková,
 • 00:26:21 protože pánev měla prostřílenou.
 • 00:26:24 Podle svědků do ní střílela celá
  skupina partyzánů poslední salvou.
 • 00:26:34 Rakousko bylo jejich domovinou
 • 00:26:36 a hlavně se o to zasloužil
  starosta Gmündu,
 • 00:26:40 který nám dal hrob, aby mohli
  být důstojně pohřbeni.
 • 00:26:54 V roce 1990 jsem na Františka Říhu,
  vraha mého otce a dalších 13 lidí
 • 00:27:03 podal žalobu u okresní
  prokuratury.
 • 00:27:08 Postupem doby se mně podařilo
  získat i svědky,
 • 00:27:13 kteří tuto událost sledovali.
 • 00:27:16 Už nebránilo nic k tomu,
 • 00:27:20 aby byl vrah nějakým způsobem
  odsouzen.
 • 00:27:33 Já točím o období po válce.
  Rád bych hovořil s panem manželem.
 • 00:27:38 Manžel je po mrtvici.
 • 00:27:41 Manžela přepadla mrtvička hned,
  nebo jak se mu to stalo?
 • 00:27:45 -Jéžiš, už má asi třetí.
  -Mrtvičku.
 • 00:27:50 -Už ani nemluví?
  -Ne.
 • 00:27:54 Postupně to zamítlo krajské státní
  zastupitelství,
 • 00:27:59 že se jedná o čin již promlčený.
 • 00:28:03 Neměl pak trochu malinko
  výčitky svědomí před pár lety,
 • 00:28:06 že mohl udělat nějakou chybu?
 • 00:28:10 Já nevím, jaké to tam bylo po té
  válce, ty vztahy v tom pohraničí.
 • 00:28:21 V pohraničí to bylo asi ošklivé
  všude, to nebylo pěkné.
 • 00:28:25 -Františka Říhu jste znala osobně?
  -Jistě, ten k nám přišel,
 • 00:28:29 když už jsem byla z Rakouska doma.
 • 00:28:32 A můj muž chodil k doktorovi
  dělat šoféra.
 • 00:28:36 Tak Říha kolikrát zašel a právě
  proto mě můj muž varoval.
 • 00:28:41 Prosím tě, jen se mu vyhni
  a vůbec s ním moc nemluv.
 • 00:28:46 A jenom dělej, že jsi v pohodě
  a že se nezlobíš.
 • 00:28:52 A že ho považuješ za mého kamaráda,
  protože když mu cvakne v bedně,
 • 00:28:57 tak ti něco udělá.
  Zastřelí tě na místě.
 • 00:29:01 On byl hrozně hodný na děti.
  Strašně má rád děti.
 • 00:29:05 To je hodný člověk.
  Nikdy nikomu neublížil.
 • 00:29:11 Ani slovem, ani nikdy.
  A tak tiše umře.
 • 00:29:21 Když jsem namítal stížností
  na generální prokuraturu,
 • 00:29:25 že se jednalo o genocidu,
  tak mi dali odpověď,
 • 00:29:32 že to stejně zamítají.
 • 00:29:35 I kdyby se jednalo o genocidu,
  tak i ta je promlčena.
 • 00:29:40 I když to bylo z pohledu lidí
  krutý, tak na druhé straně
 • 00:29:50 to byla revoluční spravedlnost.
 • 00:30:00 V severočeském Žatci na náměstí
  jsem si domluvil schůzku
 • 00:30:04 s Davidem Hertlem, místním
  novinářem, který v roce 1995
 • 00:30:07 zveřejnil se svojí kolegyní
  Květou Tošnerovou
 • 00:30:10 v místním tisku jako první
  v Česku reportáž o událostech,
 • 00:30:14 odehrávajících se v regionu měsíc
  po válce.
 • 00:30:17 3. června 1945 byli vyzváni muži
  ze Žatce
 • 00:30:22 němečtí ve věku, a už se to různí,
  13, 14 a někdo říká i 15 let
 • 00:30:26 až 64 a 65 let, aby se shromáždili
  na tomhle náměstí.
 • 00:30:33 Údaje, kolik jich mohlo být
  se zase rozcházejí.
 • 00:30:36 Od 1 000 až do 6 000 mužů
  se mohlo tady na náměstí sejít.
 • 00:30:48 V 15 letech 3. června mě vzbudila
  moje sestra kolem 9. hodiny
 • 00:30:52 a řekla: "Musíš na náměstí.
  Jinak tě zastřelí."
 • 00:31:01 Mezi nimi bylo hodně lidí,
  kteří se aktivně zúčastnili
 • 00:31:05 práce v NSDAP, to určitě.
 • 00:31:08 Ale je jasné, že ty největší
  a rozhodující postavy
 • 00:31:12 německého nacionálního života,
 • 00:31:14 ty už byly dávno pryč.
 • 00:31:15 Protože lidé věděli, kam se
  události vydávají a co se bude dít.
 • 00:31:20 Byli už dlouho pryč
 • 00:31:21 a nikdo, kdo se opravdu politicky
  kompromitoval, nezůstal.
 • 00:31:26 Samozřejmě, že už samotný okamžik
  toho shromažďování Němců
 • 00:31:30 doprovázelo nesmírné množství
  brutalit a násilností.
 • 00:31:39 Byl jsem na východní straně
  náměstí.
 • 00:31:43 Viděl jsem vraždu poštovního
  zřízence Gansela.
 • 00:31:53 Byl to starý sociální demokrat.
  Přišel pozdě. Tak ho zastřelili.
 • 00:32:00 Jeden z rudé gardy ho pak
  přejel motorkou.
 • 00:32:05 Byl to šok, protože se jeho
  střeva rozprskla paprskovitě kolem.
 • 00:32:13 Motorka to tělo vyvrhla.
 • 00:32:19 Ve vyhlášce, která byla k této
  příležitosti vydána,
 • 00:32:22 tak nařizovala německým mužům,
  aby se shromáždili na náměstí.
 • 00:32:26 Je tam přesně uvedeno, že mají
  odevzdat svazek klíčů od bytů.
 • 00:32:31 Ty byty byly velmi záhy
  co odešli vykradeny.
 • 00:32:34 Co to bylo za lidi, co rabovali?
 • 00:32:37 Mohla to být směs vojáků,
  kteří sem přišli.
 • 00:32:39 Mohli to být příslušníci
  nešťastných revolučních gard,
 • 00:32:44 kteří si přijeli do přípohraničí
  zabít svého Němce.
 • 00:32:48 V tomhle domě jsem se narodila.
 • 00:32:51 Tehdy přišli dva vojáci
  se zbraněmi.
 • 00:32:54 Dali nám cedulku a museli jsme si
  s sebou vzít jídlo na tři dny
 • 00:32:58 a nějaké oblečení.
 • 00:33:04 Byli jsme v bývalých kasárnách.
  Nebyly ještě dostavěné.
 • 00:33:08 Vedoucí tábora se jmenoval Marek.
 • 00:33:12 Museli jsme se svléci,
  protože si mysleli,
 • 00:33:15 že máme pořád nějaké ukryté
  šperky.
 • 00:33:24 Bylo to hrozné.
  Bylo nás hodně.
 • 00:33:27 Nebylo tam dost místa.
  Nebyly tam okna ani dveře.
 • 00:33:32 Museli jsme spát na slámě.
  Měli jsme hlad.
 • 00:33:35 Neměli jsme co jíst.
 • 00:33:37 Jen pár dětí přežilo.
 • 00:33:39 Nebyla tam žádná hygiena,
  žádný záchod, jen obrovská latrína.
 • 00:33:45 Měli jsme svrab a vši.
 • 00:33:52 Byl to český důstojník,
  který přišel do tábora
 • 00:33:56 a vybral si nějaké holky.
 • 00:33:58 Však víte, co to znamená.
 • 00:34:00 Schovávala jsem se a nechtěla
  jsem jít s ním.
 • 00:34:03 Měla jsem strach, ale moje matka
  klečela přede mnou na kolenou
 • 00:34:07 a říkala: "Fricko, běž,
  musíš to přežít!"
 • 00:34:12 Měl pistoli v ruce.
 • 00:34:15 Co se se mnou stalo potom,
 • 00:34:17 to teď nemůžu říct.
 • 00:34:30 Bylo mně 17 a mé 18. narozeniny
  jsem měla v táboře.
 • 00:34:36 Nemohli jsme se bránit a byli
  jsme nehájená zvěř.
 • 00:34:46 Průvod tvořený dvěma kolonami
  mašíroval do Postoloprt.
 • 00:34:52 Slyšeli jsme zvěsti, že se stalo
  v Postoloprtech něco strašného.
 • 00:34:58 Město bylo prázdné.
 • 00:35:01 V tomhle bylo velitelství
 • 00:35:03 a tam postříleli lidi a pak to
  nosili do dvora do silážní jámy.
 • 00:35:12 -To jste viděl?
  -To jsem viděl.
 • 00:35:14 Kolik podle vás tady lidí zabili?
 • 00:35:17 To nevím, ale silážka byla plná.
 • 00:35:20 Mohu potvrdit, že v tom domě byly
  ubytovány složky OBZ.
 • 00:35:26 Obranného zpravodajství
  československé armády.
 • 00:35:29 Zpravodajské defenzívy.
 • 00:35:31 Tento objekt byl spjat s řadou
  násilností i s usmrcováním osob.
 • 00:35:40 -Vás si nevšímali?
  -Nás dětí, zvědavé jsme byly.
 • 00:35:46 Tak jsme tam lezly. Byla tam
  dřevěná pípa a oni si tankovali
 • 00:35:52 hrnečky a pili to.
 • 00:35:55 -Jako šňaps, jako tvrdý alkohol.
  -Asi to byl líh.
 • 00:36:00 Tam byli i lidi, co mučili?
 • 00:36:02 Tady nemučili. Zastřelili
  a odtáhli ho sem do toho statku.
 • 00:36:09 Chodil bubeník po městě a říkal,
  že se budou uklízet kasárna,
 • 00:36:13 aby se sešli lidi, jako Němci.
  Už je nepustili
 • 00:36:19 a všechny je v noci postříleli.
 • 00:36:26 A vy jste věděl, že je tatínek
  v kasárnách?
 • 00:36:30 Bylo mně 10 let a bylo ještě šero.
 • 00:36:34 Pořád jsme ještě tady pobíhali,
  že to ještě pustí.
 • 00:36:38 Už to nepustili a bylo to úmyslně
  dělaný, že to postříleli.
 • 00:36:43 Jak jste se dozvěděl, že mezi těmi
  zastřelenými byl váš otec?
 • 00:36:48 Když se do těch kasáren dostali
 • 00:36:50 a pak je nepustili a ráno už
  tady žádný nebyl,
 • 00:36:53 tak to bylo jasný.
 • 00:36:55 Chodili sem z vrat a stříleli to
  asi po 10. hodině.
 • 00:37:02 Byl jsem tady ještě v 9 hodin
  večer, protože jsem čekal,
 • 00:37:05 že otce pustí a oni nikoho
  nepustili a v noci to tady
 • 00:37:09 všechno postříleli.
 • 00:37:13 První co šli, tak nevěděli kam
  jdou, tak šli normálně.
 • 00:37:16 Ostatní už lezli, tady jak byl
  soused, ten na to číhal
 • 00:37:20 a říkal, že už lezli po čtyřech.
  Ty k té díře nemohli dostat.
 • 00:37:25 -Jako že se bránili tomu?
  -Mlátili je puškama
 • 00:37:28 a nechtěli už vůbec jít.
 • 00:37:34 Samozřejmě, že se tyto případy
  dotýkaly také smíšených rodin.
 • 00:37:38 Docházelo k mnoha nešťastným
  případům jenom proto,
 • 00:37:41 že Čech měl Němku nebo naopak,
  že Němec měl Češku za manželku.
 • 00:37:45 Tam skončil Čech národností
 • 00:37:47 a jmenoval se Němec.
  Ten kdo naháněl Němce,
 • 00:37:50 tak vzal i tohoto Němce příjmením.
 • 00:37:53 Asi to bylo hodně kruté
  v těch Postoloprtech.
 • 00:38:00 Bylo to divný, protože se můj otec
  politiky vůbec nezúčastňoval
 • 00:38:04 a byl prakticky tady v zaměstnání
 • 00:38:06 a snažil se pro rodinu
  udělat maximum.
 • 00:38:08 Přesto matka měla strach,
  protože ten člověk co bubnoval
 • 00:38:12 po té ulici, měl dokonce říct,
  že když se tam nedostaví,
 • 00:38:16 tak bude zastřelen.
 • 00:38:17 Matka byla z toho sama špatná,
  protože jsme bydleli vedle.
 • 00:38:22 A viděli jsme do kasáren a ti lidé
  byli v konírně bývalé,
 • 00:38:28 tak tam byli všichni zavřeni.
  Nikdo nevěděl nic.
 • 00:38:34 Akorát matka říkala,
  že byly slyšet
 • 00:38:36 za tou školou výstřely.
 • 00:38:39 A když se tam někdo špatně podíval,
  tak ho zastřelili.
 • 00:38:46 Otec tam vlastně zůstal.
  Už se nevrátil.
 • 00:38:52 Já si myslím, že byl výborný.
  To říkal i bratr.
 • 00:39:07 Pracovitej člověk.
 • 00:39:14 Škoda.
 • 00:39:18 Kdo nesl hlavní vinu za ty masakry
  v Postoloprtech?
 • 00:39:23 Za tohle mohou oddíly vlastně nově
  formující československé armády,
 • 00:39:29 která byla jedním z iniciátorů
  těchto v uvozovkách očistných akcí.
 • 00:39:35 To byla československá armáda,
  kdy v jednotkách byli také
 • 00:39:40 někteří příslušníci tzv.
  Svobodové armády.
 • 00:39:47 Řekli jim, že když zabijou ty
  Němce, tak potom nemohou
 • 00:39:51 žádat svoje domy nazpátek.
 • 00:39:54 Tady z psychologického hlediska
  sehrálo u lidí to,
 • 00:39:57 co prožili na východní frontě.
 • 00:39:59 To nelze oddělit od těchto
  zkušeností.
 • 00:40:02 Oni viděli ta zvěrstva, která tam
  byla nacisty páchána.
 • 00:40:05 A to nejen na území Sovětského
  svazu, ale i v části naší republiky
 • 00:40:19 Šlo o osoby, které se ocitly zcela
  naprosto v odlišném kulturním
 • 00:40:24 prostředí a nebyly obeznámeny
  s tím, jaké vazby mohou existovat
 • 00:40:30 v tom prostředí mezi Čechy a Němci,
  smíšená manželství.
 • 00:40:35 Soužití těch dvou etnik.
 • 00:40:37 Navíc byl rozkaz provést všechna
  opatření,
 • 00:40:40 která by vedla k tomu, aby počet
  Němců na území republiky
 • 00:40:44 byl maximálně redukován.
 • 00:40:46 Dovedete pochopit, že vojáci,
  kteří už měli války a střílení dost
 • 00:40:52 že by si nevyřizovali účty
  s civilními lidmi tady.
 • 00:40:58 Válka skončila a my jsme měli
  války dost.
 • 00:41:01 Pochybuji, že by se k něčemu
  takovému naši vojáci propůjčili.
 • 00:41:08 Svoboda byla, ale že by se na tom
  podíleli,
 • 00:41:14 to nemůžete určitě tvrdit.
 • 00:41:16 Já si myslím, že od nás se nikdo,
  každý ví,
 • 00:41:19 že se o tom málo vědělo.
 • 00:41:22 Co se tam stalo a co bylo hlavní
  původce, proč se to stalo.
 • 00:41:30 Obtížně se polemizuje s těmito
  postoji s lidmi,
 • 00:41:34 kteří si tu dobu pamatují.
 • 00:41:35 Fakticky na Žatecku a Podbořansku
  nebyli umísťováni bývalí
 • 00:41:39 příslušníci 1. armádního
  československého sboru
 • 00:41:43 z řad volyňských Čechů.
  To byla skupina Žatec.
 • 00:41:46 V čele stál kapitán Perný.
 • 00:41:48 Ti čekali na příděl usedlostí
  právě v tomto regionu.
 • 00:41:59 Tak jsem našel fotku,
  kde je kamarád,
 • 00:42:07 který byl v mládí zastřelený.
 • 00:42:11 Je to ten soused? Kolik mu bylo
  v době, když ho zastřelili?
 • 00:42:15 -16.
  -A vám v té době?
 • 00:42:17 -Mně bylo 9.
  -Vy jste se kamarádili?
 • 00:42:20 Bydleli jsme vedle sebe v baráku.
 • 00:42:22 On se druhým rokem učil klempířem
  v Žatci.
 • 00:42:26 Až budeš dělat ten med zase,
 • 00:42:28 tak mi koukej nechat nějaký ty
  skleničky s medem.
 • 00:42:31 Tenkrát hlásili, že se všichni
  Němci mají sejít na náměstí.
 • 00:42:38 Mají tam přijít, co tam zůstali.
 • 00:42:42 Samozřejmě, jako kluk byl zvědavý,
 • 00:42:45 tak se tam šel s druhýma klukama
  podívat.
 • 00:42:49 Maminka byla v kostele,
  táta byl v práci.
 • 00:42:53 Když z kostela vyšli, tak ti lidi
  všechny sebrali s sebou.
 • 00:42:59 Ti kluci, co byli, tak je všechny
  spakovali a odvedli to všechno
 • 00:43:05 do těch kasáren.
 • 00:43:07 Říkali, že jim mohou přinést oběd.
  Tak mu tam odnesla jídlo
 • 00:43:12 a druhý den chtěla zase.
  To už říkali, že tam nejsou,
 • 00:43:18 že už je odvezli. Tak se nějak
  provalilo, že je tady postříleli
 • 00:43:25 všechny u té školy.
 • 00:43:34 Donutili nás jít do kasáren a tam
  jsme si museli sednout na zem.
 • 00:43:40 Druhá skupina asi neslyšela
  rozkaz,
 • 00:43:42 protože když jsme vstávali,
  zastřelili je automaty.
 • 00:43:51 Byl tam jeden muž, kterého jsem
  znal. Byl to doktor Wurdinger.
 • 00:43:55 Ředitel žateckého měšťanského
  pivovaru.
 • 00:43:59 Ještě ho vidím bez košile.
 • 00:44:01 Byl ve skupině se 30 - 40 lidmi
  a jejich strážci.
 • 00:44:07 Volal jsem na něj, kam jdete?
  A on ukázal do nebe.
 • 00:44:25 Čekatelé na smrt začali řvát.
  Různí lidé ztráceli nervy.
 • 00:44:30 Začali tancovat a zastřelili
  rytce Lessiga. To ještě vím.
 • 00:44:39 Muž ležící venku vedle mě,
  stavitel Heinzl,
 • 00:44:43 měl ránu v břiše, prsou
  a ve stehně.
 • 00:44:53 Pak přišel kapitán Langer,
  otec mého kamaráda.
 • 00:44:57 Slyšel jsem, jak říká Markovi:
 • 00:45:02 "Pane veliteli, byl jsem německý
  důstojník,
 • 00:45:06 podléhám Ženevské konvenci,
  akceptujte to nebo mě zastřelte!"
 • 00:45:12 Tak ho zastřelil.
 • 00:45:21 Já, pokud jde o ty hromadné
  exekuce,
 • 00:45:24 tak tam byl nejaktivnější
  Jan Čubka
 • 00:45:28 a příslušníci bezpečnostního
  oddílu OBZ,
 • 00:45:35 kde byli někteří podkarpatští
  Rusíni nebo volyňští Češi.
 • 00:45:40 Podporučík Kolenič, Macháček
  a další.
 • 00:45:44 Tehdy byla taková situace,
  že se rozkazy předávaly ústně
 • 00:45:49 nebo způsobem, který není dneska
  na základě studia
 • 00:45:53 archivního materiálu zachycen.
 • 00:45:55 Generál Španiel měl takovou
  instruktáž k tomu úkolu,
 • 00:45:59 kde použil některé formulace,
  které bylo možno si vyložit,
 • 00:46:04 ano jako z kontextu,
 • 00:46:06 nějaký pokyn pro maximálně
  tvrdý postup.
 • 00:46:09 To území se mělo předtím vyčistit.
 • 00:46:20 Z lidského hlediska byla nejhorší
  ta smrt pěti dětí.
 • 00:46:25 Důstojník Černý se o něčem bavil
  s Markem,
 • 00:46:29 ale ten osudový nápad byl Černého.
 • 00:46:32 Nejdříve jsme si mysleli,
  že je to předstíraná,
 • 00:46:36 fingovaná poprava, pak jsme ale
  uviděli krev.
 • 00:46:41 Dva otcové těch kluků, co tam
  seděli, se na to museli koukat.
 • 00:46:47 Pohřbil jsem tam 11 lidí.
 • 00:46:50 Také těch pět chlapců.
 • 00:46:57 Ti, kdo tam zemřeli,
  byl třeba i můj řídící učitel.
 • 00:47:03 Byl včelař a za to musel zemřít.
 • 00:47:06 Byl to učitel a ředitel
  mého gymnázia.
 • 00:47:13 A také tam zemřel mezi jinými
  bratr a dva bratranci mé matky.
 • 00:47:19 V naší rodině jsem byl jediný muž,
  který to přežil.
 • 00:47:26 Peteru Klepschovi se v červenci
  1945 podařilo přemístit
 • 00:47:29 z postoloprtského tábora,
  kde šlo o život, do pracovního
 • 00:47:33 lágru v Žatci, kde byly podmínky
  k životu snesitelnější.
 • 00:47:38 Spolu se žateckou spolužačkou
  Friederikou Goetschel
 • 00:47:41 jsou pak počátkem roku 1946
 • 00:47:43 už organizovaně vysídleni spolu
  se 2 miliony krajanů do Německa.
 • 00:47:47 Při poválečné nuceném vysídlování
  z Československa
 • 00:47:51 a v jeho důsledku zahynulo
 • 00:47:53 kolem 25 000 českých Němců.
 • 00:47:56 Vy jste sem chodil do školy
  do této budovy
 • 00:47:59 a před školou byl normálně
  dva roky hromadný hrob.
 • 00:48:03 To byl a my tam hráli normálně
  fotbal.
 • 00:48:05 Vy jste hrál fotbal na hrobu
  svého otce?
 • 00:48:08 No. Hráli jsme tu fotbal.
  Bylo jich tu víc.
 • 00:48:11 Bylo tu víc kluků, kteří tady
  přišli o rodiče.
 • 00:48:14 Jeden z postoloprtských občanů
  napsal dopis
 • 00:48:18 do Kanceláře prezidenta republiky:
 • 00:48:21 "Věřím, že je na světě
  spravedlnost,
 • 00:48:23 ale moc lidí si u nás dělá
  co chce.
 • 00:48:25 Proto se obracím na Kancelář
  prezidenta republiky,
 • 00:48:29 aby dala vyšetřit špatnosti,
  co se děly v Žatci v roce 1945
 • 00:48:33 v červnu a červenci."
 • 00:48:34 Myslím si, že je zvlášť zajímavá
  pasáž...
 • 00:48:38 Je o těch Češích,
  kteří jsou zastřeleni.
 • 00:48:41 "Jsou mezi nimi i Češi a jeden
  z těch Čechů je Rozner z Lipence
 • 00:48:45 a když byli stříleni,
  tak provolávali slávu prezidentu
 • 00:48:48 Benešovi a ať žije Stalin."
 • 00:48:51 Myslím si, že je to výmluvný
  dokument,
 • 00:48:53 který dostala Kancelář prezidenta
  republiky a která se stala jedním
 • 00:48:58 z podkladů pro vyšetřování.
 • 00:49:01 Tím se zabývala potom speciální
  vyšetřovací komise
 • 00:49:05 tehdejšího československého
  parlamentu.
 • 00:49:11 Tady se každý rok vylévala řeka
  a jak to bylo málo zahrabaný
 • 00:49:15 a jak šla voda do toho lesa
  a vracela se,
 • 00:49:18 -tak už v roce 1946 lezly ven.
  -Jako mrtvoly?
 • 00:49:22 Jistě, už to bylo venku.
 • 00:49:25 Ta bažantnice byla asi největší,
  to se říká.
 • 00:49:28 Tam byl celý Žatec i s okolím.
  Tam bylo masa moře.
 • 00:49:33 Bylo několik závěrů. Ano, došlo
  k těmto přečinům.
 • 00:49:38 Bylo rozhodnuto, že oběti budou
  exhumovány.
 • 00:49:42 K exhumaci došlo v roce 1947
 • 00:49:46 a bylo exhumováno 763 mrtvol,
 • 00:49:51 které potom byly spáleny
  v okolních krematoriích.
 • 00:50:01 Oni to vyprávěli nebo se
  to vytěsnilo?
 • 00:50:03 -O tom se nemluvilo.
  -To bylo tabu.
 • 00:50:07 O tom se nemluvilo.
 • 00:50:08 -Akorát v hospodě?
  -Vůbec ne, to bylo moc choulostivé.
 • 00:50:13 Lidé o sobě věděli navzájem,
  kdo střílel a kdo ne?
 • 00:50:17 Lidé, kteří tady zůstali
  ze smíšených manželství,
 • 00:50:21 ti s těma co přišli si tady
  zabrat všechny ty baráky
 • 00:50:26 po Němcích a rvali se,
  kdo se do kterého natlačí,
 • 00:50:31 tak s těmi oni kontakt neměli,
  ti domorodci.
 • 00:50:35 Byla tady dána možnost, jestli soud
  zahájí přípravné vyhledávání
 • 00:50:39 nebo ne, ale nebylo této
  možnosti využito.
 • 00:50:42 S přihlédnutím k možnému paragrafu
  číslo 1 zákona číslo 115
 • 00:50:47 z roku 1946 sbírky.
 • 00:50:50 Označoval veškeré činy, které byť
  byly spáchány protiprávně,
 • 00:50:54 byť by byly normálně v trestním
  právu stíhány jako zločin,
 • 00:51:01 jako vraždy, tak mohly být
  považovány za součást boje
 • 00:51:05 za svobodu Československa
  a za nezávislost Československa.
 • 00:51:12 To je nepředstavitelné, že válka
  v Československu neskončila
 • 00:51:16 v květnu 1945, ale trvala až do
  28. října 1945.
 • 00:51:24 Většina těch zločinců
 • 00:51:26 se nikdy nedostala před soud
  a nikdy se nedostala do nějakých
 • 00:51:31 potížích, aby za to mohli pykat.
 • 00:51:33 Zároveň byl vydán pokyn o těchto
  věcech nemluvit z důvodu strachu,
 • 00:51:38 že by to mohlo vyvolat špatný
  obraz Československa,
 • 00:51:41 ať v rámci vnitřní politiky,
 • 00:51:45 tak i v rámci mezinárodního
  politického fóra.
 • 00:51:50 Stalo se to tabu a je pozoruhodné,
 • 00:51:52 že toto tabu fungovalo po dlouhou
  dobu a svým způsobem toto tabu
 • 00:51:59 přetrvávalo i v 90. letech.
 • 00:52:05 Nemohl jsem o tom mluvit.
 • 00:52:08 Nechtěl jsem o tom vyprávět.
 • 00:52:11 Byla to noční můra.
 • 00:52:13 Musel jsem to vytěsnit.
 • 00:52:16 Byl jsem tenkrát mladý
 • 00:52:18 a nechtěl jsem na to vzpomínat.
 • 00:52:21 S těmi vzpomínkami bych nemohl žít.
 • 00:52:25 Nakonec musím říct, že se mně ty
  vzpomínky začaly pomalu vracet
 • 00:52:31 a po převratu se dva lidé ve
  Spolkové republice
 • 00:52:35 obrátili na české soudy.
 • 00:52:42 Bylo podáno trestní oznámení
  na vraždu 5 tehdy nezletilých
 • 00:52:46 chlapců, německých občanů
  v Postoloprtech.
 • 00:52:49 Dostal to na starost kolega.
  V průběhu vyšetřování vyslýchal
 • 00:52:53 pamětníky této věci a pak se
  zejména zaměřil na studium
 • 00:52:57 archivních materiálů v archivech
  České republiky,
 • 00:53:00 vojenských a podobných.
 • 00:53:02 Po dlouhém vyšetřování dospěl
  k závěru,
 • 00:53:05 že skutečně došlo tehdy na území
  Postoloprt k vraždě pěti chlapců.
 • 00:53:11 Ovšem pachatelé, na které ukazuje
  podezření, kteří se mohli podílet
 • 00:53:15 na vraždě a dát podnět k zastřelení
  těchto osob, již zemřeli.
 • 00:53:21 A navíc se vražda promlčuje
  po 20 letech.
 • 00:53:24 Marek byl obecní policajt.
 • 00:53:26 Po velkých popravách
  v Postoloprtech působil v Žatci.
 • 00:53:31 Tam byly čtyři shromažďovací
  tábory,
 • 00:53:33 kde bylo soustředěno velké
  množství žen.
 • 00:53:38 Tam se choval opravdu dosti
  odsouzeníhodně při prohlídkách
 • 00:53:44 žen osobních a tak dále.
  To připomínají rovněž svědci.
 • 00:53:49 Tam se dopouštěl zase určitých
  kriminálních přestupků,
 • 00:53:52 podvodů, neoprávněné držení zbraně.
 • 00:53:56 Nejtvrdší byl kapitán Vojtěch
  Černý, který byl příslušník
 • 00:54:01 československé vojenské
  jednotky v Sovětském svazu.
 • 00:54:04 Věrni tam východní fronty.
 • 00:54:07 Byl to člověk neobyčejně tvrdý
 • 00:54:09 a byl to on, kdo nařídil
  tu popravu
 • 00:54:11 těch pěti mladých chlapců ve věku
  13 - 15 let přímo na dvoře
 • 00:54:15 postoloprtských kasáren.
 • 00:54:21 Pokusila jsem se to vytěsnit.
 • 00:54:23 Když myslím na Marka, ani se
  nevzpomenu, jak vypadá.
 • 00:54:30 Život šel dál.
 • 00:54:33 Přežila jsem to.
 • 00:54:35 Jen se to občas vrací.
  Jako teď, po tolika letech.
 • 00:54:43 Necítím žádnou nenávist.
 • 00:54:46 Jeden voják mně na vysvětlenou
  řekl, že ztratil celou svoji rodinu
 • 00:54:51 kvůli nacistům.
  A teď nenávidí Němce.
 • 00:55:03 Tady byl jeden z největších
  hromadných hrobů.
 • 00:55:07 Ovšem, nemůžu dneska říct,
  jestli můj otec tady byl.
 • 00:55:12 To bylo utajený a o tom se
  nesmí mluvit. Nevíme nic.
 • 00:55:23 Za vinu to někomu dáváte?
 • 00:55:25 Komu? Nemůžete nikoho vinit,
  protože ani nevím, kdo to byl.
 • 00:55:29 A ty lidi jsem v životě neviděl.
 • 00:55:31 Mladá generace,
  která v Postoloprtech teď je,
 • 00:55:34 tak prakticky neví,
  co se tady dělo.
 • 00:55:37 Ani je to nezajímá a nikdo jim
  to ve škole neříká.
 • 00:55:40 Nikde se o tom nemluví.
 • 00:55:45 Je to prakticky vzpomínka.
 • 00:55:49 Pro někoho, jako pro mě, tvrdá.
 • 00:56:46 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související