iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 12. 2009
21:20 na ČT2

1 2 3 4 5

67 hlasů
23497
zhlédnutí

Recyklační architektura

Jak se bydlí v domě z potravinových obalů?

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Recyklační architektura

 • 00:00:07 Česká architektura prošla
  v posledních dvou desetiletích
 • 00:00:10 řadou výrazných změn. Devadesátá
  léta přivedla do měst a vesnic
 • 00:00:14 bizarní směs
  zamřížovaných pseudopaláců,
 • 00:00:17 jejichž cílem bylo
  ohromovat a být viděn.
 • 00:00:23 Postupem doby se přístup stavebníků
  a architektů začal měnit.
 • 00:00:27 Přišly nové materiály,
  začalo se uvažovat ekonomicky.
 • 00:00:32 Bydlení ve vlastním domě přestalo
  být výsadou jedné bohaté vrstvy.
 • 00:00:55 S narůstajícím ekologickým myšlením
  se i u nás začaly prosazovat
 • 00:00:59 netradiční stavby. K slaměnému
  domu architekta Suskeho,
 • 00:01:03 který se stal první vlaštovkou
  ekologické architektury,
 • 00:01:07 se sjížděly k hrůze majitelky
 • 00:01:09 autobusy se studenty architektury
  z celé republiky.
 • 00:01:20 Hlavními hesly se stala cenová
  dostupnost a úspora energie.
 • 00:01:24 Vedle slámy, hlíny, dřeva
  se letos u nás objevil
 • 00:01:28 zcela nový systém,
  jehož základem jsou stavební desky
 • 00:01:32 vyráběné z recyklovaných
  potravinářských obalů.
 • 00:01:38 Základem pro výrobu celulózových
  desek jsou dva druhy odpadu.
 • 00:01:44 Pokaždé se jedná o takzvaný
  vrstvený nápojový karton.
 • 00:01:47 To znamená směs celulózy, papíru,
  polyetylénu a hliníku.
 • 00:01:51 V tom lepším případě,
  který je samozřejmě zajímavější,
 • 00:01:54 jsou to odpady, které získáváme
  z vytříděného komunálního odpadu,
 • 00:01:59 a to buď přes jednotlivé
  třídící linky nebo svozové firmy.
 • 00:02:04 Dokážeme zpracovat a využít
  i nápojový karton,
 • 00:02:07 který je odpad při výrobě mléka,
  džusu, a dalších nápojů.
 • 00:02:13 Samozřejmě zajímavější z hlediska
  ochrany životního prostředí
 • 00:02:17 a využití jsou opravdu
  tříděné kartony, tříděné odpady.
 • 00:02:21 Po přivezení sem k nám
  do recyklačního závodu
 • 00:02:25 dojde k finálnímu dotřídění,
 • 00:02:27 kdy se odstraní
  případné nedostatky,
 • 00:02:30 případně zbytky, které obsahuje
  už jednou vytříděný karton,
 • 00:02:34 odstraní se případné
  sklo, kov a další příměsi,
 • 00:02:37 které nejsou potřeba, a vlastní
  odpad se začíná recyklovat.
 • 00:02:42 Na začátku recyklace je drcení,
  kdy kartonové obaly jdou do drtiče,
 • 00:02:49 kde se rozemelou
  na patřičnou velikost.
 • 00:02:52 V rámci tohoto drcení
  se již přidává polyetylén,
 • 00:02:56 který při výrobě desky
  slouží jako pojivo.
 • 00:03:00 Takže je to zdravá výroba.
 • 00:03:02 Nejsou přidávána žádná lepidla,
  žádná další aditiva.
 • 00:03:06 Nadrcený odpad
  společně s polyetylénem
 • 00:03:09 se promísí a jestliže se jedná
  o komunální odpad,
 • 00:03:13 do celé směsi
  se vstřikuje dezinfekce,
 • 00:03:17 která zajistí
  v první fázi likvidaci
 • 00:03:20 veškerých biologických zbytků,
  které v odpadu jsou.
 • 00:03:24 Takto rozdrcená připravená směs
  se suší tak,
 • 00:03:28 aby pro další lisování
  byla při patřičné vlhkosti.
 • 00:03:33 Následující postup je jednoduchý.
  Na speciálním formátovacím stole
 • 00:03:40 se vytvoří skladba
  budoucí celulózové desky.
 • 00:03:43 To znamená podkladový papír,
  vrstva nadrceného odpadu,
 • 00:03:49 pás čistého polyetylénu
  a druhá vrstva papíru.
 • 00:03:54 Celá tato směs
  po přípravě se dá do lisu,
 • 00:03:58 kde při definované teplotě
  a po určitou dobu
 • 00:04:03 probíhá de facto pečení
  té vlastní celulózové desky.
 • 00:04:11 Ten čas a teplota
  jsou opět důležité
 • 00:04:13 jednak z hlediska zachování
  kvality konečného výrobku
 • 00:04:19 a samozřejmě jako druhá fáze
  likvidace případných
 • 00:04:22 biologických zbytků, které
  by ještě mohly v odpadu být.
 • 00:04:27 Po upečení je garantováno to,
 • 00:04:30 že deska je skutečně
  zdravotně naprosto nezávadná.
 • 00:04:34 Samozřejmě není to garantováno
  jenom procesem jako takovým,
 • 00:04:38 ale i opakovanými zkouškami,
  které se provádí,
 • 00:04:41 protože na tom nám záleží, aby
  výsledky byly zdravé a bezpečné.
 • 00:04:46 Po upečení a slisování
  deska chladne
 • 00:04:49 na normální pokojovou teplotu
 • 00:04:52 a po vychladnutí se
  na formátovací pile nařeže deska
 • 00:04:57 na takový rozměr, který je
  použitelný pro stavební výrobu.
 • 00:05:05 V zásadě lze tuto desku použít
  na výstavbu rodinných domů,
 • 00:05:10 na výstavbu bytových domů,
  na rekonstrukce bytových jader.
 • 00:05:14 Co se týká povrchových úprav,
  tak my jsme schopni
 • 00:05:18 na to dávat jakékoliv úpravy
  včetně omítání, obkladů.
 • 00:05:22 Když děláme třeba podlahy
  a deska je pokládána na podlahu,
 • 00:05:26 tak se na ni dají lepit dlažby,
  deska se dá obkládat palubkama,
 • 00:05:31 když se třeba dělá fasáda domu
  pohledová zvenku.
 • 00:05:34 V podstatě když se podíváte
  na rodinný dům, tak jakékoliv
 • 00:05:36 povrchové úpravy si umíte
  představit, tak se dají aplikovat
 • 00:05:39 na tuto celulózovou desku.
 • 00:05:42 Co se týká nějakých
  stavebně technických vlastností,
 • 00:05:46 tak ta deska tvoří opláštění
  sendvičových panelů,
 • 00:05:50 kdy my v základu lepíme na
  čtrnácticentimetrový polystyrén
 • 00:05:55 dvě patnáctimilimetrové desky.
  Takto vznikne sendvičový panel,
 • 00:05:58 který je nějakým
  základní stavebním prvkem
 • 00:06:02 pro výstavbu domů.
  Únosnost ve své podstatě přebírá
 • 00:06:05 dřevěná konstrukce,
  co se týká nějaké statiky.
 • 00:06:09 Jinak třeba
  když potom děláme předstěny,
 • 00:06:12 jak je zvykem u dřevostaveb,
  tak jsme schopni do desky uchytit
 • 00:06:16 třeba i linku přímo do té desky,
  do plochy desky,
 • 00:06:19 jelikož na vytržení vrutu
  máme změřený 55 kilo -
 • 00:06:23 sílu, potřebnou
  na vytržení jednoho vrutu.
 • 00:06:27 Vzduchovou neprozvučnost desky
  jsme měli změřenou laboratorně
 • 00:06:31 na 31 decibelů.
  Když jsme měřili vnitřní příčku,
 • 00:06:36 tak to byla 32 decibelů
  vážená vzduchová neprozvučnost.
 • 00:06:40 Jinak samozřejmě my vhodnou volbou
  skladeb jsme schopni ovlivnit
 • 00:06:45 i vzduchovou neprozvučnost
  i tepelně technické vlastnosti
 • 00:06:48 konstrukce domů, takže
  ten systém je velice libovolný
 • 00:06:52 a dá se přizpůsobit
  podle potřeby zákazníka.
 • 00:06:58 Unikátnost nízkoenergetické stavby
  je v tom,
 • 00:07:01 že vy spotřebujete velmi malé
  množství energií na vytápění.
 • 00:07:06 A zase toto jsme schopni ovlivnit
  opět vhodnou volbou
 • 00:07:10 skladby toho domu,
  obvodové konstrukce domu.
 • 00:07:13 Když lepíme sendviče, ty sendvičové
  panely, ze kterých stavíme domy,
 • 00:07:16 tak jsme schopni dávat polystyrén
  od 10 do 20 centimetrů,
 • 00:07:19 který vám potom tvoří
  tepelnou obálku toho domu.
 • 00:07:22 Pokud stavíme rodinné domy
  s obyvatelným podkrovím,
 • 00:07:25 tak používáme ve standardu
  dřevěnou konstrukci,
 • 00:07:29 která je součástí
  konstrukce té naší.
 • 00:07:32 A pokud potřebujeme stavět nějaké
  obytné domy, třeba čtyřpatrové,
 • 00:07:37 tak jsme schopni
  použít ocelovou konstrukci,
 • 00:07:39 kdy ten náš materiál
  se používá jako opláštění zvenku.
 • 00:07:46 Hlavními výhodami použití
  těchto sendvičových panelů,
 • 00:07:50 když vezmu prvky jakoby
  na konstrukci toho domu, je to,
 • 00:07:53 že mají rozměr
  2850 milimetrů x 1190 milimetrů,
 • 00:07:58 to znamená, že vy umístěním
  jednoho tohoto stavebního prvku
 • 00:08:01 zhotovíte 3,5 metru čtverečního
  té obvodové konstrukce.
 • 00:08:05 Další výhodou je, že tím,
  že to jsou takové plošné prvky,
 • 00:08:09 tak je tam minimální množství spár
  v konstrukci, kudy by mohlo unikat
 • 00:08:12 mikroventilací nějaké teplo z domu.
 • 00:08:15 Obrovskou výhodou
  je tím pádem rychlost výstavby,
 • 00:08:18 kdy stavebník je schopen
  dům dokončit na klíč
 • 00:08:22 během dvou až třech měsíců.
  Záleží na složitosti projektu.
 • 00:08:26 Jinak obrovská výhoda
  je variabilita tohoto systému,
 • 00:08:30 protože vy jste schopni tyto
  stavební prvky upravovat na místě
 • 00:08:35 klasickými nástroji
  na opracování dřeva
 • 00:08:37 a dělat v podstatě
  jakékoliv tvary rodinných domů
 • 00:08:40 vyloženě podle přání zákazníka.
  Pokud se budu bavit ö hrubé stavbě,
 • 00:08:44 tak dům o rozměrech deset na deset
  s jedním obyvatelným podkrovím
 • 00:08:49 je postavitelný
  během nějakých čtrnácti dní,
 • 00:08:53 že se dá dostat pod střechu.
  Co se týká zařízení staveniště,
 • 00:08:56 tak na stavbu rodinného domu
  stačí čtyři pracovníci,
 • 00:09:00 kdy dva nějakým způsobem manipulují
  se sendvičovými panely
 • 00:09:04 a dva třeba šroubují, jsou podavači
  a dělají takové přidružené práce.
 • 00:09:08 Takže není potřeba
  žádné zdvihací zařízení,
 • 00:09:11 lze všechno manuálně postavit
  pomocí lidských sil.
 • 00:09:15 Výhodou při používání
  ve stavebnictví je,
 • 00:09:18 že celulózové desky
  jsou certifikovány
 • 00:09:20 jako standardní stavební materiál.
  Na druhou stranu
 • 00:09:23 otevřeně přiznáváme, je to výrobek,
  který vzniká recyklací odpadu,
 • 00:09:27 tudíž si s sebou nese
  určitá negativa
 • 00:09:30 každého recyklačního procesu.
 • 00:09:33 Jedním z těch negativ je,
  že při výrobě takových výrobků
 • 00:09:37 dochází k většímu rozptylu hodnot,
 • 00:09:41 ať už mechanických
  nebo fyzikálních vlastností.
 • 00:09:45 Nicméně přes tento větší rozptyl
  tento výrobek je schválený
 • 00:09:48 a my pouze doporučujeme
  při jeho používání pracovat
 • 00:09:53 s minimálními odchylkami nebo
  s minimálními naměřenými hodnotami,
 • 00:09:57 abychom byli schopni vždy
  garantovat bezpečnost staveb.
 • 00:10:07 Klady tohoto systému
  já vidím v rychlosti výstavby,
 • 00:10:13 v levném provedení výstavby
 • 00:10:15 a hlavně je to pro nás taková
  čistá výstavba, čistá práce.
 • 00:10:19 Jsme schopni ten dům realizovat
  za nějaký dva až tři měsíce
 • 00:10:24 do fáze kompletní stavby na klíč,
  protože nás neomezuje počasí.
 • 00:10:27 Povětrnostní vlivy nám nevadí.
  Tomu materiálu nevadí vlhkost,
 • 00:10:30 nevadí mu sníh.
  Pracuje se s ním velmi dobře.
 • 00:10:33 Není z toho žádnej odpad,
  takže dobrá práce je s tím.
 • 00:10:36 Na stavbu toho domu se hodí
  třeba sádrokartonářský profese.
 • 00:10:39 Spíš ti, kdo mají praxi
  s nějakými deskovými materiály.
 • 00:10:41 Zedník ani tak ne.
 • 00:10:44 My jsme tento systém
  vlastně poznali v minulém roce
 • 00:10:48 a hlavně jsme
  si ho potřebovali odzkoušet.
 • 00:10:50 Jestli to, co nám firma říkala,
  je pravda.
 • 00:10:56 Tudíž jsme ten systém vzali,
  kolega si ho dal doma na střechu
 • 00:11:00 a rok a půl to leželo na střeše,
  jestli to má ty vlastnosti,
 • 00:11:04 které se vlastně propagují tomu.
 • 00:11:09 Potom jsme teprve začali
  ten systém nabízet.
 • 00:11:12 A začali jsme koncem roku 2008
 • 00:11:18 a výstavbu jsme začali
  v roce 2009 koncem února.
 • 00:11:24 Tento materiál je novej materiál,
  recyklovanej materiál,
 • 00:11:28 takže chrání svým způsobem
  životní prostředí.
 • 00:11:31 Extrémní výhodu má ve svých
  izolačních vlastnostech,
 • 00:11:34 což vlastně ty sendviče
  z toho tvořený splňujou.
 • 00:11:38 Takže ten dům se dostává
  do nejlepších energetických norem.
 • 00:11:42 V dnešní době, kdy náklady
  na provoz domu jsou šíleně drahý,
 • 00:11:46 tak ten dům je spořivej
  i po tý jeho výstavbě.
 • 00:11:50 A zároveň cena výstavby
  se dostává o 25 procent níž
 • 00:11:54 než klasická výstavba.
  Kdybychom řekli čísla,
 • 00:11:57 tak obvodová stěna dosahuje někde
  0,15 kilowatt metr čtvereční rok
 • 00:12:01 zhruba při tý skladbě, která je -
  deset centimetrů zateplení,
 • 00:12:05 sedmnáct centimetrů
  obvodovej panel, stěna
 • 00:12:08 a šest centimetrů
  neprovětrávaná vzduchová mezera.
 • 00:12:11 Cenu jsme počítali z...
 • 00:12:14 Musel jsem samozřejmě
  vzít nákupní ceny všech materiálů,
 • 00:12:17 který na ten domek
  budeme potřebovat,
 • 00:12:20 známe ceny materiálů
  při klasické výstavbě
 • 00:12:25 a vyšel nám z toho poměr
  na metr čtvereční užitkové plochy.
 • 00:12:30 A tam byl ten rozdíl
 • 00:12:33 cca šest až osm tisíc korun
  na metru čtverečním.
 • 00:12:38 Tyhle domy patří do kategorie
  nízkoenergetických domů.
 • 00:12:41 Tím pádem jsou
  pro ten svůj provoz levnější
 • 00:12:45 a míň nákladový
  než klasický zděný objekty.
 • 00:12:48 Tenhle dům třeba
  zrovna bude vytápěn elektřinou.
 • 00:12:51 Já bych odhadoval patnáct až dvacet
  tisíc ročně náklady na vytápění.
 • 00:12:56 My jsme předpokládali.
  že to úspěch mít bude,
 • 00:13:00 ale ne tak velký. Čekali jsme,
  že v tomto roce postavíme
 • 00:13:04 tři, čtyři domky vzorové,
 • 00:13:07 abychom mohli
  dál zákazníkům ukázat,
 • 00:13:10 co to umí, jak to vypadá,
  jak se v tom bydlí, všecko.
 • 00:13:14 Ale najednou byl takový zájem,
 • 00:13:21 dá se říct,
  že to převýšilo naše očekávání.
 • 00:13:26 Máme nasmlouváno
  asi 35 rodinných domků
 • 00:13:30 a z toho 12 rodinných domků
  už postavených.
 • 00:13:33 My jsme si odzkoušeli systém
  na prvních dvou domcích.
 • 00:13:37 Stavěli jsme je zároveň.
  A než jsme se do toho dostali,
 • 00:13:40 tak víme dneska, že jsme schopni
  za tři až čtyři měsíce
 • 00:13:46 od základové desky to postavit.
 • 00:13:50 Cena užitkové plochy stometrové
  je zhruba dva miliony.
 • 00:13:57 Dva miliony. A to je i bydlení.
 • 00:14:00 To je v základu,
  kde vlastně zákazník si vybere,
 • 00:14:05 co chce. Je tam přímo udáno,
  co je standard, co je nadstandard,
 • 00:14:08 ale tak cca ty dva miliony korun
  i s deskou.
 • 00:14:13 Standard znamená, že to jsou
  plastová okna pětikomorová,
 • 00:14:17 dvojité sklo. Ve standardu
  dále to jsou okna 120 x 145,
 • 00:14:24 pakliže někdo chce okna
  francouzská, musí si připlatit.
 • 00:14:28 To už je nadstandard. Koupelna,
  klasické obklady do 250 korun,
 • 00:14:32 vana do 4000 korun, zařizovací
  předměty do 1500 korun.
 • 00:14:37 Dlažby taky do 250 korun.
 • 00:14:42 Životnost je zatím udávaná
  na osmdesát let.
 • 00:14:46 Zákazníci s tím rozpaky nemají,
  protože ten materiál nepřijde
 • 00:14:50 do styku s okolním prostředím,
  takže neměl by vykazovat
 • 00:14:55 žádné destrukce, nic
  po těch osmdesáti letech.
 • 00:14:58 Většinu lidí to uklidní a zatím
  jim tato informace dostačuje.
 • 00:15:01 Já si myslím,
  že tento systém budoucnost má.
 • 00:15:04 Já tomu věřím.
 • 00:15:16 Měli jsme zpracovaný
  jak projekt ekologický stavby,
 • 00:15:21 nízkoenergetický stavby,
  tak jsme měli zpracovaný projekt
 • 00:15:28 klasický stavby s tím, že se
  zatepluje, dělá se z pórobetonu.
 • 00:15:32 Porovnávali jsme.
  Důležitý bylo hlavně ta...
 • 00:15:37 Mně se líbilo to zpracování.
 • 00:15:40 To čistý zpracování.
  Kdežto u tý klasický stavby
 • 00:15:45 je všecko takový hrubý, takový...
  Já nevím, jak bych to řekla.
 • 00:15:49 Takový nedodělaný.
  Trvá to dva, tři roky.
 • 00:15:53 A hlavně byla důležitá -
  jako pro každýho - cena.
 • 00:15:57 Protože ta cena se pohybuje
  tak o jednu třetinu levněji,
 • 00:16:02 než vycházela klasická stavba.
  Takže nebudu říkat,
 • 00:16:05 že jenom ekologie, samozřejmě
  i tohle hrálo důležitou roli.
 • 00:16:10 Ty peníze. My jsme prvním rokem
  dělali základovou desku.
 • 00:16:15 Ta základová deska
  se dělala na podzim.
 • 00:16:18 A na jaře se potom začalo.
  Začalo se 20.dubna.
 • 00:16:22 20.dubna přijeli
  a položili první jako základy.
 • 00:16:31 To byly takový hranoly,
  který začali navrtávat
 • 00:16:35 do tý základový desky.
 • 00:16:38 A 20.srpna byla kolaudace.
 • 00:16:41 To znamená, že za čtyři měsíce
  bylo hotovo úplně všecko,
 • 00:16:44 jak to vlastně dneska vidíte.
 • 00:16:48 To znamená fasáda, vnitřní omítky,
  veškerý podlahy, všecko.
 • 00:16:54 Odvodnění. Všecko hotovo.
  Čtyři měsíce.
 • 00:16:59 Soused zrovna
  začal stavět klasickej dům,
 • 00:17:03 takže jsem měla to porovnání
  úplně jak na dlani.
 • 00:17:07 A můžu vám říct,
  že jsem mu ani nezáviděla,
 • 00:17:09 jak se tam práší, jak ta míchačka,
  ten cement a všecko se tam to...
 • 00:17:18 Tady to bylo tak strašně
  jednoduchý. Oni přijeli,
 • 00:17:21 přivezli na autě desky,
  ty desky postavili
 • 00:17:24 a večer byla hrubá stavba hotová,
  se dá říct.
 • 00:17:29 Takže krásný i na koukání.
 • 00:17:37 Je to materiál,
  kterej je de facto dřevo,
 • 00:17:41 takže není vůbec žádnej problém
  cokoliv zatlouct.
 • 00:17:45 Hřebíček. Není potřeba
  na všechno vyvrtávat hmožděnky.
 • 00:17:49 Prostě úžasně všechno drží.
 • 00:17:52 Kuchyň když zavěšovali,
  tak byli nadšení,
 • 00:17:55 protože to jsou
  hmožděnky samoroztahovací,
 • 00:17:58 speciální do dřevostaveb a drží.
  Všecko je velice jednoduchý.
 • 00:18:08 Je to moderní, je to pěkný,
  dobře se v tom bydlí.
 • 00:18:12 A za padesát let se to dá strhnout
 • 00:18:15 a postavit tady
  něco stejně úžasnýho.
 • 00:18:46 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2009

Související