iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 3. 2010
17:40 na ČT2

1 2 3 4 5

64 hlasů
15069
zhlédnutí

Poutní píseň k Panně Marii na Květnou neděli

Poetická meditace o naději v beznaději na motivy povídky Karla Schulze

17 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Poutní píseň k Panně Marii na Květnou neděli

 • 00:01:17 Denně vypíjíme svou číši hříchů
  jedovatou do dna.
 • 00:01:23 A ještě nám je málo. V té krčmě
  pustých dnů, jejíž dveře
 • 00:01:29 jsou stále otevřené a kde
  na lavicích beznaděje sedíme tupě
 • 00:01:34 jeden vedle druhého.
 • 00:01:37 A hořící žal jak visutá lampa
  osvětluje nám začazená břevnoví
 • 00:01:42 krčmy prohnívající, která nás
  jedenkrát pádem svým pohřbí.
 • 00:01:49 A kde na stole odřezaném
  do rozlité kořalky píšeme
 • 00:01:54 svá jména, abychom na ně
  nezapomněli v ponurosti
 • 00:01:59 pustých dnů.
 • 00:02:04 A noc nás přistihne,
  jak stařena netrpělivě
 • 00:02:07 berličkou ťukající do kamení měst,
  stále ještě zde porůznu rozházené,
 • 00:02:14 jak špinavou veteš nepotřebnou.
 • 00:02:30 Hrej, drnčivá hudbo, hrej!
 • 00:02:35 A snad sem zabloudí páchnoucí žena,
  hrubá a s tvářemi kostlivými,
 • 00:02:42 ale přece jen žena.
 • 00:02:44 S milovanými víčky,
  zavírajícími se někdy,
 • 00:02:48 a s nejasnou vzpomínkou na kdysi.
 • 00:02:54 A tato žena, upracovaná uliční
  láskou a chraplavě hekající
 • 00:02:59 okrajem své sukně, rozvíří něhu
  blábolivou a vonné, byť svíravé
 • 00:03:06 zmíravé sny.
 • 00:03:11 Hledíme do tebe, lampo žalu,
  svítící nad naším stolem.
 • 00:03:16 Do tebe, sluníčko plechové,
  než nám oslepíš oči leskem
 • 00:03:21 žlutým a jedovatým.
  Nám karty všem padly špatně.
 • 00:03:29 Nechť jiní jdou za slávou
  a poctami, válí se na ložích
 • 00:03:37 zlacených a plni vznešených
  myšlenek otěhotňují ženy
 • 00:03:41 s prsy vonícími a zdviženými.
 • 00:03:46 Nechť jiní jsou v šarlatu,
  zlatě a v nádheře vladařské.
 • 00:03:52 Nechť jiní jsou dobyvateli
  neznámých věcí
 • 00:03:55 a vzdálených království.
 • 00:03:58 Divocí kořistníci nádherných
  světadílů či znalci křižovatek.
 • 00:04:26 Tu jednoho dne přišla.
 • 00:04:31 Byla neděle. A my to nevěděli.
 • 00:04:35 Zůstala u okna stát světlá paní,
  řekla, že je královnou.
 • 00:04:44 A řekla, že je
  Matkou sedmi bolestí.
 • 00:04:54 Královna, chacha, královno šílená,
  co chceš mezi žebráky?
 • 00:05:07 Chci, abyste mého syna šli uvítati.
 • 00:05:11 Můj syn do Jeruzaléma vjíždí
  na oslátku sladkém.
 • 00:05:18 Můj syn jde k velkému umučení.
 • 00:05:54 My šli za ní, ona nás vedla.
 • 00:06:00 Vyhrnuli jsme se na světlo
  se všemi svými ranami,
 • 00:06:04 v celé své vředovosti,
  zapáchajíce hnilobou zastaralou
 • 00:06:08 vin nikdy nepřiznaných.
 • 00:06:13 Lidé před námi s odporem uhýbali,
  ale vedla nás krásná paní
 • 00:06:19 s rukama sepjatýma.
 • 00:06:22 A my šli, oslepeni sluncem,
  mžourajíce v jeho velkém světle.
 • 00:06:27 Běda, všechno bylo na nás tak
  viditelné a hnusné!
 • 00:06:33 Šli jsme stále sraženi v hlouček
  za naší vůdkyní,
 • 00:06:39 za naší vladařkou.
 • 00:07:35 A pak jsme ho uviděli.
 • 00:07:43 Král! Béře se na oslátku.
 • 00:07:47 Jeruzaléme! Jeruzaléme,
  který kamenuješ proroky,
 • 00:07:52 aj, král tvůj béře se na oslátku.
 • 00:08:30 Hosana, synu Davidův!
 • 00:08:34 Požehnaný, který se béře
  ve jménu Páně!
 • 00:08:38 Hosana, synu Davidův!
 • 00:08:40 Požehnaný, který se béře
  ve jménu Páně!
 • 00:08:44 Hosana! Hosana!
 • 00:09:34 A všechno to vzedmuté burácející
  moře slávy se tříštilo o Něho,
 • 00:09:43 který jako beránek k zabití
  veden jest, a neotevřel úst svých.
 • 00:10:47 A potom ho ukřižovali.
 • 00:10:54 Čas plyne, čas...
 • 00:10:58 Čas je jak tůně s divnými květy.
 • 00:11:02 Čas plyne, čas...
 • 00:11:07 A zase v té krčmě pustých dnů
  se potkáváme.
 • 00:11:12 Přichází jeden za druhým.
 • 00:11:15 Životy promarněné, sedáme jeden
  vedle druhého na lavici beznaděje
 • 00:11:21 k své číši hříchů jedovaté.
 • 00:11:25 A hořící žal jak lampa visutá
  osvětluje tváře vpadlé
 • 00:11:31 a prohnilá břevnoví krčmy,
  nic nejsme.
 • 00:11:38 Nic jsme nedokázali,
  nic po nás ve světě nezůstane.
 • 00:11:42 Jen do šedé rozlité kořalky
  píšeme svá jména,
 • 00:11:46 abychom na ně nezapomněli
  v ponurosti pustých dnů.
 • 00:11:50 Jsme veteš nepotřebná.
 • 00:11:55 Jsme plesnivina světa v této putyce
  nazvané Velká díra,
 • 00:12:02 v které se ďábel jistě nenudí,
  vida nás tady tak pěkně pohromadě.
 • 00:12:45 Nechť jiní jsou dobyvateli
  neznámých pevnin a mořeplavci.
 • 00:12:51 Nechť jiní jsou kořistníky
  nádherných věcí
 • 00:12:56 a pro jiné ať se rozpíná hladká
  náruč žen různě krásných.
 • 00:13:02 A nechť jiní jsou moudří a slavní
  a v šarlatu a plni rozluštěných
 • 00:13:08 záhad, ať ten svět se točí
  kamkoliv.
 • 00:13:19 Nám karty padly špatně.
 • 00:13:39 A přece častokrát pohled
  každého z nás zabloudí
 • 00:13:44 k rozbitým oknům.
 • 00:13:47 Zda znovu nepřijde ta krásná
  a světlá paní?
 • 00:13:53 Ta paní ze všech nejkrásnější,
  ta nazvaná královnou bolestí,
 • 00:14:00 ta paní přečistá,
  jediná naděje naše.
 • 00:14:07 Jediná naděje naše,
  naše vysvobození jediné,
 • 00:14:12 naše všecko.
 • 00:15:01 A hledíme do tebe, lampo žalu,
  svítící nad naším stolem.
 • 00:15:08 Sluníčko plechové, než nám oslepíš
  oči svým leskem jedovatým,
 • 00:15:16 čekajíce, ach, srdce, čekajíce
  hledíme do lampy. Do prázdna.
 • 00:15:30 Do lampy. Do prázdna.
  Do lampy. Do prázdna.
 • 00:15:36 Živote.
 • 00:15:41 Ach, můj živote.
 • 00:17:09 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2009

Související