iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 9. 2011
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
15613
zhlédnutí

Jak měníme školu

O úsilí ředitele a učitelů ze základní školy v Poběžovicích změnit školu tak, aby byla opravdu pro děti.

57 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Jak měníme školu

 • 00:00:02 (ve škole zvoní)
 • 00:00:20 Dobrý den, děti!
 • 00:00:22 (děti sborově)
  Dobrý den, paní učitelko!
 • 00:00:26 Tak, a teď mi řekněte,
 • 00:00:27 včera byl krásný den,
  svítilo sluníčko.
 • 00:00:29 -V Poběžovicích a v Postřekově
  taky svítilo sluníčko? -Jo.
 • 00:00:32 Tak, a co jste dělaly hezkého?
 • 00:00:34 Vzpomeňte, co se vám zase povedlo,
  Co bylo hezké, co bylo příjemné?
 • 00:00:38 Já jsem byla u babičky a udělala
  jsem roztok proti mravencům!
 • 00:00:45 Jé. A Ondra?
 • 00:00:46 Já jsem s mámou si hrál se psem
  a jel jsem na kolo.
 • 00:00:52 Já hrál fotbal
  a pak jsem ještě rybařil.
 • 00:00:57 -Rybařil jsi sám, s taťkou?
  -Jo, s taťkou.
 • 00:01:00 -A chytil's něco?
  -Jo, kapra.
 • 00:01:05 Do Poběžovic jsem přišel
  v září loňského roku,
 • 00:01:07 to znamená v září roku 2008,
 • 00:01:09 a mám za sebou zhruba
  tři čtvrtě roku pilné práce
 • 00:01:14 tady v Poběžovicích na škole.
 • 00:01:15 Návrat do Poběžovic pro mě znamenal
  především návrat domů,
 • 00:01:18 do kraje, kde to znám,
  kde jsem vyrůstal,
 • 00:01:20 takže doufám, že dokážu
  své zkušenosti z předchozích míst
 • 00:01:25 zúročit tady v Poběžovicích,
  a doufám, že vytvořím školu tak,
 • 00:01:29 jak jsem si ji vždycky
  představoval.
 • 00:01:31 Vycházím z myšlenky,
  že škola v daném regionu
 • 00:01:34 hraje klíčovou úlohu
  v dalším vývoji obyvatelstva.
 • 00:01:38 Tenhle kraj má pohnutou historii,
  a ať už třeba vzpomeneme
 • 00:01:42 poválečné vysídlování sudetských
  Němců ze zdejší oblasti,
 • 00:01:45 nebo nedávno zbořenou
  železnou oponu,
 • 00:01:48 to znamená, budu se snažit o to,
 • 00:01:50 abychom do našich vzdělávacích
  programů
 • 00:01:51 dostali taková nádherná témata,
 • 00:01:54 jako je chráněná krajinná oblast
  Český les, na jejíž hranici žijeme,
 • 00:01:58 dále veškerá témata,
  týkající se historie Poběžovic,
 • 00:02:01 protože chceme-li stabilizovat
  tento kraj,
 • 00:02:03 je zapotřebí dětem nejdřív ukázat,
  jaký vlastně je, co nabízí
 • 00:02:08 a vypěstovat v nich lásku
  k tomuto kraji.
 • 00:02:12 Dobré jitro, dobrý den,
  popřejem si navzájem.
 • 00:02:16 Spolu protáhneme tělo,
  aby se nám do učení chtělo.
 • 00:02:23 Levá ruka, pravá ruka,
 • 00:02:25 připažíme, otočíme
  a rovně se posadíme.
 • 00:02:39 Když přišel nový pan ředitel,
  zpočátku trochu rozpaky,
 • 00:02:42 nevěděli jsme, co se bude dít,
  ale já si myslím,
 • 00:02:47 že z pana ředitele srší
  nezkrotná, obrovská energie,
 • 00:02:51 kterou předává nám všem
  a i nás to trochu vede k tomu,
 • 00:02:55 že přemýšlíme o dalších věcech,
  které pro děti dělat.
 • 00:02:58 Rozjela se tady spousta kroužků,
  děti jsou aktivní, baví je to,
 • 00:03:02 sportujou, hrajou, zpívají,
 • 00:03:05 a ta atmosféra na škole
  je možná hektičtější,
 • 00:03:10 ale rozhodně taková veselejší
  a fajn.
 • 00:03:19 (děti rytmicky tleskají
  a sborově recitují text)
 • 00:03:28 Piš si, tři sta dvacet...
 • 00:03:34 -A přidáme tři nuly.
  -Počkej. Ještě jsi zapomněl...
 • 00:03:38 na trojku.
 • 00:03:42 -Takže my musíme osmkrát vynásobit
  40 a osmkrát vynásobit... -Třema.
 • 00:03:52 Naše škola má problémy ekonomické,
  asi jako každá jiná,
 • 00:03:56 takže nečekáme jenom na to,
  co kde dostaneme,
 • 00:03:58 ale snažíme se také hledat cesty
  pro to, jak posílit naše rozpočty.
 • 00:04:01 Takže se zaměřujeme
  jak na drobnější projekty,
 • 00:04:03 kde si můžeme dosáhnout zhruba
  na statisícové částky,
 • 00:04:08 tak i na ty větší projekty.
 • 00:04:09 Rádi bychom naši školu
  zrekonstruovali, zrenovovali,
 • 00:04:13 že by vlastně školní budova
  dostala nový kabát,
 • 00:04:16 nové zateplení, nová okna,
  že by byly upraveny interiéry.
 • 00:04:22 Dál bych byl moc rád,
  kdyby se nám povedlo
 • 00:04:24 na místě kláštera Boromejek
  vytvořit novou přístavbu pro školu,
 • 00:04:30 na ni navazující sportovní areál,
  sportovní halu a venkovní hřiště,
 • 00:04:34 které by bylo otevřeno
  nejenom pro žáky,
 • 00:04:36 ale také samozřejmě
  pro všechny občany.
 • 00:04:46 Do naší školy se sjíždějí děti
  prakticky z 20 obcí z okolí.
 • 00:04:51 Je to velký problém,
 • 00:04:53 protože musí velice brzy ráno
  vstávat, již v půl šesté.
 • 00:04:56 Rodiče jsou zaměstnáni
  v zemědělství,
 • 00:04:59 a proto školní družina je otevřena
  už od půl sedmé ráno.
 • 00:05:03 Autobusy je svážejí linkové,
  nemáme žádný školní autobus,
 • 00:05:07 a protože rodiče jsou zaměstnáni
  až do odpoledních hodin,
 • 00:05:12 někdy do večerních hodin,
 • 00:05:13 tak některé děti tráví čas
  od půl sedmé do pěti hodin ve škole
 • 00:05:18 a teprve večer se dostávají domů.
 • 00:05:22 Naše partnerské školy v Německu,
 • 00:05:26 se kterými spolupracujeme
  od roku 1991,
 • 00:05:28 tento systém provozu
  zásadně neznají,
 • 00:05:30 k nim se sjíždějí děti
  běžným školním autobusem,
 • 00:05:33 který je sváží na počátek vyučování
  a na konec.
 • 00:05:36 Nepochopili tenhle systém práce
 • 00:05:38 a obdivují vlastně to,
  co naše škola s dětmi dokáže.
 • 00:05:44 Hop!
 • 00:05:46 Hop!
 • 00:05:52 Levá, hop!
 • 00:06:03 (hodina angličtiny)
 • 00:06:28 (hodina němčiny)
 • 00:06:44 Kdo se hlásí dál do školy?
  Na školu, na studium.
 • 00:06:49 Kdo z vás už je přijat?
 • 00:06:54 -Co chceš studovat?
  -Management obchodu.
 • 00:06:57 Hotelovou školu
  v Mariánských Lázních.
 • 00:06:59 Management obchodu.
 • 00:07:00 Obchodní akademie.
 • 00:07:01 Odborné učiliště.
 • 00:07:03 Management obchodu.
 • 00:07:05 Zdravotní školu v Domažlicích.
 • 00:07:07 Číšník.
 • 00:07:11 Každým rokem je s devátými ročníky
  velký problém.
 • 00:07:14 Žáci se dostávají na střední školy
  i na učiliště,
 • 00:07:17 aniž by byli něčím motivováni.
 • 00:07:19 Dříve dělali přijímací zkoušky,
 • 00:07:22 anebo se více přihlédlo
  k průměru žáků,
 • 00:07:25 kdežto v současné době
 • 00:07:26 jsou přijati bez problému
  i žáci velice slabí,
 • 00:07:29 kteří vlastně ztrácejí
  tím pádem motivaci v učení
 • 00:07:33 a nemají o učivo zájem.
 • 00:07:39 9 let základní školy
  jsme tady odseděli.
 • 00:07:41 Do osmý třídy to šlo,
  ale ta devátá už je horší,
 • 00:07:45 s panem ředitelem Foistem.
 • 00:07:48 Proč?
 • 00:07:49 Dřív když jsme udělali nějakej
  problém, tak se to neřešilo,
 • 00:07:52 a teďka se všechno řeší dopodrobna.
 • 00:07:56 Před rokem áčko natočilo video.
 • 00:07:57 Teď to ředitel našel
  u jednoho našeho spolužáka
 • 00:08:00 a dělá z toho velkej problém.
 • 00:08:03 Ve své několikaměsíční praxi
  tady v Poběžovicích
 • 00:08:06 jsem se setkal
  s několika výraznými problémy,
 • 00:08:08 ale prim hraje případ kybernetické
  šikany vůči naší paní učitelce,
 • 00:08:14 kde si žáci z vyšších ročníků
  natáčeli její výklady
 • 00:08:19 a zesměšňovali ji sami na různých
  výstupech během videa,
 • 00:08:23 které si předávali
  z mobilního telefonu jeden druhému.
 • 00:08:27 I když jsem věděl,
 • 00:08:28 že ta šikana přetrvává
  z dřívějšího období,
 • 00:08:30 žákům jsem dal jasně najevo,
  že takhle se k nám chovat nebudou,
 • 00:08:34 protože samozřejmě my se k nim
  také tak nechováme.
 • 00:08:36 Bohužel, nevyhnul jsem se
  represivním opatřením,
 • 00:08:40 která samozřejmě vyvolala
  určité reakce mezi žáky,
 • 00:08:43 velice nepříjemné.
 • 00:08:46 Minulej rok taky se o tom
  nějak vědělo,
 • 00:08:48 ale paní ředitelka
  to v té době neřešila nějak.
 • 00:08:52 Až přišel teďko pan ředitel,
  tak se to prostě řeší.
 • 00:08:57 -Takže řeší šikanu učitele?
  -Kyber šikanu tomu říkají.
 • 00:09:03 -A mezi sebou šikanu znáte?
  -Většinou na škole asi nějak ne.
 • 00:09:10 Kdo by mi k tomuhle něco řekl?
 • 00:09:21 Hned na začátek
  připomínám pár zásad.
 • 00:09:23 Jsme v Chráněné krajinné oblasti
  Český les,
 • 00:09:26 to znamená, podle toho se tady
  k tomu musíme všichni chovat.
 • 00:09:29 Pokud chceme v přírodě něco vidět,
 • 00:09:30 tak samozřejmě zámek na pusy,
  hodně koukat, hodně se dívat,
 • 00:09:34 a když chceme něco kamarádovi
  nebo sobě sdělit,
 • 00:09:37 tak vždycky třeba jenom
  zvedneme ruku,
 • 00:09:39 ukážeme si, kterým směrem
  co kdo chce vidět.
 • 00:10:03 Teď uděláme to,
  že se rozdělíme na dvě skupiny
 • 00:10:07 a první skupina zůstane tady
  s panem starostou,
 • 00:10:11 budete si tady hrát trošku,
  chviličku,
 • 00:10:13 a druhá skupina vyrazí se mnou.
 • 00:10:18 Odteď úplné ticho.
 • 00:10:21 To, co uvidíte, jsou ohryzy,
  se tomu říká.
 • 00:10:23 Uvidíte způsob,
  jakým bobr ty stromy kácí.
 • 00:10:36 (šeptem) Tady ten strom
  už byl poražený dřív
 • 00:10:38 a jak proudí potok,
 • 00:10:40 tak se tam do toho natahujou
  různý naplaveniny,
 • 00:10:42 a tím se to celé zavřelo.
 • 00:10:44 Oni si tady uzavřou
  úplně celé to území.
 • 00:10:48 Pane řediteli, můžu se zeptat,
  jak se sem dostali?
 • 00:10:51 To je otázka...
 • 00:10:53 Oni se šíří přirozenou cestou,
  po vodních tocích.
 • 00:10:57 Oni migrují, to znamená, cestují.
 • 00:11:00 Pane řediteli,
  dokonalý by to bylo,
 • 00:11:02 kdyby si vyrobili vlastní vlajku
 • 00:11:04 a takhle ji tam zapíchli,
  tu vlajku!
 • 00:11:07 -Vlajka tam není, ale shora
  je větrací otvor. ?Jo?
 • 00:11:09 A uprostřed toho hradu je komora
  a v té vyvádí mláďata.
 • 00:11:15 -Zvládnem to?
  -Jooo.
 • 00:11:17 Martin a Vojta půjdou ještě jednou,
  jo?
 • 00:11:19 Tak, připravíme. Martin...
 • 00:11:21 všichni připravte
  ty svoje prstíčky...
 • 00:11:38 Výborně. Tleskám hudebníkům.
 • 00:11:40 Tak, a jdeme na ty písničky.
 • 00:11:43 Pět ježibab s jedním uchem,
  jako hejno letí vzduchem,
 • 00:11:48 letí, letí, v letu svačí
  pět ježibab na tryskáči.
 • 00:11:56 Cha cha cha cha cha cha,
  ko ko ko ko ko ko ko.
 • 00:11:59 Pět ježibab s jedním nosem,
  volá na mě: "Kluku pojď sem! "
 • 00:12:06 A když nejdu, tak se štětí,
  pět ježibab na koštěti.
 • 00:12:13 Cha cha cha cha cha cha,
  ko ko ko ko ko ko ko. Cha!
 • 00:12:57 Tak co říkáte, milí Poběžovičané?
  Myslím si, že zámek máme obsazen.
 • 00:13:02 Panstvo máme, strašidla máme,
  všechno máme,
 • 00:13:06 jen ten zámek
  je ještě třeba dokončit.
 • 00:13:08 Snad nám tihle zůstanou tady
  tak dlouho,
 • 00:13:12 aby se do něj mohli nastěhovat,
  co vy na to?
 • 00:13:28 -Jaký svátek jsme slavili? Domčo?
  -Den matek.
 • 00:13:34 -Kdo tedy měl svátek?
  -Maminky. A babičky.
 • 00:13:37 Kdo z vás si vzpomněl
  na svou maminku a na babičku?
 • 00:13:42 Tak, Adélko?
 • 00:13:44 Paní učitelko, já jsem ráno vstala,
  a když máma taky vstala,
 • 00:13:49 tak já jsem jí dala kytku
  a pak jsem jí dala ještě srdíčko,
 • 00:13:52 který jsme tady vyráběli
  na pracovních činnostech.
 • 00:13:57 -A na co určitě Adélka nezapomněla?
  -Pusu.
 • 00:14:01 -Pusu. A jak velikou?
  -Velkou.
 • 00:14:04 Mlasklo to?
 • 00:14:07 Dobře, takže budeme pokračovat dál
  v práci.
 • 00:14:11 Udělali jste si první část,
 • 00:14:14 tak si vezmeme gumu do ruky
  a zkusíte si, jak jsme si říkali...
 • 00:14:20 Pozor na světlo-stín,
  pozor na dlouhé čáry,
 • 00:14:26 takže zkuste jenom částečně...
 • 00:14:31 Problémy byly vždycky,
 • 00:14:32 ale v současné době je jich
  hodně a hodně.
 • 00:14:34 Je to dané složením obyvatelstva,
  problematikou rodin.
 • 00:14:38 Hodně dětí je bohužel
  z rozvedených rodin,
 • 00:14:41 mají problémy s novými sourozenci,
  s novými rodiči,
 • 00:14:44 to všechno se odráží ve výchově
  a s tím přicházejí do naší školy.
 • 00:14:49 Někdy se nesvěří,
  což je velká chyba,
 • 00:14:52 protože prakticky když se dítě
  otevře, má to snazší i ten kantor.
 • 00:14:56 A pokud to dítě nedokáže,
  musíme tomu přijít na kloub my
 • 00:15:00 a dá nám to někdy hodně moc práce.
 • 00:15:10 Stalo už se někdy,
 • 00:15:12 že byste někdy schválně nešli
  do školy?
 • 00:15:16 Já jsem nechtěla do školy,
  protože jsem se bála,
 • 00:15:18 jak jsem dostala tu dvojku
  z tý Vlastivědy,
 • 00:15:22 tak mně to moc nešlo ten test
  a já jsem se zapomněla učit.
 • 00:15:25 Tak jsem nechtěla jít do školy.
 • 00:15:27 Loudala jsem se po cestě,
  ale nakonec jsem do tý školy došla.
 • 00:15:32 Pak jsi se překonala přece jenom.
 • 00:15:35 Péťo, vy?
 • 00:15:37 Protože mě šikanovaly starší holky
  z devítky, tak jsem nešel do školy.
 • 00:15:44 Petře, a co ti dělali?
 • 00:15:46 Třeba když jsme seděli v jídelně
  na židlích,
 • 00:15:52 tak ony nás shazovaly a mlátily.
 • 00:15:57 To jsme tenkrát vyřešili.
 • 00:15:59 A co od té doby?
  Byl s tím nějaký problém, kluci?
 • 00:16:02 (kluci sborově) Ne.
 • 00:16:03 Ne, nebyl. To jsme si vyříkali,
  že kdyby takový problém nastal,
 • 00:16:06 že to musíte hned říkat,
  říct mně, anebo rodičům.
 • 00:16:09 Tak, ještě někdo, děti?
 • 00:16:12 Opravdu nikdo za ty tři, čtyři
  roky, co jsme spolu,
 • 00:16:16 nikdo neměl chuť ráno nejít
  do školy,
 • 00:16:20 že se bál nebo měl nějaký problém?
 • 00:16:24 Nikdo? Mám vám sáhnout na nos?
 • 00:16:29 Vyzkoušíme si všichni!
 • 00:16:30 Hokejku do ruky, pořádně nad hlavu,
  chytnout,
 • 00:16:33 a na zem s ní. Pořádně!
 • 00:16:37 Pořádně, zaklepat si...
 • 00:16:42 Florbal je úžasný sport,
 • 00:16:43 který mě provází vlastně
  celou moji pedagogickou kariérou
 • 00:16:46 a vždycky mi pomohl
  s vyřešením největších problémů.
 • 00:16:50 Vždycky se mi podařilo
  prostřednictvím florbalu
 • 00:16:52 dostat děti do tělocvičny.
 • 00:16:54 My jsme vlastně už v loňském roce
  měli 95 dětí
 • 00:16:57 z těch našich zhruba 230-240 dětí
 • 00:17:00 ve florbalovém klubu,
  ve florbalovém oddíle,
 • 00:17:03 což si myslím, že je úžasný počet,
 • 00:17:05 a děti se florbalem baví,
  mají ho rády,
 • 00:17:08 a tak jsme odstartovali
  poběžovickou florbalovou mini ligu,
 • 00:17:11 což je zase aktivita,
  která přitáhne děti do tělocvičny,
 • 00:17:15 kde skutečně spoluprožívají
  vzrušující chvíle
 • 00:17:18 právě při hraní tohoto úžasného
  sportu.
 • 00:17:22 A doufám, že díky téhle aktivitě
  dokážeme zase najít společnou řeč
 • 00:17:26 i s těmi dětmi,
  které možná dosud stojí na okraji.
 • 00:17:36 Góóóól!
 • 00:17:44 Vezmeme si k ruce tužku nebo pero
  a uděláme skupiny.
 • 00:17:49 Natočíme se k sobě tak,
  jak jsme zvyklí dělat skupinky, jo?
 • 00:17:53 Tak. Která skupina bude připravena,
  tak se přihlásí.
 • 00:18:00 Tak, zvolte si mezi sebou
  vedoucího,
 • 00:18:08 zvolte si tišitele,
 • 00:18:12 zvolte si vyslance
 • 00:18:15 a časoměřiče.
 • 00:18:19 Mně se strašně líbí,
  že na tyhle malé školy,
 • 00:18:21 na malý region,
  který je vzdálený velkým městům,
 • 00:18:27 přichází ředitelé,
  kteří mají nové myšlenky,
 • 00:18:29 chtějí začít s něčím novým,
 • 00:18:31 a chtějí těm dětem na vesnicích
  a na malých městech
 • 00:18:34 přinést něco nového.
 • 00:18:36 To, co si myslím, že pořád ještě
  učitelům chybí, je to,
 • 00:18:39 že nedokážou myslet v první řadě
  na dítě, na žáka,
 • 00:18:43 a dítě to potom ani nebaví se učit.
 • 00:18:46 Chce se učit, ale k tomu ten učitel
  potřebuje zázemí,
 • 00:18:49 a to zázemí dělá ředitel.
 • 00:18:51 A když ředitel je ochoten
  dát zázemí,
 • 00:18:53 tak pak vlastně to školství
  někam může jít.
 • 00:18:59 Výborně! Skupina číslo 2,
  Míšo, byl problém?
 • 00:19:02 -Ne.
  -Chválíme, i skupinu číslo 1.
 • 00:19:05 Skupina číslo 3?
  Kdopak tam byl tišitel se zeptáme?
 • 00:19:10 -Byl nějaký problém, Kačenko?
  -Ne, nebyl. ?Výborně.
 • 00:19:13 Skupina číslo 4?
 • 00:19:17 Sabinko, posuň si ten papír,
 • 00:19:19 ať máš i loket druhé ruky
  pěkně na stole.
 • 00:19:24 My tady máme takovou formu
  péče navíc
 • 00:19:26 pro žáky, kteří mají dyslexii
  nebo dysgrafii, dysortografii,
 • 00:19:33 diagnostikovanou pedagogicko-
  psychologickou poradnou,
 • 00:19:36 a tato péče jim umožňuje to,
 • 00:19:39 aby zvládli veškeré učivo
  normální základní školy.
 • 00:19:45 Tak, našli jsme velký kruh.
 • 00:19:48 Tak, ještě hvězda.
  Kubi, taky najdi hvězdu.
 • 00:19:54 Tak, a přesnou pečlivou prací
  ji obtáhni.
 • 00:19:58 Kapr chodí po nohách a dýchá nosem.
 • 00:20:05 Jaká je správná odpověď?
 • 00:20:07 Plave ve vodě a má žábry.
 • 00:20:12 Mláďátko od koníka je koňátko.
 • 00:20:17 Není? A jak je to správně?
 • 00:20:21 Hříbátko.
 • 00:20:23 -Míšo, má kočka srdíčko, jako my?
  -Ano.
 • 00:20:26 A má ho větší nebo menší?
 • 00:20:29 -Menší.
  -Má ho menší.
 • 00:20:36 My jsme se sem nastěhovali
  po 70. roce
 • 00:20:40 a tahle krajina nás teda
  hodně očarovala.
 • 00:20:46 Člověk by odsud nerad odešel
 • 00:20:48 a chtěl jsem,
  aby moje dcera mi šla ve šlépějích,
 • 00:20:51 aby se začala taky zajímat
  o ty zvířata.
 • 00:20:55 Jako maličkýho špunta jsem ji dal
  na koně a ono jí to chytlo.
 • 00:21:02 My jsme se obě rozhodly
  k přihlášení
 • 00:21:04 na agropodnikání do Horšovského
  Týna, na střední školu.
 • 00:21:09 A proč?
 • 00:21:11 Protože tam je to vlastně zaměřený
  na chov koní,jezdectví a myslivost,
 • 00:21:18 a to by nás docela obě bavilo.
 • 00:21:25 Já až bych dodělala základní školu,
 • 00:21:26 tak bych chtěla jít
  na umělecko-zahradnickou školu,
 • 00:21:30 kde bych se chtěla stát návrhářkou
  zahrad, anebo aranžérkou květin,
 • 00:21:36 protože s babičkou děláme hodně
  na zahradě, tak mě to hodně baví.
 • 00:21:42 Tady já si dělám domácí práce,
  kde zdobím květiny,
 • 00:21:46 nebo tady dělám
  ubrouskovou techniku.
 • 00:21:49 Takže když nemám co dělat,
 • 00:21:51 tak si sem zalezu
  a něco tady vyrábím.
 • 00:22:08 Kurzy organizujeme hlavně proto,
  abychom děti vzali
 • 00:22:10 do jiného prostředí,
  než do školního prostředí,
 • 00:22:13 protože doufáme, že to bude jedno
  z možných pojítek pro naše vztahy.
 • 00:22:19 Nebereme děti vždycky
  z jedné třídy,
 • 00:22:20 třeba tady na vodě jsou s námi děti
  od sedmé do deváté třídy,
 • 00:22:24 a myslíme si, že právě mezi nimi
 • 00:22:26 se tímto způsobem vypěstuje
  vzájemné porozumění, pochopení.
 • 00:22:30 Musí si pomáhat v různých
  situacích, které jsou nečekané,
 • 00:22:33 které určitě nepřinese škola,
  ale právě třeba pobyt v přírodě.
 • 00:22:38 Budou po cestě krásné jezy,
  krásné úseky v přírodě.
 • 00:22:40 Hodně se dívejte kolem sebe.
 • 00:22:42 Vzpomenete si ještě na to,
  jak jsme včera říkali...
 • 00:22:46 -Ptáček v té vodě!
  -Jak se jmenuje?
 • 00:22:48 -Skorec.
  -Správně, skorec.
 • 00:22:51 Správně, skorec vodní.
  Co jsme viděli dál ještě?
 • 00:22:53 -Ledňáčky.
  -Ledňáčky. Potápku roháč...
 • 00:23:08 Já věřím v to, že organizace
  těchto kurzů není na úkor výuky.
 • 00:23:12 Naopak si myslím,
 • 00:23:14 že právě děti tvaruje tak,
  aby byly pro výuku použitelnější,
 • 00:23:17 a také věřím, že nám pomáhají
  tyto kurzy vytvořit takovou osu,
 • 00:23:21 nebo řekněme kostru toho,
 • 00:23:24 na čem můžeme vybudovat
  klima školy.
 • 00:23:27 -Ahoj!
  -Ahoj!
 • 00:23:38 Kolena, a zaklonit hodně!
  To je ono!
 • 00:23:46 Více dozadu! Výborně!
 • 00:23:55 Zakloň!
 • 00:24:04 Markét, zakloň! Zakloň, Markéto!
 • 00:24:12 Pádlo! Pádlo!
  Výborně holky! Paráda!
 • 00:24:21 Ve škole v Poběžovicích
  bylo samozřejmě na co navazovat.
 • 00:24:24 Byla tady celá řada aktivit,
 • 00:24:26 ale já se snažím vyhledávat
  takové ty mezerky.
 • 00:24:29 A myslím si, že třeba nápad
  vodáckého kurzu
 • 00:24:31 zapadá do tohoto rámce.
 • 00:24:43 Já vás vítám na hodině
  českého jazyka,
 • 00:24:46 kterou máme poprvé po prázdninách.
 • 00:24:48 A my se vlastně vidíme po dlouhé
  době také zase spolu.
 • 00:24:51 Víme, že naposled jsem se s vámi
  setkávala v pátém ročníku.
 • 00:24:57 Posadíme se.
 • 00:25:03 A uvědomíme si,
  kolikátého dnes máme.
 • 00:25:06 Máme to napsané na tabuli,
 • 00:25:07 takže si všichni do sešitu napíšeme
  8. září.
 • 00:25:13 Školáci, máme za sebou
  první týden školy,
 • 00:25:15 všichni jsme se tady krásně
  scházeli celý týden,
 • 00:25:19 už jsme se naučili krásně
  na sebe usmívat,
 • 00:25:22 tak se na sebe usmějeme.
 • 00:25:24 A dneska mi řeknete,
  jak se vám ve škole líbí.
 • 00:25:26 Takže, první žák Filip.
 • 00:25:29 Mně se líbí támhleten motýl
  a Maková panenka.
 • 00:25:36 Dobře. Tak, kdo nám ještě chce
  říct, co se mu líbí? Vanesko?
 • 00:25:39 Mně se líbí, jak je tady tuto.
 • 00:25:42 Takže všechny pomůcky,
  co tu máme.
 • 00:25:44 Co se líbí Míšovi?
 • 00:25:46 Mně se tu líbí ta koruna.
 • 00:25:49 Letos se nám konečně po dlouhé době
  podařilo, že máme dvě první třídy,
 • 00:25:55 ale řešíme další problém.
 • 00:25:59 Museli jsme bohužel spojit
 • 00:26:00 dvě problematické šesté třídy,
  které bychom měli mít rozdělené,
 • 00:26:04 ale vzhledem k tomu,
 • 00:26:06 že nám do stanoveného, předepsaného
  a nařízeného počtu chybí jeden žák,
 • 00:26:11 bohužel zůstala nám tedy jedna
  náročná třída s několika dětmi,
 • 00:26:17 které opakují,
  dále s dětmi integrovanými,
 • 00:26:20 kterým by se měl učitel
  daleko více věnovat,
 • 00:26:23 ale v tak velkém počtu
  nám to není dovoleno.
 • 00:26:26 Čili to bude velice náročná,
  nelehká práce,
 • 00:26:30 nejen pro žáky, ale i pro samotné
  učitele a pro rodiče.
 • 00:26:37 Tak, uděláš dvě čárky za sebou,
  takhle, a máš uvozovky dole.
 • 00:26:41 Uvozovky nahoře vidíš tady.
 • 00:26:50 Jupí!
 • 00:26:52 Děvčata mojí třídy se rozhodla,
 • 00:26:54 že se jim vlastně nelíbí prostředí,
  ve kterém jsou,
 • 00:26:56 a na konci školního roku
  se pustily do vymalování třídy.
 • 00:26:59 Uklidily, vymalovaly, vynatíraly,
  vyzdobily, no a rozhodly se,
 • 00:27:04 aby to bylo dokonalé a nechaly
  po sobě památku na další léta,
 • 00:27:09 tak že otiskneme dneska ještě
  každý své dvě ruce,
 • 00:27:12 a až nám to zaschne,
  tak se do nich podepíšou.
 • 00:27:15 A budeme rádi,
 • 00:27:16 kdyby ta třída s nima vydržela
  až do deváté třídy,
 • 00:27:18 to je příští rok,
 • 00:27:20 no, a pak, aby tady zůstala
  i po nich,
 • 00:27:22 aby se sem vždycky mohly podívat
  a našli tady svůj otisk na památku.
 • 00:27:29 Využíváme možnosti přihlásit se
  do projektů,
 • 00:27:33 které vyhlásila nadace
  Zelený poklad
 • 00:27:36 a chystáme kompletní rekonstrukci
  školní zahrady.
 • 00:27:39 Rádi bychom zde vybudovali úkryty,
  eko-výchovné prvky,
 • 00:27:42 tak, abychom mohli pozorovat
  dění na rybníce,
 • 00:27:46 rádi bychom sem zařadili
  fungování solární energie,
 • 00:27:50 meteorologickou stanici,
 • 00:27:51 kterou bychom propojili
  s počítačovou učebnou,
 • 00:27:54 a tady si dovedete jistě
  představit,
 • 00:27:56 že tady bude hvězdářský dalekohled,
 • 00:27:58 panorama Českého lesa,
  namalované na tomto zábradlí.
 • 00:28:02 Tady chceme vybudovat
  novou expozici skalniček,
 • 00:28:06 možná některých minerálů,
  a další a další prvky.
 • 00:28:15 Dostali jsme se teď na špičku
  Červeného vrchu.
 • 00:28:18 Tady zůstaly vlastně takové
  různé zbytky ještě po těžbě živců,
 • 00:28:22 která tady probíhala v hlubině.
 • 00:28:26 Musíte opatrně, zachovávat všechno,
  co vám řekneme, jo?
 • 00:28:28 Nikdo se nebude od nás nikam trhat,
  půjdeme všichni ve skupince,
 • 00:28:30 vždycky si posvítíme, zastavíme,
  podíváme se na něco.
 • 00:28:39 Teď se nacházíme v dobývce
  po těžbě živce.
 • 00:28:42 Tady ten prostor nad námi
  je pozůstatek po těžbě,
 • 00:28:46 kde byla poloha
  toho nejkvalitnějšího živce,
 • 00:28:50 kterou tady ti sedláci vytěžili.
 • 00:28:54 Ve stěnách můžeme vidět slídy,
  které se nachází v tom pegmatitu.
 • 00:28:59 Dále je tu hodně zastoupen granát.
 • 00:29:05 My jsme podávali grantovou žádost
 • 00:29:06 do Operačního programu
  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 00:29:10 a vlastně jedním z těch cílů
  je vybudování naučné stezky,
 • 00:29:12 která by informovala
  o těžbě živců tady na Poběžovicku.
 • 00:29:16 A v podstatě na tu naučnou stezku
  navazují metodické materiály,
 • 00:29:19 výukové materiály, exkurze,
  vyučování v přírodě.
 • 00:29:25 Ten projekt se jmenuje sám o sobě
  Učíme se v přírodě,
 • 00:29:27 takže výchozí bod té naučné stezky
 • 00:29:29 by byla zmodernizovaná
  školní zahrada,
 • 00:29:31 pak by navazovalo
  to terénní cvičení,
 • 00:29:33 které by se provádělo
  právě v rámci té naučné stezky.
 • 00:29:38 Zabývalo by se nejenom tou geologií
  té oblasti,
 • 00:29:40 ale zaobíralo by se také samozřejmě
  flórou, faunou, krajinnými prvky.
 • 00:29:44 Takže to je ten náš záměr.
 • 00:29:46 A proto tady ten klub,
  který tady s námi dneska je,
 • 00:29:49 tak to je klub,
  kterému říkáme Beryl,
 • 00:29:51 podle takového nejproslavenějšího
  poběžovického kamene.
 • 00:29:59 (zvoní)
 • 00:30:05 My dneska, protože máme první
  hodinu semináře,
 • 00:30:07 budeme procvičovat zlomky.
 • 00:30:12 Já bych chtěla vědět,
 • 00:30:14 jak se nazývá číslo nad zlomkovou
  čarou a číslo pod zlomkovou čarou.
 • 00:30:17 -Kačko?
  -Čitatel a jmenovatel. ?Ano.
 • 00:30:20 Jestliže napíšu takovýto zlomek,
  jakpak se toto číslo nazývá?
 • 00:30:26 -Smíšené číslo.
  -Smíšené číslo, ano.
 • 00:30:29 A když bys nám měla vysvětlit,
  co to znamená? Tři a jedna třetina.
 • 00:30:34 Takže to jsou vlastně tři díly,
  a ještě tím...
 • 00:30:39 -Ne tři díly, ale tři...?
  -Tři celky.
 • 00:30:43 -A k tomu ještě jedna třetina.
  -Ano.
 • 00:30:47 Jakým způsobem se převádí
  smíšené číslo na zlomek? Michale?
 • 00:30:52 Tři krát tři, plus jedna.
 • 00:30:56 (konverzace v angličtině)
 • 00:31:16 Cizí jazyk na škole, to je otázka,
 • 00:31:19 při které vycházíme především
  z rodičů a z dětí.
 • 00:31:22 Jejich zájem se v současné době
  soustředí na angličtinu,
 • 00:31:26 proto začínáme s angličtinou,
 • 00:31:28 kterou bereme
  jako první cizí jazyk,
 • 00:31:31 a německý jazyk přidáváme
  jako druhý cizí jazyk
 • 00:31:36 teprve později, v osmém ročníku,
 • 00:31:38 ale žáci se učí tři hodiny
  místo jedné,
 • 00:31:42 běžné od šestého ročníku.
 • 00:31:45 A v deváté třídě
  mají také tři hodiny,
 • 00:31:47 to znamená, že vlastně mají
  šest hodin cizího jazyka.
 • 00:31:50 A já věřím, že se základy
  z toho druhého cizího jazyka
 • 00:31:53 skutečně z naší školy můžou vyjít.
 • 00:32:03 My jsme chodili oba
  do základní školy do Poběžovic.
 • 00:32:08 Jsou tam některé naše učitelky,
  ty dál učí naši dceru.
 • 00:32:12 Učili se tam i naši kluci, mám tři.
 • 00:32:14 Ten nejstarší vystudoval
  jako elektrikář s maturitou.
 • 00:32:22 -Silnoproud.
  -V Plzni.
 • 00:32:25 S maturitou.
  A potom šel dělat tu vejšku.
 • 00:32:29 Marek, ten je vyučenej
  automechanik.
 • 00:32:32 Ten třetí se vyučil letos,
  je opravář zemědělských strojů.
 • 00:32:38 No a malá chodí do pátý třídy.
 • 00:32:43 Co mi akorát vadí na té škole,
 • 00:32:44 že z vesnice jsou špatně
  přizpůsobený ty spoje.
 • 00:32:48 Ranní autobus je, školák,
 • 00:32:50 ale odpoledne už děti
  spoj domů nemají.
 • 00:32:54 A ta družina je vlastně jenom
  od první do pátý třídy,
 • 00:32:57 což když malá půjde příští rok
  do školy, do tý šestý,
 • 00:33:00 tak už mi bude prakticky pobíhat
  po městě.
 • 00:33:11 A co děláš mimo školu ještě?
 • 00:33:13 Hraju na klavír, dělám taneční,
  dělám gymnastiku,
 • 00:33:19 a když nedělám tyhle sporty,
  tak jezdím na kole s pejskem.
 • 00:33:26 Potom kdyžtak jdu se projít,
 • 00:33:28 potom běhám v lese,
  dělám dřevo
 • 00:33:32 a někdy pomáhám doma mámě.
 • 00:33:36 A máš představu,
  co chceš v životě dělat?
 • 00:33:39 Být gymnastkou
  a potom se chci dát na kuchařku.
 • 00:33:48 Udeřila magická hodina 9.9.2009,
  9 hodin, 9 minut a určitě 9 vteřin,
 • 00:33:54 a já vás tady všechny
  moc a moc srdečně vítám.
 • 00:34:05 Teď jsme se dostali po přestřižení
  pásky do místnosti,
 • 00:34:08 která bude zatím sloužit
  jako herní klub Albert,
 • 00:34:12 který vlastně tímto uvádíme
  do provozu.
 • 00:34:15 -Na zdraví!
  -Ať se vám daří!
 • 00:34:18 Na zdraví!
 • 00:34:26 Hlavním smyslem téhle akce
  je ukázat dětem deskové hry,
 • 00:34:32 připomenout jim,
  nebo i jejich rodičům, učitelům,
 • 00:34:36 jaké to je, hrát společně v rodině
  hry v době,
 • 00:34:40 kdy dneska tráví děti většinu času
  u počítače, nečtou knížky,
 • 00:34:45 snižuje se jejich slovní zásoba,
  a tak dále,
 • 00:34:49 tak ta hra, a vůbec hraní,
  působí až léčebně nebo terapeuticky
 • 00:34:56 na některé poruchy a obtíže
  sociální,
 • 00:34:58 na komunikační dovednosti.
 • 00:35:00 A úplně v základu je to prostě hra,
  která člověku působí radost.
 • 00:35:11 Jsou tu problémy hlavně s dětmi
  ze sociálně slabých rodin,
 • 00:35:14 protože je jich tady hodně.
 • 00:35:16 V každé třídě je jich poměrně hodně
 • 00:35:19 a ty děti mají problém
  přinést si věci,
 • 00:35:22 mají problém s tím,
 • 00:35:24 že třeba máme spoustu akcí ?
  divadel, kin,
 • 00:35:27 a je potom těžké a je smutné to,
  že ty děti nemají prostředky na to,
 • 00:35:34 aby si třeba vůbec
  to divadlo a kino zaplatily.
 • 00:35:38 Viktore! Viktore! Viktore!
 • 00:35:42 Času od času se také stane,
 • 00:35:43 že musíme neodkladně řešit
  problémy našich žáků,
 • 00:35:45 a pak jsem tedy strašně rád,
  že můžu využít naše rodinné zázemí.
 • 00:35:49 Třeba naposledy v minulém týdnu
 • 00:35:51 jsme rozšířili počet našich
  pěti dětí o jednu naši žačku,
 • 00:35:56 která tady strávila noc
  u nás v azylu
 • 00:35:58 poté, co utekla z rodiny.
 • 00:36:00 Samozřejmě člověk zvažuje
  v těch chvílích,
 • 00:36:03 jestli má zas až tak tu pravomoc
  na to,
 • 00:36:05 aby do těchhle záležitostí
  vstoupil,
 • 00:36:07 ale věřte tomu,
  že sociální složení obyvatelstva
 • 00:36:10 i rozložení obcí tady kolem
  a komuny, které obývají,
 • 00:36:16 nám častokrát nedávají
  jinou možnost,
 • 00:36:19 než že skutečně musíme jednat
  a osobně se do problému zapojit.
 • 00:36:23 Naše žákyně skončila nakonec
  v azylovém domu.
 • 00:36:25 Proběhlo velmi složité vyšetřování
 • 00:36:28 a vlastně dodnes není jasné,
  jak celý případ dopadne,
 • 00:36:31 ale myslím si, že to,
 • 00:36:34 co se odehrálo v těch minulých
  dnech,
 • 00:36:36 to, co jsme museli udělat
  a udělali,
 • 00:36:38 tak že určitě vneslo do případu
  určité jasno,
 • 00:36:41 a že jsme žákyni pomohli.
 • 00:36:47 My tady pracujeme,
 • 00:36:48 nebo se setkáváme s dětmi z různých
  oblastí a z různých komunit,
 • 00:36:53 který jsou vychovávaný
  dle svých zvyků,
 • 00:36:58 dle svých tradic rodiči,
  který mají základní vzdělání,
 • 00:37:05 kolikrát ani to ne.
 • 00:37:07 A přesto, že se snažíme
  se k těm dětem dostat co nejblíž,
 • 00:37:11 namotivovat je, zaujmout je,
  získat si jejich dušičky,
 • 00:37:17 tak ty jejich komunity
  jsou jim stále blíž.
 • 00:37:21 Stále mají jednodušší cestu
  té důvěry.
 • 00:37:27 Sexuální výchova se učí,
 • 00:37:28 ale není vedena jako samostatný
  předmět.
 • 00:37:30 My máme Výchovu ke zdraví
 • 00:37:33 a v té výchově ke zdraví
  jsou obsaženy tyhle otázky.
 • 00:37:36 Je tam třeba tématika drog,
  pohlavních nemocí, návykové látky.
 • 00:37:41 Teď vím, že děvčata ve třídě
  mi hlásila,
 • 00:37:43 že s paní učitelkou probírají
 • 00:37:44 třeba porod, mateřství,
  a další věci.
 • 00:37:46 Jenomže není jednoduché
  to učit v každé třídě.
 • 00:37:49 Kdybyste věděli,
  jaké otázky jsem musela zodpovídat!
 • 00:37:52 To by se mnohá máma červenala.
 • 00:37:54 To si nedovedete představit,
  co vám nakreslí a namaluje
 • 00:37:57 a jakým způsobem s vámi
  budou mluvit.
 • 00:37:58 To jsou ta nejhrubší slova.
 • 00:38:01 Představ si,
  dva bonbóny plus jeden, a máme?
 • 00:38:06 -(sborově) Tři.
  -Dobře.
 • 00:38:08 Uklidíme si,
  a přečteme pro papouška.
 • 00:38:11 Jedna plus jedna rovná se dva.
 • 00:38:18 Tak, a teď to zkusí sám přečíst
  Ládík.
 • 00:38:22 Dva, tři...
 • 00:38:28 Přišla jsem se podívat
  na způsob toho vyučování
 • 00:38:31 a jsem teda velice spokojená,
 • 00:38:33 protože děti se učí
  i takovou zábavnou formou,
 • 00:38:36 že nesedí vyloženě celou hodinu
  v lavicích,
 • 00:38:39 ale mají i možnost se projít
  po třídě,
 • 00:38:43 mají do toho zapojený různý hry,
  říkadla,
 • 00:38:45 prostě jsem nadšená z toho.
 • 00:38:48 Určitě, to bezpochyby.
 • 00:38:50 Přístup paní učitelky,
  děti ji berou, umí děti naučit.
 • 00:38:55 Hlavně děti se do školy těší,
  to je hlavní.
 • 00:38:57 Úkoly je baví. Umí si najít
  určitý přístup k těm dětem.
 • 00:39:04 -Dobrý den.
  -(sborově) Dobrý den.
 • 00:39:06 Mohli bysme se na vás podívat?
  Děkujeme.
 • 00:39:14 Takže nám přišli další rodiče,
 • 00:39:17 no a já doufám,
  že co jste tady doteď předváděli,
 • 00:39:20 že to budou všichni dělat
  konečně tak, aby to pěkně vypadalo.
 • 00:39:24 Máma mi dala korunu,
  abych koupil rybu,
 • 00:39:30 a já místo ryby ryby
  koupil velerybu.
 • 00:39:36 Co dělá ryba? Ocasem hýbá.
  Proč? Proč? Protože je ryba ryba.
 • 00:39:47 Den otevřených dveří
  nemá tady ve škole tradici,
 • 00:39:49 je to takový experiment.
 • 00:39:51 Bohužel zhruba z těch 60 rodičů,
  kteří se dnes zúčastnili výuky,
 • 00:39:55 je jich skutečně zanedbatelný
  zlomek z druhého stupně
 • 00:39:58 a to skutečně svědčí o tom,
 • 00:40:00 že i v rámci změny je zapotřebí
  rodiče
 • 00:40:03 k těmto aktivitám vést
  a vychovávat,
 • 00:40:06 aby tu školu přijali za vlastní
  a dokázali tady s námi žít.
 • 00:40:11 Co děláte?
 • 00:40:12 -Tučňáka.
  -Tučňáka?
 • 00:40:15 Irenko, momentíček.
 • 00:40:16 Sedni si, za chvilku k tobě přijdu.
  Řeknu ostatním.
 • 00:40:21 -Co do lesa nepatří?
  -Plechovka.
 • 00:40:27 -Tu dáme kam, tu plechovku?
  -Do koše.
 • 00:40:33 Co ještě myslíš, že tam nepatří?
 • 00:40:37 Já jsem se zúčastnila vyučovacích
  hodin, jak u Adélky, tak u Matýska,
 • 00:40:41 a byla jsem s tím vedením výuky
  spokojená.
 • 00:40:44 Opravdu to tam bylo takovou tou
  hravou formu.
 • 00:40:50 Ty děti se tam mohly vyjádřit,
 • 00:40:51 i když vlastně musím říct,
  že paní učitelky mají docela práce,
 • 00:40:55 protože těch dětí je tam hodně,
 • 00:40:57 ale přesto to myslím zvládaly
  dobře.
 • 00:41:01 A teď si myslím, že se ta škola
  daleko víc zase zlepšila v tom,
 • 00:41:04 co může dětem poskytnout,
 • 00:41:07 takže vlastně Matýsek
  navštěvuje florbal,
 • 00:41:09 navštěvuje kroužek počítačů,
  a ještě chodí na flétničku.
 • 00:41:15 A jinak potom mimo školu...
 • 00:41:18 -Němčinu ještě.
  -A ještě vlastně němčinu, ano.
 • 00:41:22 A Adélka navštěvuje aerobic,
 • 00:41:24 a ještě chodí na výtvarný kroužek,
  protože ráda kreslí.
 • 00:41:30 Hop! A ruka, jo!
 • 00:41:34 Komu nejde, nevadí!
 • 00:41:37 Hop!
 • 00:41:40 4. listopadu budeme mít
  další žákovskou radu.
 • 00:41:42 Do 4. listopadu abychom věděli,
  kdo bude přibližně mít zájem, ano?
 • 00:41:48 Počty ve třídách
  na mikulášskou diskotéku.
 • 00:41:51 Heleďte, můžeme to na chvilinku
  přerušit?
 • 00:41:54 Já bych potřeboval probrat s vámi
  pár věcí, podstatných.
 • 00:41:57 A sice, vy jako žákovská rada
 • 00:41:59 samozřejmě máte také
  velmi důležité slovo v tom,
 • 00:42:02 abyste se vyjádřili k úpravám,
  které vznikají ve školním řádu.
 • 00:42:07 -Probírali jste to všechno?
  -Jo.
 • 00:42:10 Tak, povídejte.
  Co vás nejvíc na tom mrzí?
 • 00:42:12 Co byste nechtěli? Který bod?
 • 00:42:14 -Mobily! -Mobilní telefony,
  to se dalo čekat.
 • 00:42:17 O tý přestávce
  že by mohly bejt povolený.
 • 00:42:20 Ono nejde o to,
  je zakázat jenom o přestávce.
 • 00:42:22 Tam jde o jednu velice podstatnou
  věc,
 • 00:42:24 a to je o to,
  že dovedete si představit situaci,
 • 00:42:27 že bude povoleno používat mobilní
  telefon o přestávce,
 • 00:42:31 zazvoní, všichni poběží do hodiny.
 • 00:42:33 Co bude v prvních minutách
  v hodině?
 • 00:42:36 Budou se vypínat,
  prozvánět telefony
 • 00:42:39 a dostaneme se tam, kde jsme.
 • 00:42:41 Pojďme udělat jednotné pravidlo
  a típněme je o přestávkách taky.
 • 00:42:45 Budete ho mít u sebe,
 • 00:42:46 když bude něco důležitého,
  zajdete si za učitelem.
 • 00:42:49 Takže kdo by mě podpořil,
  teď se zeptám?
 • 00:42:53 Co tady třetí stůl?
  Ti na mě koukají jenom jako lišáci.
 • 00:43:14 Ale já mám dvoustovku,
  budeš mít zpátky?
 • 00:43:24 Probíhá vánoční jarmark
  podle vašich představ?
 • 00:43:28 Tak vánoční jarmark určitě probíhá
  podle našich představ
 • 00:43:30 a mám velikou radost z toho,
  že jsme zvládli ten...
 • 00:43:33 -Počkej, stop!
  -Copak?
 • 00:43:34 Já mám problém.
 • 00:43:39 -Tak pojď.
  -Děkujem!
 • 00:43:43 Vánoční jarmark je součástí
  našich projektových dnů,
 • 00:43:46 naší projektové práce.
 • 00:43:48 Jeho účelem je nejen vyrobit,
  ale také dokázat prodat,
 • 00:43:52 a také se rozhodnout,
 • 00:43:54 jak účelně s vydělanými penězi
  naložit.
 • 00:43:57 Naše děti se mohou rozhodnout.
 • 00:43:59 Buďto penězi posílí své třídní
  fondy,
 • 00:44:02 anebo mohou část peněz
  také věnovat na charitu.
 • 00:44:10 8. ročník měl také ochutnávky.
  Chutnali...
 • 00:44:20 Jakými jazyky jste se dorozumívali?
 • 00:44:22 Mluvili jsme německy, anglicky,
 • 00:44:24 společnými silami
  jsme dali dohromady všechno.
 • 00:44:30 Projekt Digináves,
  který běží teď na obrazovce,
 • 00:44:32 tak si získal ve škole
  velkou popularitu.
 • 00:44:34 Je to projekt České televize
 • 00:44:38 a my vlastně díky tomu,
  že jsme se do něj zapojili,
 • 00:44:39 tak jsme dostali kompletní vybavení
  pro to,
 • 00:44:41 abychom mohli zpracovávat
  digitální záznamy, videa,
 • 00:44:44 které potom umisťujeme
  na weby ČT24.
 • 00:44:47 Některé se občas podaří
  také prosadit do Zpráviček.
 • 00:44:52 8. ročník měl také ochutnávky.
  Jaké ochutnávky jste měli?
 • 00:44:55 Vánoční cukroví a šunkové závitky.
 • 00:44:57 -Chutnaly rodičům ochutnávky?
  -Ano. -Děkuju.
 • 00:45:06 Jsem v současné době ke konci roku
 • 00:45:09 velmi, velmi nešťastný ze situace,
  která nastala,
 • 00:45:12 protože jsme se ocitli
  v druhotné platební neschopnosti
 • 00:45:16 a v současné době nám město dluží
  poměrně velkou finanční částku
 • 00:45:21 a díky tomu máme o pár vrásek víc,
 • 00:45:24 protože samozřejmě na nás tlačí
  plynárenská společnost, elektrárny,
 • 00:45:28 máme seznam
  bohužel nezaplacených faktur
 • 00:45:32 a snažíme se s touto situací
  už několik týdnů bojovat.
 • 00:45:37 Nicméně, ten setrvalý tlak
  a stres z této ekonomické situace
 • 00:45:41 určitě ovlivňuje naši práci
  negativně.
 • 00:45:45 Takže to, co se snažíme
 • 00:45:47 tady nějakým způsobem dělat
  a s čím se snažíme bojovat,
 • 00:45:49 tak si k tomu ještě všichni
  nezaujatí
 • 00:45:50 můžou přidat ekonomickou
  nestabilitu škol,
 • 00:45:54 která v současné době
  je velkým problémem.
 • 00:45:58 Ten problém je aktuálně tím,
 • 00:46:01 že město má v této chvíli
  nedostatek finančních prostředků,
 • 00:46:04 protože některé platby vůči městu
  se pochopitelně opozdily,
 • 00:46:06 takže jedná se v podstatě
 • 00:46:08 o druhotnou platební neschopnost,
  aktuálně.
 • 00:46:12 Ale pochopitelně co se týče potřeb
  školy, v jejím rozvoji dalším,
 • 00:46:17 tak ty peníze jsou jedině možné
  v rámci dotačních programů,
 • 00:46:20 protože takto je dneska nastavena
 • 00:46:23 vůbec podpora škol
  a jejich zřizovatelů.
 • 00:46:28 Pojďte chlapci k nám,
  pojďte chlapci k nám,
 • 00:46:30 koledy vám dám,
 • 00:46:33 pojď ty Kubo, i ty Janku,
  vem košíček, ten z jarmarku,
 • 00:46:36 budem zpívati, koledovati.
 • 00:46:39 Pojď ty Kubo, i ty Janku,
  vem košíček, ten z jarmarku,
 • 00:46:43 budem zpívati, koledovati.
 • 00:46:48 (zpívají kánon)
  Pojďte chlapci k nám...
 • 00:47:01 Máme možnost pokochat se krásným
  vánočním dárkem,
 • 00:47:04 který jsme si nadělili,
 • 00:47:06 protože před námi leží
  vlastně hotový koncept,
 • 00:47:09 hotové návrhy našich čtyřiceti
  stran pro knihu,
 • 00:47:13 kterou jsme dříve nazývali
  Kuchařka, tak pracovně,
 • 00:47:16 a kterou jsme se snažili
  kompletovat
 • 00:47:18 v našem projektu Comenius.
 • 00:47:20 Je to vlastně rodící se kniha
  ročních období,
 • 00:47:22 která vyjde ve třech jazycích,
 • 00:47:24 a to v italštině, v němčině
  a samozřejmě v naší krásné češtině.
 • 00:47:29 A my máme úžasnou možnost
 • 00:47:30 prezentovat tady nejenom
  naši školu, okolí Poběžovic,
 • 00:47:34 Českou republiku,
 • 00:47:35 ale také samozřejmě dětské práce,
  práce našich učitelů.
 • 00:47:40 A to si myslím, že byl
  od samého začátku takový náš účel,
 • 00:47:43 abychom ty zahraniční partnery
  přesvědčili o tom,
 • 00:47:45 že chceme udělat právě knihu
  o škole, a o dětech, a o učitelích,
 • 00:47:49 a ne turistického průvodce,
  tak, jak k tomu někteří směřovali.
 • 00:47:53 Myslím si, že se tady ukázala
  spousta dětí,
 • 00:47:56 které se právě projevily
  jako talenty na výtvarnou činnost,
 • 00:47:59 ale třeba i na stylistiku
  a další jiné věci,
 • 00:48:02 takže mám opravdu skutečně radost,
  že jsme i díky tomuto projektu
 • 00:48:05 mohli vlastně najít
  to dobré v dětech
 • 00:48:07 a samozřejmě i v našich učitelích.
 • 00:48:20 -Vzdej se!
  -Vzdávám se.
 • 00:48:25 Masopuste, Masopuste,
  ty to pěkně vedeš!
 • 00:48:30 Kazíš školní pravidla,
 • 00:48:33 nejraději bysme z tebe
  udělali povidla.
 • 00:48:48 U do-mu je ma-so-pust.
  Na-ma-luj ta-ké se-be.
 • 00:48:57 Tak, máme úkol.
 • 00:49:01 (zkouší se z němčiny)
 • 00:49:13 Tady v Poběžovicích tradice
  Masopustu žádná není.
 • 00:49:17 Původní němečtí obyvatelé jsou pryč
  a my máme ten zpěv a tanec v krvi.
 • 00:49:23 A protože to máme v sobě,
 • 00:49:25 tak kus sebe se snažíme
  těm dětem dát
 • 00:49:27 a zase je to trošičku naučit,
 • 00:49:29 tak, aby ty vztahy mezi dospělými
  a dětmi byly trošičku jiné,
 • 00:49:34 protože i děti v maskách
  se dokážou otevřít,
 • 00:49:36 mluvit s námi jinak.
 • 00:49:38 A v tom tanci a zpívání
  je prostě radost, zábava, veselí.
 • 00:49:44 -Brum, brum, kde mám ten med?
  -Nedáme! Nedáme!
 • 00:49:49 -My vám ten med nedáme!
  -Tak si vyberu oběť!
 • 00:49:54 -Ne!
  -Rozsápu!
 • 00:50:00 Když jsem sem přišel
  s hlavou plnou ideálů
 • 00:50:02 před tím rokem a půl,
 • 00:50:04 kdy jsem viděl tu potřebu, kterou
  tahle škola a tenhle kraj má,
 • 00:50:08 tak jsem se samozřejmě snažil,
  aby se některé věci daly do pohybu.
 • 00:50:12 Naše školní budova potřebuje
  opravit,
 • 00:50:14 protože vlastně od té doby,
  kdy byla postavena,
 • 00:50:17 tak tady nedošlo
  k žádnému většímu zásahu,
 • 00:50:19 to znamená od roku 1937.
 • 00:50:23 Začala se nám ztrácet voda
  ve zdech,
 • 00:50:26 máme tady nestabilní elektrický
  systém, elektrické rozvody,
 • 00:50:30 máme spoustu problémů,
  které nám naši práci komplikují.
 • 00:50:33 Například jsme museli odmítnout
  několik dětí,
 • 00:50:36 které žádaly o možnost
  vzdělávat se v naší škole
 • 00:50:40 a byly to děti handicapované,
 • 00:50:42 protože samozřejmě naše škola
  není vybavena pro to,
 • 00:50:44 aby mohla poskytnout služby
  a vzdělání právě těmto dětem,
 • 00:50:48 což nás velmi mrzí,
 • 00:50:49 protože v našem regionu
  je poměrně velké procento dětí,
 • 00:50:55 které by tyto služby
  velmi rády využívaly
 • 00:50:57 a musí dojíždět do vzdáleného
  Horšovského Týna,
 • 00:51:00 nebo do Domažlic,
  nebo dokonce do Plzně.
 • 00:51:09 Všechny podobné aktivity,
  jako je dnešní Masopust,
 • 00:51:11 projektové dny, Den matek,
  jarmarky, to všechno děláme proto,
 • 00:51:15 abychom samozřejmě zlepšili
  klima tady u nás ve škole,
 • 00:51:18 abychom zlepšili vztah
  mezi dětmi samotnými,
 • 00:51:21 mezi učiteli a žáky,
  ale taky samozřejmě myslíme na to,
 • 00:51:24 že je velice důležité tu školu
  vmísit do veřejného života v obci,
 • 00:51:29 takže se snažíme veškeré
  ty aktivity směřovat také na ulici.
 • 00:51:33 Proto je vlastně náš Masopust
  zakončen průvodem,
 • 00:51:35 do kterého chceme přibrat
  také rodiče, místní spolky.
 • 00:51:39 A věřím, že tyhle znovu obnovené
  tradice mají obrovský význam,
 • 00:51:45 nejenom pro ten region,
 • 00:51:47 ale samozřejmě také pro takový ten
  osobní a bohatý život našich dětí,
 • 00:51:51 ale také učitelů, zaměstnanců,
  rodičů,
 • 00:51:54 protože myslím si,
 • 00:51:56 že to bude jedna z těch věcí,
  na které budou rádi vzpomínat
 • 00:51:59 a která určitě,
  pokud se z ní stane tradice,
 • 00:52:02 tak to bude věc,
 • 00:52:04 která možná upoutá jejich pozornost
  tady k tomu regionu,
 • 00:52:06 a nebudou nám chtít odsud
  tolik odcházet.
 • 00:52:18 Když bych měla srovnat devítku,
 • 00:52:20 která odcházela vloni,
  a která odchází letos,
 • 00:52:23 myslím si, že po té letošní
  se nám bude hodně stýskat.
 • 00:52:28 Jsou to děti,
  které umí sebe navzájem podržet,
 • 00:52:30 umí podržet nás, učitele,
 • 00:52:32 umí prostě vystihnout
  i vaši špatnou náladu,
 • 00:52:34 snaží se vám pomoci ze všech stran.
 • 00:52:37 A myslím si, že u těch dětí
  je také vzácné to,
 • 00:52:40 že prostě rodiče těch dětí s námi
  a se školou spolupracují,
 • 00:52:43 jak nejvíc to jde.
 • 00:52:50 Teď už se vlastně připravujeme
  na střední školy.
 • 00:52:52 Tam už, jak jsem viděla,
  je těžší učivo, je tam více práce,
 • 00:52:59 a myslím si,
  že takový teď už to povalování,
 • 00:53:02 co jsme měli teď v druhým pololetí
  deváté třídy,
 • 00:53:04 tak že asi už pomine,
  že budem muset víc makat.
 • 00:53:11 Bude to, prostě,
  pro nás velká změna.
 • 00:53:14 Za těch devět let,
  co jsme tady byli,
 • 00:53:15 nebo co tady ještě ten měsíc
  dokončíme ten devátej ročník,
 • 00:53:20 tak určitě jsme tady poznali
  neuvěřitelně mnoho kamarádů,
 • 00:53:24 určitě jsme poznali
  taky něco do života,
 • 00:53:27 a budeme se snažit si ten měsíc
  tady ještě co nejvíc užít,
 • 00:53:32 protože určitě až budeme
  na jiných školách,
 • 00:53:34 tak nám bude chybět ta naše parta.
 • 00:53:38 Z týhle školy jsem se zezačátku
  těšil, až odejdu,
 • 00:53:42 teď už je to pro mě těžší,
 • 00:53:43 i když vlastně na školu, kam půjdu,
  tak se hlásí většina lidí,
 • 00:53:46 se kterými se bavím z mý třídy,
  takže to zas takovej rozdíl nebude.
 • 00:53:51 Odcházím na zemědělskou školu,
 • 00:53:53 jelikož máme zemědělství,
  tak se tam hlásím,
 • 00:53:58 protože budu potřebovat
  školu do života.
 • 00:54:05 -A tahle škola ti něco přinesla?
  -Moc ne.
 • 00:54:10 Proč?
 • 00:54:12 Nějak jsem tomu učení
  nevěnoval pozornost.
 • 00:54:15 -A prošlo ti to?
  -Prošlo.
 • 00:54:22 S myšlením nového pana ředitele
 • 00:54:24 přišly i nové náměty
  do našich hodin
 • 00:54:27 a prakticky bych řekla,
  že nalil mnoho nové krve
 • 00:54:31 i do starších generací,
  které tady jsou.
 • 00:54:34 Samozřejmě, že to přineslo
  řadu velkých změn pro sbor.
 • 00:54:37 Někteří učitelé začali projevovat
  vlastně to, co v nich bylo skryto,
 • 00:54:44 a některé učitelky, bohužel,
  nedokážou dravě jít dopředu,
 • 00:54:51 a tím pádem ztrácí trošku,
  bych řekla, půdu pod nohama
 • 00:54:55 a buď se tedy musí, bohužel,
  rozhodnout k tomu,
 • 00:54:58 že naši školu opustí,
 • 00:54:59 anebo najít novou cestu,
  která bude vyhovovat nám i jim.
 • 00:55:07 Škola v dnešním světě
  se musí změnit.
 • 00:55:08 Vyžaduje to sama doba,
 • 00:55:10 která vůbec není jednoduchá
  pro děti,
 • 00:55:12 není jednoduchá pro jejich rodiče.
 • 00:55:14 Ve škole řešíme
  stále více a více problémů,
 • 00:55:17 které dřív tady byly vůbec neznámé,
 • 00:55:19 které vlastně neznají nejenom
  rodiče, naše generace,
 • 00:55:22 ale neznají je ani učitelé.
 • 00:55:25 Přibývá nám problémů s útěky,
  s drogami,
 • 00:55:28 řešíme tady každou chvíli situace
  s policií ve škole,
 • 00:55:32 a my chceme vytvořit
  takové prostředí,
 • 00:55:35 které bude vzbuzovat v dětech
  a v rodičích důvěru,
 • 00:55:38 a kde budou pracovat takoví lidé,
 • 00:55:41 kteří budou schopni přenést
  to nejlepší, co je v nich,
 • 00:55:44 na ty své žáky, na ty své děti
 • 00:55:46 tak, aby se dokázali
  v tom dnešním světě orientovat.
 • 00:55:50 A ten princip té změny je v tom,
 • 00:55:52 že nejdřív musíme změnit sebe,
  vlastní prostředí,
 • 00:55:55 a pak dokážeme nějakým způsobem
 • 00:55:57 vytvářet tu cestu pro ty lidi
  kolem nás.
 • 00:56:02 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2011

Související