iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 5. 2010
15:10 na ČT1

1 2 3 4 5

22 hlasů
32900
zhlédnutí

Kapitolky o havěti

Komár

Cyklus populárně přírodovědných dokumentů nejen pro děti

12 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kapitolky o havěti - Komár

 • 00:00:36 Léto, slunce, řeka.
  Pohoda a romantika.
 • 00:00:39 Do chvíle, než se z tichých
  říčních zátočin
 • 00:00:42 ozve jejich obyvatel, komár.
 • 00:00:44 Začíná to vždycky stejně.
 • 00:00:46 Hladová samička komára
  si nenápadně sedne na naši ruku.
 • 00:00:50 Sosáčkem si nás osahá
 • 00:00:52 a ve vhodnou chvíli
  ho zabodne do našeho těla.
 • 00:00:54 Přitom plivne do ranky
  svoji slinu,
 • 00:00:56 která obsahuje látku, zabraňující
  srážení krve, aby se jí lépe sálo.
 • 00:01:03 Buďte si jisti, že jde o samičku.
  Samečci komárů nikdy krev nesají.
 • 00:01:08 K jejich životu jim stačí pouze
  sladké šťávy z rostlin,
 • 00:01:11 které zvládnou pokrýt energii,
  vynakládanou na let i páření.
 • 00:01:16 V přírodě se na mnoha místech
  nacházejí stálé nebo dočasné tůně,
 • 00:01:20 které vznikají a zanikají
  s množstvím dešťových srážek.
 • 00:01:24 Bohatství života je
  v podobných lokalitách ohromující.
 • 00:01:27 Nás však zajímají komáři.
 • 00:01:29 V době líhnutí dospělců
  se to právě tady komáry jen hemží.
 • 00:01:33 Samička se věnuje své hygieně.
 • 00:01:35 Čistí si zadní pár nohou,
 • 00:01:37 kterými při kladení vajíček
  lepí jednotlivá vajíčka k sobě
 • 00:01:40 a vytváří krásně člunkovité snůšky.
 • 00:01:43 Samečci se věnují sami sobě.
 • 00:01:44 Nás neobtěžují a když mají hlad,
 • 00:01:47 pochutnají si na sladkých šťávách
  z rostlin.
 • 00:01:50 Odpočívající sameček
  je ke svému okolí netečný.
 • 00:02:04 Stálá tůň, která nepodléhá
  rozmarům počasí
 • 00:02:07 poskytuje komárům to nejvhodnější
  místo pro jejich rozmnožování.
 • 00:02:22 Přesto, že samička převážně
  saje krev živočichů
 • 00:02:24 i ona si občas pochutná
  na sladkých šťávách z rostlin.
 • 00:02:29 Na vodní hladinu usedá samička
  a ochutnává vodu.
 • 00:02:33 Asi testuje její vhodnost
  pro svá vajíčka.
 • 00:02:35 Ne do každé louže
  je komáři kladou.
 • 00:02:38 Sameček se věnuje
  svým mohutným tykadlům,
 • 00:02:40 kterými zachycuje látky
  vylučované samičkami,
 • 00:02:44 označované jako pohlavní feromony.
 • 00:02:45 Vodu obývají i jiní živočichové,
  třeba nítěnky.
 • 00:02:49 Sameček si velmi často čistí
  a procvičuje své nohy.
 • 00:02:52 Čištěním se zbavuje nečistot,
 • 00:02:53 které pokrývají
  různá smyslová čidla.
 • 00:03:03 Samička komára nakladla
  na vodní hladinu svá vajíčka.
 • 00:03:10 Mezi nakladenými vajíčky
 • 00:03:11 se tu a tam objevuje
  uhynulý sameček nebo i samička,
 • 00:03:14 která po splnění své role,
  vykladení oplozených vajíček
 • 00:03:19 byla natolik vyčerpaná,
 • 00:03:20 že se jí nepodařilo odlétnout
  a utopila se.
 • 00:03:31 Na svět přicházejí
  1. vylíhlé larvičky.
 • 00:03:34 Vývoj vajíčka trvá kolem 48 hod.
 • 00:03:37 Vylíhlá larvička se čile prohání
  ve vodě a sbírá potravu.
 • 00:03:47 Mezi vajíčky a malými larvami
  se objevují 1. větší larvy.
 • 00:03:51 Larvičky komárů,
 • 00:03:52 podobně jako u dalších druhů hmyzu
  s proměnou dokonalou,
 • 00:03:55 se během svého vývoje
  musí několikrát svléknout.
 • 00:03:58 Mezi larvami se objevují
  vaječné obaly,
 • 00:04:01 které opustily malé larvičky,
  odhozené larvální kutikuly,
 • 00:04:05 ale i kutikuly kukel,
  ze kterých vyletěli noví dospělci.
 • 00:04:11 Také tato samička vykladla vajíčka
  na vodní hladinu
 • 00:04:13 a je natolik vysílená a unavená,
  že nemůže vzlétnout.
 • 00:04:17 A končí svou životní pouť utopením.
 • 00:04:38 Ale vodní kanál není obýván
  pouze komáry.
 • 00:04:41 Po hladině se pohybují
  např. vodoměrky a bruslařky,
 • 00:04:44 které si občas pochutnávají
  na topících se komárech.
 • 00:04:47 Na travinách se vyhřívají
  a odpočívají vážky a šidélka.
 • 00:04:51 Život tu probíhá
  v porostech kolem vody,
 • 00:04:53 na hladině i pod ní.
 • 00:04:55 Zdánlivá idyla,
  ale neplatí pro nikoho.
 • 00:04:58 Je třeba být neustále ve střehu.
 • 00:05:00 Číhat jako lovec na potravu
  a zároveň být připraven
 • 00:05:03 na útok toho, pro kterého se může
  stát potravou ve vteřině sám lovec.
 • 00:06:05 Hustý porost a traviny
  v okolí vodních hladin
 • 00:06:07 jsou vhodným prostředím
 • 00:06:08 pro úkryt komárů
  před pražícím sluncem.
 • 00:06:18 Sameček si hledá vhodné místo,
 • 00:06:20 kde by si mohl pochutnat
  na sladkém nektaru.
 • 00:07:10 Protože je parné léto,
 • 00:07:11 hladiny vodních tůní
  se začínají pokrývat
 • 00:07:13 rychle se množícími
  vodními rostlinami.
 • 00:07:16 Komárům se mezi nimi
  velmi dobře daří.
 • 00:07:31 Larvy rychle rostou.
 • 00:07:32 Jsou pěkně vypasené
  a budou se brzy kuklit.
 • 00:07:35 Larvy během svého vývoje
 • 00:07:37 musí uložit v tukovém tělese
  co nejvíce živin,
 • 00:07:39 které jsou pak samičkami
  využívány při tvorbě vajíček.
 • 00:07:44 Larva si čistí dýchací trubičku,
  sifo, která se nachází na zadečku.
 • 00:07:49 Pomocí této trubičky dýchají
  larvy komárů atmosférický kyslík.
 • 00:07:53 Proto se mohou larvy komárů vyvíjet
  i v malém množství vody,
 • 00:07:56 kde není dostatečné množství
  kyslíku,
 • 00:07:58 ale je tam dostatek potravy.
 • 00:08:00 Na scéně se náhle objevuje
  nový živočich.
 • 00:08:03 Jehlanka válcovitá.
 • 00:08:05 Přilákaly ji vypasené larvy.
  Na 1 si již pochutnává.
 • 00:08:08 Zabodla do ní své ústní ústrojí
 • 00:08:10 a paralyzovanou larvu
  pěkně vysává.
 • 00:08:19 Ostatním larvám to však
  očividně nevadí
 • 00:08:21 a začínají se kuklit.
 • 00:08:23 Objevují se 1. kukly,
 • 00:08:25 ze kterých se po 2 dnech
  vylíhnou dospělí komáři.
 • 00:08:37 Vodní tůně společně s komáry
 • 00:08:39 obývá i řada dalších
  zajímavých tvorů.
 • 00:08:42 Po dně se pohybuje
  plovatka bahenní
 • 00:08:44 a kolem ní plave larva šidélka.
 • 00:08:54 1 z larev šidélek je již
  natolik vyvinutá,
 • 00:08:57 že opouští vodní prostor,
  šplhá po travině,
 • 00:08:59 kde se usadí a dokončí svůj vývoj.
 • 00:09:02 Opustí larvální kutikulu
 • 00:09:03 a kolem vody se začne prohánět
  nádherné šidélko.
 • 00:09:28 Ve společné tůni žijí také
  dravé larvy potápníků.
 • 00:09:32 1 si právě pochutnává
  na larvě šidélka.
 • 00:09:34 Zatímco jiná larva šidélka
  měla více štěstí
 • 00:09:37 a pokračuje v přípravách
  na opuštění larvální kutikuly.
 • 00:09:48 Larva potápníka končí své hody.
 • 00:09:50 Téměř celá larva šidélka
  zmizela v jejích útrobách.
 • 00:09:55 Krajina se potemňuje,
  blíží se bouře.
 • 00:09:59 Bude-li déšť natolik silný,
  že se vytvoří periodické tůně,
 • 00:10:02 brzy se v nich objeví i nový život.
 • 00:10:05 Voda zaplaví i vajíčka komárů,
  vykladená do hrabanky.
 • 00:10:09 Do 2 dnů se z nich vylíhnou
  nové larvičky.
 • 00:10:11 Délka jejich vývoje je závislá
  na teplotě vody.
 • 00:10:14 Čím je teplota vyšší,
  tím je rychlejší jejich vývoj.
 • 00:10:16 Vyšší teplota umožňuje
  dokončit vývoj
 • 00:10:18 před úplným vyschnutím
  této periodické tůně.
 • 00:10:23 Na některých místech se voda
  rychle odpařila.
 • 00:10:25 Vodní plocha se zmenšuje.
 • 00:10:27 Larvy se stahují
  do zmenšující se louže.
 • 00:10:29 Nestihnou-li dokončit vývoj
  do doby,
 • 00:10:31 než se všechna voda odpaří,
  jsou odsouzeny k úhynu.
 • 00:10:36 Ty, co vývoj dokončí, nachází
  vhodné úkryty před nepohodou
 • 00:10:40 v okolním porostu,
  nebo i v odumřelých stromech,
 • 00:10:43 kde číhají na své kořisti.
 • 00:11:09 Blíží se večer. Je dusno.
  A komáři začínají být agresivní.
 • 00:11:14 Poletují kolem a napadají vše,
  co je jim nablízku.
 • 00:11:18 I tato samička
  se připravuje k útoku.
 • 00:11:29 Sameček se v klidu schovává
  v travním porostu.
 • 00:11:32 Krev nepotřebuje a tak se věnuje
  pouze sám sobě.
 • 00:11:36 Slunce se sklání k obzoru.
 • 00:11:38 Blíží se noc a samičky komárů
  číhají někde v záloze,
 • 00:11:42 aby získaly kapičky
  blahodárné krve.
 • 00:11:45 Život komára není ale
  vůbec jednoduchý.
 • 00:11:47 Ve všech svých vývojových stádiích
 • 00:11:49 mají kolem sebe řadu
  svých přirozených nepřátel.
 • 00:11:52 A tak se mnoho z těch,
 • 00:11:53 kteří se někde ve vodní tůni
  narodili, dospělosti nedočká.
 • 00:11:57 Tím tvoří významnou součást
  potravního řetězce
 • 00:11:59 a jejich existence
  dostává svůj smysl.
 • 00:12:15 Skryté titulky
  Eva Svobodová

Související