iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 11. 2009
21:40 na ČT1

1 2 3 4 5

63 hlasů
12457
zhlédnutí

Česká hlava 2009

Aleš Cibulka a Hana Maciuchová uvádějí slavnostní předávání cen za největší vědecké objevy a výzkumy v loňském roce

70 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Česká hlava 2009

 • 00:01:18 Příjemný dobrý večer, dámy a pánové
  opět po roce vás zdravím z atria
 • 00:01:22 Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • 00:01:24 Začíná tradiční předávání cen
  nejlepším českým vědcům a technikům
 • 00:01:29 - je tady Česká hlava 2009.
  Ještě jednou hezký večer vám všem.
 • 00:01:39 Vy víte, že tady nikdy nestojím sám
  a že si vždycky pozvu
 • 00:01:44 moderátorského kolegu nebo kolegyni
  a letos jsem pečlivě zvažoval,
 • 00:01:48 kdo by to měl být a dostal jsem,
  řekl bych neskromně,
 • 00:01:52 geniální nápad.
 • 00:01:55 Loňským vítězem hlavní ceny Česká
  hlava se stal profesor P. Hobza.
 • 00:01:59 Já jsem zkontaktoval
  1 jeho spolužačku z gymnázia
 • 00:02:02 a představte si,
  že ona na mou nabídku kývla.
 • 00:02:06 Dámy a pánové,
  paní Hana Maciuchová!
 • 00:02:13 Příjemný dobrý večer vám všem.
 • 00:02:18 Haničko, mě to velmi překvapilo,
  vy jste opravdu s panem profesorem
 • 00:02:22 Hobzou spolužáci?
 • 00:02:24 V jedné třídě a lavici
  jsme neseděli, ale chodili jsme
 • 00:02:27 do stejné školy v Olomouci.
 • 00:02:30 Tedy nevím, jak profesoři,
  ale my spolužáci jsme netušili,
 • 00:02:34 že se potkáváme
  s budoucí Českou hlavou.
 • 00:02:38 Můžeme začít?
 • 00:02:40 Dámy a pánové, je mi ctí,
  že dnešní večer budu trávit
 • 00:02:45 ve vaší společnosti.
 • 00:02:47 Přímo při činu teď už podruhé
  přistihneme 3 krásné, mladé,
 • 00:02:51 půvabné dámy, které si výstižně
  říkají - Inflagranti.
 • 00:06:00 Probíral jsem si tvé divadelní,
  filmové a televizní role
 • 00:06:03 a zjistil jsem 1 zajímavou věc,
  že ty jsi hrála královny,
 • 00:06:07 osudové ženy,
  ale nikdy žádnou vědkyni.
 • 00:06:10 Bohužel.
 • 00:06:12 Pominu-li lahůdkovou Olinku
  z Ženy za pultem,
 • 00:06:15 ta možná vědecky míchala
  bramborový salát,
 • 00:06:19 pominu-li Anče z Krkonošských
  pohádek,
 • 00:06:22 ta chodila vědecky
  za Trautenberkem,
 • 00:06:24 tak mi zbývá už jen manželka
  primáře Blažeje
 • 00:06:27 z Nemocnice na kraji města,
  ta měla aspoň za manžela doktora.
 • 00:06:31 Ano, ortopeda, ale ten mé postavě
  komplikoval život jinými objevy,
 • 00:06:35 než vědeckými.
 • 00:06:37 Ano, to si všichni pamatujeme,
  ale není ti to líto,
 • 00:06:40 že vědkyně jako role
  ti zůstaly odepřeny?
 • 00:06:43 A přitom mě celý život fascinuje
  osud Marie Curie-Sklodowské.
 • 00:06:48 To by byla role.
 • 00:06:50 Ale mé námezdné povolání mě naučilo
  netrápit se tím, co nemůžu změnit.
 • 00:06:56 No, ale když jsi takovou
  obdivovatelkou vědců...
 • 00:06:59 O vědcích nebyla řeč.
 • 00:07:02 Já jsem předpokládal,
  že když jsi obdivovatelkou vědkyň,
 • 00:07:06 rovnou obdivuješ i vědce.
  Když tě tolik fascinují,
 • 00:07:09 udělám ti radost
  a doufám že i vám všem,
 • 00:07:11 protože v průběhu večera
  kromě předávání cen
 • 00:07:14 vyhlásíme výsledky ankety,
  ve které jsme my Češi volili
 • 00:07:18 nejvýznamnější osobnost vědy
  a techniky všech dob.
 • 00:07:21 Kromě toho tě seznámím s celou
  řadou vědců, docentů, profesorů,
 • 00:07:25 dokonce i s potomky zajímavých
  osobností.
 • 00:07:28 Mám pocit, že doktor, který
  přichází, ti nebude neznámý.
 • 00:07:33 Hezký dobrý večer, pane doktore.
 • 00:07:35 Doktor Ivo Šmoldas!
 • 00:07:38 Dobrý večer.
 • 00:07:40 Další spolužák z našeho
  olomouckého gymnázia.
 • 00:07:44 Já jsem tedy navštěvoval
  víceméně omylem přírodovědnou
 • 00:07:49 třídu a vzdor heroickému úsilí
  pedagogů jsem po zralé úvaze
 • 00:07:58 dospěl k názoru, že nejlépe
  prospěji přírodním vědám tím,
 • 00:08:06 že se jim nebudu věnovat.
 • 00:08:11 To neznamená, že bych na ně
  zanevřel, spíše naopak,
 • 00:08:19 totiž můj vztah k přírodním vědám
  lze nejspíše přirovnat ke vztahu
 • 00:08:25 milostnému - to je, vůbec jim
  nerozumím, ale mám je rád.
 • 00:08:35 Čím jsou nepochopitelnější,
  tím je mám radši.
 • 00:08:41 V tomto ohledu u mě zcela vítězí
  fyzika elementárních částic.
 • 00:08:50 Jsou natolik vypočítavé,
  že se chovají podle toho,
 • 00:08:58 jestli je někdo pozoruje,
  ba i podle toho, kdo je pozoruje,
 • 00:09:04 jak je pozoruje
  a odkud je pozoruje.
 • 00:09:09 Když jsem tohle zjistil,
  tak mě přepadl děs,
 • 00:09:13 protože jsem si říkal: "Kristepane,
  co asi ta drobotina vyvádí,
 • 00:09:20 když je bez dohledu.?
 • 00:09:26 Z toho důvodu já nerad slyším,
  když se mluví o vědcích,
 • 00:09:33 kteří se šťárají v těch atomech
  nebo se věnují základnímu výzkumu
 • 00:09:39 jako o lidech, kteří si pěstují
  své libůstky a jejich práce je
 • 00:09:45 víceméně bez užitku.
 • 00:09:50 On sice fyzik Lev Arcimovič podal
  pěknou definici vědy,
 • 00:09:57 on říkal, že je to špičková moderní
  metoda, jejíž pomocí se lze oddávat
 • 00:10:08 vlastní zvídavosti za státní
  peníze, pane premiére.
 • 00:10:16 To byl žert, ale já přesto si
  říkám, že bych si i rád připlatil,
 • 00:10:25 a to jsem osoba velmi lakotná.
 • 00:10:28 Stojí za to, že je tady ta vědecká
  hlídka, protože bůhví,
 • 00:10:35 co by se stalo,
  kdyby částice zůstaly o své vůli.
 • 00:10:40 Ono by to taky mohlo skončit
  velkým...
 • 00:10:43 Třeskem!
 • 00:10:51 Ta šíře té přednášky mě naprosto
  orosila.
 • 00:10:56 Už mi nevolej.
 • 00:10:59 Takhle přímo?
  Spolehni se.
 • 00:11:02 Řekl jsem to tak sugestivně,
  ale to není výzva pro tebe,
 • 00:11:06 ani pro nikoho z vás,
  to je píseň, se kterou přichází
 • 00:11:09 Petra Janů!
 • 00:11:26 Už mi nevolej
  sen se kterým usnu mi tě nahradí
 • 00:11:33 už mi nevolej
  zvuk telefonu do snu trochu neladí
 • 00:11:41 už mi nevolej
  já ve svém snu si stačím s ozvěnou
 • 00:11:49 už mi nevolej
  do nenávratna jdu cestou vzdálenou
 • 00:11:56 dokud láska spí
  mé představy si plavou k výšinám
 • 00:12:04 říční proud je vzal
  i se zelenou trávou
 • 00:12:09 té si nevšímám
 • 00:12:12 má láska spí
  a všechno co tu bylo
 • 00:12:17 je už dávno pryč
  tak můžeš jít
 • 00:12:23 a až za sebou zamkneš
  zahoď cestou klíč
 • 00:12:28 naše láska spí
  a my dva můžem zmizet v hlubinách
 • 00:12:35 kde nic neroste nikdy
  jen hrách na stěnách
 • 00:12:40 protože láska spí.
 • 00:12:57 Už mi nevolej
  já sedím tady sama a čekám na cosi
 • 00:13:05 už mi nevolej
  já nemám ráda drama to se nenosí
 • 00:13:13 už mi nevolej
  můj čas má větší cenu než zaplatíš
 • 00:13:21 už mi nevolej
  a fixem k mému jménu dělej kříž
 • 00:13:28 dokud láska spí
  mé představy si plavou k výšinám
 • 00:13:36 říční proud je vzal
  i se zelenou trávou
 • 00:13:41 té si nevšímám
 • 00:13:44 má láska spí
  a všechno co tu bylo
 • 00:13:49 je už dávno pryč
  tak můžeš jít
 • 00:13:55 a až za sebou zamkneš
  zahoď cestou klíč
 • 00:14:00 naše láska spí
  a my dva můžem zmizet v hlubinách
 • 00:14:07 kde nic neroste nikdy
  jen hrách na stěnách
 • 00:14:12 protože láska spí
 • 00:14:20 my dva můžem zmizet v hlubinách
  protože naše láska spí.
 • 00:14:43 Gaius Silvius Mecenas se narodil
  v roce 70 před naším letopočtem
 • 00:14:48 a kromě toho, že byl poradcem
  římského císaře, tak taky finančně
 • 00:14:52 podporoval mladé básníky.
 • 00:14:54 Jeho jméno se stalo nesmrtelným,
  protože vstoupilo do celé řady
 • 00:14:58 jazyků - Mecenas.
 • 00:15:00 Z toho vznikl třeba hezký český
  mecenáš, coby označení
 • 00:15:03 pro sponzora.
 • 00:15:05 Teď mi dovolte,
  abych poděkoval těm našim.
 • 00:15:07 Generálními partnery letošního
  ročníku jsou už tradičně
 • 00:15:11 Poštovní spořitelna,
  Unipetrol a. s.,
 • 00:15:14 Kapsch,
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
 • 00:15:17 Mediálními partnery Českých hlav
  jsou kromě České televize
 • 00:15:21 i Český rozhlas,
  deník Mladá Fronta Dnes
 • 00:15:23 a zpravodajský portál iDnes
  a společnost Railreklam.
 • 00:15:27 Děkujeme a doufáme,
  že nám zůstanete věrni.
 • 00:15:33 A je tady ta správná chvíle
  pro předání první ze 7 cen.
 • 00:15:37 Začínáme cenou Patria Unipetrolu,
  která se uděluje osobě,
 • 00:15:41 jejíž odborné či manažerské
  kvality se úspěšně prosadily
 • 00:15:44 v zahraničí.
 • 00:15:46 Prosím, aby na jeviště přišli
  člen představenstva Unipetrolu
 • 00:15:49 Ivan Ottis a operní pěvkyně
  a velvyslankyně dobré vůle
 • 00:15:53 projektu Česká hlava
  paní Dagmar Pecková!
 • 00:16:05 Laureátem se stává
  profesor Jan Klein,
 • 00:16:09 světově uznávaný vědec
  v oboru moderní imunogenetiky,
 • 00:16:12 který mimo jiné působí
  na pennsylvánské univerzitě.
 • 00:16:15 Ocenění dostal za výrazný přínos
  k pochopení fungování
 • 00:16:19 imunitního systému a využití
  těchto znalostí v lékařství.
 • 00:16:39 Na řadě je cena předsedy Rady
  pro výzkum, experimentální vývoj
 • 00:16:43 a inovace, která se uděluje
  za životní dílo v oblasti rozvoje
 • 00:16:47 výzkumu a vývoje včetně
  jeho propagace a popularizace.
 • 00:16:51 Jejím držitelem se letos stal
  RNDr. Jiří Grygar, CSc.
 • 00:16:55 Pan doktor není bohužel přítomen
  a cenu odmítl převzít.
 • 00:16:59 Přiznám se, že mám radost,
  že ten dnešní večer
 • 00:17:02 je i hudebně vědecky propojen,
  protože Hana Maciuchová je
 • 00:17:06 spolužačkou loňského držitele
  Národní ceny a zazpívat teď
 • 00:17:11 přichází její žačka z konzervatoře
  Lucie Vondráčková.
 • 00:17:27 Déšť když se spouští
  z výšky mraků
 • 00:17:31 a pak bloumá
  po střechách
 • 00:17:35 může přijít do rozpaků
  tím že slyší to co já
 • 00:17:42 den co den
  oknům svým povídám
 • 00:17:50 že je láska na kolenou
  vůbec není proč se bát
 • 00:17:57 já už nevídám se s tebou
  ty už nemáš proč mi lhát
 • 00:18:04 den co den
  tak proč já najednou
 • 00:18:14 mám strach že se nic
  nevyrovná nápadům
 • 00:18:20 který máš
  já mám strach že se nic
 • 00:18:24 nevyrovná
  tvým krásným snům
 • 00:18:29 že se nic nevyrovná
  příběhům který znáš
 • 00:18:34 já mám strach že se nic
  nevyrovná
 • 00:18:38 lhářům.
 • 00:18:47 S ní, tou cos neměl rád
  jsi pořád
 • 00:18:51 to se muselo stát
  s ní jenom rád sis hrál
 • 00:18:56 a kdo ví které z nás
  jsi víc lhal
 • 00:19:00 a já, já tu svým trápením
  živím déšť
 • 00:19:10 když se
  spouští z výšky k nám
 • 00:19:14 a pak bloumá
  po střechách
 • 00:19:17 může přijít do rozpaků
  tím že slyší
 • 00:19:22 to co já den co den
  oknům tvým posílám
 • 00:19:34 svůj strach že se nic
  nevyrovná
 • 00:19:38 nápadům který máš
  já mám strach že se nic
 • 00:19:43 nevyrovná
  tvým krásným snům
 • 00:19:49 že se nic nevyrovná
  příběhům který znáš
 • 00:19:55 já mám strach že se nic
  nevyrovná
 • 00:19:58 lhářům
 • 00:20:00 mám strach že se nic
  nevyrovná
 • 00:20:04 nápadům který máš
  já mám strach že se nic
 • 00:20:10 nevyrovná lhářům.
 • 00:20:28 Dnes večer si tu společně
  povídáme o vynálezcích
 • 00:20:32 a vynálezech.
 • 00:20:33 Našel jsem 1 zajímavost,
  možná vás taky šokuje.
 • 00:20:37 Suspenzor byl vynalezen
  v roce 1874, ale helma začala
 • 00:20:42 být při sportu používána
  až v roce 1974.
 • 00:20:47 1974? Z toho logicky vyplývá,
  že vám pánové, trvalo 100 let,
 • 00:20:55 než jste si uvědomili,
  že je potřeba chránit si i hlavu.
 • 00:21:03 Teď tleskaly samé dámy,
  chlapi netleskají.
 • 00:21:08 My jsme nahlédli do historie
  a zjistili jsme, že stát se
 • 00:21:13 úspěšným vynálezcem vyžaduje
  i specifické vlastnosti.
 • 00:21:19 Vynálezce musí umět svůj vynález
  i náležitě prodat.
 • 00:21:22 1 mladá dáma z New Yorku si nechala
  ušít večerní šaty,
 • 00:21:26 ale protože byly z jemné látky
  tak si pod ně nemohla vzít
 • 00:21:29 tradiční korzet.
 • 00:21:31 Vzala si 2 hedvábné kapesníky,
  svázala je pentlí
 • 00:21:35 a 1. podprsenka byla na světě.
 • 00:21:38 Podprsenku si nechala roku 1914
  patentovat a začala s její výrobou.
 • 00:21:42 Nebavilo ji to
  a po několika letech svůj patent
 • 00:21:46 prodala společnosti Warner Brothers
  za 1 500 dolarů.
 • 00:21:49 Během následujících 30 let
  tato společnost na podprsenkách
 • 00:21:53 vydělala 15 milionů.
 • 00:21:56 Další rada - patentujte sami!
 • 00:21:59 Jednoho rána 1903 přišel
  Albert Parkhouse na své pracoviště
 • 00:22:04 v továrně na drátěné výrobky
  a chtěl si pověsit kabát.
 • 00:22:09 Neměl kam.
 • 00:22:10 Protože se to soustavně opakovalo
  vzal si drát, který se využíval
 • 00:22:16 na výrobu stínidel lamp
  a zkroutil ho tak,
 • 00:22:20 že si ten kabát pověsil.
 • 00:22:23 Tak vzniklo 1. drátěné ramínko
  na šaty.
 • 00:22:27 O ramínku se dozvědělo vedení
  společnosti a vynález patentovalo.
 • 00:22:32 Dodnes je tedy pod tímto vynálezem
  podepsán Charles Petterson,
 • 00:22:37 právník firmy.
  Albert nedostal nikdy ani cent.
 • 00:22:42 Vynálezce někdy popožene vidina
  peněz.
 • 00:22:45 Roku 1795 nabídla Napoleonova vláda
  12 000 franků každému,
 • 00:22:50 kdo přijde na to, jak uchovávat
  jídlo pro armádu a námořnictvo.
 • 00:22:55 Přihlásil se jistý Pařížan
  Nicholas Appert, sládek a vinař,
 • 00:22:59 a řekl si, že když je možné
  v lahvích uchovávat víno,
 • 00:23:02 proč by to nešlo s jídlem.
 • 00:23:03 15 let na tom vynálezu pracoval
  a vznikla 1. konzerva.
 • 00:23:08 Co je ale zajímavé,
  vynález otvíráku na konzervy
 • 00:23:11 je o 50 let mladší.
  Na konzervách byl do té doby
 • 00:23:16 nápis: Otevřete podél okraje
  pomocí dláta a kladiva.
 • 00:23:22 Ale co vám budeme vyprávět,
  vy víte nejlíp,
 • 00:23:26 že nejdůležitější je nápad.
  Takže malá inspirace.
 • 00:23:31 Christian Morgenstern:
  Drožkářský kůň.
 • 00:23:36 Jsem drožkářský kůň jen
  ovšem čilý, filozoficky.
 • 00:23:42 Když u huby mi visí
  pytlík s ovsem
 • 00:23:46 já odvážný jsem vždycky.
 • 00:23:48 Kývám jim sem
  a kývám tam
 • 00:23:52 a to mi táhne myslí
  a o tom vždycky přemítám
 • 00:23:56 nač mudrci as myslí.
 • 00:24:00 Jsem drožkářský kůň jen, ovšem,
  však starost padne na mě
 • 00:24:05 jak do huby se dostat s ovsem
  co zůstal v pytli na dně
 • 00:24:10 kývám jím dolů
  a zas výš
 • 00:24:14 až se mi klátí uši
  však co je skryto v pytli níž
 • 00:24:19 to huba jenom tuší.
 • 00:24:23 Jsem drožkářský kůň jen, ovšem,
  však vidím útěchu v tom zase,
 • 00:24:29 že na zemi to platí o všem,
  co vědou nazývá se
 • 00:24:34 vždyť v každém pytli moudrosti
  se kvítko najde snadno
 • 00:24:41 nedosáhneš - je to k zlosti
  té moudrosti až na dno.
 • 00:24:56 Tahle slova by si měli vzít
  k srdci hlavně všichni mladí.
 • 00:25:00 Jsou tady studentské ceny.
 • 00:25:02 Začněme předáním ceny Gaudeamus,
  ceny Poštovní spořitelny.
 • 00:25:05 Uděluje se za odbornou
  nebo vědeckou práci studentovi
 • 00:25:08 bakalářského nebo magisterského
  studijního programu.
 • 00:25:11 Prosím, aby na jeviště přišel
  inženýr Jiří Zahálka,
 • 00:25:14 výkonný ředitel podpory obchodu
  Poštovní spořitelny
 • 00:25:17 a malíř a grafik, jehož práce
  můžete vidět třeba v Metropolitním
 • 00:25:21 muzeu v New Yorku
  nebo v pařížském Centre Pompidou.
 • 00:25:24 Jiří Anderle!
 • 00:25:37 Cenu Gaudeamus letos získává
  inženýr Milan Hanuš
 • 00:25:40 ze Západočeské univerzity
  za diplomovou práci
 • 00:25:43 "Numerické modelování neutronových
  toků v jaderných reaktorech?.
 • 00:25:48 Rozložení neutronů v aktivní zóně
  reaktoru je jeho důležitou
 • 00:25:51 charakteristikou, jelikož určuje
  průběh řetězové štěpné reakce,
 • 00:25:55 jež je podstatou získávání energie
  v jaderné elektrárně.
 • 00:26:08 Cenu Gaudeamus letos získal
  inženýr Milan Hanuš.
 • 00:26:12 Další studentská cena se jmenuje
  Doctorandus a uděluje se
 • 00:26:15 za odbornou nebo vědeckou činnost
  studentovi doktorského
 • 00:26:18 studijního programu.
 • 00:26:20 Přicházejí ji předat místopředseda
  Senátu Parlamentu ČR
 • 00:26:23 doktor Petr Pithart
  a přibíhá i atletická legenda,
 • 00:26:27 mistryně světa a stále ještě
  držitelka světového rekordu,
 • 00:26:30 Jarmila Kratochvílová!
 • 00:26:41 Cenu Doctorandus letos získává
  doktor Jiří Šedý z Ústavu
 • 00:26:45 experimentální medicíny AV ČR
  za práci "Neurogenní plicní edém
 • 00:26:50 u potkanů s poraněnou míchou?.
 • 00:26:52 Mezi hlavní výsledky jeho práce
  patří využití kmenových buněk
 • 00:26:56 a biomateriálů při terapii
  míšních poranění.
 • 00:26:59 Zabývá se také vlivem poranění
  míchy na vznik a rozvinutí
 • 00:27:02 plicního edému.
 • 00:27:13 Cenu Doctorandus letos získal
  doktor Jiří Šedý.
 • 00:27:18 Dámy a pánové, vás všechny teď
  pozvu na místo,
 • 00:27:22 kde by se vám, vědcům,
  i vám, politikům,
 • 00:27:26 docela mohlo líbit.
  Do absolutního absurdistánu.
 • 00:27:31 Průvodkyní vám bude
  Lucie Vondráčková!
 • 00:27:36 Tvůj dobrej kamarád
  říká dál: nesmíš si to brát
 • 00:27:45 měl jinou-co ty víš
  ty ten dým ničím
 • 00:27:52 nechytíš
  stoupá výš a výš
 • 00:27:59 má v očích děravých
  stopy tvý zarámovaný
 • 00:28:09 modrej páv s hlavou
  dokořán
 • 00:28:14 nevadí-není o co stát
  to jen zkouší nás
 • 00:28:24 absolutní absurdistán
 • 00:28:28 kruhy čtvercový
  a skála písková
 • 00:28:33 jenom absolutní absurdistán
 • 00:28:38 silný bezvětří
  ráj vyrabován
 • 00:28:42 a já vím
  nikdy se tě nebudu ptát
 • 00:28:48 bylo-nebylo
  jak málo měls ji rád
 • 00:28:53 vůbec nikdy se tě
  nebudu ptát
 • 00:28:58 i když absolutní absurdistán
  se brání.
 • 00:29:20 Absolutní absolutní
  absolutní absolutní...
 • 00:29:36 Absolutní absurdistán
 • 00:29:40 kruhy čtvercový
  a skála písková
 • 00:29:44 jenom absolutní absurdistán
 • 00:29:48 silný bezvětří
  ráj vyrabován
 • 00:29:51 a já vím
  nikdy se tě nebudu ptát
 • 00:29:56 bylo nebylo
  jak málo měls ji rád
 • 00:30:00 vůbec nikdy se tě nebudu
  ptát
 • 00:30:04 možná absolutní
  absurdistán
 • 00:30:08 nás chrání...
 • 00:30:11 nemusí mít žádný
  už tě mám
 • 00:30:16 kdo tě zná
  jak já tebe znám
 • 00:30:20 pátrání
  kde s kým proč a kam
 • 00:30:25 nic než zlej tunel
  pod Mont Blanc
 • 00:30:30 cesta slepých ptáků
 • 00:30:36 absolutní absurdistán
 • 00:30:40 kruhy čtvercový
  a skála písková
 • 00:30:45 jenom absolutní absurdistán
 • 00:30:50 silný bezvětří
  ráj vyrabován
 • 00:30:54 a já vím
  nikdy se tě nebudu ptát
 • 00:31:00 bylo nebylo
  jak málo měls ji rád
 • 00:31:05 vůbec nikdy se tě
  nebudu ptát
 • 00:31:10 možná absolutní absurdistán
  nás chrání.
 • 00:31:27 Jak jsem v úvodu slíbil,
  dnes večer vyhlásíme výsledky
 • 00:31:30 ankety, která probíhala
  na iDnes.cz a ve které jsme volili
 • 00:31:33 nejvýznamnější osobnost
  české vědy a techniky všech dob.
 • 00:31:38 Ale tys mi slíbil,
  že mě nejdřív seznámíš s potomky
 • 00:31:41 slavných vědců.
 • 00:31:43 Tvé přání plním, budete překvapeni.
  Přichází profesor Kamil Wichterle
 • 00:31:48 a paní Jana Vydrová.
 • 00:31:54 Dobrý večer.
 • 00:32:02 Pane profesore, já vím, že váš
  tatínek, profesor Otto Wichterle,
 • 00:32:07 pocházel z Prostějova.
 • 00:32:10 Řekněte mi, měli jste ve vaší
  rodině víc tak technicky
 • 00:32:14 talentovaných a zvídavých lidí
  jako byl váš otec a vy?
 • 00:32:19 Už můj pradědeček patentoval
  zemědělské stroje,
 • 00:32:25 dědeček, toho si pamatuju spíš
  z takové perfektní řemeslné práce
 • 00:32:32 při vynálezech domácích.
 • 00:32:36 Šmrncovní design takovým patentům
  dávala sestra mého otce,
 • 00:32:41 teta Hana, sochařka.
 • 00:32:44 No a dneska už i můj synek
  píše patenty.
 • 00:32:49 Já položím ne tak sofistikovanou
  otázku, ale mě to velmi zajímá.
 • 00:32:53 Vy máte velmi rozvětvenou rodinu,
  plno dětí, vnoučat.
 • 00:32:57 Řekněte mi, vidí někdo z nich
  špatně?
 • 00:33:00 Nebo máte zrak jako ostříž
  a vynález vašeho tatínka
 • 00:33:03 je vaší rodině k ničemu?
 • 00:33:05 Většina lidí vidí a pokud vidí
  špatně, tak vidí tak špatně,
 • 00:33:09 že jim ty čočky nepomůžou.
  To byl případ mého otce.
 • 00:33:13 -Ale jinak čočky nikdo nenosí?
  -Myslím, že ne.
 • 00:33:17 Pane profesore, já bych chtěl dnes
  večer konečně vymýtit takový
 • 00:33:21 1 nešvar.
 • 00:33:23 Vám se prý pořád říká
  "malej Wichterle??
 • 00:33:26 Vy to nemáte rád.
 • 00:33:27 To mám za to, že jsem vám řekl,
  že tady nechci být za Hurvínka.
 • 00:33:31 Já to snesu od přátel mého otce
  protože v tom případě
 • 00:33:39 je to taková milá tradice.
  Ale jinak to rád nemám.
 • 00:33:43 Pro mě jste velký Wichterle.
 • 00:33:45 Tak, jsou větší.
 • 00:33:54 Paní Vydrová, omlouvám se,
  ale nevím, ke komu vás zařadit.
 • 00:34:00 To je taková hádanka, pozor,
  já možná napovím i pro vás,
 • 00:34:03 díky pradědečkovi paní Jany
  svítíme a jezdíme tramvají.
 • 00:34:09 Takže jste potomek Františka
  Křižíka.
 • 00:34:12 Jsem potomek Františka Křižíka,
  na kterého mám vzpomínky
 • 00:34:16 hlavně z vyprávění jeho dcery
  Anny, jelikož pradědeček přebýval
 • 00:34:22 poslední léta v Bechyni
  a byl středem pozornosti
 • 00:34:28 a také byl nejšťastnější
  v kruhu rodinném ke konci života.
 • 00:34:32 Miloval Jižní Čechy,
  rád houbařil, jezdil na ně
 • 00:34:36 do Stádlce, posedával na stoličce
  s panem farářem Kašparem ve Stádlci
 • 00:34:41 a ve Stádlci také zemřel se slovy:
  Je po radostech,
 • 00:34:46 ale také po po starostech.
 • 00:34:49 Řekněte nám ještě 1 takové motto,
  které on měl rád.
 • 00:34:54 Motto, které bysme si měli všichni
  znovu zopakovat a podle toho
 • 00:34:59 se řídit: Co dovedou jinde,
  dokážeme i my, Čechové.
 • 00:35:10 Já jsem velmi zvědavý,
  mně to nedá, abych se nezeptal,
 • 00:35:14 mně to připadá, že vaše vědecká
  rodina je na tom nejlépe
 • 00:35:17 ze všech vědeckých rodin,
  protože vy Křižíkové máte v Praze
 • 00:35:20 ulici, máte fontánu,
  máte stanici metra,
 • 00:35:23 to má jen I.P. Pavlov, Kolben a vy.
 • 00:35:26 Scházíte se tam třeba někdy,
  v té Křižíkovce?
 • 00:35:29 Já toto považuju jako spravedlivý
  odkaz ve jménu mého pradědečka
 • 00:35:35 ale taky se s ním současně dělí
  naše rodina s celým národem
 • 00:35:40 a doufám, že tento fakt nebude
  nikdy zneužit politickými stranami,
 • 00:35:45 a my, jako potomci, máme právo
  to sledovat a na to dohlížet.
 • 00:35:51 Paní Jana Vydrová, Kamil Wichterle.
  Velmi děkujeme za milou návštěvu.
 • 00:36:01 Na nás teď je, abychom prozradili,
  jak dopadlo zmíněné hlasování
 • 00:36:05 o nejvýznamnější osobnost
  české vědy a techniky všech dob.
 • 00:36:09 Jak dopadlo?
 • 00:36:11 Na 3. místě se díky vašim hlasům
  umístil český neuorolog a psychiatr
 • 00:36:15 objevitel 4 základních krevních
  skupin, pan Jan Janský.
 • 00:36:20 2. nejvýznamnější osobností
  české vědy a techniky všech dob
 • 00:36:25 byl vámi zvolen český chemik,
  přírodovědec, držitel Národní ceny
 • 00:36:31 Česká hlava.
  Pan profesor Antonín Holý.
 • 00:36:36 A koho čtenáři iDnes zvolili
  vítězem ankety to nám prozradí
 • 00:36:40 šéfredaktor deníku
  Mladá Fronta Dnes
 • 00:36:42 Robert Čásenský.
 • 00:36:47 Pane šéfredaktore, kolik čtenářů
  vašeho deníku hlasovalo v anketě?
 • 00:36:52 Hlasovaly tisíce čtenářů
  a nakonec těsně zvítězila
 • 00:36:57 legenda nedávno zesnulá
  nad legendou stále žijící.
 • 00:37:01 Pozor, ještě mi řekněte,
  kdo byl váš favorit?
 • 00:37:04 Já jsem hlasoval pro Bedřicha
  Hrozného, který rozluštil
 • 00:37:07 písmo Chetitů.
 • 00:37:09 A teď nám tedy řekněte,
  kdo je dominantním?
 • 00:37:14 Vítězem této ankety se stal
  pan profesor Otto Wichterle.
 • 00:37:26 Mě napadá, to bude mít
  "malej? Wichterle radost.
 • 00:37:31 Ne! Pro mě velký Wichterle.
 • 00:37:35 Dámy a pánové, pokud používáte
  naslouchátka,
 • 00:37:39 neberte to osobně,
  ale jsou tady i starší ročníky,
 • 00:37:42 tak teď si je klidně můžete
  vypnout.
 • 00:37:44 Tam-tam Batucada.
 • 00:39:43 Nastal čas předat cenu Industrie,
  cenu Ministertva průmyslu
 • 00:39:47 a obchodu ČR.
  Cena se uděluje tuzemské
 • 00:39:49 nebo zahraniční firmě,
  působící v ČR, která realizovala
 • 00:39:53 nejvýraznější novou technologii
  či výrobek na území ČR.
 • 00:39:57 Cenu přicházejí předat náměstek
  ministra průmyslu a obchodu ČR
 • 00:40:01 inženýr Erik Geuss
  a legenda tanečního oboru,
 • 00:40:05 baletní mistr
  pan Vlastimil Harapes.
 • 00:40:17 Držitelem ceny Industrie se stává
  společnost Consulting Company
 • 00:40:21 Novasoft a.s. za unikátní
  softwarové řešení Nova Voice.
 • 00:40:25 Vychází z výzkumu prováděného
  na katedře kybernetiky Fakulty
 • 00:40:29 aplikovaných věd ZČU v Plzni.
 • 00:40:32 Cenu přichází převzít
  inženýr Vladimír Moravec.
 • 00:40:43 Nova Voice je originální český
  produkt, který dovede mluvené
 • 00:40:47 slovo převádět do textu psaného.
  Zvládne i přepis odborného proslovu
 • 00:40:51 díky specializovanému slovníku
  vytvářenému pro každé odvětví.
 • 00:40:55 Cenu Industrie získala společnost
  Consulting Company Novasoft a.s.
 • 00:41:00 Blahopřejeme.
 • 00:41:07 Já jsem si vzpomněla na verše
  Miroslava Holuba.
 • 00:41:15 Jdi a otevři dveře
  Třeba je tam venku strom
 • 00:41:21 Nebo les nebo zahrada
  Nebo magické město
 • 00:41:27 Jdi a otevři dveře
  Třeba tam pes škrabe
 • 00:41:32 Třeba je tam tvář nebo oko
  Nebo obraz obrazů
 • 00:41:39 Jdi a otevři dveře
  I kdyby tam byla jen tikající tma
 • 00:41:46 I kdyby tam bylo jen tiché vanutí
  I kdyby tam nebylo vůbec nic
 • 00:41:53 Jdi a otevři dveře
  Aspoň průvan bude.
 • 00:42:07 Po těchto nádherných slovech
  by to chtělo někoho decentního,
 • 00:42:11 noblesního, charismatického.
 • 00:42:15 -Je tady.
  -Co třeba Hana Hegerová?
 • 00:42:33 Když někdo z vás tu nazpaměť umí
  pár něžných slov a s tím i not
 • 00:42:43 co jak vítr v korunách jabloní šumí
  ať mi je poví, mně přijdou vhod.
 • 00:42:53 Až najdu autory, kteří mi napíší
  milostnou písničku, já nechci hit,
 • 00:43:03 zdvořile požádám ať si s ní pospíší
  podrobně vysvětlím, jaká má být.
 • 00:43:19 Ta píseň má být jak červánky čistá
  a jako slída průhledná
 • 00:43:29 a lehká jak čáp,
  když se k odletu chystá
 • 00:43:34 a jako zápraží úhledná.
 • 00:43:39 Ta píseň měla by znít jako kytara,
  v které se uhnízdil slavíků pár,
 • 00:43:49 mlčet jak zlatý důl,
  kde se už nefárá
 • 00:43:54 a být tak útulná jak denní bar.
 • 00:44:06 Já sto písní znám a když se dívám
  jedna se druhé podobá,
 • 00:44:16 nikdo netuší, že vlastně zpívám
  pro tebe, pro sebe a pro oba.
 • 00:44:27 Až najdu autory, kteří mi napíší
  písničku o lásce lehkou jak dech,
 • 00:44:37 zdvořile poprosím,
  ať si s ní pospíší.
 • 00:44:44 Času je málo a proto ten spěch.
 • 00:45:14 Teď mi dovolte, abych vám i tobě
  představil další obdivuhodnou dámu,
 • 00:45:19 nejcitovanější českou vědkyni
  v přírodních vědách,
 • 00:45:22 ředitelku Ústavu experimentální
  medicíny Akademie věd,
 • 00:45:26 přední světovou kapacitu v oblasti
  výzkumu kmenových buněk
 • 00:45:29 a co je zajímavé, ženu, která dosud
  ocenění Česká hlava nedostala.
 • 00:45:34 Důvod je velmi prozaický, je totiž
  předsedkyní poroty této soutěže.
 • 00:45:39 Paní profesorka Eva Syková!
 • 00:45:46 Dobrý večer. Obdivuji vás.
 • 00:45:51 A můžu teď využít té možnosti
  a zasednout vám místo?
 • 00:45:56 Prosím.
 • 00:46:00 Tak svolila paní profesorka,
  byť se dívá, co se tam bude dít,
 • 00:46:03 pan profesor mírně znervózněl.
 • 00:46:06 Paní profesorko, dnešní večer
  je oslavou vědy, vědců,
 • 00:46:09 ale já bych tu nechtěl pracovat,
  nebudu se ptát na kmenové buňky.
 • 00:46:13 Mně by zajímala taková praktická
  věc.
 • 00:46:15 Vy jste vědecké manželství,
  2 lékaři, profesoři, vědci.
 • 00:46:18 Jak takový život vypadá?
  Perete? Vaříte? Uklízíte?
 • 00:46:22 Není to škoda pro českou vědu
  takhle mrhat časem?
 • 00:46:26 Určitě to není škoda,
  já si vážím toho,
 • 00:46:29 že mám hezkou rodinu stejně tak,
  jako že můžu pracovat ve vědě
 • 00:46:34 a mimo to, máme 2 nádherné syny,
  kteří jsou velmi úspěšní,
 • 00:46:39 rodina je pro mě stejně důležitá
  jako věda, ale já se musím přiznat
 • 00:46:44 k tomu, že strašně ráda vařím.
  Já v kuchyni dělám experimenty,
 • 00:46:49 já si vymýšlím recepty,
  vařím všelijaká díla
 • 00:46:52 mezinárodní kuchyně,
  například čínská jídla,
 • 00:46:55 taky dělám suši.
 • 00:46:58 Mám ráda, když k nám někdo přijde
  a můžu jim to naservírovat.
 • 00:47:01 Pak jsem hrozně ráda,
  když děti přijdou, i naše vnučka,
 • 00:47:05 protože se sejdeme u stolu
  a já jim něco uvařím
 • 00:47:08 a oni jsou spokojení
  a protože jsou to samí kluci,
 • 00:47:12 tak ti jsou především na jídlo
  a to nás drží jako rodinu
 • 00:47:15 dohromady.
 • 00:47:18 Jsem příjemně fascinován.
 • 00:47:23 Pan profesor Josef Syka.
 • 00:47:26 Já se vás zeptám,
  jste profesionálně vědecky
 • 00:47:30 deformován?
 • 00:47:32 Když se vám usadí brouk
  nových možností v hlavě,
 • 00:47:35 umíte ho uspat?
 • 00:47:37 To je samozřejmě velký problém,
  zvláště před spaním.
 • 00:47:41 Náhle se objeví mnoho brouků
  v hlavě a usnout je těžké.
 • 00:47:46 Ale aspoň 1 den, jak praví Bible,
  je třeba odpočinout,
 • 00:47:50 takže se snažím aspoň ten 1 den
  dodržet.
 • 00:47:54 Možná, že vám prozradím i to,
  jak přicházím na nejlepší myšlenky.
 • 00:48:00 Když luxuji.
 • 00:48:02 -Opravdu?
  -Skutečně.
 • 00:48:05 Při tom odpoutání,
  kdy nejste soustředěný...
 • 00:48:09 Přesně tak, potřebuji mechanickou
  práci, která zaměstná mé ruce
 • 00:48:14 a v hlavě se rodí
  dokonalé myšlenky.
 • 00:48:16 Tleskám vám, oběma.
 • 00:48:22 Pane profesore, velmi děkujeme,
  hned zítra musím vyluxovat.
 • 00:48:26 Paní profesorko, vás si tady
  ještě malou chvíli nechám.
 • 00:48:29 Před námi je udělení ceny
  Invence společnosti Kapsch,
 • 00:48:33 která se uděluje za objev
  či mimořádný počin v oblasti
 • 00:48:37 základního nebo aplikovaného
  výzkumu či technologických inovací
 • 00:48:41 s přihlédnutím k perspektivám
  jejich využitelnosti v praxi.
 • 00:48:44 Prosím, aby na jeviště přišel
  generální ředitel společnosti
 • 00:48:48 Kapsch, inženýr Karel Feix.
 • 00:48:59 Cenu Invence letos získává
  doc. Ing. Jiří Homola
 • 00:49:02 z Ústavu fotoniky a elektroniky AV
  za výzkum a vývoj optických
 • 00:49:07 biosenzorů.
  To jsou přístroje, které optickými
 • 00:49:10 metodami rychle a na místě zjistí
  i extrémně nízkou přítomnost
 • 00:49:14 chemických a biologických látek.
  Mají velmi široké uplatnění
 • 00:49:18 od lékařské diagnostiky
  přes ochranu životního prostředí
 • 00:49:22 až po kontrolu bezpečnosti
  potravin.
 • 00:49:30 Držitelem ceny Invence se stal
  docent Ing. Jiří Homola.
 • 00:49:36 U řady lidí přežívá představa,
  že vědci jsou velmi nudní lidé
 • 00:49:40 v bílých pláštích
  a ve svých laboratořích bádají,
 • 00:49:43 tam jsou ty zkumavky, baňky,
  něco z toho neustále kouří,
 • 00:49:46 ale my vás teď přesvědčíme,
  že to není tak úplně pravda.
 • 00:49:49 Pozvu muže,
  kterého ani nemusím zvát,
 • 00:49:51 protože on je tady doma.
 • 00:49:53 Dámy a pánové,
  rektor Vysoké školy ekonomické,
 • 00:49:56 profesor Richard Hindls!
 • 00:50:00 Dobrý večer.
 • 00:50:01 Pane profesore, vás vítat tady
  na Vysoké škole ekonomické,
 • 00:50:05 mně přijde až hloupé,
  řekněte mi, vy jste statistik,
 • 00:50:09 což je věda určitě k popukání,
  že, pane premiére?
 • 00:50:14 Aby se nám podařilo vyvrátit
  to, o čem jsem hovořil,
 • 00:50:17 jaké máte další koníčky?
 • 00:50:20 Celý život to byla hudba a sport,
  teď už je to trochu horší.
 • 00:50:24 Tak sportovat tady dnes večer
  nebudeme, ale já vás poprosím,
 • 00:50:28 usedněte k piánu,
  přivolám vám posilu.
 • 00:50:31 Přichází profesor Ivan Štraus
  z hudební fakulty AMU.
 • 00:50:35 Dobrý večer.
 • 00:50:40 Pánové, ukažte,
  jak se baví akademikové.
 • 00:53:34 Dámy a pánové, teď tu pro vás máme
  opravdové překvapení.
 • 00:53:38 Dixieland, který tvoří samí
  docenti, profesoři, lékaři,
 • 00:53:43 všichni hrají jen pro svou radost.
 • 00:53:46 Pro zajímavost, hrají od roku 1949,
  tedy ne v tomto složení,
 • 00:53:51 průměrný věk 65 let,
  nejstarší člen dixielandu 83 let.
 • 00:53:57 Zahraje vám dixieland
  1. lékařské fakulty UK v Praze,
 • 00:54:04 v čele s profesorem Jiřím Tichým.
  Zpívá Darja Kuncová.
 • 00:55:01 ZPÍVÁ ANGLICKY
 • 00:56:58 Náš galavečer vrcholí.
  Je tady vyhlášení národní ceny
 • 00:57:01 vlády Česká hlava, udělované
  za mimořádný výsledek
 • 00:57:05 dosažený v oblasti výzkumu.
 • 00:57:06 Je dotovaná částkou 1 milion korun
  a předá ji předseda vlády
 • 00:57:10 České republiky, pan Jan Fischer.
 • 00:57:28 Laureátem letošní národní ceny
  vlády České republiky
 • 00:57:34 čili ceny Česká hlava se stává
  profesor doktor Josef Koutecký,
 • 00:57:41 doktor věd.
 • 00:58:02 Všechno to začalo na gymnáziu,
  kdy jsem propadl studiu biologie
 • 00:58:10 a od 16 let jsem neuvažoval
  o ničem jiném než stát se lékařem.
 • 00:58:14 To se mi podařilo, dostal jsem se
  potom na kliniku dětské chirurgie
 • 00:58:20 a po 9 letech práce,
  kterou jsem mohl sledovat
 • 00:58:24 ze všech hledisek, jsem pochopil,
  že 1 z nejzávažnějších a neřešených
 • 00:58:30 oblastí jsou nádory dětského věku.
  Téměř všechny děti umíraly.
 • 00:58:36 V roce 1964 jsem se dohodl
  s tehdejším přednostou kliniky
 • 00:58:41 profesorem Kafkou a začal jsem se
  cíleně zabývat oborem
 • 00:58:45 dětské onkologie, který, dá se
  říct, přede mnou vůbec neexistoval.
 • 00:58:53 Během let, kdy pokrok šel dopředu,
  za okolností, které už já sám
 • 00:59:00 dneska nedovedu pochopit,
  protože jsem v podstatě stále žil
 • 00:59:04 mezi umírajícími dětmi
  a jejich nešťastnými rodiči
 • 00:59:09 jsme to dotáhli na úroveň
  podstatně vyšší.
 • 00:59:12 Je možné říct, že dnes přežívá
  80 % všech dětí nemocných zhoubnými
 • 00:59:19 nádory, bez rozdílu jejich druhů
  a bez rozdílu jejich klinických
 • 00:59:24 stadií.
 • 00:59:26 Samozřejmě měl jsem v životě štěstí
  i v tom, že mě pánbůh obdařil
 • 00:59:33 schopností vnímat i jiné věci
  než jenom medicínu,
 • 00:59:38 nikdy jsem neměl klapky na očích
  a všechny krásy světa,
 • 00:59:43 které kolem mě šly i při vší práci
  a emotivní zátěži, kterou měla,
 • 00:59:52 jsem dovedl vždycky chápat a vnímat
  krásu a tou krásou jsem se snažil
 • 00:59:59 spolu s mojí paní obklopovat.
 • 01:00:03 Můj vztah k muzice,
  můj vztah k výtvarnému umění,
 • 01:00:07 samozřejmě k literatuře, k divadlu
  je veliký a potřebuju ho právě tak,
 • 01:00:13 jako potřebuju vzduch, abych dýchal
  a vodu a sůl, abych měl vyrovnané
 • 01:00:19 vnitřní prostředí.
 • 01:00:24 Mám hrozně rád všechno umění,
  ale přece jenom asi nejvíc hudbu,
 • 01:00:29 která je nejniternější,
  která neznásilňuje,
 • 01:00:33 můžeme si pod ní představovat
  co chceme, která utěšuje v žalu
 • 01:00:37 a povznáší k radosti.
 • 01:01:07 Dámy a pánové, věřte,
  že já jsem opravdu velice šťasten,
 • 01:01:11 že tu letošní cenu
  a že u toho mohu být osobně,
 • 01:01:15 předávám právě do rukou
  pana profesora Kouteckého.
 • 01:01:21 Profesor Koutecký vybudoval
  a rozvinul obor, vychoval v něm
 • 01:01:29 nesmírnou spoustu talentovaných
  žáků, splnil si svůj sen,
 • 01:01:37 ale nejen to, ty výsledky,
  o kterých tady mluvil,
 • 01:01:41 hovoří samy za sebe a úžasné je,
  že to není jen ta statistika.
 • 01:01:47 To je obrovský příběh o tom,
  že dal nejen těm dětem,
 • 01:01:55 ale i jejich rodičům spoustu naděje
  která nám často tolik chybí
 • 01:02:02 a pomohl snížit jejich utrpení
  a jejich žal.
 • 01:02:07 Já si toho nesmírně vážím,
  zrovna jako si cením toho,
 • 01:02:11 že pan profesor Koutecký,
  je nejen zanícený a skvělý vědec,
 • 01:02:16 ale že má rád všechny ty předměty,
  o kterých tady hovořil.
 • 01:02:22 Pane profesore, víme, že sem tam
  navštěvujeme 1 galerii nedaleko
 • 01:02:28 Prahy, že tam hledáme to krásné
  a já pevně věřím, že se tam budeme
 • 01:02:34 ještě dlouho potkávat
  a taky bych vám rád popřál
 • 01:02:39 do perspektivy spoustu dobrých
  nápadů, vaše činnost nechť je
 • 01:02:45 inspirací vašim žákům
  a koneckonců nám všem.
 • 01:02:51 Děkuji vám za pozornost.
 • 01:03:05 Vážený pane premiére,
  dámy a pánové,
 • 01:03:09 žena mi zakázala, abych děkoval
  své rodině, ale samozřejmě musím.
 • 01:03:13 Kde bych bez ní byl.
 • 01:03:15 Děkuji svým několika učitelům,
  děkuji své fakultě, univerzitě,
 • 01:03:21 děkuji Učenné společnosti,
  děkuji svým přátelům
 • 01:03:26 a některým vzorům,
  které nemohu nazvat přáteli.
 • 01:03:30 Děkuji svým spolupracovníkům,
  děkuji svým malým pacientům
 • 01:03:34 a jejich rodičům.
 • 01:03:37 A pánubohu děkuji za to,
  že mě obdařil schopnostmi,
 • 01:03:42 které snad mě dovedly k tomu,
  k čemu jsem se dneska dostal,
 • 01:03:48 to jest v prvé řadě ke schopnosti
  poznávat, v druhé řadě
 • 01:03:53 ke schopnosti vnímat krásu
  a z těch dvou vzniklo to třetí -
 • 01:03:59 to jest najít vztah k lidem,
  ale i ke všemu ostatnímu,
 • 01:04:05 co nás obklopuje a v čem je nám
  určeno žít.
 • 01:04:08 K přírodě, ke kráse,
  k některým idejím, ke vzduchu,
 • 01:04:13 k vodě, ke zvířatům -
  to všechno dává člověku vnitřní
 • 01:04:19 harmonii, bez které není možno
  získat harmonii vnější.
 • 01:04:27 Jsem šťastný, že člověk,
  který prochází někdy zlými okamžiky
 • 01:04:34 a někdy dobrými, jsem se dočkal
  tohoto krásného okamžiku,
 • 01:04:40 že mi bylo dopřáno
  abych valnou část svého života
 • 01:04:44 rozdával, ale abych také bral.
  A dneska jsem opravdu bral.
 • 01:04:49 Děkuju vám.
 • 01:05:00 Držitelem národní ceny vlády
  Česká hlava 2009 se stal
 • 01:05:04 profesor doktor Josef Koutecký,
  doktor věd.
 • 01:05:10 8. ročník soutěže Česká hlava
  končí.
 • 01:05:15 Haničko, napadá tě něco na závěr?
 • 01:05:20 Kdyby každý věděl, co by vědět měl,
  byl by svět spasen.
 • 01:05:28 O závěrečnou tečku dnešního večera
  se postará Petra Janů.
 • 01:05:58 5 zámků měj ke dveřím
  nač by ti byl ten krám
 • 01:06:11 já na žádnou mříž nevěřím
  jsem-li cvok, suď sám
 • 01:06:21 předmětů, těch se vzdám, k oblakům,
  ke hvězdám klíč já mám.
 • 01:06:43 Mý nic pro mě jsou něčím
  co za nic nevyměním
 • 01:06:49 jen zmerčím pár pěknejch kár
  a neřvu nadšením.
 • 01:06:58 Ať lord svý sejfy si hlídá
  jak ten nadmutej páv
 • 01:07:06 nespí strachy, to já spím skvěle
  což je vrchol lidskejch práv.
 • 01:07:14 Buď zdráv.
 • 01:07:18 5 zámků měj ke dveřím
  nač by ti byl ten krám
 • 01:07:24 já na žádnou mříž nevěřím
  jsem-li cvok, suď sám
 • 01:07:29 předmětů, těch se vzdám, k oblakům,
  ke hvězdám klíč já mám.
 • 01:07:35 Mý nic pro mě jsou něčím
  co za nic nevyměním
 • 01:07:42 spí se mnou sen
  i můj muž Jim
 • 01:07:45 a moc fajn to zvládám s ním
  moc fajn je nám
 • 01:07:52 můj svět mám
  svět nás dvou
 • 01:07:58 píseň svou.
 • 01:08:21 5 zámků měj ke dveřím
  nač by ti byl ten krám
 • 01:08:27 já na žádnou mříž nevěřím
  jsem-li cvok, suď sám
 • 01:08:32 předmětů, těch se vzdám, k oblakům,
  ke hvězdám klíč já mám.
 • 01:08:37 Oh! Mý nic jsou pro mě něčím
  jsou něčím, co nedám si vzít
 • 01:08:50 žádnej krám
  uznej sám
 • 01:09:00 já mám klíč ke hvězdám!
 • 01:09:20 Skryté titulky: Lucie Zrnová,
  Česká televize, 2009

Související