iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 10. 2009
16:30 na ČT1

1 2 3 4 5

54 hlasů
58131
zhlédnutí

Rajské zahrady

Český Krumlov

Zuzana Slavíková provází zámeckými zahradami Čech a Moravy

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Rajské zahrady - Český Krumlov

 • 00:00:07 Lidská touha proměnit tento svět
  v rajskou zahradu
 • 00:00:10 je odnepaměti stále stejná.
 • 00:00:13 I naši předkové cítili,
  že unavená mysl a zemdlené údy
 • 00:00:17 se nemohou zavčasu osvěžit
  lépe než v pěkném libosadu.
 • 00:00:22 Jistě by tedy bylo důstojné, aby byl
  potomstvu zachován na věčnou památku.
 • 00:00:34 Českokrumlovský hrad a zámek je jeden
  z nejrozsáhlejších ve střední Evropě.
 • 00:00:42 Považte, 40 palácových budov
  kolem 5 nádvoří.
 • 00:00:46 A název města na významné
  obchodní stezce?
 • 00:00:49 Z latinského Castrum Crumnau,
  což znamená?
 • 00:00:52 Město na křivé louce,
  německy Krumme Aue.
 • 00:00:55 Ano.
 • 00:00:56 Pojďte, vezmu vás zkratkou.
 • 00:00:58 -Ale já ...
  -Neříkejte, že jste mě nepoznala.
 • 00:01:01 Jsem Perchta z Rožmberka
  a na tomhle hradě se vyznám.
 • 00:01:06 Patřil našemu rodu dobrých 300 let.
 • 00:01:09 Pojďte, pojďte!
 • 00:01:15 Nevím, jestli není riskantní nechat
  se vést od strašidla.
 • 00:01:19 KAŠEL
 • 00:01:21 No tak jo.
 • 00:01:22 Paní Perchta má bílé rukavičky, takže
  by se dneska nic zlého nemělo stát.
 • 00:01:27 Alespoň podle pověsti.
 • 00:01:28 Vždyť už běžím!
 • 00:01:30 A jinak to, čím teď společně
  pospícháme, je krumlovský unikát.
 • 00:01:36 Z 1 konce areálu do zahrad
  vede přes celý zámek
 • 00:01:39 bezmála kilometr dlouhé bludiště
  spojovacích chodeb a krytých mostů.
 • 00:01:44 Díky tomu se tady panstvo mohlo
  svobodně pohybovat
 • 00:01:47 a nemuselo se obávat o osobní
  bezpečnost ani o čistotu své obuvi.
 • 00:01:53 Kdepak byla tehdy kanalizace.
 • 00:01:57 No, a je fuč.
 • 00:02:01 Ale to mám radost, že vás vidím.
  Dobrý den.
 • 00:02:04 Dobrý den.
 • 00:02:06 Ráda bych vám představila pana
  Jiřího Olšana, místního zahradníka,
 • 00:02:09 tedy odborníka na slovo vzatého.
 • 00:02:11 -Můžu vám říkat Jirko?
  -Určitě.
 • 00:02:14 -A můžeme si tykat?
  -Rád.
 • 00:02:16 Já jsem taky ráda. Takže Jirko,
  já se hned zeptám.
 • 00:02:20 To bylo běžné, že se chodilo
  do zahrady chodbou?
 • 00:02:23 Příliš běžné to nebývalo.
 • 00:02:26 Ale tento zámek je vysoko na kopci
  a zahrada ještě na vyšším kopci
 • 00:02:30 a bylo pohodlné spojit apartmá
  kněžny Marie Arnoštky
 • 00:02:34 přímo se zahradou dlouhou chodbou,
  takže paní kněžna mohla odejít
 • 00:02:39 ze své obrazárny rovnou do zahrady.
 • 00:02:41 Ta se měla. Ale ta zahrada
  je opravdu obrovská.
 • 00:02:45 To ano. Kdybychom šli až
  k zámeckému rybníku,
 • 00:02:48 tak nám to bude trvat chvíli,
  a bude to skoro 3/4 kilometru.
 • 00:02:52 To je pěkně dlouhé.
 • 00:02:55 Českokrumlovská zahrada
  je typickým příkladem
 • 00:02:58 barokní zahradní architektury.
 • 00:03:00 Je členěna na 3 terasy.
 • 00:03:02 Ta 1. je nejníže a směrem od zámku
  se terén zvyšuje.
 • 00:03:08 -Jirko, ta budova za námi, to je co?
  -To je zimní jízdárna.
 • 00:03:13 Zimní jízdárna?
  A kde je letní?
 • 00:03:16 Ta je před námi.
 • 00:03:18 Na této terase se učilo jízdě na koni
  v létě za pěkného počasí.
 • 00:03:24 Byla tam dřevěná bariéra, piliny,
  můstek, schůdky pro kněžnu,
 • 00:03:28 aby mohla nastoupit na koně.
 • 00:03:30 To chápu, přesně z vršku,
  neškrábat se po žebříčku.
 • 00:03:35 Budova zimní jízdárny je vlastně taky
  unikát, tedy co se architektury týká.
 • 00:03:41 Jde o vídeňské rokoko, ojedinělý
  doklad v českých zemích.
 • 00:03:50 Barokní zahrada, rokoková jízdárna.
 • 00:03:54 No nedá se nic dělat, potřebuji to
  vysvětlit nějak po pořádku.
 • 00:03:59 K službám!
 • 00:04:03 Promiň, Perchta.
  Promiň, promiň!
 • 00:04:08 300 let panování rodu Rožmberků
  byla doba největšího rozkvětu
 • 00:04:12 hradu i města.
 • 00:04:15 Potom přišli ti Eggenbergové,
  a ti založili zdejší zahradu.
 • 00:04:20 Když dovolíte, ctihodná Perchto,
  ráda bych k tomu také něco řekla.
 • 00:04:27 Přece jen se mě to týká
  trochu víc než vás.
 • 00:04:32 Prosím, prosím.
 • 00:04:36 -Vítám vás, Zuzano.
  -Dobrý den.
 • 00:04:39 Jsem Marie Arnoštka z Eggenberga.
  Manželka Jana Kristiána I.
 • 00:04:46 Psal se rok 1666, když jsme započali
  s rozsáhlou přeměnou
 • 00:04:51 toho starého zámku
  na pohodlné barokní sídlo.
 • 00:04:57 Jeho nedílnou součástí musela být
  i barokní zahrada.
 • 00:05:02 Jakoby tady předtím žádná zahrada
  nebyla, že?
 • 00:05:06 Byla. Ale renesanční.
 • 00:05:09 -Logické.
  -Tedy zastaralá. Že?
 • 00:05:14 -Jak pro koho.
  -No tak.
 • 00:05:17 Manžel si Krumlov zamiloval
  a je velmi dobrým hospodářem.
 • 00:05:21 Ach Bože, že se rouhám.
  Zase. Zase!
 • 00:05:29 Hlavně že přerušuje můj výklad.
  Ten její Jan Kristián.
 • 00:05:33 Nepochybně osvícený člověk.
 • 00:05:36 Osvícený, ale nemehlo.
 • 00:05:39 Zase má bouli od kuželky,
  intelektuál.
 • 00:05:45 Intelektuál neintelektuál,
  zahradě barokní dal dobrý základ.
 • 00:05:52 Tady na rozhraní tzv. dolního parteru
  a horní zahrady
 • 00:05:56 je dobře vidět 1 z barokních prvků,
  který přečkal do současnosti.
 • 00:06:01 Rozdělení zahrady podélnou osou
  na 2 obdélníkové obrazce.
 • 00:06:06 A to vše doplňovaly
  2 bazény s vodotrysky.
 • 00:06:11 Dolní parter je ukončen kaskádovou
  fontánou, krásnou balustrádou.
 • 00:06:16 Balustráda znamená zábradlí
  pro nás laiky, že?
 • 00:06:20 A ty vázy na něm, ty jsou jen tak
  pro okrasu, nebo měly i jiný účel?
 • 00:06:26 Určitě byly především pro okrasu,
  ale mimoto jsou to zvláštní vázy,
 • 00:06:31 protože na příkaz knížete
  Adama ze Schwarzenberku
 • 00:06:34 polovina z nich má odnímatelné
  horní části.
 • 00:06:38 V létě se v nich pěstovaly agáve
  a během zahradních slavností
 • 00:06:42 se do nich umísťovaly římské svíce
  a jiné osvětlovací atrakce
 • 00:06:45 pro zahradní slavnosti.
 • 00:06:47 To je úžasné.
 • 00:06:50 Kromě balustrády s 20 dekorativními
  vázami zdobí fontánu
 • 00:06:55 sochy vodních božstev
  a alegorie 4 ročních období.
 • 00:06:59 Její stavba začala po roce 1750
  podle návrhu vídeňského architekta
 • 00:07:05 Andrea Eltemonte v rámci celkové
  proměny zámecké zahrady
 • 00:07:09 ve stylu vídeňského rokoka.
 • 00:07:14 Zuzanko, podívej se na tu krásnou
  sochu. Není ti na ní něco divného?
 • 00:07:19 Nevím, je tady hroznové víno,
  réva, nějaký amorek.
 • 00:07:23 Ten chlapec je alegorie podzimu,
  ale něco tu chybí.
 • 00:07:27 Packy! Tady byl pes!
 • 00:07:29 -Podívej, jak je ta historie křehká.
  -To je odlité?
 • 00:07:33 Ne, vytesané z mušlového vápence
  na jeden pokus.
 • 00:07:40 Další nepřehlédnutelnou součástí
  českokrumlovské zámecké zahrady
 • 00:07:44 je letohrádek Bellarie.
 • 00:07:48 A je to opět vzácnost,
  neboť je rokokový,
 • 00:07:51 a tedy architektonicky velmi vzácný.
 • 00:07:55 A to proto, že rokoko jako umělecký
  směr oproti stylům předešlým
 • 00:07:58 bylo moderní jen velmi krátkou dobu.
 • 00:08:02 Jeho přízemí nabízelo panstvu
  chládek umělé jeskyně.
 • 00:08:09 A interiér několik příjemných
  salonků,
 • 00:08:13 kde se mohlo panstvo občerstvit.
 • 00:08:15 Jestlipak víš, Zuzanko,
  jak se sem to jídlo dostávalo?
 • 00:08:18 Z kuchyně v suterénu sem do 2. patra.
 • 00:08:22 Předpokládám, že asi to nosilo
  služebnictvo po zadním schodišti.
 • 00:08:26 Kdepak, byl pro to zřízen speciální
  výtah na jídlo, kouzelný stůl.
 • 00:08:31 To je chytré! Aby je nikdo nerušil.
 • 00:08:37 Dnes je z letohrádku stálá kulisa
  sousedícího divadla
 • 00:08:42 s otáčivým hledištěm.
 • 00:08:47 Podívej, Kolombína.
 • 00:08:51 Jistě, divadlo žije
  na krumlovském zámku
 • 00:08:54 už od dob Kristiána z Eggenberku.
 • 00:08:58 Ten zde dal koncem 17. století
  postavit samostatnou divadelní budovu
 • 00:09:03 a ta se dochovala dodnes.
 • 00:09:06 A ještě divadelní balada
  z tehdejších časů.
 • 00:09:10 Krásná panna Evelína si při
  představení z nešťastné lásky
 • 00:09:15 přímo na jevišti vrazila
  dýku do srdce.
 • 00:09:24 Chudák Kolombína.
  Ale k baroku divadlo a tajemno patří.
 • 00:09:29 A taky plesy, velké ohňostroje
  a hlavně zahradní slavnosti.
 • 00:09:35 Nepochybně. Celý dvorský život
  měl jisté znaky divadelnosti
 • 00:09:39 a tak jako na zámku máme maškarní sál
  pro velkou společnost i malé salonky,
 • 00:09:46 tak něco podobného bylo vytvořeno
  i zde v zahradě.
 • 00:09:49 Zde se člověk mohl setkat
  v malém komorním zahradním sále
 • 00:09:53 se svou přítelkyní, nebo naopak
  na volném prostranství parteru
 • 00:09:57 potkat knížete
  a jeho celou suitu.
 • 00:10:00 To je úžasné,
  na co všechno nemysleli.
 • 00:10:05 Barokní šlechtici prostě rádi utíkali
  k jakési iluzi, nové realitě.
 • 00:10:10 A potřebovali si pro její realizaci
  vytvořit i nový svět.
 • 00:10:16 Proto všechny ty balustrády,
  fontány a letohrádky.
 • 00:10:20 A taky bohatá hra světel - svíček,
  luceren, kahanů a hořících váz,
 • 00:10:26 vrcholící bohatými ohňostroji.
 • 00:10:29 Podle dochovaných dokumentů při
  slavnostech krumlovskou zahradu
 • 00:10:33 osvětlovalo až 20 000 nejrůznějších
  světel.
 • 00:10:40 Těch 20 000 luceren si ani nedovedu
  představit.
 • 00:10:44 Když jste u těch zahradních
  slavností,
 • 00:10:47 ráda bych vám připomněla
  1 z poloviny 18. století.
 • 00:10:50 Kterou?
 • 00:10:53 To za časů Adama Františka
  ze Schwarzenberku.
 • 00:10:56 A co s ní bylo?
 • 00:10:58 Jak bych vám to rychle,
  než přijde ta ...
 • 00:11:01 Myslíte paní Perchtu?
 • 00:11:04 Pšššt!
 • 00:11:05 Kníže Adam František pozval tehdy
  císaře Karla VI.
 • 00:11:09 na zahradní slavnost.
 • 00:11:11 A je tady, že?
 • 00:11:12 Já jsem tady déle než vy.
 • 00:11:15 Dámy. Jak to bylo s tou slavností?
 • 00:11:19 -Žádná nebyla.
  -Nebyla?
 • 00:11:22 Nachystaná byla.
  130 herců a hudebníků.
 • 00:11:27 Jenže předtím se konal hon na jelena.
 • 00:11:30 A císař místo jelena trefil
  Adama Františka.
 • 00:11:34 -A?
  -A ten umřel.
 • 00:11:36 A kabát s dírou po kulce je dodnes
  vystaven na zámku.
 • 00:11:39 Nadarmo jsem ten den nosila černé
  rukavičky. Nikdo mě nebral vážně.
 • 00:11:44 Vždyť se na sebe podívejte,
  skoro vás není vidět.
 • 00:11:54 K zahradním slavnostem, těm, které
  proběhly i těm, které neproběhly,
 • 00:12:00 patřila i hra na schovávanou.
 • 00:12:05 K té sloužilo složité,
  byť pravoúhlé bludiště,
 • 00:12:09 vytyčené ze vzájemně prorostených
  a sestříhaných habrů.
 • 00:12:14 A ty byly zde,
  pod hudebním pavilonem.
 • 00:12:17 Opět rokokovým a tedy vzácným.
 • 00:12:24 Bludiště bylo zrušeno v r. 1843.
 • 00:12:28 Takže asi bloudění vyšlo z módy.
 • 00:12:31 Ale stejně většina věcí, o kterých mi
  tady povídáš, jako rokokové,
 • 00:12:34 barokní zahrady, tady stejně
  dnes nejsou.
 • 00:12:37 To máš sice pravdu, ale mezitím
  přišel francouzský filozof
 • 00:12:42 Jean Jacques Rousseau se svým
  návratem k přírodě.
 • 00:12:46 Stromy se přestaly tvarovat do živých
  plotů, keříčky se sázely volně.
 • 00:12:53 Je mi to jasné. Dostáváme se
  od francouzského parku k anglickému.
 • 00:12:57 Je to tak.
 • 00:13:00 Tím mohla pro někoho umělecká hodnota
  zahrady klesnout.
 • 00:13:04 Ta užitková ovšem nikoliv.
 • 00:13:06 Součástí zahrady je totiž od počátku
  17. stol. tento skleník,
 • 00:13:12 oranžérie a venkovní záhony,
  kde pracovali ve své době
 • 00:13:16 3 zahradničtí tovaryši, 6 pomocníků
  a 30 robotníků.
 • 00:13:22 A pěstovali zde pochutiny
  pro zámecké stoly.
 • 00:13:28 -To je šalvěj, ne?
  -Ano, šalvěj zahradní.
 • 00:13:31 Předpokládám, že dříve tady byla
  spíše mrkev, petržel, celer.
 • 00:13:36 A taky artyčoky a především granátová
  jablka, citrony, pomeranče a ananasy.
 • 00:13:43 Ananasy v Českém Krumlově?
 • 00:13:46 To byla chlouba místních zahradníků.
 • 00:13:48 Pěstovali je v takovém množství,
  že je pak zasílali i na knížecí dvůr
 • 00:13:51 do Vídně nebo do Prahy.
 • 00:13:53 Vidíte?
 • 00:13:55 Podle inventáře z r. 1766 bylo
  v českokrumlovské užitkové zahradě
 • 00:14:01 168 ks různých odrůd citroníku,
  91 pomerančovníků,
 • 00:14:08 2 granátové stromy, 151 vavřínů,
  70 ks ananasů a 110 dalších květin.
 • 00:14:20 Víš ale, čemu nerozumím?
 • 00:14:22 Zámek je na kopci, zahrady jsou ještě
  výš, ale veškerá voda je pod kopcem.
 • 00:14:27 Jak ji sem dostali?
  To ji sem nosili v putnách?
 • 00:14:30 Ty putýnky by pro 5 fontán v zahradě
  určitě nestačily,
 • 00:14:33 ale nechali si postavit vodní stroj.
 • 00:14:37 Ten vodu dopravil až nad kopec
  nad zámeckou zahradou
 • 00:14:41 a odtud šla voda do zámeckého rybníka
  a do ostrůvku,
 • 00:14:44 kde byla velká fontána.
 • 00:14:46 Takže čerpadlo.
  Ale jak dlouho to fungovalo?
 • 00:14:49 Od 30. let 18. století do r. 1830,
  tedy 100 let.
 • 00:14:54 -A od té doby?
  -Je nedostatek vody.
 • 00:15:01 Ale úplně 1. vodovod na zámku
  zbudoval už rožmberský regent
 • 00:15:07 Jakub Krčín z Jelčan.
 • 00:15:10 Voda byla sbírána z několika pramenů
  a vedena dřevěnými,
 • 00:15:13 později litinovými rourami
  do kašen a kamenných koryt,
 • 00:15:18 ze kterých si ji lidé podle potřeby
  brali.
 • 00:15:22 Jé, konec zahrady a po všech
  fontánkách obyčejný rybník.
 • 00:15:27 Není přímo obyčejný,
  je to zámecký rybník.
 • 00:15:30 Všimni si pravidelného tvaru
  a uprostřed ostrůvku.
 • 00:15:35 Tam byla kdysi velká fontána,
  která svým vysokým vodním sloupem
 • 00:15:41 ukončovala kompozici celé zahrady.
 • 00:15:43 V zimě se tu bruslilo,
  v létě se plavilo na lodičkách
 • 00:15:47 a pořádaly se slavnosti.
 • 00:15:50 A prý zde v noci při měsíčku
  tančí vodní víly,
 • 00:15:54 a dokonce na ostrůvku střeží poklad.
 • 00:16:00 Já ti něco řeknu.
 • 00:16:01 Přestože jsi říkal, že zlatá doba
  téhle zahrady byla v 18. stol.
 • 00:16:06 a pak postupně její pompéznost
  klesala, přesto je nádherná.
 • 00:16:12 Ano, je kouzelná. A navíc ...
 • 00:16:17 -Navíc co?
  -Je nádherně zasazená do krajiny.
 • 00:16:20 Jen se podívej.
 • 00:16:23 Pane Bože, to město pod námi
  není vůbec vidět!
 • 00:16:26 -To vypadá, jako bych mohla jít ...
  -Ano, až nahoru na Kleť.
 • 00:16:32 Přímo od zámecké zahrady vede
  alej do Kvítkova dvora.
 • 00:16:36 Podél ní jsou rozesety kapličky
  jedné z křížových cest,
 • 00:16:40 které spojovaly Český Krumlov
  s nejvýznamnějším a nejstarším
 • 00:16:44 mariánským poutním místem u nás,
  Kájovem.
 • 00:16:48 Další křížová cesta vedla
  přímo z města
 • 00:16:51 ke kapli Panny Marie na Křížové hoře.
 • 00:16:56 Inu, i barokní doba měla chleba
  o 2 kůrkách.
 • 00:16:59 Na jedné straně zbožné poutě
  ke svatým místům
 • 00:17:03 a na druhé straně velkolepé hony,
  divadelní představení
 • 00:17:07 a zahradní slavnosti.
 • 00:17:12 A samozřejmě pověsti.
  Viďte, paní Perchto.
 • 00:17:27 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2009

Související