iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 10. 2009
16:30 na ČT1

1 2 3 4 5

51 hlasů
44713
zhlédnutí

Rajské zahrady

Květná zahrada

Zuzana Slavíková provází zámeckými zahradami Čech a Moravy

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Rajské zahrady - Květná zahrada

 • 00:00:05 Lidská touha proměnit tento svět
  v rajskou zahradu
 • 00:00:09 je od nepaměti stále stejná.
 • 00:00:13 I naši předkové cítili,
  že unavená mysl a zemdlené údy
 • 00:00:18 se nemohou zavčasu osvěžit lépe
  než v pěkném libosadu,
 • 00:00:22 který poskytuje stín všelikých
  vzácných líbezných rostlin a plodů.
 • 00:00:29 Jistě by tedy bylo důstojné, aby byl
  potomstvu zachován na věčnou památku.
 • 00:01:08 Kroměříži se často říká
  srdce Moravy,
 • 00:01:11 ale po Třicetileté válce se toto
  srdce spíš blížilo infarktu.
 • 00:01:15 Já tady čtu, že válka zničila městské
  hradby, řadu domů i biskupský zámek
 • 00:01:21 a že z 240 měšťanů jich přežila
  sotva čtvrtina. Je to pravda?
 • 00:01:26 Říká se, že když po své volbě
  olomouckým biskupem
 • 00:01:29 vystoupil v r. 1694 kníže Karel II.
  z Lichtenštejna-Castelcorna
 • 00:01:35 na zámeckou věž a spatřil zubožené
  město, tak se rozplakal.
 • 00:01:40 To je Ondřej Zatloukal
  z Arcidiecézního muzea.
 • 00:01:44 Ondřeji, ale biskup dlouho
  slzy neronil, že?
 • 00:01:47 Ano, biskup byl nejen skvělý ekonom
  a organizátor,
 • 00:01:51 ale měl i své umělecké
  snahy a ambice,
 • 00:01:54 které vyvrcholily
  ve zbudování díla,
 • 00:01:57 které si posléze získalo
  evropský věhlas.
 • 00:02:00 A to?
 • 00:02:01 V zubožené zemi vybudoval
  rajskou zahradu.
 • 00:02:12 Ondřeji, a byl to dobrý nápad?
 • 00:02:15 Po Třicetileté válce museli
  lidé umírat hlady,
 • 00:02:18 neměla větší hodnotu třeba kráva?
 • 00:02:20 Jistě, v tísnivé atmosféře,
  která panovala ve zbytku Evropy,
 • 00:02:24 bylo důležité dát lidem novou vizi,
  nový ideál a také práci.
 • 00:02:29 Biskup vycházel především
  z italských vzorů.
 • 00:02:32 To je co?
 • 00:02:34 Např. z velmi proslulé dobové zahrady
  papeže Villa d Este v Tivoli.
 • 00:02:41 Nebo z německých zaalpských vzorů,
  jako např. Heidelberská zahrada,
 • 00:02:46 Hortus Palatinus.
 • 00:02:48 A současně s tím i nově se rodící typ
  v holandském prostředí,
 • 00:02:53 např. Villa Angiana u Bruselu.
 • 00:02:56 Ta je nádherná!
 • 00:03:01 Dokončovací práce na zahradě
  trvaly dlouhých 10 let.
 • 00:03:05 Psal se rok 1675, když byl zázrak
  zvaný Hortus Moraviae,
 • 00:03:11 tedy Zahrada Moravy, hotov.
 • 00:03:24 To je nádhera!
 • 00:03:26 Že je to krásné, jak to funguje
  i po těch staletích!
 • 00:03:29 Biskupovi šlo ve své době
  hlavně o to,
 • 00:03:31 ohromit návštěvníka hned po vstupu.
 • 00:03:44 Vidím sochařskou kolonádu.
 • 00:03:46 Ta asi v té době neměla chybět
  na žádné evropské zahradě, že?
 • 00:03:51 Ano, za to vděčíme především
  italským aristokratům.
 • 00:03:55 Kdo chtěl být takzvaně in,
  nechal si u své zahrady
 • 00:03:58 zřídit podobnou sochařskou galerii.
 • 00:04:02 -Ale to nejsou originály, že ne?
  -Ne, o originály se nejedná.
 • 00:04:06 Biskup vycházel z dobových vzorníků,
  ve kterých se nechal inspirovat.
 • 00:04:26 Překrásné sochy, což?
 • 00:04:28 Jen nechápu, proč jsou ti pánové
  tak zachmuření.
 • 00:04:31 Vůbec jim to tak nesluší.
 • 00:04:34 Asi měli těžký život. Třeba
  filozofové, Aristoteles, Platón ...
 • 00:04:40 Jeho biskupská milost je přece také
  učený muž. Také možná filozof.
 • 00:04:46 A jak se umí smát!
 • 00:04:49 Dokonce se uvolil provést mě
  a dámu z mého fraucimoru
 • 00:04:54 touto úžasnou zahradou,
  Zahradou Moravy. Osobně!
 • 00:05:00 Nevšední pozornost!
 • 00:05:03 Já už budu muset běžet,
  jistě mě už postrádají.
 • 00:05:12 Pana Eva Rejnička z Altánu
  měla opravdu velké štěstí.
 • 00:05:16 Ve své době byly takové návštěvy dam
  v zahradě zapovězeny.
 • 00:05:20 Ondřeji, počkejte, jak to že jste nás
  poslouchal? Vždyť jste byl vzadu!
 • 00:05:23 Neposlouchal, kolonáda sice
  měří úctyhodných 233 m,
 • 00:05:28 ale funguje na tzv. principu
  Dionýsova ucha.
 • 00:05:31 To je co?
 • 00:05:32 To znamená, že polohlasem vyřčené
  slovo na jednom konci
 • 00:05:35 je zřetelně slyšet i na konci druhém.
 • 00:05:38 To je úžasné!
  Ale také nebezpečné!
 • 00:05:42 Tak pozor, milenci!
 • 00:05:53 Milosti!
 • 00:05:56 Vždyť jste říkal, že ženské
  do zahrady nesměly!
 • 00:05:58 Dneska se tady s nimi dveře netrhnou.
 • 00:06:01 Ta žena je Marie Barbora, vdova
  po sochaři Michalu Mandíkovi,
 • 00:06:05 která si přišla pro vyplacení
  dlužné částky.
 • 00:06:07 A za co?
 • 00:06:09 Její muž byl autorem většiny soch
  v této zahradě i obou fontán.
 • 00:06:14 A proč mu nezaplatil?
 • 00:06:15 Protože byl podle biskupa velkým
  ničitelem svěřeného kamene
 • 00:06:19 a biskup jej chtěl vykrákati
  za vlasy.
 • 00:06:23 Nakonec se však spokojil s pouhým
  vyhazovem a sochař zemřel v bídě.
 • 00:06:27 Chudák!
 • 00:06:34 Ale vždyť ty fontány nevypadají
  špatně!
 • 00:06:37 Ne, ale potřebu vylepšit Mandíkovo
  dílo měl v průběhu staletí kdekdo.
 • 00:06:43 -Např. místní autor v r. 1954 ...
  -Socialistický realismus!
 • 00:06:48 Ano. Doplnil fontánu o zdařilou
  alegorii elektřiny a průmyslu.
 • 00:06:54 Jde přitom o jedno z mála spodobnění
  ženského pohlaví v zahradě.
 • 00:06:59 Alegorie elektřiny a průmyslu?
 • 00:07:02 No, to naše pohlaví mohlo
  dopadnout i hůř.
 • 00:07:09 Celý biskupův libosad je vlastně
  taková jedna velká alegorie.
 • 00:07:14 Svět jako velké renesanční divadlo,
  ve kterém je člověk divákem.
 • 00:07:21 A v samotném středu tohoto dramatu
  světa, kde se osy protínají,
 • 00:07:26 alegorie vrcholí.
 • 00:08:09 Původně byla stavba otevřena
  do všech stran.
 • 00:08:12 Biskup Karel pojmenoval rotundu
  jako Lusthaus,
 • 00:08:15 tedy něco jako žertovný dům.
 • 00:08:18 Už jsem na ty legrácky zvědavá,
  těším se na ně!
 • 00:08:40 Haló, jste v pořádku?
 • 00:08:43 Och, sama tomu nerozumím.
 • 00:08:47 Jeho milost hovořila
  o nějakém divadle světa
 • 00:08:51 a že se tam protínají nějaké osy,
  nebo tak něco.
 • 00:08:55 Vaše dvorní dáma vypadala
  dost vyděšeně.
 • 00:08:57 No právě!
 • 00:08:58 Z té jeskyně, jak je tam ten hrozný
  tvor, najednou začala stříkat voda!
 • 00:09:03 Paní Eufrozína se strašně lekla
  a já ostatně taky. Hrůza!
 • 00:09:17 Ondřeji, tak mám dojem, že Lusthaus
  byl žertovný akorát pro Jeho milost.
 • 00:09:23 Tak strašné to zase nebylo,
  většina biskupových hostí
 • 00:09:26 byla mužského pohlaví, takže
  tak dramatické to nebylo.
 • 00:09:30 Tak k čemu tedy rotunda sloužila?
  To byl koncertní sál?
 • 00:09:34 Ne, rotunda sloužila především
  ke kratochvilnému pobavení
 • 00:09:38 biskupových hostí.
 • 00:09:44 Z ústředního sálu vybíhala čtveřice
  umělých jeskyní
 • 00:09:49 pokrytá umělým tufem, lasturami,
  podlaha byla seskládána z oblázků,
 • 00:09:54 světlo do interiérů pronikalo skrze
  pestrobarevná skla
 • 00:09:58 a vytvářelo onu tajemnou,
  prazvláštní
 • 00:10:01 a svým způsobem i erotikou
  nabitou atmosféru.
 • 00:10:10 Ale pořád nechápu, jak se Jeho
  milosti podařilo namočit dámy.
 • 00:10:15 Celá stavba je protkána
  vodním systémem,
 • 00:10:18 který dokázal na nic netušícího
  návštěvníka snést spršku vody.
 • 00:10:24 Takže biskup své hosty sprchoval.
 • 00:10:27 V parném létě by to mohlo být docela
  příjemné, ale bojím se,
 • 00:10:30 že v tom bude symbolika.
 • 00:10:33 Ano, symbolika zahrady vedle své
  přirozené reprezentativní funkce
 • 00:10:39 znamenala i průchod do vlastního
  nitra, duše i labyrintu světa.
 • 00:10:52 Ve složité síti chodníčků a pěšin
  nechybí ani skutečná bludiště,
 • 00:10:57 labyrinty.
 • 00:10:59 Měla v návštěvnících vzbudit
  představu klopotného bloudění
 • 00:11:02 a hledání té pravé cesty k poznání.
 • 00:11:05 Cesty, která vede do jeho
  symbolického středu.
 • 00:11:22 Já chápu, že trocha filozofie nikoho
  nezabije. Ale na 14 hektarech?
 • 00:11:28 Vždyť bylo po válce, copak se tu
  nikde nepěstovala zelenina ani ovoce?
 • 00:11:32 To nechápu!
 • 00:11:34 Ne, součástí zahrady
  byly i plochy,
 • 00:11:36 kde se pěstoval např.
  dobově velmi vzácný chřest.
 • 00:11:39 Na exponovaných místech byly
  vystavovány fíkovníky, citroníky,
 • 00:11:43 exotické ovoce.
 • 00:11:45 Ale copak se tady pěstovaly
  jen exotické dřeviny?
 • 00:11:48 Ne. Součástí těchto špalírů,
  tedy těchto vysoce zapěstovaných
 • 00:11:55 živých stěn, byly i domácí odrůdy,
  jako javory, lísky, akáty, hlohy.
 • 00:12:01 -Dobře. A taky?
  -Carpinus Betulus.
 • 00:12:05 Nevím, jestli to je ono,
  ale bude to habr obecný.
 • 00:12:09 To je skoro na každé zámecké zahradě.
 • 00:12:11 Ale abych dokázal, že se nejedná
  o lecjakou zámeckou zahradu,
 • 00:12:15 tak součástí těchto živých stěn
  jsou jedinci,
 • 00:12:19 kteří zde byli vysazeni
  v 2. polovině 17. století.
 • 00:12:24 Tzn. při zakládání této zahrady.
 • 00:12:27 Počkejte, to znamená, že se jich
  dotýkal i samotný pan biskup?
 • 00:12:31 Ano.
 • 00:12:32 Tak nezapomínejte na to,
  až se jich budete také dotýkat.
 • 00:12:40 Živé ploty nebo-li špalíry měly
  za úkol směrovat nejen pohled,
 • 00:12:45 ale také pohyb návštěvníka.
 • 00:12:49 Jeho konečným cílem byl výstup na
  uměle navršené tzv. jahodové kopečky.
 • 00:12:55 Dřevěné pavilonky,
  které na nich stály,
 • 00:12:58 připomínaly starou mezopotámii
  nebo antický Řím.
 • 00:13:02 Výstup byl považován za završení
  symbolické cesty za poznáním,
 • 00:13:08 moudrostí i nadhledem.
 • 00:13:11 Poutníci měli dokonalý přehled
  nad celou zahradou,
 • 00:13:14 která vyjadřovala zároveň
  složitost všehomíra
 • 00:13:17 i tajemné zákruty lidské duše.
 • 00:13:27 Biskup Karel byl nesmírně vzdělaný
  a kultivovaný člověk,
 • 00:13:31 skutečný mecenáš umění.
 • 00:13:52 -Kolik je celkem svazků knih?
  -Tuším, že 90 000.
 • 00:13:57 -A to je všechny přečetl?
  -Jistě ne.
 • 00:14:00 Ale tuto malou drobnou
  měl alespoň ve svých rukou.
 • 00:14:06 La Description du Chateau
  de Versailles.
 • 00:14:09 No, to mu nerozumím,
  francouzsky neumím.
 • 00:14:10 Biskup uměl velmi dobře.
 • 00:14:12 Ale chápu, že jde o Versailles
  a jeho zahrady.
 • 00:14:15 Skutečně je tomu tak.
 • 00:14:17 Tato malá knížečka způsobila
  radikální proměnu
 • 00:14:20 ve vzhledu Květné zahrady.
 • 00:14:22 Když si to mohl dovolit ...
 • 00:14:25 Nízké špalíry se proměnily
  ve vysoké stříhané stěny.
 • 00:14:30 Pravoúhlý půdorys byl doplněn
  o nové úhlopříčné osy.
 • 00:14:35 Propojení původní renesanční tradice
  s novou vlnou barokního cítění
 • 00:14:39 dalo zahradě dvojitou tvář.
 • 00:14:42 Biskupův libosad se stal
  evropským unikátem.
 • 00:14:48 V těchhle špalírech opravdu
  není kumšt se ztratit.
 • 00:14:51 NÁŘEK
 • 00:14:52 -Panno Evo, co se vám stalo?
  -Já jsem se ztratila!
 • 00:14:58 Neplačte, to se přece v bludištích
  stává. Kvůli tomu se staví!
 • 00:15:01 Je to prozábavu.
 • 00:15:03 Víte, jeho milost říkala takové divné
  věci, jako že všehomír je chaotický
 • 00:15:10 a že jedině rozumové zkoumání
  matematiky
 • 00:15:14 je jediným nástrojem jeho poznání.
 • 00:15:18 Z toho bych taky moc moudrá nebyla.
 • 00:15:22 A teď mě bolí nohy a ještě víc hlava
  a chci jít domů!
 • 00:15:28 No tak to zkuste! Pořád doleva,
  doleva, doleva!
 • 00:15:32 Mnohokrát děkuji.
 • 00:15:35 Doleva, doleva, doleva ...
 • 00:15:40 Nebo doprava?
 • 00:15:45 Biskup Karel musel asi prožívat pocit
  mimořádného uspokojení.
 • 00:15:49 Zároveň si ale byl vědom,
 • 00:15:52 jak křehký je tento uměle vytvořený
  předobraz ráje.
 • 00:15:56 Ve své době přišlo vybudování zahrady
  biskupa
 • 00:16:01 na astronomických 75 000 zlatých.
 • 00:16:04 Pro srovnání tehdy kráva stála
  něco mezi 6 10 zlatými.
 • 00:16:08 Tak to před sebou máme
  asi tak 10 000 krav!
 • 00:16:11 Ano, dá se to tak říct.
 • 00:16:13 Současně s tím ale biskup založil
  fundaci ve výši 9000 zlatých
 • 00:16:17 na následnou péči a údržbu
  své zahrady.
 • 00:16:21 Takže když v r. 1695 opouštěl
  pozemský svět i svou zahradu,
 • 00:16:27 činil tak bez obav o její další osud.
 • 00:16:31 Díky péči svého zakladatele se tato
  rajská zahrada mohla rozvíjet dál.
 • 00:16:37 V polovině 19. stol. začala vypadat
  tak, jak ji známe dnes.
 • 00:16:43 Nová hlavní osa zahrady propojila
  rotundu a tzv. čestné nádvoří,
 • 00:16:49 které vzniklo z ústřední správní
  budovy a 2 skleníků.
 • 00:17:11 Toto je místo, které zná každý
  návštěvník Květné zahrady.
 • 00:17:15 Tady se totiž nachází
  nový hlavní vchod.
 • 00:17:17 I když i ten starší nesl nápis
  Ingredere hospes.
 • 00:17:22 -To je latinsky. Co to znamená?
  -Vejdi, hoste.
 • 00:17:25 Aha! Vejdi, hoste!
 • 00:17:29 Mějte se krásně a choďte do zahrad!
 • 00:17:42 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2009

Související