iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 5. 2010
20:50 na ČT1

1 2 3 4 5

76 hlasů
69995
zhlédnutí

Kriminální policie aneb na jménech nezáleží

Pátrání po kriminálním radovi Josefu Vaňáskovi a týmu kriminalistů Pražské čtyřky

56 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kriminální policie aneb na jménech nezáleží

 • 00:00:08 Můj předchůdce říkal,
  že v této kanceláři,
 • 00:00:12 nebo v těchto prostorách seděl
  skutečně rada Vacátko.
 • 00:00:20 Uvolnit.
  Nepomáhej mi!
 • 00:00:39 Vy jste pan Javůrek?
  -Jo. A kdo jste vy?
 • 00:00:45 -Kriminální policie.
  Na jménech nezáleží.
 • 00:00:51 Posaďte se u nás!
  -A co když se mně nebude chtít?
 • 00:00:58 V tomto příběhu se vydáme
  po stopách kriminalistiky
 • 00:01:01 první republiky
  a pokusíme se oživit
 • 00:01:04 jména některých detektivů,
  ve své době ctěných a uznávaných.
 • 00:01:09 Často se ocitneme
  ve světě legend a mýtů,
 • 00:01:13 neboť po mnohých zbyly nanejvýš
  fotografie v rodinných albech,
 • 00:01:17 případně zmínky v dobových
  novinových soudničkách.
 • 00:01:24 Vlevo zatočit.
  Pochodem vchod!
 • 00:01:29 Spolek policejní historie
  a prevence
 • 00:01:32 a další sdružení, například
  Četnická pátrací stanice v Praze
 • 00:01:36 si vzaly za cíl připomenout
  vznik a vývoj
 • 00:01:40 bezpečnostních sborů na území
  současné České republiky.
 • 00:01:43 To znamená ukázkovou činností
  v dobových stejnokrojích,
 • 00:01:47 připomínáním významných osobností,
  významných událostí,
 • 00:01:50 ale třeba i badatelskou činností
  se snažíme
 • 00:01:54 policejní historii oživit
  a přiblížit veřejnosti.
 • 00:01:59 Je to pro nás již určitým
  pravidlem,
 • 00:02:02 že si připomínáme tuto osobnost,
  která se zasloužila
 • 00:02:05 zejména o rozvoj a propagaci
  policie
 • 00:02:09 mezi lety 1918 až 1938.
 • 00:02:16 Tím, že jsme se tady sešli,
  vám vzdáváme čest
 • 00:02:20 a vážíme si vaší práce,
  pane rado.
 • 00:02:30 Když já bych se chtěl přece jenom
  rád s vámi seznámit.
 • 00:02:33 -Nemám zájem.
  -Hned ho dostanete!
 • 00:02:36 Já jsem totiž
  policejní rada Vacátko.
 • 00:02:39 A vyšetřuju
  vraždu paní Winterové!
 • 00:02:48 Rada Vacátko
  mě provází životem.
 • 00:02:51 Poprvé jsem ho viděla
  jako 8letá holka v roce 1969
 • 00:02:55 v Československé televizi,
  kde poprvé běžel seriál
 • 00:03:00 Hříšní lidé města pražského.
 • 00:03:02 A musím říct,
  že pan Marvan mě velice okouzlil.
 • 00:03:05 Já sama jsem měla staršího tatínka,
  tak mně pan Marvan
 • 00:03:08 asi trošku připomínal mého tatínka,
  který mi velmi rád
 • 00:03:12 vyprávěl o době první republiky,
  o té éře.
 • 00:03:15 Množná si ji za totality trošku
  idealizoval,
 • 00:03:19 ale samozřejmě mně se to
  jako dítěti velice líbilo.
 • 00:03:25 Po letech,
  kdy už jsem dělala novinářku,
 • 00:03:27 jsem se setkala
  s režisérem Jiřím Sequensem
 • 00:03:30 a udělal jsem s ním rozhovor,
  v němž jsme mimo jiné zmínili,
 • 00:03:34 že rada Vacátko
  měl svůj skutečný předobraz
 • 00:03:38 ve vládním radovi Vaňáskovi.
 • 00:03:41 Já jsem toto napsala do časopisu,
  ve kterém pracuji.
 • 00:03:45 A asi za 14 dnů se mi ozval jakýsi
  pan Tuček a říkal mi:
 • 00:03:49 "Nejenom rada Vacátko,
  ale i někteří další detektivové
 • 00:03:53 měli své skutečné vzory.
 • 00:03:55 A můj dědeček ?
  to byl určitě detektiv Mrázek."
 • 00:04:03 Takže takhle začalo moje pátrání.
 • 00:04:06 Říkala jsem si,
  že to tak nemůžu nechat.
 • 00:04:09 Musím se podívat, jak to tedy bylo.
  A na pana Tučka
 • 00:04:12 se nabalovali další detektivové
  a tak to pokračovalo.
 • 00:04:15 Vlastně jsem zažila detektivní
  pátrání
 • 00:04:18 po detektivech první republiky.
 • 00:04:22 Tady v obávané i zatracované
  Bartolomějské 4
 • 00:04:26 údajně seděli detektivové
  IV. bezpečnostního oddělení.
 • 00:04:35 Maucta, paní,
  copak si přejete?
 • 00:04:38 -Já bych chtěla mluvit
  s někým do policie.
 • 00:04:40 -Teď v noci? Něco se stalo?
  -Ano.
 • 00:04:42 -Tak pojďte dál.
  -Děkuju.
 • 00:04:58 Nacházíme se na dvoře v objektu
  Bartolomějská 4.
 • 00:05:01 Za námi jsou okna tehdejšího
  vězení.
 • 00:05:06 Že to bylo vězení, dokládá
  třeba i dobový materiál,
 • 00:05:10 když byla snaha zbourat Hranolovou
  věž.
 • 00:05:13 A jedním z důvodů pro zbourání
  byl,
 • 00:05:16 aby nestínila přístupu světla
  do jednotlivých cel.
 • 00:05:22 Kdybychom se vrátili do průjezdu
  ve směru chůze ?
 • 00:05:25 vlevo za vrátnicí je schodiště
  do levého traktu.
 • 00:05:31 Podle všeho je to trakt, kde seděl
  náš vládní rada Josef Vaňásek.
 • 00:05:42 Na dědečka si pamatuji, protože já
  jsem se narodil v roce 1932.
 • 00:05:46 A on zemřel v roce 38.
  Čili mými šesti lety věku
 • 00:05:53 je ohraničená schopnost vnímat to,
  co děda byl,
 • 00:06:01 jak žil,
  a co je v jeho životě zajímavé.
 • 00:06:07 Děda byl, možno říct, workholik.
  Spal se sluchátkem od telefonu,
 • 00:06:16 dovolenou neměl,
  jezdilo se akorát o víkendech
 • 00:06:23 služebním autem do Mokrovrat.
  A děda byl vášnivým houbařem.
 • 00:06:33 Takže to je jediná věc,
  kterou si dopřával.
 • 00:06:39 A taková zajímavost ?
  když v lese našel bedlu,
 • 00:06:44 sám ji nesbíral
  a dal k té bedle nápis:
 • 00:06:51 "Jsem jedlá houba, nenič mě.?
  Takže by se i dalo říct,
 • 00:06:58 že byl ekologicky správně
  orientován.
 • 00:07:06 Druhým vnukem rady Vaňáska
  je nositel stejného příjmení
 • 00:07:11 Pavel Vaňásek.
  Ten zná dědečka už jen z vyprávění.
 • 00:07:18 Pojď, je hezky.
 • 00:07:24 Svého dědečka
  jsem bohužel už nepoznal.
 • 00:07:29 Můj otec,
  který si ho velice vážil,
 • 00:07:33 hlavně si na něm vážil
  jeho charakterových vlastností.
 • 00:07:37 A bohudík můj táta je zdědil
  po něm.
 • 00:07:40 Vždycky na dědovi vyzdvihoval
  čestnost,
 • 00:07:43 pořádek a naplnění práce,
  kterou dělal.
 • 00:07:47 On si nechával myšlenky v hlavě.
  A vždycky to, co řekl,
 • 00:07:52 tak moc nad každým slovem,
  než ho vypustil, tak přemýšlel.
 • 00:07:55 A tím byl prakticky známý i před
  galerkou.
 • 00:07:59 On byl velice dobrý psycholog.
 • 00:08:04 Dokázal se vcítit do kůže
  těch zadržených.
 • 00:08:09 On třeba na Vánoce, to si pamatuju,
  to mi vykládal táta,
 • 00:08:12 byl toho skutečným svědkem,
  dokázal jednoho,
 • 00:08:15 který měl rodinu,
  pustit na Vánoce na propušťák domů.
 • 00:08:21 I když to v té době bylo zakázaný.
  On ho pustil,
 • 00:08:26 a on se vrátil skutečně na tu dobu,
  kdy měl. A dědovi přinesl husu.
 • 00:08:31 A každý rok od té doby chodil
  na Vánoce k dědovi
 • 00:08:36 a vždycky mu přinesl nějaký
  dárek.
 • 00:08:39 Všechno je možný, pane Brůžek.
  Jen si vzpomeňte,
 • 00:08:42 co říkala ta sousedka!
  Že Javůrek měl jen pár švestek.
 • 00:08:47 -Pane rado, potřebuju povolení
  k domovní prohlídce
 • 00:08:50 v tom novém Javůrkově bytě.
  Obrátím to tam všechno
 • 00:08:53 vzhůru nohama.
  A to by v tom byl čert...
 • 00:08:56 -Pozor, nepoplašit!
  Jsou to zatím jenom dohady
 • 00:08:58 a Javůrek není dnešní!
  Kdopak ho hlídá?
 • 00:09:01 -Bouša a ještě dva.
  -No, tak je ten pán
 • 00:09:04 v nejlepších rukou!
  -Ale pane rado...
 • 00:09:06 -Vy si hačněte.
  -Pane rado!
 • 00:09:09 -Posaďte se. Tak.
  Jestliže hádáme správně,
 • 00:09:14 tak bude nejlepší počkat tady,
  až nám ho sem Bouše přivede.
 • 00:09:22 Já si na vás vezmu okuláry,
  protože já to tady mám přesně.
 • 00:09:26 V roce 1923
  jmenován vrchním policejním radou
 • 00:09:31 a poté vládním policejním radou!
 • 00:09:35 Ve svých 46 letech.
  "Jeho zásluhou byla v roce 1928
 • 00:09:42 zřízena ústředna pro potírání
  obchodu s omamnými jedy.?
 • 00:09:49 A víš, na co umřela?
  To se tedy posaď předem.
 • 00:09:52 -Já jsem snad na něco zvyklej, ne?
  Tak na co?
 • 00:09:57 -Na nadměrné požití kokainu!
  -Neříkej.
 • 00:10:02 Tak to si teda sednu.
  -Tak vidíš.
 • 00:10:05 -Propána, koks!
  To mně tak ještě chybělo.
 • 00:10:10 Víš, já koksaře nemám rád.
  Buďto jsou to mezinárodní lumpové,
 • 00:10:13 co pak upláchnou za hranice.
  A nebo pražští hlavouni,
 • 00:10:18 kteří koukaj potom všechno
  zatušovat.
 • 00:10:22 Ve sbírkách policejního muzea
  na Albertově
 • 00:10:24 jsou v kriminalistické expozici
  uchovávány archiválie,
 • 00:10:27 fotografie, předměty doličné
  a svědectví o zločinech,
 • 00:10:31 které ve své době vzrušovaly
  veřejnost.
 • 00:10:38 Nacházíme se v části,
  kde jsou vystavené exponáty
 • 00:10:44 z případu první rozřezané mrtvoly.
  Jednalo se o případ z roku 1936,
 • 00:10:50 o vraždu
  prostitutky Otýlie Vranské.
 • 00:10:53 Neznámý pachatel.
  A ten pachatel je neznámý dodneška.
 • 00:10:57 Její rozřezanou mrtvolu umístil
  do dvou kufrů.
 • 00:11:01 Ty kufry dal do rychlíku z Prahy
  do Bratislavy a z Prahy do Košic.
 • 00:11:06 A v cílových stanicích
  byly ty kufry objeveny.
 • 00:11:11 Poté, co je zřízenci
  Československých drah otevřeli,
 • 00:11:15 zjistili v nich ten hrůzný nález.
  Šéfem vyšetřovacího týmu
 • 00:11:20 byl vládní rada Josef Vaňásek
  jako přednosta
 • 00:11:23 IV. bezpečnostního oddělení při
  pražském policejním ředitelství,
 • 00:11:27 které mělo vyšetřování
  těchto trestných činů na starosti.
 • 00:11:36 Tajemný muž v buřince
  je Miloš Vaněček,
 • 00:11:39 kapitán Národní protidrogové
  centrály.
 • 00:11:42 Jeho koníčkem je pátrání
  po minulosti české kriminalistiky
 • 00:11:45 a po osudech detektivů.
  To on zjistil,
 • 00:11:48 že vládní rada Josef Vaňásek
  byl průkopníkem
 • 00:11:51 v boji s drogami u nás,
  že v roce 1928 stál u zrodu
 • 00:11:54 Ústředny pro potírání nelegálního
  obchodu s omamnými jedy,
 • 00:11:59 a že několik let zastupoval
  Československo v Interpolu.
 • 00:12:04 Tady mám před sebou jeden
  z konkrétních případů,
 • 00:12:08 který se týká prodeje opia
  v Praze.
 • 00:12:12 Bylo to v lednu 1936,
  kdy detektivové
 • 00:12:15 Ústředny pro potírání nelegálního
  obchodu s narkotiky
 • 00:12:20 byli důvěrně upozorněni na dva
  muže,
 • 00:12:23 kteří nabízeli nějaké omamné
  látky.
 • 00:12:27 Detektivové Ústředny pro potírání
  nelegálního obchodu je zadrželi,
 • 00:12:31 umístili do vazby
  a podezřelou látku,
 • 00:12:37 jejíž zbytek ještě odevzdal
  jejich spolubydlící,
 • 00:12:41 dali k přezkoumání
  na Ústav pro zkoumání léčiv
 • 00:12:43 při ministerstvu veřejného
  zdravotnictví a školství.
 • 00:12:47 A provedeným šetřením bylo
  zjištěno,
 • 00:12:52 že látka obsahuje čisté opium
  s příměsí morfia.
 • 00:12:57 Tady jsou ty karty, které jsme
  získali při návštěvě OSN v Ženevě.
 • 00:13:07 Tady je hlášení z toho "black
  listu?, kdy nejenom fotografie,
 • 00:13:13 ale samozřejmě i data.
  A ten "black list? jako takový
 • 00:13:18 obsahuje i popis, jakým způsobem
  se toho ti pachatelé dopouštěli.
 • 00:13:25 Nechcete mi rozumět, pane Kozáku,
  a to je škoda.
 • 00:13:28 Víte, policie má určité povinnosti
  vůči tisku.
 • 00:13:32 A já myslím,
  že byste nerad viděl v novinách,
 • 00:13:36 kdyby se objevilo jméno vaší rodiny
  v souvislosti
 • 00:13:39 se smrtí kokainistky.
  Hm?
 • 00:13:45 -Dobrá, co dál?
  -Dovolíte? ?Děkuji.
 • 00:13:49 -Musím se přiznat, že i já sám...
  -Co ode mne chcete?
 • 00:13:52 -Pne Bouše!
  Znáte tu dívku?!
 • 00:14:00 Jakýsi rádoby spisovatel
  chtěl psát román o kokainistce.
 • 00:14:05 Takže si Alžbětu Langerovou,
  což byla mladá poštovní úřednice,
 • 00:14:11 27letá, naučil na kokain s tím,
  že bude v tom románu
 • 00:14:15 popisovat její životní příběh.
  A bohužel došlo k předávkování
 • 00:14:19 a ta dívka na předávkování kokainem
  zemřela.
 • 00:14:22 Takže to, co řešil pan rada Vacátko
  v příběhu Případu lichého střevíce
 • 00:14:30 jednak i trošku poukazuje na to
  prostředí,
 • 00:14:33 kde se ten kokain v té době
  pohyboval ?
 • 00:14:36 čili takzvaná "zlatá mládež?.
  Byla to i droga známá mezi herci.
 • 00:14:43 Takže ten případ popisuje reálnou
  situaci,
 • 00:14:47 která v té době mohla v Praze být.
  A byla.
 • 00:14:50 Mládeži!
  Kdopak z vás je pan Hercík junior?
 • 00:14:54 -Já!
  -Hrajete báječně.
 • 00:15:01 "Byl jsem velmi bedlivým
  pozorovatelem této země
 • 00:15:05 a jsem si jist,
  že Praha má jednu z nejlepších
 • 00:15:08 policejních organizací na světě,?
  napsal v květnu roku 1922
 • 00:15:13 americký vojenský atašé McCabe
  tehdejšímu
 • 00:15:17 pražskému policejnímu prezidentovi
  Richardu Bienertovi.
 • 00:15:25 Nebyla žádná vysoká škola.
 • 00:15:28 Nebo nebylo nějaké speciální
  zaměření.
 • 00:15:31 Vím,
  že třeba vládní rada Josef Vaňásek
 • 00:15:34 a řada těch policejních funkcionářů
  absolvovali
 • 00:15:36 běžnou civilní právní školu,
  kde se tehdy začal
 • 00:15:39 snad i vyučovat obor kriminologie,
  kriminalistiky,
 • 00:15:44 ale jinak to byly maximálně nějaké
  vzdělávací kurzy.
 • 00:15:47 Pokud já osobně vím,
  tak neexistovalo nějaké
 • 00:15:50 ucelené školství nebo systém
  vzdělávání,
 • 00:15:53 kam by nastoupil policista
  a měl šanci se vzdělat
 • 00:15:56 v té které problematice.
 • 00:16:05 Bádáme po všem,
  co se té policejní studie týká,
 • 00:16:09 co dosud třeba bylo zapomenuto
  nebo se o tom příliš nevědělo.
 • 00:16:13 Když se chceme bavit o výzbroji
  detektivů,
 • 00:16:17 je zajímavé, že zatím co četnictvo,
  jakožto vojenský organizovaný sbor,
 • 00:16:20 bylo plně vyzbrojeno
  a plně uniformováno,
 • 00:16:23 tak u státní policie
  to bylo poněkud jinak.
 • 00:16:26 Neuniformovaná stráž,
  tedy vlastně civilní detektivové
 • 00:16:29 včetně těch,
  co byli podřízení radovi Vaňáskovi,
 • 00:16:34 tak nebyli
  po vojenském způsobu zřízeni
 • 00:16:37 a podle potřeby mohli býti
  ozbrojeni.
 • 00:16:40 Takže víceméně detektivové za první
  republiky
 • 00:16:42 nemuseli standardně nosit pistole,
  byť jim to bylo
 • 00:16:45 v řadě případů samozřejmě
  doporučováno.
 • 00:16:47 Jinak standardní policejní pistolí
  té doby
 • 00:16:50 byla pistole
  ČZ vzor 27 ráže 7,65 mm.
 • 00:16:56 Detektivové většinou nosili pistole
  menší ráže 6,35.
 • 00:17:00 Toto je už poválečný exemplář,
  protože vlastně tato zbraň
 • 00:17:03 se používala standardně
  u bezpečnostních sborů
 • 00:17:07 až do 50. let.
  A přesto za 1. Československé
 • 00:17:12 republiky najdeme spoustu zmínek
  o tom,
 • 00:17:16 že zejména detektivové ne vždy
  s radostí zbraň nosili
 • 00:17:20 a někdy jim bylo i vytýkáno
  svými nadřízenými,
 • 00:17:24 že by zbraň měli nosit.
 • 00:17:26 Ale oni se tomu snažili spíš
  vyhýbat.
 • 00:17:33 Ve 20. a 30. letech zůstávalo
  kriminalistům jen nepatrné množství
 • 00:17:37 neobjasněných případů,
  pomníčků, jak se říkalo.
 • 00:17:40 Všímal si toho i tisk.
 • 00:17:42 České slovo například v roce 1927
  napsalo:
 • 00:17:45 "Pražská policie honosila se
  donedávna mimořádnými úspěchy,
 • 00:17:49 které jí získaly pověst v celé
  Evropě.
 • 00:17:52 Byl toliko jeden případ
  od převratu,
 • 00:17:55 kdy se nepodařilo dopadnouti
  a usvědčiti pachatele.
 • 00:17:58 Jinak byla pražská policie
  postrachem všech zločinců.
 • 00:18:01 Dopadení pachatelů bylo vždy
  otázkou nejkratší doby,
 • 00:18:04 mnohdy několika hodin po odhalení
  zločinu.
 • 00:18:07 Byly to
  přímo překvapující výkony.?
 • 00:18:13 Současní radové Vaňáskové
  už nesedí v Bartolomějské
 • 00:18:17 a při nahánění delikventů dávno
  nepoužívají píšťalky.
 • 00:18:21 Jejich postupy a vyšetřovací metody
  jsou moderní,
 • 00:18:24 podpořené všemožnými technickými
  vymoženostmi.
 • 00:18:27 Mobily počínaje, kamerami
  a rozborem DNA konče.
 • 00:18:31 Snad jen způsob zatýkání
  je trochu podobný.
 • 00:18:35 Dřív asi stačilo, když detektiv
  zazvonil, ukázal vorla ?
 • 00:18:40 a už to bylo jasné.
 • 00:18:43 V současné době
  je to pochopitelně jinak.
 • 00:18:46 V polovině případů se stává,
  že si toho pachatele
 • 00:18:50 jdeme zatknout sami.
  Ale pokud je tam nějaké podezření,
 • 00:18:53 že ten pachatel už třeba
  v minulosti použil střelnou zbraň,
 • 00:18:57 nebo vlastní střelnou zbraň,
  tak žádáme o asistenci
 • 00:19:01 kolegy ze zásahové jednotky.
 • 00:19:04 Přece jenom riskovat zdraví svých
  kolegů si nikdo nelajsne.
 • 00:19:09 Takže je to tak půl na půl.
 • 00:19:13 Ale určitě bych řekl,
  že dříve se zatýkalo lépe.
 • 00:19:18 Dobrý poledne, přejeme, milostpaní.
  Policie.
 • 00:19:22 -Co si přejete, pánové?
  -Uctivá poklona.
 • 00:19:27 -My jsme jen přišli seškrábat...
  -Co?!
 • 00:19:32 -Vzorky maleb na stěnách,
  milostpaní.
 • 00:19:36 -Na stěnách? No prosím!
  Moc je nepoškrabte.
 • 00:19:44 -Tudy se jde, prosím, kam?
  -Do obývacího pokoje.
 • 00:19:50 Vládní rada Josef Vaňásek,
  pod jeho vedením fungovala
 • 00:19:53 "kapsářská brigáda?,
  což byl tým tří lidí,
 • 00:19:57 kteří dokázali vyčistit Prahu
  před všesokolským sjezdem.
 • 00:20:02 A bylo to zase jenom díky perfektní
  místní osobní znalosti.
 • 00:20:06 Znali jednak, jak kapsáři pracují,
  a pohodlné polobotky,
 • 00:20:12 pohyb v terénu, zadržovali lidi
  v tramvaji, v davu...
 • 00:20:15 Takže pracovali, měli výsledky
  a byli oceňováni a uznáváni
 • 00:20:19 celou Evropou.
 • 00:20:21 Před třemi léty, když se tady
  sousedce stala ta věc,
 • 00:20:26 já jsem nějakej Mrázek
  od policie.
 • 00:20:33 Paragraf 153!
  Tam se totiž dočtete
 • 00:20:37 o povinnosti občana
  poskytnout veškeré informace
 • 00:20:41 při pátrání k odhalení zločinu.
 • 00:20:46 Šňůra na prádlo!
  Pane rado, teď si vzpomínám!
 • 00:20:50 Hokr, fiakrista, mluvil
  o neckách přikrytých dekou!
 • 00:20:58 Jsou to vlastně detektivové, kteří
  byli vypátráni po radu Vaňáskovi
 • 00:21:04 nebo po radu Vacátkovi.
 • 00:21:08 A uvažuje se,
  že i oni mohli sloužit
 • 00:21:12 jako určitý předobraz pánů
  detektivů v tom televizním seriálu.
 • 00:21:23 Jestli se nemýlím, tak pan Sequens
  točil podle scénáře,
 • 00:21:28 jehož předlohou byli Hříšní lidé
  města pražského Jiřího Marka.
 • 00:21:32 A Jiří Marek se zase inspiroval
  soudničkami Františka Gela.
 • 00:21:36 Děda mi právě o tom vyprávěl,
  že ho někdo navštívil
 • 00:21:41 a ptal se ho na tu jeho službu
  u policie.
 • 00:21:44 A to mi děda říkal v době,
  kdy jsem přišel na to,
 • 00:21:49 že by bylo dobré si ty věci
  zaznamenat,
 • 00:21:52 což už jsem bohužel neudělal
  a nestihl.
 • 00:21:55 Takže si to pak děda odnesl
  s sebou, všechny ty zážitky.
 • 00:21:59 A dnes vidím, po těch letech,
  že je to hrozná škoda,
 • 00:22:03 protože my máme hrozně málo dokladů
  o té době, o práci policie,
 • 00:22:08 o tom, jak to také byli obrovští
  psychologové.
 • 00:22:19 Můj děda sloužil na tzv. Čtyřce,
  v protikapsářské brigádě.
 • 00:22:24 To byla ta trojice Dlask, Salač
  a Tuček
 • 00:22:28 s vládním radou Vaňáskem,
  potom s doktorem Borkovcem.
 • 00:22:33 Ale protože těch detektivů
  na "mordpartě? nebylo tolik,
 • 00:22:40 tak občas si vypomáhali.
 • 00:22:43 Takže třeba děda se zúčastnil
  vyšetřování
 • 00:22:46 a dokonce i polapení mnoha
  delikventů.
 • 00:22:50 Například si pamatuju,
  že mi jednou vyprávěl případ o tom,
 • 00:22:53 když zavraždili klenotníka
  ve Spálené ulici.
 • 00:22:56 Zvláštní vydání, zvláštní vydání!
 • 00:22:58 Zavraždili
  klenotníka ve Spálené ulici!
 • 00:23:01 Cynická vražda před soudní budovou!
  Pražská policie v pohotovosti!
 • 00:23:04 Vrah uniká spravedlnosti!
  Zvláštní vydání!!!
 • 00:23:06 -Tak co,
  o tý rodině jste nezjistili nic?
 • 00:23:11 -Má jen starou sestru
  a dva synovce.
 • 00:23:14 Nežijou ale v Praze,
  ale v Kardašově Řečici.
 • 00:23:19 Podle těch indicií,
  jak se to stalo,
 • 00:23:24 odhadli, kdo by to mohl být.
  A nakonec to taky tak dopadlo.
 • 00:23:27 Byli to dva pachatelé.
  Jednoho chytili
 • 00:23:30 ve vlaku v Mokropsích
  a toho druhého v Plzni na Borech.
 • 00:23:34 A můj děda zasahoval tuším v těch
  Mokropsích
 • 00:23:37 a jednoho z těch vrahů zatkl.
 • 00:23:42 Tak tuto epizodu mi děda vyprávěl
  zhruba dva roky před smrtí.
 • 00:23:47 A pak, když jsem sledoval seriál
  Hříšní lidé města pražského,
 • 00:23:50 tak přesně tak,
  jak mi to děda popsal,
 • 00:23:53 to i pan Marek napsal
  a vysílali to v televizi.
 • 00:23:57 Bylo to pro mě velice zajímavý.
 • 00:24:03 (pískání píšťalky)
 • 00:24:17 Rychle! Za mnou!
 • 00:24:22 Děda sloužil za první světové války
  u rakouské armády.
 • 00:24:25 Pak mi vyprávěl, na to si pamatuju,
  že se rozhodli s kamarády
 • 00:24:29 přeběhnout k Rusům,
  protože bojoval na ruské frontě.
 • 00:24:33 Jak z toho nejdřív měli problémy
  na té ruské straně.
 • 00:24:40 Taky je tam internovali.
 • 00:24:43 Ale už neznám tu historii,
  jak se pak dostal domů.
 • 00:24:53 A vím, že až se vrátil,
  tak potom hledal zaměstnání.
 • 00:24:59 Nějak se nechal naverbovat
  k policajtům, ač lakýrník.
 • 00:25:03 Prodělal nějaký kurz v Plzni,
  takové to základní školení,
 • 00:25:08 pak chvilku takzvaně šlapal,
  chodil jako řadový strážník,
 • 00:25:14 ale protože byl zřejmě dost čilý,
  chytrý,
 • 00:25:18 tak se nechal naverbovat
  na protikapsářské oddělení.
 • 00:25:23 Tady se teď dívám.
  To je z roku 1926.
 • 00:25:29 Zemská správa politická:
  Tak vám podle
 • 00:25:33 nového platového zákona přísluší
  počínajíc 1. lednem 1926 ročně:
 • 00:25:40 služné šestého stupně, třetí
  platové stupnice 9 300.
 • 00:25:46 Jen bych chtěl upozornit,
  že jsou to roční platy.
 • 00:25:49 Zadruhé činovné 3 000.
  Výchovné 2 100.
 • 00:25:55 Přídavek na děti 900 korun.
  Doplňovací příplatek 756 korun.
 • 00:26:02 Úhrnem ročně 16 056 korun.
  A je tady napsáno:
 • 00:26:08 Po srážce penzijního příspěvku ?
  roční příspěvek činil 532 korun.
 • 00:26:16 Zbývá ročně 15 504 korun.
 • 00:26:20 To máte zhruba 1 300 korun měsíčně
  čistého.
 • 00:26:26 Což v té době, to bylo v roce 26,
  sloužil pár roků,
 • 00:26:31 tak si myslím,
  že to zase nebyly tak malé peníze.
 • 00:26:35 V životě jsem svojí ženě nekoupil
  pořádný šperk!
 • 00:26:39 Taky státní úředník.
  Ten si takový přepych
 • 00:26:43 nemůže lajsnout, pane Brůžek,
  co?!
 • 00:26:49 A tohle je docela zajímavá věc.
  To jsou měsíční lístky
 • 00:26:55 na městskou dopravu v Praze,
  zhruba z 33. roku,
 • 00:27:02 když už můj dědeček sloužil
  coby policejní inspektor.
 • 00:27:06 Dokonce tady mám i fotografii
  jeho ženy, mojí babičky.
 • 00:27:13 Velice přísná dáma.
  Taky z ní měli všichni respekt.
 • 00:27:16 I dědeček!
 • 00:27:21 Prvorepublikový detektiv
  Zdeněk Bubník
 • 00:27:24 ve svých pamětech vzpomínal,
  že se detektivní služba
 • 00:27:27 zpočátku dělala hodně primitivně -
  nebyly na ni peníze.
 • 00:27:30 "Nedostávali jsme ani volné lístky
  na elektriku,
 • 00:27:33 když jsem nechtěl vést zatčeného
  přes celou Prahu pěšky,
 • 00:27:36 nezbývalo, než pěkně koupit
  v tramvaji jízdenku
 • 00:27:38 pro něho i pro sebe za své,?
  napsal.
 • 00:27:43 Byť věhlasná Čtyřka,
  věhlasní detektivové šikovní,
 • 00:27:46 jako byli po celou dobu,
  tak na deset lidí
 • 00:27:50 jeden psací stroj, jedna místnost,
  kde byl dlouhý psací stůl.
 • 00:27:53 Čili ona ta služba byla poměrně
  tristní.
 • 00:27:56 I ve vztazích k těm požitkům,
  že policista musel bydlet
 • 00:27:59 v dosahu své stanice,
  být kdykoliv k dispozici,
 • 00:28:03 jak se říkalo "na hřebíčku?.
 • 00:28:06 A myslím, že to bylo v roce 1931,
  interpelovali poslanci ministra
 • 00:28:09 vnitra právě v souvislosti
  nad neutěšeným stavem v policii.
 • 00:28:14 A bylo tam takové to klasické
  konstatování, že služební byty,
 • 00:28:17 místo aby se přidělovaly policistům
  nebo četníkům,
 • 00:28:20 kteří v tom rajónu slouží,
  byly přidělovány
 • 00:28:23 ministerským úředníkům a podobně.
 • 00:28:25 Protestuji co nejdůrazněji,
  pane policejní rado!
 • 00:28:28 A jestli okamžitě nepřestanete
  klást ty hloupé otázky,
 • 00:28:30 zavolám Kájovi!
  -Směl bych se prosím zeptat ?
 • 00:28:36 kterému Kájovi?
  Já jich znám víc.
 • 00:28:41 -Vy víte moc dobře, koho mám
  na mysli. Ministra vnitra!
 • 00:28:46 -Ale.
  A to bych vám ani neradil.
 • 00:28:49 Mě by do nejdelší smrti mrzelo,
  kdyby se pan ministr
 • 00:28:53 měl dovědět právě od policejního
  rady Vacátka,
 • 00:28:57 že syn pana továrníka Kozáka
  přivezl dnes ráno ve 3:50
 • 00:29:02 do Vojkůvkova sanatoria mrtvou
  dívku a zmizel!
 • 00:29:13 Kdybych to měl hodnotit,
  jak asi vypadala skutečná situace
 • 00:29:16 na služebnách, tak si myslím,
  že ten seriál je značně idylický.
 • 00:29:21 Ale co se týká těch osob,
  tak si myslím,
 • 00:29:26 že plně pokrývají ty persóny
  detektivů,
 • 00:29:30 protože budu zpátky u těch pojmů ?
  místní znalost,
 • 00:29:33 osobní znalost a tak dále.
 • 00:29:36 Čili ti páni detektivové tohle to
  měli v malíčku.
 • 00:29:39 Takže když se řeklo,
  že támhle byla udělaná káča
 • 00:29:42 tímhle způsobem, tak že pan Bouše
  mohl prolistovat svůj notýsek
 • 00:29:45 a říct: "Jo, to udělal Franta
  Zajíc, protože
 • 00:29:48 ten má tenhle ten načínák.?
  A nikdo jiný to udělat nemohl.
 • 00:29:51 A ono to tak fungovalo.
 • 00:29:53 Kde je ten Laburda?
  -Jako teď?
 • 00:29:58 Kolikpak máme asi hodin?
  Jedenáct.
 • 00:30:01 Tak to on by mohl bejt u Bucků
  na polívce
 • 00:30:05 a nebo pomáhá vrátnýmu U starý paní
  skládat uhlí.
 • 00:30:09 On něco provedl, pane doktore?
  -Ukradl jisté...
 • 00:30:15 Nějakou aktovku nebo co.
  -Jo to! Tak to je doma!
 • 00:30:22 U svý starý na Žižkově!
  To on vždycky!
 • 00:30:25 Tak je doma, aby měl betonový
  alibi!
 • 00:30:28 Pane rado, mám pro něj skočit?
  -Ne!
 • 00:30:31 Půjdeme s vámi.
  Pan rada i já!
 • 00:30:35 Dneska už bychom se samozřejmě
  bez těch evidencí neobešli.
 • 00:30:39 Ale v tomto duchu si myslím,
  že ten seriál
 • 00:30:42 plně vystihuje styl práce, který
  tehdejší detektivové uplatňovali.
 • 00:30:50 Posaďte se, pane doktore.
  A nebojte se, ona paní Laburdová...
 • 00:30:55 Já bych neřekl, že jim budeme
  závidět tu místní a osobní znalost.
 • 00:30:59 To si myslím,
  že je ještě pořád dnes v moci
 • 00:31:02 pořádného současného detektiva,
  aby si tohle osvojil.
 • 00:31:07 Co jim můžeme skutečně závidět ?
  takový ten idylický vztah.
 • 00:31:12 Občas zaznělo:
  "Pane Bouše, jste frajer.
 • 00:31:15 Balím kufry, přiznávám to.?
  Což dnes nepřipadá v úvahu.
 • 00:31:20 Taky nevidíte v tom seriálu,
  že by se příliš střílelo
 • 00:31:24 a tak dále, že by ta galerka byla
  ozbrojená a podobně.
 • 00:31:28 Takže to je další propastný
  rozdíl
 • 00:31:30 mezi tehdejší dobou a současnou
  kriminální scénou.
 • 00:31:35 Já bych spíš řekl, že ses tak
  uřítil, když jsi ten nález kradl!
 • 00:31:40 No tak, kápni božskou, spěcháme.
  Nemáme čas
 • 00:31:44 na nějaký dlouhý vejklady.
  Tak dělej, dělej, no!
 • 00:31:47 Jak to bylo? Kde? Kdy? Jak?
 • 00:31:50 -Já jsem nejdřív myslel,
  že ta taška patří někomu jinýmu.
 • 00:31:54 Ale teď se mi zdá, že jsem vlastně
  zachránil cenný dokumenty.
 • 00:32:02 Ta intuice je určitě důležitá
  pořád.
 • 00:32:06 Pokud se to týká vyšetřování vražd
  nebo násilných trestných činů,
 • 00:32:09 tak je to většinou práce
  s lidmi.
 • 00:32:11 Ideální je,
  když se ten člověk přemluví
 • 00:32:14 nebo nějakým způsobem ukecá, aby se
  přiznal nebo udělal nějakou chybu.
 • 00:32:18 To zůstalo stejné.
  Určitě, co je jiné,
 • 00:32:20 tak jsou vyšetřovací metody,
  kriminalistické techniky,
 • 00:32:23 protože v současné době jsme jinde
  než ve 20., 30. letech.
 • 00:32:28 Ale bohužel někde jinde
  jsou i zločinci.
 • 00:32:31 Takže spíš bych řekl,
  že policie se přizpůsobuje jim.
 • 00:32:34 Někdy jsou o krok vepředu
  oni,
 • 00:32:36 někdy se jim vyrovnáme
  a jsme tam my.
 • 00:32:40 Můj děda nejenom že byl
  asi docela schopným detektivem,
 • 00:32:44 ale on se i snažil teoreticky
  pracovat.
 • 00:32:49 Takže psal články do odborných
  časopisů.
 • 00:32:51 Například Jiří Tuček, obvodní
  inspektor Praha, Něco o roulettě.
 • 00:32:55 Ještě psáno francouzsky.
  A teď tady popisuje pravidla.
 • 00:33:00 Nebo o tricích různých žebráků
  a bezdomovců,
 • 00:33:02 jak se vydávají za jednonohé
  a podobně.
 • 00:33:05 Byl velice pečlivý, takový pedant.
 • 00:33:07 Jmenuje se to
  Triky hazardních hráčů.
 • 00:33:09 A to je strašně zajímavý.
  Tady třeba popisuje i pravidla hry
 • 00:33:13 Moje teta, tvoje teta. Všechno
  tohle museli perfektně znát.
 • 00:33:17 Forbes, jak se hraje plátýnko...
  Prostě znali svůj terén.
 • 00:33:22 Prima, primisima ruční práce,
  pánové.
 • 00:33:25 Zatímco v televizním seriálu
  působí vyšetřované případy
 • 00:33:28 většinou idylicky,
  ve skutečnosti řešila Čtyřka
 • 00:33:30 řadu brutálních vražd
  a jiných hrůzných činů,
 • 00:33:33 které si v ničem nezadají
  se současnou podobou
 • 00:33:36 kriminálních deliktů.
 • 00:33:39 Brůžek!
  Vy si vemte na starosti ševce.
 • 00:33:45 -Takových v Praze asi moc nebude,
  pane rado.
 • 00:33:49 Co odvedou tak solidní práci.
  -No, to ne!
 • 00:34:01 -Ježišmaria!
  -No Pepíku!
 • 00:34:09 Tam to vlastně bylo zúžený
  na nějaké čtyři detektivy,
 • 00:34:12 kteří zpracovávali všechno.
 • 00:34:14 Nás tady na odboru obecné
  kriminality je pomalu 200.
 • 00:34:18 Je tady vedoucí, já jsem zástupce,
  jsou tady vedoucí oddělení,
 • 00:34:22 je tady šéf pražské mordparty,
  to jsem byl dřív já.
 • 00:34:25 Je to takový honosný název.
  Má to vlastně jenom Praha,
 • 00:34:29 protože ostatní kraje mají pouze
  vedoucí prvních oddělení,
 • 00:34:33 protože tam na těch odděleních
  ještě zpracovávají
 • 00:34:37 třeba loupeže nebo další násilí.
 • 00:34:40 Podle dobových svědectví
  se rada Vaňásek
 • 00:34:43 snažil prosazovat a využívat
  nejmodernější vyšetřovací metody.
 • 00:34:47 Byl také znám svými kombinačními
  a organizačními schopnostmi.
 • 00:34:51 I v zahraničí byly přijaty
  a používány
 • 00:34:54 jeho systémy evidence fluktujících
  živlů,
 • 00:34:58 tedy tzv.
  "kriminálních světoběžníků?.
 • 00:35:05 Rada Vaňásek měl k dispozici dva,
  maximálně tři detektivy.
 • 00:35:11 A pan doktor Komorous,
  jeden z budovatelů a zakladatelů
 • 00:35:15 té současné protidrogové centrály,
  tak začínal někde,
 • 00:35:19 to už dnes můžu říct,
  někde na padesáti lidech.
 • 00:35:24 A dnes má národní protidrogová
  centrála
 • 00:35:28 několikanásobně větší počet těch
  detektivů, protože obsahuje
 • 00:35:32 území celé České republiky,
  včetně Moravy a Slezska.
 • 00:35:36 Máme tam expozitury...
  Ale co se týká té práce ?
 • 00:35:40 sběr informací, předávání informací
  a tak dále ?
 • 00:35:43 tak to víceméně zůstalo na stejné
  úrovni nebo ten princip je stejný.
 • 00:35:47 Pozor, pánové!
  Nepodceňovat náhodu!
 • 00:35:51 Náhoda je mocná věc!
 • 00:35:53 A v kriminalistice se s náhodou
  nesmí žertovat!
 • 00:35:58 Bez náhody nedokážete nic!
 • 00:36:01 Bez náhody se ani neoženíte,
  pánové!
 • 00:36:06 Ta náhoda hraje strašnou roli
  už jenom v tom,
 • 00:36:09 že v současné době za vším
  už nemůžeme hledat
 • 00:36:12 jen promyšlené jednání pachatele.
  Jsou případy,
 • 00:36:16 kdy pachatelé jednají impulzivně
  a jsou to třeba lidé,
 • 00:36:21 kteří nemají vztah k poškozenému,
  nemají vztah ani k místu.
 • 00:36:25 Máme případy, že nám sem přijíždějí
  cizinci, kteří jsou tady 5, 6 dní
 • 00:36:29 a už nám tu páchají násilnou
  trestnou činnost
 • 00:36:32 bez nějakého zázemí a bez ničeho.
 • 00:36:34 Takže je dopadnout,
  to už je třeba dílem náhody.
 • 00:36:40 Rozumí se, pánové,
  že náhoda není jako náhoda!
 • 00:36:43 Zvláštní náhoda by, řekněme byla,
  kdyby některý z vás
 • 00:36:47 potkal na Ferdinandce,
  nynější Národní třídě,
 • 00:36:50 kasaře Smítku
  a jako náhodou se ho zeptal,
 • 00:36:54 kde byl. A on by řekl, že nikde
  a zpod kabátu by mu vypadl hasák.
 • 00:37:03 Do pravomoci Vaňáskova
  IV. bezpečnostního oddělení
 • 00:37:06 spadala veřejná bezpečnost,
  mravnostní policie,
 • 00:37:10 policejní věznice, ztráty a nálezy
  a Všeobecná kriminální ústředna.
 • 00:37:15 Narozdíl od seriálového rady
  Vacátka
 • 00:37:18 měl Josef Vaňásek
  celou řadu spolupracovníků,
 • 00:37:22 jejichž jména postupně vystupují
  ze zapomnění ?
 • 00:37:25 jako třeba Zdeněk Borkovec,
  Alois Kintner, Jan Macek,
 • 00:37:28 Eduard Čech. Jedním z nejbližších
  kolegů byl také dr. Alfred Suchý.
 • 00:37:36 Já si myslím, že pan rada Vaňásek
  hrozně brzy poznal
 • 00:37:40 schopnosti mého tatínka, protože mu
  svěřoval poměrně zajímavé případy.
 • 00:37:51 A otci to,
  myslím, docela pálilo,
 • 00:37:55 že se mu podařilo většinou to
  rychle vyřešit.
 • 00:38:00 JUDr.Alfred Suchý měl jako šéf
  vyšetřovacího komanda
 • 00:38:04 na starosti nejzávažnější trestné
  činy.
 • 00:38:07 Byl i dobrým psychologem
  a radou Vaňáskem byl uznáván
 • 00:38:12 jako expert na výslechy.
 • 00:38:16 Naučil se tu jejich hantýrku,
  tu jejich řeč.
 • 00:38:21 Nikdy nikoho nebil, většinou
  je oslovoval křestním jménem.
 • 00:38:28 A oni mu pak svěřili všechno to,
  co ani neměli v úmyslu.
 • 00:38:34 Téměř všechny Vánoce jsme měli
  pokažený tím,
 • 00:38:37 že jen jak jsme zasedli, tak se
  ozval telefon a otec musel odejít.
 • 00:38:43 Takže to bylo
  docela smutný pro nás.
 • 00:38:53 Jo, počkejte! Tohle!
  Tohle byly psí dečky, které nosil,
 • 00:39:01 protože vždycky nosil naleštěnou
  obuv, tenoučké šlupičky.
 • 00:39:10 Ať byl mráz, zima,
  ale tohle si bral pro jistotu.
 • 00:39:14 Když třeba potom jezdil do Říčan,
  kde pracoval,
 • 00:39:18 tak si bral psí dečky.
 • 00:39:21 Ještě jsme měli jedny krásnější,
  nějaké asi parádní,
 • 00:39:24 ty nosil zřejmě,
  když šel někam do společnosti.
 • 00:39:28 Pak je tam vyzul a byl pěkně
  oblékaný. Na to si potrpěl.
 • 00:39:34 Všichni vzpomínají na své otce
  a dědečky detektivy
 • 00:39:37 jako na ohromné fešáky.
  Ke kriminalistické práci je jistě
 • 00:39:41 předurčovaly jiné vlastnosti:
  píle, vytrvalost a dobrý postřeh.
 • 00:39:44 "Detektiv musí být jako čuchací pes
  a neztratit stopu? říkává se.
 • 00:39:51 Pražská mordparta řádově čítá
  asi 40 lidí.
 • 00:39:54 Kdyby všichni byli stejní,
  tak by to taky nebylo dobře.
 • 00:39:57 Každý je trošku jiný,
  což ale musí znamenat,
 • 00:40:01 že v celku musí pracovat jako jeden
  tým.
 • 00:40:04 Co je důležité ? schopnost pracovat
  v týmu. To je první věc.
 • 00:40:07 Druhá je pracovitost, obětavost.
  V současné době,
 • 00:40:12 pokud se vyšetřuje nějaký zvlášť
  závažný trestný čin,
 • 00:40:16 tak se nesmí koukat na přesčasové
  hodiny,
 • 00:40:19 ten člověk musí být zapálený.
  A co je nejdůležitější ?
 • 00:40:22 musí tu práci chtít dělat
  a musí ho bavit.
 • 00:40:24 Málokdy se stane, že by někdo řekl,
  že tu vraždu objasnil sám.
 • 00:40:29 Vždycky je to dílem kolektivu.
 • 00:40:32 A to nemyslím jenom vyšetřovatelů
  nebo operativců,
 • 00:40:34 ale pochopitelně i kolegů
  z kriminalistické techniky
 • 00:40:37 z našeho oboru krajského
  ředitelství
 • 00:40:39 nebo z kriminalistického ústavu.
 • 00:40:41 Vždycky je to
  nějaký větší celek lidí.
 • 00:40:44 To, že by někdo řekl,
  že sám objasnil vraždu,
 • 00:40:47 tak to už je opravdu veliká
  výjimka.
 • 00:40:51 Ale nejdřív se podíváme,
  pane Javůrek,
 • 00:40:53 co si na ten vejlet vezete s sebou,
  ne?!
 • 00:41:04 Tohle vám přijde draho, Javůrku!
 • 00:41:09 Tak vám pěkně děkuju, pane Javůrek!
  Protože já jsem si
 • 00:41:11 marně lámal hlavu, za co vás
  vlastně ouředně seberu.
 • 00:41:16 Takže vás jménem zákona zatýkám,
  Javůrku,
 • 00:41:20 pro napadení policejního orgánu
  při výkonu služby!
 • 00:41:23 Spousta lidí si myslí,
  že v okamžiku,
 • 00:41:26 kdy zaklapnou želízka
  je ten případ objasněn.
 • 00:41:31 Ale je to možná
  ani ne polovina té práce.
 • 00:41:34 Protože ti pachatelé pak
  díky svým advokátům a tak dále
 • 00:41:37 navrhují nové důkazy.
  Hlavně se jim to musí dokázat tak,
 • 00:41:40 aby státní zástupce mohl podat
  obžalobu.
 • 00:41:43 A to už je pak na tom konkrétním
  vyšetřovateli,
 • 00:41:45 který třeba sedí v kanceláři
  a vyslýchá třeba desítky osob,
 • 00:41:51 provádí důkazy a všechno,
  protože on má na starosti
 • 00:41:54 ten vyšetřovací spis.
 • 00:41:56 Někdy vyšetřovací spisy čítají
  až několik tisíc stránek!
 • 00:42:01 Při vyšetřování a hledání důkazů
  pomáhají kriminalistům
 • 00:42:04 expertízy a vědecké metody
  Kriminalistického ústavu.
 • 00:42:11 Těžiště naší práce
  je v podávání znaleckých posudků.
 • 00:42:16 Je to rámováno především oborem
  kriminalistika,
 • 00:42:22 ale také vykonáváme znaleckou
  činnost v oborech strojírenství,
 • 00:42:24 písmoznalectví, elektrotechnika
  a chemie.
 • 00:42:29 V civilu,
  kde se zkoumají otázky genetiky,
 • 00:42:34 tak tam zpravidla je známý ten
  vzorek.
 • 00:42:37 Lékař nebo laboratoř provede odběr,
  kdežto u nás
 • 00:42:41 zajišťujeme stopy,
  které se nalézají na místě činu.
 • 00:42:46 Je jich poměrně malé množství
  a musí se s nimi pracovat
 • 00:42:50 mnohem náročněji a opatrně,
  aby z toho ten náš člověk
 • 00:42:54 dostal tu správnou informaci.
  My už nemůžeme jít znovu
 • 00:42:58 na to místo činu
  a zajistit si stejnou stopu.
 • 00:43:01 Mnohdy také zkoumáním tu látku
  nebo tu stopu spotřebujeme.
 • 00:43:06 Zkoumání v genetice trvá zhruba
  jeden den,
 • 00:43:09 ale v tom množství požadavků
  to trvá déle,
 • 00:43:14 protože ty požadavky se nahromadí
  a kapacita pracoviště
 • 00:43:17 je určitým způsobem omezena.
 • 00:43:21 Takže ten detektiv třeba čeká
  na výsledek měsíc, někdy i déle.
 • 00:43:28 Ten původní úlomek je o půl
  milimetru tlustší než ty ostatní.
 • 00:43:36 Račte se přesvědčit,
  pane veliteli.
 • 00:43:42 Jak se dostal ten kousek skla
  s otiskem prstů kasaře,
 • 00:43:48 který už sedí šest let na Borech
  mezi sklo,
 • 00:43:53 který vyrazil pachatel u Ježkeho?
  -No jo, no jo.
 • 00:43:57 -Já jsem měl hned podezření,
  že to udělal Kamil.
 • 00:44:01 -Jakej Kamil?
  -No přece Kamil! Kamil Novák!
 • 00:44:05 Ten, jak mu říkaj Hezounek.
  On naposled dostal tři roky
 • 00:44:10 za tu kasu v Lidovance
  ve Vršovicích.
 • 00:44:13 Já si myslím,
  že on už by moh bejt venku.
 • 00:44:16 -A proč jste si to, člověče, nechal
  pro sebe?!
 • 00:44:20 -Když já jsem si netroufl
  proti daktyloskopii, pane rado.
 • 00:44:28 Nejenom ta odborná veřejnost,
  ale i ta laická by měla vědět,
 • 00:44:33 že kriminalistika není otázka
  poslední doby,
 • 00:44:37 protože česká kriminalistika
  na přelomu 19. a 20. století
 • 00:44:42 byla určitě na velice dobré úrovni.
  Minimálně srovnatelné v Evropě.
 • 00:44:50 Nedávno se Blance Kovaříkové
  přihlásil potomek
 • 00:44:54 dalšího pražského detektiva
  Jaroslava Kinkora, vnuk Jaromír.
 • 00:44:58 Vyrůstal u dědečka
  až do svých deseti let
 • 00:45:01 a má na něj docela živé
  vzpomínky.
 • 00:45:04 Do jeho rodiště v Dolním Poříčí
  u Strakonic
 • 00:45:07 přijel za dědovou neteří Zdenou
  v naději, že získá
 • 00:45:09 další podrobnosti o jeho působení
  u pražské kriminály.
 • 00:45:14 Ale znovu se ukázalo,
  jak je lidská paměť nespolehlivá.
 • 00:45:18 Navíc celá Kinkorova pozůstalost
  shořela při požáru.
 • 00:45:22 Zůstalo jen pár fotografií
  a osobních předmětů.
 • 00:45:27 Takže v Košířích nastupoval,
  začal sloužit.
 • 00:45:33 Tuším ve 14. roce.
  A tady je z pozdější doby.
 • 00:45:42 A to je s mým tátou,
  když byl táta mladej kluk
 • 00:45:46 a děda byl už ve funkci
  vrchního inspektora.
 • 00:45:51 Já jsem zachránil takovéhle
  artefakty, takové historické věci.
 • 00:45:55 Tady jsou třeba jeho deníčky,
  kde má poznámky o případech.
 • 00:46:02 Já tady na to pořádně nevidím.
 • 00:46:07 Nevím, jestli paní Blanka
  najde něco zajímavýho.
 • 00:46:10 Já vím, že tam byly třeba záznamy:
  "Ten a ten zastřelil toho, toho,
 • 00:46:14 a pak se zastřelil na záchodě.?
  A takový.
 • 00:46:20 Eleonora zatčená 26. 4. 1933
  pro rozšiřování pornografie.
 • 00:46:30 Zavraždila svoji tetu Halamovou
  na Závěrce na Smíchově.
 • 00:46:35 Takže jsou to docela zásadní
  poznámky.
 • 00:46:38 Bůžková Růžena,
  státní úřednice z Prahy II,
 • 00:46:42 učinila pokus vraždy na ženě
  lakýrníka
 • 00:46:46 z Oldřichové ulice v Nuslích.
  Ubila ji kladivem.
 • 00:46:52 Manžel Karel měl milostný poměr
  s Bůžkovou.
 • 00:46:56 Řešily si ženy v lednu 1934
  své spory.
 • 00:47:01 Dělal na Vranské, dělal na všech
  stěžejních případech té doby.
 • 00:47:06 I mimopražských!
  Až na Slovensku,
 • 00:47:10 v Polsku penězokaze...
  do Německa penězokaze.
 • 00:47:17 Tam dokonce v době, kdy už jsme
  s Německem na tom byli špatně,
 • 00:47:21 tak tam musel jet inkognito
  jako obchodní zástupce.
 • 00:47:28 A tam tajně přes hranici převést
  penězokaze,
 • 00:47:31 a toho tady za hranicemi zatkli.
  Těch případů je opravdu hodně.
 • 00:47:38 To by bylo dlouhé vyprávění.
  Ale on byl specialista na vraždy,
 • 00:47:44 vražedné loupeže, penězokazectví
  a kasaře.
 • 00:47:48 Děda si jednou nechal pravý
  kasařský paklíče
 • 00:47:52 a používal je,
  když se mu něco zaseklo.
 • 00:47:55 On s tím uměl zacházet.
  I mě to trošku naučil.
 • 00:47:58 To jsou ty originální kasařský
  paklíče,
 • 00:48:01 které měl děda celý život doma,
  když se mu zasekl
 • 00:48:05 zámek na zahradě a podobně.
  Ty jsem zachránil.
 • 00:48:12 Tady je jeho první ošoupaný pouzdro
  na pistoli, co se nosila pod sakem.
 • 00:48:21 Je taky vidět,
  že to je originál z 20. let,
 • 00:48:25 je trochu prošoupaný,
  bylo používaný...
 • 00:48:30 A co si děda zvlášť cenil a co měl
  schovaný na památku z dob četníků.
 • 00:48:35 A proto jsem to taky zachránil.
  Toto je střapec z dědovy šavle.
 • 00:48:43 Nevím, proč si toho cenil.
 • 00:48:45 Asi to byla pro něj vzpomínka
  na mládí.
 • 00:48:48 Karel Čapek
  docházel za dědou na Čtyřku
 • 00:48:51 a děda mu dával po nějakou dobu
  náměty pro povídky.
 • 00:48:56 To byly ty
  Povídky z první a z druhý kapsy.
 • 00:49:01 Karel Čapek si to upravoval,
  vybíral si je, nevzal si všechno,
 • 00:49:05 vzal si takové, co mu ideově sedly.
 • 00:49:10 A když tato spolupráce skončila,
  tak napsal o dědovi článek,
 • 00:49:17 že to je muž s nejčistším límečkem
  v Praze.
 • 00:49:19 Děda si měnil límeček
  třeba 3x, 5x denně. A manžety.
 • 00:49:25 A pak mu dal přezdívku,
  která už dědovi zůstala.
 • 00:49:29 V tom článku píše:
  "Pokud bych ho měl nazvat,
 • 00:49:32 tak bych ho nazval lordem pražské
  kriminálky.?
 • 00:49:36 Jaroslav Kinkor
  se narodil v roce 1886
 • 00:49:40 a u policie působil od konce první
  světové války.
 • 00:49:43 Brzy se stal, díky svým
  kriminalistickým úspěchům,
 • 00:49:46 jedním z nejznámějších pražských
  detektivů.
 • 00:49:49 "Revírní Kinkor je všude
  a ve všem?, psaly o něm noviny.
 • 00:49:53 "Jediná krádež, loupež, podvod
  i vražda
 • 00:49:55 neobejde se bez jeho přímého zásahu
  při pronásledování zločinců.?
 • 00:50:02 Dalším detektivem pražské Čtyřky
  byl dr. Zdeněk Borkovec,
 • 00:50:06 o němž prý rada Vaňásek původně
  uvažoval jako o svém nástupci.
 • 00:50:10 Po náhlé smrti vládního rady
  v roce 1938
 • 00:50:14 jej však nejdřív nahradil jiný
  kriminalista, doktor Alois Kintner.
 • 00:50:18 Můj táta se jmenoval
  doktor Zdeňko Borkovec.
 • 00:50:22 Byl nástupcem pana rady Vaňáska,
  kterého poměrně dost obdivoval
 • 00:50:28 a myslím si, že převzal kompletně
  systém jeho práce,
 • 00:50:32 který dál rozvinul.
  Převzal celé oddělení.
 • 00:50:37 To obsahovalo dejme tomu 500 lidí,
  které řídil,
 • 00:50:42 a kteří pracovali na kriminalitě
  v Praze.
 • 00:50:46 Ještě mohu říci, že můj otec
  pečlivě sledoval všechny soudničky,
 • 00:50:51 které vycházely v tehdejších
  novinách, které se jmenovaly A-Zet.
 • 00:50:57 Psali je různí soudničkáři.
  Například František Němec
 • 00:51:01 nebo i pan profesor Gel,
  který později učil
 • 00:51:05 na fakultě žurnalistiky.
  Můj otec velmi pečlivě sledoval,
 • 00:51:11 jestli to odpovídá skutečnosti,
  nebo zvěrům,
 • 00:51:15 které tehdejší policie z toho
  udělala. Velmi se o to zajímal.
 • 00:51:23 On byl velmi tvrdý ve věcech
  profesních.
 • 00:51:27 Moje maminka šla jednou za ním
  do úřadovny v Bartolomějské ulici.
 • 00:51:33 A to tak, že ji nečekal.
  Přišla, už nevím,
 • 00:51:37 jestli mu chtěla něco říct
  nebo ho vzít na oběd,
 • 00:51:40 šla nahoru po schodech.
 • 00:51:42 A když byla uprostřed těch schodů,
  tak se zastavila,
 • 00:51:45 protože slyšela naprosto úděsný
  řev,
 • 00:51:48 který vycházel z jedné z kanceláří.
  Poznala, že je to řev mého tatínka.
 • 00:51:52 Tak se na těch schodech obrátila
  a šla pryč,
 • 00:51:55 protože si ho netroufla rušit
  ve výkonu jeho práce.
 • 00:52:03 Jakmile přišli Němci,
  tak otec byl zbaven funkce.
 • 00:52:11 Šel na okrajovou městskou část,
  kde pracoval normálně
 • 00:52:15 jako každý jiný strážník,
  dalo by se říct.
 • 00:52:20 Po válce se s velkou slávou vrátil
  na svoji původní funkci.
 • 00:52:25 Byl povýšen do funkce
  vrchního kriminálního rady.
 • 00:52:30 A pracoval prakticky
  jenom do začátku roku 48,
 • 00:52:36 kdy byl komunistický převrat.
 • 00:52:41 Jedna z prvních věcí,
  kterou tehdejší StB po něm chtěla,
 • 00:52:46 aby vstoupil do komunistické
  strany.
 • 00:52:50 On třikrát tu přihlášku odmítl
  a počtvrté byl zbaven všech funkcí.
 • 00:53:05 Musel nastoupit do hutí.
  Moje rodina prožívala
 • 00:53:11 opravdu krušné chvíle,
  protože on to samozřejmě neuměl
 • 00:53:17 a vydělával si 150 korun měsíčně
  a chodil domů naprosto zničený,
 • 00:53:24 protože ta práce pro něho
  samozřejmě nebyla.
 • 00:53:30 Potom prostřednictvím jednoho
  známého se mu podařilo
 • 00:53:34 dostat se do tehdejšího
  Stavoprojektu, potom Vodoprojektu,
 • 00:53:37 nebo to bylo obráceně,
  to už si přesně nepamatuju,
 • 00:53:42 kde chodil jako technik s takovou
  tou tyčkou
 • 00:53:45 a vyměřoval přehrady na Vltavě ?
  Orlík, Vranov a tak dále.
 • 00:53:52 Navzdory tomu musím říct, že můj
  otec byl celoživotní optimista.
 • 00:53:57 Celý život věřil tomu,
  že se dožije momentu,
 • 00:54:03 kdy komunistická hegemonie
  skončí.
 • 00:54:07 Zdeněk Borkovec
  se nových časů nedočkal,
 • 00:54:10 stejně jako mnozí další
  prvorepublikoví kriminalisté,
 • 00:54:13 kteří byli v novém režimu
  zbaveni funkcí i zásluh
 • 00:54:16 bez ohledu na jejich
  zkušenosti.
 • 00:54:19 Jejich osudy na své historiky
  teprve čekají.
 • 00:54:24 Díky moderní technice mám možnost
  archivovat všechno,
 • 00:54:29 co se podařilo o panu radu
  Vaňáskovi opatřit.
 • 00:54:32 Ať už to bylo v Národním ústředním
  archivu,
 • 00:54:35 ať už to bylo v Ženevě,
  v Kriminálním muzeu ve Vídni.
 • 00:54:41 Takže to skýtá možnost na jednom
  místě uchovávat obrázky
 • 00:54:47 například ze srpna 2006,
  kdy jsme objevili hrob
 • 00:54:53 pana vládního rady na Malvazinkách.
 • 00:54:56 Zjistili jsme,
  že se o něj nikdo nestará.
 • 00:54:59 Požádali jsme hřbitovní správu,
 • 00:55:03 zda-li bychom si mohli vzít hrob
  pod patronát.
 • 00:55:06 Dalo se to dohromady
  a tak jsme si připravili hrob
 • 00:55:10 na konání pietních aktů.
 • 00:55:13 Dovolte,
  abychom se s vámi rozloučili.
 • 00:55:15 Čestná stráž ? pozor!
  Vlevo vbok!
 • 00:55:19 Vlevo zatočit pochodem vchod!
 • 00:55:39 Svět zločinu, loupeže, mordy
  a podvody
 • 00:55:42 odedávna vzrušují čtenáře novin
  i filmové diváky.
 • 00:55:45 Je tak slastné užít si trochu
  strachu v bezpečí svého křesla.
 • 00:55:50 A sotva si uvědomujeme,
  že fiktivní zločiny,
 • 00:55:53 jakkoli hrůzné,
  jejich pachatelé i vyšetřovatelé
 • 00:55:56 mají většinou svůj reálný předobraz
  ve skutečnosti.
 • 00:56:28 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související