iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 10. 2009
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

104 hlasů
79532
zhlédnutí

Cirkus Havel

Václav Havel, prezident, filozof, divadelník a moderátor unikátního rozhovoru s generací narozenou v roce 1989.

56 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cirkus Havel

 • 00:00:23 Dobrý Havel.
  SMÍCH
 • 00:00:27 Dobrý večer. Na úvod 2 vzkazy
  od pana ředitele:
 • 00:00:35 první divákům: prosím,
  vypněte si mobily. Děkuji.
 • 00:00:43 Druhý hercům: prosím,
  nepřehrávejte. Děkuji.
 • 00:00:49 Vítám vás v Cirkuse Havel.
 • 00:01:02 Hlas v rádiu:
 • 00:01:04 Květušce Vyskočilové, svačinářce
  národního podniku Pragostav,
 • 00:01:09 Teplá nad Orlicí.
 • 00:01:11 Sestrám Vaňouskovým
  z Úpatí nad Bečvou.
 • 00:01:14 Kolektivu zaměstnanců nákladného depa
  východoslovenského
 • 00:01:18 železničního uzlu v Košicích.
 • 00:01:21 Zaměstnancům elektrocechu národního
  podniku Štěrkopísek v Liberci.
 • 00:01:26 Kolektivu zaměstnanců Výzkumného
  ústavu izolačních hmot...
 • 00:02:05 POTLESK
 • 00:02:14 TEXT PÍSNĚ:
 • 00:02:17 "...ať mír dál zůstává s touto
  krajinou...
 • 00:02:26 Pane prezidente, tato píseň ožila
  po 40 letech,
 • 00:02:30 kdy jste ji napsal
  pro Martu Kubišovou.
 • 00:02:33 Při jaké příležitosti vznikla?
 • 00:02:36 Písničkář Fajt, kdo se o to zajímá,
  ho zná, přišel v r. 1968 s nápadem,
 • 00:02:43 že vyzve určité
  množství spisovatelů,
 • 00:02:48 aby napsali text a ty texty
  že nazpívá Marta Kubišová
 • 00:02:54 a udělá se z toho elpíčko.
 • 00:02:57 Sešlo z toho, nevím,
  jaký to mělo osud,
 • 00:02:59 ale já jsem splnil úkol
  a text napsal,
 • 00:03:04 který byl zhudebněn,
  Martou nazpíván,
 • 00:03:08 tímto divadlem objeven
  a použit a mnou poprvé vyslechnut.
 • 00:03:17 SMÍCH
  A vy jste spokojen.
 • 00:03:26 Přicházejí otec Pokorný
  a matka Pokorná.
 • 00:03:32 Slavný modrý pták,
  co ho všichni hledají a netuší,
 • 00:03:35 je pro vás.
 • 00:03:37 Odnést se to musí celé.
 • 00:03:43 Andulka pije vincentku,
  nebo co pije?
 • 00:03:48 Aby měla lepší hlásek?
 • 00:03:50 To není vincentka.
 • 00:03:58 Petr to tu zaneřádil,
  ale to nevadí.
 • 00:04:04 -To je papoušek vlnkovatý.
  -Já vím.
 • 00:04:10 Takovou modrou jsem měl.
  Milovala jazz, ale uletěla.
 • 00:04:16 14 dní jsme měli otevřené okno
  a pouštěli jsme jazz,
 • 00:04:21 aby přiletěla nazpět.
 • 00:04:23 Jednou uletěla a přiletěla na jazz,
  když se pustil.
 • 00:04:29 Puzuka se ozve, slabé zavrčení.
  Krýgl...
 • 00:04:33 -Myslíš takový refrén?
  -To je to: "Řekněte mi...
 • 00:04:37 Rozumím.
 • 00:04:39 -Že Puzuk mluví.
  -To by byl refrén.
 • 00:04:44 -Jako číslo, co se tam může...
  -Opakovat.
 • 00:04:49 Budeme to hrát v situaci
  chystajícího se maškarního plesu.
 • 00:04:53 Oni vyhlašují rej masek,
  což je hezké,
 • 00:04:58 protože se to pojí s motivem
  Zahradní slavnosti.
 • 00:05:02 On ty "Spiklence" psal paralelně
  s dopisem Husákovi.
 • 00:05:08 To je výborné kombinovat.
 • 00:05:11 Já bych tam tu paralelu...
 • 00:05:13 Popsal mu, co se stane,
  jak se moc sama požere.
 • 00:05:20 Napsal o tom hru,
  jak se moc sama...
 • 00:05:25 Dopis Husákovi bych použil
  třeba i s uvedením toho,
 • 00:05:31 že jsou to texty vznikající
  paralelně.
 • 00:05:37 Jestli bychom jeho prology
  nenašly všechny v té knize.
 • 00:05:42 Dobu by posouval on z těch replik,
  co píše ve Washingtonu.
 • 00:05:51 Deníky mé reflexe, mé paměti,
  deníky?
 • 00:05:59 Poznámky??
 • 00:06:00 Správná odpověď je Cirkus Havel.
 • 00:06:03 Jako že on jak to sdělit?
 • 00:06:05 V r. 1968 v době Pražského jara
  jste se s některými
 • 00:06:10 vrcholnými politiky setkal.
 • 00:06:13 Bylo to v červenci 1968,
  kdy vás premiér Černík pozval
 • 00:06:17 do Hrzánského paláce.
 • 00:06:19 Dozvěděla jsem se,
  že jste se posilnil whisky
 • 00:06:22 a tím jste si dodal odvahy.
 • 00:06:24 Řekl jste panu Dubčekovi,
  jak to má dělat.
 • 00:06:27 Jak to tam probíhalo?
 • 00:06:30 Tehdy, nevím, čí to byl nápad,
  že se nejvyšší politici sejdou
 • 00:06:39 se spisovateli
  na neformálním setkání.
 • 00:06:44 Bylo tam 5-6 nejvyšších politiků:
  Dubček, Smrkovský, Černík, Husák
 • 00:06:52 a ještě dva další.
 • 00:06:57 Ze spisovatelů tam byl Goldsticker,
  Škvorecký, Vaculík, Kohout a já
 • 00:07:04 v Hrzánském paláci.
 • 00:07:07 Jak to v hlavařských sídlech
  je zvykem,
 • 00:07:11 všeho bylo nekonečné množství,
  teklo proudy.
 • 00:07:17 Číšníci mají nedobrý zvyk,
  že když někomu něco dochází,
 • 00:07:23 nenápadně mu to dolejí,
  takže mu to nikdy neubývá.
 • 00:07:31 Tak se stalo, že jsem byl
  trošku omámen a rozpovídal jsem se.
 • 00:07:43 -Co jste radil Dubčekovi?
  -Asi jsem tehdy doporučoval...
 • 00:07:49 Vy si to nepamatujete přesně?
 • 00:07:51 SMÍCH
 • 00:07:54 Přesně si to nepamatuji, ale vím,
  co jsem pak mohl říkat.
 • 00:07:59 SMÍCH
 • 00:08:01 Myslím, že jste radil Dubčekovi,
  aby pomohl sociální demokracii.
 • 00:08:05 Říkal jsem, že když už, tak už,
  že vedení má být pevné,
 • 00:08:10 má prásknout do stolu a má-li být
  svoboda, ať je svoboda,
 • 00:08:14 a ne rozpačitě koukat a váhat.
 • 00:08:18 Váhavost je to,
  co potenciálního okupanta přitahuje
 • 00:08:24 jako krajta fakíra.
 • 00:08:35 Dnešní zkouška bude klidná,
  protože to vstupuje do krajiny,
 • 00:08:41 která je složitá.
 • 00:08:43 První by bylo dobré pokusit se
  uvidět tu krajinu.
 • 00:08:50 Cirkus Havel je 2. dílem projektu
  našeho divadla "Perverze v Čechách".
 • 00:08:56 Projekt "Perverze v Čechách"
  je pro naše divadlo klíčový,
 • 00:09:04 kterým chceme zkoumat zdroje mravní,
  morální vykořeněnosti,
 • 00:09:11 kterou každý v sobě máme.
 • 00:09:14 Je důležité něčeho se držet
  v našem světě,
 • 00:09:18 kdy Václav Klaus
  v prezidentském projevu prohlásil,
 • 00:09:22 že "nikdy nebylo líp
  v této zemi".
 • 00:09:24 SMÍCH
 • 00:09:26 Přesto cítíme, že nejistota,
  neukotvenost,
 • 00:09:32 protože jsme ji zdědili,
  neboť je osudem toho,
 • 00:09:35 co bylo před námi,
  jakoby v nás bydlí
 • 00:09:39 a komplikuje naši existenci.
 • 00:09:44 Bylo by dobré Havlovi,
  jak on o tom sám rád mluví,
 • 00:09:47 vrátit to co bylo,
  on se stal žijícím klasikem,
 • 00:09:52 jeho texty se opět hrají,
  chybí jim náboj z doby
 • 00:09:58 před převratem.
 • 00:10:01 Navzdory tomu, ať se stane,
  co se stane,
 • 00:10:07 budiž řečena pravda,
  lze to i v této době
 • 00:10:11 Havlovým textům vrátit
  a zábavně mluvit o důležitých věcech
 • 00:10:16 Neztratit přitom schopnost
  nadhledu, hrdosti, ironie.
 • 00:10:22 Je to odhadem tisíce...
 • 00:10:36 Je to přibližně 3000 stránek,
  četl jsem to půlroku.
 • 00:10:39 Začal jsem v únoru,
  skončil před 14 dny.
 • 00:10:43 Je tam hrozně chytře, vtipně
  pojednáno o naší identitě,
 • 00:10:50 přičemž každá stránka je důležitá
  a ze všech stran udělat 57
 • 00:10:55 je o držku a možná to nejde.
 • 00:10:59 Možná je to šílenství,
  možná to fyzicky nejde.
 • 00:11:04 Rád bych citoval, je hezké zvolit
  třeba toto na úvod:
 • 00:11:12 "Jediným smysluplným způsobem soužití
  s vlastní minulostí
 • 00:11:16 je trvalá, věcná
  a nepředpojatá reflexe."
 • 00:11:21 Cirkus Havel je nejvíce reflexí
  toho, co jsme, odkud přicházíme.
 • 00:11:28 Kam jdeme, je naše rozhodnutí,
  ale to je až 3. díl.
 • 00:11:35 Jak hodnotíte ten srpnový týden?
 • 00:11:37 Mnozí o něm mluví
  jako o nádherném dobrodružství,
 • 00:11:39 jak si to zpětně analyzujete?
 • 00:11:43 Nádherné nevím...
 • 00:11:48 Prožil jsem to jako nevídané
  dobrodružství,
 • 00:11:52 zvláštní zkušenost.
 • 00:11:55 Bylo fascinující, jak se během
  toho týdne rozvinula
 • 00:11:58 lidová fantazie, co vše lidé
  vymýšleli,
 • 00:12:02 aby mátli okupanta,
  zesměšňovali ho, dezorientovali
 • 00:12:11 a navzájem se lidé povzbuzovali,
  taková atmosféra solidarity.
 • 00:12:20 Pro vás byl srpen životním milníkem.
 • 00:12:23 Řekl jste: "Zatímco před srpnem
  jsem se veřejného života
 • 00:12:26 moc nezúčastnil, pookupační vír
  mne do něho strhl."
 • 00:12:30 Pak to vše začalo?
 • 00:12:33 Veřejně jsem se vždy projevoval:
  ve Svazu spisovatelů, tam i onde.
 • 00:12:45 Srpnová okupace pro mne byla
  velká změna.
 • 00:12:52 Absolvoval jsem skoro denně
  nějaký mítink a debatoval jsem
 • 00:12:59 s občany, psal manifesty,
  chodil na schůze a zasedání.
 • 00:13:06 Patřilo to k té době,
  hektická, trošku zoufalá aktivita.
 • 00:13:15 Strhla mne do toho víru také,
  tak jsem to asi s tím vírem myslel.
 • 00:13:23 Nevím, zda víte, kdo to řekl.
 • 00:13:27 "Loď se zvolna potápěla,
  ale pasažérům bylo dovoleno křičet,
 • 00:13:30 že se potápí."
 • 00:13:32 -Víte, kdo to řekl?
  -Nevím.
 • 00:13:35 -Vy jste to řekl.
  -Jo?
 • 00:13:37 SMÍCH
 • 00:13:40 Přišlo mi to výstižné.
 • 00:13:42 SMÍCH
 • 00:13:50 Nedá se nic dělat, rozpoutáme
  ohňostroj nad komáří loukou.
 • 00:13:54 Zkusme to přečíst.
 • 00:13:56 Když se řekne zkouška,
  otevřeš si scénář!
 • 00:14:00 Musíš být Pan důležitý,
  jinak to není vtipné.
 • 00:14:05 Když se zařve nástup,
  musí všichni vypadnout z cely.
 • 00:14:12 Hovno...
 • 00:14:14 Jde o to jakoby zpívat falešně.
 • 00:14:16 Mezi budíčkem a snídaní je 10 minut,
  v té době se kdo chce, může umejt,
 • 00:14:21 Nebo i vychcat, my nikomu nebráníme.
 • 00:14:27 Člověk, který trpí stihomamem,
  že někdo řekne, že říkáš blbosti.
 • 00:14:33 Může se umejt nebo vychcat,
  to my nikomu nebráníme.
 • 00:14:38 Na to má každý právo.
  Kdo chce, může i stlát.
 • 00:14:44 Výborně. Předtím to byla nuda.
 • 00:14:46 Ty hraješ Vaňka, který se bojí,
  že nepřežije vězení.
 • 00:14:51 Hraješ vlastně Havla,
  který přemýšlí, že jim podepíše,
 • 00:14:54 že emigruješ.
 • 00:14:56 Zkouška: Snídaně byla dnes dobrá,
  čaj výborný, ale já mám strach!
 • 00:15:04 Já mám o vás... Á!
 • 00:15:09 Už na to nemyslete a pusťte ho.
 • 00:15:11 8 sekund ticho.
 • 00:15:15 Potom řekne: "Já vím."
 • 00:15:22 Jsi tvůrce.
 • 00:15:25 -Milý bručoune...
  -Výborně.
 • 00:15:27 Myslím na tebe s něhou.
 • 00:15:30 S něhou beru i to, že mi nepíšeš,
  že neplníš mé úkoly,
 • 00:15:37 že nereaguješ na mé dopisy.
 • 00:15:41 Čteš je alespoň?
 • 00:15:44 Mysli na mne v dobrém, lituj mne,
  ale se snem.
 • 00:15:49 Neztrácej naději a měj mě ráda.
 • 00:15:52 KLEPE NA STŮL
 • 00:15:54 Dobrý den, pane doktore.
 • 00:15:56 V jeho hlavě, protože už toho začíná
  být moc, musím být na 2 jevištích,
 • 00:16:01 zase musím... Á!
 • 00:16:04 Podepíšu.
 • 00:16:06 Smysl té věci je v tom, že tam bude
  jiná perspektiva než moje.
 • 00:16:12 V tom seřazení a smontování,
  protože je miliarda možností,
 • 00:16:19 jak smontovat ty hry dohromady.
 • 00:16:21 Věděl bych o 10 podobných,
  ale nemělo by smysl,
 • 00:16:27 abych to dělal já.
 • 00:16:28 Vtip je to, že Provázek to
  udělá po svém.
 • 00:16:34 Je tam moment, kdy Pierot říká
  tvé závažné myšlenky
 • 00:16:44 a měl by balancovat
  na velké bílé kouli,
 • 00:16:50 což náš herec Michal Bumbálek umí.
 • 00:16:56 To jsou ty věci,
  které by tam být měly,
 • 00:17:00 které by měly být o text opřeny
  jako o základ a budují vlastní svět.
 • 00:17:11 Líbí se mi, že 5. jednáním by
  procházela vaše chlapecká poezie,
 • 00:17:16 protože tam chlapec nejupřímněji
  mluví o tom, čeho se bojí,
 • 00:17:22 čeho není schopen a bojí se,
  že to nebude v jeho silách.
 • 00:17:28 To alibi, že již je vše ztraceno,
  kromě cti...
 • 00:17:34 Nad tím textem jsem si uvědomil,
  že se v mých hrách,
 • 00:17:42 asi je to u většiny autorů,
  vracejí tytéž archetypy.
 • 00:17:51 Je to jako komedie del arte,
  jsou to jakoby typy a ony jsou.
 • 00:17:57 Jsou okouzlení intelektuálem,
  skvěle mluvícím...
 • 00:18:04 On se stává krocanovitým,
  naparuje se, má šáteček...
 • 00:18:13 Tak si to představuji.
 • 00:18:15 Hra na Havla. Budeme si hrát
  na Havla, tj. na Vaňka.
 • 00:18:24 Když jsem to četl,
  napadly mě 2-3 drobnosti,
 • 00:18:28 týkající se architektury.
 • 00:18:33 Je to princip refrénu,
  který tam máte.
 • 00:18:39 Vzpomněl jsem si na větu
  z "Asanace".
 • 00:18:46 Dívka náhle zvolá:
  "Já mám také pohlavní pud."
 • 00:18:55 Věta se mi líbila,
  tak jsem jí to dal do úst,
 • 00:18:58 ale mohl jsem to dát
  komukoliv jinému.
 • 00:19:01 Nebylo by špatné,
  kdyby 3x mimo veškeré souvislosti,
 • 00:19:06 buď ta samá, nebo jiná dáma,
  by pokaždé na začátku,
 • 00:19:13 v polovině a na konci zvolala
  "Já mám také pohlavní pud",
 • 00:19:18 aniž by to souviselo se scénou,
  která je před tím a pokračuje potom.
 • 00:19:25 To je výborné, to tam dáme.
 • 00:19:28 Kdo ví, jestli by to nemělo být
  i na konci,
 • 00:19:31 když řekne "pravda a láska musí
  zvítězit nad lží a nenávistí".
 • 00:19:37 Můžete si zapnout své mobilní
  telefony, já mám také pohlavní pud.
 • 00:19:44 Ahoj.
 • 00:19:47 Půjdeme z 1. dějství asi 25 minut,
  pak bude 15 minut pauza
 • 00:19:53 a pak zahrajeme kompletní 2. půlku.
  Domluveno?
 • 00:19:58 Bude se to srát,
  ale nebudu vstupovat do děje.
 • 00:20:04 Co půjde, půjde,
  co nepůjde, nic se neděje.
 • 00:20:07 Není to všechno jen halucinace?
 • 00:20:13 HUDBA
 • 00:20:21 Okamžitě seskoč dolů
  a omluv se Kingovi!
 • 00:20:24 Jak jsi se vyspal, drahoušku?
 • 00:20:29 To se nikdy nedozvíme.
 • 00:20:33 Nevěřím vám.
 • 00:20:34 Já mám také... pohlavní pud.
 • 00:20:39 Je to hnus, co to z nás udělali?
  Jsme to ještě my?
 • 00:20:50 Národu vládne spodina,
  je to tentýž národ,
 • 00:20:54 který se před několika lety
  choval tak báječně?
 • 00:20:58 Všude jen sobectví, přetvářka,
  strach...
 • 00:21:06 To strašné hrbení páteře...
 • 00:21:12 Mája, Mája, Mája zas míří mezi nás.
 • 00:21:25 Náš vzduch se nedá dýchat,
  naše voda se nedá pít,
 • 00:21:30 naše země nevzkvétá.
 • 00:21:36 Byla na tom období,
  na začátku okupace,
 • 00:21:40 nejhorší ta bezmoc?
 • 00:21:42 Ano. Měl jsem tehdy spor o to,
  zda se můžeme smiřovat
 • 00:21:57 s okupací, nebo ne,
  ale adaptovat se na ni,
 • 00:22:01 brát ji jako fakt
  a zaštiťovat to vzpomínkou,
 • 00:22:07 jak jsme se krásně chovali
  ten týden.
 • 00:22:13 Stále na to vzpomínat,
  pak se z toho stává mytologie
 • 00:22:21 a vede to k nostalgickému uvažování,
  že jsme strašně hodní,
 • 00:22:32 ale zlý osud nás vždy převálcuje a
  vše špatně dopadne
 • 00:22:39 a my se musíme přizpůsobit.
 • 00:22:42 Tento způsob uvažování jsem cítil
  jako nebezpečný,
 • 00:22:52 protože to legitimizovalo adaptaci
  na nové poměry.
 • 00:22:58 Zdálo se mi, že je lepší chtít míň,
  ale stát si za tím do konce,
 • 00:23:06 neuhnout, než uhnout
  a halit to
 • 00:23:10 do filozoficko-politologických
  zábalů,
 • 00:23:14 které to počínání zdůvodňují tím,
  že zlé dějiny se valí,
 • 00:23:22 my to nezměníme a cítil jsem
  v tom kapitulantství.
 • 00:23:35 Vše zaujímá v místnosti
  nelogické konfigurace.
 • 00:23:55 Po slavnostní aktu
  před filozofickou fakultou byl
 • 00:23:58 Jan Palach uložen
  na Olšanském hřbitově.
 • 00:24:01 Jeho hrob se na dlouho stal
  poutním místem.
 • 00:24:06 Skočím vám pro pantofle?
 • 00:24:08 -Skočím vám pro pantofle.
  -To je zbytečné.
 • 00:24:11 Zebou mě nohy,
  jen se na vás podívám.
 • 00:24:16 Za několik let donutí úřady
  bratra a matku Jana Palacha,
 • 00:24:20 aby souhlasili s exhumací.
 • 00:24:23 Ostatky budou vyňaty z hrobu,
  spáleny
 • 00:24:25 a pozůstalí dostanou urnu.
 • 00:24:27 Ta pak dlouhá léta zůstane
  u nich doma.
 • 00:24:31 Hřbitov v Palachově rodišti
  ve Všetatech ji odmítne přijmout.
 • 00:24:39 Tohle si vzít nemůžeš,
  někdo to před 15 lety zanesl
 • 00:24:44 do inventáře úřadu.
 • 00:24:46 Ať si to strčí za klobouk!
 • 00:24:52 Mrzí mě to, Viléme, ale chybí ještě
  souprava pravítek.
 • 00:24:58 -Nevíš o tom něco?
  -Nevím!
 • 00:25:01 Byla to upomínková pravítka,
  jsou rozdána
 • 00:25:04 a ty bys s tím pana kancléře
  neměl obtěžovat.
 • 00:25:09 PÍSEŇ
 • 00:25:10 "Modlitba má ta ať promlouvá
  srdcím, která zloby čas,
 • 00:25:18 nespálil jak květy mráz,
  jak mráz..."
 • 00:25:27 Tlučte do mne,
  když se vám to líbí!
 • 00:25:31 Stát je tu kvůli občanovi,
  ne občan kvůli státu!
 • 00:25:35 HROM
 • 00:25:39 Z ohledu na charakter
  té koncentrované koláže
 • 00:25:44 by bylo dobré, kdyby se tam
  ocitly 2-3 věty,
 • 00:25:48 které Petr nemůže najít.
 • 00:25:51 Já nabízím, že je najdu.
 • 00:25:54 2-3 věty o principu koláže,
  které v tom jsou,
 • 00:25:59 prosím stručně.
 • 00:26:04 Patřilo by to k sebereflexi
  té hry,
 • 00:26:06 která je průběžně hrou
  o sobě samé,
 • 00:26:12 aspoň v těch autorských komentářích.
 • 00:26:17 Nejvíc pozornosti je věnováno
  "Odcházení".
 • 00:26:21 Zprvu jsem se divil, proč 1 hra,
  když je jich 15,
 • 00:26:25 je tak moc zastoupena,
  ale už to začínám chápat.
 • 00:26:32 S ohledem na ten bilanční charakter
  jakoby nastavuje zrcadlo
 • 00:26:37 všemu předchozímu
  a hlavně té době.
 • 00:26:41 Ve hře se míchají motivy
  z doby komunismu i ze současnosti.
 • 00:26:50 Nevadí mi jakákoliv kombinace
  mých textů.
 • 00:26:57 Někdy mi vadí,
  když jsou texty přepsané
 • 00:27:01 nebo je tam přidána věta.
 • 00:27:05 S tím se smiřuji tíž,
  ale divadelníci si s tím
 • 00:27:10 mohou dělat, co chtějí.
 • 00:27:14 Cítím se vinen, když to říkáte,
  ale divadelníci to dělají.
 • 00:27:29 Já to zkusím.
 • 00:27:30 Aby tam byl kousek...
 • 00:27:39 Moc sis ho pustila k tělu,
  je to tvá vina!
 • 00:27:44 Přátelé, pojďte ke stolu.
 • 00:27:52 HUDBA
 • 00:28:01 Dotknout se lásky znamená
  jen mít prst na spoušti
 • 00:28:06 a její výstřel poraní,
  ale to se odpouští...
 • 00:28:11 Tohle je nejdůležitější okamžik
  v dějinách České země
 • 00:28:14 za posledních 300 let.
 • 00:28:16 Jsem tak šťastná,
  že budeš u toho!
 • 00:28:19 ZPĚV
 • 00:28:24 "Ať žije sovětská armáda
 • 00:28:28 a její velitel
  generalisimus Stalin."
 • 00:28:34 "Kam bychom dospěli,
  kdyby se nám upalovali lidé!"
 • 00:28:41 Věro!
 • 00:28:44 Věro!
 • 00:28:58 V r. 1975 jste absolvoval
  jakousi autoterapii.
 • 00:29:05 Vrátil jste si rovnováhu
  a sebevědomí tím,
 • 00:29:08 že jste poslal 2. dopis
  politikovi,
 • 00:29:11 tentokrát Gustavu Husákovi.
 • 00:29:14 Vy jste měl vždy
  takovou odpovědnost,
 • 00:29:17 nebo jak si mám vysvětlit
  tu autoterapii?
 • 00:29:21 Byl jsem jako další spisovatelé
  v r. 1969 zakázán a vypuzen
 • 00:29:32 z oficiálních struktur.
 • 00:29:42 Byl jsem i hodně vyslýchán
  a režimem pronásledován.
 • 00:29:54 Po jakési době jsem si řekl,
  proč oni mají rozhodovat
 • 00:30:00 o tom, co bude.
 • 00:30:04 Proč mám čekat na jejich rozhodnutí,
  co udělají příště,
 • 00:30:09 zda mne zavřou na den,
  nebo na 5 let,
 • 00:30:15 zda mne budou jen vyslýchat,
  nebo mi budou stále rozřezávat
 • 00:30:20 pneumatiky u auta,
  sypat cukr do benzínu
 • 00:30:25 a tyto estébácké žerty.
 • 00:30:28 Proč já mám být ten,
  co pořád čeká a uhýbá,
 • 00:30:33 odkud přijde rána,
  proč mám být objektem dějin.
 • 00:30:39 Zdálo se mi, že mám právo být
  jejich subjektem,
 • 00:30:44 něco udělat a ať oni přemýšlejí,
  co s tím.
 • 00:30:50 V polovině 70. let byla společnost
  hodně atomizovaná,
 • 00:30:55 ale něco se dělo.
 • 00:30:58 Vydávaly se časopisy,
  třeba jen v 10 výtiscích,
 • 00:31:02 a najednou se mi zdálo,
  že nastal čas,
 • 00:31:10 kdy se musím ozvat komplexněji
  a veřejně,
 • 00:31:17 ne se skrývat a pořád koukat
  špehýrkou ven apod.
 • 00:31:23 Ale přihlásit se ke svému postoji
  a napsal jsem tento dopis Husákovi,
 • 00:31:30 který jsem rozmnožil v 16 výtiscích
  a roznesl po Praze na 16 adres,
 • 00:31:43 protože jsem chtěl mít jistotu,
  že se to neztratí,
 • 00:31:47 že jsem se nenamáhal zbytečně.
 • 00:31:51 Dal jsem to k dispozici
  i zahraničním agenturám
 • 00:31:57 a sdělovacím prostředkům.
 • 00:32:02 ZVONY
 • 00:32:21 Nevím, zda jsme tu včera,
  nebo zítra.
 • 00:32:26 Co tohle?
 • 00:32:30 -To znamená, že v tom začínám?
  -Začínáš v kostýmu s čírem.
 • 00:32:38 -Pak si na kostým oblečeš toto.
  -Na celý kostým si vezmu tohle...
 • 00:32:44 Jestli se nemůže převléci,
  tak pak...
 • 00:32:46 Tento zatím bude,
  abychom si na to zvykli.
 • 00:32:53 Co tam je?
  To je, jak nosíte ty věci?
 • 00:32:57 Z toho budeme mít
  zánět zákulisí.
 • 00:33:02 Kouše to do koulí.
 • 00:33:06 Rekvizity mám raz, dva, tři...
  To je docela v pohodě.
 • 00:33:20 -Jako oko v hlavě.
  -Ano.
 • 00:33:23 Jako vlastní oko v hlavě.
 • 00:33:38 HUDBA
 • 00:34:02 Raz, raz, raz...
 • 00:34:04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • 00:34:23 Cirkus Havel
  aneb My všichni jsme Láďa.
 • 00:34:28 Co se žánru hry týče,
  bude se během večera měnit.
 • 00:34:33 Chvílemi to bude psychologické drama
  jako od Tennesee Williamse,
 • 00:34:38 chvílemi to bude fraška
  a chvílemi to bude
 • 00:34:42 i ten normální Havel,
  jak ho všichni známe?
 • 00:34:54 Když mi bylo 18,
  hltal jsem Schopenhauera, Nietcheho,
 • 00:34:58 psal metafyzické eseje,
  redigoval studentský časopis,
 • 00:35:03 nešťastně miloval medičku
  Glipsmanovou a ještě jsem
 • 00:35:08 stihl denně vysedávat ve Slávii
  a 2x týdně hrát házenou
 • 00:35:13 za sociálnědemokratickou vládu.
 • 00:35:23 CINKOT ZVONEČKU
 • 00:35:25 Dám poslední dlouhou otázku,
  nebo spíš otázku, na kterou bude
 • 00:35:28 delší odpověď.
 • 00:35:29 Jaké si máme dnes klást otázky?
 • 00:35:32 Vypsala jsem si nějaké otázky
  z dopisu Gustavu Husákovi.
 • 00:35:38 Zdá se mi, že hodně směřují
  dodneška.
 • 00:35:42 Jaký je skutečný vnitřní stav
  společnosti?
 • 00:35:47 Co bylo uděláno pro mravní
  a duchovní obrodu společnosti?
 • 00:35:51 Čeho se lidé bojí?
  Jací lidé se dostávají do popředí?
 • 00:35:58 K jak hluboké zítřejší duchovní
  a mravní impotenci národa
 • 00:36:02 povede dnešní kastrace
  jeho kultury atd.
 • 00:36:06 Na co se máme ptát dnes?
 • 00:36:08 Na některé z těchto věcí se lze
  zeptat i dnes.
 • 00:36:12 Nešel bych tak daleko,
  že bych chování pana Richtera
 • 00:36:20 v Praze nazýval přímo kastrací.
 • 00:36:25 Volil bych asi jiná slova,
  ale jsou to stále stejné otázky,
 • 00:36:30 stále živé.
 • 00:36:32 Je to i problém technokratismu.
 • 00:36:36 Všechny naše politické strany
  z leva do prava jsou založeny
 • 00:36:40 na marxistické ideji základny
  a nadstavby.
 • 00:36:45 Musí být materiální rozvoj,
  zlepšovat se naše bytí
 • 00:36:50 a od toho se může odvíjet
  zlepšení našeho vědomí,
 • 00:36:56 nadstavba tam patří kultura,
  věda apod.
 • 00:37:02 V různých skrytých podobách tento
  způsob myšlení je přítomen
 • 00:37:12 v celé politické sféře.
 • 00:37:22 Jaký máte pocit z toho,
  že komunisté znovu ovládají kraje,
 • 00:37:27 dostávají se k moci?
 • 00:37:31 -Cítíte tam svou zodpovědnost?
  -Někdy se mne zmocňuje pocit,
 • 00:37:41 zda jsme to nedělali zbytečně.
 • 00:37:50 Důležité je, že jde o budoucnost.
 • 00:37:55 Život je totiž šíleně
  krásná věc
 • 00:38:03 a svět je velké jeviště bláznů.
 • 00:38:18 Já mám také pohlavní pud.
  SMÍCH
 • 00:38:24 Drahá Marie, ani nevíš,
  jak strašně rád bych udělal,
 • 00:38:27 oč žádáš, ale mrzí mě,
  že fakticky pro tebe
 • 00:38:31 nemůžu udělat nic, protože jsem
  totálně odcizen sám sobě.
 • 00:38:37 Víte, co chcete?
 • 00:38:44 Všichni dobře víme,
  že existuje jediný člověk,
 • 00:38:47 který zde udělá pořádek.
 • 00:38:57 Drahá Marie, vím, že je to absurdní,
  pravda a láska musí zvítězit
 • 00:39:03 nad lží a nenávistí.
 • 00:39:05 Zapněte si mobily.
 • 00:39:13 Svět je velké jeviště bláznů,
  cirkus, který se vymknul kontrole.
 • 00:39:20 Zuzano! Moniko!
  Marie! Ireno!
 • 00:39:35 HUDBA
 • 00:39:50 Bůh se na nás dívá
  a doufám, že ho za pár let
 • 00:39:56 nebudeme prosit za odpuštění.
 • 00:40:01 Konec Cirkusu Havel.
 • 00:40:12 POTLESK
 • 00:40:58 Dobrý den.
 • 00:41:03 A, Břeťa.
 • 00:41:07 -Dobrý den.
  -Ahoj.
 • 00:41:10 Jsem rád, že jsi přijel.
 • 00:41:20 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:41:28 Zdar, Břéťo.
 • 00:41:39 Ahoj.
 • 00:41:40 -Ahoj.
  -Ahoj.
 • 00:42:06 Petře, posaď se.
 • 00:42:34 Já jsem Vít Macháček,
  narodil jsem se 8.11.1989.
 • 00:42:39 Já jsem Hana Plchová,
  narodila jsem se 30.10.1989.
 • 00:42:43 Já jsem Lucie Šlajvrová,
  narodila jsem se 22.12.1989.
 • 00:42:48 Já jsem Lukáš Kudlár,
  narodil jsem se 27.2.1989
 • 00:42:53 v Bratislavě.
 • 00:42:54 Moje jméno je Apolena Rychlíková,
  narodila jsem se 25.3.1989.
 • 00:43:01 Dominika Palová,
  narodila jsem se 21.8.1989.
 • 00:43:06 Já jsem Viktor Portel,
  narodil jsem se 27.4.1989.
 • 00:43:11 Jmenuji se Tereza Ocovská,
  narodila jsem se 25.2.1989.
 • 00:43:17 Jsem připraven vám odpovědět
  na jakoukoliv otázku,
 • 00:43:21 pokud na ni budu znát
  odpověď.
 • 00:43:24 Rád bych se také něco zeptal vás.
 • 00:43:31 Základní moje otázka je všeobecná:
  Jak vy zakoušíte dnešní dobu?
 • 00:43:45 Máte v úmyslu se jako občané
  se projevovat,
 • 00:43:52 nebo vás věci veřejné
  a politika nezajímají
 • 00:43:56 a necháte to jiným lidem?
 • 00:44:01 Jak vidíte naši mladou demokracii
  a mezinárodní postavení ČR,
 • 00:44:12 šance do budoucna?
 • 00:44:15 Mluvte jeden přes druhého.
 • 00:44:20 Možná budu říkat klišé,
  ale jako jedna
 • 00:44:23 z nejdůležitějších věcí mi přijde
  obecně politická práva.
 • 00:44:27 To, že člověk chce, může se zapojit
  do veřejného života,
 • 00:44:30 může kandidovat, organizovat
  shromáždění, organizace a tak.
 • 00:44:36 -Podle mne je to základ.
  -Ale přináší to úskalí toho,
 • 00:44:42 jak jednou pan Havel řekl,
  že lidé, kteří si demokracie váží,
 • 00:44:46 v ní nemohou fungovat,
  protože ti, kteří si ji neváží,
 • 00:44:51 zneužijí demokracii k propagaci
  sama sebe,
 • 00:44:55 protože demokracie to umožňuje.
 • 00:44:58 Demokracie někde začíná
  a někde končí.
 • 00:45:00 Není to bezbřehý prostor,
  kde se mohou všichni
 • 00:45:05 pohybovat beztrestně.
 • 00:45:08 Já si myslím, že demokracie nefunguje
  tak kvalitně,
 • 00:45:12 jak bych očekávala,
  taková změna to není,
 • 00:45:15 když jsou zase utlačováni lidé,
  kteří jsou nepohodlní
 • 00:45:18 a nemůžou říkat, co by chtěli.
 • 00:45:21 -Jaké lidi máte na mysli?
  -Jsem z Dělnické strany
 • 00:45:25 a to, jak k nám přistupuje stát,
  mi přijde v demokracii neuvěřitelné.
 • 00:45:33 Jsme řádně registrovaná politická
  strana, ale chovají se k nám
 • 00:45:37 velice špatně.
 • 00:45:39 Na 2. stranu svoboda mé pěsti
  končí u tvé pusy.
 • 00:45:44 Ve chvíli, kdy vy se otevřeně
  navážíte do určitých skupin
 • 00:45:50 a chcete je perzekuovat,
  což musíte uznat,
 • 00:45:57 že taková snaha z vaší strany je,
  tak je dobře,
 • 00:46:01 že neonacismus je potlačován.
 • 00:46:04 To není o tom,
  že jsme neonacisté.
 • 00:46:07 Když se podíváme na sídliště Janov,
  Chánov, tak tam se sdružují lidé
 • 00:46:11 s tmavší pletí,
  ale my nemůžeme za to,
 • 00:46:13 že tam dělají víc bordel
  než bílí.
 • 00:46:16 Vadí nám, že tam někdo dělá bordel,
  vadí nám cikáni i bílí,
 • 00:46:22 kteří tam dělají bordel.
 • 00:46:23 Jedním z problémů dneška je,
  že demokracie je bezbřehá
 • 00:46:26 a přijde nám divné, když noviny
  mají nějaký názor,
 • 00:46:30 protože si myslíme, že demokracie
  znamená všechno pro všechny,
 • 00:46:35 ale ono to tak není.
 • 00:46:37 Demokracie pak může fungovat špatně
  ve chvíli,
 • 00:46:42 kdy se nerozpoznává,
  co má smysl a co ne.
 • 00:46:47 Je to spíš břečka názorů,
  což se tady dnes spíš děje.
 • 00:46:53 Na 2. stranu mi pluralita názorů
  vyhovuje,
 • 00:46:57 na jednu stranu je to výhodná věc,
  na 2. stranu to omezuje stát,
 • 00:47:03 protože pro stát je nejvýhodnější,
  když tam sedí jeden člověk,
 • 00:47:08 který vše řídí, a nehádá se tam
  200 poslanců mezi sebou.
 • 00:47:13 Na 2. stranu přijdeme o pluralitu
  názorů, o kterou přijít nechci.
 • 00:47:18 Za sebe cítím občanskou povinnost,
  aby moje děti mohly vyrůstat
 • 00:47:22 ve svobodě.
 • 00:47:23 Začala jsem pracovat ve sdružení
  Dekomunizace a snažíme se
 • 00:47:28 v prvovoličích, kteří teď mají
  19-20 let, vzbudit zájem,
 • 00:47:34 který je minimální.
 • 00:47:37 Jako generace máme přesvědčení,
  že svoboda je, bude,
 • 00:47:41 přišla automaticky a neodejde,
  protože nemá důvod.
 • 00:47:46 Myslím si, že to není pravda.
 • 00:47:49 Může se lehce ta změna stát,
  ani nemrkneme očima
 • 00:47:53 a bude to vše jinak.
 • 00:47:56 Problém je v jedné věci:
  komunismus, jak ho pamatuje
 • 00:48:00 naše generace, se všemi absurditami,
  se nevrátí.
 • 00:48:08 Ale může se vrátit omezení svobody
  a autoritativní způsob vlády
 • 00:48:17 sofistikovanějším způsobem,
  jako je např. v Rusku.
 • 00:48:24 Je to velmi nenápadné,
  ale i nebezpečné.
 • 00:48:30 Míru demokracie bychom neměli
  posuzovat podle vnějších
 • 00:48:34 institucionálních znaků.
 • 00:48:37 Vždy je třeba dát přednost
  smyslu zákona,
 • 00:48:40 např. hodnotám, které se pokouší
  zákon chránit,
 • 00:48:49 ne formálnímu znění zákona,
  tupě vykládanému.
 • 00:48:58 Téma bylo nedávno připomenuto sporem
  mezi Ústavním soudem a politiky.
 • 00:49:05 Možná bychom se tohoto tématu
  mohli dotknout.
 • 00:49:09 Je to věc zajímavá, důležitá
  a symbolická.
 • 00:49:13 Šlo o něco hlubšího než jen o to,
  zda budou předčasné volby.
 • 00:49:23 Je to složité.
 • 00:49:24 Vložily se do toho peníze,
  lidé do toho vložili svou práci
 • 00:49:30 a pak někdo ze dne na den řekne,
  že nebudou volby.
 • 00:49:34 Pak je to těžké řešit.
 • 00:49:36 Musíte to řešit znovu,
  pak se to odloží na dobu neurčitou.
 • 00:49:41 V určité chvíli je třeba říct ne,
  když nám to umožňuje,
 • 00:49:48 že jsem prolomili ústavu
  nebo obešli,
 • 00:49:51 v té chvíli je jedno,
  kolik stála kampaň,
 • 00:49:55 ale musí se říct ne.
 • 00:49:58 Ústavní soud rozhodl, že ne,
  stížnost uznal jako odůvodněnou.
 • 00:50:08 Během pár hodin většina hlavních
  účastníků politického boje řekla,
 • 00:50:16 že s rozhodnutím Ústavního soudu
  nesouhlasí
 • 00:50:19 a co to má vlastně znamenat.
 • 00:50:23 S vámi se musím rozloučit,
  jdu plnit svou občanskou povinnost.
 • 00:50:28 Jdeme se ptát Marka Bendy,
  proč zase schválili
 • 00:50:31 jeden z přílepků, že se státnímu
  ČEZu přisuzuje asi 60 mld. Kč.
 • 00:50:39 Výborně.
 • 00:50:42 Marek Benda je předsedou
  ústavně-právního výboru,
 • 00:50:44 tak se ho jdeme na kameru ptát,
  proč to udělal
 • 00:50:47 a proč neudělal něco proto,
  aby se takové věci nestaly.
 • 00:50:53 Souvisí to s Ústavním soudem,
  protože Ústavní soud několikrát
 • 00:50:56 zarazil ty nejhorší přílepky.
 • 00:50:59 Tento zatím nezarazil,
  tak uvidíme, co se s tím dá udělat,
 • 00:51:04 aby se drobná obcházení našeho
  právního řádu neděly.
 • 00:51:11 To je bezvadné, že tam jdete,
  jde o věci důležité.
 • 00:51:18 Může to začínat nenápadně,
  člověk si může myslet,
 • 00:51:23 že to jsou právnické spory
  bůhví o co,
 • 00:51:26 zda mají být volby o 3 dny dřív
  nebo později,
 • 00:51:29 ale společenská neštěstí mívají
  nenápadné začátky.
 • 00:51:35 Běžně slyšíme hlasy politiků,
  že se budou omezovat kompetence
 • 00:51:40 Ústavního soudu,
  nejraději by ho zrušili.
 • 00:51:45 To jsou nebezpečné věci
  a kdyby to mělo jít tímto směrem,
 • 00:51:52 tak podle mne, aniž bych chtěl
  pobuřovat,
 • 00:51:57 tak to bude důvod k cinkání klíči,
  protože jde o něco zásadního.
 • 00:52:09 Máte pravdu, že je to nepraktické,
  bude to stát 250 mil. Kč.
 • 00:52:16 Ale co je cennější pro společnost?
 • 00:52:21 Tato mikroskopická část
  státního rozpočtu,
 • 00:52:26 nebo svoboda na dlouhá léta
  i pro vaše děti?
 • 00:52:32 Je to věc vážná a je dobré,
  že vaše iniciativa Inventura,
 • 00:52:41 jste z Inventury, že?
 • 00:52:44 Že kráčí za tím Markem,
  tak radši utíkejte.
 • 00:53:01 Jak vy vnímáte nás,
  jako generaci?
 • 00:53:05 Občas mívám takové debaty
  na gymnáziích nebo vysokých školách
 • 00:53:11 a musím říct, že můj dojem
  je velmi dobrý.
 • 00:53:15 Nic jednoduchého nás nečeká,
  ani jako stát, ani jako civilizaci.
 • 00:53:25 V rukou mladších generací,
  jako jste vy,
 • 00:53:29 budou zásadní a odvážná rozhodnutí
  samosebou.
 • 00:53:36 Rád bych odcházel z tohoto světa
  z pocitem,
 • 00:53:40 že je nějaká naděje, že to
  s lidstvem nedopadne špatně.
 • 00:53:48 Setkání na mne působí
  posilujícím způsobem,
 • 00:53:53 jako bych cítil,
  že tu nějaká naděje je.
 • 00:54:05 3, 2, 1 Cirkus Havel!
 • 00:54:12 SMÍCH
  To bude krásná fotka.
 • 00:54:16 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2009

Související