iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 11. 2008
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

202 hlasů
61724
zhlédnutí

Houby, houby, houby...

Dokument o výjimečném postavení českých mykologů ve světě i o naší národní vášni

56 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Houby, houby, houby...

 • 00:00:02 Většina z nás vchází od jara
  do podzimu do lesa s vidinou
 • 00:00:06 košíku naplněného obřími
  a zdravými hřiby, křemenáči,
 • 00:00:10 bedlami, liškami a kochá se
  budoucími kulinářskými sny.
 • 00:00:14 Houbaření je celonárodní sport,
  pro mnohé adrenalinový,
 • 00:00:18 jehož cílem je najít a sníst,
  usušit či naložit
 • 00:00:22 co největší množství hub.
  Nepočetnou, malou skupinku tvoří
 • 00:00:26 lidé, kteří v houbách nevidí
  pouze chutný doplněk stravy,
 • 00:00:30 ale nekonečný zdroj
  vědeckého bádání.
 • 00:00:33 Jsou to profesionální
  a amatérští mykologové.
 • 00:00:36 Právě s nimi jsme strávili
  několik červnových dnů.
 • 00:00:52 Amatérská mykologie
  se velmi liší od profesionální,
 • 00:00:58 protože pro profesionála
  je to jeho práce,
 • 00:01:01 zabývá se tím od rána,
  když přijde do práce,
 • 00:01:04 do té doby, než práci opustí.
  Pak je na něm,
 • 00:01:07 jestli půjde do terénu
  a bude se jí věnovat i po večerech.
 • 00:01:10 Amatérský mykolog
  je v tomto znevýhodněn,
 • 00:01:13 že chodí do své řádné práce,
  a teprve ve svém volném čase
 • 00:01:16 na úkor jiných aktivit
  se může věnovat mykologii.
 • 00:01:21 Jeho šance je, když chce
  být v nějakém oboru dobrý,
 • 00:01:24 zabývat se konkrétním daným rodem,
  o tomto rodu získávat poznatky,
 • 00:01:29 naučit se ho hlouběji poznávat
  a pak dále spolupracovat
 • 00:01:33 s ostatními amatérskými
  nebo profesionálními mykology
 • 00:01:36 při určování těchto druhů.
 • 00:01:41 Pro představu mykolog amatér
  odchází do lesa vyzbrojen
 • 00:01:46 fotoaparátem a instinkty stopaře,
  se zájmem si prohlédne
 • 00:01:50 hřiba satana, o němž ví,
  že uvařený již není jedovatý.
 • 00:01:54 Vyfotí dřevnatku kyjovitou,
 • 00:01:57 hvězdovku trojitou.
 • 00:02:01 Zhlédne chřapáče kadeřavého
  a ohnivce zimního.
 • 00:02:08 Zdokumentuje rosolovce červeného
  s rosolozubem huspenitým
 • 00:02:13 a usměje se nad krásou
  smrže vysokého.
 • 00:02:16 Jinými slovy - jeho znalosti
  jsou opravdu hluboké.
 • 00:02:28 Mluvíme-li o mykologii,
  snad každému se vybaví
 • 00:02:32 jméno velkého propagátora
  Františka Smotlachy.
 • 00:02:34 Málokdo ale zná
  jeho zasloužilé předchůdce.
 • 00:02:39 První prokazatelně byl
  jihočeský rodák ze Soběslavi
 • 00:02:46 učitel Jan Bezděk,
  který napsal knihu
 • 00:02:49 s příznačným názvem
  Houby jedlé a jim podobné jedovaté,
 • 00:02:54 k čemuž byl připojen barevný
  Atlas hub Václava Luňáčka
 • 00:02:59 s velmi pěknými
  a výstižnými obrázky.
 • 00:03:04 Druhý byl doktor Jan Macků,
  moravský mykolog, profesor,
 • 00:03:10 který napsal malou knížku,
  ale byl to určovací klíč,
 • 00:03:16 který se jmenuje Český houbař.
  Ten vyšel v roce 1913.
 • 00:03:22 Jako třetí by byl
  doktor Smotlacha,
 • 00:03:27 který napsal celou řadu knih,
  jako je Přehled hub,
 • 00:03:32 Padesát druhů hub,
  které doporučujeme sbírat,
 • 00:03:37 a různé atlasy kapesní.
 • 00:03:40 Další byl Václav Melzer,
  to byl učitel.
 • 00:03:45 Později žil v Domažlicích.
  Napsal knížku Praktický houbař.
 • 00:03:51 Sice nemá barevná vyobrazení,
  jsou to jenom kresby,
 • 00:03:56 ale je tam určovací klíč
  a zároveň uvedeno,
 • 00:04:02 co se dá, které houby
  a na co použít k jídlu.
 • 00:04:07 Taková zvláštnost je knížka
  Jeronýma Šubrta,
 • 00:04:13 která vyšla v polovině
  třicátých let,
 • 00:04:17 kterou nazval Průvodce houbařů.
  Vyšla také v několika vydáních.
 • 00:04:22 Je velice zajímavá tím,
  že je celá tvořena perokresbami,
 • 00:04:28 poměrně výstižnými,
  a k tomu jsou jména,
 • 00:04:34 pod kterými stromy rostou,
  v kterých měsících se vyskytují.
 • 00:04:40 Je to prostě taková rarita
  mezi mykologickými knížkami,
 • 00:04:46 kterou málokdo vlastní,
  ale pro praktické užití
 • 00:04:51 se, myslím, moc nehodila.
 • 00:04:54 Renomovaný mykolog
  František Kotlaba,
 • 00:04:58 autor řady vědeckých pojednání
  a spoluautor mnoha houbařských
 • 00:05:02 atlasů, nám také ukázal,
  jak dobrodružnou se může stát
 • 00:05:06 pouhá procházka pražskou oborou
  Hvězda.
 • 00:05:10 Tady vidíme několik plodnic
  choroše, který se jmenuje
 • 00:05:14 troudnatec pásovaný,
  někdy se mu říká okrajový
 • 00:05:18 podle pásů nebo světlejších
  okrajů plodnice.
 • 00:05:23 Je to choroš, který je parazitický
  nebo poloparazitický.
 • 00:05:28 Dovede stromy zničit.
  Působí tzv. hnědou hnilobu dřeva.
 • 00:05:34 Tady roste
  na nejrůznějších dřevinách,
 • 00:05:39 listnatých i jehličnatých.
  Tady padl za oběť
 • 00:05:44 tento poměrně mohutný buk,
  na kterém parazitoval řadu let.
 • 00:05:55 Zastavili jsme se
  u dalšího choroše,
 • 00:05:58 zajímavého troudnatce kopytovitého,
  který tady roste na živém buku.
 • 00:06:03 Ten ovšem může růst
  i na jiných listnáčích.
 • 00:06:08 Je to zase parazitický druh,
  který ničí nejrůznější listnáče,
 • 00:06:13 ale není znám na jehličnanech
 • 00:06:16 na rozdíl od předešlého troudnatce
  pásovaného čili okrajového.
 • 00:06:22 Liší se ještě jednou vlastností,
  a to je,
 • 00:06:27 že když rozřízneme plodnici,
  tak tam má tzv. pevné kompaktní
 • 00:06:33 zrnité jádro.
  To má jen málo chorošů.
 • 00:06:38 Jeden z nich je tento.
  Je to bezpečný znak,
 • 00:06:43 jak rozlišíme tento druh
  od podobných chorošů.
 • 00:06:52 Stojíme u stromu,
  je to odumřelý buk,
 • 00:06:55 který v horní části na kmenu
  nese řadu plodnic.
 • 00:07:01 Je to hlíva plicní,
  pleurotus pulmonarius.
 • 00:07:06 Spíše lidé znají hlívu ústřičnou,
  pleurotus ostreatus,
 • 00:07:11 která roste na podzim,
  zatímco hlíva plicní roste
 • 00:07:16 po celou sezonu - od jara
  až do zimy.
 • 00:07:21 Je stejně dobrá jedlá houba.
  Má také protirakovinné účinky.
 • 00:07:27 Jen jí vždycky nemůžeme dosáhnout
  jako v tomto případě,
 • 00:07:32 kdy je vysoko,
  nějakých šest sedm metrů.
 • 00:07:37 Tyhle všechny divy přírody člověk
  obvykle míjí bez pozastavení.
 • 00:07:42 Je to škoda, ale na druhé straně
  není divu, protože hub je mnoho.
 • 00:07:47 Kolik jich vlastně známe?
 • 00:07:51 Někdo odhaduje deset, patnáct
  až dvacet tisíc velkých hub,
 • 00:07:56 podotýkám ne mikroskopických,
  tam jdou další tisíce a tisíce.
 • 00:08:01 U nás to někdo odhaduje na tři,
  někdo na pět tisíc.
 • 00:08:06 Jedlých z toho je tak třetina.
  Pak jsou nejedlé.
 • 00:08:11 Jedovatých není mnoho.
  Odhaduje se to kolem třiceti,
 • 00:08:16 a to ještě některé jsou
  jen slabě jedovaté,
 • 00:08:20 takže nepůsobí otravy.
 • 00:08:23 Další cíl - Klánovický les.
  Vysoké teploty a sucho
 • 00:08:27 v posledních dnech nám i houbám
  moc naděje nedávalo.
 • 00:08:32 Nakonec jsme tak zle nedopadli.
 • 00:08:40 Jsme ve smíšeném lese.
 • 00:08:44 Tady roste holubinka dívčí.
 • 00:08:51 Holubinka dívčí se vyznačuje
  hnědofialovými barvami klobouku
 • 00:08:56 a zejména žloutnutím lupenů
  i dužniny.
 • 00:09:01 Holubinek se tady v okolí nachází
  asi osmdesát druhů.
 • 00:09:05 Vyznačují se hlavně
  různým zbarvením kloboučku.
 • 00:09:09 Klobouček jako tady u té bývá
  buď zelený,
 • 00:09:13 u holubinky nazelenalé
  je měděnkově zelený.
 • 00:09:17 Hodně druhů je červených.
 • 00:09:19 Ty bývají většinou nejedlé
  pro svoji palčivost.
 • 00:09:24 Lidé se holubinek trochu obávají,
  protože jednak by se mohly zaměnit
 • 00:09:29 za jiné lupenaté houby,
  to je docela dobře,
 • 00:09:33 protože mezi lupenatými houbami
  je hodně druhů jedovatých.
 • 00:09:37 Holubinky se poměrně dobře poznají.
 • 00:09:42 Od jiných druhů lupenatých hub
  mají dužninu,
 • 00:09:46 která se nevlákní,
  to znamená,
 • 00:09:50 že my když vyrýpneme z holubinky
  kousek, tak nám nezůstávají vlákna.
 • 00:10:06 Tady máme dvojici muchomůrek.
  Vyrůstá z jednoho mycelia.
 • 00:10:16 Je to muchomůrka šedivka.
  Muchomůrka šedivka
 • 00:10:19 se od muchomůrky panterové pozná
  rýhovaným prstenem.
 • 00:10:25 Vzhledem k tomu, že tento prsten
  je poněkud poškozen,
 • 00:10:29 podíváme se ještě na tu mladší.
 • 00:10:35 Ta má prstýnek velice krásně
  vyvinutý a je silně rýhovaný.
 • 00:10:45 Tady jsme opět u holubinky.
  Je to holubinka chromová.
 • 00:10:50 Holubinka chromová
  je velice pěknou holubinkou
 • 00:10:55 už svým živě žlutým chromovým
  zbarvením.
 • 00:11:00 Je také zvláštní tím,
  že ona celá ve stáří zčerná.
 • 00:11:05 Tady je vidět na poškozených
  okrajích, jak už černá.
 • 00:11:10 Roste pod břízami.
 • 00:11:13 Je to houba jedlá
  a lze ji i houbařsky využít.
 • 00:11:19 Dřevokazné houby, holubinky,
  to jsou houby,
 • 00:11:23 které více či méně všichni známe.
  Pak jsou houby,
 • 00:11:27 jejichž přitažlivost, tajemnost
  a půvab se zrodí po stovkách hodin
 • 00:11:32 studia a nocích probdělých
  nad mikroskopem.
 • 00:11:39 Já se zabývám rodem hnojník.
  Hnojník je specifický tím,
 • 00:11:43 že právě roste z velké části
  na hnojích či pohnojených místech,
 • 00:11:48 ať už je to trus různých zvířat
  nebo klasické hnojniště.
 • 00:11:53 Tam roste asi 30 až 40 procent.
  Další velké množství hnojníků
 • 00:11:58 roste ze dřeva nebo z dřevěných
  zbytků, z mulčovacích kůr v parcích
 • 00:12:03 i v lese. Další, menší skupina má
  klasický pozemní růst
 • 00:12:07 na vlhkých místech a něco málo
  hnojníčků roste z různých bylin,
 • 00:12:12 tlejících trav, z rákosu nebo
  i z textilních tlejících zbytků.
 • 00:12:17 Hnojník samozřejmě se mi líbil,
  protože je specifický tím,
 • 00:12:22 že se roztéká od okraje klobouku.
  Vzpomenu na další vlastnosti,
 • 00:12:26 které jsem hrozně moc chtěl,
  aby ten rod,
 • 00:12:29 kterým se budu zabývat, měl,
  aby ho byl dostatek druhů
 • 00:12:33 na poznávání, aby na to byla
  nějaká literatura,
 • 00:12:36 ale zase aby nebyl
  žádný specialista,
 • 00:12:39 který už to dělá přede mnou
  a jehož dílo bych duplikoval.
 • 00:12:43 Hnojníků u nás v České republice
  je asi sto druhů.
 • 00:12:46 Zhruba osmdesát z nich
  už jsem viděl.
 • 00:12:49 Doufám,
  že další v brzké době uvidím.
 • 00:12:52 V Evropě je asi sto dvacet pět
  druhů.
 • 00:12:55 Ve světě to bude několik set.
  Dá se předpokládat,
 • 00:12:59 že jsou ještě neobjevené druhy.
  V rodě hnojník je míra možnosti
 • 00:13:04 najít nový druh velká,
  zejména ve světě,
 • 00:13:08 protože jsou neprobádané pralesy
  a lokality,
 • 00:13:11 ale myslím si,
  že se dá najít i v České republice,
 • 00:13:14 a to na základě toho,
  že dlouhodobě se tím zabývalo
 • 00:13:19 pouze několik mykologů.
  Určovací znaky nezbytné pro rod
 • 00:13:23 hnojník jsou velmi specifické
  a velmi drobné.
 • 00:13:27 Dva druhy rozliším
  podle velikosti výtrusů.
 • 00:13:34 Hnojník je nejkrásnější houba
  na světě.
 • 00:13:38 Samozřejmě kdo toto popírá,
  tak nemůže být dobrý mykolog.
 • 00:13:43 I na začátku 21. století
  skrývají houby řadu tajemství,
 • 00:13:48 která současná věda nedokáže
  rozluštit.
 • 00:13:52 Některé jejich schopnosti
  zůstávají stále záhadou.
 • 00:13:57 Přestože se zabývám
  ve své vědecké práci
 • 00:14:03 de facto výhradně houbami,
  tak nejsem mykolog,
 • 00:14:06 ale vystudoval jsem geochemii
  na přírodovědecké fakultě.
 • 00:14:09 V současné době pracuji
  v Geologickém ústavu Akademie věd
 • 00:14:12 a v Ústavu jaderné fyziky
  Akademie věd.
 • 00:14:14 Člověk by řekl, co takové instituce
  mají s houbami společného.
 • 00:14:18 Pokud se zabýváte akumulací
  stopových prvků v plodnicích hub
 • 00:14:22 a tím, jak houby ovlivňují chování
  prvků v životním prostředí,
 • 00:14:26 tak to je typické téma
  pro geochemii.
 • 00:14:29 Kromě toho,
  že musíte být geochemik,
 • 00:14:32 tak také musíte mít nástroj,
  jak analyzovat houby a půdy
 • 00:14:36 a jak zjistit konkrétní obsahy
  stopových prvků.
 • 00:14:40 V Ústavu jaderné fyziky
  na oddělení jaderné spektroskopie
 • 00:14:44 máme možnost využívat
  perfektní analytickou metodu,
 • 00:14:47 která se jmenuje
  neutronová aktivační analýza.
 • 00:14:50 Tam díky této metodě jsme schopni
  stanovovat přes 30 stopových prvků.
 • 00:14:54 Jak se to dělá?
  Houba se v přírodě najde,
 • 00:14:58 pečlivě se očistí, aby na ní
  nebyly žádné půdní součásti.
 • 00:15:02 Potom se usuší, rozemele se
  na prášek, tím se zhomogenizuje.
 • 00:15:07 Potom my z prášku uděláme
  malé tablety,
 • 00:15:12 které mají přibližně
  kolem 500 miligramů.
 • 00:15:15 Tablety se zataví
  do polyetylenové fólie
 • 00:15:19 a pak se ozáří v reaktoru v Řeži
  v Ústavu jaderného výzkumu.
 • 00:15:24 Poté se měří na detektorech
  a na základě vyvolané radioaktivity
 • 00:15:29 tím ozářením jsme schopni stanovit,
  které prvky se ve vzorku
 • 00:15:33 aktivovaly a kolik jich tam je.
  Kdyby se někdo ptal,
 • 00:15:37 jaký je smysl takového výzkumu,
  tak de facto my už
 • 00:15:41 v současné době víme,
  že akumulace prvků houbami
 • 00:15:46 jsou nesmírně druhově specifické.
  To znamená, že konkrétní druhy
 • 00:15:51 nám akumulují různé prvky,
  a to dokonce některé
 • 00:15:55 tak úžasnou měrou,
  že de facto se dá uvažovat i o tom,
 • 00:15:59 jestli by nebylo možné je
  biotechnologickým způsobem využít,
 • 00:16:03 tady ty vlastnosti hub,
  třeba proto,
 • 00:16:06 abychom mohli nějaké prvky
  z přírody získávat,
 • 00:16:09 ale to je trochu science fiction.
  Druhý aspekt výzkumu je,
 • 00:16:14 že houby tím svým působením
  v půdách vlastně představují
 • 00:16:19 velice důležitý činitel,
  který ovlivňuje chování
 • 00:16:23 stopových prvků.
  V současné době se zdá,
 • 00:16:26 že například houby hrají
  významnou roli v chemickém chování
 • 00:16:30 stříbra v půdách, to znamená,
  že kdybychom byli například
 • 00:16:34 na Příbramsku, kde jsou obsahy
  stříbra relativně vysoké,
 • 00:16:37 tak bychom viděli,
  že stříbro je nabohaceno
 • 00:16:40 v organických vrstvách půdy.
  Zdá se, že to není
 • 00:16:43 jen vlastnostmi půdního prostředí,
  ale že to je díky tomu,
 • 00:16:46 že stříbro se akumuluje
  přímo v myceliu hub,
 • 00:16:49 a díky tomu nám nepropadá hlouběji
  a zůstává pořád na povrchu.
 • 00:16:53 Houbaři když sbírají houby,
  tak si obvykle neuvědomují,
 • 00:16:58 že to, co seberou,
  je plodnice.
 • 00:17:01 Vlastní organismus houbový
  se nachází v půdě.
 • 00:17:04 Může se tam nacházet i desítky let
  ve formě mycelia nebo tomu,
 • 00:17:08 čemu my říkáme podhoubí.
  Teprve když nastanou
 • 00:17:12 nějaké vhodné podmínky,
  tak houba vytvoří plodnici,
 • 00:17:15 vlastně fruktifikuje.
  Houby žijí v půdě celý rok
 • 00:17:19 a některé se specializují přímo
  na rozklad organického substrátu,
 • 00:17:24 který v té půdě je,
  a některé vytvářejí symbiózu
 • 00:17:28 s rostlinami,
  konkrétně s dřevinami.
 • 00:17:31 Tady máme například
  krásně odhalený půdní profil.
 • 00:17:35 Na tom si můžeme demonstrovat,
  jak houby v půdě žijí.
 • 00:17:40 Tady máme krásně vidět
  nějakou organickou vrstvu,
 • 00:17:44 která je tady velice tenká.
  V té bychom mohli najít mycelium
 • 00:17:48 nějakých hub, které rozkládají
  organické látky.
 • 00:17:51 Tento půdní profil přechází
  v rozpadlou horninu,
 • 00:17:57 v tomto případě žulu.
  Tam hlouběji už bychom mohli
 • 00:18:02 najít nějaké symbiotické houby,
  to znamená mykorhizní,
 • 00:18:06 tedy nějaké hřiby, muchomůrky,
  holubinky, ryzce.
 • 00:18:10 Mycelium produkuje
  celou řadu chemických látek,
 • 00:18:15 enzymy, organické kyseliny
  a houby substrát rozkládají,
 • 00:18:20 poměrně agresivně na něj působí
  a díky tomu mohou získávat
 • 00:18:25 z toho prostředí živiny a kromě
  živin i některé stopové prvky,
 • 00:18:31 těžké kovy, zlato, stříbro.
  Ty pak dokáží s roztokem
 • 00:18:36 akumulovat v myceliu a případně
  ho transportovat do plodnic.
 • 00:18:41 Našli jsme tři zajímavé druhy hub.
  Máme tu kozák habrový.
 • 00:18:45 Mykolog by vám řekl, že kozák
  habrový roste jedině pod habry.
 • 00:18:49 Toto rozpukávání pokožky klobouku
  je charakteristické.
 • 00:18:54 A zrovna takové to černání
  nebo zašednutí
 • 00:18:58 je pro tento druh
  poměrně jednoznačné.
 • 00:19:01 Potom tady máme dvojici plodnic
  muchomůrky šedivky.
 • 00:19:05 Houba s lupeny.
 • 00:19:07 A potom tady máme krásně zbarvenou
  holubinku doupňákovou
 • 00:19:11 nebo nějakou holubinku
  tady z toho příbuzenstva.
 • 00:19:15 Je zajímavé, že houby dokáží
  v plodnicích akumulovat
 • 00:19:19 poměrně někdy i velice významná
  množství stopových prvků.
 • 00:19:23 Nejsou to jenom těžké kovy,
  ale všechny možné druhy prvků
 • 00:19:27 od draslíku, sodíku, hořčíku
  až po těžké kovy, třeba kadmium.
 • 00:19:31 Co je zajímavé, je to,
  že řada druhů hub dokáže akumulovat
 • 00:19:36 některé prvky velice významně
  a specificky.
 • 00:19:40 To znamená, že schopnost je
  vlastností druhu houby.
 • 00:19:44 S určitou nadsázkou by se dalo
  říci,
 • 00:19:47 že vlastně jenom čistě
  chemická analýza plodnice
 • 00:19:51 nám může povědět něco o tom,
  co to přibližně je za druh.
 • 00:19:55 Já kdybych třeba dostal
  nějaký sušený houbový prášek,
 • 00:19:59 tak jenom na základě složení
  z obsahu stopových prvků
 • 00:20:03 bych teoreticky byl schopen
  říci, o který druh se asi jedná.
 • 00:20:07 Když bychom tyto houby usušili
  a rozemleli je na prášek,
 • 00:20:10 tak já kdybych je analyzoval,
  tak bych pravděpodobně
 • 00:20:13 tady v tom kozáku našel
  vyšší obsahy cesia a rubidia.
 • 00:20:17 V muchomůrce by zřejmě byly
  relativně vysoké obsahy chloru
 • 00:20:21 a holubinka by měla relativně
  nízké obsahy téměř všeho,
 • 00:20:24 takže na základě chemické analýzy
  bychom si mohli troufnout
 • 00:20:28 tyto houby rozlišit,
  to znamená nejenom morfologie,
 • 00:20:32 ale i chemie hub nám může
  leccos říci nejen o houbách,
 • 00:20:35 ale i o přírodním prostředí,
  které je kolem nás.
 • 00:20:39 Nacházíme se v lokalitě Mokrsko,
  což je velice známá lokalita
 • 00:20:44 hlavně pro geology, protože to je
  jedno z největších ložisek zlata
 • 00:20:49 v Evropě, netěžené.
  Tady kolem nás jsou
 • 00:20:53 poměrně vysoké obsahy zlata
  a stříbra v půdě.
 • 00:20:57 Zajímavé na tom je,
  že i houby odrážejí
 • 00:20:59 vysoké obsahy těchto prvků
  v plodnicích.
 • 00:21:03 Můžeme tady nalézt relativně
  vysoké obsahy zlata,
 • 00:21:06 dokonce i vyšší než v půdě
  v těch houbách.
 • 00:21:09 Bohužel tady ty tři houby,
  které jsme našli,
 • 00:21:12 zlato i arzen mají poměrně
  dosti nízké,
 • 00:21:15 takže z tohoto pohledu
  nejsou zajímavé,
 • 00:21:17 ale některé jiné houby,
  třeba žampiony a pýchavky,
 • 00:21:21 jsou skutečně akumulátory zlata.
  Zdá se,
 • 00:21:24 že v chování zlata v přírodě
  hrají nějakou významnou,
 • 00:21:27 zatím pro nás neznámou roli.
  V České republice máme
 • 00:21:30 spoustu různých krásných míst,
  kde můžeme houby sbírat,
 • 00:21:34 ale na druhou stranu máme i místa,
  která nejsou vhodná pro sběr.
 • 00:21:39 Na jednom takovém se nacházíme
  zrovna dneska.
 • 00:21:42 Jsme kousek od Příbrami.
  Lhota u Příbramě je známá
 • 00:21:46 mezi geology a vůbec, protože
  je tady velká strusková halda.
 • 00:21:50 Na té právě teď stojíme.
  Strusková halda je tvořena
 • 00:21:54 zbytky po zpracování
  olověných rud.
 • 00:21:58 Jsou tady velice vysoké obsahy
  olova, antimonu, stříbra,
 • 00:22:03 zinku a dalších prvků.
  Ty dokáží houby také akumulovat
 • 00:22:08 v plodnicích, to znamená,
  že už se dostáváme do koncentrací,
 • 00:22:12 které jsou potencionálně škodlivé
  pro lidské zdraví.
 • 00:22:16 Možná by vás nenapadlo
  tady houby hledat,
 • 00:22:20 ale jsou tady břízy a borovice.
  Prakticky všude,
 • 00:22:23 kde jsou nějaké takové stromy,
  tak tam se setkáváme i s houbami.
 • 00:22:27 Na podzim, když je hodně srážek,
  tak tady přímo z té strusky
 • 00:22:31 vyrůstají po desítkách, někdy
  i po stovkách kozáci a klouzci.
 • 00:22:36 Ty by lákaly případné
  nepoučené sběrače ke sběru,
 • 00:22:41 takže určitě vhodné to není.
  Bohužel nejenom tady přímo
 • 00:22:46 na haldě, ale i v nejširším okolí
  se setkáváme se zvýšenými obsahy
 • 00:22:51 stříbra, zinku, olova.
  Proto ani v nejbližším okolí
 • 00:22:56 kovohutě není vhodné
  houby sbírat.
 • 00:23:12 Stejně jako knihy či vzácné listy
  se shromažďují
 • 00:23:16 v muzejních archivech,
  i houby mají, chcete-li,
 • 00:23:20 svou knihovnu, místo,
  kde jsou uloženy,
 • 00:23:24 a tak slouží dál
  k badatelským účelům.
 • 00:23:28 V našem oddělení se shromažďují
  v depozitáři doklady o výskytu hub,
 • 00:23:36 o jejich nálezech,
  a to již řadu let,
 • 00:23:39 od roku 1820,
  kdy muzeum vzniklo,
 • 00:23:41 tak nepřetržitě se tady shromažďují
  doklady.
 • 00:23:44 Máme tady asi pět set tisíc
  položek.
 • 00:23:47 Tady je případ jedné položky,
  na které si můžeme ukázat
 • 00:23:51 smysl sbírek.
  Jejich hlavním smyslem je,
 • 00:23:55 že dokumentují výskyt druhů
  v lokalitách
 • 00:23:58 a slouží ke studiu systémů hub,
  jestli je to ten druh, jiný druh.
 • 00:24:03 Tohle je můj vlastní sběr,
  který jsem sbíral na Šumavě
 • 00:24:07 v rámci různých projektů.
  Je to jedna housenice,
 • 00:24:11 což jsou cizopasníci.
  To jsou paraziti.
 • 00:24:14 Parazitují na jiných houbách
  v zemi. To je zajímavá záležitost.
 • 00:24:19 Houbu jsem našel,
  v terénu jsem ji zabalil do novin,
 • 00:24:23 usušil a takhle vypadá
  housenice ve sbírkách.
 • 00:24:27 Je to vlastně usušená plodnice.
  Teď jsem ji mikroskopoval.
 • 00:24:32 Určil jsem ji
  a latinsky to vyšlo
 • 00:24:35 jako cordyceps capitata,
  housenice hlavatá.
 • 00:24:39 Tento sběr jsem publikoval
  v časopise Czech Mycology.
 • 00:24:43 To se rozešle do světa,
  takže najednou všichni věděli,
 • 00:24:46 že v České republice roste
  cordyceps capitata.
 • 00:24:49 Jak běh vědy pokračuje
  neustále dál,
 • 00:24:53 tak k nám přijeli badatelé
  ze Slovenska.
 • 00:24:56 Položku tady studovali a zjistili,
  že to není cordyceps capitata,
 • 00:25:01 že to je úplně jiný druh.
  Vložili do položky revizní lístek.
 • 00:25:06 Je to cordyceps roxie,
  což je druh popsaný nedávno,
 • 00:25:11 o kterém já jsem tenkrát nevěděl.
  Má malinko jiné mikroznaky
 • 00:25:15 i znaky plodnic
  a může se říci na tomto příkladu,
 • 00:25:20 že vlastně ta dokladová položka
  nás zachránila.
 • 00:25:24 Kdyby neexistovala,
  tak nikdo tuto záhadu nerozluští.
 • 00:25:28 Oni to pak publikovali
  pod novým určením
 • 00:25:31 o čtyři roky později zase
  v časopise Czech Mycology.
 • 00:25:35 Ten doklad posloužil k tomu,
  že můžeme kdykoliv
 • 00:25:38 identitu houby ověřit.
  To je jeden ze smyslů herbáře,
 • 00:25:43 že je to vlastně vědecká práce,
  protože za vědu pokládáme to,
 • 00:25:48 co se dá ověřit, co se dá
  vyvrátit nebo potvrdit.
 • 00:25:52 Ale vyvrátit nebo potvrdit
  může člověk jedině to,
 • 00:25:55 u čeho existuje nějaký doklad
  nebo nějaká zpráva o tom.
 • 00:25:58 Tady jsou tím dokladem
  sušené plodnice hub.
 • 00:26:01 Kdykoliv může přijít badatel,
  amatérský zájemce
 • 00:26:04 nebo profesionální mykolog
  od nás nebo ze světa,
 • 00:26:07 může si to půjčit, prostudovat
  a říci, je to ten druh,
 • 00:26:10 není to ten druh,
  může na tom studovat tu skupinu,
 • 00:26:14 rozlišovat nové druhy apod.
  V každé sbírce je nejcennější
 • 00:26:19 sbírka typů. Typy jsou standardy
  pro popis nových druhů.
 • 00:26:24 Jeden náš mykolog Josef Šutara
  popsal tento hřib v roce 2006,
 • 00:26:29 což je velký unikát.
  Každý tento nový druh
 • 00:26:34 musí mít položku, která pro celý
  svět reprezentuje ten druh.
 • 00:26:40 Tato krabice ukrývá
  právě ty největší poklady
 • 00:26:45 z rodu boletus.
  Holotype, což je právě
 • 00:26:50 ta jedna jediná položka na světě,
  která reprezentuje ten druh.
 • 00:26:56 Když ji potom rozbalíme, tak to,
  co jsme viděli na fotografii,
 • 00:27:02 tohle je ještě naše muzejní obálka,
  tohle je obálka badatele
 • 00:27:08 Josefa Šutary Herbarium
  mycologikum Josef Šutara.
 • 00:27:16 Tady se skrývá ještě další obálka,
  vnitřní obálka.
 • 00:27:20 V ní jako veliký poklad
  je plodnice,
 • 00:27:23 kterou jsme viděli na fotografii.
  Pro celý svět tohle je standard
 • 00:27:27 pro ten druh. Vidíte,
  že je to krásně sušené.
 • 00:27:30 Kdokoliv z badatelů
  si tento materiál může půjčit,
 • 00:27:34 z domácích či zahraničních,
  my mu to pošleme
 • 00:27:38 nebo může si přijet
  to prostudovat,
 • 00:27:41 a může studovat znaky v mikroskopu,
  analyzovat DNA,
 • 00:27:44 porovnávat s jinými druhy,
  prostě má to
 • 00:27:47 obrovské využití
  pro systematiku hub.
 • 00:27:57 Šumava, jedno z mála míst,
  kde ještě najdeme údolí
 • 00:28:01 bez sloupů vysokého napětí
  a strání nezastavěných
 • 00:28:05 rekreačními chalupami.
  Houbařský ráj.
 • 00:28:14 Stačí vyjít do lesa
  a při troše štěstí nalezneme
 • 00:28:18 v borůvčí pod borovicemi
  vzácného hřiba borového
 • 00:28:22 se sytě hnědočerveným kloboukem.
 • 00:28:27 Vedle na stromě trčí
  už starší exemplář sírovce,
 • 00:28:31 který, je-li mladý,
  se upravuje jako řízek
 • 00:28:34 a je velmi chutný.
 • 00:28:40 O kousek dál leží kmen obrostlý
  dřevokaznou outkovkou rumělkovou
 • 00:28:46 a hned v sousedství vidíme mírně
  jedovatou třepenitku svazčitou.
 • 00:28:56 Žlutá čapulka bahenní
  je u šumavských potůčků
 • 00:29:00 spolehlivým indikátorem
  čisté vody.
 • 00:29:09 Já jsem začala samozřejmě
  houbařit jako každý s tím,
 • 00:29:16 že hlavně si nasbírám
  nějaké houby k jídlu.
 • 00:29:19 Pak jsem zjistila,
  že jich mám víc,
 • 00:29:21 tak jsem je začala zavařovat
  a rozdávat svým přátelům.
 • 00:29:25 Pak mě napadlo, že by se to
  třeba dalo i prodávat,
 • 00:29:28 tak jsem si udělala
  mykologické zkoušky.
 • 00:29:31 Pak jsem zjistila,
  že prodávat to nebudu,
 • 00:29:36 protože by to bylo dost obtížné,
  dodržet hygienické předpisy
 • 00:29:41 se zavařováním hub,
  začala jsem chodit
 • 00:29:45 na mykologické přednášky.
  Pan Hruška a paní Sobotková
 • 00:29:51 mě vtáhli do hub dřevokazných
  a najednou se mi otevřel svět
 • 00:29:57 dřevokazných hub.
  To je úplně o něčem jiném.
 • 00:30:02 Nejdete do lesa proto,
  abyste přinesl plnou tašku
 • 00:30:06 a pak ji snědl,
  ale je to o tom,
 • 00:30:10 že si najdete tu krásu
  v tvarech hub, v barvách.
 • 00:30:15 Jsou to úžasné designy přírody,
  z kterých lidé mohou čerpat.
 • 00:30:27 Tady je krásný troudnatec.
  Nemohl vyrůst v lepším prostředí,
 • 00:30:33 než je tady.
  Na konci stromu je klanolíska.
 • 00:30:38 Většinou jsou to dřevokazné houby,
  které pracují na zániku stromu.
 • 00:30:45 Houby na Šumavě,
  to je úžasná věc,
 • 00:30:49 protože tady roste spousta druhů,
  které třeba se nedají najít
 • 00:30:54 v okolí Prahy.
  Tak třeba je to míhavka vodní,
 • 00:30:57 kterou najdete na Šumavě,
  kde pramení spousta potůčků,
 • 00:31:02 tak do 20 až 30 metrů od vzniku
  pramínku.
 • 00:31:06 Je to ohrožená houba,
  je zapsaná v červené knize.
 • 00:31:11 Další houby, které třeba rostou
  v horských podmínkách,
 • 00:31:18 jako je ryzec černohlávek
  nebo slizák švýcarský.
 • 00:31:30 Houby, které jsme vyhodnotili
  jako chuťově nejlepší na Šumavě,
 • 00:31:36 tak to jsou lišky,
  lišky na smetaně.
 • 00:31:40 Já je podusím na másle,
  pak přidám nivu,
 • 00:31:44 kterou nechám rozpustit,
  zaliji to smetanou.
 • 00:31:48 Přidám k tomu trošku česneku,
  trochu kurkumy, pepře
 • 00:31:53 a malinko zahustím hladkou moukou.
 • 00:31:58 Je to docela jednoduché
  a moc dobré.
 • 00:32:08 Já jsem dříve dělala s modelkami,
  tak mám svůj model, a to je slimák.
 • 00:32:13 Já si nacházím na houbách
  právě toho slimáka,
 • 00:32:18 kterému říkám,
  že to je moje top modelka.
 • 00:32:26 Zkušený houbař ví, kdy a kde
  jaké houby může nalézt.
 • 00:32:30 Nepřekvapí ho, že z místa,
  odkud po několik let odcházel
 • 00:32:34 s plným košíkem,
  letos nenese nic.
 • 00:32:38 Hledá a pátrá,
  jezdí z jednoho kraje do druhého,
 • 00:32:41 protože ví,
  že houby rostou vlastně pořád.
 • 00:32:48 Houbařit se dá od jara
  až do zimy.
 • 00:32:55 Zkušenější houbaři při mírné zimě
  houbaří i celou zimu.
 • 00:32:59 Na jaře se zpravidla začíná
  sezona řeckatými houbami,
 • 00:33:04 zejména smrži a kačenkami.
  Pak se pozvolna přechází
 • 00:33:09 k těm velmi známým májovkám
  a pak se nám začnou po lesích,
 • 00:33:15 zejména v prosvětlených partiích
  lesů, kam sluníčko nejvíc může,
 • 00:33:20 kam dojde teplota, na hrázích
  rybníků, zejména pod duby,
 • 00:33:25 objevovat první hřibovité houby.
  Zejména jsou to hřiby dubové,
 • 00:33:30 které ovšem z valné části,
  pakliže rostou během května
 • 00:33:35 a června, bývají velmi záhy
  červivé.
 • 00:33:38 Co se týká modrajících hřibů,
  v tomto případě hřibů kovářů,
 • 00:33:44 tak jsou také jedny z těch časných,
  na vysluněných místech se objevují.
 • 00:33:49 Ty naopak hmyzu příliš nechutnají.
  Bývají tvrdé, zdravé,
 • 00:33:55 v kuchyni univerzálně
  velmi dobře použitelné.
 • 00:33:59 Tady na košíku vidíte
  už první vlaštovky v podobě
 • 00:34:04 hřibů smrkových,
  které už také místy vyrůstají.
 • 00:34:09 Poměrně hromadně už vyrůstají
  muchomůrky růžovky.
 • 00:34:14 To jsou učiněné skvosty v kuchyni.
 • 00:34:18 Já bych k muchomůrkám růžovkám
  ukázal i muchomůrku šedivku,
 • 00:34:23 která je stejně stavěná
  jako muchomůrka růžovka,
 • 00:34:29 ovšem postrádá růžové tóny,
  je rovněž jedlá,
 • 00:34:33 ale kuchyňsky je méně hodnotná,
  než je růžovka.
 • 00:34:38 Z dalších hub, které tu máme,
  je celá řada křemenáčů,
 • 00:34:43 v tomto případě křemenáčů
  březových a křemenáčů smrkových.
 • 00:34:51 Je tu i kozák březový
  a z dalších hřibovitých hub
 • 00:34:56 jsou to potom hřiby hnědé
  neboli panské hříbky
 • 00:35:01 neboli podhříbky,
  jak jim obecně říkáme.
 • 00:35:04 To je houba v některých místech
  naší republiky až plevelná.
 • 00:35:09 Zejména na podzim, v září,
  po deštích zaplavuje lesy
 • 00:35:12 a dají se jí nasbírat stovky.
  Poměrně hojným druhem
 • 00:35:17 je hřib plstnatý.
  Roste ve světlých dubinách.
 • 00:35:22 Je to dobře použitelná houba
  v kuchyni.
 • 00:35:26 Musíme upozornit na možnost záměny
  jedlých hřibovitých druhů
 • 00:35:32 za tohoto krasavce.
  Oproti hřibu kovářovi má
 • 00:35:37 tento hřib kříšť žluté rourky
  a má červenožluté zabarvení
 • 00:35:43 na třeni a má zde síťku
  a je velmi úporně hořký.
 • 00:35:49 Pak jsou to klasické babky
  neboli hřib žlutomasý,
 • 00:35:54 který také roste, velmi často
  bývá napadán larvami hmyzu
 • 00:35:59 a je neupotřebitelný.
  Mám tu také klouzky,
 • 00:36:03 které jsou běžně v lesích,
  ať už pod borovicemi
 • 00:36:07 nebo pod modříny,
  a z hřibovitých hub
 • 00:36:10 je tu ještě taková malá pozornost -
  hřiby peprné.
 • 00:36:15 To jsou drobné hříbky
  s oranžovým až hnědavým místem
 • 00:36:20 pod kloboukem, se žlutými
  nožičkami, které silně pálí.
 • 00:36:25 Proto je doporučujeme ke sběru
  jen v malém množství.
 • 00:36:29 Nejlépe je z nich připravit
  houbový prášek
 • 00:36:33 a používat ho jako koření
  místo pepře.
 • 00:36:37 Přejdeme k dalším jedlým houbám.
  Jsou to u nás velice známé
 • 00:36:42 a oblíbené lišky,
  které se před časem
 • 00:36:46 na dlouhou dobu ztratily
  z našich lesů.
 • 00:36:49 Našli jsme i hlívu plicní.
  Je to teplomilný druh hlívy
 • 00:36:53 rostoucí na listnáčích
  a je opakem hlívy ústřičné,
 • 00:36:57 která roste v zimních měsících.
  Měli bychom se krátce zastavit
 • 00:37:02 ještě u holubinek.
  Holubinky jsou tady zastoupeny
 • 00:37:05 v podobě holubinek mandlových,
  holubinek namodralých
 • 00:37:09 a holubinek révových.
  Jsou to velmi dobré,
 • 00:37:14 kvalitní a jedlé druhy,
  u holubinek jako u jediných
 • 00:37:18 zástupců houbové říše,
  které v lese sebereme,
 • 00:37:21 nemusíme mít obavu,
  že bychom se otrávili.
 • 00:37:25 Jsou mezi nimi pouze jedlé
  a nejedlé
 • 00:37:28 a jedna potenciálně jedovatá
  holubinka vrhavka,
 • 00:37:32 kterou ovšem prakticky
  žádný z houbařů není schopen
 • 00:37:36 pozřít v takovém množství,
  aby se přiotrávil.
 • 00:37:39 Je úporně palčivá.
  Všechny ostatní holubinky můžeme
 • 00:37:44 v lese na místě ochutnat.
  Pokud je jejich chuť sladká,
 • 00:37:48 oříšková nebo neutrální, mírná,
  nemusíme se obávat,
 • 00:37:52 můžeme je zařadit
  do svého repertoáru
 • 00:37:56 a nadále je sbírat.
  Ještě bych se vrátil k ryzcům,
 • 00:38:00 které jsou tu zastoupeny v podobě
  ryzce peprného.
 • 00:38:04 To je houba, která je často
  diskutovaná a je považována
 • 00:38:08 za houbu na hranici mezi jedlou
  a nejedlou houbou.
 • 00:38:13 Má chuť ne zdaleka pro všechny
  houbaře dobrou.
 • 00:38:17 Nejčastěji se připravuje
  na Ukrajině a v Polsku
 • 00:38:21 v podobě mléčného kvašení.
  U nás se tento způsob
 • 00:38:24 přípravy hub nikterak neosvědčil
  a neujal,
 • 00:38:28 ale můžeme ji vyzkoušet
  například na špeku,
 • 00:38:33 na pepři a na cibuli.
  V takovém stavu je dobrá
 • 00:38:37 například k některým posezením
  při pivu.
 • 00:38:41 Z dalších ryzců,
  které máme zastoupeny,
 • 00:38:44 je tu drobný, ale o to krásnější
  ryzec černohlávek.
 • 00:38:49 Jeho název plně odpovídá
  jeho podobě.
 • 00:38:53 Má černý klobouček
  a stejně černou nožičku
 • 00:38:57 a lupeny má krásně
  kontrastně bílé.
 • 00:39:00 Je to houba jedlá,
  dobře použitelná do směsi.
 • 00:39:05 Z dalších ryzců
  je tu ryzec šeredný,
 • 00:39:09 který už na pohled nevypadá vábně.
  Má zelenošedavočerný klobouk,
 • 00:39:15 nazelenalé lupeny,
  dorůstá obvykle velikých rozměrů.
 • 00:39:20 V lese ho často potkáváme,
  ale pokud je v mladé podobě,
 • 00:39:25 tak je dobrý a vhodně použitelný
  k nakládání
 • 00:39:29 do sladkokyselého nálevu
  a do octa.
 • 00:39:32 Vyhrál i několik soutěží
  v tomto oboru.
 • 00:39:36 Myslím, že jsme na žádnou z hub
  nezapomněli, ale ano,
 • 00:39:40 zapomněli jsme ještě
  na jeden druh muchomůrek.
 • 00:39:44 Jsou to muchomůrky pošvatky.
  To jsou muchomůrky,
 • 00:39:48 které se vyznačují tím,
  že vyrůstají z jakési pochvy,
 • 00:39:51 z jakéhosi vajíčka,
  to je zde velmi dobře patrné.
 • 00:39:55 Nemají pod hlavičkou límeček.
  Těch hub je rovněž několik druhů.
 • 00:40:01 Máme tady zastoupenou
  žlutoumbrovou formu.
 • 00:40:06 Je tady forma šafránová.
  Všechny tyto houby jsou jedlé,
 • 00:40:10 ale jsou křehké, proto je
  ukládáme do košíku až nahoru,
 • 00:40:16 abychom je nerozmačkali.
  Máme tu samostatnou mističku
 • 00:40:21 pouze s houbovými třeni,
  v tomto případě jsou to třeně
 • 00:40:25 od muchomůrky růžovky,
  ale platí to podobně
 • 00:40:30 i u ostatních třeňů,
  které někdo v kuchyni nezpracovává
 • 00:40:35 a vyhazuje. Je to škoda.
  Každý takový třeň,
 • 00:40:39 pokud není napadený hmyzem
  nebo jinak poškozený,
 • 00:40:43 je možné usušit, rozemlít
  na houbový prach nebo moučku.
 • 00:40:48 Taková houbová moučka je
  celoročně dobře použitelný
 • 00:40:52 prostředek k dochucování
  houbových jídel
 • 00:40:56 a k přípravě základů polévek
  a omáček.
 • 00:41:00 Každý si to můžeme vyzkoušet.
  Z hub, které jsme si ukázali
 • 00:41:05 a které v současné době rostou,
  lze připravit za plotnou
 • 00:41:09 celou řadu zajímavých jídel.
  Houby se používají v kuchyni
 • 00:41:14 dvojím základním způsobem.
  Ten první je,
 • 00:41:17 že tvoří jenom doplněk
  určitých jídel, to znamená,
 • 00:41:21 že tou základní nosnou surovinou
  pokrmu je zpravidla maso
 • 00:41:25 a houby ho jenom
  chuťově dokreslují.
 • 00:41:29 Druhou a pro houbaře
  zajímavější disciplínou
 • 00:41:33 je příprava houbových jídel,
  kde houba je hlavní složkou pokrmu
 • 00:41:38 a to ostatní tomu pouze sekunduje
  a přizvukuje.
 • 00:41:42 Malou ukázku si uděláme.
  Například z křemenáčů můžeme
 • 00:41:47 připravit velice rychlou
  a dobrou polévku.
 • 00:41:50 Houby základním kuchyňským způsobem
  opracujeme, nakrájíme na plátky
 • 00:41:56 a dáme vařit. K nim přidáme
  nové koření, bobkový list
 • 00:42:01 a drcený kmín. Povaříme,
  potom houby v polévce osolíme,
 • 00:42:08 přidáme na kostičky nakrájené
  brambory,
 • 00:42:13 spolu ještě chvíli povaříme,
  před dokončením varu ve smetaně
 • 00:42:18 rozklechtáme trochu hladké mouky
  a dobře provaříme.
 • 00:42:24 Můžeme vložit plátek másla
  a během varu i lístečky libečku.
 • 00:42:30 To je vlastně všechno.
 • 00:42:45 Guláš z modráků připravíme
  následovně.
 • 00:42:49 Na tenké proužky nakrájíme
  slaninu,
 • 00:42:53 na ní necháme zpěnit cibulku
  a česnek,
 • 00:42:56 přidáme k tomu
  kuchyňsky opracované houby
 • 00:43:00 nakrájené na větší sousta,
  necháme mírně podusit.
 • 00:43:05 Zaprášíme paprikou, podlijeme,
  přidáme pepř, mletý kmín
 • 00:43:10 a necháme dusit. Kontrolujeme,
  postupně podléváme vodou
 • 00:43:16 a ke konci zaprášíme moukou,
  popřípadě mouku rozklechtáme
 • 00:43:22 ve vodě nebo ve studeném
  houbovém vývaru, zalijeme
 • 00:43:27 a necháme důkladně provařit.
  Nakonec přidáváme majoránku.
 • 00:43:33 Pro ty, kteří mají rádi
  ostřejší variantu guláše,
 • 00:43:38 můžeme doporučit - na lžičku
  oleje dát trochu majoránky,
 • 00:43:43 malinko mletého chilli,
  nechat zahřát a nalít na guláš.
 • 00:44:00 I když je všeobecně známo, že ne
  všechny houby patří do kuchyně,
 • 00:44:05 rok co rok se najdou lidé,
  kteří na to zapomínají.
 • 00:44:09 A také každý z nás má
  odlišnou odolnost.
 • 00:44:13 Někomu stačí pojíst holubinku
  Queletovou,
 • 00:44:17 dochutit polévku čirůvkou masitou
  a žaludek začne protestovat.
 • 00:44:20 Když se díváme na to,
  čím se lidé otráví,
 • 00:44:27 tak vidíme, že záměna je
  někdy až fantastická.
 • 00:44:30 Například muchomůrku zelenou
  si lidé pletou s bedlou.
 • 00:44:34 To je pro normálního houbaře
  nepochopitelné.
 • 00:44:38 Přesto přibližně polovina otrav
  vzniká touto záměnou.
 • 00:44:43 Lidé sbírají houby
  naprosto neznámé.
 • 00:44:47 Stalo se nám v poradně,
  že paní týden poté,
 • 00:44:51 co snědla houby, řekla,
  jestli to nejsou pavučince,
 • 00:44:56 o nichž ví,
  že jsou smrtelně jedovaté.
 • 00:45:00 Teprve se po týdnu ptá.
 • 00:45:03 Nejzávažnější je otrava
  muchomůrkou zelenou,
 • 00:45:08 která způsobuje v posledních
  desetiletích jako jediná
 • 00:45:13 jedovatá houba smrt.
  Smrt způsobená otravou
 • 00:45:18 jinými druhy hub je vzácná.
  Před třiceti lety byl
 • 00:45:24 jeden případ pavučince plyšového,
  před padesáti lety to byl ucháč,
 • 00:45:29 který se mimochodem jmenuje jedlý,
  ale 99,9 % je to muchomůrka zelená.
 • 00:45:36 Ona má dvojníka - muchomůrku jarní,
  ale ta je také velmi vzácná.
 • 00:45:42 Naštěstí u nás otrava touto houbou
  nebyla.
 • 00:45:48 Když jsou malinké plodničky
  muchomůrky zelené,
 • 00:45:52 tak se skutečně podobají
  například žampionům.
 • 00:45:56 Muchomůrka zelená má nejen zelenou
  barvu, ale je i bílá forma,
 • 00:46:01 je albín, který mimochodem roste
  v Praze v Ďáblicích,
 • 00:46:06 takže ho máme přímo tady.
  Někdy je velmi obtížné,
 • 00:46:10 zvlášť když ony dokonce rostou
  spolu na stejné lokalitě.
 • 00:46:14 Muchomůrka zelená se používala
  v dějinách k vraždám.
 • 00:46:19 Známe nejstarší případ,
  to je travička locusta,
 • 00:46:24 to určitě každý z nás zná,
  jak Agripina dala
 • 00:46:28 otrávit císaře Claudia tím,
  že přimíchali do oblíbené
 • 00:46:32 muchomůrky císařky
  muchomůrku zelenou.
 • 00:46:36 Dokonce byly muchomůrky zelené
  používány k pojišťovacím podvodům.
 • 00:46:41 To bylo ve Francii na přelomu
  18. a 19. století,
 • 00:46:47 kdy byli pojištěnci otráveni
  muchomůrkou zelenou,
 • 00:46:53 aby si vybrali prémie za smrt.
  Občas to autorům nevyšlo,
 • 00:46:58 protože si to spletli
  s muchomůrkou citronovou,
 • 00:47:02 která je mírně jedovatá.
  Pak jsou nešťastné otravy
 • 00:47:06 způsobené záměnou.
  Ta nejhorší, kterou my známe,
 • 00:47:10 je z roku 1917. V jednom
  německém studentském internátě
 • 00:47:17 zahynulo 31 studentů na otravu
  muchomůrkou zelenou.
 • 00:47:23 Nejzáludnější otrava je otrava
  pavučincem plyšovým,
 • 00:47:28 naštěstí u nás velmi vzácná.
  Zatímco v Polsku umírají
 • 00:47:33 každý rok lidé na tuto otravu,
  tak u nás se vyskytuje zřídka.
 • 00:47:38 Je záludná tím,
  že klinické příznaky se projevují
 • 00:47:43 desátý, patnáctý až třicátý den
  od požití houby.
 • 00:47:48 Pochopitelně internista se ptá,
  co jste jedl včera, předevčírem,
 • 00:47:53 nikoliv na to,
  co jste jedl před patnácti dny.
 • 00:47:56 Pacienti umírají na selhání ledvin
  a je to velmi bolestivá smrt.
 • 00:48:03 Klasických případů,
  které skončí v nemocnici,
 • 00:48:07 je ročně tak dvě stě až tři sta.
  Za rok zaznamenáme
 • 00:48:12 jednu až tři smrtelné otravy
  způsobené muchomůrkou zelenou.
 • 00:48:16 Nejčastější těžká otrava,
  ovšem bez následků smrti,
 • 00:48:21 je otrava muchomůrkou panterovou.
  To je houba,
 • 00:48:25 která dělá minimálně sto případů
  otravy ročně.
 • 00:48:30 Nezanechává sice následky
  jako takové,
 • 00:48:34 protože u muchomůrky zelené,
  když přežijí,
 • 00:48:38 tak mají doživotně poškozená játra,
  tak tady ne,
 • 00:48:42 ale ta bezmoc, strašné zvracení,
  průjmy a bolesti břicha,
 • 00:48:48 které jsou součástí otravy,
  to je velmi tristní.
 • 00:48:53 Pak máme otravy hub,
  které jsou způsobeny
 • 00:48:57 nějakou nám neznámou látkou
  pryskyřičnatého původu,
 • 00:49:04 které vyvolávají žaludeční křeče.
  Tam patří třeba otrava
 • 00:49:10 žampionem zápašným.
  Ta je velmi mírná.
 • 00:49:14 Dokonce někteří jedí bez následků
  žampion zápašný,
 • 00:49:20 ale nedoporučuji žampion zápašný.
 • 00:49:23 Skutečně lidé s lehčím žaludkem
  nemohou tuto houbu jíst.
 • 00:49:38 Vedle zmiňované muchomůrky zelené,
  panterové a pavučince
 • 00:49:43 by každý houbař měl znát
  ještě další nebezpečné houby.
 • 00:49:47 Muchomůrku jízlivou, závojenku
  olovovou a vláknici začervenalou.
 • 00:49:54 Obrana proti otravám jedovatými
  houbami je poměrně snadná.
 • 00:50:00 Nesbírám houby,
  které neznám.
 • 00:50:04 Druhá věc je,
  že nesbírám podle atlasu,
 • 00:50:08 protože atlasy jsou pro znalce,
  jenom znalec pozná jemné nuance,
 • 00:50:13 které jsou v atlase.
  Chodit na odborné přednášky
 • 00:50:17 pro veřejnost, tam poznávat houby,
  dívat se na výstavy hub,
 • 00:50:21 které jsou v celé republice
  vždycky v září.
 • 00:50:25 Tam si mohu houbu vzít do ruky,
  očichat, prohlédnout
 • 00:50:29 a tím ji dokonale poznat.
  Nejhorší je,
 • 00:50:31 když lidé seberou houby
  a teprve pak se ptají,
 • 00:50:36 co jsem to snědl.
  To je nejhorší varianta.
 • 00:50:40 Jsou to lidé, o kterých bych řekl,
  že jsou kamikadze.
 • 00:50:48 Výstavy hub jsou jakýmsi vrcholem
  sezony.
 • 00:50:52 V Praze ji pravidelně na Žofíně
  pořádá Česká mykologická společnost
 • 00:50:57 a nejinak tomu bylo i letos.
 • 00:51:00 Ačkoliv přípravu provázely
  obavy z letošní neúrody,
 • 00:51:04 nakonec se podařilo představit
  úctyhodných 350 druhů hub.
 • 00:51:21 Za tím výsledkem stojí úsilí
  několika desítek členů společnosti,
 • 00:51:27 jejich přátel
  a rodinných příslušníků,
 • 00:51:30 kteří doslova v několika dnech
  pročesali lesy od Šumavy
 • 00:51:34 po Českomoravskou vrchovinu.
 • 00:51:43 Mně se tady na výstavě nejvíc
  líbí pečárka trsnatá,
 • 00:51:47 což je vlastně druh žampionu,
  který červená.
 • 00:51:51 Roste ve velkých či malých trsech,
  má třeň, který jde do špičky.
 • 00:51:57 Tvoří veliké plodnice,
  které jsou hnědé, hnědě šupinaté.
 • 00:52:02 Je dokonce jedlý druh,
  ale při pravidelném požívání
 • 00:52:07 hrozí drobné nebezpečí,
  protože obsahuje větší množství
 • 00:52:11 látky zvané agaritin.
  Ta je karcinogenní nebo mutagenní.
 • 00:52:15 Další zajímavou houbou na dnešní
  výstavě je lošák jelení
 • 00:52:19 neboli také jelenka.
  Je to houba,
 • 00:52:21 která byla velmi hojná
  za časů našich babiček.
 • 00:52:24 V mládí je jedlá,
  ovšem v dospělosti
 • 00:52:28 takto velké plodnice už bývají
  nahořklé, takže se k jídlu nehodí.
 • 00:52:32 Roste v jehličnatých lesích
  pod smrky.
 • 00:52:35 Zajímavostí je, že nemá rourky
  ani lupeny, ale má ostny.
 • 00:52:38 Tady na výstavě se mi zalíbila
  holubinka kolčaví,
 • 00:52:43 a to ze dvou důvodů.
  Holubinka je dobrá jedlá houba,
 • 00:52:48 která se podobá hřibu
  jak svým tvarem, barvou
 • 00:52:53 i relativně chutí a konzistencí,
  tak se v posledních letech
 • 00:52:58 začala opět objevovat.
  Ona to byla houba,
 • 00:53:03 která po kyselých spadech,
  co byly v pohraničí,
 • 00:53:07 z jehličnatých lesů
  téměř vymizela.
 • 00:53:11 Teď se opět vrací
  a dostala se i na naši výstavu.
 • 00:53:14 Tato houba se jmenuje
  šupinatka nádherná.
 • 00:53:18 Myslím, že to je přiléhavé jméno,
  protože je to krásná houba.
 • 00:53:22 Má výrazné oranžové barvy,
  je poměrně vzácná.
 • 00:53:25 Tady na výstavě ji máme každý rok,
  ale takhle krásný trs
 • 00:53:29 je tady málokdy.
  Tato houba je i pro běžného houbaře
 • 00:53:34 relativně dobře poznatelná,
  roste často ve velkých trsech
 • 00:53:38 na pařezech listnatých stromů,
  je celá krásně oranžová.
 • 00:53:42 Není jedlá,
  je chuťově velice hořká.
 • 00:53:46 Zejména v zahraniční literatuře
  se občas vyskytne zmínka,
 • 00:53:50 že tato houba má
  halucinogenní účinky.
 • 00:53:53 Je to taková trochu
  mykologická záhada.
 • 00:53:56 Není to zatím dostatečně objasněné.
 • 00:53:58 Kvůli hořké chuti je houba
  prakticky nepoživatelná.
 • 00:54:03 Ne všechno, co tady je,
  je dostatečně známé,
 • 00:54:07 prozkoumané a vyjasněné.
 • 00:54:19 Houby letos moc nerostly.
  To se odrazilo i na návštěvnosti.
 • 00:54:24 Při srovnání s minulými ročníky
  se ukazuje,
 • 00:54:27 že je-li velká úroda,
  lidé se o výstavu zajímají
 • 00:54:30 daleko intenzivněji, více
  navštěvují mykologické poradny
 • 00:54:34 a samozřejmě se také zvyšuje
  počet otrav.
 • 00:54:38 V tomto roce přišlo
  k tisícovce návštěvníků
 • 00:54:42 a ti tedy zklamáni
  viditelně nebyli.
 • 00:54:59 Mykologie,
  ať amatérská nebo profesionální,
 • 00:55:04 je vlastně nikdy nekončící
  dobrodružství, vášeň,
 • 00:55:08 která dokáže naplnit
  celý život.
 • 00:55:12 Jdete do lesa, nevíte,
  co najdete.
 • 00:55:15 Houby si dělají, co chtějí.
  Vypadají, jak chtějí.
 • 00:55:18 Rostou, kde chtějí.
  Vyrostou na místech,
 • 00:55:21 kde je nečekáte, a naopak tam,
  kde je očekáváte,
 • 00:55:24 je často nenajdete.
  Je to takové dobrodružství,
 • 00:55:27 taková lovecká vášeň,
  jestli najdete, nenajdete,
 • 00:55:30 uvidíte, neuvidíte,
  dokážete tu houbu určit.
 • 00:55:33 Když je houba hezká,
  tak si ji vyfotíte
 • 00:55:36 a těšíte se s ní i doma
  na fotografiích.
 • 00:56:28 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2008

Související