iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 4. 2013
05:55 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
20058
zhlédnutí

Dva čeští Pařížané

O světově proslulých malířích Josefu Šímovi a Františkovi Kupkovi.

23 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dva čeští Pařížané

 • 00:00:03 HUDBA
 • 00:01:02 Posledním průsečíkem jejich
  životních osudů byla Paříž.
 • 00:01:06 Muzeum moderního umění.
 • 00:01:09 Jeho prostory jsou
  poskytovány výraznamným osobnostem.
 • 00:01:14 Těm, kdo se do historie světového
  umění zapsali výrazným rukopisem.
 • 00:01:21 Nesetkali se tu současně.
 • 00:01:39 Výstava díla Františka Kupky
  se uskutečnila v roce 1958.
 • 00:01:45 Rok po jeho smrti.
 • 00:01:49 Dílo Josefa Šímy je tu představeno
  veřejnosti zhruba o 10 let později.
 • 00:02:04 Pro Kupku se stává Muzeum moderního
  umění v Paříži konečným depozitářem
 • 00:02:09 Pro Šímu uznáním díla,
  které není ještě uzavřeno.
 • 00:02:26 Jsou vzdáleni
  věkem téměř o celou generaci.
 • 00:02:29 K 1. souběhu životních osudů malířů
  však dochází už doma v Čechách.
 • 00:02:34 Na sklonku 19. století.
 • 00:02:40 Tenkrát v Jaroměři našel sedlářský
  učeň František Kupka 1. učitele.
 • 00:02:46 Ředitele řemeslnické školy Aloise
  Studničku a učitele kreslení.
 • 00:02:51 Otce Josefa Šímy.
 • 00:03:05 Rodný kraj je pro něj zdrojem
  inspirace a 1. setkání s uměním.
 • 00:03:10 Tak jako později pro Josefa Šímu.
 • 00:03:28 Šporkův Kuks s Braunovými sochami.
 • 00:03:32 HUDBA
 • 00:03:56 Umělecká dráha českých
  kumštýřů začínala vždy podobně.
 • 00:04:00 Pražská Akademie dala všem
  solidní kreslířské základy.
 • 00:04:04 A otevřela pohled na světové umění.
  Pro Kupku je jen přestupní stanicí.
 • 00:04:11 Rozvine svůj kreslířský
  talent u profesora Sequense.
 • 00:04:20 Ctižádostivý a dychtivý poznání
  odchází na Akademii do Vídně.
 • 00:04:25 A stává se zde dokonce
  portrétistou významné šlechty.
 • 00:04:31 Netrvá dlouho a František
  Kupka opouští vídeňské salony.
 • 00:04:35 Jako lačný polykač vědění
  a poznání se vydává do Paříže.
 • 00:04:41 Bez prostředků se probíjí mezi
  malíři a tuláky na Montmartru.
 • 00:04:46 A 1. kresbami proniká do časopisů.
 • 00:04:50 Je to v době, kdy Paříž podléhá
  kouzlu secese a umění jiného Čecha.
 • 00:04:55 Francouzského Čecha Alfonse Muchy.
 • 00:04:59 HUDBA
 • 00:06:15 Pouto k domovu hledá v přátelství
  se Svatoplukem Macharem.
 • 00:06:19 S ním má společný
  obdiv k antice a pohanství.
 • 00:06:23 Svědčí o tom
  i jeho tehdejší ilustrační činnost.
 • 00:06:32 Aristofanova Lysistrata.
 • 00:06:44 Píseň písní.
 • 00:07:02 V průběhu prvních 10 pařížských let
  se mění i Kupkův filozofický názor.
 • 00:07:07 Bývalý společník
  vídeňských aristokratů.
 • 00:07:10 Probíjí se nejrůznějšími
  filozoficko-politickými názory.
 • 00:07:34 Z novinářských kreseb se zrodily
  cykly Peníze, Mír a Náboženství.
 • 00:07:40 Tenkrát znamenaly odvážný
  protest proti společenskému řádu.
 • 00:07:48 Také umělecky patří
  k významné etapě Kupkova vývoje.
 • 00:07:52 HUDBA
 • 00:09:11 Dalším velkým dílem z té doby jsou
  ilustrace sociologický zeměpis.
 • 00:09:16 Člověk a země. Dílo velké rozsahem,
  ale i rozmanitostí tématiky.
 • 00:09:23 Při jeho vzniku uplatnil
  Kupka znovu touhu po poznání.
 • 00:09:29 HUDBA
 • 00:09:53 Ruch velkoměsta je
  potřebný pro mladého malíře.
 • 00:09:56 Dychtí po životě
  a všech jeho tajemstvích.
 • 00:09:59 Stává se však překážkou v okamžiku,
  kdy úspěchy přinášejí novou práci.
 • 00:10:04 HUDBA
 • 00:10:36 A tak se Kupka nedlouho potom,
  co se oženil, stěhuje na předměstí.
 • 00:10:41 Do domku, který mu
  zůstane domovem až do smrti.
 • 00:11:04 Hlad po vědění však trvá. Už před
  časem se začal zabývat fyzikou.
 • 00:11:09 A mechanikou.
  Teď poslouchá na Sorboně historii.
 • 00:11:12 Brzy ho zaujme fyziolofie,
  pak biologická laboratoř.
 • 00:11:29 Společností uznávaný kreslíř,
  velký individualista.
 • 00:11:33 Nehlásí se k akademikům
  a současně odmítá avantgardu.
 • 00:11:38 Čech, který téměř
  nemá spojení s vlastí.
 • 00:11:41 Sám o sobě tvrdí, že je vykořeněný.
 • 00:11:45 Tento člověk se stále
  více zavírá před světem.
 • 00:11:49 Získává pověst nespolečenského
  morouse, ale doma pilně pracuje.
 • 00:11:53 Aby splnil svůj sen
  a svérázně pronikl i v malbě.
 • 00:11:59 Na Podzimním salonu 1912
  se objeví jeho 2barevná fuga.
 • 00:12:05 Jako výsledek mnoha studií
  v oblasti abstraktního umění.
 • 00:12:09 HUDBA
 • 00:12:37 V té době ještě mladý Josef Šíma
  jde zpočátku stejnou cestou.
 • 00:12:42 Navštěvuje
  pražskou Akademii výtvarných umění.
 • 00:12:46 Nepodléhá mladé touze po světě.
  Připravuje se na dráhu učitele.
 • 00:12:51 Učitele kreslení,
  kterou kdysi zvolil otec.
 • 00:12:55 Do životních plánů
  však zasáhne 1. světová válka.
 • 00:12:59 Kupku zastihnou válečné
  události na 2. straně fronty.
 • 00:13:03 Nadchne se myšlenkou boje
  za samostatný Československý stát.
 • 00:13:07 A s vášní jemu vlastní
  jí podřídí vše.
 • 00:13:10 Jako dobrovolník cizinecké legie
  bojuje v 1. české četě.
 • 00:13:14 V bitvě u Aisne je raněn.
 • 00:13:17 Z Paříže pomáhá
  organizovat československé legie.
 • 00:13:20 V hodnosti kapitána
  se po válce na čas vrací domů.
 • 00:13:24 Ale znovu spěchá
  do svého ateliéru v Puteaux.
 • 00:13:36 Je sice jmenován
  profesorem na pražské Akademii.
 • 00:13:39 Ale do těchto dveří nikdy nevkročí.
  Pečuje o české stipendisty.
 • 00:13:46 A na dveře jeho ateliéru
  jednou zaklepe i Josef Šíma.
 • 00:13:50 Do Francie přichází z Brna.
 • 00:13:53 Pracoval tam nedlouho jako asistent
  na Vysokém učení technickém.
 • 00:13:58 Oblíbil si jeho
  lesnaté okolí a výlety na Vysočinu.
 • 00:14:02 Brzy poznává, že profese asistenta
  kreslení kříží jeho malířské plány.
 • 00:14:08 A tak jako mnozí před ním
  a po něm se vydává do Francie.
 • 00:14:14 Kupka ho přijímá
  jako syna svého učitele.
 • 00:14:17 Pomáhá mu prosadit se
  v umělecké konkurenci Paříže.
 • 00:14:21 Stejně jako všichni, kdo se chtějí
  prosadit, Šíma kreslí a maluje.
 • 00:14:26 Maluje a kreslí.
 • 00:14:38 Mnohé z těchto obrazů představuje
  Karel Teige v Topičově galerii.
 • 00:14:43 V Praze, na 2 výstavách
  v roce 1923 a 1925.
 • 00:14:48 Skupina Devětsil má
  v Šímovi upřímného spolupracovníka.
 • 00:15:02 Navazuje přátelství
  s Pierrem Jeanem Jouvem.
 • 00:15:06 V jeho ateliéru
  je častým hostem André Breton.
 • 00:15:28 Pak přijde období
  Velké hry /Grand Jeu/.
 • 00:15:32 Tak se nazývá skupina, kde se Šíma
  spojil s přáteli filozofy a básníky
 • 00:15:38 Kritici píší:
 • 00:15:40 Nevšední výtvarný projev usiluje
  uskutečňovat nadskutečné sny.
 • 00:15:45 Vzpomínky a vidiny
  odhmotňovaných předmětů.
 • 00:15:48 HUDBA
 • 00:16:18 V Kupkově ateliéru
  se však také horečně pracuje.
 • 00:16:22 Vystavuje soubor prací.
  Výstavy mají úspěch.
 • 00:16:25 Nevzbudí však světový ohlas,
  po kterém Kupka touží.
 • 00:16:30 HUDBA
 • 00:17:17 V roce 1926 dokončí dřevoryty
  pro 4 příběhy černé a bílé.
 • 00:17:23 A v témže roce dostává
  Řád francouzské čestné legie.
 • 00:17:27 Nedlouho poté začíná Kupka
  podléhat nervovým krizím.
 • 00:17:32 Ty se budou opakovat a poznámenávat
  jeho zatrpklé a samotářské stáří.
 • 00:17:39 Je členem předsednictva
  Abstraction - Création.
 • 00:17:42 Poprvé v životě se
  dostává do spojení s jinými umělci.
 • 00:17:46 O nich je přesvědčen,
  že jdou stejnou cestou jako on.
 • 00:17:49 Ale opakující se nervové krize
  jsou hlubší a častější.
 • 00:17:59 2. světová válka přeruší dílo
  obou umělců. Kupka opouští Paříž.
 • 00:18:05 Šíma se podílí
  na francouzském odboji.
 • 00:18:17 Když se do Evropy vrátí mír, je
  Kupkovi 73 let, ale je pln energie.
 • 00:18:24 V roce 1946
  se dokonce vypravuje do Prahy.
 • 00:18:29 Ale Paříž mu stále není nakloněna.
 • 00:18:33 Poprvé v životě
  uzavírá smlouvu s galerií.
 • 00:18:37 Má výstavu ve Spojených státech.
 • 00:18:39 Slaví 1. úspěchy.
  V červnu 1957 Kupka umírá.
 • 00:18:45 K uznání jeho velkého díla
  dochází až po smrti.
 • 00:18:50 HUDBA
 • 00:19:23 Ještě dlouho po skončení
  2. světové války Šíma malíř mlčel.
 • 00:19:28 A o dění v jeho atelieru
  se veřejnost nic nedozvídala.
 • 00:19:32 Zůstal sám ze skupiny Grand Jeu.
 • 00:19:36 Sám vykladač svého
  světelného pohledu na věci a jevy.
 • 00:19:40 Teprve v roce 1950
  se jeho jméno znovu objevuje.
 • 00:19:46 O Šímovi se hovoří jako o malíři,
  který našel nové kouzlo světla.
 • 00:19:52 Který je mistrem světelného chvění.
 • 00:20:05 V roce 1959 vystavil
  svá plátna v historické Remeši.
 • 00:20:10 Navázal tu nová přátelství.
 • 00:20:12 A našel inspiraci k zatím
  poslednímu velkému dílu.
 • 00:20:28 Vytváří moderně pojaté vitráže pro
  historickou katedrálu sv. Jakuba.
 • 00:20:34 Podle jeho návrhu
  je zhotovuje ateliér v Remeši.
 • 00:20:38 Jde o práci, která je
  rozvržena na mnoho let dopředu.
 • 00:20:42 HUDBA
 • 00:21:06 Umělec, kterým se chlubí Francie
  i Československo. Skromný člověk.
 • 00:21:11 Uchoval si nenápadnost, neokázalost
  příslušníka malého národa.
 • 00:21:16 I houževnatost a píli, jak si je
  osvojil v 1. letech boje o uznání.
 • 00:21:23 HUDBA
 • 00:23:15 František Kupka a Josef Šíma,
  2 velcí umělci, 2 čeští pařížané.
 • 00:23:21 Ne, vlastně 2 pařížští Češi.
 • 00:23:24 Protože ani 1 z nich nezradil svou
  vlast na cestě za slávou a uznáním.
 • 00:23:29 Přispěli k tomu, co kultura dala do
  pokladnice věčných hodnot lidstva.
 • 00:23:36 Skryté titulky: Jitka Cívková
  Česká televize, 2013
 • 00:23:40 .

Související