iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 5. 2008
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

117 hlasů
28950
zhlédnutí

Gejzíry a elixíry

Historie a současnost Mariánských Lázní

39 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Gejzíry a elixíry

 • 00:00:05 Po cestách a cestičkách
  těchto jedinečných lázní
 • 00:00:09 nechodil sice od těch dob
  větší básník,
 • 00:00:12 než byl Goethe,
  ale troufám si tvrdit,
 • 00:00:15 že tu určitě chodila hezčí děvčata,
  než byla jeho Ulrika Levetzowová.
 • 00:00:20 Mariánské Lázně jsou
  nejkrásnější ze všech u nás
 • 00:00:25 a jedny z nejpůvabnějších na světě.
 • 00:00:30 Jako jeden ze statisíců hostí
  a pacientů pospíchám,
 • 00:00:34 abych ze srdce poděkoval všem,
  kteří se tu starali o mé tělo.
 • 00:00:38 Jaroslav Seifert.
 • 00:00:46 Nejstarší osudy tohoto místa
  nejsou známy.
 • 00:00:51 Hraniční hvozd byl neproniknutelnou
  hradbou proti vpádu nepřátel.
 • 00:00:56 Vedly tu jen úzké stezky
  a v okolním pralese
 • 00:01:00 na těžko přístupných místech
  vyvěraly minerální prameny.
 • 00:01:04 Znali je jen dřevorubci a uhlíři.
  Po staletí je užíval venkovský lid,
 • 00:01:10 až vznikla pověst
  o jejich léčivé síle.
 • 00:01:14 A tak se obrázek panny Marie,
  který kdosi přibil
 • 00:01:18 na strom u zřídla,
  ozývá ve jméně budoucího města.
 • 00:01:28 Přátelé, Mariánky jsou
  nádherné město,
 • 00:01:32 posazené do malebné krajiny.
  Veškeré lidské hemžení, práce,
 • 00:01:37 zábava, ale i obyčejné lidské
  lumpárny jsou postavené
 • 00:01:45 na neviditelném skalním podzemí.
  Podzemí pod Mariánkami
 • 00:01:50 je složeno ze žuly.
  Celé Mariánky stojí na žule.
 • 00:01:54 Tady vidíme takový kousek
  posazený do geologického parku
 • 00:01:59 vedle mariánskolázeňského muzea.
 • 00:02:03 Žula je stará neuvěřitelných
  tři sta třicet milionů let.
 • 00:02:08 Po pravdě řečeno já si neumím
  představit ani jeden milion let.
 • 00:02:13 Důležité také je to,
  že žula je prostoupena trhlinami.
 • 00:02:19 Vidíme tady na těchto kamenech
  i daleko větší trhliny.
 • 00:02:24 Tyto trhliny jsou důležité proto,
  že na nich cirkuluje
 • 00:02:29 podzemní voda a plyn.
 • 00:02:32 Ten plyn stoupá
  až ze zemského pláště.
 • 00:02:35 Dokonce jsou tady trhliny
  tak významné,
 • 00:02:38 že když to porovnáme -
  Mariánky posazené do údolí
 • 00:02:42 a horskou hradbu Slavkovského lesa,
  která je 200 až 300 metrů nad námi,
 • 00:02:47 a když si vezmeme
  ten příkrý horský sráz,
 • 00:02:51 na kterém se teď nacházíme,
  tak si uvědomíme,
 • 00:02:55 s jakou ohromnou silou a energií
  s námi cvičí naše Země.
 • 00:03:08 Je tady spousta léčivých pramenů.
 • 00:03:13 Je jich registrovaných mnoho,
  snad stovky.
 • 00:03:19 To jsou divoké prameny,
  ale takových těch hlavních,
 • 00:03:22 které mají jméno,
  je čtyřicet.
 • 00:03:24 Ta voda tady je
  a ta voda tomu musí
 • 00:03:28 dávat určitě energii,
  která tady proudí.
 • 00:03:31 Ta voda obsahuje
  tolik účinných látek,
 • 00:03:34 že určitě má pozitivní efekt.
 • 00:03:41 Země bývá na mnoha místech
  doslova rozstřižena
 • 00:03:44 geologickými nůžkami.
  To je důležité
 • 00:03:47 speciálně pro Mariánky,
  protože těmi puklinami cirkuluje
 • 00:03:51 a hasí si tady doslova
  podzemní voda,
 • 00:03:55 která vynáší z hloubky Země
  ze zemského pláště mnoho plynu,
 • 00:04:00 potkává se se srážkovými vodami,
  které sestupují do Země,
 • 00:04:05 po jánošíkovsku někde vyluhuje
  minerály a do škvír je ukládá.
 • 00:04:10 A proto máme v Mariánkách
  tak pestré složení minerálních vod.
 • 00:04:27 Minerální prameny jsou největším
  a nejbáječnějším bohatstvím
 • 00:04:33 krajiny okolo Mariánských Lázní.
  Těchto drobných minerálních pramenů
 • 00:04:39 je kolem Mariánských Lázní,
  jak my říkáme
 • 00:04:47 v té mariánskolázeňské pramenné
  soustavě, více jak stovka.
 • 00:04:51 Od takovýchto malých drobných
  vývěrů až po velké minerálky,
 • 00:04:55 jako je Ferdinandův nebo Křížový
  pramen v Mariánských Lázních.
 • 00:05:13 Jedná se všechno
  o studené kyselky,
 • 00:05:17 které všechny mají charakter
  výtečné stolní vody.
 • 00:05:22 Nakonec u těch upravených vývěrů
 • 00:05:26 můžete ochutnat při procházkách
  kolem Mariánských Lázní
 • 00:05:32 spoustu minerálních pramenů
  přímo v lese.
 • 00:05:37 Mohu vám říci, že v létě
  je to zcela báječný požitek.
 • 00:05:52 Mají všechny společný vznik
  v této části Chráněné krajinné
 • 00:05:58 oblasti Slavkovský les,
  která také jako jediná
 • 00:06:03 v naší republice byla vyhlášena
  k ochraně minerálních pramenů
 • 00:06:09 a zázemí lázní
  západočeského trojúhelníku.
 • 00:06:14 Opravdu mohu říci,
 • 00:06:17 že minerální prameny
  jsou požehnáním pro tento kraj.
 • 00:06:27 Přitom je zvláštní,
  že každý ten pramen
 • 00:06:30 má poněkud jiné složení,
  že neexistují dva prameny,
 • 00:06:33 které by měly stejné složení.
 • 00:06:35 Jeden může mít Glauberovy soli
  a druhý může mít spoustu vápníku
 • 00:06:39 nebo spoustu hořčíku.
  Jsou to unikátní prameny,
 • 00:06:43 které se pomalu na světě
  nevyskytují.
 • 00:06:46 Vyskytují se v naší oblasti,
  v našem regionu.
 • 00:06:49 Mohu říci
  v našich Mariánských Lázních.
 • 00:07:02 Na Mariánských Lázních
  je velmi zvláštní jedna věc.
 • 00:07:07 Léčba, která tady byla zahájena
  před dvěma sty lety,
 • 00:07:12 kdy tady byly jenom bažiny
  a svým způsobem
 • 00:07:16 jen ojedinělé hotýlky a tak dál,
  se svým způsobem nemění.
 • 00:07:21 Spočívá především v pitné kúře,
  spočívá v koupelích.
 • 00:07:25 To, že máme spoustu
  moderních mašinek,
 • 00:07:29 všelijaké magnety,
  všelijaké elektroléčebné procedury,
 • 00:07:33 všelijaké zábaly
  a že můžeme dát někdy
 • 00:07:36 vířivou koupel a podobně,
  nikdy nenahradí to,
 • 00:07:40 když se člověk může koupat
  v pravé minerální vodě,
 • 00:07:44 která není nijak upravovaná,
  je pouze doplněná teplou vodou
 • 00:07:50 nebo když může pít přímo
  od pramene minerální vodu.
 • 00:07:56 Po celé 16. století probleskují
  zprávy o pokusech získat
 • 00:08:01 sůl z dnešního
  Ferdinandova pramene.
 • 00:08:07 Jde o to, že minerální voda
  je voda, která už nemá,
 • 00:08:11 já nevím, jestli to tak říkat,
  abych nevypadal příliš ezotericky,
 • 00:08:16 v sobě tolik energie,
  protože voda,
 • 00:08:19 která vystupuje ze Země
  a dáte do ní ruce,
 • 00:08:23 tak cítíte, že je živá.
 • 00:08:30 Protože Země, jak jsem říkal,
  je pod Mariánkami rozstřižená
 • 00:08:35 a dochází tady
  k nepřetržitému pohybu ker,
 • 00:08:40 hasí tady podzemní voda
  a probublává plyn,
 • 00:08:48 tak je vidět, že geologické procesy
  jsou pořád ještě v chodu.
 • 00:08:52 Dokonce se dají měřit.
 • 00:08:56 A z toho vyplývá pro nás lidi
  docela velmi dobrá prognóza,
 • 00:09:01 že mariánskolázeňské prameny
  tady zůstanou ještě tak dlouho,
 • 00:09:06 dokud bude probíhat
  to naše lidské hemžení.
 • 00:09:20 Jelikož se domníváme,
  že bychom sobě
 • 00:09:23 a svému českému království
  prokázali nemalý užitek a prospěch,
 • 00:09:27 doporučujeme tobě důrazně
  a žádáme,
 • 00:09:30 abys bezodkladně dal našeho posla
  zavézt k solnému prameni
 • 00:09:34 a nezabraňoval tak příležitosti
  tu věc poznat.
 • 00:09:38 Z tohoto pramene nechť načerpá
  vodu do lahví
 • 00:09:41 a nám ji zašle, abychom ji
  mohli okusit a vyšetřit.
 • 00:09:45 Vykonej tak náš vážný úmysl.
 • 00:09:48 V Praze 27. dubna roku 1528.
  Ferdinand, z Boží milosti král
 • 00:09:53 uherský a český, infant španělský
  a arcivévoda rakouský.
 • 00:10:05 Takovým zvláštním důvodem,
  proč Mariánské Lázně také vznikly
 • 00:10:13 vlastně pozdě, vždyť slavíme letos
  dvě stě let jejich trvání,
 • 00:10:18 také souvisí - i trošku z toho
  vykukují ty minerální prameny.
 • 00:10:22 Ono totiž celé zdejší území,
  které nyní je
 • 00:10:26 Chráněnou krajinnou oblastí
  Slavkovský les,
 • 00:10:30 bývalo před třemi sty lety
  císařskou rezervací na těžbu cínu.
 • 00:10:36 Byla zakázána těžba dřeva
 • 00:10:40 a také se nesměly stavět
  žádné vesnice a osady.
 • 00:10:50 Až pak tepelský klášter vykoupil
  tuto rezervaci
 • 00:10:55 a bylo možno založit
  Mariánské Lázně s minerálkami
 • 00:11:01 v takovémto přírodním stavu
  až na konci 18. století.
 • 00:11:14 Do té doby to byl císařský les
  až do roku 1960,
 • 00:11:19 kdy byl ten název,
  podle mě velmi nešťastně,
 • 00:11:24 změněn na Slavkovský les.
 • 00:11:33 Se vznikem Mariánských Lázní
  je trvale spjato jméno
 • 00:11:38 doktora Nehra.
  Postavil tu první lázeňský dům.
 • 00:11:42 Sledoval působení pramenů
  na nemocné.
 • 00:11:45 Napsal první lékařskou knihu
  o Mariánských Lázních.
 • 00:11:49 Nehrovo úsilí o využití
  léčivých vod čteme v jeho knize
 • 00:11:54 Popis minerálních pramenů
  u Mariánských Lázní
 • 00:11:58 na panství kláštera Teplá
  poblíž obce Úšovice.
 • 00:12:08 Adalbert Danzer,
  zdejší lázeňský lékař,
 • 00:12:12 vzpomínal na svůj první léčebný
  pobyt v roce 1808 takto:
 • 00:12:18 Lázeňské domy byly už dva.
  Ten veliký měl osm malých
 • 00:12:22 a pochmurných jizeb
  se dřevěnými vanami.
 • 00:12:26 Záclony zřídila zvířátka,
  která sice tkala a předla,
 • 00:12:30 ale vůbec nebyla v oblibě.
  Byly tu mnohé paláce,
 • 00:12:34 ale stavěly je vosy.
  A nic jim nestálo v cestě,
 • 00:12:37 aby dorážely na koupajícího se
  ve vaně.
 • 00:12:40 Hamrnický zámeček sloužil k pobytu
  tepelských premonstrátů
 • 00:12:44 při májové kúře.
  Jednoho dne sem jakýsi muž
 • 00:12:48 na káře přivezl
  svého čtyřicetiletého syna,
 • 00:12:52 kterému ochrnuly dolní končetiny.
  Nehr mu předepisuje
 • 00:12:56 koupat zchromlá místa vodou
  z Mariina pramene.
 • 00:13:00 Stav ochrnutého
  se začal zlepšovat.
 • 00:13:02 Po 28 dnech sám bez berlí
  došel k panu opatovi s díky za to,
 • 00:13:08 že se může vrátit zdráv domů.
  To bylo víc, než Nehr očekával.
 • 00:13:13 Opat, překvapený touto událostí,
  rozhodl,
 • 00:13:17 že poblíž Mariina pramene nechá
  podle Nehrova přání postavit
 • 00:13:21 sroubený domek s koupelnami.
 • 00:13:24 Lidé mu říkali Mariánská lázeň,
  Marienbad.
 • 00:13:28 A tak toto malé stavení dalo jméno
  pozdějším světovým lázním.
 • 00:13:35 Proslulost zdejších zřídel rostla.
 • 00:13:38 Netrvalo dlouho
  a každý rok putovalo do celé Evropy
 • 00:13:42 přes dvě stě tisíc džbánků
  s mariánskými vodami.
 • 00:13:46 Doktor Nehr popisuje počátky
  zdejšího lázeňství takto:
 • 00:13:51 Tyto lázně jsou teprve ve zrodu.
  Sem přicházejí především
 • 00:13:56 ti nejchudší, nemocní s dlouholetou
  zanedbanou vadou
 • 00:14:00 nebo též zámožnější,
  ale bez lékařského nálezu
 • 00:14:04 toužící po uzdravení.
  Udílení rad však neposlouchají.
 • 00:14:08 Hned ten, hned onen pramen pijí,
  hned ráno, hned večer užívají
 • 00:14:13 jednou chladnou,
  jednou teplou koupel,
 • 00:14:17 a tak se protloukávají,
  třebaže by jim léčba mohla pomoci.
 • 00:14:22 Jisté je, že mnohá zkrášlení místa
  by nenastala,
 • 00:14:25 kdyby se o to nezasadil sekretář
  opata Karel Reitenberger
 • 00:14:29 svou chvályhodnou horlivostí
  a vytrvalou neúnavností.
 • 00:14:34 Výstavbu nových lázní nelibě nesla
  většina premonstrátů v klášteře.
 • 00:14:39 Obvinili Reitenbergera,
  že jejich peníze utápí
 • 00:14:43 v mariánskolázeňských bažinách.
 • 00:14:48 Když básník Goethe v roce 1820
  poprvé spatřil toto místo
 • 00:14:53 uprostřed bouřlivé výstavby,
  napsal o tom svému synovi:
 • 00:14:59 Bylo mně, jako bych se nacházel
  v severoamerických pustinách.
 • 00:15:04 Plán je šťastný a přitažlivý,
  domy vyrůstající ze základů.
 • 00:15:09 Všechno je živé.
 • 00:15:12 Sotvakdy jsem viděl
  něco tak zajímavého.
 • 00:15:18 Pohledy z té doby překvapují
  vnitřním souladem
 • 00:15:22 a harmonickým sladěním krajiny
  a městské výstavby.
 • 00:15:36 Architektura se tehdy opírala
  o klasické formy.
 • 00:15:43 Vyznačovala se poklidem
  a ladností.
 • 00:16:08 Před uměleckým zahradníkem
  a architektem Václavem Skalníkem
 • 00:16:13 stál těžký úkol - odvodnit bažiny
  a močály, zasypat rokle,
 • 00:16:18 vysázet keře a stromy,
  vybudovat cesty.
 • 00:16:23 Toto dílo, v jehož uskutečnění
  věřil jen málokdo,
 • 00:16:27 je živé již třetí století a
  fascinuje návštěvníky města dodnes.
 • 00:16:33 A tak se Mariánské Lázně
  začaly zvolna rodit
 • 00:16:38 v evropské politické
  a společenské středisko.
 • 00:16:56 Jednoho dne jsem se tady narodil
 • 00:16:58 a jednoho dne tady
  budu chtít umřít.
 • 00:17:02 Nebudu chtít být jinde,
  protože miluji čtyři roční období.
 • 00:17:08 Čtyři roční období umějí snad
  ukázat jenom Mariánské Lázně,
 • 00:17:11 tak jak jsou postaveny.
 • 00:17:15 Je to velmi zvláštní situace,
  kdy procházíte městem,
 • 00:17:20 najednou jste uprostřed města
  a zjistili jste,
 • 00:17:24 že vycházíte vlastně
  zprostředka lesa.
 • 00:17:27 To dodává Mariánkám atmosféru.
 • 00:17:41 Člověk i když hledá cesty,
  hledá peníze, hledá úspěch,
 • 00:17:45 tak najednou se rád zastaví
  a rád se podívá.
 • 00:17:50 Tady zjistí,
  že se dívá na šlehačkový dort,
 • 00:17:54 který ještě nebyl pořádně okušen
  a nebyl tak moc zplundrován
 • 00:17:58 tím spěchem moderní doby.
 • 00:18:08 To si myslím,
  že to je jedna z věcí,
 • 00:18:12 která dává Mariánkám
  svou zvláštní osobitnost
 • 00:18:15 a která sem přitáhla spoustu
  významných lidí,
 • 00:18:18 kteří zde žili, kteří zde tvořili,
  kteří zde odpočívali,
 • 00:18:23 ať už to byli vědci,
  ať to byli básníci.
 • 00:18:27 Tím mám na mysli
  třeba Edisona nebo Goetheho.
 • 00:18:32 Nebo ať už to byla
  spousta dalších celebrit
 • 00:18:36 hereckých nebo spisovatelských.
 • 00:18:40 Zdejší rychtář začal tehdy psát
  "pudlisty?,
 • 00:18:43 seznamy lázeňských hostů
  s uvedením jména, bydliště
 • 00:18:48 a povolání. Počet letních hostů
  v lázních rostl.
 • 00:18:53 V roce 1808 jich bylo osmdesát,
  v roce 1815 již tři sta třicet.
 • 00:19:23 Jan Neruda poznamenal:
 • 00:19:26 Nejmladší ze všech lázní
  posud popisovaných jsou Mariánské.
 • 00:19:31 Nejmladší a nejkrásnější.
 • 00:19:35 Jsou zkrátka šťastnou princeznou
  z bajek.
 • 00:19:39 Mají vše - mládí, krásu,
  velké bohatství, léčivé umění,
 • 00:19:44 příchylnost všech lidí
  a přitom skvoucí řadu ctností.
 • 00:19:50 I ctnost mlčenlivosti.
 • 00:20:56 Mariánské Lázně
  jsou nepopsatelně krásné,
 • 00:21:02 píše Franz Kafka své snoubence
  Felicii.
 • 00:21:05 Krása je tu znásobena tichem,
  prázdnotou
 • 00:21:09 a připraveností přijmout
  vše živoucí.
 • 00:21:31 Léčebné procedury
  a léčebné kúry,
 • 00:21:35 které podáváme, má leckdo,
  ale aby se mohl chlubit
 • 00:21:40 prostředím až takovým,
  to zase hned tak někdo nemá.
 • 00:21:46 Aby se mohl chlubit
  třeba tolika druhy pramenů
 • 00:21:51 nebo tolika druhy léčivých vod,
  které přinášejí úlevu
 • 00:21:56 celému organismu
  a pomáhají ho vyčistit,
 • 00:22:00 to je zase druhá věc.
  To Mariánky dokážou.
 • 00:22:12 Slečno, teď bude poněkud
  nepříjemnější procedura,
 • 00:22:17 leč velmi účinná
  a téměř výhradně lázeňská,
 • 00:22:22 abych tak řekl.
  Budeme do spoušťových bodů
 • 00:22:27 a do míst,
  kde jsou apunkturní body,
 • 00:22:32 aplikovat malé množství
  vřídelního plynu.
 • 00:22:37 Plyn je naprosto čistý.
 • 00:22:40 Obsahuje 99 procent
  kysličníku uhličitého,
 • 00:22:44 leč ve spojení s podkožní vodou
  vytváří lehkou kyselinu,
 • 00:22:50 která potom dráždí
  nervová zakončení,
 • 00:22:54 což působí proti bolesti,
  a na druhou stranu otevírá cévy.
 • 00:22:59 Efekt je velmi dobrý
  a nemá tato procedura
 • 00:23:03 žádnou kontraindikaci.
  Pojedeme podle akupunkturních bodů,
 • 00:23:07 meridiánů a podle spoušťových bodů.
  Abych vám předvedl,
 • 00:23:12 co je to spoušťový bod,
  tak vás zmáčknu, au, asi.
 • 00:23:16 To je přesně spoušťový bod
  šíjového svalstva
 • 00:23:21 a ten ošetříme touto tichou
  metodou, leč poněkud bolestivou.
 • 00:24:05 Některé rašeliny obsahují
  v sobě látky,
 • 00:24:10 které mají aktivitu hormonální,
  takže mají dejme tomu
 • 00:24:16 estrogenní aktivitu.
  Léčba žen,
 • 00:24:20 ať už je to ve Františkových
  Lázních, ale i u nás,
 • 00:24:25 protože peloidy, ty látky,
  ty rašeliny se nalézají
 • 00:24:30 i tady v oblasti
  Mariánských Lázní.
 • 00:24:34 Řekl bych, že ten způsob léčby
  je nenahraditelný.
 • 00:24:41 Můžete léčit hormony,
  ale sami dobře víte,
 • 00:24:45 jak vypadá člověk
  po hormonální léčbě,
 • 00:24:49 jak se mění psychicky,
  jak se mění fyzicky,
 • 00:24:53 jak se mění po stránkách -
  nechci říkat sexuálních.
 • 00:24:58 Ale v zásadě tyto přírodní zdroje,
  které jsou,
 • 00:25:02 existují
  a lidé o nich vědí stovky let.
 • 00:25:13 Proč o nich vědí?
 • 00:25:15 Protože ten účinek tam byl
  a je tam pořád.
 • 00:26:12 Slečno, právě vás očekává
  velmi příjemná procedura.
 • 00:26:17 Připravte se na ni.
  Položte se.
 • 00:26:21 Pro vaši diagnózu
  u vás celulitida nehrozí,
 • 00:26:26 ale pro vaši diagnózu
  je to velmi efektní metoda,
 • 00:26:31 která vám zlepší prokrvení
  v dolních končetinách
 • 00:26:37 a zlepší možnosti rychlejší
  rehabilitace dolních končetin.
 • 00:26:43 Prosím vás pěkně,
  v první fázi
 • 00:26:47 budete cítit trochu chladu,
  když vám budeme napouštět.
 • 00:27:00 Nezlobte se, jedná se pouze
  o fyzikální děj rozpínání se plynu,
 • 00:27:05 ale během krátké chvíle
  budete cítit intenzivní teplo
 • 00:27:10 a intenzivní prokrvení
  v dolních končetinách.
 • 00:27:14 Prosím vás pěkně,
  klesne vám o něco tlak
 • 00:27:18 po této proceduře,
  protože mnoho krve
 • 00:27:22 se přesune z hlavy,
  z centrálního oběhu, do periferie
 • 00:27:27 a tím pádem dojde
  k trochu divnému pocitu v hlavě,
 • 00:27:32 jakoby kroužení,
  pocitu na spaní a podobně.
 • 00:27:37 Klidně mu podlehněte,
  usněte.
 • 00:27:40 Vůbec na ničem teď
  momentálně nezáleží.
 • 00:27:44 Všechno už za vás dělá
  tento pytel nebo tento plyn,
 • 00:27:47 který jsme k vám pustili.
  Prosím vás pěkně,
 • 00:27:50 poté zůstaňte patnáct minut
  v klidu.
 • 00:27:54 To je jediné,
  co bych od vás očekával.
 • 00:28:18 Mariánské Lázně si svého ducha
  zachovaly
 • 00:28:23 a možná i částečně díky tomu,
  že padesátá léta
 • 00:28:28 tady neproběhla tak razantně
  jako třeba v hornických městech
 • 00:28:33 nebo jinde a zůstaly zde domy,
  které dneska,
 • 00:28:38 podívejte se kolem sebe,
  jsou regenerovány,
 • 00:28:42 je jim ponechána atmosféra let,
  kdy vznikaly.
 • 00:28:46 Tím pádem celé Mariánské Lázně
  si zachovávají ducha doby,
 • 00:28:51 ve které vznikly.
 • 00:29:13 Léčivý účinek našich vod
  je známý a dlouhodobě využívaný
 • 00:29:18 a je opodstatněný především v léčbě
 • 00:29:22 traktu ledvinného,
  močového měchýře
 • 00:29:27 související s ukládáním metabolitu
  v organismu,
 • 00:29:32 ať už to jsou soli urátové
  nebo kalciové soli a podobně.
 • 00:29:37 Takže ty účinky pramenů
  jsou právě proto oceňovány.
 • 00:29:43 Leč v Mariánských Lázních
  je tak rozsáhlý sortiment vod,
 • 00:29:47 že jsou tady i prameny,
  které obsahují
 • 00:29:49 velké množství Glauberových solí,
  které pomáhají třeba
 • 00:29:54 i při trávicích potížích,
  nebo třeba Lesní pramen,
 • 00:29:58 který pomáhá při potížích
  s dýchacím traktem.
 • 00:30:20 Je to obrovský sortiment
  a obrovská kapacitní možnost
 • 00:30:24 právě těch vod,
  které jsou využitelné
 • 00:30:28 pro léčbu různých traktů,
  ať už od horního dýchacího
 • 00:30:33 až po ten dolní,
  až po oběhové záležitosti.
 • 00:30:53 Mariánské Lázně neustále
  zůstávají navštěvovány,
 • 00:30:57 neustále jsou vyhledávány
  a řekl bych,
 • 00:31:00 že tvoří v klasickém lázeňském
  trojúhelníku protisměr
 • 00:31:05 třeba Karlovým Varům,
  protože Karlovy Vary
 • 00:31:09 mají třeba termální lázně
  narozdíl od našich minerálních vod.
 • 00:31:13 Je rozdíl mezi termální vodou
  a minerální vodou,
 • 00:31:17 především v teplotě samozřejmě,
  ale také potom v nasycenosti
 • 00:31:21 kysličníkem uhličitým,
  protože ta teplá voda
 • 00:31:24 nemá už potom tolik
  kysličníku uhličitého,
 • 00:31:27 jako ho má ta chladnější voda,
  ta studená.
 • 00:31:30 A právě obsah kysličníku
  uhličitého způsobuje to,
 • 00:31:34 že se zlepšuje prokrvení
  v organismu,
 • 00:31:38 zlepšuje se funkce cév,
  snižuje se tlak, pomáhá srdíčku.
 • 00:32:05 Najednou jdete
  a najednou opravdu máte chvíli
 • 00:32:10 možnost se zamyslet
  sám nad sebou
 • 00:32:14 nebo chvíli zůstat sám sebou
  nebo se najít.
 • 00:32:35 Je zvláštní, že přes celé
  Mariánské Lázně teče potok,
 • 00:32:39 který se jmenuje dokonce Potův,
  takže potok Potův.
 • 00:32:44 On dřív byl schovaný
  a dneska se osvobozuje
 • 00:32:49 a téměř teče volně přes město.
  Město, které nemá svoji řeku,
 • 00:32:54 obvykle nemá ani svého ducha.
  Řeku nemáme,
 • 00:32:58 zato máme krásný potok,
  který je napájen z oblasti Kladska,
 • 00:33:02 takže má spoustu vody
  i v létě.
 • 00:33:22 Je velmi pozitivní,
  že podél celého potoka vede cesta.
 • 00:33:27 Je to zvláštní,
  když se zaposloucháte
 • 00:33:30 do šumění vody a zároveň se díváte.
  Kolem toho potoka žije
 • 00:33:37 spousta drobné zvěře a ptactva
  a podobně.
 • 00:33:42 Pacienti, dneska už se říká
  klienti, ani ne pacient,
 • 00:33:46 všichni sledují
  a všichni vnímají.
 • 00:34:08 Najednou zjistí,
  že když jde rychle,
 • 00:34:12 nestačí se zastavit
  a nestačí vnímat,
 • 00:34:16 že mu spousta věcí utíká.
  Ono to pak někdy přivede
 • 00:34:19 i něco pro ten život celkový,
  že člověk spočine,
 • 00:34:24 nadechne se a nabere sílu k tomu,
  aby mohl pak dál,
 • 00:34:28 leč musí najít v sobě
  tu chvíli klidu,
 • 00:34:32 kdy přijde na to, že jsou věci,
  které jsou důležité v životě,
 • 00:34:36 a jsou věci,
  které jsou méně důležité,
 • 00:34:39 a jsou věci,
  kterých by bylo lépe se zbavit
 • 00:34:43 a třeba přejít na něco jiného.
 • 00:34:58 Člověk musí zastavit, zpomalit
  a rozmyslet si,
 • 00:35:04 kudy vede ta rychlejší cesta,
  dejme tomu, do nebe nebo jinam.
 • 00:35:35 Od prvních zpráv
  o zdejších pramenech
 • 00:35:39 ve Vlastivědě Bohuslava Balbína
  uplynulo několik staletí.
 • 00:35:48 Také jméno profesora Zauschnera,
  který analyzoval zdejší prameny,
 • 00:35:53 upadlo v zapomnění.
 • 00:35:56 Kdyby se tak všichni ti skvělí muži
  mohli vrátit,
 • 00:36:01 poznali by vůbec ještě
  to bažinaté údolí,
 • 00:36:04 do kterého vstoupili
  před dvěma sty lety?
 • 00:36:13 Původní lázeňské domy
  už dávno odnesl čas,
 • 00:36:17 ale zůstalo cosi mnohem cennějšího.
  Schopnost vzdorovat
 • 00:36:22 dravému duchu zisku
  a neztratit původní poslání
 • 00:36:26 tohoto místa, pomáhat trpícím
  a nemocným.
 • 00:36:40 Přesně před dvěma sty lety
  Adalbert Danzer napsal:
 • 00:36:44 Nemohu nalézt slov
  k vylíčení tehdejšího stavu cest.
 • 00:36:48 Jen zřídka bylo možno spatřit
  vznešené oře.
 • 00:36:52 O to častěji tu pádili
  vznešení jeleni.
 • 00:36:56 Přicházeli v noci olizovat sůl
  na kamenech u Křížového pramene.
 • 00:37:01 Krátce řečeno - všude bylo vidět
  velkolepou přírodu,
 • 00:37:06 příjemnou pro krátké pozorování,
 • 00:37:09 za žádnou cenu
  však k dlouhému pobytu.
 • 00:37:20 Mariánské Lázně jsou
  vzácným důkazem toho,
 • 00:37:24 co dnes tak neradi slyšíme.
  Pokud lidský duch překoná
 • 00:37:28 svou zpupnost
  a nebude násilnit přírodu,
 • 00:37:32 dokáže vytvořit vskutku
  nehynoucí dílo.
 • 00:38:02 Tělo odtud odejde,
  ale má duše, ta krásná paní,
 • 00:38:07 bude dlouho a předlouho
  na vše vzpomínat
 • 00:38:11 a procházet se po kolonádě.
  Jaroslav Seifert.
 • 00:39:07 Skryté titulky. Věra Kotlínová
  Česká televize, 2008

Související