iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 12. 2008
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

152 hlasů
33645
zhlédnutí

Letopočty na osm

Dokument sleduje se šlechtici a historiky významné mezníky českých dějin.

119 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

VEČER NA TÉMA... Letopočty na osm

 • 00:00:03 Osmička,
  to je zvláštní úkaz.
 • 00:00:06 Ve stoji spatném je číslem
  mezi sedmičkou a devítkou.
 • 00:00:09 Jakmile však ulehne,
  stává se nekonečnem.
 • 00:00:12 A mít právě osmičku na konci
  tolika významných letopočtů
 • 00:00:16 je zajímavost, která už jistě
  stojí za pozornost.
 • 00:00:22 Osmička, to je číslo,
  které je zajímavé jak kulturně,
 • 00:00:30 tak matematicky.
  Vezměte si jenom ten tvar.
 • 00:00:33 Ten tvar děti znají dřív
  než jeho význam.
 • 00:00:36 To je jediné číslo,
  u kterého děti znají dříve tvar,
 • 00:00:40 než rozumí, co ten tvar
  jako číslice znamená.
 • 00:00:44 V češtině je taková zvláštnost,
  že píšeme osm, říkáme osm.
 • 00:00:50 Když člověk vezme sedmičku,
  tak sedmička je prvočíslo.
 • 00:00:59 Vždycky prvočíslo sedmička
  mělo význam jakési dokonalosti
 • 00:01:04 v mnoha kulturách,
  završenosti.
 • 00:01:07 A ta osmička, která je hned po ní,
  tam je nějaký zlom.
 • 00:01:12 Osmička je číslo složené, ovšem
  není to nejmenší číslo složené.
 • 00:01:18 Nejmenší číslo složené je šestka.
 • 00:01:21 Osmička, to je nejmenší
  netriviální trojmoc.
 • 00:01:25 Kdybychom to zapsali,
  tak je to minimum z množiny
 • 00:01:29 všech en na třetí, kde...
 • 00:01:33 Začínáme stoletím,
  ve kterém jsou osmičky významné
 • 00:01:37 i z pohledu našich panovníků.
  Roku 1158 je Vladislav II.
 • 00:01:42 korunován za druhého českého krále
  a roku 1198 získává
 • 00:01:47 Přemysl Otakar I.
  dědičný královský titul.
 • 00:01:52 Kosmas, první kronikář,
  kterého známe jménem,
 • 00:01:56 však daleko více pozornosti věnoval
  dramatu z října roku 1108.
 • 00:02:10 Byla to velice dramatická doba,
  kdy Vršovci se dostali do konfliktu
 • 00:02:17 s knížetem Svatoplukem.
  Vršovci měli dvě takové lokality,
 • 00:02:21 v kterých sídlili
  jejich stařešinové.
 • 00:02:24 Jedna byla Vraclav,
  kde se v té chvíli zrovna
 • 00:02:27 nacházel Mutina, jeden z předáků,
  a Božej, ten sídlil na Libici.
 • 00:02:31 Vraclav bylo sídlo knížete.
 • 00:02:34 Když slepý Jaromír předával
  knížecí stolec
 • 00:02:37 mladému Břetislavovi,
  vložil mu Kosmas do úst varování.
 • 00:02:41 Ale oněch tam, kdož jsou Vršovci,
  našeho rodu domácí nepřátelé,
 • 00:02:45 střez se jako zabláceného kola
  a vyhýbej se spolku s nimi,
 • 00:02:49 protože nikdy nám nebyli věrni.
 • 00:02:52 Jaromíra kdysi Vršovci ponížili
  a pak způsobili,
 • 00:02:55 že jej dal bratr Oldřich
  oslepit.
 • 00:02:58 Nakonec i sám stařec zahynul
  na záchodě,
 • 00:03:01 potupně proklán kopím Vršovce
  Kochana.
 • 00:03:05 Podle Kosmy je třeba Vršovce hledat
  za téměř každou špatností,
 • 00:03:09 která se v českých dějinách
  stala.
 • 00:03:13 Z jeho líčení je možno odvodit,
  že Vršovci se střetli
 • 00:03:17 už se svatým Vojtěchem,
  když se snažil poskytnout
 • 00:03:20 azyl cizoložnici,
  která hledala ochranu
 • 00:03:23 v kostele před příslušníky rodu
  jejího muže.
 • 00:03:26 Mstitelé však nerespektovali
  posvátné území chrámu.
 • 00:03:31 Ženu vyvlekli z kostela a zabili.
  Snad to měli být právě Vršovci.
 • 00:03:43 Nicméně příslušníkům tohoto rodu
  je přičítáno i vyvraždění
 • 00:03:48 Slavníkovců na Libici,
  ke kterému došlo 28. září 995.
 • 00:03:53 Oficiálně zde vystupují
  útočící Přemyslovci
 • 00:03:57 a bránící se Slavníkovci.
 • 00:04:00 Za Přemyslovce prý měli vést
  útok opět Vršovci.
 • 00:04:05 Proč vlastně k těm událostem
  došlo?
 • 00:04:09 Kníže Svatopluk, který se krátce
  předtím zmocnil násilně vlády,
 • 00:04:14 měl své, dalo by se říci,
  spojenecké povinnosti
 • 00:04:19 vůči tehdejšímu římskoněmeckému
  panovníkovi.
 • 00:04:23 Stále pobýval na válečných
  výpravách v Polsku nebo v Uhrách
 • 00:04:28 a správcovstvím země pověřil
  dva své oblíbence.
 • 00:04:33 Byli to předáci, jakýsi Vacek
  a potom Vršovec Mutina.
 • 00:04:38 Jelikož zrovna Svatopluk
  se nacházel v Uhrách
 • 00:04:43 a útočili ze severu Poláci
  a české vojsko nebylo příliš
 • 00:04:48 úspěšné, tak ten Vacek ponoukl
  Svatopluka v tom smyslu,
 • 00:04:53 že Mutina zradil,
  že se dal na stranu nepřátel,
 • 00:04:57 že se spojil s vyhnaným knížetem
  Bořivojem II.
 • 00:05:02 Proto se tedy Svatopluk
  rychle vrátil do Čech
 • 00:05:06 a právě Vraclav se stala místem,
  kde došlo k setkání knížete
 • 00:05:11 rozčíleného vršovskou údajnou
  zradou, patrně zrada to nebyla.
 • 00:05:18 Vévoda křepce vstoupiv mezi ně
  z židle u kamen uprostranil
 • 00:05:22 konečně dlouho zadrženému vzteku
  svému.
 • 00:05:26 Řečí nad prsk ohnivou a soptící
  veškerou nenávist i pomstu,
 • 00:05:30 která sžírala útroby jeho,
  líčil netoliko nevěru
 • 00:05:34 Mutiny samého, ale všecky zrady
  a všecky zločiny,
 • 00:05:38 kterých celý rod jeho nad paměť
  lidskou prý se dopustil
 • 00:05:43 proti zemi
  i proti panujícímu domu Přemyslovu.
 • 00:05:47 A skončil tím, že kázal je vyhubiti
  všecky do kořene.
 • 00:05:53 Mutina byl na Vraclavi zabit.
 • 00:05:56 Byli tam zabiti i další příslušníci
  tohoto rodu.
 • 00:05:59 Kronikář Kosmas připomíná
  Vnislava, Domašu,
 • 00:06:02 potom jakéhosi Naušu,
  který sice Vršovcem nebyl,
 • 00:06:06 chtěl se zachránit,
  prozradila ho červená suknice,
 • 00:06:10 byl vykleštěn a oslepen.
  To byla obvyklá pomsta v té době.
 • 00:06:15 Shluk rozvášněných bojovníků potom
  dostal pokyn od knížete,
 • 00:06:20 ať to zlořečené plémě
  vyhladí docela.
 • 00:06:28 Jak se Vršovci na Libici dostali,
  nevíme,
 • 00:06:32 patrně tou svojí zásluhou
  o likvidaci Slavníkovců.
 • 00:06:36 Prostě ve 12. století
  nebo na počátku 12. století
 • 00:06:40 zde seděli a bylo to
  jejich ústřední sídlo.
 • 00:06:44 Zase to popisuje Kosmas,
  jak Božej zasedal k jídlu
 • 00:06:49 se svým synem Bořutem
  a dalšími příslušníky rodu
 • 00:06:53 a viděl jakýsi shluk lidí,
  který se blíží směrem k Libici.
 • 00:06:58 Kde je zhruba východ?
  Kde je sluníčko?
 • 00:07:02 Já si to najdu.
 • 00:07:04 Tam je východ.
 • 00:07:07 Přicházeli samozřejmě od východu,
  ze směru od vraclavského hradiště.
 • 00:07:12 Božej měl dát příkaz,
  aby byly otevřeny brány
 • 00:07:16 libického hradiska,
  a vtom ta skupina vtrhla.
 • 00:07:20 Vyčetla opět Vršovcům jejich hříchy
  a začala druhá fáze vraždění.
 • 00:07:26 Pak ještě vše pokračovalo v Praze.
 • 00:07:30 Na Petříně byli další Vršovci
  stínáni.
 • 00:07:33 Dokonce malí chlapci,
  synové Mutiny, byli,
 • 00:07:37 jak Kosmas doslova píše,
  zaříznuti jako malí vepříci.
 • 00:07:45 Náš nejstarší kronikář chtěl
  zřejmě ve svém díle obhájit
 • 00:07:50 českého knížete
  a vylepšit pověst Čech.
 • 00:07:54 Svatopluka sice rád neměl,
  ale k tomu,
 • 00:07:57 aby přece jen nějak vysvětlil
  jeho strašlivý čin,
 • 00:08:00 musel vytvořit umělý obraz Vršovců
  jako dědičných nepřátel celé země.
 • 00:08:06 Tak tedy asi vznikli
  Kosmovi ďáblové.
 • 00:08:10 To vraždění na Vraclavi, na Libici
  a potom i v Praze,
 • 00:08:14 to bylo patrně i na Kosmu moc.
  Velice realisticky popisuje
 • 00:08:19 likvidaci malých hochů
  a sám k tomu přidává
 • 00:08:24 i nějaká slova,
  která naznačují,
 • 00:08:27 že to bylo přece jenom
  i na současníky přespříliš.
 • 00:08:31 Vyvraždění celého jednoho rodu
  včetně malých dětí,
 • 00:08:36 to není právě laskavý úvod našeho
  putování osmičkovými dějinami.
 • 00:08:47 Tím vlastně definitivně
  poslední mocný odpůrce
 • 00:08:51 Přemyslovců byl zlikvidován.
  Jednota českého státu tím zaručena.
 • 00:08:56 K návratu do dávné historie
  jsme přizvali zástupce
 • 00:09:00 našich nejstarších
  šlechtických rodů.
 • 00:09:03 Jejich přímí předkové
  prokazatelně byli svědky,
 • 00:09:07 ne-li přímými aktéry
  významných dějinných událostí.
 • 00:09:14 Tady jsem a sice to je...
 • 00:09:20 Od něj pocházíme.
 • 00:09:24 Waldsteinové jsou
  staročeská rodina.
 • 00:09:30 Pocházíme z hradu u Turnova,
  který naši předkové nechali
 • 00:09:33 postavit v druhé polovině
  13. století.
 • 00:09:43 Poprvé se jméno Czernin objevuje
  v roce 1115.
 • 00:09:47 Tam je Czernin jmenovaný
  jako jeden ze zakladatelů,
 • 00:09:51 dneska by se mohlo říci sponzorů,
  kláštera Kladrub.
 • 00:09:56 Naše rodové heslo
  je strašně staré.
 • 00:10:00 Latinsky nescit occasum,
  tedy přeloženo nezná západu.
 • 00:10:06 Míněna je ta hvězda erbovní,
  ta osmihranná hvězda šternberská,
 • 00:10:16 která údajně nezná západu.
 • 00:10:17 Prvního Kinského tady máme.
 • 00:10:28 Ten se jmenoval Martin,
  jak krásné jméno.
 • 00:10:32 Následně po něm Protivec
  a ten Martin se narodil 9. 9. 1209.
 • 00:10:44 Trojmoc. Ve spoustě jazyků
  se trojmoc řekne krychle.
 • 00:10:49 A zase to není náhoda.
  Podívejte se,
 • 00:10:52 když nakreslím krychli,
  ona má osm vrcholů.
 • 00:11:04 Vstupujeme do 13. století.
  Na trůn právě usedl panovník,
 • 00:11:08 který byl jako druhorozený syn
  Václava I. původně předurčen
 • 00:11:13 pro stav duchovní -
  Přemysl Otakar II.
 • 00:11:20 Králi, jsou tu vyslanci
  samotného Svatého otce
 • 00:11:25 a přinášejí ti radostnou zprávu.
  Říšská knížata se sjíždějí do Cách,
 • 00:11:30 aby tě provolala
  nejvyšším vladařem.
 • 00:11:34 Vzkaž do Cách, že mi stačí
  čistý štít rytíře,
 • 00:11:39 který si vládu nezasloužil.
 • 00:11:44 Bože, ochraňuj našeho Přemysla.
 • 00:11:59 Půjdeme na sever.
 • 00:12:02 Panovník odjíždí
  na křížovou výpravu do Pruska.
 • 00:12:06 Založí tam slavné město Královec,
  to je dnešní Kaliningrad.
 • 00:12:10 Do rozhodující bitvy zbývá
  ještě celých 23 let.
 • 00:12:15 Aby měl oporu proti šlechtě,
  přál rozvoji měst.
 • 00:12:20 Ucházel se i o císařskou korunu.
  Jeho nepřátelé
 • 00:12:24 zákulisními intrikami prosadili
  Rudolfa Habsburského.
 • 00:12:29 Protože Přemysl Otakar II. neuznal
  Rudolfa, dal ho papež do klatby.
 • 00:12:35 Konflikt spěl k válce.
  Vypověděl ji Rudolf.
 • 00:12:40 Přemysl Otakar II.
  byl zkušený panovník i válečník.
 • 00:12:45 Ale v rozhodující chvíli
  zůstal zcela opuštěn.
 • 00:12:50 Cizí šlechta ho nepodporovala
  a domácí ho zradila.
 • 00:12:56 Dva takoví nejčastěji zmiňovaní
  zrádci jsou Záviš z Falkenštejna
 • 00:13:01 a Milota z Dědic. Milota z Dědic,
  který velel jednomu z významných
 • 00:13:08 šiků Otakarova vojska,
  rozhodně zrádcem nebyl,
 • 00:13:11 protože veškerá jeho politická
  činnost před i po bitvě
 • 00:13:14 na Moravském poli svědčí o tom,
  že zradu můžeme vyloučit.
 • 00:13:17 V případě Záviše z Falkenštejna
  je to spíš záležitost
 • 00:13:20 pozdější literární tradice,
  protože Záviš byl považován
 • 00:13:24 za jednoho z oslnivých rytířů.
  Jeho pletky s královnou Kunhutou,
 • 00:13:28 vdovou po Otakarovi, jsou známé.
  Zároveň byl v čele
 • 00:13:31 vítkovského rodu,
  který se proti Přemyslu Otakarovi
 • 00:13:34 skutečně bouřil.
  Ovšem Záviš z Falkenštejna tady
 • 00:13:37 na Moravském poli nebyl,
  a tudíž i zrada,
 • 00:13:40 která by nastala přímo tady,
  je nesmysl.
 • 00:13:43 V případě, že středověký šlechtic
  se dopustil zrady,
 • 00:13:46 znamenalo to naprosté vyoutování
  celého jeho rodu
 • 00:13:50 ze šlechtického společenství.
  Zrada byla jedním
 • 00:13:54 z nejtěžších zločinů
  tehdejší doby,
 • 00:13:57 a proto kdyby býval některý
  ze jmenovaných šlechticů zradil,
 • 00:14:00 určitě by to muselo výrazně
  postihnout celý jeho rod.
 • 00:14:04 Nacházíme se mezi vesnicemi
  Jedenspeigen na severu
 • 00:14:10 a Dürnkrut na jihu, kde se
  odehrála 26. srpna 1278 bitva
 • 00:14:15 mezi králem Přemyslem Otakarem II.
  a Rudolfem I. Habsburským.
 • 00:14:19 Byla to bitva, která rozhodla
  o budoucím směřování dějin
 • 00:14:25 střední Evropy, především proto,
  že český panovník zde padl.
 • 00:14:30 To byl král, který ještě nosil
  plným právem korunu.
 • 00:14:36 To znamená první na bojišti
  a taky padl.
 • 00:14:39 Potom později království
  už skoro ztratilo význam,
 • 00:14:42 protože později král už byl
  někde na vyvýšeném místě
 • 00:14:46 a jenom pozoroval,
  jak ostatní bojují.
 • 00:14:49 Ale Přemysl Otakar II. byl ještě
  opravdu takový pravý rytířský král.
 • 00:14:55 Dnes nám tady poněkud fouká,
  je trošku zima,
 • 00:14:58 ale vzhledem k tomu,
  že středověká vojska válčila
 • 00:15:01 obvykle v létě, tak srpnové počasí
  tady vypadá úplně jinak.
 • 00:15:05 Krajina je vyprahlá,
  vzduch se tady tetelí,
 • 00:15:08 protože teplota místy dosahuje
  přes 30 stupňů.
 • 00:15:12 Je problematické tady
  vůbec pobývat, natož bojovat.
 • 00:15:16 Představte si dvě vojska,
  která se tady na planině střetnou,
 • 00:15:20 víří oblaka prachu, nastane tady
  změť koňů a lidských těl.
 • 00:15:24 Těžko se potom v takové situaci
  orientujete,
 • 00:15:27 zvlášť když nemůžete pořádně
  dýchat a příšerně se potíte
 • 00:15:31 ve zbroji, která může vážit
  několik desítek kilogramů.
 • 00:15:35 Otázka, proč si Přemysl Otakar
  s Rudolfem vybrali právě lokalitu
 • 00:15:41 Moravského pole, je jasná.
  Středověká bitva,
 • 00:15:45 pokud jste ji měli vést
  tradičním způsobem,
 • 00:15:49 to znamená srážkou šiků
  těžkooděnců,
 • 00:15:52 potřebovala značný prostor
  a rovinu,
 • 00:15:55 protože obě vojska se proti sobě
  rozjížděla z dvoukilometrové
 • 00:15:59 vzdálenosti. Po kilometru trysku
  dosáhl kůň s jezdcem plné síly
 • 00:16:04 a mohl protivníka opravdu silně
  zasáhnout.
 • 00:16:07 Jenom pro ilustraci, kůň,
  který vážil mezi 600 a 800 kg,
 • 00:16:12 plus jezdec, který s celou zbrojí,
  sedlem a výstrojí mohl vážit
 • 00:16:16 kolem 150 kil, tvoří údernou
  jednotku v síle téměř jedné tuny.
 • 00:16:21 To znamená, když se vám třeba
  pouhých šedesát jezdců rozjede,
 • 00:16:26 tak to je lavina, která smete
  všechno, co stojí před ní.
 • 00:16:31 Domnělý Šternberk v bitvě bojoval
  na straně Přemysla Otakara II.
 • 00:16:39 Myslím, že nepadl,
  že se nějak z toho dostal.
 • 00:16:43 To přesně nevím.
  Taky je obtížné v té době
 • 00:16:47 rozlišovat historicky doložená
  fakta od hrdinných pověstí.
 • 00:16:53 Podle tehdejších taktických zásad
  se vojsko dělilo do tří šiků,
 • 00:16:57 přičemž v momentě,
  kdy panovník zasáhl do bitvy,
 • 00:17:01 už neměl šanci s tím nic dělat.
  Přemysl Otakar se postavil
 • 00:17:04 do druhého šiku a doufal,
  že jeho těžká jízda bitvu rozhodne.
 • 00:17:09 Rudolf, jelikož byl
  téměř o generaci starší,
 • 00:17:13 Přemyslovi bylo 45 let v té době,
  Rudolfovi 60 let,
 • 00:17:17 si ponechal možnost změnit
  takticky ještě něco až do konce
 • 00:17:21 bitvy a zasáhl až ve třetím šiku.
  Výsledek bitvy byl do značné míry
 • 00:17:25 ovlivněn tím, že Rudolf
  před bitvou vyčlenil záložní oddíl,
 • 00:17:29 který skryl na západě
  za tuto vyvýšeninu.
 • 00:17:33 Tento oddíl v rozhodujícím
  okamžiku, kdy se fronta
 • 00:17:37 po všelijakých posunech ocitla
  zhruba uprostřed
 • 00:17:40 čtyřkilometrové dráhy
  mezi oběma vesnicemi,
 • 00:17:43 od západu zaútočil do boku
  a do týla Otakarova vojska
 • 00:17:47 a vnesl do jeho řad takový zmatek,
  že se vojsko začalo rozpadat.
 • 00:17:51 Zmatek vystupňoval
  ještě pokřik nepřítele.
 • 00:17:54 Rudolfova vojska křičela utíkají,
  utíkají a tím bylo dokonáno vše.
 • 00:17:58 Ty starobylé rytířské ctnosti
  asi už nebyly plně uznány.
 • 00:18:07 Jinak by nebylo možné,
  že se za zády českých bojovníků
 • 00:18:11 v nějaké jámě schoval
  asi maďarský houf,
 • 00:18:16 který pak zezadu české bojovníky
  mohl přepadnout.
 • 00:18:21 Zdali se zúčastnili Kinští?
  Historicky o tom není známo nic.
 • 00:18:28 Zdali tam byli nebo nebyli,
  bůh ví, ale pokud tam byli,
 • 00:18:33 tak musím možná s hanbou připustit,
  že byli na té straně,
 • 00:18:37 co utekla,
  protože jsme tady až doteď.
 • 00:18:40 Přemyslova smrt, která do dneška
  je obestřena tajemstvím,
 • 00:18:43 protože není úplně prokázáno,
  kdo a jak Otakara zabil,
 • 00:18:47 byla dosti katastrofální
  pro další vývoj českého království,
 • 00:18:51 jelikož dědic Václav byl nezletilý
  a jediný politický momentálně dědic
 • 00:18:56 Otakarův, ovšem nelegitimní,
  byl Mikuláš Opavský,
 • 00:19:00 jeho levoboček,
  a ten byl v uherském zajetí,
 • 00:19:03 takže situace českého království
  byla velice problematická.
 • 00:19:06 Moravu obsadil Rudolf.
 • 00:19:08 Čechy se dostaly do správy
  Oty Braniborského.
 • 00:19:11 Ale běda nám,
  že mezi Čechy tolik odpadlíků.
 • 00:19:19 Braniboři jsou v Čechách.
 • 00:19:22 Královna Kunhuta dokonce sama
  pozvala Otu Braniborského,
 • 00:19:26 aby se po smrti svého
  přemyslovského strýce chopil
 • 00:19:30 správy v Čechách a poručnictví
  nad jeho synem Václavem.
 • 00:19:35 Po české zemi bude veta.
 • 00:19:44 Rychlý posel právě přináší zprávu,
 • 00:19:47 že Ota Braniborský
  kralevice Václava uvěznil.
 • 00:19:56 Od dědiny k dědině jako vlci
  běhají braniborští žoldnéřové.
 • 00:20:02 Chrámy loupí, kláštery drancují,
  děti, starce, ženy vyvražďují.
 • 00:20:10 Ladem leží naše role
 • 00:20:15 nevinnou krví skropená.
 • 00:20:24 A naše krásná země česká
 • 00:20:34 na pustý klesá suchopár.
 • 00:20:44 Úloha žen, to je hezká otázka.
  Na bitevním poli neměly co dělat.
 • 00:20:50 Manželky panovníků se měly starat
  o výchovu synů,
 • 00:20:54 především o výchovu dětí
  a v případě úmrtí krále
 • 00:20:58 o budoucí politické směřování
  státu,
 • 00:21:01 tedy o zajištění kontinuity
  vlády.
 • 00:21:04 V případě královny Kunhuty,
  Otakarovy vdovy,
 • 00:21:07 to byla především péče
  o Václava II. jako následníka.
 • 00:21:10 Je fakt, že Kunhuta se pro to
  snažila dělat maximum.
 • 00:21:14 Ovšem nároky na královskou vdovu
  byly neméně velké.
 • 00:21:20 Musela být velmi ctnostná,
  neměla, pokud možno,
 • 00:21:24 podléhat žádným vlastním citům,
  a proto Kunhutin románek
 • 00:21:28 se Závišem z Falkenštejna byl
  optikou tehdejšího společenství
 • 00:21:32 šlechtictva považován
  za velice nepřípustný,
 • 00:21:35 za něco, co překračuje
  tehdejší meze stanovené morálkou.
 • 00:21:40 Bitva na Moravském poli patřila
  jistě k nejvýznamnějším
 • 00:21:44 v celých našich dějinách.
  Kdo ví, jak by dnes vypadala
 • 00:21:48 mapa Evropy, kdyby tenkrát zvítězil
  král železný a zlatý.
 • 00:21:54 Osmička,
  to je nejmenší možný řád.
 • 00:21:58 Osmička, to je taky nejmenší
  možný řád ze všech grup,
 • 00:22:03 kde G je nekomutativní,
  ale pro řád osm
 • 00:22:08 to není jediná taková grupa.
  Druhá taková grupa,
 • 00:22:13 to je grupa dihedrální.
  Tu snadno zkonstruujeme
 • 00:22:18 jako symetrie čtverce,
  značí se dé osm.
 • 00:22:26 Je mu teprve 18 let
  a v této chvíli má za sebou
 • 00:22:30 namáhavou cestu z Itálie.
  Jeho otec Jan Lucemburský
 • 00:22:35 ho po dlouhém naléhání
  české šlechty konečně pověřil
 • 00:22:39 správou Čech a Moravy.
  Přetěžký úkol.
 • 00:22:43 Země je očividně
  až příliš zanedbaná.
 • 00:22:47 Jsme v Čechách, milosti.
 • 00:22:50 Vidíte sami, byl to šok.
 • 00:22:52 Karel IV. byl člověk
  velmi koncepční.
 • 00:22:58 Měl všechno připravené,
  naplánované, promyšlené
 • 00:23:02 několik let dopředu
  a právě v letech 1347 až 1348
 • 00:23:06 měl dostatek času,
  aby mohl své koncepce uskutečňovat.
 • 00:23:11 8. března 1348 vydává zakládací
  listiny Nového Města pražského,
 • 00:23:17 které obsáhne plochu 360 hektarů,
  to znamená,
 • 00:23:22 že pravobřežní Praha
  se třikrát zvětší.
 • 00:23:29 Nové Město citlivě navazovalo
  na Staré neboli Větší Město.
 • 00:23:35 Spojovalo dva pražské hrady,
  historický Vyšehrad
 • 00:23:39 a hrad svatého Václava.
  Zapojila do své struktury
 • 00:23:43 zbytky starších osad
  včetně jejich duchovních center.
 • 00:23:47 Ulice Nového Města navazovaly
  na brány ve věnci Hradeb
 • 00:23:51 a Příkopů Města Starého.
  Hranice mezi oběma městy
 • 00:23:55 probíhaly v místech dnešních ulic
  Národní, 28. října, Na Příkopech
 • 00:24:00 a Revoluční. Obyvatelé Nového Města
  dostávali vyměřené parcely
 • 00:24:05 sice zdarma, ale měli povinnost
  vybudovat si dům z kamene
 • 00:24:10 nebo cihel do 18 měsíců.
  Ze Starého Města se sem vystěhovala
 • 00:24:15 všechna hlučná či jinak rušivá
  řemesla.
 • 00:24:20 Městský půdorys byl uspořádán
  do tří hlavních částí.
 • 00:24:24 Páteří střední části města se stalo
  dlouhé pravidelné prostranství
 • 00:24:29 Koňského trhu ve středu města.
  Jižní části vévodil rozlehlý
 • 00:24:34 pravidelný prostor
  Dobytčího trhu.
 • 00:24:38 Osou jeho severní části byla
  důležitá cesta na Kutnou Horu.
 • 00:24:43 Třetím hlavním tržištěm
  byl Senný trh.
 • 00:24:53 Tvůrce městského půdorysu byl
  patrně obeznámen
 • 00:24:57 s pokyny k zakládání měst.
  Pomyslným modelem byla vize
 • 00:25:02 nebeského Jeruzaléma popsaného
  ve Zjevení svatého Jana.
 • 00:25:06 Navržený projekt se prolínal
  s ideálním obrazem,
 • 00:25:10 který vtiskl městu
  jeho duchovní rozměr.
 • 00:25:15 Hradby Nového Města byly postaveny
  v první fázi jeho výstavby
 • 00:25:20 v letech 1348 až 1350.
  Od Vyšehradu běžel jejich pás
 • 00:25:25 přes údolí Botiče na Karlov
  a od Karlova až k severnímu ohybu
 • 00:25:30 řeky s velkými ostrovy.
  Tento pás hradeb,
 • 00:25:34 dlouhý zhruba tři a půl kilometru,
  tvořila hradební zeď 6 metrů vysoká
 • 00:25:39 a dva až tři metry silná,
  zesílená čtyřhrannými věžemi,
 • 00:25:44 doprovázená příkopem a valem.
 • 00:25:47 Nejkrásnější pohled na hradební pás
  je z Vyšehradu.
 • 00:25:55 Jinak Nové Město bylo projektováno
  úplně fantasticky
 • 00:26:01 i z dnešního pohledu.
  Bohužel urbanistu, architekta,
 • 00:26:06 který byl génius,
  neznáme jménem,
 • 00:26:09 ale síť ulic,
  jak jsou projektovány,
 • 00:26:13 ta pravidelná šířka ulic,
  které dosahují až 25 metrů
 • 00:26:18 v případě Ječné ulice,
  takže ještě ve 20. století
 • 00:26:22 mohou sloužit jak pro tramvaje,
  tak pro autobusy
 • 00:26:26 a pro automobilovou dopravu,
  o které se tehdy ještě nevědělo,
 • 00:26:31 tak to je vlastně něco úžasného.
 • 00:26:37 V roce 1348 bylo Karlovi IV.
  32 let.
 • 00:26:42 Narodil se 14. května,
  takže dá se říci,
 • 00:26:47 že všechny zakládací akty prováděl
  krátce před svými 32. narozeninami.
 • 00:26:52 On byl z pohledu středověku
  v naprosto nejlepším věku,
 • 00:26:57 kdy byl muž na vrcholu sil,
  měl dostatek zkušeností,
 • 00:27:02 a navíc Karel IV. byl
  vzdělaný člověk
 • 00:27:07 a opravdu od svého dětského věku
  po vzdělání toužil.
 • 00:27:17 Z kralevice Karla vyrostl muž
  vzdělaný, hovořící čtyřmi jazyky,
 • 00:27:22 nadaný diplomat, schopný voják,
  tvořivý budovatel říše,
 • 00:27:27 který pro své zásluhy byl nazván
  Otcem vlasti.
 • 00:27:32 Když se Karel IV. rozhodl učinit
  z Prahy své sídelní město
 • 00:27:36 a hlavní město říše, usiloval
  i o zřízení vysokého učení.
 • 00:27:42 Věděl, že jeho stát může být
  úspěšný pouze tehdy,
 • 00:27:47 bude-li se opírat o vzdělané lidi.
 • 00:27:52 7. dubna 1348 Karel IV. vydal
  svou slavnou zakládací listinu
 • 00:27:57 pražského vysokého učení,
  v níž se také říká,
 • 00:28:02 že má sloužit všem, ale především
  obyvatelům českého státu,
 • 00:28:08 aby nacházeli stůl vědění
  prostřený doma
 • 00:28:13 a nemuseli se za poznatky
  ubírat do ciziny.
 • 00:28:18 To znamená, že mohl přijít
  na univerzitu studovat kdokoliv,
 • 00:28:23 kdo uměl latinsky a složil
  příslušný poplatek,
 • 00:28:28 ovšem už tehdy na základě
  odpřisáhnutí chudoby byl
 • 00:28:33 poplatek chudým zájemcům odpuštěn,
  takže už tehdy vzdělání bylo
 • 00:28:39 tímto způsobem podporováno
  i samotnou hlavou státu.
 • 00:28:47 To byl ohromný počin,
  protože to byla první univerzita
 • 00:28:52 severně od Alp, to byla
  samozřejmě císařská univerzita.
 • 00:28:59 To si musíme uvědomit.
 • 00:29:02 Po celé 19. i 20. století
  se prali Němci a Češi v Čechách,
 • 00:29:07 jestli to bude německá
  nebo česká univerzita.
 • 00:29:11 To je uvažování, které nepočítá
  s myšlením středověku.
 • 00:29:16 Taky ještě do 18. století
  vyučovala latinsky
 • 00:29:20 jako všechny univerzity.
 • 00:29:28 On nebyl rytíř jako jiní
  uprostřed vřavy zápasů.
 • 00:29:33 Měl vše, co muže mužem činí.
  On nebyl rytíř jako jiní.
 • 00:29:38 Měl víc,
  měl smysl pro krásu.
 • 00:29:45 On nebyl rytíř jako jiní,
  nehledal v boji svatozář.
 • 00:29:50 Měl vše, co muže mužem činí.
  Dal této zemi víc než jiní.
 • 00:29:56 Gotickou duši,
  nejen tvář.
 • 00:30:10 Založení hradu Karlštejna bývá
  tradičně spojováno
 • 00:30:14 s datem 10. června 1348,
  ale celý problém tkví v tom,
 • 00:30:18 že tato zpráva je obsažena
  až v kronice Václava Hájka
 • 00:30:23 z Libočan, která byla dopsána
  v roce 1538,
 • 00:30:27 takže je to skoro 200 let.
  Stavebně-historické průzkumy
 • 00:30:32 ukazují, že Karlštejn je možná
  o nějaký rok starší,
 • 00:30:36 takže datum založení Karlštejna
  v roce 1348
 • 00:30:40 nemůžeme považovat za bezpečné.
 • 00:30:53 Zda měl pro Karla IV. právě
  rok 1348 nějaký zvláštní význam,
 • 00:30:59 nevíme, ale faktem je,
  že 14. století mystice
 • 00:31:04 a symbolice čísel přikládalo
  mimořádnou důležitost.
 • 00:31:12 Ve 14. století rok 1348 patří
  mezi top letopočty, to je nesporné.
 • 00:31:17 Kdybychom se podívali,
  jaká ještě léta zakončená osmičkou
 • 00:31:23 ve 14. století hrála roli,
  tak se mi okamžitě vybaví rok 1378.
 • 00:31:39 Moje Čechy nezahynou,
  oheň je nespálí.
 • 00:31:45 A meč je nezničí
  a budou trvalejší kamenné.
 • 00:31:50 Amen.
 • 00:31:54 Ještě mi něco vypravuj
  o mém panování.
 • 00:32:04 Léta Páně 1333 pan Karel,
  prvorozený syn českého krále Jana,
 • 00:32:10 vstoupil do svého dědičného
  království a nalezl je
 • 00:32:17 ve stavu žalostném.
  I panoval pak po dlouhou řadu let
 • 00:32:24 a zemi zvelebil
  a lidé ho měli rádi.
 • 00:32:29 Když umíral, želeli ho Čechové
  a nazvali ho Otcem vlasti.
 • 00:32:38 A Otec vlasti, to je panovník,
  který když posléze svou zemi
 • 00:32:44 opouští, ona může žít
  i bez něho.
 • 00:32:51 A Čechy?
 • 00:32:56 Čechy...
 • 00:32:58 Mohly žít i bez něho.
 • 00:33:06 Z čehož on umíraje byl i pyšný
  i dosti smuten.
 • 00:33:15 Ale samo o sobě to bylo dobré
  a veselé.
 • 00:33:43 Víme u všech čísel,
  jaká měla ve středověku významy,
 • 00:33:46 ale to je samozřejmě všechno
  spekulativní.
 • 00:33:52 Pokud jde o osmičku jako takovou
  v českých dějinách,
 • 00:33:57 já sám jsem si dělal statistiky
  a je pravda,
 • 00:34:01 že tolik významných dat,
  která jsou zakončena osmičkou,
 • 00:34:08 žádné jiné číslo nemá.
 • 00:34:12 Jsou věci,
  které každý dobře zná,
 • 00:34:17 kdo má nějaké základní znalosti
  z matematiky.
 • 00:34:22 Můžeme se přesunout i do maličko
  specializovaných oblastí.
 • 00:34:27 Osmička, to je také dimenze
  algebry octonion.
 • 00:34:50 Všechny posly jsme už vyslechli
  a seznali jejich nároky.
 • 00:34:54 Známe ty cizí sliby.
 • 00:34:56 Když ptáčka lapají,
  pěkně mu zpívají.
 • 00:34:59 Slyšeli jste také listiny
  z korunního archivu.
 • 00:35:03 Dávají nám právo svobodné volby.
  Tak na co ještě čekáme?
 • 00:35:06 Aby nám vládl Sas,
  braniborský kurfiřt nebo Bavor?
 • 00:35:09 Neumíme sami rozhodnout?
 • 00:35:14 Můj předek musel tedy pravděpodobně
  volit krále Jiřího z Poděbrad.
 • 00:35:18 Jsem přesvědčen,
  že ho volil.
 • 00:35:20 Já mohu jenom pro svou rodinu
  doufat,
 • 00:35:23 historický záznam o tom není,
  ale pro svou rodinu mohu doufat,
 • 00:35:27 že mu někde blíž či dál
  stáli po boku.
 • 00:35:31 Český zemský sněm právě zasedá.
  Kdo je Jiří z Poděbrad,
 • 00:35:35 jeden z hlavních kandidátů
  na český trůn?
 • 00:35:40 Český pán, který žil a bydlel
  tady na tomto hradě,
 • 00:35:44 na tomto panství,
  a už v roce 1444 se stal
 • 00:35:50 společným hejtmanem čtyř
  východočeských landflídů.
 • 00:35:54 Odtud už následovala cesta
  až k zemskému správcovství,
 • 00:35:58 které podržel i poté,
  co se českým králem
 • 00:36:02 stal mladý Ladislav Pohrobek.
  To se stalo v roce 1453.
 • 00:36:07 Ladislav Pohrobek však zemřel
  nenadále koncem listopadu 1457,
 • 00:36:12 pravděpodobně na leukémii.
  Země byla opět bez krále.
 • 00:36:17 Situace se však vytvořila
  úplně nově.
 • 00:36:21 Jiří z Poděbrad představoval
  svým majetkem
 • 00:36:24 nejbohatšího muže v království.
  Z různých důvodů bylo nasnadě,
 • 00:36:29 že právě Jiří se stává vhodným
  adeptem na nového českého krále.
 • 00:36:34 Český zemský sněm,
  který se sešel 2. března 1458
 • 00:36:39 na Staroměstské radnici,
  zvolil za svého krále
 • 00:36:43 českého pána Jiřího z Poděbrad.
  Tehdy mu bylo 38 let.
 • 00:36:50 Živ buď, Jiří,
  král a pán náš milostivý.
 • 00:36:57 Přičiněním Zdeňka Konopišťského
  ze Šternberka byl jednohlasně
 • 00:37:03 zvolen Jiří z Poděbrad.
  Jednak tehdy byli ještě
 • 00:37:07 velice úzce spřáteleni
  a za druhé Jiří z Poděbrad
 • 00:37:12 měl za manželku Kunhutu
  rozenou ze Šternberka,
 • 00:37:16 která byla příbuzná
  s tím Zdeňkem.
 • 00:37:21 Přijímám důstojenství
  a doufám,
 • 00:37:25 že mi všichni budete věrně
  a svorně nápomocni
 • 00:37:30 k obecnému dobrému,
  k prospěchu a slávě Koruny české.
 • 00:37:35 Živ buď, Jiří, král český.
 • 00:37:39 Už jsem měl strach,
  že se zas chytíme na cizí vábničku.
 • 00:37:43 Zaplaťbůh, Mistře Rokycano.
 • 00:37:46 Po době Karla IV.,
  kdy jsme kráčeli
 • 00:37:50 s vlajícími prapory v čele
  evropské kultury,
 • 00:37:53 tak nás následující doba husitská
  po jeho synovi Václavu srazila
 • 00:37:58 o sto nebo sto padesát let zpátky
  a museli jsme se z marasmu
 • 00:38:03 rozbité země vyhrabávat.
 • 00:38:07 Jiřík z Poděbrad v tu dobu udělal
  velkou práci, aby se tak stalo,
 • 00:38:12 takže někteří historici
  ho dokonce považují
 • 00:38:16 za nejvýznamnějšího českého krále.
 • 00:38:21 -Jeho milost král odmítl.
  -A kompaktáta?
 • 00:38:25 Slibuje, že bude odvádět lid
  ode všech bludů a kacířstev.
 • 00:38:30 Ale ani slovo o tom,
  že sám odstoupí od kalicha.
 • 00:38:33 Zavazuje se k poslušnosti
  stolici papežské.
 • 00:38:36 K takové přísaze jste si měli
  pozvat Rokycanu.
 • 00:38:39 Svatý otec Callix
  napsal králi laskavý list
 • 00:38:42 stejně jeho kancléř, to znamená,
  že Svatý otec uznal volbu
 • 00:38:46 a má zájem,
  aby Čechy konečně vstoupily
 • 00:38:50 do rodiny
  křesťanských království.
 • 00:39:06 Slibuji zachovat i bránit,
  pokud mi bude možno,
 • 00:39:11 poslušnost stolici papežské
  a slibuji podle zvyků jiných králů
 • 00:39:16 křesťanských usilovat o jednotu
  víry pravé a lid svůj odvádět
 • 00:39:21 od všech bludů, kacířstev
  a článků církvi římské
 • 00:39:26 se protivících i vést jej
  k jednotě obřadů církve této.
 • 00:39:31 -To je všechno?
  -Ano.
 • 00:39:47 Jiřík z Poděbrad je můj předek.
  To samozřejmě ano.
 • 00:39:52 To byla čistě ještě záležitost
  českých zemí.
 • 00:39:57 My jsme tady ještě nebyli,
  ale to zapojení tady už začíná.
 • 00:40:03 Šternberk,
  který seděl na Konopišti,
 • 00:40:08 měl za manželku Schwarzenbergovou.
 • 00:40:16 Jiří z Poděbrad byl
  velmi dobrým hospodářem.
 • 00:40:20 Tím nemyslím opět jenom jeho
  statky, ale také království
 • 00:40:24 a za jeho vlády správcovské
  se začalo v Čechách a na Moravě
 • 00:40:28 opět dařit lépe obchodům,
  řemeslu a země začínala vzkvétat.
 • 00:40:33 Možná i toto byly atributy,
  které ho jistým způsobem
 • 00:40:37 klasifikovaly do pozice vhodného
  adepta na český královský trůn.
 • 00:40:47 Čas se naplnil.
  Jaké zprávy přinášíš?
 • 00:40:51 Nejsou špatné.
 • 00:40:54 Čekám, jak jsi zařídil
  mé smíření s papežem.
 • 00:40:58 Ty mi nevěříš, otče?
 • 00:41:01 Nejsem tvůj otec
  a ty nejsi můj syn.
 • 00:41:04 -Ale tenkrát jsi mi tak říkal.
  -Čekám na tvou odpověď.
 • 00:41:09 Pilně jsem usiloval, aby ses mohl
  sejít s papežovým legátem.
 • 00:41:15 Vždycky odmítl,
  že prý se nemůže setkat s kacířem.
 • 00:41:21 Musíš mi svou žádost podat písemně
  a já ti také písemně odpovím.
 • 00:41:26 Korvín, původně Jiřího zeť
  a příslušník uherské šlechty,
 • 00:41:33 který vděčil tak trošku za svůj
  královský titul také Jiřímu,
 • 00:41:38 se stal po smrti své první ženy
  nepřítelem svého tchána.
 • 00:41:43 Byly za tím nikoli
  náboženské důvody,
 • 00:41:47 ale především nezkrotná Matyášova
  touha získat ve střední Evropě
 • 00:41:52 rozsáhlé mocenské prostory
  a vyposlechnout papeže
 • 00:41:57 a ujmout se kruciáty
  proti Čechám.
 • 00:42:00 Čeští katolíci se v tomto ohledu
  nakonec rozhodli
 • 00:42:04 bojovat proti Jiřímu.
 • 00:42:06 Došlo k takovým mocenským
  a náboženským konfesním sporům
 • 00:42:13 mezi Jiřím z Poděbrad
  a tehdy už velmi mocným
 • 00:42:18 Zdeňkem ze Šternberka,
  který kolem sebe shromáždil
 • 00:42:24 katolické stavy,
  tedy členy panského stavu,
 • 00:42:29 a založil jako hejtman
  Zelenohorskou jednotu českých pánů,
 • 00:42:35 která se vzepřela
  proti panovníkovi.
 • 00:42:39 Vím, že manželka krále Jiřího
  z Poděbrad byla Šternberková.
 • 00:42:44 Možná to byly jenom
  nějaké rodinné rozepře.
 • 00:42:48 Patrně si mysleli,
  že přes sukni ho ovládnou,
 • 00:42:51 a když to nešlo,
  tak se to tehdy nelíbilo.
 • 00:42:54 Tehdy bylo hrozně jednoduché,
  ten plech,
 • 00:42:57 který měli všichni na sobě,
  hrozně řinčel.
 • 00:43:00 Každá revolta byla velmi hlasitá.
 • 00:43:06 Přejasný králi uherský,
  za dobrodiní,
 • 00:43:10 že jsi nás vzal do své ochrany,
  nemůžeme ti dosti poděkovat.
 • 00:43:16 Jako papežem jmenovaný hejtman
  Jednoty českých katolických pánů
 • 00:43:21 tebe prosím, abys nám byl pánem
  milostivým a zachoval nás
 • 00:43:26 při právech a svobodách našich.
 • 00:43:30 Pak došlo k takové
  vnitrostátní válce,
 • 00:43:33 kterou Zdeněk Konopišťský prohrál,
  mj. také tím,
 • 00:43:37 že padl hrad Český Šternberk,
  který byl obléhán
 • 00:43:41 královskými vojsky,
  velitelem byl Viktorín,
 • 00:43:46 syn Jiřího z Poděbrad
  a Kunhuty ze Šternberka.
 • 00:43:57 Často se říká těm válkám,
  kdy Jiří válčil s Matyášem,
 • 00:44:01 druhá husitská válka.
 • 00:44:06 Osmička,
  to je minimální řád pro Bolovu...
 • 00:44:24 16. století v podstatě nemá
  nějakou dominantní osmičku,
 • 00:44:27 která by byla srovnatelná třeba
  se založením univerzity
 • 00:44:31 nebo s vydáním Rudolfova majestátu
  nebo nějakou podobnou událostí,
 • 00:44:38 která měla fatální dopad
  na další vývoj českých dějin.
 • 00:44:42 Několik osmiček bychom tady našli.
  Asi ta první je rok 1538,
 • 00:44:47 kdy započala stavba královského
  letohrádku na Pražském hradě.
 • 00:44:52 Vznik královského letohrádku
  na Pražském hradě je spojen
 • 00:44:57 s manželstvím Ferdinanda I.,
  českého krále
 • 00:45:01 a pozdějšího římského císaře,
  a Anny Jagellonské.
 • 00:45:05 Ono se mu také někdy říká
  letohrádek královny Anny,
 • 00:45:09 protože to odkazuje na skutečnost,
  že Ferdinand ho nechal postavit
 • 00:45:13 pro svoji manželku.
 • 00:45:16 Měl pravdu dobový zápis,
  který o Ferdinandovi praví:
 • 00:45:19 Byl mysli vysoké,
  přitom hněvivý a mstitedlný.
 • 00:45:24 A vtipu ostrého.
 • 00:45:26 Ferdinand však byl
  i milujícím manželem a otcem.
 • 00:45:30 Pro svou ženu Annu Jagellonskou
  a deset dětí, které spolu měli,
 • 00:45:35 založil zahradu a u ní nechal
  postavit křehké vyznání.
 • 00:45:55 S Ferdinandem I. vstoupila
  do Čech a na Moravu renesance.
 • 00:46:00 Letohrádek královny Anny,
  nazývaný Belveder,
 • 00:46:04 patří k nejkrásnějším renesančním
  stavbám severně od Alp.
 • 00:46:10 Královský letohrádek má
  jednu zajímavou vlastnost.
 • 00:46:14 Je to věc, kterou všichni vidíme,
  aniž bychom si uvědomovali,
 • 00:46:18 co to je, to je charakteristický
  tvar jeho střechy.
 • 00:46:22 Střecha vypadá na první pohled
  zvláštně.
 • 00:46:26 Tvarově je neopakovatelná
  nebo neobvyklá,
 • 00:46:29 ale ona má velmi konkrétní tvar,
  který odkazuje
 • 00:46:33 na obrácený kýl lodi.
  Je to loď otočená vzhůru nohama,
 • 00:46:38 takže i symbolika lodi a dálek
  docela hezky splývá s tím,
 • 00:46:43 čím byla renesance
  pro české prostředí.
 • 00:46:47 Nejde jenom o architekturu,
  jde v podstatě i o to,
 • 00:46:50 že se radikálně mění
  životní styl.
 • 00:46:53 Ti lidé vlastně začínají žít
  úplně jinak než generace předků.
 • 00:46:57 Začínají cestovat,
  začínají se inspirovat cizinou.
 • 00:47:00 To, co tam viděli, si přivážejí
  domů v rovině symbolické
 • 00:47:04 i skutečné, nakupují knihy,
  nakupují sochy, koberce.
 • 00:47:08 Jimi si potom zdobí svoje sídla,
  ale kromě toho začínají
 • 00:47:11 i jinak myslet, jinak uvažovat,
  učí se jazyky.
 • 00:47:14 Inspirují se dvorským životem,
  který viděli jinde.
 • 00:47:17 Tohle všechno díky nim proniká
  do Čech
 • 00:47:21 a vzniká takzvaná česká renesance,
  která se sem dostává opožděně,
 • 00:47:25 nicméně o to je pak silnější.
 • 00:47:29 Také se k nám stěhovaly rodiny
  z okolních zemí.
 • 00:47:35 Například málokdo ví,
  že v českých dějinách byla
 • 00:47:40 významná rodina Krajířů z Krajku.
  Pod jejich ochranou byla
 • 00:47:45 tištěna Bible kralická.
  Původně přišli z Korutan.
 • 00:47:57 V 16. století je pro rod
  důležitá jedna věc.
 • 00:48:04 V tu dobu se rod Kinských stal
  součástí panského stavu.
 • 00:48:10 V 16. století, to nemá se stavbou
  Belvederu nic společného,
 • 00:48:16 se narodil jeden můj velice
  význačný předek,
 • 00:48:21 narodil se též v osmičkovém datumu
  v roce 1568 a zemřel v roce 1628.
 • 00:48:28 Byl to Zdeněk Vojtěch
  z Lobkowicz.
 • 00:48:32 To byl nejvýznačnější předek,
  který byl kancléřem
 • 00:48:37 království českého,
  který byl ženatý
 • 00:48:42 s Polyxenou Lobkowiczovou,
  rozenou z Pernštejna
 • 00:48:47 a v prvním manželství
  vdanou za Rožmberka.
 • 00:48:51 Polyxena z Lobkowicz.
  Dobře si pamatujme jméno té dámy.
 • 00:48:57 Ve druhé dekádě 17. století
  sehraje v českých dějinách
 • 00:49:02 poměrně důležitou roli.
 • 00:49:23 Asi bychom mohli zmínit
  ještě další osmičky,
 • 00:49:27 které jsou nějakým způsobem
  výjimečné v rámci 16. století.
 • 00:49:32 Dala by se připomenout mapa
  Mikuláše Klaudiána,
 • 00:49:37 což byl lékař působící
  v Mladé Boleslavi,
 • 00:49:40 který vydal tuto mapu Čech,
  vůbec první mapu Čech
 • 00:49:44 pojednanou tímto způsobem.
  Je zajímavá tím,
 • 00:49:47 že je otočená, jih je nahoře,
  sever je dole,
 • 00:49:50 tedy obráceně, než jsme zvyklí
  vídat dnešní mapy.
 • 00:49:54 Klaudiánova mapa je zajímavá
  nejen zobrazením území Čech,
 • 00:49:59 ale i doprovodnými motivy.
  Jsou tam erby předních panských
 • 00:50:04 rodů českého království,
  ale je tam i obrázek kočáru
 • 00:50:08 otevřeného, ve kterém sedí
  jakási vznešená společnost.
 • 00:50:12 Ti lidé vyjadřují obrovské zděšení
  gesty, výrazy obličeje apod.
 • 00:50:17 Teprve při bližším pohledu
  zjistíme proč.
 • 00:50:21 Protože do kočáru jsou zapřaženi
  koně,
 • 00:50:24 kteří tahají na opačné strany.
  Je jasné, že to skončí katastrofou.
 • 00:50:29 Má to symbolicky vyjadřovat
  rozpory v království dvojího lidu,
 • 00:50:33 v zemi, kde žili vedle sebe
  katolíci a nekatolíci.
 • 00:50:37 Má to vyjádřit i jakési obavy
  z budoucího konfliktu,
 • 00:50:41 ke kterému nakonec došlo.
 • 00:50:47 V 16. století najdeme minimálně
  ještě jednu osmičku,
 • 00:50:51 která vypovídá o méně příjemných
  stránkách života.
 • 00:50:56 To je rok 1568,
  kdy byl uzavřen mír,
 • 00:51:01 a to mezi Habsburky
  a mezi Osmanskou říší.
 • 00:51:06 Tím se dostáváme k něčemu,
  co nám charakterizuje
 • 00:51:10 celé 16. století.
  Někdy se mu říká turecké století.
 • 00:51:14 Je to období sice pro české země
  relativně poklidné, mírové,
 • 00:51:18 ale zároveň charakterizované
  neustálým ohrožením ze strany
 • 00:51:23 Osmanské říše.
  Strach z Turků je
 • 00:51:27 asi nejsilnější kolektivní emocí
  16. století.
 • 00:51:30 Ti lidé sice žijí
  v relativním míru,
 • 00:51:34 ale zároveň v nepřetržitém strachu
  z ohrožení Turky,
 • 00:51:37 protože nezapomínejme na to,
  že to je doba,
 • 00:51:41 kdy už existuje poměrně rozvinuté
  novinové zpravodajství
 • 00:51:44 a kdy zprávy z tureckého bojiště
  nejsou jenom textem,
 • 00:51:49 ale jsou doprovázeny obrázky,
  kde ukrutný krvežíznivý Turek
 • 00:51:54 je zpodobněn v nejbizarnějších
  a nejdivočejších podobách,
 • 00:51:59 takže v tom zázemí z toho lidé
  měli pochopitelně strach.
 • 00:52:06 Tam, kde je délka slova 24 bitů,
 • 00:52:10 tak se velmi dobře hodí zápis
  v oktalové soustavě.
 • 00:52:15 Čili když se místo desítky
  za základ vezme osmička.
 • 00:52:20 Takové oktalové číslo
  třeba 77,
 • 00:52:24 to vlastně znamená 63.
 • 00:52:34 17. století je poměrně bohaté
  na osmičková výročí.
 • 00:52:40 Všechna se nám vejdou
  do jeho první poloviny.
 • 00:52:43 To první významné výročí
  je rok 1608.
 • 00:52:46 Libeňský mír mezi císařem
  Rudolfem II.
 • 00:52:50 a jeho bratrem Matyášem,
  mír uzavřený v libeňském zámečku,
 • 00:52:55 kterým vyvrcholilo a skončilo
  několikaleté nepřátelství,
 • 00:53:00 spíše spor vedený
  mezi oběma bratry.
 • 00:53:05 Samozřejmě ctižádostivý Matyáš
  se snažil dostat se
 • 00:53:10 na Rudolfovo místo a to se mu
  v roce 1608 částečně podařilo,
 • 00:53:16 i když ne v Čechách, ale pouze
  ve vedlejších zemích Koruny české.
 • 00:53:22 Druhé výročí,
  pravděpodobně to nejznámější,
 • 00:53:27 je rok 1618, začátek
  českého stavovského povstání,
 • 00:53:32 známá pražská defenestrace.
 • 00:53:38 Navzdory císařskému zákazu
  bylo svoláno v květnu 1618
 • 00:53:42 do Prahy shromáždění
  nekatolických stavů.
 • 00:53:46 Delegace radikálů vtrhla
  do české dvorské kanceláře.
 • 00:53:50 Nejvyšší purkrabí Adam
  ze Šternberka se choval klidně,
 • 00:53:58 umírněně, dokonce vstřícně,
  zatímco ti další,
 • 00:54:03 Slavata, Martinic,
  se tam velice hlasitě ohrazovali
 • 00:54:08 proti vniknutí vzbouřenců.
  Je zajímavé,
 • 00:54:13 že Thurn neovládal češtinu
  a hádka se mu musela
 • 00:54:18 vždy přeložit,
  aby věděl, o co jde.
 • 00:54:23 Ten pak rozhodl - uděláme konec
  a vyhodíme je z oken,
 • 00:54:29 načež odvedli starého Adama
  do vedlejší místnosti,
 • 00:54:35 takže on tomu ušel.
 • 00:54:42 A tak nebyvše připuštěni
  k žádné milosti jeden po druhém
 • 00:54:47 s velikým jejich křikem
  ach, ach, ouvej,
 • 00:54:51 přičemž se drželi rámu oken
  rukama, kteréž však,
 • 00:54:55 když je přes ně tloukli,
  naposledy pustiti museli,
 • 00:54:59 v plášti s rapíry i jinými
  ozdobami svými do příkopů
 • 00:55:03 dolů pod palácem byli po hlavách
  smetáni.
 • 00:55:07 Napsal Pavel Skála ze Zhoře
  o pražské defenestraci
 • 00:55:11 ve své Historii církevní.
 • 00:55:14 Tam můj prapraprapraprapředek
  se defenestrace zúčastnil
 • 00:55:20 nesmírně aktivně,
  byl jedním z těch,
 • 00:55:27 kteří vlastnoručně svrhávali
  Slavatu a Martinice z okna,
 • 00:55:32 a když se Slavata držel za prsty
  okna podle rodinné pověsti,
 • 00:55:36 ale dokonce to je prý
  i historicky dokázáno,
 • 00:55:40 vytasil svoji dýku a uhodil ho
  dýkou přes prsty,
 • 00:55:45 aby se pustil okna.
  On když padal dolů,
 • 00:55:50 zvolal Panno Maria, pomoc.
  A spadl do hnoje.
 • 00:55:56 Pěšky odtamtud z toho hradního
  svahu odešli do paláce Lobkowiczů.
 • 00:56:01 V rodině se povídalo, nevím,
  možná to bylo jen pro malé děti,
 • 00:56:06 že Polyxena Lobkowiczová schovala
  tyto dva pány pod své sukně.
 • 00:56:12 Já se jmenuji Polyxena,
  já se jmenuji po ní.
 • 00:56:16 Mám dokonce novou vnučku
  a ta se jmenuje taky Polyxena.
 • 00:56:20 Myslím, že byl mezi těmi prvními,
  tento Kinský,
 • 00:56:24 kteří dorazili ke dveřím
  Lobkowického paláce na Hradčanech.
 • 00:56:29 A taky zvláštní doba tehdy,
  dělala se revoluce.
 • 00:56:33 Ve dveřích se objevila
  Polyxena z Lobkowicz
 • 00:56:37 a oni se jí zdvořile zeptali,
  jestli smí dovnitř.
 • 00:56:41 Ona řekla ne,
  tak oni odešli.
 • 00:56:44 Můj otec se zabýval genealogií
  a lze naprosto spolehlivě
 • 00:56:50 a jasně doložit,
  že všichni tři defenestranti
 • 00:56:55 byli mými přímými předky,
  takže kdyby se zabili pod oknem,
 • 00:57:00 tak bych tu asi dneska neseděl.
 • 00:57:09 Fabricius, ubohý písař,
  který úplně nevinně
 • 00:57:13 byl vyhozen taky se svými pány
  z okna,
 • 00:57:17 protože byl ubohý úřada,
  tak císař ho odměnil,
 • 00:57:22 že ho povýšil do šlechtického stavu
  s krásným titulem -
 • 00:57:28 pán z Vysokého pádu.
  To byl jistý smysl pro humor.
 • 00:57:36 Povstání českých stavů v roce 1618
  otevřelo stavidla válečné povodně,
 • 00:57:42 která strhla celou Evropu.
  Začala třicetiletá válka.
 • 00:57:48 V Praze tahle velká a dlouhá válka
  začala a v Praze také skončila
 • 00:57:54 právě v roce 1648 švédským vpádem
  a obsazením levobřežní Prahy.
 • 00:58:05 Ta okupace a vydrancování
  levobřežních pražských měst
 • 00:58:12 a naopak velmi statečná obrana
  proti obléhání pravobřežních měst,
 • 00:58:18 tedy Starého a Nového Města
  pražského,
 • 00:58:23 patří k nejzajímavějším epizodám
  celé té dlouhé války.
 • 00:58:29 Do švédských rukou padla
  jako válečná kořist
 • 00:58:33 velká část slavných
  rudolfinských sbírek.
 • 00:58:37 Generál Koenigsmark dal odtud
  odvézt stovky uměleckých památek.
 • 00:58:41 O dva dny později následoval útok
  na pravobřežní Prahu.
 • 00:58:45 Podobně jako v Brně narazili
  Švédové i tentokrát
 • 00:58:50 na odhodlaný odpor vojenské
  posádky, měšťanů a studentů.
 • 00:58:56 Na obraně Prahy,
  právě Starého a Nového Města,
 • 00:59:00 se podílela kromě jiných
  také studentská legie.
 • 00:59:04 Bojovala skutečně
  v těch nejtěžších bojích,
 • 00:59:10 to znamená, že Praha byla
  obsazena švédským vojskem,
 • 00:59:14 tedy Malá Strana a Hradčany,
  26. července v ranních hodinách.
 • 00:59:20 Staré Město bylo včas varováno,
  byla spuštěna padací mříž
 • 00:59:26 ve Staroměstské mostecké věži,
  byl tam postaven narychlo srub,
 • 00:59:31 aby se Švédové nedostali
  do Starého Města.
 • 00:59:35 A právě hned 26. července ráno
  se sešla studentská legie
 • 00:59:40 pod velením právníka Kaufra
  a s duchovní podporou
 • 00:59:46 známého pátera Plachého,
  který je poměrně známou osobností
 • 00:59:52 českých mýtů a legend.
  Tenhle tzv. dlouhý páter,
 • 00:59:58 protože byl vysoké postavy,
  skutečně také bojoval
 • 01:00:04 v první linii se studenty
  a byl považován
 • 01:00:09 za neoficiálního velitele
  té jednotky.
 • 01:00:14 Obrany se zúčastnily
  i jiné vrstvy obyvatelstva.
 • 01:00:18 Byly duchovní kompanie,
  byly šlechtické kompanie atd.
 • 01:00:23 Dokonce i pražští Židé vytvořili
  jednotku, která hasila požáry.
 • 01:00:28 Ve skutečnosti se do čela měšťanů
  a laické domobrany postavil
 • 01:00:33 vrcholný představitel
  Řádu maltézských rytířů
 • 01:00:37 a K. und K. polní maršál
  hrabě Rudolf Colloredo.
 • 01:00:42 On dal celému bojovému nadšení
  i pořádnému strachu řád a účelnost.
 • 01:00:47 On bojoval v třicetileté válce
  a pak, když přišli Švédové,
 • 01:00:53 byl doma někde, jak se to jmenuje?
  Já to mám napsané česky.
 • 01:01:00 Moje čeština není tak dobrá.
  Mluvila jsem česky,
 • 01:01:04 když jsem byla mladá,
  když jsem byla tady.
 • 01:01:08 Když jsme odjeli,
  bylo mi šest let.
 • 01:01:12 A pak jsem to hned zapomněla.
 • 01:01:15 Když jsem se vrátila,
  neuměla jsem říci ani jedno slovo.
 • 01:01:19 Hradčánek. On byl v Hradčánek.
  On spal a pak slyšel,
 • 01:01:24 někdo jim řekl, jsou tady,
  jsou tady.
 • 01:01:34 Muselo to být strašně rychle,
  musel běžet.
 • 01:01:41 Měl nějakou jobku
  nebo něco takového.
 • 01:01:46 Lezl ven oknem,
  dole byla malá loď.
 • 01:01:51 Přijeli lodí na druhou stranu
  a pak on organizoval všechno tam.
 • 01:01:56 Ten Rudolf tady není.
 • 01:02:03 Již tenkrát bylo s podivem,
  s jakou jistotou obsazovali
 • 01:02:07 Švédové některé objekty
  a jak okamžitě vynášeli
 • 01:02:11 bohatou kořist ze sbírek,
  které zde s takovou péčí
 • 01:02:15 a možná i láskou shromáždil
  Rudolf II.
 • 01:02:19 Před nynější strahovskou knihovnu
  najely desítky žebřiňáků
 • 01:02:23 a knechti znající chlast, krev
  a děvky vynášeli ven poklady ducha.
 • 01:02:30 Malá odbočka
  do švédského království.
 • 01:02:34 Jdeme se podívat,
  jak se dnes daří
 • 01:02:38 pokladům Rudolfa II.,
  které v roce 1618 opustily Prahu.
 • 01:02:46 Královna Kristina měla vkus,
  uměla si v Evropě vybrat.
 • 01:02:50 A měla také dokonalý přehled o tom,
  co je kde vzácné a nádherné
 • 01:02:55 a hodné její pozornosti.
  Tyto obrazy neunikly.
 • 01:03:00 Toto je Příjezd poselstva
  na Pražský hrad.
 • 01:03:04 Křtiny syna nejvyššího
  královského zapisovatele.
 • 01:03:10 Nádherné portréty.
 • 01:03:18 A zde jsou důkazy o knihách
  a jejich původu.
 • 01:03:22 Například Ex libris Petra Voka
  z Rožmberka.
 • 01:03:30 Toto je opět Skokloster,
  kde jsou věci nevídané,
 • 01:03:35 zejména známý Rudolfův portrét
  vynesený z depozitáře
 • 01:03:39 do neupravené stodoly.
 • 01:03:41 A samozřejmě věci nejslavnější,
  ke kterým netřeba komentáře.
 • 01:03:47 Stačí jméno.
  Arcimboldo Autoportrét.
 • 01:03:52 A nejslavnější ze slavných
  Rudolfových portrétů.
 • 01:03:57 Kolikrát jste jej viděli?
  Toto je však skutečný originál.
 • 01:04:17 Já si pamatuji,
  jak jsem navštívil letní sídlo
 • 01:04:22 švédského krále,
  a tam jsou sochy,
 • 01:04:26 které pocházejí
  z Valdštejnské zahrady.
 • 01:04:33 Švédská akce v Praze znamenala
  pro české 18. a 19. století
 • 01:04:39 takovou vzpomínku na to,
  co jsme tady kdysi všechno měli
 • 01:04:45 a jak vlastně kulturní rozkvět
  doby předbělohorské skončil
 • 01:04:50 symbolicky tady tím vyplundrováním.
  Kromě toho je to samozřejmě
 • 01:04:56 opravdu úplně poslední vojenská
  akce celé té dlouhé války,
 • 01:05:01 protože v Praze se bojovalo
  dokonce ještě několik dní
 • 01:05:06 po uzavření a podepsání
  vestfálského míru.
 • 01:05:10 Na konci roku 1648
  na vestfálském míru
 • 01:05:20 byl poslanec císaře Arnošt
  Waldstein jako jeho zástupce
 • 01:05:26 ve funkci českého krále,
  protože císař tam nešel.
 • 01:05:35 Vestfálský mír určil pro teritorium
  Svaté říše římské za status quo
 • 01:05:40 rok 1624. Znamenalo to,
  že její německá území zůstanou
 • 01:05:45 nadále atomizovaná na množství
  drobných státních útvarů,
 • 01:05:50 což vítali oba skuteční vítězové
  války - Francie a Švédsko.
 • 01:05:55 Habsburkům se nepodařilo prosadit
  v německých oblastech absolutismus.
 • 01:06:00 Zato si však upevnili pozice
  ve svých středoevropských
 • 01:06:05 dědičných državách,
  kde mohli nadále pokračovat
 • 01:06:10 v centralistické a protireformační
  politice.
 • 01:06:18 Tak jako na českém teritoriu
  válka začala,
 • 01:06:23 tak na něm i skončila.
  Třicetiletá válka se jako první
 • 01:06:27 celoevropský konflikt výrazně
  zapsala do našich dějin.
 • 01:06:32 České země byly vydrancovány,
  lidé vystaveni obrovskému
 • 01:06:37 daňovému zatížení a počet obyvatel
  se snížil o čtvrtinu.
 • 01:06:42 Země Koruny české vstupovaly
  do nové etapy své existence
 • 01:06:47 chudší a zpustošené.
 • 01:06:54 Je otázka, zda osmičková soustava
  v nějakém smyslu
 • 01:07:01 by nebyla přirozenější
  než ta desítková.
 • 01:07:04 Vlastně jde o to, jestli počítáme
  palec jako prst nebo ne.
 • 01:07:08 Pokud ho nepočítáme jako prst,
  což mnoho jazyků činí,
 • 01:07:12 tak máme ten základ osm.
 • 01:07:15 Píše se, že některé indiánské kmeny
  takhle počítají.
 • 01:07:20 Samozřejmě je otázka,
  jestli je to čtyři prsty
 • 01:07:24 nebo čtyři mezery mezi prsty.
  To je také možné.
 • 01:07:31 18. století - skoro celá jeho
  třetina je ve znamení bojů
 • 01:07:36 o rakouské dědictví.
  Především pruský král Bedřich II.
 • 01:07:40 odmítá uznat Marii Terezii
  jako právoplatnou nástupkyni
 • 01:07:45 jejího otce Karla VI.
 • 01:07:49 Do určité míry se dá říci
  s nadsázkou,
 • 01:07:52 že to odnesly české země,
  které zažily v průběhu 18. století
 • 01:07:56 několik pruských vpádů
  nebo vpádů nepřátelských vojsk,
 • 01:08:00 především vojska pruského.
  V roce 1748 skončila válka
 • 01:08:04 o rakouské dědictví cášským mírem,
  který připravil habsburskou
 • 01:08:08 monarchii a tím pádem i české země
  o Slezsko,
 • 01:08:14 o jednu z nejbohatších
  a nejrozvinutějších korunních zemí.
 • 01:08:17 Politika habsburské monarchie byla
  potom samozřejmě tímto limitována,
 • 01:08:21 protože všechny následující
  konflikty byly vlastně zamýšleny
 • 01:08:25 nebo vstupovala do nich
  habsburská monarchie proto,
 • 01:08:29 aby při případném šťastnějším
  výsledku války mohla Slezsko
 • 01:08:33 opět zařadit mezi své provincie
  a mezi země Koruny české.
 • 01:08:37 Po opanování Slezska se Prusové
  na jaře 1758 opět připravovali
 • 01:08:42 k ofenzivě. Jestliže však o rok
  dříve svým velkorysým
 • 01:08:46 a riskantním postupem do Čech
  mířili na samotné základy
 • 01:08:50 habsburské monarchie,
  tentokrát si již na něco podobného
 • 01:08:55 zdaleka netroufali.
 • 01:08:57 Dne 20. května oblehla pruská
  armáda olomouckou pevnost,
 • 01:09:02 která se však velmi úspěšně
  bránila.
 • 01:09:06 Po měsíčním obléhání Prusové
  nutně potřebovali vyměnit
 • 01:09:11 svůj dělostřelecký materiál
  a doplnit zásoby.
 • 01:09:14 Proto se koncem června z Nisy
  k Olomouci vydaly
 • 01:09:18 asi 4 000 zásobovacích vozů.
  Ty pak 30. června u Domašova
 • 01:09:22 zaskočil generálmajor
  Gideon von Laudon,
 • 01:09:26 početný vojenský doprovod rozprášil
  a většinu nákladu ukořistil.
 • 01:09:31 Následkem toho musela pruská armáda
  upustit od obléhání Olomouce
 • 01:09:35 a opustit neslavně Moravu
  a přes Čechy se stáhnout
 • 01:09:39 do nedávno dobytého Slezska.
  V roce 1778 došlo k dalšímu
 • 01:09:43 konfliktu mezi habsburskou
  monarchií a Pruskem,
 • 01:09:48 k tzv. bramborové válce,
  která není u nás příliš známa
 • 01:09:52 ani pod tímto expresivním názvem.
 • 01:09:55 Musím říci, že pojem bramborová
  válka jsem slyšel poprvé v životě.
 • 01:10:00 Sám o sobě na mě působí
  docela zábavně,
 • 01:10:04 že když se válčí bramborami,
  tak při té příležitosti
 • 01:10:08 může přijít tolik lidí o život,
  ale zda u toho byl
 • 01:10:12 nějaký Kinský, netuším.
 • 01:10:14 Ona ten expresivní název obdržela
  spíše nedopatřením,
 • 01:10:18 protože brambory v té době nebyly
  u nás ještě zdaleka
 • 01:10:22 rozšířenou plodinou a zřejmě asi
  vstoupil ten název do povědomí
 • 01:10:26 ze strany pruských a saských
  vojáků,
 • 01:10:29 kteří bojovali
  proti císařsko-královské armádě
 • 01:10:32 v severovýchodních Čechách.
  Ti pruští vojáci v průběhu války
 • 01:10:36 stejně jako jejich protivníci
  z naší strany prováděli
 • 01:10:40 opevňovací práce,
  takže pruští vojáci se domnívali,
 • 01:10:44 že vlastně je to podobná činnost,
  jako když jsou doma v době mírové
 • 01:10:49 a vykopávají na poli brambory.
  Pravděpodobně z toho vznikl
 • 01:10:53 název bramborová válka,
  jinak u nás se označovala
 • 01:10:57 za válku švestkovou,
  protože obě vojska v průběhu
 • 01:11:02 války postihla úplavice,
  zejména ovšem pruskou armádu,
 • 01:11:07 která v důsledku toho ztratila
  téměř 20 000 mužů
 • 01:11:11 a musela opustit Čechy.
  Dá se tedy říci,
 • 01:11:15 že označení švestkový povyk
  nebo švestková válka vlastně
 • 01:11:20 způsobilo z nevědomosti
  nebo naivity širokých vrstev
 • 01:11:25 obyvatelstva, protože oni se
  domnívali, že epidemie úplavice,
 • 01:11:29 případně dalších průjmových
  onemocnění byla způsobena
 • 01:11:33 požíváním nezralého ovoce,
  především pak tedy švestek.
 • 01:11:37 V 18. století se snažili
  takovému počasí vyhnout.
 • 01:11:41 Toto je roční období,
  kdy vojska už většinou
 • 01:11:45 odcházela do zimních ležení,
  tzv. winterkvartýrů,
 • 01:11:48 kde přečkávala
  tohle nepříznivé období,
 • 01:11:51 protože v deštivém počasí
  se při tehdejším stavu
 • 01:11:54 vojenské techniky ani bojovat
  nedalo, protože prach zvlhl
 • 01:11:58 na pánvičkách pušek
  a nebylo možno střílet,
 • 01:12:01 takže pěchota byla odkázána
  jenom na chladné zbraně,
 • 01:12:05 tedy bodáky, šavle, kordy.
  Jiným způsobem bojovat nemohla,
 • 01:12:08 takže to dost omezovalo možnosti
  tehdejších vojevůdců
 • 01:12:12 včetně generála Laudona.
 • 01:12:26 Generál Laudon jednu bitvu
  v dešti zažil,
 • 01:12:30 protože v letním období často
  docházelo k přeháňkám nebo
 • 01:12:34 nepředvídaně se měnilo počasí.
  Jeho podřízení velitelé za ním
 • 01:12:38 přišli a řekli, bylo by zřejmě
  nutno odložit útok,
 • 01:12:42 protože naši vojáci nebudou moci
  v dešti střílet.
 • 01:12:45 Generál Laudon na to stoicky
  odpověděl,
 • 01:12:48 že na nepřátelské straně
  prší taky. A tu bitvu vyhrál.
 • 01:12:53 (Píseň) Jede skrz vesnici,
  má bílou čepici.
 • 01:12:58 Generál Laudon jede skrz ves.
 • 01:13:02 Jsme v roce 1778 na konci léta.
  Nedaleko Drábských světniček,
 • 01:13:07 to je poměrně známá lokalita,
  již ve středověku tam byl hrad,
 • 01:13:11 kde zejména husité v 15. století
  schovávali naloupenou kořist,
 • 01:13:15 což svědčí o strategickém významu
  toho místa,
 • 01:13:18 a generál Laudon v letech
  tzv. bramborové války,
 • 01:13:22 konkrétně v roce 1778,
  se zde rozhodl na této výhodné
 • 01:13:26 pozici zastavit s definitivní
  platností postup Prusů,
 • 01:13:30 kteří přicházeli zhruba
  od Ústí nad Labem
 • 01:13:33 a směřovali sem do údolí Jizery.
  Zde narazili na skalnaté výběžky
 • 01:13:37 Českého ráje, jak je dneska
  ta krajina nazývána.
 • 01:13:41 Zde také bylo výhodné postavení
  pro to,
 • 01:13:44 aby je mohli s definitivní
  platností odrazit.
 • 01:13:47 (Píseň) Zrzavá.
 • 01:13:51 Zrzavou, tu já mám nejradši,
  zrzavou, zrzavou, tu já mám rád.
 • 01:13:58 Já ji pomiluju,
  ona zase mě, mě, mě,
 • 01:14:04 že je zrzavá,
  trápí srdce mé.
 • 01:14:09 U nás si zřejmě pořád ještě
  řada lidí myslí,
 • 01:14:12 že generál Laudon je generálem
  z písničky, z té odrhovačky.
 • 01:14:16 Její znalost je neuvěřitelná.
  Ta píseň je nevymýtitelná,
 • 01:14:20 ale většinou když se zeptáte
  někoho, kdo tu písničku provozuje,
 • 01:14:24 tak vůbec nemá tušení, že generál
  Laudon byl historickou postavou.
 • 01:14:28 Důkazem nad jiné je interiér
  zámku Bečváry,
 • 01:14:32 který byl přestavován
  právě pro něho,
 • 01:14:36 protože se málo ví,
  že po skončení sedmileté války
 • 01:14:40 jako odměnu obdržel od Marie
  Terezie panství Bečváry.
 • 01:14:50 Válka o dědictví rakouské
  takovým patovým způsobem,
 • 01:14:55 jakým probíhala,
  tak tomu odpovídal i výsledek,
 • 01:14:59 ten těšínský mír,
  protože územní zisky
 • 01:15:02 nebyly ani na jedné,
  ani na druhé straně.
 • 01:15:05 To, co by si Marie Terezie
  byla bývala přála,
 • 01:15:08 opětné získání Slezska,
  nebylo opět dosaženo.
 • 01:15:12 Ve Vídni na monumentálním pomníku
  císařovny má generál Laudon
 • 01:15:16 čestné místo.
 • 01:15:18 A jedna osmičková zajímavost.
  Pomník je z roku 1888.
 • 01:15:25 Pokud je pravda to,
  co říkají jazykovědci,
 • 01:15:30 že číslo osm praindoevropsky
  bylo něco jako dvě čtyřky,
 • 01:15:36 tak je možné, že dokonce
  i naši prapředkové
 • 01:15:41 tu oktalovou soustavu vnímali
  jako základní.
 • 01:15:57 19. století výjimečně zahajujeme
  jedním jubileem čistě rodovým.
 • 01:16:03 Jsme hosty na barokním zámku
  v Křimicích.
 • 01:16:12 Můj prapraděd Jan z Lobkowicz,
  který byl důstojníkem,
 • 01:16:17 byl druhorozeným synem v Roudnici,
  jednou v Praze
 • 01:16:22 na Malostranském náměstí poskytl
  první pomoc staršímu pánovi,
 • 01:16:27 který byl poslední hrabě z Vrtby.
  Poslední hrabě z Vrtby uklouzl
 • 01:16:32 na náledí, protože Malostranské
  náměstí je trošku z vršku
 • 01:16:36 a dlážděné, takže to tam
  docela klouže.
 • 01:16:40 To se stalo v roce 1828.
  Na tu celou historii asi zapomněl
 • 01:16:45 a najednou dostal doporučený dopis
  od soudu.
 • 01:16:50 Jelikož byl mladý důstojník,
  tak ho soud moc nezajímal.
 • 01:16:55 Dopis hned zahodil do koše.
  Jeho vojenský sluha byl zvědavý
 • 01:17:01 a trošku se prohraboval v koši
  a našel tam neotevřený dopis.
 • 01:17:06 Tak ho otevřel
  a hlásil svému pánovi,
 • 01:17:09 že zdědil čtyři panství
  od posledního hraběte z Vrtby,
 • 01:17:15 a sice Křimice, Konopiště,
  Nekmíř a Žinkovy.
 • 01:17:23 Křimice mám tedy díky uklouznutí
  posledního hraběte z Vrtby.
 • 01:17:26 Pozdější majitelé získali zámek,
  aniž by museli komukoli
 • 01:17:32 pomáhat z nouze. Do stavu nouze
  dostali spíš samotný zámek.
 • 01:17:37 Rok 1848 je skutečně přelomový rok
  pro moderní české dějiny.
 • 01:17:44 České národní hnutí vyvíjející se
  od konce 18. století tady skončilo
 • 01:17:48 takovou tu kulturní fázi,
  když si Češi psali básničky,
 • 01:17:51 pořádali bály, vyvěšovali
  české vývěsní štíty atd.
 • 01:17:54 Najednou bylo hozené do politiky
  čili bylo nucené formulovat
 • 01:17:58 svůj politický program,
  což zvládli.
 • 01:18:01 Je to program, který byl v plné
  shodě s habsburskou monarchií.
 • 01:18:05 Představovali si habsburskou
  monarchii, Palackého
 • 01:18:08 jako stabilizační faktor
  ve střední Evropě,
 • 01:18:11 který zajišťuje střední Evropu
  proti Německu i proti Rusku
 • 01:18:14 z obou dvou stran,
  ovšem představovali si monarchii
 • 01:18:17 federalizovanou a spravedlivou
  ke všem svým národům.
 • 01:18:21 Přijel do Prahy, byl zcela neznámý
  a Dobrovský ho doporučil
 • 01:18:26 k Františku Josefu Šternberkovi.
  Ti dva se velice brzy spřátelili.
 • 01:18:32 František Josef Šternberk
  Palackého přímo zaměstnal.
 • 01:18:38 Palacký do 50. a 60. let psal
  výlučně německy.
 • 01:18:46 Pak teprve se projevovalo
  obrození
 • 01:18:51 a začal se český jazyk
  trochu uplatňovat.
 • 01:18:56 Tady jsme na místě,
  kde to všechno začalo.
 • 01:19:01 11. března 1848 se tady,
  kde stála budova
 • 01:19:04 Svatováclavských lázní,
  sešla nepovolená schůze,
 • 01:19:08 což bylo skutečně ve své době
  unikum.
 • 01:19:11 Byla svolána skupinkou
  českých vlastenců,
 • 01:19:15 aby se poradili o událostech,
  které začínají hýbat Evropou.
 • 01:19:19 Je třeba říci, že to byla
  taková menšinová záležitost,
 • 01:19:23 že elita pražských vlastenců
  opatrně zůstala doma,
 • 01:19:27 protože si říkali,
  k čemu to dojde,
 • 01:19:30 můžeme diskreditovat národní
  hnutí revolučními piklemi apod.
 • 01:19:37 Petici, která z tohoto shromáždění
  vzešla, můžeme považovat za první
 • 01:19:42 a základní projev české
  novodobé politiky.
 • 01:19:45 Jde o pozoruhodně
  vyvážený dokument,
 • 01:19:48 v němž jsou rovnoměrně zastoupeny
  požadavky liberálních svobod,
 • 01:19:52 například aby stavovské zřízení
  království doplněno bylo
 • 01:19:56 svobodně volenými vyslanci
  všech měst a okresů venkovských.
 • 01:20:09 Autoři petice dále žádali zrušení
  poddanství,
 • 01:20:14 zavedení nezávislosti soudů
  a svobody tisku i shromažďování.
 • 01:20:20 Vznášeny byly též postuláty
  státoprávní,
 • 01:20:24 aby utužen a pojištěn byl svazek
  mezi zeměmi k české koruně
 • 01:20:29 náležejícími, ba nechyběly ani
  požadavky národnostní a jazykové.
 • 01:20:35 aby byla úplná rovnoprávnost
  české národnosti s německou
 • 01:20:39 ve všech českých zemích.
 • 01:20:42 Podle vzpomínek některých mladých
  účastníků, protože tam bylo
 • 01:20:46 hodně studentů, říkali,
  že mladý Frič vzpomíná,
 • 01:20:50 že tatínek, to byl zemský advokát,
  vážená osobnost,
 • 01:20:53 nespal a čekal na něj doma a chtěl,
  aby mu to všechno vyprávěl,
 • 01:20:56 co se tam stalo, a měl
  z toho radost, že to proběhlo,
 • 01:20:59 ale radši tam ještě nešel.
 • 01:21:01 13. března 1848 propuká revoluce
  ve Vídni.
 • 01:21:06 V dolnorakouské sněmovně jsou
  vznášeny požadavky
 • 01:21:10 na státní reformu.
  Studenti a dělníci vycházejí
 • 01:21:13 do ulic, zasahuje armáda,
  jsou první ranění a mrtví.
 • 01:21:18 Císařský dvůr překvapivě vychází
  vzbouřencům vstříc.
 • 01:21:23 Kancléř Metternich je odvolán.
  Vídeň oslavuje,
 • 01:21:26 ale revoluce už otřásá
  celou Evropou.
 • 01:21:30 Kancléř Metternich, to byl
  nenáviděný symbol té doby,
 • 01:21:34 nespravedlivě nenáviděný,
  a ministr policie Sedlnický.
 • 01:21:38 Když pak byli odvoláni,
  byla to obrovská radost.
 • 01:21:43 Existuje řada karikatur,
  jak čert odnáší Metternicha
 • 01:21:47 buď do pekla, nebo do Ruska,
  protože to bylo viděno
 • 01:21:51 jako despotická země,
  kam člověk jako Metternich patří.
 • 01:21:54 Ve skutečnosti Metternich odjel
  do liberální Anglie,
 • 01:21:57 odkud dění komentoval.
 • 01:22:02 Stavovské divadlo patřilo
  ke kulturním, společenským
 • 01:22:07 a koneckonců i národním střediskům
  předbřeznové Prahy.
 • 01:22:13 Tady se scházela elita
  tehdejší pražské společnosti.
 • 01:22:19 A pravděpodobně z této lože
  přerušil v březnu hrabě Stadion,
 • 01:22:25 představitel politické správy
  v zemi, představení,
 • 01:22:30 davy se otočily směrem k němu
  a on překvapenému publiku sdělil:
 • 01:22:37 Jeho Veličenstvo dle došlé
  právě telegrafické zprávy
 • 01:22:41 přislíbilo všem svým národům
  konstituci.
 • 01:22:46 Svoboda tisku a zřizování
  měšťanských gard
 • 01:22:51 nejmilostivěji povoleny.
  Ať žije náš císař a král Ferdinand.
 • 01:22:58 Po té schůzi ve Svatováclavských
  lázních v Praze
 • 01:23:02 byla podivná nálada.
  Čekalo se, co se stane.
 • 01:23:05 Zasáhne stát represivně,
  nezasáhne.
 • 01:23:08 Najednou tímto okamžikem,
  řečeno nadneseně,
 • 01:23:11 se revoluce stala zákonnou.
  Císař povolil revoluci.
 • 01:23:15 Představení v divadle bylo
  ukončeno, davy se vyhrnuly ven.
 • 01:23:20 Byly uspořádány okamžitě
  pochodňové průvody,
 • 01:23:24 které táhly Prahou, táhly
  k zemskému vojenskému veliteli,
 • 01:23:28 což byl tenkrát arcivévoda
  František Karel,
 • 01:23:31 provolávali mu tam slávu,
  provolávala se sláva císaři,
 • 01:23:35 dobrému králi Ferdinandovi,
  sláva Stadionovi,
 • 01:23:38 prostě bylo všeobecné nadšení
  a druhý den v novinách vyšly
 • 01:23:42 články, kde to Havlíček
  vyjádřil nejlíp.
 • 01:23:45 Bratři, jako ve snu neočekávaně
  staly se s námi nesmírné změny.
 • 01:23:50 Včera jsme byli ještě děcka
  pod neomezenou ochranou policie,
 • 01:23:55 cenzury a našich magistrátů,
  dneska jsme svobodní mužové.
 • 01:24:11 To, co tady v Čechách probíhalo,
  rozhodovalo i o osudu monarchie.
 • 01:24:15 Česko-německý vztah k této zemi
  byl jedním z důležitých faktorů.
 • 01:24:20 Tím pádem tady došlo k roztržce
  s Němci,
 • 01:24:24 která potom dovedla až k tragickým
  koncům ve 20. století.
 • 01:24:27 Tady už začíná podvojnost.
  Němci si založí Konstituční spolek,
 • 01:24:32 Češi Slovanskou lípu.
  Národní gardy, původně jednotné,
 • 01:24:36 se rozdělují na české velení,
  na německé velení.
 • 01:24:38 Život se tímto způsobem
  rozchází.
 • 01:24:43 Na podporu svého stanoviska
  usilovala česká politika
 • 01:24:47 o sblížení a spolupráci
  všech slovanských národů monarchie
 • 01:24:52 a svolala do Prahy na počátek léta
  poradu jejich zástupců.
 • 01:25:00 Slovanský sjezd se scházel
  již v podstatně změněné situaci.
 • 01:25:06 Nejprve se jednalo v dnes
  neexistující budově
 • 01:25:10 Českého muzea na Příkopě.
 • 01:25:13 Další porady probíhaly
  na žofínském ostrově.
 • 01:25:17 Padla i taková slova -
  buď národní svoboda,
 • 01:25:20 nebo smrt
  a po smrti sláva.
 • 01:25:23 V létě potom už skončila
  první epocha,
 • 01:25:26 když se všichni měli rádi
  a byli nadšeni,
 • 01:25:29 že přišla svoboda,
  nastává všeobecné sbratření.
 • 01:25:32 Potom narůstalo napětí,
  napětí posilovali studenti,
 • 01:25:36 obyvatelstvo, armáda
  a nakonec to vybuchlo
 • 01:25:40 o svatodušních svátcích,
  když byla sloužena slovanská mše
 • 01:25:44 tady na Koňském trhu,
  dnešním Václavském náměstí,
 • 01:25:47 lidé se rozcházeli,
  tak jeden proud zamířil
 • 01:25:50 přes Příkopy a tam vzniklo volání
  k Windischgraetzovi,
 • 01:25:54 což byl vojenský velitel
  a značně nepopulární.
 • 01:25:58 Zahnuli pod Prašnou bránou
  a šli tady k budově dnešního soudu,
 • 01:26:02 kde bylo zemské
  vojenské velitelství.
 • 01:26:05 Teď přišla smůla,
  Windischgraetz právě měl delegaci
 • 01:26:08 konzervativních pražských měšťanů,
  kteří ho žádali,
 • 01:26:11 aby armáda se zasadila o udržení
  pořádku, on je zdvořile vyprovázel
 • 01:26:16 ke vchodu, oni mu tam provolávali
  slávu, vtom přišel ten dav,
 • 01:26:20 který ho nenáviděl,
  začali mu provolávat hanbu,
 • 01:26:23 vypukla skrumáž,
  a aby se to ještě dovršilo,
 • 01:26:26 tak se z Josefského náměstí,
  dnešního náměstí Republiky,
 • 01:26:30 vracel oddíl granátníků.
  Jejich velitel viděl skrumáž,
 • 01:26:33 uprostřed generála,
  zavelel nasadit bodáky.
 • 01:26:37 Vojáci s bajonety vrazili
  do davu, začala téci krev,
 • 01:26:41 začalo se házet kamení, střílet
  a celá ta záležitost vypukla.
 • 01:26:46 To je to slavné,
  někdy trochu přeceňované
 • 01:26:50 pražské svatodušní povstání.
  Ten první den se bojovalo tady,
 • 01:26:54 kde byla i ta naprosto nevinná
  oběť - Windischgraetzova manželka,
 • 01:26:58 rozená Schwarzenbergová,
  která stála u okna.
 • 01:27:02 Zasáhla ji zbloudilá kulka.
 • 01:27:05 Události následujícího týdne
  se v českém historickém vědomí
 • 01:27:10 rozrostly do rozměrů
  celonárodního boje.
 • 01:27:14 Skutečnost byla smutnější.
  Obyvatelé Prahy zdaleka nebyli
 • 01:27:19 na povstání připraveni
  a rozhodně ne všichni příslušníci
 • 01:27:23 ozbrojených sborů, ať už se jednalo
  o svornost či měšťanské gardy,
 • 01:27:27 hořeli touhou položit život
  za národní zájmy.
 • 01:27:31 Barikády vyrůstaly živelně
  a o mnoho z nich se
 • 01:27:35 vůbec nebojovalo, zatímco vojsko
  postupovalo dle připraveného plánu.
 • 01:27:47 K vážným bojům došlo pouze
  u Staroměstské mostecké věže,
 • 01:27:51 kde studenti z Klementina
  proměněného v pevnost
 • 01:27:54 několik dnů úspěšně zabraňovali
  vojákům v kontrole
 • 01:27:58 důležité komunikace spojující
  oba břehy Vltavy.
 • 01:28:08 O osudu povstání bylo rozhodnuto,
  když Windischgraetz přistoupil
 • 01:28:13 k dělostřeleckému ostřelování
  města.
 • 01:28:17 Ve světle hořících staroměstských
  mlýnů Praha kapitulovala.
 • 01:28:23 Proč to vlastně vypuklo,
  na to existovalo množství teorií.
 • 01:28:28 Vláda hledala široce rozvětvené
  spiknutí, nenašla nic.
 • 01:28:33 Čeští vlastenci byli přesvědčeni,
  že to vyprovokovala armáda
 • 01:28:37 nebo agenti z Německa
  nebo Maďarska,
 • 01:28:40 protože se jim nelíbilo,
  jak to jde v Čechách klidně
 • 01:28:42 a že by se mohl sejít
  český zemský sněm
 • 01:28:46 a mohlo by dojít
  k jakési federalizaci monarchie.
 • 01:28:49 Věřilo se na cizí agenty
  ze všech stran.
 • 01:28:52 Byl tady Bakunin.
 • 01:28:54 V podstatě dá se říci,
  že Praha byla sud s prachem
 • 01:28:56 a stačila jiskra a ta jiskra
  se stala touto skrumáží náhod.
 • 01:29:00 Kdyby se nestala, asi by to
  vybuchlo nějakým jiným způsobem.
 • 01:29:04 Každý mrtvý je tragédie,
  ale je to nesrovnatelné s tím,
 • 01:29:09 co se dělo v jiných městech
  v Evropě, co se dělo ve Vídni.
 • 01:29:13 Stal se z toho český národní mýtus.
  Byla to taková hezká a počestná
 • 01:29:17 revoluce českého biedermeieru.
  Člověka to budí k úsměvu,
 • 01:29:21 když si srovná tu legendu,
  která to píše jako obrovské
 • 01:29:25 revoluční boje, a pak přijde
  na tu skutečnost.
 • 01:29:31 Ve Vídni není bezpečno.
  Císařská rodina prchá ze země
 • 01:29:34 a přijímá pohostinnost
  Arcibiskupského paláce v Olomouci.
 • 01:29:38 V těchto prostorách se její členové
  na pět měsíců ubytovali.
 • 01:29:44 Císař Ferdinand Dobrotivý
  je pod silným tlakem.
 • 01:29:48 Na vzniklou situaci
  jeho schopnosti nestačí.
 • 01:29:54 Filip Schwarzenberg,
  pozdější první předseda vlády
 • 01:29:59 císaře Františka Josefa,
  pomohl přemluvit císaře
 • 01:30:03 Ferdinanda, aby odstoupil.
 • 01:30:06 On byl taková povaha dětská
  a dal si říci
 • 01:30:10 a zůstal v Praze sedět
  jako důchodce.
 • 01:30:13 Po abdikaci Ferdinanda V.
  se právě zde 2. prosince 1848
 • 01:30:18 ujal vlády teprve
  18letý František Josef I.
 • 01:30:23 Na tomto křesle.
  A poznámka na okraj.
 • 01:30:27 V Londýně poprvé vychází
  Komunistický manifest.
 • 01:30:37 Praprastrýc psal bývalým poddaným
  dopis a tam řekl:
 • 01:30:42 Teď jste se stali svobodnými občany
  a já vám přeji k tomu mnoho štěstí.
 • 01:30:48 Ale svoboda může být
  taky nebezpečná.
 • 01:30:53 My se už známe generace
  po generaci,
 • 01:30:57 ale teď budou přicházet lidé,
  kteří vás chtějí podvádět.
 • 01:31:02 Tak dejte pozor. Dnes
  existuje nové slovo komunismus,
 • 01:31:07 ale to jenom je jiné slovo
  pro krádež.
 • 01:31:12 Já vím, že budu prvním,
  kterého chytí,
 • 01:31:17 ale po sto letech jste vy na řadě.
  A skutečně to bylo sto let.
 • 01:31:26 Na magii čísel nevěřím,
  to ne.
 • 01:31:30 Ale věřím, že některé věci
  nemůžeme pochopit tak snadno,
 • 01:31:36 jak si namlouváme.
  Nakonec i v té vědě
 • 01:31:41 hraje roli jakési zjevení,
  jakýsi okamžik prohlédnutí,
 • 01:31:47 který se velice těžko dá redukovat
  na nějakou posloupnost.
 • 01:31:58 Nyní se račte dověděti,
  co nám i budoucím
 • 01:32:02 v tom novém věku vykyne.
 • 01:32:14 (Píseň) Slyšte, jsem nový rok
  a jdu vám říct,
 • 01:32:17 že jdeme lepšímu století vstříc,
  ve kterém určitě,
 • 01:32:21 jak jsme my tu,
  brzy se dočkáme blahobytu.
 • 01:32:25 Začíná století, ve kterém většina
  z nás už prožila
 • 01:32:29 významnou část svého života.
  Vstoupili jsme do něho radostně
 • 01:32:33 a s velkými přísliby
  do budoucna.
 • 01:32:37 Tak si to ještě pěkně užijme.
 • 01:32:40 Kdo ví, jak dlouho nám
  tak dobrá nálada vydrží.
 • 01:32:44 Technika nám bude tolik skýtat,
  že tady ve vzduchu budem lítat.
 • 01:32:49 Na boje válečné se zlepší tak,
  že válka bude nemožná pak.
 • 01:32:55 Pozvedněte každý číš
  a zazpívej se mnou již.
 • 01:33:06 To nové století teď uvítejme,
  v tom novém století si zazpívejme.
 • 01:33:12 V tom novém století,
  tam všechno poletí.
 • 01:33:17 Ať žije nové století.
 • 01:33:22 Rok 1908 - u nás právě vrcholí
  napětí mezi Čechy a Němci.
 • 01:33:28 V Praze je vyhlášeno
  stanné právo.
 • 01:33:31 Anexe Bosny a Hercegoviny
  vyústí v první světovou válku.
 • 01:33:39 Lide československý,
  tvůj odvěký sen se stal skutkem.
 • 01:33:44 Stát československý vstoupil
  dnešního dne v řadu
 • 01:33:48 samostatných svobodných
  kulturních států světa.
 • 01:33:52 Rok 1918 přinesl velkou změnu.
 • 01:33:55 Skončila rakousko-uherská monarchie
  a skončilo i české království.
 • 01:34:01 Jeden z prvních zákonů,
  který republika vydala,
 • 01:34:07 bylo zrušení
  všech šlechtických titulů.
 • 01:34:12 To znamená, že každý se stal
  občanem se jménem.
 • 01:34:17 Člověk se na to může dívat různě.
  Na jedné straně je to škoda,
 • 01:34:22 na druhé straně je to i výhoda,
  protože když třeba děcko ve škole
 • 01:34:26 propadá a má titul hrabě
  a teď propadá...
 • 01:34:30 Vídeň, Řím a šlechta,
  to bylo všechno negativní.
 • 01:34:36 Ze začátku bylo takové zklamání.
 • 01:34:41 Nebylo narušeno
  zemské vlastenectví,
 • 01:34:46 ale spíš věrnost císaři,
  to byla zásada,
 • 01:34:52 protože všude na světě šlechta
  tvoří zázemí dynastických rodů,
 • 01:34:59 tak to bylo tady také
  v tom případě.
 • 01:35:07 Československo se během
  prvních 10 let plně etablovalo
 • 01:35:11 na politické mapě Evropy.
 • 01:35:14 26. října 1928 byly
  Masarykovy domovy
 • 01:35:18 předány městu Praze.
 • 01:35:21 Celé to veliké dílo přišlo
  na 123 mil. korun.
 • 01:35:25 12 mil. korun činily
  roční náklady na provoz.
 • 01:35:29 Zčásti je hradili majetnější
  chovanci a zbytek město.
 • 01:35:36 Pak přijel na návštěvu ten,
  jehož jménem byly domovy nazvány.
 • 01:35:41 Prezident T. G. Masaryk.
  Vítal a doprovázel
 • 01:35:45 jej doktor Petr Zenkl,
  který měl lví podíl
 • 01:35:49 na uskutečnění celého projektu.
  T. G. Masaryk se jako první
 • 01:35:54 podepisuje do knihy
  významných návštěv.
 • 01:35:57 Těch návštěv tady pak bylo
  nepočítaně - z celého světa.
 • 01:36:01 A ta kniha je plná
  nadšených zápisů.
 • 01:36:05 Nedivme se, protože nic podobného
  neměli tehdy nikde v Evropě.
 • 01:36:24 Také druhý československý prezident
  doktor Edvard Beneš ovládal
 • 01:36:29 jízdu na koni, ale zdánlivě
  idylická vyjížďka je už ve stínu
 • 01:36:34 dramatických událostí
  českého pohraničí.
 • 01:36:38 Sudetoněmecká strana v čele
  s Konrádem Henleinem stupňuje
 • 01:36:42 požadavky. Na německé straně
  hranic se shromažďují
 • 01:36:47 početné divize wehrmachtu.
  12. září už Adolf Hitler
 • 01:36:52 otevřeně žádá připojení
  českého pohraničí k Německu.
 • 01:36:57 Zatímco henleinovci pořádali
  své marše,
 • 01:37:01 Češi před parlamentem sborově
  opakovali vojenskou přísahu
 • 01:37:05 a žádali zbraně,
  aby mohli bojovat.
 • 01:37:08 Naposledy společně vystupují
  i příslušníci české šlechty.
 • 01:37:14 Prohlášení českých rodin přednesl
  stařešina,
 • 01:37:22 to byl strýc František Kinský
  z Kostelce nad Orlicí.
 • 01:37:26 Ten to přednesl,
  ten text napsal můj otec.
 • 01:37:30 Tam můj dědeček vystupoval
  nesmírně aktivně,
 • 01:37:33 protože byl mluvčím té delegace.
 • 01:37:35 Republika sebrala tituly,
  sebrala majetek.
 • 01:37:44 Přesto šli k tomu prezidentovi
  s prohlášením,
 • 01:37:49 že zůstanou věrni národu.
 • 01:37:55 Několik rodin,
  které doma mluvily německy,
 • 01:38:00 se tehdy přihlásilo
  k věrnosti republice,
 • 01:38:04 což je také zajímavé.
  Na to se taky zapomnělo.
 • 01:38:09 23. září československá vláda
  vyhlašuje všeobecnou mobilizaci.
 • 01:38:14 Armáda postavila 37 pěších
  a 4 rychlé divize.
 • 01:38:19 Čtyři armádní sbory zaujaly
  svá postavení na celém území státu.
 • 01:38:25 Československý lid byl v září 1938
  odhodlán bránit svou hranici
 • 01:38:30 za každou cenu.
  V té době v Berchtesgadenu
 • 01:38:35 ujišťuje Chamberlain Hitlera,
  že mu bude vydáno
 • 01:38:40 československé pohraničí
  bez výstřelů.
 • 01:38:43 29. září 1938 Mnichov,
  dohoda o nás, bez nás.
 • 01:38:52 Předsedové vlád evropských mocností
  podpisem mnichovské dohody
 • 01:38:57 souhlasí s přidělením
  českého pohraničí Německu.
 • 01:39:01 Britský premiér dokonce věří,
  že tak zachránil světu mír.
 • 01:39:10 Já bych řekla, že většina
  staré české šlechty zůstala Čechy.
 • 01:39:14 Ony to měly těžší ty rody,
  co žily v Sudetech.
 • 01:39:19 Ty to měly těžší,
  protože dostaly meč na krk.
 • 01:39:24 Žiješ mezi Němci,
  tak budeš Němec.
 • 01:39:32 V Čechách, tady to bylo samozřejmé,
  málokdo se přiklonil k Němcům.
 • 01:39:38 Většinou to byli Češi
  a zůstali Čechy.
 • 01:39:42 Šlechta dostala nucené správce
  okamžitě,
 • 01:39:46 jak Hitler přišel do Čech.
 • 01:39:49 Dostali to především ti,
  co byli u prezidenta Beneše.
 • 01:39:56 Po 3 letech úřadování
  v nejtěžších poměrech odstoupil,
 • 01:40:00 aby podle svých vlastních slov
  umožnil rychlou konsolidaci
 • 01:40:04 vnitropolitických i vněpolitických
  poměrů našeho státu.
 • 01:40:09 V této chvíli,
  která dovršila míru našich strastí,
 • 01:40:13 děkuje celý národ doktoru
  Edvardu Benešovi,
 • 01:40:16 našemu druhému prezidentovi,
  za obětavé úsilí,
 • 01:40:20 s nímž vedl náš stát
  nejtěžšími dny.
 • 01:40:43 Uplynulo 10 let.
 • 01:40:45 Většina voličů
  se ve svobodných volbách
 • 01:40:49 hned po skončení války rozhodla
  pro komunistickou stranu,
 • 01:40:52 tedy i pro nového vůdce.
  Bude jím Klement Gottwald.
 • 01:40:57 20. února podává dvanáct
  nekomunistických ministrů demisi.
 • 01:41:01 Zůstali ale v menšině.
  Nepřipojili se ani sociální
 • 01:41:05 demokraté, dokonce ani nestraník
  Jan Masaryk.
 • 01:41:09 Chceme tuto krizi řešit ústavně,
  demokraticky a parlamentárně.
 • 01:41:34 Budu konat své povinnosti v duchu
  lidovědemokratického zřízení,
 • 01:41:39 podle vůle lidu a v zájmu lidu,
  dbát blaha republiky.
 • 01:41:52 Začíná druhá polovina
  20. století.
 • 01:42:09 Za mnou přišel mladý esenbák
  a říkal,
 • 01:42:14 že jezdím sanitkou
  a bydlím na samotě,
 • 01:42:19 že určitě znám a mohu vypozorovat,
  kdo tam patří a kdo tam nepatří.
 • 01:42:25 Chtěl ze mě udělat
  pomocníka esenbáků.
 • 01:42:29 Já jsem říkal, to asi...
 • 01:42:34 Paní říkala, ale s jeho jménem
  asi těžko to půjde.
 • 01:42:39 A on říkal, co, Hrabě,
  to je docela obyčejné jméno.
 • 01:42:45 Světová výstava EXPO 58
  v Bruselu.
 • 01:42:48 Prezentace úspěchů se daří.
 • 01:42:51 Před naším pavilonem stojí
  dokonce fronty.
 • 01:42:54 Z tisíců zápisů vybíráme jediný.
  Působíte dojmem nádherného rozvoje.
 • 01:42:58 Jak je to možné ve znamení
  komunismu?
 • 01:43:01 Podpis - Belgičanka.
 • 01:43:03 Pisatelka z Belgie navštívila
  pouze výstavu,
 • 01:43:06 nikoliv tehdejší Československo.
 • 01:43:09 Problémy, se kterými se
  v novoročním projevu svěřovala
 • 01:43:13 občanům hlava státu,
  by jistě byly nad její chápání.
 • 01:43:18 Myslím, že je také zbytečné,
  aby nebyly prášky do pečiva,
 • 01:43:22 písek na nádobí a podobně.
  I s tím přece musí výrobní podniky
 • 01:43:26 počítat a vědět, že i tyto
  drobnosti jsou stále potřebné.
 • 01:43:30 Na druhé straně také kupující musí
  mít určitou dávku vůle a klidu
 • 01:43:35 a nepodléhat okamžitě panikaření
  a ztěžovat práci prodávajícím.
 • 01:43:41 Velmi nízká byla úroda ovoce,
  hlavně zimních jablek a hrušek.
 • 01:43:52 PÍSEŇ
 • 01:43:54 Dobrou zprávu já přináším vám,
  řeky proud bude dál větrem hnán.
 • 01:44:02 Letní žár, jarní déšť a sníh.
  Dívčí pláč, slzy, dětský smích.
 • 01:44:14 Každý strom tam, kde stál,
  musí stát.
 • 01:44:18 Bude kvést, šumět větvovím.
  Bude kvést, víc vám nepovím.
 • 01:44:25 Všemu lidu Československé
  socialistické republiky.
 • 01:44:30 Včera dne 20. srpna 1968
  kolem 23. hodiny překročila
 • 01:44:35 vojska Sovětského svazu,
  Polské lidové republiky,
 • 01:44:40 Německé demokratické republiky,
  Maďarské lidové republiky
 • 01:44:45 a Bulharské lidové republiky
  státní hranice
 • 01:44:49 Československé socialistické
  republiky.
 • 01:44:54 Stalo se tak bez vědomí
  prezidenta republiky,
 • 01:44:58 předsedy Národního shromáždění,
  předsedy vlády
 • 01:45:02 i prvního tajemníka
  Ústředního výboru
 • 01:45:06 Komunistické strany Československa
  a těchto orgánů.
 • 01:45:16 Vážení přátelé,
  pokud mě ještě slyšíte,
 • 01:45:20 prosím vás znovu jménem
  pracovníků rozhlasu -
 • 01:45:25 nedělejte nic, co by vedlo
  ke zbytečnému krveprolití.
 • 01:45:31 Vyčkejte, až se ozve naše legální
  vláda, ústavní činitelé.
 • 01:45:40 Nepomůžeme ničemu
  v současné situaci tím,
 • 01:45:45 že budeme vytvářet barikády,
  eventuálně další věci dělat,
 • 01:45:52 které by vedly ke srážce,
  která v současné době nemá
 • 01:45:58 žádný smysl. Vedla by pouze
  k obětem, které nikdo nechce,
 • 01:46:04 aby padly zbytečně.
  Prosím tedy znovu, přátelé,
 • 01:46:10 uklidněte se, rozejděte se,
  nemá to v současné chvíli
 • 01:46:16 u nás před rozhlasem
  žádný smysl. Děkuji vám.
 • 01:46:30 Slyšíte střelbu.
 • 01:46:33 Vážení přátelé,
  navzdory střelbě
 • 01:46:36 a navzdory citovému pohnutí,
  které prožíváme, zachovejte klid.
 • 01:46:40 I jen jediný život
  by byl zbytečný v dané situaci.
 • 01:46:45 Věřme, že pravda zvítězí.
 • 01:46:48 ZNÍ ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ HYMNA
 • 01:47:38 Chci dnes znovu upřímně poděkovat
  pracujícím průmyslu, zemědělství,
 • 01:47:44 stavebnictví, dopravy, obchodu,
  zdravotnictví, vědy, školství
 • 01:47:49 a kultury a všech úseků,
  našim dělníkům,
 • 01:47:55 družstevním rolníkům, inteligenci,
  všem, kteří se svou poctivou prací
 • 01:48:02 podíleli na dosažených výsledcích.
 • 01:48:06 Už 10 let pobývají sovětská vojska
  na našem území
 • 01:48:10 a vedení Kremlu nás zahrnuje
  nebývalou,
 • 01:48:12 tak říkajíc jubilejní přízní.
 • 01:48:15 Jsme třetí zemí na světě,
  která má svého kosmonauta.
 • 01:48:19 Sovětsko-československá posádka
  kosmické lodi Sojuz 28,
 • 01:48:24 velitel lodi letec-kosmonaut,
  hrdina Sovětského svazu,
 • 01:48:27 plukovník Alexej Gubarev
  a kosmonaut-výzkumník,
 • 01:48:30 kapitán Československé lidové
  armády Vladimír Remek, odstartovala
 • 01:48:35 do vesmíru ve čtvrtek 2. března
  v 16.28 h z kosmodromu Bajkonur.
 • 01:48:44 V pátek v 18.10 h se kosmická loď
  Sojuz 28 spojila
 • 01:48:49 s orbitálním komplexem
  Saljut 6 - Sojuz 27.
 • 01:48:58 Na oficiální přátelskou návštěvu
  přiletěla do Československa
 • 01:49:02 sovětská stranická a vládní
  delegace v čele
 • 01:49:05 s generálním tajemníkem
  Ústředního výboru
 • 01:49:08 Komunistické strany Sovětského
  svazu a předsedou prezidia
 • 01:49:11 Nejvyššího sovětu
  Sovětského svazu
 • 01:49:15 soudruhem Leonidem
  Iljičem Brežněvem.
 • 01:49:32 Čas na návštěvu Prahy
  si dokonce udělal
 • 01:49:36 sám Leonid Iljič Brežněv
 • 01:49:39 a 12. srpna jsme otevřeli
  novou trasu metra.
 • 01:49:46 A v této chvíli soudruh Husák
  otevírá další trasu metra,
 • 01:49:50 trasu 1A. Mnozí z vás si možná
  vzpomenou na rok 1974.
 • 01:49:55 Tehdy soudruh Husák přestřihl
  pásku při otevření
 • 01:49:59 naší první trasy. Měli jsme
  nejmladší a nejhezčí metro.
 • 01:50:02 Tehdy jsme se také soudruha Husáka
  zeptali,
 • 01:50:06 která stanice se mu nejvíc líbí.
  Řekl nám, že se mu těžko vybírá,
 • 01:50:09 protože jedna stanice
  je hezčí než druhá.
 • 01:50:12 Zároveň popřál stavbařům,
  aby udrželi tempo
 • 01:50:16 při výstavbě dalších tras.
 • 01:50:29 Čeká nás rok oslav
  významných jubileí.
 • 01:50:33 Republice bude 70 let.
 • 01:50:42 Ať žije Havel!
  Ať žije Havel!
 • 01:51:42 Dobrý večer, vítám vás u prvních
  Událostí roku 1998.
 • 01:51:46 Tak vám v tomto novém roce přeji
  hodně zdraví a štěstí.
 • 01:51:51 Po finančním skandálu
  v Občanské demokratické straně
 • 01:51:54 byla jmenována nová,
  úřednická vláda Josefa Tošovského.
 • 01:51:58 ...přijal křeslo ministra
  pro místní rozvoj.
 • 01:52:01 Ve vládě nechybí ani Ivan Pilip,
  Stanislav Volák a Michal Lobkowicz.
 • 01:52:04 Účast této čtveřice
  v Tošovského vládě
 • 01:52:07 ovšem Klausovo vedení ODS
  ostře odmítá.
 • 01:52:11 Tato vláda nevznikla
  zcela obvyklým způsobem,
 • 01:52:14 tedy na základě výsledků voleb
  nebo domluvy parlamentních stran,
 • 01:52:18 připomíná prezident Václav Havel.
  Dodává, že politické strany
 • 01:52:21 nebyly schopny potřebné shody
  dosáhnout.
 • 01:52:24 Tento fakt bychom měli podle mě
  chápat mimo jiné i jako varování
 • 01:52:30 před přílišnou mocí
  politických stran
 • 01:52:34 a z toho vyplývajícím stranickým
  egoismem stavějícím zájmy dílčí
 • 01:52:40 nad zájmy obecné a ztěžujícím tak
  možnost politické dohody.
 • 01:52:46 Premiér Tošovský děkuje
  odstupujícímu kabinetu V. Klause.
 • 01:52:50 Na dosažené pozitivní výsledky
  je připravena navázat
 • 01:52:54 i dnes jmenovaná
  nová česká vláda.
 • 01:52:57 Vstup do evropských struktur,
  obnovení dynamiky hospodářských
 • 01:53:01 reforem, boj proti korupci
  a průhlednost rozhodování
 • 01:53:04 jsou jejími hlavními prioritami.
 • 01:53:06 Otevíráme zlatou bránu
  olympijského turnaje.
 • 01:53:10 Jsme olympijští vítězové.
 • 01:53:14 Přepište dějiny.
 • 01:53:16 Česká republika vyhrála zimní
  olympijské hry v ledním hokeji.
 • 01:53:28 Nejlepší brankář světa,
  Pardubičan.
 • 01:53:32 68. Jaromír Jágr je tady.
 • 01:53:36 Největší borec kapitán
  Vláďa Růžička.
 • 01:53:48 Ivan Hlinka.
 • 01:53:53 Trenér českého olympijského
  družstva Ivan Hlinka.
 • 01:53:58 Česká strana sociálnědemokratická
  32,1 %.
 • 01:54:04 Občanská demokratická strana
  27,8 %.
 • 01:54:09 Komunistická strana Čech
  a Moravy 11,2 %.
 • 01:54:14 KDU-ČSL rovných 9 %,
  Unie svobody 8,7 %.
 • 01:54:20 Sdružení pro republiku -
  Republikánská strana Československa
 • 01:54:24 3,8 %, republikáni v této chvíli
  nejsou v Poslanecké sněmovně.
 • 01:54:29 Stejně tak
  Důchodci za životní jistoty.
 • 01:54:32 Smlouva o vytvoření stabilního
  politického prostředí
 • 01:54:35 v České republice,
  tak je nazvána dohoda,
 • 01:54:37 kterou dopoledne podepsali
  zástupci ODS a ČSSD.
 • 01:54:41 Opoziční smlouva,
  v naší zemi
 • 01:54:44 patrně poslední významný akt
  20. století.
 • 01:54:48 Tak můžeme začít.
  To byla poslední slova
 • 01:54:51 Miloše Zemana před podpisem
  povolební dohody
 • 01:54:54 mezi sociálními demokraty a ODS.
  Už dřív se Miloš Zeman
 • 01:54:57 svým blízkým svěřil,
  že ze všeho nejvíc se těší na to,
 • 01:55:01 až si při podpisu vymění
  s Václavem Klausem pero.
 • 01:55:07 V pracovně Miloše Zemana tady
  v budově Poslanecké sněmovny
 • 01:55:10 poté lidé z vedení obou stran
  setrvali se sklenkou v ruce
 • 01:55:14 ještě asi půl hodiny
  v přátelském rozhovoru.
 • 01:55:17 Byli seriózní
  a šlo to vcelku hladce,
 • 01:55:20 liboval si nad čerstvě podepsanou
  smlouvou Miloš Zeman.
 • 01:55:30 20. století skončilo.
  Je čas na bilanci.
 • 01:55:34 Jak se s ní jeden každý z nás
  asi vypořádá?
 • 01:55:39 Šlechtictví je způsob,
  jak člověk se postaví k životu,
 • 01:55:45 jak vnímá život,
  jak se chová atd.
 • 01:55:52 Já si myslím, že existuje mnoho
  šlechticů, kteří šlechtici nejsou,
 • 01:55:56 a mnoho šlechticů,
  u kterých by bylo možná líp,
 • 01:56:00 kdyby jimi nebyli.
  Zda zrušit nebo nezrušit titul,
 • 01:56:05 žijeme v 21. století,
  je to úplně jedno,
 • 01:56:10 jestli ho člověk má nebo nemá,
  protože buď je slušný člověk,
 • 01:56:15 nebo ne.
  O to jde daleko víc.
 • 01:56:22 Matematika je taková nějaká souhra
  konkrétních objektů,
 • 01:56:29 které nám připadají
  z různých důvodů zajímavé.
 • 01:56:35 V různých dobách nám připadají
  různé objekty zajímavé.
 • 01:56:40 Potom těch principů
  jakýmsi způsobem obecných, že jo?
 • 01:56:45 Samozřejmě když se snažíme mluvit
  v obecných principech,
 • 01:56:50 tak tam se zdá,
  že osmička nefiguruje,
 • 01:56:54 ale ta nejkrásnější část
  matematiky, to je ta mezihra
 • 01:56:58 mezi tím konkrétním
  a tím obecným.
 • 01:57:04 A dějiny končí.
 • 01:57:10 Padá na ně prach.
  Slyším jenom šustot papíru.
 • 01:57:17 A tak poděkujme osmičkám
  za všechny radosti i strasti
 • 01:57:22 a také mnohá ponaučení,
  budou-li nám ovšem co platná.
 • 01:57:26 Jisté je, že na dalších 10 let
  ze scény mizí.
 • 01:57:30 Vlády se ujímají devítky.
  Buďte nám vítány.
 • 01:59:32 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2008

Související