iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 10. 2008
16:20 na ČT1

1 2 3 4 5

124 hlasů
59518
zhlédnutí

Zatopené osudy

Karolinka

Přehrada ve valašských kotárech

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zatopené osudy - Karolinka

 • 00:00:16 Dobrý den, milí diváci,
  dnes Vás zdravím od valašské přehrady
 • 00:00:21 Karolinka,
  jejíž voda zatopila obec Stanovnici.
 • 00:00:27 O valaších se říká,
  že prý pijí jen slivovici,
 • 00:00:31 ale není úplně pravda.
 • 00:00:33 Tato přehrada, která zásobuje vodou
  Vsetín a celé Vlársko,
 • 00:00:37 je toho jasným důkazem.
 • 00:00:39 A že nejde o vodu ledajakou,
  o tom bude ještě dnes řeč.
 • 00:00:47 Jilji Hartinger patří
  mezi naše nejuznávanější malíře.
 • 00:00:51 Ve svých dílech se věnuje
  především krajinomalbě
 • 00:00:54 a základ jeho tvorby
  tvoří motivy rodného Valašska.
 • 00:01:02 Nacházíme se v údolí Stanovnica,
  a k tomuto údolí
 • 00:01:06 mám velmi pěkný vztah.
 • 00:01:09 Vzpomínám, jak jsme sem
  s tátou chodili na hřiby do údolí,
 • 00:01:14 které právě maluji.
 • 00:01:17 Jmenovalo se Prženka,
  rostly tady hlavně bílé hřiby,
 • 00:01:21 občas i sinal.
 • 00:01:23 Chodívali jsme vždy ráno,
  byl tady nádherný opar.
 • 00:01:27 Vršky se pěkně rýsovaly
  a tady je tzv. Javornická linka.
 • 00:01:33 Javorníky stoupaly z mlhy,
  údolí bylo velmi poetické a malebné.
 • 00:01:44 Chtěl, aby bylo údolí zachováno
  nejen na fotografiích a filmech,
 • 00:01:49 ale i na malířských plátnech,
  a tak si prohlížíte obrazy,
 • 00:01:53 na kterých mistr zaznamenal
  původní krajinu.
 • 00:01:59 1. obraz údolí Stanovnice
  jsem namaloval těsně po střední škole
 • 00:02:03 v Brně o prázdninách.
 • 00:02:05 Maloval jsem pohled od Štítinu
  ke Karolince,
 • 00:02:10 byla vidět ještě Karolinka,
  údolí Kobylska,
 • 00:02:13 která je naproti Stanovnice.
 • 00:02:17 Obraz je nyní
  na Městském úřadě v Karolínce.
 • 00:02:22 Kdybych měl hovořit
  z pohledu fotografa,
 • 00:02:25 jak se krajina změnila,
  budu mluvit za sebe.
 • 00:02:31 Krajina se stavbou přehrady
  stala ještě zajímavější,
 • 00:02:37 protože vznikl nový objekt,
  který je pro mě velmi zajímavý,
 • 00:02:42 protože převážně fotografuji krajinu.
 • 00:02:47 Zdeněk Hartinger je pro změnu
  jedním z nejuznávanějších fotografů
 • 00:02:51 valašské krajiny.
 • 00:02:52 Jeho fotografie ukazují
  nepřeberné množství nálad Valašska
 • 00:02:56 do vrtošivé vlídnosti,
  až po její drsnou krásu.
 • 00:03:00 Většinou fotím z této strany,
  protože hráz je populární,
 • 00:03:07 ale z této strany
  to lidé tak neznají.
 • 00:03:11 Je tady divočejší příroda.
 • 00:03:20 Nepatřím mezi starousedlíky,
  bydlím tady 32 let,
 • 00:03:24 jsem tzv. naplavenina,
  ale mám k tomu vztah.
 • 00:03:27 Znám Stanovnici ještě bez vody,
  postavil jsem si v Karolince
 • 00:03:31 rodinný domek,
  z kterého jsem do údolí viděl,
 • 00:03:34 pak z ničeho nic vznikla
  přehradní hráz,
 • 00:03:37 údolí se uzavřelo,
  zatopilo se vodou
 • 00:03:40 a ten krásný pohled na Stanovnici
  skončil.
 • 00:03:43 Nacházíme se
  na vodním díle Karolinka.
 • 00:03:46 Je to vodárenská nádrž,
  zásobárna pitné vody.
 • 00:03:50 Vodní dílo je v provozu od r. 1985,
  je to tedy mladá a malá přehrada.
 • 00:03:55 Obsahuje jen 7,5 mil. litrů vody,
  je to zemní, sypaná, tížná hráz
 • 00:03:59 s jílovým těsnícím jádrem,
  je zde navezeno 1,2 mil. cm3 horniny.
 • 00:04:04 Tento typ hráze se používá proto,
  že jsou bezpečnější,
 • 00:04:08 méně náročné na stavbu
  než zděné nebo betonové.
 • 00:04:12 Výjimečnost je hlavně v kvalitě vody,
  přítok je v 60% v lesích
 • 00:04:16 a znečištění je natolik minimální,
  že patří mezi nejkvalitnější zdroje
 • 00:04:20 povrchové vody u nás.
 • 00:04:22 Území dnešní Karolinky
  patřilo ke vsetínskému panství.
 • 00:04:26 V pol. 17. stol.
  zde vznikla Nová dědina,
 • 00:04:29 později pojmenovaná
  po ženě majitele panství
 • 00:04:32 na Rozinkov, později Hrozenkov.
 • 00:04:34 V 1861-62 zde podnikatel
  Salomon Reich postavil sklárnu
 • 00:04:39 nazývanou Karolinina huť.
 • 00:04:41 Této části obce Hrozenkov
  se po čase začalo
 • 00:04:45 podle ní říkat Karolinka.
 • 00:04:47 Z ní se po 2. sv. válce v r. 1951
  stala samostatná obec.
 • 00:04:53 Neodmyslitelně do ní patřilo
  i údolí potoka Stanovnice.
 • 00:04:58 To je původní cesta,
  která je nyní z obou stran uzavřená,
 • 00:05:05 je postavena nová.
 • 00:05:07 Naproti jsme měli RD
  a hospodářské stavení,
 • 00:05:11 vedle stála zbrojnice.
 • 00:05:14 Bylo to nejkrásnější údolí.
 • 00:05:17 Ve Stanovnici jsem od narození,
  ale bydlela jsem výš - nad školou.
 • 00:05:24 Pak jsem se provdala
  a odstěhovala se kousek níž.
 • 00:05:28 Postavili jsme chalupu.
  Celý život jsme tu bydleli.
 • 00:05:37 Bylo tady hodně chalup,
  škola, obchod.
 • 00:05:42 Bylo to tady pěkné.
 • 00:05:45 Tvrdili, že to je nejkrásnější údolí.
 • 00:05:50 Údolí se táhne
  od hřebene Velkých Javorníků,
 • 00:05:53 které tvoří hranici mezi ČR a SR.
 • 00:05:57 Potok Stanovnice vtéká
  do vsetínské Bečvy.
 • 00:06:01 Celým údolím procházel potůček,
  kolem kterého stály klasické
 • 00:06:06 dřevěné valašské chalupy,
  dřevěnice.
 • 00:06:09 Byly tam louky, lesy a chalupy,
  domky, chlívy
 • 00:06:14 a u každé chalupy byly paseky,
  kde se pásly ovce a krávy,
 • 00:06:22 čímž to mělo jiný charakter než teď.
 • 00:06:28 Měli jsme krávu, kozy, pašíky,
  hodně drůbeže
 • 00:06:33 a dobře se nám tam žilo,
  byli jsme spokojení.
 • 00:06:44 Co se týká architektury,
  převážně to byly dřevěné chalupy,
 • 00:06:49 ale byly tu zemědělské usedlosti,
  lidé se živili hlavně zemědělstvím.
 • 00:06:55 Architektura byla velice účelná
  a organicky se spojovala
 • 00:07:00 s celou krajinou.
 • 00:07:02 Byl tady kámen i dřevo,
  čímž bylo předurčeno,
 • 00:07:08 že architektura je spojena
  s touto přírodou a terénem.
 • 00:07:14 Na Valašsku byly 2 důležité věci:
  střecha a teplo v domě.
 • 00:07:20 Teplo jim dávala pec,
  kterou vytápěli i 3 místnosti,
 • 00:07:25 střecha je kryla před nepohodou,
  mrazem, lijáky.
 • 00:07:32 Starý Orsák vždy zavíral dveře,
  když na podzim fučel vítr
 • 00:07:36 a říkával:
  Duj, větře, však duješ do chlapa.
 • 00:07:40 To charakterizovalo,
  k čemu ten dům byl a jak se domem
 • 00:07:45 bránili proti nepohodě,
  která mnohdy nastala.
 • 00:07:52 Nebyla chalupa,
  kde by nebyla kravička.
 • 00:07:54 Musím říct perličku:
 • 00:07:56 Když sem z Přerova
  přijely bratrovy děti,
 • 00:07:59 poprvé v životě viděly v zimě
  krávu zapřaženou v saních
 • 00:08:03 kdy za sebou táhla rohačky
  s hnojem a sedlák ve sněhu
 • 00:08:07 rozhazoval vidlemi hnůj.
 • 00:08:09 Bývalo tam veselo,
  konaly se tam dožínky, zábavy,
 • 00:08:14 tančilo se tam,
  údolí bylo opravdu moc pěkné.
 • 00:08:18 Každý na ně vzpomíná,
  byla škoda údolí zatopit.
 • 00:08:24 Přehrada zatopila jen malé území.
 • 00:08:26 Délka zátopy je kolem 3 km,
  ale pro Valachy je rodný dům, půda
 • 00:08:32 a vztah k nim posvátným,
 • 00:08:34 něčím, co se dědí
  z generace na generaci.
 • 00:08:38 Stačí se rozhlédnout kolem sebe
  a stěží uvidíte neobdělané pole,
 • 00:08:43 nespasenou louku
  či neopravený dům.
 • 00:08:45 Domácí zvířata, hlavně koně,
  ovce a krávy, se pasou po celý rok
 • 00:08:50 na rozlehlých stráních
  a je na 1. pohled vidět,
 • 00:08:53 že se o ně hospodáři dobře starají.
 • 00:08:55 Valaši to mají v krvi,
  vždyť takto se o své majetky
 • 00:08:58 starají po generace.
 • 00:09:00 Myslím, že původní Valaši
  jsou svérázní a srostlí s přírodou.
 • 00:09:09 To, že v ní byli neustále,
  byli s ní nerozlučně spojeni,
 • 00:09:16 formovalo to i jejich charakter.
 • 00:09:22 Valaši jsou svérázný, tvrdý národ,
  to je dáno jejich zdejším životem.
 • 00:09:29 Tady v horách se zasadí kýbl brambor
  a sklidí se 3 kýble kamení.
 • 00:09:36 Jsou ale srdeční.
 • 00:09:38 Na pasekách žili sami,
  byli odkázáni na sousedy,
 • 00:09:44 jeden pomáhal druhému,
  aby se uživili a obstáli.
 • 00:09:50 Valaši mají rádi půdu,
  hospodářství a dobytek.
 • 00:10:00 Jsou zvyklí na zdejší drsné podnebí,
  Valaši jsou dobří lidé.
 • 00:10:15 Protože je půda odjakživa živila,
  váží si jí, rozumí jí
 • 00:10:22 a umí ji obhospodařovat.
 • 00:10:25 Když vás mají přesadit
  do jiného prostředí,
 • 00:10:28 každý je zvyklý slyšet vrzání
  svých vrátek,
 • 00:10:33 existuje určitá nostalgie.
 • 00:10:36 Za sebe mohu říct,
  že kdybych se já měl rozhodovat
 • 00:10:42 a měnit své bydliště,
  asi by mě to citově postihlo.
 • 00:10:48 O přehradě se mluvilo už dávno,
  ale nikdo tomu nechtěl věřit.
 • 00:10:55 Pak se to uskutečnilo,
  pro nás pro všechny to byl šok.
 • 00:11:03 Museli jsme odejít.
 • 00:11:05 Ti staří lidé odešli,
  jejich život v panelácích se změnil
 • 00:11:11 a brzy odešli na onen svět.
 • 00:11:17 Určitě to pro ně nebylo lehké.
  Na jejich místě bych byl též smutný.
 • 00:11:25 Ztratit v určitém věku místo,
  kde prožili celý život, nebylo lehké.
 • 00:11:32 Když se museli místní vystěhovat,
  nejenže dostali finanční úhradu
 • 00:11:37 za své pozemky a baráky,
  ale v té době se postavily
 • 00:11:43 v Karolínce
  2 paneláková sídliště.
 • 00:11:46 Všichni dostali bydlení,
  nemuseli mít strach,
 • 00:11:49 že by neměli kde spát.
 • 00:11:52 Za získané finanční prostředky
  si postavili vlastní rodinné domy.
 • 00:11:58 Někteří odešli,
  ale většinou si postavili chalupy.
 • 00:12:05 Jsme všichni poblíž, vídáme se
  téměř každý den.
 • 00:12:11 Kvůli stavbě přehrady bylo zbouráno
  celkem 73 rodinných domů
 • 00:12:15 a hospodářských usedlostí.
 • 00:12:17 Vystěhováno bylo 228 občanů.
 • 00:12:20 Ne všechny domy
  však byly srovnány se zemí.
 • 00:12:23 Několik starých dřevěnic
  bylo přesunuto
 • 00:12:26 do Raďkovkého šenku v Karolince,
  kde mělo dle plánu
 • 00:12:29 vzniknout muzeum
  Stanovnického údolí.
 • 00:12:32 Bohužel zůstalo jen u plánů.
 • 00:12:36 Je tu jedna rarita,
  kdy rodinný domek, dřevěnice,
 • 00:12:40 byla vyzvednuta,
  odtažena ze zátopy nad přehradu
 • 00:12:44 a dodnes funguje
  jako myslivecká chata.
 • 00:12:59 Je polovina září
  a většina našich přehrad tzv. kvete,
 • 00:13:03 což znamená,
  že voda v zátokách je zelená
 • 00:13:07 jako Rákosníčkův rybník Brčálník.
 • 00:13:10 To ale neplatí o Karolince.
 • 00:13:12 Její voda je nejkvalitnější
  v celém povodí Moravy.
 • 00:13:16 Zdejší sypaná hráz
  je vysoká 38 m a dlouhá 390 m.
 • 00:13:20 Max. hloubka přehrady je 37 m,
  plocha je 55 ha a v nádrži
 • 00:13:25 je cca 7,5 mil. l vody.
 • 00:13:28 I tady je odběrná věž,
  ale na rozdíl od jiných přehrad,
 • 00:13:32 k ní nevede lávka,
  ale 270 m dlouhý tunel napříč hrází.
 • 00:13:36 V jejím nitru se nachází spousta
  trubek a potrubí v různých hloubkách,
 • 00:13:41 kterými proudí kvalitní voda
  do valašských domácností.
 • 00:13:45 Tak krásně čistou vodu
  nelze nevyužít k tomu,
 • 00:13:48 abychom se s Pavlem nepodívali tam,
  kde ještě nedávno žili lidé.
 • 00:13:53 Na dno přehrady.
 • 00:13:54 Pavle, myslíš, že něco najdeme?
 • 00:13:56 Vzhledem k tomu,
  že se informace pamětníků
 • 00:13:59 značně rozcházejí, nejlepší bude,
  když se ponoříme
 • 00:14:03 na dno Karolinské přehrady
  a zjistíme to na vlastní oči.
 • 00:14:07 Takže něco najdeme nebo ne.
 • 00:14:13 Hrázný Vašek Skalka nás dopravil
  přímo k odběrné věži,
 • 00:14:17 kde jsme ponor zahájili.
 • 00:14:20 Všechny přístroje fungovaly,
  jak měly,
 • 00:14:23 a tak jsme začali pátrat.
 • 00:14:38 Moc jsme toho nenašli,
  ale vykácené stromy,
 • 00:14:42 pár betonových základů
  a zbytky cihel
 • 00:14:44 byly dostatečným důkazem,
  že tady kdysi žili lidé.
 • 00:14:57 V každém případě
  vzala mnoha lidem domov,
 • 00:15:00 což bývá vždy
  a pro každého nepříjemné,
 • 00:15:02 zvlášť, když tady žily
  zemědělské rody min. 300 let.
 • 00:15:06 Mají tady kořeny.
 • 00:15:07 Dala velkému a širokému okolí,
  Vsetínsku, části Přerova a Zlínska
 • 00:15:12 velmi kvalitní pitnou vodu,
  kterou neměli.
 • 00:15:15 Není to špatné.
 • 00:15:21 Té Stanovnice je obrovská škoda,
  ale je to nutné, co se dá dělat.
 • 00:15:31 Člověk musí pochopit,
  že to je třeba.
 • 00:15:34 Když procházíte toutéž krajinou,
  kterou jste procházeli
 • 00:15:39 před 30-40 lety,
  uvědomujete si mnohem lépe,
 • 00:15:44 co jste tady prožili.
 • 00:15:46 Když se dnes dívám na krajinu,
  těžko odhaduji,
 • 00:15:50 kde který dům stál,
  kde byla kaplička,
 • 00:15:55 už bych to dnes nedokázal
  přesně určit.
 • 00:16:00 Přehrada? Je dobrá,
  ale když si vzpomenu,
 • 00:16:04 že jsme kvůli ní museli odejít,
  je nám smutno.
 • 00:16:16 Údolí bylo malebné a pěkné,
  ale trochu rozdrobené.
 • 00:16:20 Přehrada údolí spojila,
  dostala se do toho monumentalita
 • 00:16:25 a na podzim se barvy krajiny
  odrážejí ve vodní hladině,
 • 00:16:32 čímž se to násobí.
 • 00:16:35 Z hlediska estetického, malířského,
  to je velký klad.
 • 00:16:39 Viděl jsem údolí trochu jinak.
 • 00:16:44 Pokud jsme říkali na začátku,
  že 1. obraz Stanovnického údolí
 • 00:16:49 maloval mistr Hartinger
  ve svých 18 letech,
 • 00:16:52 tento poslední vznikl
  přesně po 55 letech v rámci natáčení.
 • 00:16:58 Jsem rád,
  že jste se mnou a Pavlem Karáskem
 • 00:17:01 pátrali po zatopených osudech
  Karolinské přehrady.
 • 00:17:04 Jaké to bylo?
 • 00:17:05 Ponor byl super,
  díky dobré viditelnosti,
 • 00:17:08 doufám, že to někdy zopakujeme.
 • 00:17:10 Já také.
 • 00:17:11 Na nějakém dalším vodním díle
  zase někdy na shledanou.
 • 00:17:16 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize 2008

Související