iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2008
17:20 na ČT1

1 2 3 4 5

100 hlasů
89156
zhlédnutí

Zatopené osudy

Vranovská přehrada

Rychlostavba první republiky

18 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zatopené osudy - Vranovská přehrada

 • 00:00:18 Dobrý den, zdravím vás
  z Vranovské přehrady,
 • 00:00:23 která je lemována kouzelnými
  hrady a zámky:
 • 00:00:25 Vranovem nad Dyjí, Cornštejnem
  a Bítovem.
 • 00:00:29 A právě pod hradem budeme pátrat
  po zatopených osudech vesnice Bítov,
 • 00:00:35 ale také po osudech posledního
  majitele hradu, barona Hasse,
 • 00:00:39 který významně ovlivňoval život
  této malebné vesnice.
 • 00:00:43 Povíme si něco o 2 unikátních místech
  a samozřejmě se zaměříme
 • 00:00:46 na stavbu hráze,
  která přehradila tok Dyje.
 • 00:00:49 Je toho opravdu hodně,
  tak jdeme na to.
 • 00:00:53 Vranovská přehrada byla postavena
  v letech 1930-1934,
 • 00:00:59 ale první zmínky a plány pocházejí
  z přelomu minulého století.
 • 00:01:07 Největší zásluhu na tom má
  Ing. Schmidt pocházející z Vranova
 • 00:01:14 a žijící v té době dlouhá léta
  ve Švýcarsku svůj profesní život.
 • 00:01:19 Věděl, že krásné údolí mezi Znojmem
  a rakouským městem Raabs
 • 00:01:28 by šlo po vzoru Švýcarska využít
  rekreačně i energeticky.
 • 00:01:35 Když se však začala přehrada budovat,
  předcházel jí projekt z r. 1908,
 • 00:01:40 podle kterého se měly vystavět
  přehrady dokonce 3.
 • 00:01:44 Voda z nich měla dodávat
  energii dráze,
 • 00:01:46 která měla spojit Znojmo s Rakouskem.
 • 00:01:48 Tento projekt tehdy neprošel,
  předznamenal však stavbu přehrady,
 • 00:01:52 jak ji známe dnes.
 • 00:01:55 Předtím ale muselo být celé údolí
  připraveno k zaplavení,
 • 00:01:58 což znamenalo provést spoustu
  terénních úprav.
 • 00:02:01 Vykácet tisíce stromů,
  vyklučit tisíce pařezů,
 • 00:02:06 ale také zlikvidovat jedinou obec
  postiženou záplavou.
 • 00:02:11 Obec se jmenovala Bítov
  a nacházela se na konci přehrady
 • 00:02:15 téměř 30 km od hráze.
 • 00:02:21 Starý Bítov se nacházel v hlubokém
  údolí na soutoku 2 řek:
 • 00:02:26 Želetavky a Dyje pod hradem Bítovem.
 • 00:02:33 Ve starém Bítově byly rodinné domy,
  byla to klasická obec návesního typu.
 • 00:02:37 Procházela tudy komunikace spojující
  starý Bítov s okolními obcemi.
 • 00:02:42 Bylo to překrásné.
 • 00:02:45 Pokud to ztálo, a zvlášť na jaře,
  když se pak otevíralo jaro,
 • 00:02:52 stráně nádherně kvetly
  v různých barvách.
 • 00:03:00 A ta skála mezi tím...
  Bylo to nádherné.
 • 00:03:06 Uprostřed Bítova byl
  kostel sv. Václava,
 • 00:03:09 dále se tam nacházela pošta,
  četnická stanice, lékař,
 • 00:03:15 restaurace, obchody,
  živnostníci, řemesla.
 • 00:03:20 Bývaly tam poutě, bývalo tam veselo.
  Všichni lidi šli dohromady.
 • 00:03:25 Starým lidem se tam dobře žilo.
  Byli zvyklí.
 • 00:03:31 A já jsem tam chodila k příbuzným.
  Byla jsem tam denně.
 • 00:03:37 Starý Bítov dost znám.
 • 00:03:42 Starý Bítov byl lepší než ten nový.
  Byl tam klid a lidi pohromadě.
 • 00:03:51 K domkům od zámku vedla cestička.
  Ke každému domku z jiné strany.
 • 00:03:57 Ať to šlo do mlýna nebo do kostela,
  ze všech stran jsme měli
 • 00:04:01 cestičku k zámku.
  Bylo to krásné.
 • 00:04:06 Starý Bítov byl hlavně
  zemědělskou obcí,
 • 00:04:10 ale v létě se obyvatelé živili
  ubytováním letních hostů,
 • 00:04:16 kteří sem přijížděli
  z celého Československa.
 • 00:04:27 Rozvoj obce se definitivně uzavřel
  v r. 1912 vydáním stavební uzávěry.
 • 00:04:32 Ale mnohaleté průtahy se stavbou
  vyvolávaly v jejích obyvatelích
 • 00:04:38 obavy o budoucnost,
  a tak si rezolucí z r. 1924
 • 00:04:42 vymohli na státu vybudování
  obce zcela nové.
 • 00:04:45 V dobových spisech se třeba dočteme,
  že Bítovští trvali na výstavbě
 • 00:04:50 obce moderní se všemi požadavky
  po stránce technické, zdravotní,
 • 00:04:54 estetické, aby byla ke cti
  kraji i republice.
 • 00:04:57 Občané starého Bítova si nakonec
  vymohli i stavbu měšťanské školy,
 • 00:05:01 kostela, radnice, pošty, sokolovny
  i požární zbrojnice.
 • 00:05:06 V r. 1931 byla vypsána soutěž
  na stavbu Nového Bítova
 • 00:05:10 a bylo přijato celkem 5 projektů.
 • 00:05:12 Jako vítězný byl vybrán ten od
  J. K. Říhy s názvem Oplocená vesnice.
 • 00:05:19 Někdo se těšil a někdo ne.
 • 00:05:22 Tam už byly domy staré, protože bylo
  zakázáno něco dělat.
 • 00:05:31 Vědělo se, že se bude
  přehrada stavět.
 • 00:05:37 Tak aby nikdo nic nespravoval.
 • 00:05:42 Někteří se pak velice těšili
  a spěchali sem nahoru.
 • 00:05:49 Ale zaplakali si, když pak viděli,
  jak se voda napouštěla
 • 00:05:57 a přehrada byla hotová.
 • 00:05:59 Voda se napouštěla,
  tak to nám Bítovákům bylo oznámeno,
 • 00:06:05 abychom byli připraveni.
 • 00:06:08 A jestli máme zájem, abychom se šli
  ještě podívat a rozloučit s údolím,
 • 00:06:15 které se zatopí
  a už nikdy je neuvidíme.
 • 00:06:19 Tak jsme si poplakali, víte.
  To údolí bylo nádherné, pohádkové.
 • 00:06:29 Když voda stoupala, srdce bolelo.
  Byl to kus přírody.
 • 00:06:36 Ale co se dalo dělat.
 • 00:06:39 Páni to tak rozhodli, elektrika byla
  potřeba, tak se to tak muselo udělat.
 • 00:06:47 Nový Bítov se začal stavět v r. 1932
  na pozemcích barona Hasse.
 • 00:06:51 Přesně v místech,
  kde stávala jeho obora.
 • 00:06:54 Na jaře 1933 se lidé začali
  stěhovat do svých domovů
 • 00:06:58 a během dalších 2 let byly dobudovány
  všechny objekty občanské vybavenosti.
 • 00:07:04 Vše vyvrcholilo v r. 1935 vysvěcením
  nového kostela sv. Václava.
 • 00:07:13 Každá obec je životně závislá na tom,
  jaké komunikace do ní vedou.
 • 00:07:20 Jakmile se rozhodlo,
  že starý Bítov bude zatopen
 • 00:07:23 a bude postavena zcela nová obec,
  občany Bítova primárně zajímalo,
 • 00:07:28 jaké komunikace do nové obce povedou
  a jak bude vyřešeno přemostění
 • 00:07:34 hlubokého kaňonu řeky Dyje.
  Bylo zvoleno řešení dvoumostové.
 • 00:07:38 Tzn. jeden most pod novým Bítovem
  pod hradem Cornštejn,
 • 00:07:42 který měl obstarat komunikaci směrem
  na Vranov nad Dyjí, a jeden most,
 • 00:07:46 který je za námi, směrem na Vysočany
  a dále do Rakouska.
 • 00:07:52 Výstavba obou mostů byla ve své době
  poměrně ojedinělým úkazem.
 • 00:07:57 U bítovského mostu pod hradem
  Cornštejnem
 • 00:08:00 se dokonce poprvé v historii
  československého stavitelství
 • 00:08:04 použila metoda montáže
  pomocí jeřábů.
 • 00:08:09 Ne pomocí dřevěného lešení,
  jak bylo doposud běžné
 • 00:08:12 u těchto ocelových konstrukcí,
 • 00:08:14 ale montáž mostu prováděl přímo
  na tehdejší dobu špičkový jeřáb.
 • 00:08:23 Obec byla dostavěna,
  nikdo nepřišel zkrátka
 • 00:08:26 a lidé se začali učit žít
  v novém prostředí.
 • 00:08:30 Pomohla jim k tomu i osoba
  barona Jiřího Julia Hasse,
 • 00:08:34 hradního pána na Bítově,
  který jim zachoval svou přízeň.
 • 00:08:37 Ba dá se říci, že ji ještě znásobil.
 • 00:08:41 Pojďme si připomenout osud
  tohoto štědrého mecenáše,
 • 00:08:44 jehož hrad sice zatopen nebyl, ale
  mnoho vzpomínek na něj rozhodně ano.
 • 00:08:50 Baron byl totiž tak trošku sukničkář.
 • 00:09:02 Hassové byli rodinou statkářů
  ze západních Čech.
 • 00:09:05 Z manželství Georga Hasse a Olgy
  Danenbergové vzešel syn Jiří Julius,
 • 00:09:11 pro kterého otec spolu s baronským
  titulem koupil r. 1912 i hrad Bítov.
 • 00:09:17 Baron Hass, či Hasse -
  obojí je možno používat -
 • 00:09:21 vedl velice bohémský život.
 • 00:09:23 Měl po okolí asi 80 přítelkyň
  a nikdy se neoženil.
 • 00:09:28 V době první republiky pan Hass
  již nebyl oficiálně baron.
 • 00:09:35 Ale byl mezi místními tak oblíbený,
  že ho ze zdvořilosti tímto titulem
 • 00:09:41 všichni nazývali. Byl to velký světák
  a frajer s lidským srdcem.
 • 00:09:49 On se se všemi stýkal.
  Byl k nim kamarád.
 • 00:09:53 Měli ho strašně rádi.
 • 00:09:57 Když třeba byla zabíjačka,
  on měl rád čumáček, ouška a ocásek.
 • 00:10:06 To se lidi dozvěděli, a když zabíjeli
  vepře, tak mu to donesli.
 • 00:10:12 To měl vždycky radost.
 • 00:10:14 Znala jsem ho. Viděla jsem ho.
  Vždy se účastnil oslav.
 • 00:10:20 Když bylo v kostele vzkříšení a tak.
 • 00:10:25 Ale má tchýně říkávala,
  že když byla nějaká zábava,
 • 00:10:34 vždycky všechno platil.
 • 00:10:38 Měli se od něho dobře.
 • 00:10:41 Dovedl se k lidem zachovat.
  Dal jim práci.
 • 00:10:48 Byl rád u zábavy, tančil.
 • 00:10:51 Když přišla děvčata na dámskou
  volenku, na to se těšil, měl radost.
 • 00:10:59 "Ale aby byly hezký," povídal.
 • 00:11:02 On tento kraj doslova miloval.
  Byl s ním spjat. I s lidmi.
 • 00:11:10 Prakticky všechny znal a všichni
  znali jeho. A znali ho důvěrně.
 • 00:11:16 Nebyly to žádné oficiality.
 • 00:11:20 Způsob komunikace byl takový,
  že s lidmi nejednal jen v lese
 • 00:11:25 nebo na poli, ale i v hospodách.
 • 00:11:27 Dokonce si je zval
  přímo na hrad Bítov,
 • 00:11:31 kde pro ně pořádal zajímavé akce.
 • 00:11:36 Měl hodně žen.
  To byly jen kamarádky.
 • 00:11:39 Dnes měl jednu a zítra zase jinou.
 • 00:11:43 Dal nějakou stovku.
  Třeba měl dvě kamarádky v noci.
 • 00:11:47 Měl taky dvě děti.
 • 00:11:49 Syna, který před rokem umřel,
  a dceru. Ti ho stále navštěvovali.
 • 00:11:56 Ale pro ně byl jen
  pan baron, ne táta.
 • 00:11:59 Pan baron věděl,
  jaká je jeho povinnost.
 • 00:12:04 Byl velký frajer.
 • 00:12:05 Nechtěl si dovolit to,
  aby o něm někdo řekl,
 • 00:12:09 že špásoval a neuměl pak zaplatit.
  Ano, zaplatil.
 • 00:12:20 Pan baron asi nebyl příliš
  nadšený budováním přehrady,
 • 00:12:25 protože to považoval za neadekvátní
  zásah do přírody.
 • 00:12:31 Bylo to spojeno i s výstavbou
  nového Bítova,
 • 00:12:34 kde musel uvolnit jednu ze svých obor
  u Červeného dvora.
 • 00:12:40 Dlouho s tím nesouhlasil,
  ale pak na to přistoupil,
 • 00:12:44 protože to chtěli jeho Bítováci.
 • 00:12:47 Oni si místo vybrali
  a pro něj bylo důležité,
 • 00:12:50 že si Bítované vybrali to místo.
 • 00:12:54 Když už věděli, že nelze
  odvrátit výstavbu přehrady.
 • 00:13:05 Konec barona Hasseho
  je stín tohoto kraje.
 • 00:13:13 Ale stalo se to 8. 5. 1945,
  kdy na jeho hrad přišla
 • 00:13:21 malinká skupina lidí.
 • 00:13:23 Možná i těch,
  za které on tak štědře platil
 • 00:13:27 v bítovských či jiných
  okolních hospodách.
 • 00:13:31 Tito lidé ani omylem nereprezentovali
  místní lidi,
 • 00:13:39 a místní s tím nesouhlasili.
 • 00:13:42 Oni mu tehdy řekli, že do 24 hodin
  musí opustit svůj hrad,
 • 00:13:46 svůj Bítov, svou krajinu;
  opustit svá zvířata.
 • 00:13:52 Takže baron Hasse vzal pistoli
  a třeskla rána.
 • 00:13:58 A říká se, že třeskly dvě.
 • 00:14:01 Jako frajer žil
  a jako frajer zemřel.
 • 00:14:12 V době baronova skonu už byla
  Vranovská přehrada 11 let v provozu.
 • 00:14:16 Pojďme se tedy vrátit
  do doby jejího vzniku
 • 00:14:19 a připomeňme si její
  technické zajímavosti.
 • 00:14:23 Tato přehrada je postavena
  na řece Dyji.
 • 00:14:26 Je to betonová gravitační hráz
  v mírném oblouku.
 • 00:14:31 Je 298 m dlouhá v koruně,
  vysoká je 47 m nad údolím.
 • 00:14:37 Je to 1. betonová hráz v republice
  stavěná metodou litého betonu.
 • 00:14:44 Než však mohli dělníci
  začít lít beton,
 • 00:14:47 bylo třeba odkrýt svah v místech,
  kde měla být hráz zakotvena
 • 00:14:51 do okolního terénu, vystavět
  komunikaci, dílny, kanceláře,
 • 00:14:54 ubytovny pro dělníky, kterých bylo
  při stavbě zaměstnáno přes 600.
 • 00:15:00 Přes všechny těžkosti bylo v r. 1933
  betonování hráze dokončeno
 • 00:15:05 a přehrada se začala
  pomalu napouštět.
 • 00:15:09 Mně to zůstalo v srdci všechno živé
  tak, jak jsem to poznala.
 • 00:15:15 To bylo hluboké údolí,
  ale celé v zeleni.
 • 00:15:21 A ten Corštejn, jak tam stál,
  to byla nádhera.
 • 00:15:25 Pod ním byla svatá Trojice
  a kousek od ní vedla cesta
 • 00:15:33 k Cornštejnu a pod ní byla hájenka.
 • 00:15:40 Tam to bylo oplocené a já jsem byla
  taková pohádková povaha,
 • 00:15:47 že mně to zůstalo v živé paměti,
  ráda na to vzpomínám.
 • 00:15:53 Bylo to nádherné.
  Tak jsem si říkala:
 • 00:15:57 "Tohle by neměli jen tak nechat,
  to by se všechno mělo fotit!
 • 00:16:03 To by všechno mělo být,
  aby se to zachovalo aspoň v tom.
 • 00:16:09 Abychom se na to mohli
  vždycky podívat a potěšit.?
 • 00:16:14 A pokud do těchto končin někdy
  zavítáte i vy a večer co večer
 • 00:16:18 uslyšíte tklivou večerku linoucí se
  z trubky zaplaveným údolím,
 • 00:16:23 vězte, že to věrný Bítovák
  Vladimír Kundrát již přes 20 let
 • 00:16:27 hraje na památku a k poctě všem
  zatopeným osudům Vranovské přehrady.
 • 00:16:34 HRAJE NA TRUBKU
 • 00:16:40 Starý Bítov připomíná
  už jen tento hřbitov,
 • 00:16:43 který jako jediný zůstal
  nad hladinou Vranovské přehrady.
 • 00:16:47 Rezavé kříže a náhrobní kameny
  s vybledlými jmény a fotografiemi
 • 00:16:52 zůstávají němými svědky toho,
  že tady kdysi stála krásná obec
 • 00:16:56 v ještě krásnějším údolí,
  ve kterém se rodili, žili, pracovali,
 • 00:17:01 radovali a umírali lidé.
 • 00:17:04 Na to vše majestátně
  shlíží hrad Bítov,
 • 00:17:08 jehož poslední majitel Jiří Julius
  Hass jeho obyvatele tak miloval.
 • 00:17:15 To je pro dnešek všechno,
  mějte se krásně
 • 00:17:17 a na další přehradě na shledanou.
 • 00:17:22 HRAJE NA TRUBKU
 • 00:17:33 Skryté titulky: Alena Hapalová
  Česká televize, 2008

Související