iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 9. 2008
16:20 na ČT1

1 2 3 4 5

166 hlasů
97730
zhlédnutí

Zatopené osudy

Šance

Poslední vlak na Bílou

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zatopené osudy - Šance

 • 00:00:01 .
 • 00:00:12 TROUBENÍ VLAKU
 • 00:00:17 Dobrý den, vítám všechny milovníky
  dobrodružství, ztracených světů
 • 00:00:22 a krásných přehradních nádrží.
 • 00:00:25 Dnešní díl začneme na nádraží
  ve Frýdlantu nad Ostravicí
 • 00:00:28 a pojedeme vlakem do Ostravice,
  protože tam je konečná stanice.
 • 00:00:33 Kdybyste ale do tohoto spoje nasedli
  před 10. lednem 1965,
 • 00:00:37 zavezl by vás vlak tažený parní
  lokomotivou ještě o 13 km dále
 • 00:00:42 do stanice Bílá.
 • 00:00:44 Ten den byl ale v historii
  trati posledním,
 • 00:00:47 protože musela být kvůli výstavbě
  vodního díla Šance zrušena.
 • 00:00:51 Zatopeno bylo prý nejkrásnější
  beskydské údolí
 • 00:00:54 a na výstavbu přehrady doplatila
  i obec Staré Hamry.
 • 00:01:04 Tak a jsme tady.
 • 00:01:07 Dneska si budeme povídat nejen
  o zatopených osudech
 • 00:01:10 více než 700 vystěhovaných občanů,
  ale také o výstavbě
 • 00:01:14 největší sypané hráze
  tehdejšího Československa.
 • 00:01:23 Staré Hamry se jmenuje naše obec
  podle hamru,
 • 00:01:26 který byl na pravém břehu Ostravice,
  v dnešní Ostravici pod Lysou horou.
 • 00:01:33 Střed obce se posunul sem do údolí,
  které se tady rozevírá.
 • 00:01:39 Byla to rozlohou jedna z největších
  obcí v republice.
 • 00:01:44 Nyní má 84 km2 a rozkládá se
  na území, které tady vidíme,
 • 00:01:49 až po Smrk a Lysou horu,
  až po Bílý kříž.
 • 00:01:55 Na této straně kdysi bývala škola.
  Původně poměrně velká.
 • 00:02:00 Byly tam 2 třídy.
 • 00:02:02 Ale později tím, že se odstěhovali
  lidé po válce,
 • 00:02:06 aby osidlovali pohraničí, a jednak
  v souvislosti se stavbou přehrady,
 • 00:02:11 se počet žáků snižoval.
 • 00:02:14 A škola byla zrušena,
  když zde bylo jen 7 žáků.
 • 00:02:17 VZtah ke škole je velmi silný,
  je to zároveň mé rodiště.
 • 00:02:23 Tam, kde je ostroh největší,
  býval hotel Charbulák.
 • 00:02:29 Za hotelem na druhé straně potoka
  byl náš domek.
 • 00:02:34 Naproti Charbuláku byl
  tzv. výminek a dům,
 • 00:02:38 ve kterém také bydleli někteří
  lidé z Řečických a někteří,
 • 00:02:43 kteří se sem později přistěhovali.
 • 00:02:46 Domky byly vesměs dřevěné,
  jen Charbulák byl zděný.
 • 00:02:50 Kousek dále byly větší usedlosti
  místních lidí,
 • 00:02:57 kteří byli potomky prvních
  přistěhovalců.
 • 00:03:02 Říkalo se tomu Masarykovo údolí.
  To bylo tak krásné!
 • 00:03:08 V Hamrech to byl šperk.
 • 00:03:13 Bylo to cosi krásného,
  co vyhledávali turisti.
 • 00:03:18 Jezdila jsem tam s koňmi
  vytahovat dřevo.
 • 00:03:23 Vláček tam zůstával stát,
  bylo tam nádraží.
 • 00:03:30 Je to těžko, je to dlouho,
  co jsem ve Frýdlantě,
 • 00:03:34 ale vzpomínka je pořád pěkná.
  Šance, Řečice, to byla perla.
 • 00:03:41 Kousek dále od nádraží
  byl penzion Posker.
 • 00:03:45 Všechny tyto budovy byly
  teď na konci přehrady,
 • 00:03:49 kdybychom se dívali z této strany.
 • 00:03:51 rať vedla údolím po pravé straně.
 • 00:03:56 Tady se točila vpravo,
  byl tu kamenolom.
 • 00:04:00 A pak rovinka, kde nebyly zákruty
  až do Šance.
 • 00:04:06 První zastávka byla Mazák,
  pak Řečice, Hutě pod Smrkem,
 • 00:04:12 Staré Hamry a Bílá.
 • 00:04:15 To bylo asi 25-30 minut, záleží,
  jaká souprava jela.
 • 00:04:21 Měli jsme v Bílé ve škole tetu
  a strýce, kteří tam učili.
 • 00:04:28 Tak jsme často se sestřenkou
  jezdily do Bílé.
 • 00:04:32 Vždycky jsme sedly do vlaku bez peněz
  a jízdenky, a když šel průvodčí,
 • 00:04:38 začaly jsme zpívat,
  aby si nás nevšiml.
 • 00:04:43 Ale tím jsme ho ještě více
  připoutaly.
 • 00:04:46 Ale už nás znal,
  tak mávnul rukou.
 • 00:04:49 Dřív než na Bílé nás vyhodit nemohl,
  protože to byla jedna zastávka.
 • 00:04:54 Tak jsme vždycky dobře dojely.
 • 00:04:57 Život tady byl těžký,
  ale především pro lidi na osadách,
 • 00:05:05 kterých je tady roztroušeno přes 50.
 • 00:05:09 My v údolí jsme to měli o něco lehčí,
  abych se přiznal.
 • 00:05:14 V létě a v zimě sem jezdili hosté,
  bylo tu živo.
 • 00:05:22 V létě tu bylo obyvatel
  víc než obyvatel původních,
 • 00:05:26 protože to bylo atraktivní a milé
  pro všechny, co sem přišli.
 • 00:05:34 Můj vztah ke Starým Hamrům je veliký,
  protože jsem se tady narodila.
 • 00:05:40 Můj rodný dům je zatopen.
 • 00:05:44 Štěstí bylo, že rodiče ještě předtím,
  než se začalo o přehradě mluvit,
 • 00:05:51 postavili nahoře na poli
  rodičů mého otce dům.
 • 00:06:00 Takže nás nepostihlo, že jsme se
  museli stěhovat pryč či jít do bytu.
 • 00:06:07 Kostel sv. Jindřicha byl v dobách
  největšího rozmachu obce
 • 00:06:11 každou neděli plný k prasknutí.
 • 00:06:13 Dnes se v něm bohoslužby konají
  1x za měsíc a lidí chodí jen pár.
 • 00:06:18 Perfektně udržovaný stojí
  nad hladinou jezera dodnes.
 • 00:06:22 Rodiče měli hostinec, takže jsme
  pomáhali v restauraci.
 • 00:06:27 V zimní sezóně bylo hodně lyžařů,
  v létě bylo hodně letních hostů.
 • 00:06:33 Navíc se u nás hrálo kino, takže
  cestovní ruch byl velice rozvinutý,
 • 00:06:41 protože byly další 3 restaurace
  v obci.
 • 00:06:44 V létě u nás pobýval Petr Bezruč
  a také dirigent moravských učitelů
 • 00:06:50 u nás bydlel, protože chtěl být
  v klidu a načerpat nové síly.
 • 00:06:59 Bouřlivý rozvoj ostravského hutního,
  důlního i energetického průmyslu,
 • 00:07:04 který propukl začátkem 20. stol.,
  si vyžádal zvýšenou spotřebu
 • 00:07:09 nejen užitkové, ale s rostoucím
  počtem obyvatel i pitné vody.
 • 00:07:16 Tu však překotně se rozvíjející
  ocelové srdce republiky postrádalo.
 • 00:07:21 A tak nejen nově rostoucí sídliště
  v Porubě mělo o vodu nouzi.
 • 00:07:25 Navíc její kvalita s tehdejším
  přístupem k životnímu prostředí
 • 00:07:29 byla katastrofální.
 • 00:07:31 Nedaleké Beskydy se svými údolími
  nabízely ideální řešení
 • 00:07:34 pro výstavbu přehrady.
 • 00:07:41 O přehradě se mluvilo už od doby
  konce 2. světové války.
 • 00:07:45 Dokonce se mluvilo o tom, že už
  za první republiky se uvažovalo,
 • 00:07:49 že by tady přehrada měla být.
 • 00:07:51 Rozhodnutí o postavení přehrady bylo
  pro většinu lidí smutné a tragické.
 • 00:08:01 Ti, co měli byty, dostali byt
  v Ostravici nebo Frýdlantě.
 • 00:08:07 Kdo měli domky,
  dostali tehdy zaplacené.
 • 00:08:11 Někteří z toho mohli postavit
  domek někde dole.
 • 00:08:18 Jen pár lidí, co si mohli postavit
  tady na Samčance,
 • 00:08:22 co dostali stavební povolení,
  jinak všichni museli z Hamer pryč.
 • 00:08:30 Na tu dobu vzpomínáme se smutkem.
  Mně tehdy bylo 10 let.
 • 00:08:34 Je to naše rodiště, všichni jsme se
  narodili v naší restauraci
 • 00:08:38 a byli jsme z toho velice smutní.
 • 00:08:42 Museli jsme se rozloučit s prostředím
  a stěhovat se do Frýdlantu.
 • 00:08:48 Maminka pocházela z rodiny
  zdejších pasekářů
 • 00:08:52 a celý pozemek a stavbu domku zažila.
 • 00:08:59 Nesla velice těžce,
  že by se toho měla vzdát.
 • 00:09:04 Maminčin další počin byl potom ten,
  že vyhecovala tatínka,
 • 00:09:11 aby natočil film o Hamrech.
 • 00:09:15 Díky tomu můžeme dnes sledovat
  unikátní film,
 • 00:09:18 který zachycuje nejen zatopené
  centrum obce,
 • 00:09:21 ale i rázovité osady roztroušené
  po okolních stráních s lidmi,
 • 00:09:25 kteří v nich žili.
 • 00:09:31 Přehrada se začala stavět v r. 1964.
 • 00:09:34 První to pocítila Řečice
  poblíž hráze.
 • 00:09:39 Údolí se skládá ze 3 částí:
  Řečice, pak Hutě,
 • 00:09:45 kde se řeka rozšiřovala
  a kde žila spousta lidí,
 • 00:09:51 a 3. část - střed obce.
  Tam to doléhalo postupně.
 • 00:10:01 Dokud se nezačala napouštět přehrada,
  nic se nezměnilo
 • 00:10:08 kromě toho, že se bouraly domy.
 • 00:10:11 Pak ale přestal jezdit vláček
  a byl to smutný pohled.
 • 00:10:17 Naprostá většina to nesla těžce.
 • 00:10:21 Martin Bachuta byl svérázná
  postava Řečice.
 • 00:10:25 Původně prý studoval na kněze,
  ale odešel ze semináře.
 • 00:10:30 Pak se věnoval různým činnostem.
 • 00:10:34 Ale v paměti Řečických je zapsán
  jako silný čtenář Rodokapsu.
 • 00:10:42 Když se stavěla přehrada, odmítl se
  vystěhovat a řekl, že se odsud nehne.
 • 00:10:48 Tak ho odstěhovali lstí,
  protože ho někam předvolali,
 • 00:10:55 a zatímco byl z domku pryč,
  vystěhovali mu všechno na cestu.
 • 00:11:02 A když se vrátil, nezbylo mu nic,
  než se přestěhovat na Staré Hamry
 • 00:11:06 do domku, který mu jako jednomu
  z mála tvrdohlavých přidělili.
 • 00:11:17 Poslední jízda byla normální,
  tam se nic nedělo.
 • 00:11:22 Jenom výpravčí mi říkal:
  "Jedeš naposled do Bílé.?
 • 00:11:32 Jeli jsme do Bílé,
  už to bylo poloprázdné.
 • 00:11:40 Přijel jsem do Frýdlantu a konec.
 • 00:11:44 Ráno jsem skončil v 5 hodin službu
  a jel jsem se podívat do Frýdlantu
 • 00:11:49 na poslední vlak.
 • 00:11:52 Kdo měl trochu cit,
  plakali všichni.
 • 00:11:59 Bolavé to bylo.
  Chápu jejich bolest.
 • 00:12:02 I když bydlím ve Frýdlantě,
  vydala jsem se sem.
 • 00:12:05 Ne kvůli přehradě.
  Ale přece s těmi Hamřany cítím.
 • 00:12:08 A vím, že to moc bolí.
  Opustit své domečky.
 • 00:12:13 Oni vyšli ráno ven z chaloupky
  a už je objímala příroda.
 • 00:12:18 Měli tam kuřičky, kočky,
  měli s kým promluvit.
 • 00:12:21 A co v paneláku?
  Od okna ke dveřím.
 • 00:12:24 Tak jednou jsem vymyslela:
 • 00:12:26 Hamřani, Hamrami,
  moc vás poranili,
 • 00:12:29 že jste takú velkú slzu uronili.
 • 00:12:33 Takú velkú slzu
  z Hamer do Řečice,
 • 00:12:37 rozum je smířený,
  však duša býčí se.
 • 00:12:43 ODSTŘEL
 • 00:12:45 Zájem 300tisícové Ostravy a okolí
  o vodu však byl nadřazen
 • 00:12:50 nad zájmy 700 vystěhovaných
  Starohamřanů.
 • 00:12:53 A stavba tehdy největší sypané hráze
  ve střední Evropě započala.
 • 00:13:11 Za sebou máme hráz
  vodního díla Šance.
 • 00:13:14 Byla postavena v r. 1964-1969.
 • 00:13:18 Je to hráz kamenná, rokvilová,
  gravitační s těsnícím jílovým jádrem.
 • 00:13:24 Výška hráze je 65 metrů
  a délka 342 metrů.
 • 00:13:29 Myšlenka postavit v profilu hráz
  je hodně stará už před 2. sv. válkou
 • 00:13:34 byly pokusy zastavit povodně,
  které tady často vznikaly.
 • 00:13:42 Ale až po 2. světové válce s rozvojem
  ostravské aglomerace se rozhodlo,
 • 00:13:47 že se tady postaví profil
  Velké Šance.
 • 00:13:51 Přehrazením údolí řeky Ostravice
  vzniklo přehradní jezero
 • 00:13:56 dlouhé asi 7,6 km.
 • 00:13:59 Toto přehradní jezero zatopilo
  větší část obce Staré Hamry.
 • 00:14:06 Tím, že tady vznikla přehrada, byla
  osada Staré Hamry sice zlikvidována,
 • 00:14:14 ale pomohlo to přírodě nad přehradou,
  která byla uchráněna
 • 00:14:20 od masové stavby chat v 70. letech.
  Příroda tam zůstala panenská.
 • 00:14:43 Přehrada nám přinesla mnoho záporů
  a donesla 2 klady.
 • 00:14:49 Že tu zůstal klid, a když vyjdete
  nahoru na kopec, je to krásný pohled.
 • 00:15:01 Přehrada rozdělila Staré Hamry
  na 2 části.
 • 00:15:06 Když to bylo postaru,
  ze Samčanky k nám měli moc blízko.
 • 00:15:13 Několik mostů spojovalo 2 břehy.
 • 00:15:17 Ale dnes máme my k nim zase
  strašně daleko,
 • 00:15:22 protože musíme objet celou přehradu,
  abychom se tam dostali.
 • 00:15:27 Já jsem se s tím dodnes nesmířila,
  protože jak říkali moudří Číňané,
 • 00:15:31 člověk má zemřít tam, kde se narodil.
 • 00:15:36 Já jsem se tady narodila, a i když
  v mládí člověk míří někam do světa
 • 00:15:40 a chce poznat něco jiného,
  tak když je starý,
 • 00:15:43 chce se vždycky vrátit tam,
  kde se narodil. Aspoň někdy.
 • 00:15:48 A chce si zavzpomínat na mládí.
 • 00:15:50 A i když je to všechno jiné,
  má k místu opravdu hluboký vztah.
 • 00:15:55 Myslím, že v dnešní době,
  pokud vládne demokracie,
 • 00:15:59 by přehrada postavena nebyla.
 • 00:16:03 Toto krásné údolí nemělo být
  nikdy zaplaveno.
 • 00:16:09 Beskydy jsou ojedinělé
  unikátní pohoří
 • 00:16:12 a přehrada způsobila infarkt
  tohoto pohoří.
 • 00:16:19 Nemůžeme si nalhávat, že obec Staré
  Hamry nebyla přehradou postižena.
 • 00:16:28 Na druhé straně zase voda,
  která tady je a slouží jako pitná
 • 00:16:33 obyvatelům Ostravska, je kvalitní.
 • 00:16:39 A kvalitní pitnou vodu
  dneska mít je docela luxus.
 • 00:16:47 Po tom všem, co jsme se dozvěděli
  ze vzpomínek pamětníků,
 • 00:16:51 dobových fotografií a starých filmů,
  je mi vlastně strašně líto,
 • 00:16:55 že ani já ani nikdo jiný se tím
  krásným údolím vláčkem nesveze.
 • 00:17:00 Co bylo, to už nikdo nevrátí.
 • 00:17:03 Je ale dobře znát svou historii,
  protože kdo nezná ji,
 • 00:17:07 nezná ani svou budoucnost.
 • 00:17:10 Děkuji za pozornost. A za týden
  na další přehradě na shledanou.
 • 00:17:17 "Podťali smrček, jak padal k zemi,
  větévkami se lúčil se všemi.
 • 00:17:22 Dobře mi bylo přebývat s vámi,
  ráno slunečné, večer s hvězdami.
 • 00:17:29 Nedopřáli mu žití okusit,
  páni kázali sekerku brúsit.
 • 00:17:34 Sekerka zatla podle příkazu,
  zrobili z něho v přehradě hrázu.?
 • 00:17:41 Skryté titulky: Alena Hapalová
  Česká televize, 2008

Související