iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 12. 2008
21:25 na ČT2

1 2 3 4 5

299 hlasů
34559
zhlédnutí

Dej mi duši a ostatní si ponech

Světová kongregace Salesiánů je dnes největším řádem v Čechách a dosahuje v práci s mládeží i v charitativní a misijní oblasti skvělých pozitivních výsledků.

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dej mi duši a ostatní si ponech

 • 00:01:46 Jan Bosco se už jako kluk
 • 00:01:48 snažil vést své kamarády
  k dobrému životu.
 • 00:01:52 Aby je zaujal, naučil se kouzlit,
  žonglovat
 • 00:01:55 a taky chodit po provaze.
 • 00:01:58 "Možná mi to nebudete věřit,
 • 00:02:00 ale v jedenácti jsem ovládal
  kejklířské řemeslo,
 • 00:02:03 uměl jsem salto mortale,
  chodil jsem na rukou,
 • 00:02:06 procházel se po provaze
  a tančil na něm?,
 • 00:02:09 napsal Jan Bosco ve svých
  vzpomínkách.
 • 00:02:13 Bosco balancující na provaze
  je pro salesiány vzorem,
 • 00:02:18 jak daleko má jít jejich fantazie
  a vynalézavost
 • 00:02:20 na cestě k mladým lidem.
 • 00:02:24 Salesiáni přitom balancují
  v přeneseném slova smyslu.
 • 00:02:28 Člověku tradičně věřícímu
 • 00:02:30 se často jeví jako málo důstojní
  a málo zbožní.
 • 00:02:34 Naopak pro toho, kdo nevěří,
  jsou zbožní až příliš.
 • 00:02:40 Může je to svádět k příklonu
  na jednu nebo druhou stranu,
 • 00:02:43 ale salesiánské poslání
  je přesně na hraně.
 • 00:02:47 Jde přitom o jedno jediné -
 • 00:02:50 objevit tajemství rovnováhy
  na provaze.
 • 00:02:53 Rovnováhy na kolejnici života,
  která by měla vést do nebe.
 • 00:03:01 Nacházíme se v kraji vinic
  a kukuřičných polí,
 • 00:03:04 ve kterém Jan Bosco vyrůstal,
 • 00:03:06 v severní Itálii, zhruba třicet
  kilometrů od Turína.
 • 00:03:11 Tady prožíval svá dětská
  dobrodružství,
 • 00:03:13 na okolních loukách pásával krávy
  a obdivoval krásu božího stvoření.
 • 00:03:19 Po zdejších cestách chodíval
  na podzim a v zimě do školy,
 • 00:03:22 kde se naučil číst a psát.
 • 00:03:25 Jan Bosco se narodil 16. srpna
  roku 1815 na samotě zvané Becchi
 • 00:03:30 nedaleko městečka Castelnuovo.
 • 00:03:33 Pocházel z chudé rodiny.
 • 00:03:35 Když byly Janovi dva roky,
  zemřel mu otec.
 • 00:03:38 Výchova zůstala pouze na matce,
  která se musela pořádně otáčet.
 • 00:03:42 Jan měl ještě dva starší bratry,
  Antonína a Josefa.
 • 00:03:48 Jedním z důležitých momentů
  Janova dětství byl sen,
 • 00:03:50 který měl v devíti letech,
 • 00:03:52 a který naznačil jeho celoživotní
  poslání -
 • 00:03:55 výchovu dětí a mladých lidí.
 • 00:03:59 V tom snu uviděl houf kluků,
  jedni se smáli, druzí si hráli,
 • 00:04:02 a mnoho jich klelo.
 • 00:04:05 Pro ta sprostá slova
  se do nich pustil pěstmi,
 • 00:04:07 ale náhle stál před ním
  tajemný, vznešený člověk
 • 00:04:11 a vybídl jej, aby si tyto kamarády
  nezískával bitím,
 • 00:04:16 ale laskavostí a přívětivostí.
 • 00:04:20 "To je tvá učitelka?, řekl neznámý
 • 00:04:22 a ukázal rukou na krásnou paní,
  která se objevila po jeho boku.
 • 00:04:27 Chlapci zatím zmizeli a místo nich
  tam bylo plno divokých zvířat.
 • 00:04:32 "Tady je tvé místo. Musíš proměnit
  tyto dravé šelmy v krotké beránky.?
 • 00:04:40 Později se mu zdálo ještě mnoho
  prorockých snů.
 • 00:04:43 Byly to často varianty
 • 00:04:44 nebo pokračování toho snu
  z devíti let,
 • 00:04:47 který jej nejvíce formoval.
 • 00:04:49 Tajemná pastýřka, ona vznešená,
  krásná paní, jak jí říkal Bosco,
 • 00:04:54 která byla vlastně Boscovou obdobou
  matky Ježíše Krista, Pannou Marií,
 • 00:04:59 jej přivedla na prostorné hřiště,
 • 00:05:01 kde počet proměněných vlků
  v beránky značně vzrostl.
 • 00:05:06 A tak se stal další div
 • 00:05:08 a někteří beránci se začali
  měnit v pastýře
 • 00:05:11 a ti se ujímali stáda.
 • 00:05:15 "Podívej se!?, řekla Boscovi
  krásná paní, tajemná pastýřka.
 • 00:05:19 "Viděla jsem nádherný vysoký chrám.
 • 00:05:22 Uvnitř byla na stěně stuha
  s velkým nápisem:
 • 00:05:26 Hic domus mea, inde gloria mea -
 • 00:05:30 Zde je můj dům,
  z něhož vzejde má sláva.?
 • 00:05:35 Smysl všeho začal chápat postupně,
 • 00:05:37 jak se začalo jedno po druhém
  uskutečňovat.
 • 00:05:49 My Salesiáni pracujeme
 • 00:05:52 jak s takzvanou věřící mládeží,
  tak s takzvanou nevěřící mládeží.
 • 00:05:57 Ve střediscích většinou
  s takzvanou nevěřící mládeží.
 • 00:06:01 My ale samozřejmě nikoho
  neobracíme na víru,
 • 00:06:04 protože víra, tu my nemůžeme
  předat, protože my nejsme Pánbůh.
 • 00:06:09 Víra je záležitostí vztahu,
 • 00:06:11 to znamená, že s mladým člověkem
  se snažíme vytvářet vztah,
 • 00:06:17 a na základě toho vztahu
  mu předat hodnoty,
 • 00:06:20 které ten člověk třeba nenajde
  na ulici nebo mimo tu naši oratoř
 • 00:06:26 a chceme, aby z něho vyrostl
  plně rozvinutý člověk,
 • 00:06:32 Don Bosco by řekl
  ?dobrý křesťan a dobrý občan?.
 • 00:06:38 A jestliže při tom vztahu třeba
  dojde i řeč na Pánaboha,
 • 00:06:42 řeč na věci duchovní,
  což se nezřídka děje,
 • 00:06:46 tak na základě toho vztahu
  se dá třeba i -
 • 00:06:49 chceme-li to tak říct -
 • 00:06:50 předávat víra,
  ale nikoho na víru neobracíme.
 • 00:06:56 Z malého chudého domku se Boscovy
  myšlenky rozšířily do celého světa.
 • 00:07:01 Jeho výchovný systém inspiroval
  miliony následovníků,
 • 00:07:05 kteří dnes podávají mladým lidem
  pomocnou ruku.
 • 00:07:09 Učí je nemyslet jenom na sebe,
  rozvíjet hřivny, které dostali,
 • 00:07:14 hájit hodnoty,
  pro něž stojí za to žít.
 • 00:07:23 Parafrázujeme-li slavný Boscův
  výrok, můžeme říci:
 • 00:07:27 "Pane Bože, vše si ponech,
 • 00:07:29 jen mi dej veselou a hravou duši
  a nakazím tím ostatní,
 • 00:07:33 ať unesou trpící
  tíhu tohoto světa!?
 • 00:07:38 Boscův originální sociální systém
  spočíval v tom,
 • 00:07:41 že hochům nabízel práci
  v tiskařské dílně,
 • 00:07:44 nebo na svých stavbách,
  později kostelích,
 • 00:07:47 a tak se z nich stávali zedníci,
  spolupracující na Božím díle.
 • 00:07:51 A kromě práce to bylo i užitečné
 • 00:07:54 v šíření duchovně posilujících
  Boscových knih a mnohých periodik.
 • 00:07:59 Světlo, za Janem Boscem
  je z této strany světlo.
 • 00:08:06 To je Don Rua,
  to je první nástupce Dona Bosca.
 • 00:08:12 To je první Don Bosco
  z řady Donů Bosců po Donu Boscovi.
 • 00:08:17 Poslední z řady Donů Bosců
  po Donu Boscovi
 • 00:08:20 je hlavní představený
  Pascual Chávez.
 • 00:08:24 Toto je Don Albera, druhý z řady
  Donů Bosců po Donu Boscovi.
 • 00:08:31 To je Mexičan,
  aktuální hlavní představený,
 • 00:08:34 aktuální náš Don Bosco,
  Pascual Chávez Villanueva.
 • 00:08:51 Současný hlavní představený
  salesiánů
 • 00:08:53 Pascual Chávez Villanueva
  z Mexika
 • 00:08:55 je už devátým nástupcem
  Dona Bosca.
 • 00:09:04 Jako Don Bosco se především snažím
  být člověkem vztahů,
 • 00:09:07 to znamená, že se mi líbí
  bezprostředně udělat první krok,
 • 00:09:10 jít za druhým, pozdravit ho,
 • 00:09:13 ptát se ho na věci,
  které jej mohou zajímat;
 • 00:09:16 jedná-li se o chlapce,
  začnu hovořit o sportu, o umění,
 • 00:09:19 o věcech, které má na srdci;
 • 00:09:21 a pak postupně mu začnu vykládat
  o tom, kdo jsem já, co dělám,
 • 00:09:25 proč jsem salesiánem,
 • 00:09:27 a jak by bylo krásné,
  kdyby lépe poznal Dona Bosca,
 • 00:09:30 kdyby lépe poznal,
  co to znamená být salesiánem.
 • 00:09:38 Salesiánství znamená postavit
  mladé lidi
 • 00:09:40 doprostřed světa, života,
 • 00:09:42 aby se tak stali tím,
  kým mají být - protagonisty dějin.
 • 00:09:47 Musejí vzít do rukou otěže dějin,
 • 00:09:49 protože společnost se z nich snaží
  udělat
 • 00:09:51 pouhé spotřebitele,
  spotřebitele zboží,
 • 00:09:54 spotřebitele zážitků, senzací,
  ale nikoli protagonisty.
 • 00:10:01 Ale mladí lidé jsou přítomnost,
  nejsou budoucnost.
 • 00:10:06 Mladí lidé potřebují jen dostat
  příležitost
 • 00:10:08 k uchopení scénáře světa,
  scénáře života,
 • 00:10:13 a nikoli jen divadla.
 • 00:10:16 A to je myslím salesiánství,
  které prožívám uvnitř.
 • 00:10:36 Touha stát se knězem
 • 00:10:37 probouzí v mladém Janu Boscovi
  zájem o studium.
 • 00:10:40 V šestnácti letech proto odchází
  do blízkého městečka Chieri
 • 00:10:45 a čtyři roky tady navštěvuje
  veřejnou školu
 • 00:10:47 a doplňuje si vzdělání.
 • 00:10:49 S několika spolužáky zakládá
  Veselou společnost - partu kluků,
 • 00:10:53 kteří společně studují a organizují
  různé hry.
 • 00:10:58 Mají dvě pravidla: Svědomitě si
  plnit povinnosti a být veselý.
 • 00:11:03 Chieri tehdy platilo za město
  ústavů, tkalců a studentů.
 • 00:11:08 Ústavy patřily většinou
  řeholním společenstvím.
 • 00:11:11 Stovky tkalců zpracovávaly asi ve
  třiceti podnicích bavlnu a hedvábí.
 • 00:11:16 Studenti sem přicházeli
  i ze vzdálenějšího okolí
 • 00:11:20 a vedli vcelku nezáviděníhodný
  život.
 • 00:11:23 Aby mohli zaplatit nájem,
 • 00:11:25 vykonávali nejrůznější služby
  na úřadech, uklízeli byty,
 • 00:11:28 dávali doučovací hodiny,
  nebo čistili kočáry.
 • 00:11:32 V městečku Chieri zraje Boscovo
  rozhodnutí vstoupit do semináře.
 • 00:11:37 Zde se bude připravovat
  na práci kněze.
 • 00:11:40 Je ale jiný než ostatní bohoslovci,
  vybočuje.
 • 00:11:44 Má mimořádně praktického ducha,
  pozorné srdce,
 • 00:11:48 je houževnatý, až paličatý.
 • 00:11:51 Připomíná biblického Abraháma,
 • 00:11:53 který také vybočoval
  a nechodil po vyšlapaných cestách.
 • 00:11:58 Ve dvaceti letech při studiích
  v městečku Chieri
 • 00:12:01 oblékl kněžské roucho.
 • 00:12:18 My salesiáni, po vzoru Dona Bosca,
 • 00:12:20 pracujeme s dětmi a s mládeží
  v oratoři.
 • 00:12:23 Oratoř je založena
 • 00:12:25 na takových čtyřech kritériích,
  čtyřech prvcích, a tedy:
 • 00:12:29 Že má být hřištěm, kde se ty děti
  a mladí lidé
 • 00:12:32 setkají jako kamarádi,
  jako přátelé,
 • 00:12:35 oratoř má být školou,
  která je naučí něco do života,
 • 00:12:39 má být zároveň farností,
  kde se dozví něco o Pánu Bohu,
 • 00:12:44 a má být domovem, který je přijme.
 • 00:12:52 Systém výchovy Dona Bosca
  se jmenuje preventivní systém,
 • 00:12:55 protože v jeho době existovaly
  dva výchovné systémy -
 • 00:12:59 systém represivní,
  který je založen na tom,
 • 00:13:01 že se mládež kontroluje a hlídá,
 • 00:13:04 a když přestoupí určitá pravidla,
  tak se trestá.
 • 00:13:08 Kdežto systém preventivní,
  systém Dona Bosca,
 • 00:13:11 ten je založen na tom,
  že salesiáni a vychovatelé
 • 00:13:14 jsou s mládeží do té míry
  tak blízko,
 • 00:13:18 tak je motivují, tak je zaujmou,
 • 00:13:20 že se jim vlastně přirozeně
  znemožní, aby dělali něco zlého.
 • 00:13:25 A tento preventivní systém
  má takové tři základní prvky:
 • 00:13:30 Je založen na rozumu,
 • 00:13:32 to znamená, že ten, kdo s mládeží
  pracuje, musí být odborník,
 • 00:13:36 je založen na náboženství,
  že by to měl být člověk duchovní,
 • 00:13:41 a je založen na laskavosti,
  protože laskavost je klíčem,
 • 00:13:46 který otevírá srdce mladého
  člověka.
 • 00:13:54 Když Jan Bosco začal kolem sebe
  shromažďovat turínské kluky,
 • 00:13:57 říkal tomu oratorio.
 • 00:14:00 V kostele se tak nazývá místnost,
 • 00:14:01 ve které se lidé scházejí
  k modlitbě,
 • 00:14:03 ale salesiáni tento význam
  rozšířili
 • 00:14:06 i pro příjemné prostředí,
  kam mohli přijít,
 • 00:14:08 setkat se s kamarády
  a zasportovat si.
 • 00:14:11 V době zakládání prvních oratoří
  měl Don Bosco
 • 00:14:14 dnes již legendárního psa,
 • 00:14:16 který se vždy zázračně objevil,
  když někdo Boscovi usiloval o život
 • 00:14:20 a zachránil jej.
 • 00:14:22 Pes se jmenoval Šedivák
  a vypadal jako vlk.
 • 00:14:25 Jak vidno, i psi se mohou
  v salesiánských oratořích
 • 00:14:28 stát sportovci.
 • 00:14:30 Co nejvíc dělá oratoř oratoří
 • 00:14:32 je aktivní přítomnosti salesiánů
  a lidí,
 • 00:14:35 kteří se tu dětem a mladým lidem
  v jejich volném čase věnují.
 • 00:14:39 Už od dob Dona Bosca jde hlavně
  o aktivity hudební a sportovní,
 • 00:14:43 ale nabídka bývá velmi pestrá,
 • 00:14:45 od modelářů přes bigbeat,
  až po fotbal.
 • 00:14:49 Salesiánům v jejich činnosti
  pomáhají takzvaní animátoři.
 • 00:14:53 To slovo pochází z latinského
  anima - duše,
 • 00:14:56 a chce se tím zdůraznit,
 • 00:14:58 že animátor není nadřízený,
  nebo dozorce,
 • 00:15:00 ale člověk, který se stává duší
  zábavy a rekreace lidí.
 • 00:15:05 Asistují v oratoři, vedou kroužky,
  připravují akce a tábory.
 • 00:15:10 A protože se svět stává
  stále menším,
 • 00:15:12 mohou někteří animátoři
 • 00:15:13 po důkladné přípravě nabídnout
  svoji dobrovolnickou službu
 • 00:15:17 i v zahraničí.
 • 00:15:19 Dnes už není výjimkou roční služba
  studenta z České republiky
 • 00:15:22 v Mexiku nebo v Indii.
 • 00:15:34 V 26 letech, v roce 1841,
  přijal Bosco kněžské svěcení
 • 00:15:38 a přestěhoval se do Turína,
  kde zůstal až do smrti v roce 1888.
 • 00:15:45 Na doporučení svého duchovního
  rádce Dona Giuseppe Cafassa
 • 00:15:50 pokračuje v tříletém studiu
  v církevním konviktu v Turíně
 • 00:15:53 u kostela sv. Františka z Assisi.
 • 00:16:03 Bolestně se ho dotýká pohled
  na stovky opuštěných kluků,
 • 00:16:06 potulujících se po městě
  a hledajících práci, přístřeší
 • 00:16:11 a aniž by to sami dokázali říct,
  lásku.
 • 00:16:15 Nikdo se jich neujme,
  a tak zabíjejí čas, jak se dá.
 • 00:16:18 Právě jim chce Don Bosco pomoci,
 • 00:16:20 právě jim by rád zasvětil
  svůj život.
 • 00:16:23 Vidí v turínských ulicích
  mnoho kluků, kteří nemají kam jít,
 • 00:16:26 co jíst, ani kde pracovat,
 • 00:16:28 chudobou jsou nuceni krást,
  podvádět a někdy i zabíjet.
 • 00:16:32 Končí tak ve vězení
  a časem na šibenici.
 • 00:16:37 Don Bosco se nemůže za žádnou cenu
  s takovou situací smířit.
 • 00:16:41 Navštěvuje tyto kluky, shromažďuje
  je na veřejných prostranstvích
 • 00:16:44 a v jeho hlavě zraje plán, takzvaný
  preventivní výchovný systém,
 • 00:16:50 díky kterému nabízí Don Bosco,
 • 00:16:52 ostatně v Itálii se kněžím
  říká Don,
 • 00:16:55 důstojný způsob života
  tisícům chudých kluků.
 • 00:16:59 Postupně staví domy,
  kde by našli přátele,
 • 00:17:01 hřiště, kde by se mohli
  dosyta vyřádit,
 • 00:17:04 školy, aby se vyučili řemeslu,
 • 00:17:06 a kostely, aby poznali Boha,
  který je má rád.
 • 00:17:10 Aby výchovné poslání Dona Bosca
  pokračovalo i po jeho smrti,
 • 00:17:14 zakládá později společenství
  salesiánů a salesiánek,
 • 00:17:18 dcer Panny Marie Pomocnice.
 • 00:17:21 Jeho dílo se brzy rozšířilo
  do celého světa
 • 00:17:24 a nadchlo už miliony lidí.
 • 00:17:37 Najít v Turíně stálé místo,
  kde by se kluci mohli scházet,
 • 00:17:40 ovšem není snadné.
 • 00:17:42 Boscova oratoř mění několikrát
  adresu,
 • 00:17:44 až nakonec nachází trvalé sídlo
  na okraji Turína,
 • 00:17:47 ve čtvrti zvané Valdocco.
 • 00:17:50 Chlapců už jsou v té době stovky.
 • 00:17:52 Studují, učí se řemesla,
  mají hřiště,
 • 00:17:54 ze kterého je nikdo nevyhání.
 • 00:17:57 Kdo potřebuje,
  může na Valdoccu bydlet.
 • 00:18:00 Janu Boscovi jde o to,
  aby kluci měli domov,
 • 00:18:02 aby cítili, že jsou někým přijati.
 • 00:18:09 Pinardiho kaple byla ve skutečnosti
  kůlna, sklad.
 • 00:18:12 Když sem Don Bosco přišel,
  viděl, že zde může udělat kapli.
 • 00:18:16 Nechal vykopat podlahu,
  protože kůlna byla příliš nízká.
 • 00:18:21 Nechal kopat, odstranit zeminu
  a vybudoval první kapli,
 • 00:18:24 kde všechno bylo hodně malé
  a hodně těsné.
 • 00:18:28 Po šesti letech řekl:
  "Musím postavit kostel.?
 • 00:18:32 A tak postavil kostel
  svatého Františka Saleského.
 • 00:18:44 Svatý František Saleský byl zde
  v Piemontské oblasti velmi slavný,
 • 00:18:48 protože to byl světec savojský.
 • 00:18:50 Savojové byli ve Francii a Itálii,
 • 00:18:53 proto byl populárním světcem,
 • 00:18:55 svázaným s královskou savojskou
  rodinou,
 • 00:18:57 a proto ta zvláštní úcta.
 • 00:19:00 Don Bosco jej zvolil proto,
 • 00:19:02 že je to světec dobroty
  a laskavosti,
 • 00:19:04 což je pro Dona Bosca důležité
  ve vztahu k mladým.
 • 00:19:07 A pak také proto,
  že se jedná o světce,
 • 00:19:10 který byl velmi horlivý
  pro spásu duší
 • 00:19:12 a pro hlásání evangelia.
 • 00:19:22 V tomto kostele se modlili
  první chlapci,
 • 00:19:24 Dominik Savio, Don Rua,
 • 00:19:26 tedy všichni ti první kluci,
  kteří zde vyrůstali.
 • 00:19:30 Zde vlastně je kolébka
  našeho salesiánství.
 • 00:19:34 Potom byl kostel pro chlapce
  příliš malý,
 • 00:19:36 a tak vznikla basilika
  Panny Marie Pomocnice.
 • 00:19:39 Od maličké kaple k prvnímu
  již hezkému kostelu,
 • 00:19:42 ke kostelu velkému.
 • 00:19:46 To je rozvoj díla Dona Bosca.
 • 00:19:58 Na podzim roku 1846 pozve
  Don Bosco na Valdocco
 • 00:20:02 svou matku Markétu,
 • 00:20:03 aby se stala matkou
  těchto opuštěných sirotků
 • 00:20:06 a malých bezdomovců, kteří
  u Dona Bosca našli přístřeší.
 • 00:20:11 Vedla své děti k pracovitosti,
  skromnosti a zbožnosti.
 • 00:20:16 Její moudrá výchova stála
  na jasných pravidlech,
 • 00:20:19 zároveň ale byla laskavá.
 • 00:20:22 A právě laskavost se později stala
  základem Boscovy výchovné metody,
 • 00:20:26 takzvaného preventivního systému.
 • 00:20:30 V roce 1872 založil spolu
  s Marii Mazzarelovou
 • 00:20:34 Institut Dcer Panny Marie
  Pomocnice,
 • 00:20:37 který pracuje v rozmanitých dílech
  ve prospěch dívek.
 • 00:20:42 Marie Mazzarelová se stala
 • 00:20:43 první hlavní představenou
  této řeholní společnosti
 • 00:20:47 a papež Pius XII. ji v roce 1951
  svatořečil.
 • 00:20:52 Maria byla děvčetem,
  které chtělo vždy sloužit Bohu.
 • 00:20:55 Setkala se několikrát
  s Donem Boscem,
 • 00:20:57 který jí i jejím společnicím
  dával rady a vedl je.
 • 00:21:02 Staly se z nich sestry salesiánky
 • 00:21:03 a v roce 1872 jim dal Don Bosco
  jméno: Dcery Panny Marie Pomocnice.
 • 00:21:19 Don Bosco uměl povolat
  i mnoho věřících laiků.
 • 00:21:22 Už v roce 1869 založil
  Sdružení spolupracovníků,
 • 00:21:26 kteří jsou plnoprávnými členy
  salesiánské rodiny,
 • 00:21:29 a tak se obětavě začleňují
  do služby církve.
 • 00:21:33 Salesiáni měli svůj generální dům
  v Turíně.
 • 00:21:36 Na doporučení Papeže Pia XII.
 • 00:21:39 se měly všechny generální domy
  všech řádů přestěhovat do Říma.
 • 00:21:43 A salesiáni dostali od jedné
  významné šlechtické rodiny
 • 00:21:46 obrovský pozemek na okraji Říma,
 • 00:21:49 kde postavili toto centrum
  salesiánů.
 • 00:21:53 Hovoří český provinciál,
  František Blaha.
 • 00:21:57 Teď jsme v úplném jádru salesiánů,
 • 00:22:00 na Pisaně v Římě nedaleko
  letiště Fiumicino,
 • 00:22:03 blízko Rue Corda kolem Říma.
 • 00:22:06 Co se tady děje?
 • 00:22:08 Prožíváme 26. generální kapitulu,
 • 00:22:10 což je takové setkání salesiánů
  z celého světa.
 • 00:22:13 Je nás tady asi dvě stě padesát,
 • 00:22:15 opravdu ze všech států a národů
  z celého světa,
 • 00:22:19 takže je to fantastické,
 • 00:22:20 když při obědě sedím s Australanem,
  Číňanem, Afričanem
 • 00:22:26 a někde s někým z dalekého Ruska
  a můžeme si vyměňovat zkušenosti.
 • 00:22:32 Pro mě to osobně je obrovská
  zkušenost,
 • 00:22:34 protože jsem vyrostl na vesnici,
  která má dvě stě obyvatel,
 • 00:22:37 takže pro mě je to úžasné
  rozšíření světa.
 • 00:22:49 Štefan Turanský, člen hlavní rady,
 • 00:22:51 rádce hlavního představeného
  pro region Evropa Sever.
 • 00:22:57 Mojí úlohou je být regionálem
  severní Evropy.
 • 00:23:00 Je tam šestnáct států
 • 00:23:03 a já bych měl pomáhat hlavnímu
  představenému,
 • 00:23:05 aby salesiáni právě v této části
  Evropy
 • 00:23:07 uměli přinášet to naše salesiánské,
  a to je výchova.
 • 00:23:11 Vychovávat mladé k hodnotám,
  které naše Evropa potřebuje.
 • 00:23:25 Já jsem teď na dvouleté praxi
 • 00:23:29 a chtěl jsem prožít jeden rok
  z té praxe v nějaké chudé zemi,
 • 00:23:34 abych zažil na vlastní kůži
  chudý svět.
 • 00:23:37 Původně to měla být Indie,
  teď to vypadá, že to bude Súdán.
 • 00:23:41 Myslím si, že to změní můj život.
 • 00:23:44 Je to touha dát Bohu život naplno,
  a myslím si, že misie to vyžaduje.
 • 00:23:53 Co ti na to říkají rodiče?
 • 00:23:57 No, to bych radši nerozebíral...
 • 00:24:03 Já nejsem filmová hvězda!
 • 00:24:07 Na hlavním tržišti objevil Bosco
  skutečný trh s lidskou silou.
 • 00:24:11 Nejdříve navázal kontakty
 • 00:24:13 s kameníky, zedníky, fasádníky,
  dlaždiči a pokrývači,
 • 00:24:17 kteří později toužili vystoupat
  na lešení,
 • 00:24:19 obepínající kostely a stoupající
  do nebes
 • 00:24:23 a stát se zedníky,
  spolupracujícími na božím díle.
 • 00:24:28 Na tržišti světa nabízíme
  a kupujeme plody,
 • 00:24:31 které jsme vypěstovali,
 • 00:24:33 a které budou často konzumovat
  až příští generace.
 • 00:24:38 My jsme hlavní rada.
 • 00:24:40 Je nás tam šestnáct,
  jsme dva měsíce v létě
 • 00:24:43 a dva měsíce v zimě v Římě
  na společných setkáních,
 • 00:24:47 a ty další měsíce jsme v terénu,
  jak se říká.
 • 00:24:51 Já znám ten terén
  ve dvaceti zemích,
 • 00:24:53 těch dalších sto deset zemí
  ještě neznám,
 • 00:24:56 takže je, doufejme, poznám.
 • 00:24:58 Znamená to hlavně,
  že se potkáme se salesiány,
 • 00:25:01 kteří jsou - ať už v pralese
  nebo ve velkoměstě,
 • 00:25:04 ale chtějí se dostat
  k srdcím mladých lidí.
 • 00:25:10 A to znamená přinést jim
  tu dobrou zvěst evangelia.
 • 00:25:14 Hovořil Václav Klement, rádce
  hlavního představeného pro misie.
 • 00:25:17 Celý svět máme rozdělený
  do osmi regionů.
 • 00:25:20 Tři regiony jsou v Evropě.
 • 00:25:23 Jeden region je Itálie
  a Blízký Východ,
 • 00:25:26 druhý Španělsko, Francie,
  Portugalsko, jižní Belgie,
 • 00:25:31 třetí je zbytek Evropy.
 • 00:25:34 Potom máme dva regiony v Americe.
 • 00:25:37 Jižní část Latinské Ameriky
 • 00:25:39 a potom zbytek Ameriky
  a dva regiony máme v Asii.
 • 00:25:45 Jeden region tvoří Indie
  se Srí Lankou a zbytek Asie,
 • 00:25:52 Austrálie a Oceánie
  je druhý region asijský.
 • 00:25:57 A Afrika a Madagaskar
  je osmý region.
 • 00:26:05 Slovo misie či mise znamená
 • 00:26:07 být vyslán někam s nějakým
  posláním.
 • 00:26:10 Ježíš před dvěma tisíci lety
  vyslal své apoštoly.
 • 00:26:14 "Jděte do celého světa
  a hlásejte evangelium!?
 • 00:26:17 Proto i salesiánští misionáři
  mají poslání
 • 00:26:20 nést radostnou zvěst o Ježíšovi
  ke všem lidem na světě.
 • 00:26:25 Prvních deset salesiánů poslal
  na misie do Argentiny
 • 00:26:28 samotný Don Bosco již v roce 1875.
 • 00:26:32 Výpravu tehdy vedl Jan Cagliero.
 • 00:26:35 Z Jižní Ameriky se salesiánské
  misie
 • 00:26:37 postupně šířily do celého světa.
 • 00:26:47 Tady je salesiánská mapa.
 • 00:26:48 Ale to jsem chtěl říct,
 • 00:26:49 tady jsou naši dobrovolníci,
  kteří jezdí po celém světě,
 • 00:26:53 do Mexika, Bulharska, do Etiopie,
  do Konga, do Indie.
 • 00:26:58 Salesiáni jsou v devadesáti šesti
  provinciích
 • 00:27:03 a v současnosti jsou ve sto třiceti
  pěti zemích světa.
 • 00:27:11 První salesiánské misionáře
  oslovil Papež Pius IX. takto:
 • 00:27:16 "Vítá vás ubohý stařec.
  Tak vy jste ti moji malí misionáři?
 • 00:27:22 Jak vím, jste syny Dona Bosca
 • 00:27:23 a jdete hlásat radostnou zvěst
  o spáse do Argentiny.
 • 00:27:27 Přál bych si, aby vás bylo
  mnohonásobně více,
 • 00:27:30 protože potřeby jsou velké
 • 00:27:33 a nesmírná je žeň mezi
  necivilizovanými národy.?
 • 00:27:47 Pane Bože, vše si ponech,
 • 00:27:49 jen mi dej veselou a hravou duši
 • 00:27:51 a nakazím tím ostatní,
 • 00:27:54 ať unesou trpící
  tíhu tohoto světa...
 • 00:28:09 Přátelé Dona Bosca si jednu dobu
  dávali otázku:
 • 00:28:12 "Je svatý, nebo je blázen??
 • 00:28:14 V jeho životě nastala chvíle
  podobná té,
 • 00:28:17 kdy František z Assisi svlékl
  a vrátil otci šaty
 • 00:28:21 a nahý prohlásil: "Od nynějška jsi
  jediným mým otcem ty,
 • 00:28:26 můj Otče na nebesích!?
 • 00:28:29 Podobala se také okamžiku,
 • 00:28:30 kdy Kotolengo vyhodil z okna
  poslední peníze a zvolal:
 • 00:28:34 "Nyní se uvidí, jestli malý dům
  je dílo moje, nebo dílo Boží!
 • 00:28:38 Kdo může mít maličkým za zlé,
 • 00:28:40 když se bojí skoku do tmy
  a všeobecného mínění,
 • 00:28:43 protože by je považovali
  za blázny??
 • 00:29:00 Historie salesiánů
  v České republice v bodech:
 • 00:29:04 1924 - 1927, první hoši
  se připravují v Itálii
 • 00:29:08 na vstup k salesiánům.
 • 00:29:11 1927 - příchod prvních českých
  salesiánů do Fryštáku.
 • 00:29:15 1939 - 1945, za 2. světové války
 • 00:29:18 zabrány salesiánské domy
  ve Fryštáku, Ostravě a Pardubicích.
 • 00:29:23 Ignác Stuchlý, původem ze Slezska,
 • 00:29:25 prožil velkou část salesiánského
  života v Itálii a Slovinsku.
 • 00:29:29 Stál u zrodu salesiánského díla
  v naší zemi.
 • 00:29:32 Svojí pracovitostí, vlídností,
  pokorou, humorem a optimismem
 • 00:29:36 formoval první generace
  českých salesiánů.
 • 00:29:39 Je pohřben ve Fryštáku u Holešova.
 • 00:29:44 Když se Ignác Stuchlý setkal
  s hlavním představeným,
 • 00:29:47 současníkem Dona Bosca
  Michalem Rulou,
 • 00:29:50 ten se ho zeptal:
  "Kam tě posílají??
 • 00:29:53 "Don Barberis mi řekl,
  abych si podal žádost o misie.?
 • 00:29:57 Hlavní představený se zadíval
 • 00:29:58 do upřímných a oddaných očí
  mladého spolubratra a řekl:
 • 00:30:02 "Stuchlý, vyřiď Donu Barberisovi,
 • 00:30:05 že jsem ti řekl,
  abys vzal žádost zpět.
 • 00:30:08 Tvé misie budou na severu.?
 • 00:30:11 28. září 1927 přišel Ignác Stuchlý
  do Fryštáku
 • 00:30:16 a naplnil tak proroctví
  hlavního představeného.
 • 00:30:18 Bylo mu 57 let.
 • 00:30:22 Z Fryštáku se přešlo do Ostravy,
  Prahy, Brna, Pardubic, Hodoňovic,
 • 00:30:26 Ořechova, Oseku, Mníšku pod Brdy,
  Přestavlk.
 • 00:30:32 Staříček nosil ve svém nitru
  tajemství,
 • 00:30:34 o jehož původu se nikdy
  nikomu nesvěřil.
 • 00:30:37 Ještě za doby rozkvětu díla
  občas naznačoval,
 • 00:30:39 že české salesiánské dílo
  bude zničeno
 • 00:30:42 a on sám zemře daleko
  od spolubratří.
 • 00:30:45 Štěpán Trochta,
 • 00:30:46 studoval teologii v Turíně,
  působil v Ostravě, v Praze,
 • 00:30:50 kde nechal postavit salesiánský dům
  v Kobylisích.
 • 00:30:53 Za války byl vězněn
  v nacistických koncentrácích.
 • 00:30:56 V roce 1947 se stal
  litoměřickým biskupem.
 • 00:31:00 Jako mluvčí biskupů jednal
  v letech 1948 - 1949
 • 00:31:04 s komunistickou vládou
  o vztazích mezi státem a církví.
 • 00:31:08 Za komunismu byl vězněn sedm let.
 • 00:31:11 Po propuštění v roce 1960
  pracuje v dělnických profesích.
 • 00:31:15 V roce 1969 je jmenován kardinálem.
 • 00:31:18 Jeho biskupským heslem bylo:
  Práce, oběť, láska.
 • 00:31:29 Jedním z našich fotbalistů,
  kteří se stali světově proslulými,
 • 00:31:32 kteří byli formováni
  salesiánským knězem,
 • 00:31:35 a kterým víra pomáhá
  i ve fotbale
 • 00:31:38 je vedle Pavla Nedvěda
  také Zdeněk Grygera,
 • 00:31:41 hrající rovněž italskou první ligu
  v Turíně.
 • 00:31:45 Já jsem byl pokřtěn ve Fryštáku,
 • 00:31:48 i moje manželka i syn David,
 • 00:31:51 takže ta víra je vedena
  tímto směrem,
 • 00:31:56 jsme všichni věřící a to nám dodává
  tu vnitřní energii.
 • 00:32:01 Ti hráči na nejvyšší úrovni
  tu víru mají a věří v ni,
 • 00:32:06 a myslím si, že to je dobře.
 • 00:32:17 Již v případě krátké cesty dochází
  k psychické změně v nitru člověka.
 • 00:32:22 Vždy je to spojeno s loučením,
  napětím
 • 00:32:24 a v očekávání toho, co přijde
 • 00:32:26 a se zájmem o technickou stránku
  dopravy.
 • 00:32:30 Jako cestující po železnici
 • 00:32:32 se dobrovolně svěřujeme jízdnímu
  řádu a jedoucímu vlaku.
 • 00:32:35 Ocitáme se na životní cestě,
  na jejíž trati jsou určité stanice
 • 00:32:39 a od nás se očekává, že se budeme
  chovat patřičným způsobem.
 • 00:32:45 Vlaky mají svou stanovenou
  dobu odjezdu,
 • 00:32:47 kdo nepřijde včas,
  nestihne do něj nastoupit.
 • 00:32:49 Tato situace nabízí
  skvělé podobenství pro všechno,
 • 00:32:52 co jsme v životě nestihli,
 • 00:32:54 kdy jsme zmeškali spojení.
 • 00:32:57 Veškeré lidské konání má svůj
  příznivý okamžik, svůj kairós,
 • 00:33:02 kdy je vše nezbytně připraveno,
  včetně nás samých.
 • 00:33:06 Snad neztrácet hlavu,
 • 00:33:07 a když vlak ujede, dáme si buřta
  a pivo a vše v klidu rozmyslíme.
 • 00:33:11 Netrávíme však na peróně bezcílně
  dlouhé hodiny jako bezdomovci,
 • 00:33:15 a odvážně spolupracujeme s Bohem
  na jeho božím díle.
 • 00:33:20 Tak jako děti tvoříme krajinu
  pro své pikovláčky.
 • 00:33:30 Shodou okolností byl i dnešní
  světící biskup Karel Herbst
 • 00:33:35 původně opravářem lokomotiv.
 • 00:33:38 Založil unikátní projekt
  prázdninových chaloupek,
 • 00:33:41 který vznikl v 70. letech.
 • 00:33:44 Nabízel více než tisícovce kluků
  a několika stovkám děvčat
 • 00:33:48 rok co rok čtrnáctidenní pobyty
  v přírodě,
 • 00:33:50 navzdory nepřejícímu politickému
  režimu.
 • 00:33:55 Tu a tam to končilo výslechy
  v Bartolomějské ulici,
 • 00:33:57 ale salesiáni se nikdy nenechali
  odradit.
 • 00:34:01 Chaloupky pokračovaly
  až do roku 1989
 • 00:34:04 a v modifikované podobě
  se pořádají dodnes.
 • 00:34:08 Duchovní obnova je pojem,
 • 00:34:10 kterým se rozumí několikadenní
  pobyt na klidném místě,
 • 00:34:13 kde účastníci mají čas a prostor
  zamýšlet se nad svým životem,
 • 00:34:18 nad svými vztahy k lidem a k Bohu.
 • 00:34:21 Jsou přitom doprovázeni zkušeným
  člověkem,
 • 00:34:24 který jim nabízí podněty
  k těmto úvahám.
 • 00:34:27 Účelem je na chvíli se zastavit
  v každodenním shonu,
 • 00:34:31 uvědomit si, co je v životě
  podstatné,
 • 00:34:34 a co vede k pravému štěstí.
 • 00:35:13 Klaun Papi, Daniel Federspiel,
 • 00:35:15 ředitel komunity
  v Lyon - Fourviére,
 • 00:35:18 vyučuje salesiánskou pedagogiku
  v Centru Jan Bosco pro laiky.
 • 00:35:24 Je rovněž magistrem noviců.
 • 00:35:32 Již před sto lety byl Don Bosco
  kouzelníkem, iluzionistou
 • 00:35:36 a hrál divadlo.
 • 00:35:38 Dnes kongregace Dona Bosca
 • 00:35:39 umožňuje mnoha salesiánům
  vykonávat totéž,
 • 00:35:42 protože tak jdou přímo
  k srdci mladých.
 • 00:35:45 Podle mého názoru
  salesiáni dneška,
 • 00:35:47 kteří chtějí komunikovat s mladými,
 • 00:35:49 mají klíč pro vstup do srdcí.
 • 00:35:53 Je jím laskavost, ale také radost.
 • 00:35:56 Klaun je nositelem radosti.
 • 00:35:59 Potkal jsem Bagatele.
  Není-liž pravda, Bagateli?
 • 00:36:02 Potkal jsem Bagatele
 • 00:36:03 a začali jsme spolu objíždět
  umění cirkusu a divadla.
 • 00:36:07 Osobně jsem prostřednictvím divadla
  objevil postavu klauna,
 • 00:36:11 živím se tím, dokonce i duchovně,
 • 00:36:13 protože klaun je tím,
  kdo zná bolest člověka,
 • 00:36:15 který skrze tuto hru dokáže
  úžasným způsobem rozesmát.
 • 00:36:19 Smát se nejprve sám sobě,
  své vlastní křehkosti
 • 00:36:23 a tím také i křehkosti druhých.
 • 00:36:28 Díky mnoha zkušenostem
  v této oblasti věřím,
 • 00:36:30 že pro mne poselstvím jakožto
  salesiánského kněze a klauna,
 • 00:36:34 které v sobě
  již dlouhou dobu nosím,
 • 00:36:36 je, že dávám život mladým,
 • 00:36:38 to je život mé modlitby,
  můj způsob setkávání se s Bohem.
 • 00:36:45 Když mluvím jako kněz,
 • 00:36:46 lze si mne těžko představit
  zároveň jako klauna.
 • 00:36:49 A proto pro mne klaunem Božím
  byl Kristus.
 • 00:36:52 Přišel vzít na sebe naše
  lidské bytí,
 • 00:36:55 prozkoumal veškerou jeho slabost
  a křehkost, utrpení,
 • 00:36:58 a přivedl je skrze vzkříšení
  k radosti,
 • 00:37:01 a přeje si je navštívit
  skrze radost, zkušenost člověka.
 • 00:37:07 To je pro mne spiritualita klauna
  a salesiána,
 • 00:37:10 kterou žiji již více než
  dvacet pět let.
 • 00:37:24 Don Bosco se stal svatým patronem
  kouzelníků.
 • 00:38:00 Na té obálce jsou U2 vyfoceni
  jenom s tím,
 • 00:38:03 co je to podstatné pro život,
 • 00:38:05 jenom s jedním zavazadlem,
  každý s kytarou,
 • 00:38:07 je tam J30:3-3,
  což je verš z proroka Jeremiáše,
 • 00:38:13 o kterém Bono říká:
  "To je můj telefon do nebe.?
 • 00:38:18 A když si to najdeme v Bibli,
  tak se tam říká:
 • 00:38:20 Zavolej mi a odpovím ti,
 • 00:38:22 oznámím ti úžasné věci,
  které ani sám netušíš...
 • 00:38:53 Sedím tady mezi knihami
  nakladatelství Portál,
 • 00:38:56 což je salesiánské nakladatelství,
 • 00:38:57 které se vyvinulo ze samizdatového
  časopisu Čtení do krosny.
 • 00:39:03 Původně Portál chtěl vyrábět knihy
  pro katechetiku,
 • 00:39:07 ale postupně se z něj stalo
 • 00:39:10 nakladatelství pro psychologii
  a pro pedagogiku,
 • 00:39:14 jak tady vidíte kolem mě.
 • 00:39:16 Kromě toho Protál vydává
  také portréty
 • 00:39:19 a také vydává knihy o U2.
 • 00:39:22 Toto je poslední kniha,
  která vyšla.
 • 00:39:39 K čemu Bono byl předurčen,
  to já nevím,
 • 00:39:42 ale pro Bona nejdůležitějším
  biblickým veršem, jak on sám říká,
 • 00:39:47 je verš Otčenáše: Buď vůle tvá
  jako v nebi, tak i na zemi.
 • 00:39:52 V angličtině: Thy will be down
  on Earth as it is in heaven.
 • 00:39:56 Což přesně je: Ať je tvoje vůle
  na zemi tak, jak je tomu v nebi.
 • 00:40:03 A proto se Bono snaží přinést
  kousek nebe na zem
 • 00:40:08 všemi svými aktivitami,
  nejenom svou muzikou.
 • 00:40:11 A to je podle mě to,
  co je evangelium pro dnešní dobu.
 • 00:40:21 Každý máme svůj čas,
  a ten mají i U2.
 • 00:40:25 Bono Vox si je vědom,
  že není spasitel světa,
 • 00:40:28 dobře ví, že pyšné rockové hvězdy
  i bohaté národy
 • 00:40:32 potřebují zejména pokoru,
 • 00:40:34 a proto těmito slovy uvádí
  na koncertě píseň Jahve,
 • 00:40:37 zazpívanou jen v doprovodu
  akustické kytary.
 • 00:40:42 Hospodine, zlom moje srdce
  a chraň je v bezpečí...
 • 00:40:47 O čem tedy je láska
  v podání skupiny U2?
 • 00:40:50 Snad o 38 milionech podpisů
 • 00:40:53 na petici za pomoc
  hladem umírající Africe.
 • 00:40:57 Snad o neúnavné Bonově činnosti
  za smíření mezi křesťany,
 • 00:41:01 Židy a muslimy,
  mezi Iry a Angličany.
 • 00:41:05 Snad o kapele, která spolu
  bez přerušení a ve stejné sestavě
 • 00:41:09 hraje již třicet let.
 • 00:41:11 Snad o úporném boji za hodnoty,
 • 00:41:14 které západní svět soustavně ničí
  svým konsumismem a sobectvím.
 • 00:41:19 Ano, o tom všem je láska
  v podání skupiny U2.
 • 00:41:23 Snad právě proto stále drží
  pohromadě,
 • 00:41:24 jako by na nich spočívalo
  Boží požehnání.
 • 00:41:29 Jako by pro U2 již nebyla důležitá
  hudba samotná,
 • 00:41:32 ale něco daleko hlubšího.
 • 00:41:34 Hudba je jen nástroj
 • 00:41:36 a oni služebníky věci,
  která je samotné přesahuje.
 • 00:41:53 Jak se cítím, když spím každou noc
  někde jinde,
 • 00:41:56 protože musím objíždět kongregaci,
 • 00:41:58 která je již rozšířena
  do sto třiceti zemí světa?
 • 00:42:02 Ani na to nemyslím,
  protože chodím spát tak unavený,
 • 00:42:05 že jen si lehnu, něco přečtu
  a hned usnu.
 • 00:42:09 Mým světem jsou mladí lidé.
 • 00:42:11 A s nimi se cítím dobře.
 • 00:42:13 Oni jsou mou vlastí.
 • 00:42:23 Salesiáni, jejich zkratkou je SDB,
  tedy Salesiáni Dona Bosca,
 • 00:42:28 tvoří řeholní společenství,
 • 00:42:30 jakousi partu chlapů,
  kteří svůj život zasvětili Bohu.
 • 00:42:34 Patří do katolické církve,
 • 00:42:35 skládají sliby čistoty, chudoby
  a poslušnosti,
 • 00:42:38 a někteří z nich jsou kněžími.
 • 00:42:41 Věnují se výchově mladých lidí,
 • 00:42:43 a proto mají po celém světě
  tisíce středisek mládeže,
 • 00:42:46 kostelů a dalších zajímavých
  zařízení.
 • 00:42:55 Vlak našeho života stojí
  na hlavním nádraží
 • 00:42:58 s mnoha nepřehlednými nástupišti.
 • 00:43:02 Odtud se vydáváme na nejrůznější
  cesty.
 • 00:43:06 Jestliže jsme se rozhodli
  k nějaké cestě,
 • 00:43:08 nejsme to my, nýbrž Bůh,
  kdo rozhoduje o jejím průběhu.
 • 00:43:14 Don Bosco, nezatížen svými
  zavazadly,
 • 00:43:17 dorazil do nebeské čekárny,
 • 00:43:20 obohacen dobrými skutky
 • 00:43:22 a připraven nastoupit na svoji
  poslední cestu
 • 00:43:26 do věčného, světlého dne.
 • 00:44:05 Když bylo Donu Boscovi
  sedmdesát dva let,
 • 00:44:08 byl úplně vyčerpaný prací,
  ale věrný tomu, co říkal:
 • 00:44:13 "Slíbil jsem Bohu,
  že až do svého posledního dechu
 • 00:44:16 budu patřit mým chudým chlapcům.?
 • 00:44:19 Don Bosco zemřel v Turíně
  na Valdoccu
 • 00:44:22 31. ledna 1888 za svítání.
 • 00:44:31 Byl velmi chudý, ale během svého
  života vystavěl ohromné dílo.
 • 00:44:35 Nebyl podnikatelem,
  který se z chudých poměrů
 • 00:44:37 postupně vyšvihne do vyšší
  společenské třídy a zbohatne.
 • 00:44:42 To, co dělal, je lidsky
  nevysvětlitelné,
 • 00:44:45 vytvořil to díky své píli
  a s Boží pomocí.
 • 00:44:50 Papež Pius XI. blahořečil
  Jana Bosca roku 1929
 • 00:44:55 a svatořečil roku 1934
  na Velikonoční neděli.
 • 00:45:07 Sem na Valdocco Don Bosco přišel
  v roce 1846.
 • 00:45:11 Ale dva roky před tím
  se Donu Boscovi zdál první sen.
 • 00:45:15 Velký kostel, nádherná hudba,
  bílý pruh s nápisem:
 • 00:45:19 Hic domus mea, inde gloria mea -
  Toto je můj dům, odsud moje sláva.
 • 00:45:29 Toto je přesné místo,
 • 00:45:30 kde podle tradice Don Bosco hovoří
  o zemi skropené krví.
 • 00:45:35 Zde vidíme obraz znázorňující sen -
  Panna Maria staví nohu a říká:
 • 00:45:39 Na této zemi skropené krví
  turínských mučedníků...
 • 00:45:54 A na tomto místě,
 • 00:45:55 jak bylo Donu Boscovi ve snu
  předpovězeno
 • 00:45:58 krásnou paní, Pannou Marií,
  postavil basiliku.
 • 00:47:05 Zahradník, to je role,
  podobající se rolníkovi.
 • 00:47:10 Pečuje o rostlinnou říši
  a vnáší do ní řád.
 • 00:47:15 Muž v zelené zástěře pěstuje
  květiny, ovoce a okrasné rostliny.
 • 00:47:19 Ve snu představuje vnitřního
  zahradníka,
 • 00:47:22 je jako kněz, který nechce nechat
 • 00:47:25 svou niternou psychickou zahrádku
  zpustnout.
 • 00:47:30 Připomeňme si, že o Velikonocích
  zarmoucené ženy hledaly
 • 00:47:33 v Getsemanské zahradě mrtvého
  Ježíše,
 • 00:47:36 a ten se jim zjevil v podobě
  zahradníka.
 • 00:47:39 Proto bývá Kristus často zobrazován
  jako zahradník.
 • 00:47:43 Zahrady ve snu jsou někdy součástí
  kláštera
 • 00:47:46 a zahradníkem je pak mnich,
  duchovní nebo andělská postava.
 • 00:47:52 Zahradník ve snu znamená,
 • 00:47:53 že bychom měli dát
  do pořádku svůj psychický život.
 • 00:48:10 Samota Becki, která měla začátkem
  19. století asi deset usedlostí,
 • 00:48:15 se od té doby změnila k nepoznání.
 • 00:48:18 Dnes tu stojí světoznámé
  poutní místo
 • 00:48:21 s basilikou svatého Dona Bosca.
 • 00:48:24 Ve školách a dílnách kolem ní
  se mladí lidé připravují
 • 00:48:27 na vstup do života.
 • 00:48:29 I název Becki je už minulostí.
 • 00:48:32 Někdejší malá osada
  byla přejmenována
 • 00:48:34 na Colle Don Bosco,
  Návrší Dona Bosca.
 • 00:48:39 Z malého chudého domku
 • 00:48:41 se Boscovy myšlenky rozšířily
  do celého světa.
 • 00:48:44 Jeho výchovný systém inspiroval
  miliony následovníků,
 • 00:48:47 kteří dnes podávají mladým lidem
  pomocnou ruku.
 • 00:48:52 Učí je nemyslet jenom na sebe,
  rozvíjet hřivny, které dostali,
 • 00:48:57 hájit hodnoty,
  pro něž stojí za to žít.
 • 00:49:25 Don Bosco měl sen o růžové zahradě,
 • 00:49:28 kdy don Bosco jde takovou
  pergolou plnou růží,
 • 00:49:31 všude růže, na zemi růže,
  a lidé mu říkají:
 • 00:49:34 "Done Bosco, vy se máte,
  vy si chodíte tak po růžích!"
 • 00:49:38 "A Don Bosco říká:
  Ano, chodím si po růžích,
 • 00:49:41 ale nikdo neví,
  že ty růže mají trny!"
 • 00:49:44 A to vlastně charakterizuje
  ten život Dona Bosca.
 • 00:49:47 Tam, kde se láme chleba.
 • 00:49:50 Podle mě to je to jádro
  salesiánské spirituality.
 • 00:49:52 To je v tom,
  že vlastně v tom těžkém,
 • 00:49:56 to, co není vidět
  a co sebou život nese,
 • 00:50:00 i to, co sebou ta práce
  s mládeží nese,
 • 00:50:02 tak že Don Bosco
  dokáže zůstat trpělivý,
 • 00:50:06 dokáže zůstat vždycky laskavý,
  vždycky přijímající a odpouštějící,
 • 00:50:10 i když to třeba uvnitř bolí,
  i když to není vidět.
 • 00:50:37 Co je pro mě salesiánství?
 • 00:50:39 Já bych to nedokázal odpreparovat
  od Dona Bosca.
 • 00:50:41 Ten Don Bosco tam je,
 • 00:50:42 to znamená, že má se mnou
  něco společného
 • 00:50:44 a snažíme se ho nějakým způsobem
  všichni napodobovat.
 • 00:50:49 A to, co se snažíme napodobovat,
 • 00:50:50 tak to je prožívání hlubokého
  vztahu k Bohu
 • 00:50:53 a totálního nasazení
  pro mladé lidi.
 • 00:50:57 Tyto dvě věci se setkávají
  a prolínají mezi sebou
 • 00:50:59 a jsou od sebe neoddělitelné.
 • 00:51:01 To je pro mě salesiánské
  a tam vidím svoje životní poslání
 • 00:51:06 a od mnoha lidí se mohu
  strašně moc učit,
 • 00:51:08 protože ti to prožívají
  daleko víc naplno.
 • 00:51:11 Prostě jsou připraveni kamkoli,
  když hlavní přestavený potřebuje,
 • 00:51:14 tak se seberou a druhý den jdou
  třeba do jiného světadílu,
 • 00:51:19 což já si zatím nedokážu
  ani představit,
 • 00:51:21 ale taková disponibilita tady je,
  to je fantastická věc.
 • 00:51:26 Obděláváme zemi v součinnosti
  se svobodnou vůlí nám danou Bohem,
 • 00:51:29 a tak zušlechťujeme i svá nitra.
 • 00:51:32 Zahrada je ve snech
  pozitivní symbol.
 • 00:51:35 Je to místo růstu a niterné péče.
 • 00:51:38 Lze do ní vstoupit
  jen úzkou brankou.
 • 00:51:45 Maminka mi zemřela,
  když mi bylo jedenáct let.
 • 00:51:48 Před smrtí mi řekla:
 • 00:51:50 "Vždy jsem Boha prosila,
  abych měla syna knězem."
 • 00:51:53 A já nevím, proč jsem v tom slyšel:
 • 00:51:55 "Já jsem tím synem, o kterého
  jsi prosila ve svých modlitbách.?
 • 00:52:00 Zemřela dva dny poté
  a já jsem se stal salesiánem.
 • 00:52:03 Tím nejkrásnějším darem,
  který mi vedle daru života dala,
 • 00:52:07 byl dar povolání.
 • 00:52:10 Potom jsem šel do semináře.
 • 00:52:11 Od prvního okamžiku mého příchodu
  jsem se tam cítil tak doma,
 • 00:52:14 jako bych celý život prožil
  právě zde.
 • 00:52:17 A cítím se tak dobře,
 • 00:52:19 že jsem nikdy v životě
  neměl pochyby o svém povolání.
 • 00:52:24 A tak kdyby se mi stalo,
  že bych se narodil znovu,
 • 00:52:27 zase bych se stal salesiánem.
 • 00:52:32 Ve výhodné poloze,
  blízko chrámu sv. Petra,
 • 00:52:35 pod vrchem Janikulem
  na ulici Via Delle Fornaci,
 • 00:52:38 poskytuje již třicet let duchovní
  a materiální péči českým poutníkům
 • 00:52:42 český poutní dům Velehrad.
 • 00:52:47 Tak to je kvočna, ta veliká,
  a tohle je kuřátko
 • 00:52:49 a patří salesiánům.
 • 00:52:52 Velehrad je pro mě česká oáza
  v římském moři.
 • 00:52:55 Je to služba poutníkům
  českého původu,
 • 00:52:58 pouze českého původu.
 • 00:53:00 Velehrad je spojen se salesiány
  tak, že tady v Římě,
 • 00:53:03 pokud já znám tu historii,
 • 00:53:05 tak když bylo potřeba se postarat
  o lidi, kteří přicházeli z Čech,
 • 00:53:12 o potenciální poutníky,
 • 00:53:14 anebo případně o lidi,
  kteří třeba nebyli poutníky,
 • 00:53:17 tak salesiáni byli v podstatě
  jediní,
 • 00:53:21 kteří byli ochotni se toho ujmout.
 • 00:53:26 Později byla správa předána
  salesiánům české větve,
 • 00:53:29 kongregace sv. Františka Saleského,
 • 00:53:32 která jako komunita převzala
  jméno sv. Václava
 • 00:53:35 a ředitelem se stal páter
  Adalbertus alias Vojtěch Hrubý.
 • 00:53:44 Salesián je podle mě mystik,
 • 00:53:48 který prožívá mystérium
  přítomnosti Boží
 • 00:53:51 ve všech komplikovaných událostech
  a situacích lidského života.
 • 00:53:59 Mystérium přítomnosti Boží
  vyjadřuje věta,
 • 00:54:03 která se aplikuje v našich
  stanovách na Dona Bosca,
 • 00:54:07 která se říká o Mojžíšovi
  v Listu Židů:
 • 00:54:10 "Žil jako ten,
  který viděl neviditelného.?
 • 00:54:13 Podle mě salesián je mystik,
  který prožívá přítomnost Boží
 • 00:54:17 uprostřed všech rozporuplností
  světa,
 • 00:54:21 do kterých je také zavlečen,
 • 00:54:25 a který toto všechno má vztaženo
  ke světu mladých lidí.
 • 00:54:33 Páter doktor inženýr
  Ladislav Heryán
 • 00:54:35 je ředitelem salesiánské komunity
  v Praze - Kobylisích.
 • 00:54:40 Vyučuje na Institutu ekumenických
  studií
 • 00:54:42 evangelické fakulty
  Univerzity Karlovy
 • 00:54:45 a na Vyšší odborné
  sociálně - pedagogické
 • 00:54:47 a teologické škole JABOK.
 • 00:54:51 "Dej mi duše a ostatní si ponech.?
 • 00:54:54 Na tom základě se zakládá
  celková historie nás,
 • 00:54:57 každého salesiána.
 • 00:55:10 Salesián má pomáhat dětem
  a mladým lidem,
 • 00:55:13 aby se orientovali v hodnotách
  dnešního světa,
 • 00:55:16 aby uměli rozlišovat mezi
  podstatným a méně podstatným,
 • 00:55:20 aby dokázali číst Boží stopy
  u počítače, ve škole,
 • 00:55:23 nebo třeba na hřišti.
 • 00:55:26 Salesián má být provokací pro ty,
  kdo zapomínají,
 • 00:55:29 že Boha můžeme najít
  i mimo zdi kostelů.
 • 00:55:48 V 19. století, kdy žil Don Bosco,
 • 00:55:51 Karel Marx prohlásil,
  že náboženství je opium lidu.
 • 00:55:55 Anarchista Bakunin pak vyžadoval
  od svých stoupenců
 • 00:55:57 otevřené vyznávání atheismu.
 • 00:56:00 Pařížská komuna šířila atheismus
  násilím.
 • 00:56:03 Lidé ztráceli smysl pro Boha,
 • 00:56:06 a ze života zmizel
  zájem o duchovní skutečnosti.
 • 00:56:09 Cesta Dona Bosca se nakonec změnila
  v docela jinou záležitost.
 • 00:56:12 Cílem nakonec nebyl ani kostel,
  ani chudí hoši,
 • 00:56:16 ale přiblížení nové generace
  zpět k Bohu.
 • 00:56:19 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související