iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 11. 2008
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

193 hlasů
41481
zhlédnutí

Otrávená generace

Dokumentární film o jedovatých látkách, které jsou všude kolem nás

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Otrávená generace

 • 00:00:15 Ftaláty, pesticidy, perfloroktanová
  kyselina,
 • 00:00:19 polychlorované bifenyly, azbest,
  DDT,
 • 00:00:23 formaldehyd, texaflorbenzen,
  alachlor, dyldrin...
 • 00:00:30 Hexabromocyklodekan,
  hexachlorbutadien, lindan,
 • 00:00:37 naftalen, pentachlor, fenol,
  dioxiny,
 • 00:00:43 disfenoly, toxické kovy,
  PVC.
 • 00:01:01 Hotovo.
 • 00:01:04 Vaše výsledky se pohybují
  na hranici hodnot,
 • 00:01:06 které si zaslouží určitou
  pozornost.
 • 00:01:11 Rtuť se u naší populace obvykle
  pohybuje kolem
 • 00:01:15 jednoho mikrogramu na litr,
  vaše hodnoty jsou kolem třinácti.
 • 00:01:20 To je mimo obvyklou normu,
  ale příčiny mohou být různé.
 • 00:01:26 Je důležité zjistit, proč tomu
  tak je a jak postupovat dál.
 • 00:01:32 -A co myslíte, z čeho bych to
  zvýšení tak mohla mít?
 • 00:01:36 -Je to celková rtuť,
  tak to může být různého původu.
 • 00:01:39 Nebyla jste v poslední době
  u zubaře?
 • 00:01:41 -Myslíte amalganové plomby?
  -Přesně tak.
 • 00:01:44 -Ty už mám být od dětství.
 • 00:01:46 -Pak to může být tím,
  že ráda konzumujete ryby.
 • 00:01:49 Někdy v rybách se rtuť kumuluje
  a může zvyšovat
 • 00:01:53 hladinu rtuti i v krvi.
 • 00:01:55 -Co jsem více konzumovala,
  tak to byly houby.
 • 00:01:58 Myslíte že je to z hub?
  -Tak to je taky zajímavá myšlenka.
 • 00:02:02 Protože houby jsou známé tím,
  že z prostředí kumulují
 • 00:02:04 těžké kovy a mezi nimi
  i rtuť.
 • 00:02:07 Ta hladina je v současné době
  aktivně zvýšená.
 • 00:02:15 U olova jsem slyšela,
  že někdy ve džbáncích,
 • 00:02:18 to mě docela pobavilo, tady u toho
  hrnečku je nápis:
 • 00:02:22 "Užívej života, brouzdej se rosou
  dřív než tě najde zubatá s kosou.?
 • 00:02:26 -Je to parafráze,
  ale třeba větší problém se vyskytl
 • 00:02:32 tady u těch skleniček,
  které jsou dekorovány barvami.
 • 00:02:37 Ta vlastní sklenička je bezpečná,
  ale ty barvy,
 • 00:02:40 které obsahují olovo a kadmium,
  zasahují do ústního okraje
 • 00:02:43 a při pití zejména kyselých nápojů,
  kdyby děti
 • 00:02:49 tyto skleničky olizovaly,
  tak tady je riziko,
 • 00:02:53 že do organismu se dostane olovo
  a kadmium.
 • 00:03:00 A co je na tom talířku hezké
  pro dítě?
 • 00:03:03 -Toto nádobí
  je vyrobeno z melaminu.
 • 00:03:07 Riziko je,
  že melamin se vyrábí kondenzací
 • 00:03:11 melaminu a formaldehydu.
 • 00:03:13 Pokud není dodržen správný
  technologický postup,
 • 00:03:16 tak potom dochází k tomu,
  že při styku takového výrobku
 • 00:03:21 s potravinou za vyšší teploty
  dochází
 • 00:03:24 k uvolňování formaldehydu
  do pokrmu.
 • 00:03:28 -A co způsobuje formaldehyd?
 • 00:03:30 -Může zhoršit alergické reakce,
  ale k akutnímu ohrožení nedochází.
 • 00:03:40 Abych ukončila to kuchyňské
  nádobí -
 • 00:03:45 toto byl v současné době
  asi nejvíce sledovaný výrobek.
 • 00:03:50 Jedná se o polyamidové
  náčiní,
 • 00:03:53 které obsahuje karcinogenní
  primární aromatické aminy.
 • 00:03:57 Vesměs to byly výrobky z čínské
  provenience,
 • 00:04:00 kde byl použit primární aromatický
  amin,
 • 00:04:03 který není povolen v Evropě
  a žádný výrobce v EU
 • 00:04:06 by takový typ nebezpečného výrobku
  nevyrobil.
 • 00:04:17 Znečištění má v mnohých lokalitách
  na ryby významný vliv.
 • 00:04:21 Řada látek je v čistírnách
  odpadních vod eliminována,
 • 00:04:25 vyčištěna, ale mnoho z nich
  přechází dál do vodního prostředí.
 • 00:04:30 Jedná se například o farmaceutické
  přípravky,
 • 00:04:35 o desinfekční, čistící prostředky,
  prací prášky,
 • 00:04:39 suroviny z kosmetického
  průmyslu...
 • 00:04:42 U řady těchto látek byly
  v minulosti prokázány
 • 00:04:46 účinky na hormonální soustavy
  organismu.
 • 00:04:49 Zejména zdroje znečištění mohou
  vyvolat
 • 00:04:53 významné změny u ryb,
  které se nacházejí
 • 00:04:56 pod vyústěním odpadních vod
  z těchto zdrojů.
 • 00:05:06 Není možno zkontrolovat všechny
  dovážené výrobky
 • 00:05:10 a ve vzdálenějších zemích
  existuje
 • 00:05:13 také jiný stupeň znečištění
  životního prostředí a surovin.
 • 00:05:18 Používají lokální suroviny
  a ty mohou být znečištěny
 • 00:05:21 právě toxickými kovy.
 • 00:05:25 Nám se stává u kosmetických
  výrobků,
 • 00:05:28 že z některých asijských zemí
  se dovážejí kosmetické prostředky
 • 00:05:33 dekorativní kosmetiky,
  kde pigmenty používané v kosmetice
 • 00:05:38 jsou nerostné látky,
  jsou to přírodní suroviny.
 • 00:05:41 Tam může, a mnohdy se nachází,
  zvýšená kontaminace olovem.
 • 00:05:45 Nejvyšší riziko je u výrobku,
  kde dochází k částečnému požití.
 • 00:05:52 Jsou to rtěnky,
  malovánka pro děti...
 • 00:05:58 Tam je potřeba věnovat kosmetickým
  výrobkům,
 • 00:06:00 které jsou zároveň hračkou
  pro děti,
 • 00:06:03 aby nebyly kontaminovány toxickými
  kovy, zejména olovem.
 • 00:06:08 To se tam vyskytuje s vyšší
  pravděpodobností.
 • 00:06:19 Tyto změny mohou vést v případě
  samců až k jejich feminizaci.
 • 00:06:24 Určité náznaky feminizace nacházíme
  i v našich podmínkách.
 • 00:06:31 Hlavně pod výtoky
  z čistíren odpadních vod.
 • 00:06:38 Já jsem si dokonce našla doma
  obyčejný biolit,
 • 00:06:40 který používám, takový prostředek
  proti lezoucímu hmyzu.
 • 00:06:44 Občas ho používám i na létající
  hmyz.
 • 00:06:47 A tady jsem si přečetla,
  že je toxický pro vodní organismy,
 • 00:06:52 může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
  účinky ve vodním prostředí.
 • 00:06:57 -Tyto látky v řadě případů
  pro člověka toxické nejsou,
 • 00:07:02 ale jsou toxické pro životní
  prostředí.
 • 00:07:05 Z toho důvodu se omezují.
 • 00:07:07 My máme třeba v kosmetických
  výrobcích řadu látek zakázáno.
 • 00:07:11 Ne z důvodu toxicity pro člověka,
  ale poněvadž ten odpad z použití
 • 00:07:16 se vodou spláchne do životního
  prostředí
 • 00:07:20 a ty látky jsou toxické pro životní
  prostředí.
 • 00:07:23 Třeba pro ty vodní organizmy.
 • 00:07:26 -A nedostává se to do koloběhu -
  do půdy, do vzduchu, do vody?
 • 00:07:29 -Člověku se to vrátí v podobě
  té ryby,
 • 00:07:33 obsahující tu látku,
  tak to zase není toxické.
 • 00:07:41 V rybách, tak jako ve všech
  potravinách,
 • 00:07:45 se můžou nacházet cizorodé
  látky,
 • 00:07:48 které mohou v některých případech
  představovat i zdravotní riziko.
 • 00:07:53 Hlavně rtuť,
  pak jsou tam koncentrace PCB, DDT
 • 00:08:00 a dalších kovů.
 • 00:08:02 Nejvyšší koncentrace obsahu rtuti
  v rybím mase jsou u dravých ryb.
 • 00:08:08 Ty koncentrace se zvyšují
  s rostoucí velikostí a věkem ryb.
 • 00:08:19 Já bych chtěla říct,
  že příklad DDT je příkladem,
 • 00:08:22 jak byl porušen princip předběžné
  opatrnosti.
 • 00:08:25 Tyto látky nemají akutní toxicitu,
  celkem jsou neutrální.
 • 00:08:29 Problém je v neodbouratelnosti.
  To znamená - nikdo tehdy netušil,
 • 00:08:35 že tato látka se zabuduje
  do všech složek životního prostředí
 • 00:08:38 a bude tam přetrvávat, kolovat
  a bude trvalou součástí populace.
 • 00:08:43 -Je pravda,
  že v některých textiliích,
 • 00:08:48 které přicházejí z jiných částí
  světa,
 • 00:08:51 kde DDT ještě není zakázáno,
  zejména zemí asijských,
 • 00:08:55 tak tam by se stopy mohly najít
  i v textiliích.
 • 00:09:01 Tam se dostávají z přírodních
  vláken.
 • 00:09:04 -Kdybychom měli diskutovat
  o použití DDT pro boj s malárií
 • 00:09:07 a měli bychom zvážit výhody
  a nevýhody,
 • 00:09:10 tak pro země, kde umírají milióny
  lidí na malárii,
 • 00:09:14 tak pak je lepší použít DDT
  než nechat ty lidi umřít.
 • 00:09:18 Čili je to otázka přístupu
  k dané problematice.
 • 00:09:22 Ale že jsou v nás ty látky
  přítomny, to je bezesporu.
 • 00:09:30 Dalším druhem znečištění
  je průmyslové znečištění.
 • 00:09:33 To se v největší míře vyskytuje
  pod velkými aglomeracemi,
 • 00:09:36 pod chemickými závody.
 • 00:09:38 Převážně se jedná o dolní toky
  větších řek.
 • 00:09:41 Zde existuje u nás několik
  lokalit,
 • 00:09:44 kde ty změny na rybách jsou poměrně
  významné.
 • 00:09:48 Například na středním Labi
  se vyskytují
 • 00:09:51 velice často změny na očích,
  příznaky poleptání.
 • 00:09:56 Pak jsou zde často nalézány
  histologické změny
 • 00:10:00 na pohlavních orgánech.
 • 00:10:03 V několika případech
  se nám podařilo zachytit
 • 00:10:06 i hermafroditní rybu.
 • 00:10:14 Jedy jsou obsaženy všude kolem
  nás,
 • 00:10:16 ale tady na Ostravsku máme
  problém,
 • 00:10:19 že jsou navíc ve velké koncentraci
  ve vzduchu.
 • 00:10:23 Zatímco u hraček, u vody,
  u potravin si můžeme vybírat,
 • 00:10:28 můžeme se dívat na složení,
  tak vzduch si koupit nemůžeme.
 • 00:10:34 Vzduch dýcháme.
  A pokud je takový, jako je tady,
 • 00:10:38 nejhorší v Evropě,
  tak máme fakt smůlu.
 • 00:10:52 Dnes tady Novou huť nevidíme,
  jelikož nám fouká vítr od jihu.
 • 00:11:01 A to je příznivý vítr,
  který nás celkem potěší.
 • 00:11:05 Ovšem vždycky tomu tak
  není.
 • 00:11:08 Většinu dne je zataženo a smrad,
  že se to nedá dýchat.
 • 00:11:17 -Přímo výhled na panorama továren
  nemáme,
 • 00:11:21 ale každý druhý večer,
  nebo pět večerů z týdne,
 • 00:11:27 je tady nad domem tmavý pruh
  do výšky zhruba jednoho kilometru.
 • 00:11:34 Vidíme nebe tmavé, barva fialová,
  hnědá nebo šedá.
 • 00:11:43 A teprve asi tak od kilometru
  nebo dvou
 • 00:11:48 začíná být vůbec vidět
  nebe.
 • 00:11:53 Takže toto okno zůstává většinu dne
  zavřené.
 • 00:11:56 Na noc ho taky zavíráme,
  bojím se větrat,
 • 00:12:00 protože nevím,
  co budeme celou noc dýchat.
 • 00:12:07 Když je špatný vzduch,
  tak začíná bolet hlava,
 • 00:12:10 začíná štípat v nosohltanu,
  člověk je malátný a potí se.
 • 00:12:15 Tak zavřít okna a odpočívat.
  -Zalézt dovnitř.
 • 00:12:22 Na první pohled se zdá,
  že ten vzduch je jako jinde,
 • 00:12:25 ale bohužel právě to,
  co není tak dobře vidět,
 • 00:12:28 tak víme,
  že nám ohrožuje děti.
 • 00:12:31 Protože tady máme hlavně hodně
  polétavého prachu.
 • 00:12:35 Ta hodnota je překračována
  několikanásobně.
 • 00:12:38 Máme tady benzol a pyren,
  také arsen.
 • 00:12:41 To jsou tak jemné částice,
  že před tím nejsme nikde chráněni.
 • 00:12:49 Mým úkolem je sledovat
  počasí.
 • 00:12:52 Pokud je hlášený jihozápadní vítr,
  tak už víme,
 • 00:12:55 že tady nebude dýchatelno
  a musíme utéct.
 • 00:12:58 Jinak to taky řešíme tak,
  že když nemůžeme utéct,
 • 00:13:02 tak děti mají zákaz vycházení
  a podobná opatření.
 • 00:13:06 Stát by je třeba mohl zavést,
  ale my si to děláme soukromě,
 • 00:13:10 protože chceme přežít.
 • 00:13:25 Když jsme u toho olova.
  Máme tady panenku barbie,
 • 00:13:29 slyšela jsem, že i v těchto
  panenkách se vyskytovalo olovo.
 • 00:13:34 -To byly výrobky Matel.
 • 00:13:37 Nevím, jestli v panenkách barbie,
  ale ve výrobcích firmy Matel byly.
 • 00:13:41 Tam to překračovalo migrační
  limity.
 • 00:13:45 V podstatě se materiál hračky
  zkouší
 • 00:13:48 v kontaktu s modelovou
  kapalinou,
 • 00:13:53 která simuluje žaludeční šťávy,
  které jsou kyselé.
 • 00:13:57 To by to dítě tu hračku,
  i když to převýší ten limit,
 • 00:14:01 muselo cucat poměrně dlouho,
  aby došlo k poškození zdraví.
 • 00:14:06 -Ještě tam máme krásného
  oslíka.
 • 00:14:08 -Ten oslík je vyroben
  z PVC.
 • 00:14:11 Nicméně neobsahuje ftaláty,
  ale obsahuje látku,
 • 00:14:14 která způsobovala alergie.
 • 00:14:16 Takže proto byl tento oslík
  zakázán, protože silně zapáchal
 • 00:14:20 a dráždivě.
  Dítě, které si s tímto oslíkem
 • 00:14:24 hrálo,
  tak u něj došlo k podráždění očí.
 • 00:14:27 Bylo zjištěno,
  že tam byla použita
 • 00:14:30 látka jako stabilizátor,
  která je dráždivá.
 • 00:14:34 Proto byl tento oslík
  zakázán.
 • 00:14:42 Tady máme takovou raritu.
  Byla to hračka Austrálie roku 2006.
 • 00:14:45 Jednalo se o stavebnici,
  kdy dítě si z korálků
 • 00:14:48 vystavělo nějaký obrázek
  a ten obrázek se postříkal vodou,
 • 00:14:53 obrázek slynul
  a dítě si mohlo ten obrázek
 • 00:14:57 někam položit, pověsit
  a podobně.
 • 00:15:00 V Americe a ve Švédsku došlo
  k úmrtí dítěte.
 • 00:15:05 Když se zkoumalo z jakých důvodů,
  tak se zjistilo,
 • 00:15:09 že tato hračka obsahuje 1,4
  butandiol v trávicím traktu,
 • 00:15:14 metabolizuje na gamahydroxibutirát,
  což je vlastně
 • 00:15:19 látka podobná taneční
  droze.
 • 00:15:23 A u toho dítěte, které polykalo
  poměrně velké množství těchto
 • 00:15:26 korálků,
 • 00:15:28 tak došlo až ke komatu
  a to dvouleté dítě zemřelo.
 • 00:15:59 Já mám tři děti.
 • 00:16:01 První dcera se narodila
  přímo v Ostravě.
 • 00:16:04 Žili jsme s ní v Ostravě
  dva a půl roku
 • 00:16:07 a každý měsíc měla antibiotika,
  měla dětský ekzém, bronchitidu.
 • 00:16:15 Doktorka tehdy řekla, že jestli
  budeme žít na Ostravsku,
 • 00:16:19 tak ať nepočítáme s tím,
  že dojde k radikálnímu zlepšení.
 • 00:16:23 Protože jsme tenkrát koupili chatu
  na Horní Bečvě,
 • 00:16:28 tak jsme se rozhodli, že tam kvůli
  dcerce půjdeme bydlet.
 • 00:16:33 Výsledek byl úžasný.
 • 00:16:36 Jakmile jsme tam přišli,
  tak od té doby
 • 00:16:39 už nebyla nikdy nemocná.
 • 00:16:42 Toníčku, běž ukázat,
  kde máme tu čističku.
 • 00:16:45 -Tady je.
 • 00:16:47 -Co to je?
  -Čistička vzduchu.
 • 00:16:50 -A proč to máte doma?
 • 00:16:55 -Na zdravého kluka a na zdravou
  holku.
 • 00:17:09 Malý se narodil také tady
  v Ostravě.
 • 00:17:13 A aby nebyl nemocný,
  tak se snažíme sázet na prevenci.
 • 00:17:20 A přesto měl loni v zimě
  laryngitidu,
 • 00:17:26 což je onemocnění,
  které rodiče asi hrozně vyděsí.
 • 00:17:33 V noci se vzbudil a dusil se,
  vysloveně modral.
 • 00:17:39 Tak jsme volali sanitku, pak jsme
  strávili v nemocnici nějakou dobu.
 • 00:17:45 Těch laryngitid,
  co slýchám kolem sebe,
 • 00:17:49 tak na to děti docela trpí.
 • 00:17:53 Ten vzduch oslabuje imunitu.
 • 00:17:56 My jsme neustále zatěžováni
  nějakými jedovatými látkami.
 • 00:18:02 Tak veškerá síla toho těla
  jde do toho,
 • 00:18:05 abychom se těch jedů zbavili.
 • 00:18:07 A když do toho ještě přijde
  chřipková epidemie,
 • 00:18:09 různé viry a bacily,
  tak tělo už to nezvládá
 • 00:18:12 a proto jsou tady děti nemocné
  víc než jinde.
 • 00:18:20 Na mě to má takový vliv,
  že jsem opravdu slabší
 • 00:18:23 a bolí mě víc křečové žíly.
 • 00:18:25 Prostě cítím v nohách,
  že to není v pořádku.
 • 00:18:30 -Já jsem po operaci prostaty
  a měl jsem karcinogen.
 • 00:18:35 Zřejmě určitý podíl má na tom i
  Nová huť.
 • 00:18:41 Jsou tady další čtyři,
  kteří trpí...
 • 00:18:45 -Rakovinou.
 • 00:18:52 Tady přesně vidíte,
  kudy se ten prach valí.
 • 00:18:55 Z komínů toho moc nejde,
  jde to přímo z těch provozů -
 • 00:18:58 střechama a kdejakými dírami,
  které jsou v oknech a podobně.
 • 00:19:03 Pokud mluvíte se zaměstnanci,
  tak vám řeknou,
 • 00:19:07 že ty díry tam musí být,
  protože jinak by se udusili.
 • 00:19:10 Takže to vám každý řekne,
  že by jeřábník neviděl,
 • 00:19:13 kam co skládá.
  Tak to tak musí být.
 • 00:19:16 Takže tam si odlehčí
  a my si to tady vydýcháme.
 • 00:19:28 Nedávno byl v televizi pořad,
  kde říkali odborníci,
 • 00:19:31 že například na Ostravsku je
  nejvyšší přirozená potratovost žen.
 • 00:19:40 Je otázkou, jestli to nesouvisí se
  znečištěným životním prostředím.
 • 00:19:46 Nebo na Ostravsku je nejvíc mužů
  postižených neplodností.
 • 00:19:52 A také je dokázáno, že když ti
  muži, kteří tady žijí,
 • 00:19:58 odejdou z Ostravska a nějakou dobu
  žijí v čistém prostředí,
 • 00:20:04 tak se ten problém
  zlepší.
 • 00:20:06 Myslím si, že to je celkem jasný
  důkaz toho,
 • 00:20:09 že to znečištěné prostředí
  nás likviduje
 • 00:20:11 a bude mít dopad na další
  generace.
 • 00:20:19 To je síla.
  Dívejte se, jak se to valí.
 • 00:20:23 To je přesně to, co nám tady tak
  chutná.
 • 00:20:42 Tak já doufám, že tady nemám vysoké
  koncentrace jedovatých látek,
 • 00:20:47 ale kdybychom šli do oblasti
  stopové analýzy
 • 00:20:50 a dívali se na nizounké stopy
  koncentrace našeho pozadí,
 • 00:20:55 tak určitě bychom zde našli
  retardátory hoření.
 • 00:20:57 To jsou látky, které se přidávají
  do plastů nebo textilií,
 • 00:21:01 aby ochránily před lehkým vznikem
  požáru.
 • 00:21:05 A když se podíváme po mé kanceláři,
  tak nepochybuji o tom,
 • 00:21:08 že právě tyto textilie jsou těmito
  látkami také ošetřeny.
 • 00:21:19 Připadá zde v úvahu cesta
  inhalace.
 • 00:21:23 To znamená právě ten prach,
  který absorbuje látky z ovzduší.
 • 00:21:27 Může být cestou vstupu
  do organismu.
 • 00:21:30 Tady ty látky se dostávají
  do lidského organismu,
 • 00:21:33 v něm se kumulují a dokonce je
  můžeme prokázat
 • 00:21:36 v tukových tkáních člověka nebo
  také v tuku mateřského mléka.
 • 00:22:31 V jablkách by mohly být prokázány
  za určitých okolností
 • 00:22:35 residua pesticidů.
 • 00:22:37 Pouze jedno, někdy dvě, tři
  procenta výrobku
 • 00:22:43 obsahují nadlimitní hodnoty.
  Pak tady vidím baltické sardinky.
 • 00:22:50 Samozřejmě podléhají kontrole
  a výrobci potravin
 • 00:22:53 si hlídají obsahy některých
  persistentních kontaminantů.
 • 00:22:58 Ale myslím si,
  že řada šarží musí být vyřazena.
 • 00:23:02 Důvodem je relativně velká
  kontaminace
 • 00:23:06 prostoru Baltického moře různými
  škodlivinami,
 • 00:23:09 chlorovanými pesticidy,
  polychlorovanými bifenyly a pod.
 • 00:23:19 Májka, produkt s obsahem jater,
  královna paštik, tady čtu -
 • 00:23:23 zase musí výrobce pečlivě vybírat
  surovinu,
 • 00:23:26 aby v ní nebyly obsaženy těžké kovy
  i veterinární farmaka.
 • 00:23:31 Játra jsou detoxikační
  orgán.
 • 00:23:34 Ještě se podívám na dno košíčku.
  Máme tady chipsy.
 • 00:23:38 Tak to je zajímavá věc.
  Problém 21. století.
 • 00:23:44 Obsah akrylamidu.
  Dnes si myslím,
 • 00:23:47 že ten trend je sestupný,
  protože výrobci dělají i lupínky,
 • 00:23:50 jenom takovou tu světlavě zlatavou
  barvu,
 • 00:23:54 to minimalizuje hladinu akrylamidu
  v tomto produktu.
 • 00:23:59 To jsou látky, které vznikají
  z tak obyčejných látek
 • 00:24:02 jako je třeba cukr a aminokyselina.
 • 00:24:06 Při tepelném zpracování vzniká
  látka,
 • 00:24:09 která je klasifikována jako
  karcinogen třídy 2A,
 • 00:24:12 je to akrylamid.
 • 00:24:17 Hovořili jste o karcinogenech,
  mutagenech
 • 00:24:20 a toxických látkách první a druhé
  kategorie.
 • 00:24:23 Je třeba si uvědomit,
  že třeba alkohol, etanol,
 • 00:24:26 je rovněž látkou klasifikovanou
  jako CMR první a druhé kategorie.
 • 00:24:33 Takže ty látky my jinak konzumujeme
  z jiných zdrojů
 • 00:24:37 a nikoho to tak netrápí.
 • 00:24:41 -My jsme tady mluvili o spoustě
  látek,
 • 00:24:44 které pronikají do lidského
  organismu,
 • 00:24:46 o tom, jak jsou škodlivé a jsou
  v nejrůznějších výrobcích.
 • 00:24:49 Ale co bychom měli zdůraznit,
  že hlavním zdrojem
 • 00:24:52 celé řady chemických látek
  je kouření cigaret.
 • 00:24:55 O tom se tady vůbec nemluvilo.
  A přitom jsou lidé dobrovolně
 • 00:24:59 exponováni všem látkám,
  které jsou v cigaretovém kouři.
 • 00:25:02 Je tam přítomen třeba zrovna
  formaldehyd, celá řada aminů,
 • 00:25:06 celá řada toxických kovů -
  kadmium a olovo,
 • 00:25:10 radioaktivní polonium a celá řada
  dalších,
 • 00:25:13 které bychom mohli jmenovat.
 • 00:25:15 Čili nejenom nábytek, koberce
  a podobně,
 • 00:25:17 ale právě kouření je jedním
  z významných zdrojů
 • 00:25:20 expozice člověka.
 • 00:25:40 Skryté titulky
  Alena Fenclová
 • 00:25:42 Česká televize
  2008

Související