iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 6. 2009
14:10 na ČT1

1 2 3 4 5

113 hlasů
97896
zhlédnutí

Partnerské vztahy aneb Návod na přežití

Pět jazyků lásky

Vzdělávací pořad o lásce a vztazích

22 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Partnerské vztahy aneb Návod na přežití - Pět jazyků lásky

 • 00:00:04 HUDBA
 • 00:00:16 Celých 26 dílu našeho cyklu
  o partnerských vztazích
 • 00:00:19 hledáme kýžený návod
  na přežití.
 • 00:00:21 Neboli to, co nám přinese pocit
  štěstí, sounáležitosti a lásky.
 • 00:00:26 Možná jsme na leccos přišli.
 • 00:00:28 Tak si to připomeneme,
  zopakujeme,
 • 00:00:29 třeba něco přidáme
  a uvidíme.
 • 00:00:32 A tak jsme
  do dnešního dílu
 • 00:00:33 připravili psychologický
  experiment.
 • 00:00:35 No a možná, že i vy
 • 00:00:37 právě díky němu
  najdete ten svůj jazyk lásky.
 • 00:00:40 Zkrátka, tak se na
  ty naše vztahy
 • 00:00:42 podíváme trochu
  ze shora.
 • 00:01:06 Co můžeme udělat pro to,
 • 00:01:07 aby nám vydržel dlouhodobý
  partnerský vztah?
 • 00:01:10 Aby vydržel?
 • 00:01:11 No, tak nejdříve si musíme
  dobře vybrat.
 • 00:01:13 Jestliže já se na začátku
  zamiluji do někoho,
 • 00:01:15 kdo vyznává jiné hodnoty,
 • 00:01:18 tak je to stav a ten mi vydrží
  nějakou chvíli.
 • 00:01:21 Ale když pomalu opadá,
  tak bych si měl všímat,
 • 00:01:24 jestliže já jsem ten,
  kdo chodí za kulturou,
 • 00:01:27 do divadla a mám někoho,
 • 00:01:29 kdo je spíše ten rodinný typ
  a bude pořád doma.
 • 00:01:34 Tak vlastně ono se to
  v průběhu vztahu nezmění.
 • 00:01:37 Bude to stejné
  a já budu strádat
 • 00:01:39 a vlastně moje partnerka
  bude strádat stejně,
 • 00:01:42 protože bude očekávat,
  že s ní budu doma.
 • 00:01:46 Takže takových drobností
  je potřeba si všímat.
 • 00:01:49 A oni z těch drobností
  se stávají základní věci.
 • 00:01:52 Že vlastně ti partneři
  po určité době zjišťují,
 • 00:01:55 že si nemají co říci.
 • 00:01:57 Pokud vlastně nemají něco třetího,
  co by je spojilo.
 • 00:02:01 A potom je dobré se vlastně
  zastavit nad tím
 • 00:02:04 a vyřešit si základní oblasti,
 • 00:02:06 ve kterých já vlastně
  potřebuji být.
 • 00:02:09 A to jsou finance,
  výchova dětí,
 • 00:02:11 vlastně náš
  společný čas
 • 00:02:13 a pracovní nasazení
  jakoby naše.
 • 00:02:16 Pokud to nemá člověk vyřešené
  v partnerském vztahu,
 • 00:02:19 tak v jedné z té oblasti
  může narážet.
 • 00:02:21 Co je to láska
  partnerská?
 • 00:02:23 Můžeme jí dát
  nějakou definici?
 • 00:02:25 No, definici.
 • 00:02:27 Vždycky si myslím,
  že je to tolerance.
 • 00:02:29 Potom je to respekt,
  potom je důvěra.
 • 00:02:32 A myslím si,
  že je to i dávka humoru,
 • 00:02:35 protože bez humoru
  bychom uschli.
 • 00:02:37 "Dědečku, copak vůbec
  neexistuje ta velká,
 • 00:02:40 upřímná, opravdová,
  šťastná, věčná láska??
 • 00:02:45 "Mé dítě, ovšem,
  že existuje.
 • 00:02:48 V lyrice, v malířství,
  v hudbě,
 • 00:02:52 v poezii, v mýtech,
  v legendách, v pohádkách.?
 • 00:02:59 -"A mezi lidmi ne??
  -"Především mezi lidmi.?
 • 00:03:05 "Kdepak by na to
  ti umělci přišli?
 • 00:03:09 Tolik fantazie
  zase nemají.?
 • 00:03:14 Pokud vám někdo vyjadřuje
  náklonnost jazykem,
 • 00:03:16 kterému rozumíte,
  radujete se ze života.
 • 00:03:19 A pokud ne,
  potom chřadnete.
 • 00:03:22 Lidé se mě často ptají,
 • 00:03:24 co je důležité pro dlouhodobý
  partnerský vztah?
 • 00:03:26 Jaké aspekty
  máme naplňovat?
 • 00:03:28 Když to vezmeme tak,
 • 00:03:30 abychom porozuměli
  někomu druhému,
 • 00:03:32 můžeme použít metaforu
 • 00:03:34 vlastně pěti jazyků lásky
  "Jerryho Chatmana".
 • 00:03:37 První jazyk, tak to je vlastně
  jazyk dávání sounáležitosti.
 • 00:03:44 dávání náklonnosti.
 • 00:03:46 To jsou ta jednoduchá
  slova: mám tě rád,
 • 00:03:49 záleží mi na tobě,
  toužím po tobě.
 • 00:03:52 A člověk, který vlastně
  nedostává tento aspekt,
 • 00:03:56 říká si o to:
 • 00:03:57 "Ty už mě nemáš rád,
 • 00:03:59 ty už mi nic
  hezkého neřekneš.?
 • 00:04:03 Krůček za krůčkem
  si tvoříme schody
 • 00:04:05 ke svému partnerskému
  vztahu.
 • 00:04:06 Ale ještě než nalezneme
  ten svůj jazyk lásky,
 • 00:04:09 je třeba položit pevný základ
  a nemít hlavu v oblacích.
 • 00:04:13 Ale jak?
 • 00:04:15 Všechno totiž začíná dřív,
  než přijdeme na svět.
 • 00:04:22 Co je pro nás
  od malinka důležité,
 • 00:04:24 abychom jednou obstáli v té
  disciplíně partnerské vztahy?
 • 00:04:27 Tak to je dlouhá cesta.
 • 00:04:30 Začínáme vlastně tím,
  co dostaneme do vínku
 • 00:04:31 od svých rodičů.
 • 00:04:34 Tam jsou dvě věci.
 • 00:04:35 Jednak jsou to geny,
 • 00:04:36 které samozřejmě nezapřeme,
  jak se říká.
 • 00:04:38 A druhá fáze je to,
  jak probíhá těhotenství.
 • 00:04:41 Pokud je těhotenství v klidu
  a maminka si těhotenství užívá,
 • 00:04:44 tak to je první předpoklad,
  jak miminko vstupuje do světa
 • 00:04:48 s nějakou pozitivní atmosférou.
 • 00:04:50 Potom v tom hraje
  důležitou roli porod,
 • 00:04:53 který samozřejmě může přinést
  důležité komplikace.
 • 00:04:55 Ale není to tak důležité,
 • 00:04:57 jako další období prvního až
  třetího roku, o kterém se říká,
 • 00:05:00 že první tři roky získáme 50%
  veškeré vztahové nástavby.
 • 00:05:06 Takže ty první roky nebo ty první
  měsíce toho života
 • 00:05:09 si vytváříme určitý základní
  bazální pocit důvěry,
 • 00:05:12 který je strašně důležitý.
 • 00:05:14 A když máme bazální pocit
  důvěry ke světu, k druhým,
 • 00:05:16 k blízkým, tak to se potom odráží
  v pubertě a v dospělosti,
 • 00:05:20 samozřejmě i ve vztazích,
  které jsou potom klidnější.
 • 00:05:22 Jakým způsobem ovlivní partnerský
  vztah našich rodičů
 • 00:05:25 naše partnerské vztahy?
 • 00:05:28 Velmi zásadně.
 • 00:05:30 Já si myslím,
  že ten rodičovský model,
 • 00:05:32 to, co doma vidíme,
  je základní v tom,
 • 00:05:34 co potom produkujeme
  ve vlastním vztahu.
 • 00:05:36 A když vidí dítě,
 • 00:05:37 že táta nebo máma si projevují
  nějakou pozornost,
 • 00:05:40 tak si myslím, že tím
  se rozhodně nic nezkazí.
 • 00:05:42 Protože tam je vidět, že vztah
  nemůže být pasivní.
 • 00:05:45 Že vztah je
  o nějaké aktivitě.
 • 00:05:47 Myslím, že to,
  co by děti měly vidět je,
 • 00:05:49 že si rodiče před dětmi
  dokážou říci:
 • 00:05:52 "My teď máme prostor
  sami pro sebe.
 • 00:05:55 My se chceme věnovat
  sami sobě.?
 • 00:05:57 Ukázat, že vlastně ten vztah
  nejdůležitější v rodině
 • 00:06:01 je mezi mužem a ženou,
  nikoli k dětem.
 • 00:06:04 Tam je důležitý, ale ten vztah
  mezi mužem a ženou
 • 00:06:06 je jeden
  z nejdůležitějších.
 • 00:06:08 Pokud tohle to dítě vidí
  a nedotýká se ho to,
 • 00:06:10 nemusí na to žárlit
  na tu situaci,
 • 00:06:12 tak je to zase opět dar
  pro to dítě.
 • 00:06:15 Takže i ono je ve vztazích
  aktivní a očekává.
 • 00:06:17 Myslím, že další věc
  za jakoby zvládání krizí
 • 00:06:20 nebo těžkých
  životních situací,
 • 00:06:22 že si dokáží nějak o věcech
  povídat, sdílet spolu.
 • 00:06:24 Umět se podpořit.
 • 00:06:26 Když tohle dítě vidí, že to táta
  dělá k mámě a obráceně,
 • 00:06:29 tak dostává dary.
 • 00:06:33 Tím druhým jazykem
 • 00:06:35 je vlastně jazyk
  naslouchání.
 • 00:06:38 Toho, že vnímám,
  že jsem vnímán.
 • 00:06:40 Já jsem důležitý a to,
  co říkám je důležité.
 • 00:06:44 "Musela jsem uvařit vejce,
  byla jsem pro poltazjny",
 • 00:06:46 vyprala jsem ti rolák.
 • 00:06:48 A ve dvou železářství
  jsem sháněla šrouby m8.
 • 00:06:50 A neříkej mi prcku.
  Dobře víš, že mám 161.?
 • 00:06:53 Ten člověk musí být
  připravený na to,
 • 00:06:56 že když vstupuje do vztahu,
  že to bude veliká dřina.
 • 00:06:58 Že se bude muset
  člověk snažit,
 • 00:07:00 aby v tom vztahu
  ta láska zůstala.
 • 00:07:02 A k tomu potřebuje pár takových
  těch základních
 • 00:07:04 osobnostních vlastností a dalo by
  se říci, že určitě se neztratí,
 • 00:07:08 když bude mít dostatek
  velkorysosti, tolerance,
 • 00:07:11 myslím si, že i když bude mít
  trošku smysl pro humor,
 • 00:07:15 tak to se taky v dlouhodobém
  vztahu velmi ocení.
 • 00:07:18 A měl by být
  přichystán na to,
 • 00:07:20 že by si měl zachovat i svůj
  privátní osobní život
 • 00:07:23 a osobní svobodu.
 • 00:07:25 Myslím si, že by k sobě měli
  být tolerantní, laskaví
 • 00:07:28 a hlavně to mít v srdíčku.
 • 00:07:30 Mít se rádi,
  to je důležité.
 • 00:07:33 Protože té lásky dneska mezi těmi
  lidmi je strašně málo.
 • 00:07:37 A určitě to těm lidem chybí.
 • 00:07:40 Snažíme se, no.
 • 00:07:42 Jednoduché to není,
  ale každý je holt nějaký.
 • 00:07:46 No určitě tolerance, nevím.
 • 00:07:49 Vzájemná láska.
  Na dobro už.
 • 00:07:54 Já si taky myslím, že je to
  hodně o toleranci,
 • 00:07:57 aby si ti lidé rozuměli a hlavně
  aby si pomáhali v tuhle chvíli.
 • 00:08:00 Protože v dnešní době
  je to důležité.
 • 00:08:02 A nejdůležitější jsou děti.
 • 00:08:06 Třetím jazykem
  jsou dary a dárky.
 • 00:08:09 Je to vlastně jazyk, který se
  netýká jen těch hmotných statků,
 • 00:08:13 ale i toho, že má člověk
  pro toho druhého
 • 00:08:16 vlastně něco překonat.
 • 00:08:18 Ten, kdo po tom touží,
  si vždycky říká:
 • 00:08:21 "On to udělal pro mě.
  To je to. ?
 • 00:08:24 Takže ve chvíli, kdy člověk
  toho nedostává,
 • 00:08:27 tak říká věty jako:
  "Ty na mě už vůbec nemyslíš.?
 • 00:08:30 "Nesmíš mě tu nechat
  samotnou. Nesmíš.
 • 00:08:34 Nebo se z toho
  zblázním taky.?
 • 00:08:37 O nebezpečnosti dnešního
  světa svědčí to,
 • 00:08:40 že ze tří posádek, které vyráží
  na závod, dvě nedojedou.
 • 00:08:44 Ze tří manželství, vě skončí
  rozpadem.
 • 00:08:47 To znamená, je třeba, když chceme,
  aby ten vztah vydržel,
 • 00:08:50 všichni, kdo vstupují
  do manželství chtějí,
 • 00:08:52 aby jim to vydrželo.
 • 00:08:55 Tak je třeba opravdu ten celý
  život žít s úctou a opatrně.
 • 00:09:00 A je dobré si pamatovat,
 • 00:09:03 že jestliže neumím
  komunikovat za partnerství,
 • 00:09:05 tak se to budu muset naučit
  po rozchodu, po rozvodu.
 • 00:09:10 Komunikovat po rozchodu
  je mnohem náročnější
 • 00:09:14 než komunikovat
  v manželství.
 • 00:09:16 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:09:18 Iva Janžurová a Stanislav
  Remunda.
 • 00:09:20 Ona herečka, on režisér.
 • 00:09:24 Tráví spolu velké
  množství času.
 • 00:09:26 Společně píší divadelní hry,
  ve kterých také hrají.
 • 00:09:29 Všechny mají společné téma,
  a to partnerské vztahy.
 • 00:09:32 Taky pro vás takový
  malý dáreček.
 • 00:09:34 Děkuji vám.
 • 00:09:35 Je mezi nimi věkový rozdíl
  čtrnácti let.
 • 00:09:37 Nikdy se nevzali,
 • 00:09:39 ale žijí spolu přes 40 let
  a vychovali dvě dcery.
 • 00:09:43 Když přišly děti,
 • 00:09:45 tak jsme to považovali
  automaticky vnitřně
 • 00:09:48 za ohromné sblížení a vůbec
  se vylučovalo cokoliv.
 • 00:09:52 Ono to vypadá hloupě,
  když o tom má člověk mluvit,
 • 00:09:55 ale musí chtít, aby ta rodina
  byla co nejšťastnější.
 • 00:10:01 My jsme spolu zažili spoustu
  zápasů, tolik těžkých chvil.
 • 00:10:05 Teď vůbec nemyslím
  nějaké hádání.
 • 00:10:09 Myslím si, že jsme museli
  třeba přemoci
 • 00:10:11 své vlastní neúspěchy
  v práci.
 • 00:10:14 Nebo ztráty jiného druhu
  nebo jsme něco vybudovali.
 • 00:10:18 Vysloveně fyzickým
  velikým výdajem
 • 00:10:21 jsme vedle práce
  budovali chalupu,
 • 00:10:25 pracovali jsme hodně
  na pražském domě.
 • 00:10:29 Měli jsme ty dvě holčičky,
 • 00:10:32 měly spoustu svých
  dětských nemocí,
 • 00:10:34 museli jsme se o ně starat,
  Slávek mi hrozně moc pomáhal.
 • 00:10:38 A to všechno vám tvoří takovou,
 • 00:10:41 to se tak jako navršuje něco,
  co cítíte,
 • 00:10:45 že byste ztratila, kdybyste se
  v tom svazku oddělila.
 • 00:10:51 Nějak by se to všechno
  znehodnotilo.
 • 00:10:54 "Že tu není, že ne??
  "Kdo??
 • 00:10:56 "Můj muž.?
 • 00:10:58 Je třeba si uvědomit,
 • 00:11:00 že partnerský život běží
  v denním cyklu.
 • 00:11:02 Ne v měsíčním, ne v ročním,
  ale v denním.
 • 00:11:05 To znamená, ráno máme tendenci
  se rozeběhnout
 • 00:11:07 a večer máme tendenci
  se slétat.
 • 00:11:10 Večer máme potřebu se vidět,
  sáhnout si na sebe
 • 00:11:12 a popovídat si.
 • 00:11:15 Jakmile začneme tenhle denní
  cyklus systematicky porušovat,
 • 00:11:19 tak se začne
  ten vztah rozpadat.
 • 00:11:23 To znamená, je třeba opravdu
  být spolu, scházet se
 • 00:11:26 a udržovat nějaké
  ty společné aktivity.
 • 00:11:29 V okamžiku, kdy ti lidé
  z jakéhokoli důvodu,
 • 00:11:32 ať už z objektivního nebo
  z nějakých soukromých důvodů
 • 00:11:36 začínají žít paralelní životy,
  tak se jejich cesty rozcházejí
 • 00:11:40 a pak najednou
  můžou zjistit,
 • 00:11:42 že jsou každý někde jinde
  a rozpadá se to.
 • 00:11:46 No, já nemůžu mít žádnou
  přítelkyni ani kamarádku.
 • 00:11:51 Já neznám třeba
  žádné drby z divadla.
 • 00:11:54 Vůbec.
 • 00:11:55 Když jedeme na zájezd s kolegy
  z jiného divadla,
 • 00:11:57 tak mi říkají, co se stalo nového
  v Národním divadle,
 • 00:12:01 protože já si s nimi nestihnu
  sednout a popovídat,
 • 00:12:04 protože Slávek
  má představu,
 • 00:12:06 že všechen můj volný čas
  patří jemu.
 • 00:12:09 Někdy se kvůli tomu
  tak ?durdím?,
 • 00:12:12 ale v podstatě zase
  mně to tak moc nevadí.
 • 00:12:17 Ono to člověka
  utvrzuje v tom,
 • 00:12:20 že ho druhý potřebuje
  a že ho chce mít u sebe.
 • 00:12:24 Vlastně máme každý
  svůj bytový prostor,
 • 00:12:27 protože já žiji
  hodně po nocích
 • 00:12:30 a doháním všechny ty své pracovní
  resty, učím se někdy,
 • 00:12:33 vlastně relaxuji i sama.
 • 00:12:36 Slávek vždycky přijde za mnou,
  povídáme si
 • 00:12:39 nebo mi pomáhá opakovat texty,
  to je úžasné.
 • 00:12:42 Nebo si povídáme nebo se díváme
  na nějakou televizi.
 • 00:12:45 A zase mu řeknu:
  "Už jdi, já už musím spát.?
 • 00:12:50 Tak Sláveček odejde, já se ještě
  chvilku rochním v té samotě.
 • 00:12:55 Tak to mám hrozně ráda
 • 00:12:57 a na tom si od samého začátku,
  co jsme spolu, trvám.
 • 00:13:01 Že si budu udržovat tenhle
  svůj volný prostor, čas.
 • 00:13:09 Další jazyk je vlastně
  jazyk služeb
 • 00:13:13 a vlastně nějakých
  rozdělení rolí.
 • 00:13:17 Je to vlastní jazyk,
  který ukazuje to,
 • 00:13:20 že nejsem na to sám.
 • 00:13:22 Nejsem na to sama.
 • 00:13:24 To znamená, že společně vlastně
  jdeme někam životem.
 • 00:13:28 Něco spolu tvoříme.
 • 00:13:30 Takový člověk, který to vlastně
  nedostává, tak říká:
 • 00:13:34 "Na všechno jsem sám,
  ty mi s ničím nepomůžeš.?
 • 00:13:37 "Žádáte ode mě výstřednosti,
  nesmysly a pitomosti.?
 • 00:13:42 Já myslím, že je tam
  jedna základní věc
 • 00:13:44 a to je nezapomenout
  na to,
 • 00:13:46 že ten vztah je potřeba
  udržet aktivně.
 • 00:13:48 Ten vztah není já a ty,
  ale je to něco, co je nad námi.
 • 00:13:51 Jakoby třetí osoba,
  o kterou my se musíme starat.
 • 00:13:54 A ve chvíli, kdy na to jeden
  zapomene nebo oba dva,
 • 00:13:56 tak ten vztah umírá.
 • 00:13:59 Ten vztah je sušší,
  má hlad, má žízeň.
 • 00:14:02 Potřebuje znovu nasytit,
  potřebuje investici obou dvou.
 • 00:14:06 Ve chvíli,
  kdy lidé jen očekávají
 • 00:14:08 a nedávají do toho vztahu,
  tak tam je ztráta.
 • 00:14:12 "Odpouštím vám.?
 • 00:14:15 Já myslím, že se
  dovedeme pohádat
 • 00:14:17 i kvůli špatně zavřeným
  vratům nebo kvůli něčemu,
 • 00:14:20 to jsou směšné věci.
 • 00:14:22 A jsou pro nás běžné,
  jako pro každé manželství,
 • 00:14:25 pro každý pár.
 • 00:14:27 To usmiřování
  u nás probíhá...
 • 00:14:29 Jako každý z nás má kam utéct,
  když se poškorpíme
 • 00:14:33 a každý z nás má potom
  možnost přijít a říkat,
 • 00:14:36 jakoby se nechumelilo,
 • 00:14:39 že dneska jdu tam a tam
  a jestli potřebuji něco koupit
 • 00:14:43 a kdy přijdu a jestli mě má odvést
  do divadla.
 • 00:14:46 To jsou takové ty běžné jednoduché
  věci,
 • 00:14:51 které vám umožní udělat tu nabídku,
 • 00:14:54 která znamená vlastně
  už jsem hodný už nezlobím,
 • 00:14:58 všechno bude zase krásné.
 • 00:15:00 A Slávek už se naučil,
  to on moc neuměl,
 • 00:15:04 že třeba přijde a řekne:
  "Ivuško, já se ti omlouvám.?
 • 00:15:07 No, to jsem neuměl.
 • 00:15:11 Pátým posledním jazykem
  je jazyk fyzického kontaktu.
 • 00:15:15 Takový člověk ocení spíše
  letmý dotyk pod stolem
 • 00:15:19 než honosnou večeři
  na stole.
 • 00:15:22 A proto je dobré vlastně
  naučit se naslouchat.
 • 00:15:25 Protože když se naučíme
  naslouchat,
 • 00:15:28 tak můžeme naplňovat
  tu potřebu těch druhých.
 • 00:15:30 Protože když budeme
  ty potřeby naplňovat,
 • 00:15:33 bude se nám to vracet
  v tom vztahu
 • 00:15:35 a tím pádem nám bude vzrůstat
  i naše sebedůvěra
 • 00:15:37 a sebehodnocení
  a naplňují se všechny tři body.
 • 00:15:40 Intimita je důležitá po celý život,
  co jsme spolu.
 • 00:15:44 Každý je v tom sexu,
  nejenom v tom vztahu
 • 00:15:47 ale i v tom sexu,
  velmi individuální.
 • 00:15:50 Já si myslím, že tolerance
  je úplně nejdůležitější.
 • 00:15:54 Lidé by se v sexu neměli nutit
  do ničeho, do čeho nemají chuť
 • 00:15:58 a současně by neměli
  samozřejmě ani toho druhého
 • 00:16:01 do ničeho podobného nutit.
 • 00:16:04 A důležité je také nezatěžovat
  toho druhého
 • 00:16:08 příliš svými starostmi,
 • 00:16:10 například tím,
  že jsme byli nevěrní.
 • 00:16:14 To by ten druhý
  neměl vědět.
 • 00:16:17 Protože tím,
  že mu to řekneme,
 • 00:16:19 tak jsme ve svých očích jakoby
  čestní a poctivý,
 • 00:16:22 ale ve skutečnosti
  naložíme náklad,
 • 00:16:26 tíhu problémů
  na toho našeho partnera.
 • 00:16:31 A teď on se trápí,
  trap se.
 • 00:16:34 A to myslím
  není úplně fér.
 • 00:16:36 Jakým způsobem reagovat
  v momentě, když už to vím,
 • 00:16:39 že můj partner nebo moje partnerka
  mi byli nevěrní?
 • 00:16:44 Já jsem teď nedávno jedné mé
  klientce říkal jeden příběh.
 • 00:16:47 Představte si,
  že by sestoupil Bůh,
 • 00:16:50 sestoupil by s tím
  trojúhelníčkem nad hlavou,
 • 00:16:53 sedl by si k vám a řekl:
 • 00:16:55 "Šárko, mám pro vás
  nabídku.
 • 00:16:58 Mám pro vás skvělého chlapa,
 • 00:17:01 dožijete s ním do smrti,
  třeba třicet let
 • 00:17:06 a budete tam mít
  ale jednu nevěru.?
 • 00:17:10 -Vzala byste to?
  -Jo.
 • 00:17:15 Vy jo, ale mě překvapuje, kolik žen
  řekne: v žádném případě.
 • 00:17:20 Kvůli jedné nevěře není dobré
  rozbíjet vztahy,
 • 00:17:22 které třeba jinak fungovali
  šest let, deset let.
 • 00:17:26 Bez problému.
 • 00:17:29 On mě má rád
  až příliš moc,
 • 00:17:32 on mně je hodně věcí
  schopen tolerovat.
 • 00:17:34 On je zase velice
  citlivý k tomu,
 • 00:17:37 aby měl vedle sebe pocit
  jistoty ve mně.
 • 00:17:43 Takže já často, jak říkám,
 • 00:17:49 že se nemůžu zdržet
  ani s kamarádkou,
 • 00:17:52 často to cítím jako takový až
  krunýř bych řekla z jeho strany.
 • 00:17:58 Ale nakonec to stejně splním,
  protože ten výsledek,
 • 00:18:03 který by vznikl,
  kdybych to neplnila,
 • 00:18:06 by byl hrozně obtížný
  v tom našem vztahu.
 • 00:18:11 A protože nám naši odborníci
  vždycky dávali rady,
 • 00:18:14 jak najít ten nejlepší návod na
  přežití pro náš jedinečný vztah,
 • 00:18:16 podíváme se,
 • 00:18:18 jak se ve svých vztazích
  dokážou poradit oni sami.
 • 00:18:20 Zkrátka jaký je jejich
  jazyk lásky.
 • 00:18:24 Mgr. Rataj
 • 00:18:25 buď opisoval z moudrých knih
  nebo je to ideální partner.
 • 00:18:27 Tvrdí, že dokáže mluvit
  všemi jazyky
 • 00:18:29 Máme závidět či se poučit?
  Lucian Kantor.
 • 00:18:32 Aby se nemusel zdržovat
  nasloucháním a pozorností,
 • 00:18:35 dává dárečky,
  poskytuje služby
 • 00:18:36 a užívá si
  fyzického kontaktu.
 • 00:18:38 Profesor Weiss
  vládne jazykem
 • 00:18:40 založeným na respektu,
 • 00:18:41 tedy jazykem skutků,
  kterému často předchází dárek.
 • 00:18:44 A pak už může
  leccos následovat.
 • 00:18:45 Zdá se býti rafinovaný.
 • 00:18:48 Dr. Boučková.
 • 00:18:50 S elegancí dámy svého partnera
  ujistí a podpoří,
 • 00:18:52 aby mu vzápětí
  něžně vyjádřila svou lásku
 • 00:18:54 skutky a fyzickým kontaktem.
 • 00:18:56 Ví co na muže nejčastěji
  zabírá, anebo ne?
 • 00:19:00 dr. Stránský
  Zaměřil se na první jazyk.
 • 00:19:03 Poskytování ujištění
  a vyjadřování obdivu,
 • 00:19:05 který velmi umně
  doplňuje dárečky,
 • 00:19:07 skutky a třemi tečkami,
 • 00:19:09 a ty mohou naznačovat mnohé.
 • 00:19:11 Tak už víme, jak jsou na tom
  naši odborníci.
 • 00:19:13 Ale existuje vůbec někdo,
 • 00:19:15 kdo se s nadáním na partnerské
  vztahy narodí?
 • 00:19:18 Snad nejdůležitější
  hormonální stimulus
 • 00:19:21 pro dlouhodobější vztah
  jsou ty endorfiny.
 • 00:19:24 Ty se vytvoří víceméně na základě
  jakékoli návykové
 • 00:19:27 nebo opakované aktivity.
 • 00:19:30 Příklad je ten běžec,
  každý ho známe,
 • 00:19:33 který musí běžet těch pět nebo
  deset kilometrů každý den
 • 00:19:37 a když neběží,
  tak se doslova třese,
 • 00:19:40 poněvadž ten má zkrátka taky
  určitou hladinu těch endorfinů,
 • 00:19:43 které potřebuje zkrátka podpořit,
  ?vyevokovat?.
 • 00:19:47 Láska funguje úplně stejně.
 • 00:19:50 Když se dva lidi setkají
  a žijí spolu
 • 00:19:53 a neustále jsou na sebe
  více méně hodní,
 • 00:19:57 tak je to návykové.
 • 00:19:59 A vzbuzuje to tyhle hormony,
  které jsou taky návykové.
 • 00:20:04 Takže do jisté míry
  tam musí být ten kontakt,
 • 00:20:08 ale taky ten člověk si může
  vlastně suplovat myšlenkami,
 • 00:20:12 poněvadž mnohokrát
  ten mozek,
 • 00:20:15 alespoň na hormonální úrovni,
 • 00:20:17 nerozpozná aktuální zkušenost
  jenom od myšlenky.
 • 00:20:21 Takže tyhle látky jsou skutečně
  velice důležité.
 • 00:20:25 Udělali jsme také takový malý
  výzkum mezi lidmi.
 • 00:20:27 Slova ujištění využívá
  27 % partnerů,
 • 00:20:30 pozornost 6 %, dárky 22%,
  skutky a služby 14 %
 • 00:20:34 a fyzický kontakt 29 %.
 • 00:20:36 Většina dotazovaných
  užívá dva a více jazyky lásky.
 • 00:20:40 Možná by nám všem prospělo
  zamyslet se nad tím,
 • 00:20:43 zda nasloucháme dobře potřebám
  partnerů a partnerek,
 • 00:20:45 když tak málo z nás užívá
  pozornost, jako jazyk lásky.
 • 00:20:49 Tak nevím, není to tak
  trochu výbuch?
 • 00:20:53 Hrozně moc záleží na tom,
  aby se ti lidé našli k sobě.
 • 00:20:57 Musí skutečně neztratit ten obdiv
  k tomu ?parťákovi?.
 • 00:21:00 Jinak to jakmile ztratí,
  tak je konec.
 • 00:21:04 A když to dokáže...
 • 00:21:11 Ten vzájemný respekt
  nebo až úcta bych řekl
 • 00:21:15 nebo vzájemný obdiv musí zůstat,
  to je nejdůležitější.
 • 00:21:20 V lásce je důležité najít společný
  partnerský jazyk.
 • 00:21:24 I když to z počátku nemusí být
  příliš jednoduché,
 • 00:21:26 stojí za to
  se o to pokusit.
 • 00:21:28 Pak se lépe domluvíme
 • 00:21:30 a nebudeme si způsobovat
  zbytečné bolesti.
 • 00:21:32 Najdeme vnitřní klid, harmonii,
  přátelství, lásku a partnerství.
 • 00:21:38 A to nám všem moc přeji.
 • 00:21:41 A kdyby se náhodou
  občas stahovala mračna,
 • 00:21:45 tak nezapomeňte,
 • 00:21:46 že je důležité
  zachovat si nadhled.
 • 00:21:50 Nashledanou.
 • 00:21:53 Titulky: Klára Derzsiová,
  Česká televize, 2009

Související