iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 10. 2008
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

167 hlasů
6437
zhlédnutí

Hledači času

Dějepis na Orlíku

16 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hledači času - Dějepis na Orlíku

 • 00:00:18 V roce 1404 se vyhrotil
  opět jednou,
 • 00:00:22 jako konec konců
  už po celá desetiletí
 • 00:00:24 vztah mezi králem
  a šlechtickou opozicí,
 • 00:00:29 v jejímž čele stál
  Jindřich z Rožmberka,
 • 00:00:32 jeden z nejmocnějších magnátů
  předhusitského období.
 • 00:00:36 Protože právě tehdy nechtěl
  Jindřich zasáhnout přímo krále,
 • 00:00:42 vybral si k tomu jednoho
  z jeho nejvěrnějších straníků,
 • 00:00:46 kterým byl jiný Jindřich,
  právě Jindřich z Dubé -
 • 00:00:49 syn zakladatele zdejšího hradu.
 • 00:00:54 Toho roku se zmocnil hradu Humpolce
  a držel ho zhruba rok,
 • 00:00:59 než zasáhl král Václav
  a přinutil Jindřicha,
 • 00:01:02 aby mu hrad vrátil.
 • 00:01:05 Kolik myslíte, že měl tenhle hrad
  v té podobě na začátku 15. století,
 • 00:01:08 kolik tak mohl mít řádově
  ozbrojenců?
 • 00:01:14 -Padesát.
  -Pětadvacet.
 • 00:01:18 -Deset.
  -Třicet.
 • 00:01:21 Maximálně do deseti lidí,
  víc jich tady určitě nebylo.
 • 00:01:24 My si představujeme, že ten hrad
  tady padnul více méně tak,
 • 00:01:27 že zapomněli zavřít bránu
 • 00:01:29 a komando nějakých deseti,
  patnácti lidí tady proběhlo,
 • 00:01:33 hrad obsadilo, pacholky vyházelo
  z oken a bylo po bitvě.
 • 00:01:42 Na hrad Orlík jsem se dostal
  už jako středoškolák.
 • 00:01:44 Přišel jsem sem na brigádu,
  když se hrad začal opravovat.
 • 00:01:48 Minimálně co můžu udělat je
 • 00:01:49 právě jednou za rok sem zajet
  s nějakýma študákama
 • 00:01:52 a trošičku tady pomoct
  s drobnou údržbou hradu.
 • 00:01:57 Studenti získají silný zážitek.
 • 00:01:59 Skrze něj se jim ty dějiny
  zpřítomňují,
 • 00:02:02 skutečně se jich dotýkají reálně
 • 00:02:03 a získávají větší respekt
  vůči té minulosti.
 • 00:02:07 Respekt, pokora, to je právě to,
  k čemu daleko spíše dojdou zde,
 • 00:02:12 v prostředí romantické zříceniny,
  nežli ve školních lavicích.
 • 00:02:19 Stála svatba stála,
  do bílého rána,
 • 00:02:26 po neděli celý den,
  celý boží týden.
 • 00:02:35 Večer si uděláme takovou malou
  rekonstrukci, takovou bojovku -
 • 00:02:39 dobývání hradu Jindřichem
  z Rožmberka v roce 1404.
 • 00:02:45 Zbraně si budete muset vyrobit.
 • 00:02:49 -Takže hlavně tyče.
  -Takže hlavně tyče, samozřejmě.
 • 00:02:53 Jedná se o hru, to znamená,
  že to nebude doopravdy,
 • 00:02:57 vy nejste ve skutečnosti vojáci
  Rožmberka nebo pána z Dubé,
 • 00:03:02 ale jste studenti klasického
  gymnázia Modřany
 • 00:03:05 a chováte se k sobě,
  jako byste byli kamarádi.
 • 00:03:09 Já bych byl rád, abychom to pojali
  opravdu jako scénku,
 • 00:03:12 takže bych byl rád,
 • 00:03:14 abyste se toho nějakým
  tvůrčím způsobem ujali
 • 00:03:17 a tu scénku si nějakým způsobem
  zorganizovali sami.
 • 00:03:27 My jsme jednou přijeli na návštěvu
  jako výprava z Orlíku,
 • 00:03:31 jako že my jsme ti pánové na Orlíku
 • 00:03:33 a přijeli jsme sem na Lipnici
  pobratřit se s tamní správou.
 • 00:03:40 A tak to vzniklo,
  ta naše spolupráce.
 • 00:03:44 Třeba zrovna tady zástupce
  kastelána
 • 00:03:45 je právě z té líhně orlické.
 • 00:03:58 Tak a někde tady by měly být ještě,
 • 00:04:01 protože jsem věnoval správě hradu
 • 00:04:03 značnou část svého rodového
  majetku,
 • 00:04:08 no jistě, je tady...
 • 00:04:13 A teď pozor!
 • 00:04:16 Zde vidíte skvost
  našeho senožatského gruntu.
 • 00:04:21 To je naše bryčka.
 • 00:04:25 Když kapky deště buší
  na rozpálenou zem,
 • 00:04:29 já toužím celou duší
  dát živou vodu všem.
 • 00:04:35 Cítím, že to je duchovní místo,
  ke kterému mám hluboký vztah.
 • 00:04:42 I jsem se tady ženil, konec konců,
  na tomto místě.
 • 00:04:50 Já jsem už na studiích na fakultě
  zkusil si párkrát přivydělat
 • 00:04:55 jako takový suplující učitel,
  výpomocný
 • 00:05:01 a začalo mě to bavit
 • 00:05:04 a potom když jsem skončil,
 • 00:05:05 tak celkem přirozeně jsem vplul
  do té pedagogické kariéry
 • 00:05:11 a baví mě to pořád zatím.
 • 00:05:21 Ty papíry smeťte vy a vy ostatní
  nástup na přednášku do sklepa!
 • 00:05:26 Je tam zima,
  vezměte si teplé věci na sebe.
 • 00:05:32 Ta přednáška by měla seznámit
  studenty
 • 00:05:34 aspoň se základy památkové péče,
 • 00:05:36 to znamená aby si studenti
  uvědomili,
 • 00:05:37 že památková péče není nic,
  co stát nutí dělat občany,
 • 00:05:41 ale že to je dobré pro ně samotné,
 • 00:05:43 pro jejich identitu,
  pro jejich kulturu
 • 00:05:45 a pro to, aby si uvědomili,
  kdo jsou oni,
 • 00:05:48 že to je vlastně součást
  jejich identity,
 • 00:05:49 součást jich samých.
 • 00:05:58 Teď jsme u jednoho z unikátních
  kostelíčků podlipnických v Řečici.
 • 00:06:04 To jsou objekty, o kterých toho
  zas tolik nevím,
 • 00:06:06 ale mám je rád, rád sem jezdím,
  je tady klid,
 • 00:06:11 jsou to krásné objekty.
 • 00:06:14 Nedávno tady byla provedena
  kompletní rekonstrukce,
 • 00:06:18 dostalo to novou fasádu,
  novou střechu,
 • 00:06:24 interiéry byly také rekonstruované.
 • 00:06:28 To jsou gotické unikáty, ano.
 • 00:06:32 Každopádně se tady o ty kostelíky
  stará
 • 00:06:36 Spolek přátel podlipnických kostelů
 • 00:06:40 a je to také taková nezisková
  organizace,
 • 00:06:43 trošku podobná té naší,
  která se stará o Orlík.
 • 00:06:49 Když je to památka neznámá,
 • 00:06:52 tak ono to má samozřejmě
  obrovskou výhodu v tom,
 • 00:06:53 že se neničí, ale také chátrá.
 • 00:06:56 Já si myslím, že při správném
  provozu lze najít
 • 00:07:01 optimální kompromis mezi tím,
 • 00:07:04 aby ta památka byla přístupná
  veřejnosti a aby byla zachovaná.
 • 00:07:12 Už máme vojsko Jindřicha
  z Rožmberka v hradě,
 • 00:07:14 bude nějaká bitka.
 • 00:07:17 Dobře, ale tam musíme udělat
  tu smrt toho Jindřicha.
 • 00:07:23 My jsme se bavili o tom,
  že by to mělo tu pointu,
 • 00:07:24 že zabili toho nepravého.
 • 00:07:27 Tak by se dal trochu detail
  na pana Vacka,
 • 00:07:29 kdy on by se zaměřil na to,
 • 00:07:32 kdy on by byl ten Jindřich
  z Rožmberku,
 • 00:07:35 tak by se dal nějaký jeho monolog,
  kdy on se na to zaměří,
 • 00:07:39 nebo by to řekl vypravěč,
 • 00:07:41 pak by byla honba,
 • 00:07:43 pak by měl posměšné poznámky
  nad mrtvolou třeba:
 • 00:07:46 Ha, mám tě konečně, skunku!
  Nebo já nevím...
 • 00:07:52 Pak by se vybelhal Jindřich z Dubé:
 • 00:07:54 Máš nepravého, bídný červe!
  Zemři mým mečem!
 • 00:08:03 Tady nejde o ty konkrétní znalosti
  ale o to,
 • 00:08:05 že díky té dramatizaci,
  díky tomu silnému zážitku
 • 00:08:09 si tu spojí alespoň nějaké
  fragmenty té historie, té minulosti
 • 00:08:15 a to bude mít význam.
 • 00:08:18 Něco si z toho odnesou,
  něco jim z toho zůstane.
 • 00:08:20 Rozhodně to je lepší,
  než kdybych jim něco vykládal,
 • 00:08:25 protože to většinou
  moc velký efekt nemá.
 • 00:08:29 Já bych byl nerad,
  aby tam někdo spadl,
 • 00:08:30 protože už bude večer.
 • 00:08:33 Ne, právě že ti točníci
  by měli zůstat v té věži,
 • 00:08:36 protože pak udělají ten druhý útok.
 • 00:08:38 -Dej mi, dej mi.
  -Jo?
 • 00:08:42 -Můžu?
  -Ty se budeš procházet po tom hradu.
 • 00:08:47 Má paní, už dlouhá léta
  vám chci něco říci.
 • 00:08:50 Mluv!
 • 00:08:52 Haló, útočníci, obránci,
  přestaňte se vybavovat a vysedávat!
 • 00:08:56 Klapka podruhý!
  Počkejte!
 • 00:08:59 Jindřichu z Dubé, vzdáš-li se,
  nechám žít tebe i tvé muže.
 • 00:09:04 Čest rytíře mi nedovolí
  opustit hrad.
 • 00:09:07 Kapitulace je tvá jediná šance,
  zachraň si vlastní život!
 • 00:09:10 Já nesouhlasím, bůh mě ochrání
  před tvou kacířskou rukou
 • 00:09:13 a rukou vojáků.
 • 00:09:24 Každý příběh, samozřejmě,
  jde vyprávět
 • 00:09:26 a jde vyprávět různými prostředky
  a postupy.
 • 00:09:29 A jedním z těch postupů
 • 00:09:30 je právě to divadelní dramatické
  ztvárnění,
 • 00:09:32 kde ty děti si zahrají ten příběh.
 • 00:09:34 Nemusí být právě úplně autenticky
  historický, to by ani nebylo dobře.
 • 00:09:38 Je dobré nechat jim nějaký prostor
  pro jejich romantickou imaginaci,
 • 00:09:44 morbidní třeba dnes i často,
  ale to nevadí.
 • 00:09:47 Důležité je, že do toho vnesou
 • 00:09:49 nějaké své vlastní představy
  a kreace
 • 00:09:53 a samozřejmě je velice náročný
  ten proces tvorby,
 • 00:09:58 není na to vždycky čas.
 • 00:10:00 V normálním prostředí hodin
  pochopitelně toto nejde dělat,
 • 00:10:03 na to musí být prostředí
 • 00:10:05 a imaginace toho hradu
  si o to říká.
 • 00:10:09 Takže by byl hřích nevyužít
  něco takového.
 • 00:10:13 A zároveň, bylo by to dramatické,
  vstup, manžel paroháč...
 • 00:10:16 Ano, a on zařve: Zrádče!
 • 00:10:17 A on uteče a Igor ho chytí.
 • 00:10:19 No výborně!
 • 00:10:20 Ne, tady budu stát,
  jenom to zařveš a zmizíš.
 • 00:10:23 Já ho odněkud přivedu
  a ty řekneš rozsudek.
 • 00:10:25 Odněkud byste se prostě přiblížil,
  jako had,
 • 00:10:28 jako zlý, podlý, zákeřný had,
 • 00:10:31 který chce rozvrátit manželské
  štěstí rodiny Dubé.
 • 00:10:37 Má paní,
  už léta vám to chci povědět!
 • 00:10:40 -Mluv!
  -Velice vás miluji!
 • 00:10:44 -Urážíš mou výsost!
  -Zrádče! Chyťte ho!
 • 00:10:57 Musíte ho hezky drapnout,
  no správně, takhle...
 • 00:11:03 Popravte ho!
 • 00:11:16 Páni z Dubé jsou ve zdánlivém
  bezpečí,
 • 00:11:18 ale v nedaleké krčmě se chystají
  pánové z Rožmberka na veliký útok.
 • 00:11:26 U paty ořecha...
 • 00:11:34 Tady jsem vyrostl, odtud pocházím,
  ze Senožat u Humpolce.
 • 00:11:40 Tady na tom statku,
 • 00:11:42 kde hospodařil můj táta a děda
  a praděda,
 • 00:11:47 když dneska mluvím o tom
  prostředí agrárním,
 • 00:11:54 většina dějin se odehrávala
  na venkově,
 • 00:11:58 tak vím, aspoň trošičku
  jsem se toho dotknul,
 • 00:12:01 o čem to je, jaké byly ty poměry.
 • 00:12:06 Vždycky mi to pomáhalo k tomu,
  aby ten můj pohled, výsledná teze,
 • 00:12:09 která je výsledkem nějakého studia,
 • 00:12:11 aby byla plastická,
 • 00:12:13 aby to nebyly jenom hypotézy
  a spekulace odtržené od reality.
 • 00:12:23 Já zkusím drsný pohled.
 • 00:12:26 A zde Rožmberci kují své pikle.
 • 00:12:29 Tak, a už se věnuje Rožmberkům,
  pánu z Rožmberka prvnímu.
 • 00:12:34 Takže útok se nám nezdařil,
  takže co podnikneme teď?
 • 00:12:37 Cítím, že krev bude i tak prolita,
  ale musíme vymyslet další útok!
 • 00:12:41 Nejlepší obrana je útok.
 • 00:12:42 A jak se dostaneme do hradu?
 • 00:12:44 Já si vzpomínám, že jsem
  před pár lety
 • 00:12:46 sloužil zde na hradu Orlík
  a vzpomínám si,
 • 00:12:50 že tam vede tajná chodba
  do útrob hradu,
 • 00:12:53 tak tam tudy bychom mohli vniknout.
 • 00:12:55 Nuž pojďme!
 • 00:12:57 Tajná chodba.
  Ten chlapec má pravdu.
 • 00:13:00 Jdeme do toho.
 • 00:13:01 Výborně, takhle by se mi to líbilo.
 • 00:13:04 Napoprvé, to se pozná kvalita.
 • 00:13:07 Ano, správně, lehký pardálí krok,
  přesně tak.
 • 00:13:12 Tlupa zabijáků na útoku, rozumíte!
 • 00:13:18 Celá země si oddechne.
 • 00:13:21 Na pokání dáš postavit
  nové kláštery,
 • 00:13:24 celé hrozny měst podél
  jižní hranice.
 • 00:13:28 Navěky spojíš korunní země
  s Dunajem!
 • 00:13:35 Budeme slavnější a mocnější,
  než s Václavem.
 • 00:13:49 Máš pravdu, chlapče.
 • 00:13:54 Musíme ty ubožáky hned pohřbít.
 • 00:14:02 Tak, jaká byla role krále?
  Co od něj ty elity čekaly?
 • 00:14:07 Je fakt, že ta monarchie
  byla dědičná
 • 00:14:12 a že Přemyslovci měli jakýsi
  mýtický nárok na trůn.
 • 00:14:18 Dneska už lidi nevnímají
  tu skutečnost takovou, jaká je,
 • 00:14:21 ale prostřednictvím televizní
  obrazovky anebo filmového plátna
 • 00:14:27 a tam jsou ty obrazy,
  které jim říkají, jak to bylo.
 • 00:14:33 A proto je potřeba věnovat
  zvýšenou pozornost tomu,
 • 00:14:38 v jakých souvislostech
  ta filmová díla vznikala,
 • 00:14:42 věnovat pozornost interpretacím,
  které sebou nesly
 • 00:14:47 a které se šíří navzdory
  historickému poznání,
 • 00:14:52 navzdory profesionální
  historické obci.
 • 00:14:55 Historici si mohou říkat co chtějí,
  jsou to filmaři, kteří určují to,
 • 00:14:59 co si lidé budou z historie
  pamatovat.
 • 00:15:05 -Tak tedy útok!
  -Hurá na ně! Útok!
 • 00:15:11 Útok se nedaří, ústup, ústup!
 • 00:15:16 Má paní, již několik let
  vám chci něco říct.
 • 00:15:18 Mluv!
 • 00:15:20 Chytit! Zmrskejte ho, bídáka!
 • 00:15:32 -Rožmberku!
  -Zemřeš, dělám to pro svůj lid.
 • 00:15:38 Už přikládám pod kotel.
 • 00:15:42 Pojďte, rozdělíme si kořist!
 • 00:15:45 Ó, co jsem to jen provedl,
  můj drahý bratře!
 • 00:16:04 Historie je pořád důležitá,
 • 00:16:06 pořád je jedním z důležitých zdrojů
  jakési identity národního povědomí,
 • 00:16:14 nebo národního charakteru
  chcete-li.
 • 00:16:17 Samozřejmě, že nikdy ne tolik,
 • 00:16:20 jak by se to líbilo
  právě těm odborníkům-specialistům,
 • 00:16:24 ale těm se je těžko zavděčit.
 • 00:16:27 Já budu rád,
 • 00:16:28 když opravdu alespoň budou schopni
  tu minulost vnímat,
 • 00:16:31 alespoň hrubě, alespoň rámcově
 • 00:16:32 a vymezit se vůči ní
  a respektovat ji.
 • 00:16:35 To je pro mě klíčové.
 • 00:16:39 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související