iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 3. 2010
21:25 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
10258
zhlédnutí

Vzkaz

Vzkaz Ludvíka Kundery

Literární teoretik, spisovatel, dramatik, překladatel a výtvarník, kterému jsou nejbližší myšlenky J. A. Komenského

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vzkaz Ludvíka Kundery

 • 00:00:16 Básník i prozaik, dramatik,
  překladatel, pedagog
 • 00:00:20 a literární historik Ludvík Kundera
  dnes žije v moravském Kunštátě.
 • 00:00:24 Za přínos ke zprostředkování
  české a německé literatury převzal
 • 00:00:28 na Knižním veletrhu v Lipsku
  Cenu za celoživotní dílo.
 • 00:00:33 Obdržel státní vyznamenání
  za zásluhy o stát
 • 00:00:37 v oblasti kultury a umění.
  Nadace Charty 77 ho v roce 2009
 • 00:00:41 vybrala za laureáta
  Ceny Jaroslava Seiferta.
 • 00:00:45 Možná, že to je i náhoda, že jsme
  tak přesně uprostřed Evropy,
 • 00:00:50 že jsme se stali nechtíce
  takovým celkem,
 • 00:00:55 kde se to všecko protíná.
  Já myslím,
 • 00:00:59 že taková zeměpisná poloha
  vede k samostatnosti.
 • 00:01:04 Malý národ se může podílet
  na těch dějinách,
 • 00:01:10 a to pomocí kultury umění.
 • 00:01:18 Čaj potřebuje kulturu,
  čaj není jakékoliv smetí,
 • 00:01:23 které se tam všelijak vlije.
  Ten, kdo tomu trochu rozumí,
 • 00:01:27 si říká: Hrome,
  přišla k nám návštěva,
 • 00:01:33 taková, řekl bych hlubokomyslná,
  tak dáme jim patřičný čaj.
 • 00:01:42 A najdeme třeba, co já vím,
  Nilgiri. To je z prostředku
 • 00:01:47 toho indického trojúhelníku, tak
  tam je takový hlubokomyslný čaj.
 • 00:01:53 Ta chuť, ta vůně, to navozuje
  především jisté zamyšlení,
 • 00:02:00 soustředění, vznikají nápady,
  sní se také.
 • 00:02:08 Počítač nemáme.
  Měli jsme cosi takového,
 • 00:02:12 přátelé saunisté rozhodli,
  že bez toho nelze žít,
 • 00:02:16 tak nám něco namontovali.
  Mě učil Scherhaufer.
 • 00:02:21 Potom jsem se podíval,
  co jsem to napsal a říkal jsem,
 • 00:02:25 že mi tam vyskakují jiná písmenka.
  Povídal, že mám moc dlouhé manžety
 • 00:02:34 a že mi tam čouhají
  a že já se toho tak nějak dotknu.
 • 00:02:39 A to je tak jemný přístroj,
  že to všecko zaznamená.
 • 00:02:43 Takže vznikly
  nějaké manžetové básně.
 • 00:02:48 Tatínek byl z Brna
  a maminka byla Rakušanka
 • 00:02:56 z rodiny skutečně doslova
  rakousko-uherské, její maminka,
 • 00:03:03 naše babička, byla Maďarka.
  Když přišli do Brna,
 • 00:03:10 tak maminka neuměla
  prý slovo česky, přirozeně.
 • 00:03:14 Ale velice rychle se naučila
  a taky u nás ležely knížky,
 • 00:03:20 mimo jiné jsem tam objevil
  německé vydání Knihy písní,
 • 00:03:30 tak jsem si v tom četl.
  Velice se mi to zalíbilo
 • 00:03:36 a tak jsem si položil otázku,
  jakpak by to znělo česky.
 • 00:03:41 To byly moje první překlady.
 • 00:03:43 Když jsem v tom věku byl,
  když se lidskému rozumu
 • 00:03:48 rozdíl mezi dobrým a zlým
  ukazovati počíná,
 • 00:03:52 zdála se mi toho
  nemalá býti potřeba,
 • 00:03:56 abych se dobře rozmyslil,
  ke kterému proudu lidí
 • 00:04:00 bych se připojil...
 • 00:04:02 V gymnáziích za našich dob
  se dávala povinná četba.
 • 00:04:08 A jako povinná četba byl dlouhá
  léta Komenského Labyrint světa.
 • 00:04:15 Ty povinné četby
  byly velmi nenáviděné.
 • 00:04:20 Já jsem se vymkl,
  přečetl jsem si to
 • 00:04:26 a našel jsem v tom
  velmi mladistvé zalíbení.
 • 00:04:29 Napsal jsem si tehdy
  takovou vymyšlenou podobu
 • 00:04:35 jakéhosi scénáře, že by to mělo
  hrát hodně písněmi a tanci,
 • 00:04:42 dokonce jsem šel tak daleko,
  že jsem to zkusmo obsadil,
 • 00:04:47 například Voskovcem a Werichem.
  Když už jsem tedy byl
 • 00:04:51 v tom divadelním provozu
 • 00:04:54 a hledaly se tituly,
  tak se mi to vybavilo,
 • 00:04:57 vzpomněl jsem si.
  Osobnost se mi zalíbila,
 • 00:05:01 zalíbila se mi tou mnohostranností,
  že on dokázal v 1 dobu být
 • 00:05:06 církevní hodnostář, kazatel,
  spisovatel.
 • 00:05:11 Pro mě byl taky velký básník.
  Zkrátka Komenský je pro mě
 • 00:05:17 fascinantní osobnost.
  Kdo jsem?
 • 00:05:21 Odkud přicházím?
  Kde jsem?
 • 00:05:25 Kam jdu?...
  Já si myslím, že Komenský,
 • 00:05:28 jak jsem tak zjistil
  za ta dlouhá léta,
 • 00:05:32 je pořád pojem ve světě,
  takže Komenského více.
 • 00:05:39 Od roku 1932 do roku 1937-38
  jsme žili v Litoměřicích,
 • 00:05:47 kde tatínek sloužil
  pod generálem Eliášem.
 • 00:05:54 Litoměřice byly tehdy
  perfektně dvoujazyčné,
 • 00:05:58 a to bylo všecko v pořádku.
  Kolem roku 1936
 • 00:06:02 najednou docházelo ke rvačkám,
  odvod do Reichu.
 • 00:06:10 Dostali jsme se k Berlínu.
  Tam jsem dostal záškrt,
 • 00:06:16 což tehdy byla smrtelná choroba,
  poněvadž nebyla antibiotika.
 • 00:06:20 Od této doby velkou úlohu hrálo
  štěstí, které jsem měl.
 • 00:06:25 Každou noc tam byly
  americké nálety.
 • 00:06:28 Napřed mě tam nosili do sklepa,
  já jsem nesměl ani chodit,
 • 00:06:33 v nosítkách. Tak jsme se domluvili,
  že mě nechávali v 2. patře nahoře.
 • 00:06:38 Takže já jsem viděl
  tucet amerických náletů na Berlín.
 • 00:06:43 Naše místo dneska je
  ve vztahu k Němcům
 • 00:06:49 takřka nejlepší v průběhu dějin.
  A je to výborné,
 • 00:06:54 že se už vlastně ani nerozlišuje
  Východní a Západní Němec.
 • 00:06:59 Když byla ta NDR,
  na kterou je mnoho
 • 00:07:02 všelijakých vtipů a kde ten útlak
  byl stejný jako u nás,
 • 00:07:07 tak, podotýkám, že docházelo
  k zvláštní nenormalitě.
 • 00:07:13 Když u nás byl nejostřejší režim,
  tak tam náhle bylo vše možné,
 • 00:07:20 a naopak.
  Plyne z toho 1 pozitivní věc,
 • 00:07:25 že lidé, kteří proti tomu režimu
  mají oprávněné námitky,
 • 00:07:30 tak z obou stran se našli
  a našli společný jazyk,
 • 00:07:35 a že je to Němec nebo Čech,
  nehrálo vůbec žádnou roli.
 • 00:07:47 To je obrovská relaxace.
  V této mé etapě mě malování
 • 00:07:52 spíš popouzí k psaní,
  dřív mě psaní popouzelo k malování.
 • 00:08:02 Tak, a je novoročenka.
  Já jsem za svůj dlouhý život,
 • 00:08:08 když se to sečte, tak jsem byl
  zhruba 10 let zaměstnancem.
 • 00:08:14 To jsou ta zaměstnání,
  která končila neblaze.
 • 00:08:21 To první bylo po aféře
  v Hostu do domu u mě.
 • 00:08:29 Trefulka zkritizoval
  mladistvou poezii Pavla Kohouta,
 • 00:08:34 takovou svazáckou,
  tam jsem udělal tu chybu,
 • 00:08:41 kterou jsem později
  ještě jednou zopakoval,
 • 00:08:45 že jsem dal výpověď týden před tím,
  než jsem ji dostal.
 • 00:08:49 Člověk se musí nechat vyhodit, asi.
  Normalizace,
 • 00:08:55 už i ten název je absurdní,
  je podle mého názoru
 • 00:09:02 nejtemnější údobí českých dějin.
  Srovnává se s 50. lety,
 • 00:09:09 ale tam bylo to pronásledování
  mnohem komplexnější.
 • 00:09:15 V 50. letech se většinou brali
  dost krutě jedinci,
 • 00:09:20 ale v 70. letech vždycky
  celá rodina, známí, kdekdo,
 • 00:09:25 takže tím byly přímo zasaženy
  asi 2/3 obyvatelstva.
 • 00:09:33 To byla idea mojí ženy,
  která jednoho dne řekla: "Ty umřeš,
 • 00:09:39 když nebudeš něco redigovat.?
  Řekl jsem jí: "Co můžu redigovat??
 • 00:09:44 Ona: "Podívej se,
  znáš tolik básníků, mladých,
 • 00:09:47 starých, znáš tolik grafiků,
  malířů, fotografů,
 • 00:09:51 nevychází žádné časopisy,
  nevíme, co kdo dělá.
 • 00:09:54 Obraťme se na ty lidi,
  shromážděme to
 • 00:09:57 a udělejme takové malé almanachy.?
  Zhruba 30 lidí se na tom podílelo.
 • 00:10:03 Dlouho to šlo utajeně,
  prolátlo se to tím,
 • 00:10:06 že Šimorda našel
  jakousi úřednici na veletrhu,
 • 00:10:11 která slíbila,
  že aby to mělo nějakou úpravu,
 • 00:10:16 že titulní stranu a tiráž
  vyklepe v pěkném tisku.
 • 00:10:23 Ta to dělala doma,
  její tatínek se na to podíval,
 • 00:10:26 ten byl nějakým ředitelem veletrhů,
  a řekl: "Panebože, co to jsou?
 • 00:10:31 Vždyť Skácel, Mikulášek,... Ježíš!?
  A běžel s tím na Kounicovu.
 • 00:10:40 Dny jsou zaplněny prací.
  Že bych sekal dříví jako dříve,
 • 00:10:46 to ne, poněvadž už netopíme.
  Jsem zavalován různými žádostmi,
 • 00:10:54 kterým potom dodatečně říkám
  sliby-chyby. Slíbím
 • 00:10:59 a pak se bojím zvednout telefon,...
  ZVONÍ TELEFON
 • 00:11:04 ...že: "Pane kolego, už jste nám měl
  14 dní dát rukopis a...
 • 00:11:11 Haló.
 • 00:11:15 Patřím k zvláštní skupině lidí,
  kteří mají odjakživa jedinou ženu,
 • 00:11:20 piju pouze čaj a co možná,
  tak dobré jihomoravské víno.
 • 00:11:32 Spisy jsou na 18 svazků
  rozplánovány a zatím jich vyšlo 10,
 • 00:11:40 ale že bych vydržel
  do svazku 18, to nevím.
 • 00:11:50 Když už jsem rozum bral,
  to znamená po roce 1929, 1930,
 • 00:12:00 tak jsem zažil demokracii,
  kterou dodneška chválím
 • 00:12:04 a která dodneška
  mi připadá nepřekonaná.
 • 00:12:08 Jak se to potom zvrtlo
  za nacistické okupace,
 • 00:12:13 a teď udělám obrovský skok,
  za sovětské okupace,
 • 00:12:17 tak to raději si odpusťme.
  Jisté je,
 • 00:12:20 že po roce 1945 slovo a pojem
  demokracie ustoupil do pozadí.
 • 00:12:27 Po Sametové revoluci
  se někde něco ozvalo,
 • 00:12:32 ale chybí filozof. A to, co vidíme
  v posledních letech, je to drsné,
 • 00:12:38 ale řekl bych,
  že to je odumírající.
 • 00:12:42 Peníze a obchod by tam hrály
  pravou negativní roli.
 • 00:12:48 Cesta je v prohloubení vzdělání.
  Mám takové vysněné dílčí řešení,
 • 00:12:58 že by se mělo důkladně zopakovat
  antické pojetí demokracie.
 • 00:13:05 Nic, tak končím výkřikem: Kéž by!
 • 00:13:13 Čaj je meditace, která nám chybí.
 • 00:13:23 Skryté titulky: Dušková
 • 00:13:24 .a

Související