iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 6. 2011
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
5076
zhlédnutí

Vzkaz

Vzkaz Jaroslava Maxmiliána Kašparů

Český spisovatel známý pod autorským jménem Max Kašparů je stomatolog, psychiatr, pedagog, premonstrátský diakon a esperantista. Je autorem duchovní literatury.

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vzkaz Jaroslava Maxmiliána Kašparů

 • 00:00:15 Kdykoliv si v divadle
  zkouším kostým,
 • 00:00:19 který mi bude,
  tak si uvědomuju jednu věc,
 • 00:00:24 která se mi už v životě
  několikrát potvrdila,
 • 00:00:28 a to je tato zásada,
  že v životě se dá hrát,
 • 00:00:34 ale ve hře se nedá žít.
 • 00:00:38 Já se taky musím
  několikrát převlékat.
 • 00:00:41 Kdybych to měl vyjádřit,
  tak v pátek se oblékám
 • 00:00:45 do lékařského pláště,
  protože jsem lékař.
 • 00:00:48 V sobotu hráváme divadlo,
 • 00:00:50 tak se oblékám
  do divadelního kostýmu.
 • 00:00:53 A v neděli vystupuju
  na kazatelnu jako kazatel,
 • 00:00:57 tak se oblékám
  do jáhenského pláště.
 • 00:01:00 Stále se musím podle toho chovat,
  v ordinaci jako lékař,
 • 00:01:05 v divadle jako komediant
  a na kazatelně jako kazatel
 • 00:01:09 a teolog.
 • 00:01:15 Ale pod tím kostýmem
  jsem to stále já.
 • 00:01:21 To moje já nezakryje žádný kostým.
 • 00:01:26 O tom už mluvil
  Voskovec s Werichem,
 • 00:01:29 že šaty dělají člověka,
  je to pravda odvěká,
 • 00:01:33 že putna dělá uhlíře,
  kutna dělá mnicha,
 • 00:01:37 ale to svoje já,
  to si člověk nese.
 • 00:01:43 A jakmile se někdy jako psychiatr
  začnu dostávat lidem
 • 00:01:47 pod ty jejich kostýmy,
  protože každý mi do ordinace
 • 00:01:50 přichází v nějakém kostýmu,
  i když mu nesedí,
 • 00:01:54 tak já se chci dostat
  za ty kostýmy,
 • 00:01:57 do toho jeho já,
  a tam někdy dochází ke konfliktům.
 • 00:02:00 Premonstrátský terciář
  JAROSLAV MAXMILIÁN KAŠPARŮ
 • 00:02:04 se narodil roku 1950 v Žirovnici
  na Českomoravské vysočině.
 • 00:02:08 Vystudoval postupně stomatologii,
  psychiatrii, pedagogiku,
 • 00:02:12 etiku a teologii.
 • 00:02:14 Je autorem téměř 20 knih
  o problémech lidské psychiky,
 • 00:02:17 pastorální medicíně,
  křesťanské víře, etice a podobně.
 • 00:02:21 Přeloženy byly do několika jazyků.
 • 00:02:23 Max Kašparů založil centrum
  pro pastorální medicínu,
 • 00:02:26 kde v současné době působí
  jako psychiatr, hypnoterapeut,
 • 00:02:30 diakon a soudní znalec.
 • 00:02:34 A v tomto pořadu VZKAZ
  vás budu doprovázet jako po mostě.
 • 00:02:39 Protože most, to je symbol spojení
  mezi narozením a smrtí.
 • 00:02:45 Všichni po tomto mostě procházíme
  a pod námi teče proud času.
 • 00:02:53 Lidský život, který od narození
  až po smrt prožíváme,
 • 00:02:57 má tři roviny: rovinu tělesnou,
  duševní a duchovní.
 • 00:03:09 Samozřejmě jsou kostýmy
  a jsou role,
 • 00:03:12 které jsou těmi kostýmy
  charakterizované,
 • 00:03:15 do kterých já se nevejdu.
 • 00:03:17 Tak buď je to role -
  sice na divadle ano,
 • 00:03:21 ale v životě to nejde,
  člověk nemůže dělat něco,
 • 00:03:24 co je proti jeho svědomí.
 • 00:03:26 A protože dneska
  už člověk neví prakticky,
 • 00:03:29 co je to svědomí,
  pro řadu lidí je to cizí pojem,
 • 00:03:32 tak raději říkám:
  je to proti žaludku.
 • 00:03:35 A musíme se někdy taky opravdu
  podívat na sebe do zrcadla,
 • 00:03:39 ne jestli nám to sluší,
 • 00:03:41 ale jestli ten kostým
  uneseme před veřejností.
 • 00:03:44 Také se někdy stává,
  že musíme vypadnout,
 • 00:03:47 opustit kostým,
  ale musíme taky opustit roli.
 • 00:03:51 A tohle je potřeba si rozlišit,
  protože role není kostým
 • 00:03:55 a kostým není role.
 • 00:03:58 Ono to pouze symbolizuje,
  stejně jako barva,
 • 00:04:00 tak i ten kostým
  cosi symbolizuje.
 • 00:04:03 Ale my musíme opouštět roli.
 • 00:04:05 Nemohu se chovat v lékařské
  ordinaci jako strýc Vézinet
 • 00:04:09 ve hře SLAMĚNÝ KLOBOUK,
  kterou teď právě budu hrát,
 • 00:04:14 a nemůžu se chovat na kazatelně
  v kostele coby psychiatr, lékař.
 • 00:04:23 A stejně tak herec,
  který je profesionální
 • 00:04:26 a přichází z divadla,
  a tam hraje třeba Othella,
 • 00:04:30 on z té role po cestě
  z divadla domů musí vypadnout,
 • 00:04:33 protože by se tam mohlo stát,
  že bude žárlivý i doma
 • 00:04:37 a zaškrtí svoji manželku.
 • 00:04:39 Čili my musíme ty masky shazovat
  a vracet se k tomu, kdo jsme my.
 • 00:04:46 Jediným kostýmem jsem se proměnil
  a vítá vás strýc Vézinet
 • 00:04:51 z divadelní hry SLAMĚNÝ KLOBOUK.
 • 00:04:57 Vítám vás na stavbě,
  na materiální stavbě světa,
 • 00:05:02 ve světě materiálního života,
  v dramatu této doby.
 • 00:05:10 Změnil jsem svůj kostým,
  ale moje já zůstalo stejné.
 • 00:05:15 Já proto miluju divadlo,
  právě proto,
 • 00:05:18 že jednak zapomínám
  na svou roli lékařskou
 • 00:05:21 a jáhenskou, v tom divadle.
 • 00:05:23 Ale zase si uvědomuju,
  že ten svět je velká kostymérna,
 • 00:05:27 velké panoptikum,
  že jsme tlačeni různými režiséry,
 • 00:05:31 abychom hráli nějaké hry,
  ale vždycky,
 • 00:05:34 když se vracíme k těm,
  které milujeme,
 • 00:05:37 tak se k nim musíme vracet
  vskutku bez masek
 • 00:05:40 a bez kostýmů, protože potom bychom
  nebyli pravdiví.
 • 00:05:45 Na tomto místě se sbíhají prakticky
  všechny osy mého života.
 • 00:05:51 Tam v tom domě jsem se narodil,
  tady je kostel,
 • 00:05:55 kde jsem byl pokřtěný,
  a za tím kostelem
 • 00:05:58 je základní škola,
  kam jsem v šesti letech nastoupil.
 • 00:06:04 Tady je fara,
  kde jsem jako vysokoškolský student
 • 00:06:07 prožíval svůj čas.
 • 00:06:11 A támhle vzadu je zámecká věž
  a pod ní je naše krásné
 • 00:06:15 velké ochotnické divadlo.
 • 00:06:20 Už jako vysokoškolák jsem hodně
  času prožil na téhle faře,
 • 00:06:25 u těchhle kamen.
 • 00:06:27 Tady moje maminka
  vždycky mě čekala,
 • 00:06:30 když jsem se vracel
  v pátek ze studií, z Prahy,
 • 00:06:34 a tady pekla řízky,
  na téhle plotně.
 • 00:06:39 Studoval jsem původně
  zubní lékařství,
 • 00:06:42 to málokdo o mně ví,
  ale během studií,
 • 00:06:45 když jsme měli stáže
  na psychiatrii,
 • 00:06:48 jsem byl tímto oborem
  velice osloven
 • 00:06:51 a mojí lásce k psychiatrii
  už jsem potom
 • 00:06:54 zůstal věrný celý život.
 • 00:06:59 Tady u mě v ordinaci se dějí
  takové zvláštní věci v tom smyslu,
 • 00:07:04 že jenom pacienti
  by mohli říct o tom,
 • 00:07:08 co oni si ode mě odnáší.
 • 00:07:13 Ale na druhé straně
  je obohacující to,
 • 00:07:16 co já si odnáším od svých pacientů,
  já tam poznávám jejich stavy,
 • 00:07:21 také poznávám jejich vztahy.
 • 00:07:25 Tak to potom přenáším
  do svých knížek.
 • 00:07:28 Těch knížek už jsem napsal 19
  a prakticky v každé z nich,
 • 00:07:32 v každé té publikaci
  se do značné míry
 • 00:07:35 odráží moje psychiatrická profese.
 • 00:07:45 Ve snové Jungově symbolice
  znamená střecha, půda a oheň na ní,
 • 00:07:50 že se děje cosi nezdravého
  v našich hlavách
 • 00:07:53 a měli bychom navštívit nějakou
  psychiatrickou ordinaci,
 • 00:07:58 možná tu ve věži,
  do které chodím po těchto schodech
 • 00:08:02 a kde prostřednictvím zvonů
  nebo jiných léčebných metod
 • 00:08:06 snažím se uhasit ony požáry,
  které nehoří na střechách
 • 00:08:10 a na půdách,
  ale v našich hlavách.
 • 00:08:13 My totiž žijeme
  ve světě,
 • 00:08:16 ve kterém se něco
  velmi silně změnilo.
 • 00:08:19 Žijeme ve světě
  plném epidemie nelásky,
 • 00:08:22 až nenávisti.
 • 00:08:25 A také se změnily pojmy.
 • 00:08:28 My už dáváme jiný obsah
  jiným pojmům.
 • 00:08:34 A tak jsme se dostali v této zemi
  do jakéhosi Babylónu.
 • 00:08:38 A ti, kteří jsou u nás dneska
  u moci, se domnívají,
 • 00:08:42 že všechno vyřeší paragrafy
  a peníze.
 • 00:08:44 A já se obávám
  tohoto velkého omylu,
 • 00:08:47 protože nad tím materiálním
  musí být jakýsi akcident.
 • 00:08:53 A ten akcident,
  to je právě ona láska.
 • 00:08:58 A tím, že se změnily pojmy,
  došlo k tomu,
 • 00:09:02 že například pýcha se změnila
  ve zdravé sebevědomí,
 • 00:09:05 lakomství v zákon ekonomiky,
 • 00:09:07 nestřídmost
  ve vyšší životní úroveň,
 • 00:09:10 závist je boj o spravedlnost
  a hněv je zdravá reakce.
 • 00:09:14 Dokonce hulvátství se u nás stalo
  svobodou projevu,
 • 00:09:18 okrádání, toť svobodný trh.
 • 00:09:21 A mateřství bez manželství,
  to je moderní forma existence
 • 00:09:25 a osvobození ženy.
 • 00:09:28 Ovšem z tohoto Babylónu
  je potřeba vyjít ven,
 • 00:09:32 sestoupit dolů
  a nechat v sobě snad jedině hořet
 • 00:09:37 oheň lásky, nikoliv oheň zmatku.
 • 00:09:43 Olovnice nám symbolizuje,
  že je potřeba vrátit se dolů,
 • 00:09:47 k podstatě normality.
 • 00:09:49 Tak jako všechny rostliny
  svými kořeny směřují
 • 00:09:53 do středu planety Země.
 • 00:09:57 A vodováha,
  ta nám zase symbolizuje,
 • 00:10:00 že bychom si měli hlídat,
  aby to s našimi vztahy,
 • 00:10:05 mezilidskými i vztahy k hodnotám,
  nešlo nějak z kopce.
 • 00:10:12 Z rodné Žirovnice jsem po promoci
  odešel na Slovensko,
 • 00:10:16 tam jsem se také oženil.
 • 00:10:18 A potom jsem s mojí ženou Marikou
  a s dvěma dětmi,
 • 00:10:22 s Terezkou a Bernadetou,
  zase jsme se vrátili do Čech,
 • 00:10:26 a to do obce Rynárec,
  kde bydlím v domečku se zahrádkou.
 • 00:10:31 Když jsem před 20 roky konvertoval
  a přijal jsem víru,
 • 00:10:35 tak jsem ani netušil,
  jak se můj duchovní život
 • 00:10:39 bude vyvíjet.
 • 00:10:40 Když bylo po revoluci,
  tak mě pan kardinál Vlk vysvětil
 • 00:10:45 na trvalého jáhna.
 • 00:10:48 Trvalé jáhenství,
  to je také služba,
 • 00:10:51 mohu křtít, mohu kázat, mohu
  asistovat při církevním sňatku,
 • 00:10:56 mohu pohřbívat, mohu vést
  i různé jiné bohoslužby.
 • 00:11:01 A jsem zase zpátky,
  jako trvalý jáhen,
 • 00:11:05 v tomto našem žirovnickém kostele.
 • 00:11:09 Žijeme v době,
  která si zamilovala povrchnost.
 • 00:11:14 Povrchní vztahy,
  povrchní názory,
 • 00:11:17 povrchní vzdělání,
  povrchní zábava.
 • 00:11:22 I v tomto případě jsou nám
  olovnice a vodováha pomocníky
 • 00:11:27 při řešení situací
  na kolejnici duchovního života.
 • 00:11:36 Olovnice nám ukazuje,
  kam máme směřovat,
 • 00:11:40 jít na hlubinu,
  vždy na hlubinu.
 • 00:11:44 A vodováha nám říká,
  že máme všechno kolem sebe
 • 00:11:48 mít urovnané,
  protože co je rovné, to je pevné.
 • 00:11:52 Rovné vztahy jsou pevné vztahy,
  rovné slovo je pevné slovo.
 • 00:11:58 Rovný charakter je pevný charakter.
 • 00:12:03 Divadlo mne obohacuje
  a současně je také koníčkem,
 • 00:12:07 který eliminuje všechno,
  co prožívám
 • 00:12:11 ve svých třech profesích.
 • 00:12:16 V tomto divadle už hráli
  moji rodiče i prarodiče.
 • 00:12:20 Hraji tady já, hraje tady moje žena
  a hrávaly tady i moje děti.
 • 00:12:24 Čili já bych také řekl,
  že žirovnické divadlo
 • 00:12:27 není jenom divadlo žirovnické,
  ale je to také rodinné divadlo
 • 00:12:32 moje vlastní.
 • 00:12:34 Když jsme byli malé děti,
  byli jsme i ve hře
 • 00:12:38 někdy vojáci, někdy policajti,
  někdy piráti
 • 00:12:42 a svoje role i masky
  jsme si vybírali sami.
 • 00:12:47 V dospělosti už nám zbývá
  jenom výběr masek,
 • 00:12:50 roli nám určí život.
 • 00:12:54 A když jsme staří,
 • 00:12:56 tak obě tyto funkce
  už přebere náš věk.
 • 00:13:05 Z toho plyne závěrečný vzkaz,
 • 00:13:07 že v životě je možné hrát,
  ale ve hrách nelze celý život žít.
 • 00:13:41 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2011

Související