iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 9. 2008
20:50 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
17364
zhlédnutí

Vzkaz

Vzkaz Zdeňka Sternberga

Představitel významného šlechtického rodu.

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vzkaz Zdeňka Sternberga

 • 00:00:03 VZKAZ ZDEŇKA STERNBERGA
 • 00:00:22 Dobrý večer, jste obrovská skupina.
 • 00:00:34 Dnes se koná prohlídka
  s panem Sternbergem,
 • 00:00:36 která se koná tak 1x ročně
  a při ní nám pan Sternberg
 • 00:00:42 i říká své zážitky z dětství,
  různě ze života a o tom,
 • 00:00:45 co můžeme vidět.
 • 00:00:47 Je to zpestření, a když se pak
  koná prohlídka, tak se to rozšíří
 • 00:00:50 jako požár mezi průvodkyněmi,
  všechny se sem sjedeme,
 • 00:00:53 abychom si to mohly poslechnout.
 • 00:00:56 Začneme se vznikem hradu.
 • 00:00:58 Ve 40. letech 13. století,
  1241 - 1242, přibližně,
 • 00:01:03 bezpochyby to trvalo déle.
 • 00:01:11 Ten erb je strašně starý,
  existuje rukopis
 • 00:01:15 ve vídeňském státním archivu
  z 12. století.
 • 00:01:20 Jen pro zajímavost, jednou jsem
  ze zvědavosti dovozoval
 • 00:01:26 podle té posloupnosti od sebe
  až k tomu Zdeslavovi,
 • 00:01:33 který hrad postavil a začal se psát
  "ŠternberkŞ.
 • 00:01:39 Je to 23 generací.
 • 00:01:44 Kdybych ho chtěl oslovit,
  musel bych 23x říci
 • 00:01:51 "prapraprapradědečkuŞ,
  až bych se dostal k němu.
 • 00:01:56 Tak toto je arcibiskup
  Albert ze Sternberga.
 • 00:02:01 Byl osobním poradcem a přítelem
  Karla IV.
 • 00:02:06 Tady je Jiří z Poděbrad,
  jeho 1. manželka Kunhuta.
 • 00:02:12 A půjdeme dál.
 • 00:02:19 Vnímat tradici je samozřejmě
  bližší nějaké rodině,
 • 00:02:24 která může dovodit své předky
  v té ascendenci až do středověku.
 • 00:02:32 Pak je ještě taková tradice
  těch hodnot mravních, etických,
 • 00:02:38 které se dost
  podtrhovaly významově,
 • 00:02:44 aby si jedna generace za druhou
  zachovala ty zásady,
 • 00:02:50 stručně řečeno slušnosti obecně.
 • 00:02:54 Tady je obraz Františka Ženíška,
  představuje Karolínu Sternbergovou,
 • 00:03:05 to je moje babička.
 • 00:03:15 Toto je jídelna,
  byla denně frekventovaná,
 • 00:03:20 nechci přehánět, tisíckrát jsem tu
  denně snídal a obědval a večeřel.
 • 00:03:27 To bylo velice důležité,
  i způsob vystupování.
 • 00:03:33 Jak člověk sedí v křesle,
  jak jí polévku, jak rozkládá rukama
 • 00:03:39 a jak dámě políbí ruku.
 • 00:03:41 Takové věci se musely všechny
  učit, resp. napodobovat od starších
 • 00:03:47 a to je taková součást tradice.
 • 00:03:52 Toto je obraz z rozhraní
  renesance a baroka...
 • 00:03:57 Litoval bych, kdyby to úplně
  zaniklo, protože to vytváří
 • 00:04:03 přeci jen osobnosti a je škoda
  nivelizovat takovéto zájmy
 • 00:04:10 jen ekonomické, dělat to,
  co zákon nezakazuje,
 • 00:04:16 že je to dovoleno, přestože je tam
  velký prostor, co zákon nezakazuje,
 • 00:04:22 tak přesto to slušný člověk nedělá.
 • 00:04:26 V tom ohledu by byla škoda,
  kdyby to zaniklo úplně.
 • 00:04:32 Ale můj dojem je, že to ochabuje
  a ztrácí se to.
 • 00:04:40 Rukulíbám,
  přeci jsem se vás dočkal...
 • 00:04:43 Nepopírám, že 20. - 30. léta
  minulého století,
 • 00:04:48 která živě pamatuji, páni radové,
  advokáti, lékaři,
 • 00:04:55 to nebylo "dobrý den, jak se máte?Ş
  nebo jen "dobrejŞ a víc už ne,
 • 00:05:03 jak se dnes říká, ale to bylo
  "klaním se uctivě, pane rado,
 • 00:05:07 má poklonaŞ a takové ty,
  sice to zní banálně,
 • 00:05:12 ale mělo to určitou hodnotu
  toho vzájemného vztahu mezi lidmi.
 • 00:05:18 Jako malou pozornost tu mám
  nejen tyto záhorské růže...
 • 00:05:22 -Doktor Jiří Novotný.
  -Těší mě, pane doktore.
 • 00:05:25 Já si vzpomínám, jak byly ty mrazy
  minulou zimu,
 • 00:05:28 mám tam na věšáku klobouk,
  který nikdy nenosím,
 • 00:05:33 tak jsem si ho narazil a šli jsme
  lesem, potkali jsme takový starší
 • 00:05:37 manželský pár, který šel proti nám,
  já jsem prostě řekl "dobrý denŞ
 • 00:05:42 a smekl jsem klobouk.
 • 00:05:45 A oni se zastavili a koukali na mě
  jako na zjevení,
 • 00:05:50 protože to je něco
  zcela nevídaného.
 • 00:05:53 Zde je pracovna mého otce,
  která je tak trochu zařízena,
 • 00:05:59 jako to bylo kdysi.
 • 00:06:01 Otec jako nadporučík z 1. světové
  války, od 13. dragounů.
 • 00:06:08 Otec měl nápad udělat takový
  obrázkový rodokmen.
 • 00:06:14 Tady je moje matka a ten kluk
  v tom námořnickém,
 • 00:06:19 to jsem já před 75 lety.
 • 00:06:23 Takže vždy, když toto ukazuji,
  tak říkám, že lze dle obrázků
 • 00:06:29 studovat, odkud je dlouhý nos,
  odstávající uši apod.
 • 00:06:36 V lednu 1949, kdy došlo k tomu
  úřednímu vyvlastnění,
 • 00:06:43 tak sem přijela celá skupina
  zástupců nějakých organizací,
 • 00:06:50 krajský výbor, okresní výbor KSČ
  a ti všichni se usadili
 • 00:06:58 v jednom z našich pokojů nahoře.
 • 00:07:02 A ten předsedající obřadně
  přečetl ten vyvlastňovací výměr.
 • 00:07:06 A pak se ozval místní předseda
  KSČ v Českém Šternberku
 • 00:07:14 a takovým lidovým způsobem řekl:
  "Tak, soudruzi, my tady toho
 • 00:07:20 pana hraběte máme rádi,
  on je hodný člověk,
 • 00:07:24 navrhoval bych, abyste ho tu
  nechali jako kastelána,
 • 00:07:28 když už to musí být státní.
 • 00:07:30 On ty věci tady stejně shromáždil,
  protože jinak bychom neměli
 • 00:07:35 co znárodňovat.Ş
 • 00:07:37 A ti začali: "Co si myslíš,
  soudruhu, my jsme ve fázi
 • 00:07:40 zostřeného třídního boje.Ş
 • 00:07:43 A on říká: "No, pořád mluvíte
  vůle lidu, vůle lidu,
 • 00:07:47 já tady reprezentuji vůli
  místního lidu, my to chceme.Ş
 • 00:07:51 Takže dopoledne byl majitelem
  a odpoledne byl státním kastelánem.
 • 00:07:55 A pak tady působil asi 10 let
  jako státní kastelán.
 • 00:08:06 Jedna z největších
  milostí božích je,
 • 00:08:10 že člověk je schopen si zvykat,
  adaptovat se na situaci.
 • 00:08:15 Chceme tuto krizi řešit ústavně...
 • 00:08:19 Ten celý systém, který pak trval
  40 let, nám nebyl zevně nucen,
 • 00:08:26 ale udělali jsme si ho sami.
 • 00:08:29 Je třeba říci, že prezident Beneš
  2x fatálně zklamal jako státník.
 • 00:08:35 Jednou v roce 1938, kdy je mnoho
  teorií, že jsme se měli bránit
 • 00:08:42 a ne se stáhnout a Němcům
  položit před nohy tu obrovskou
 • 00:08:47 výzbroj čs. armády,
  která byla jedinečná.
 • 00:08:52 A druhá chyba Beneše byla to,
  že nahrál naplno, to se musí říci,
 • 00:09:00 tomu komunistickému vývoji.
 • 00:09:03 On se nemusel spolčit se Stalinem,
  nemusel do Moskvy.
 • 00:09:09 A tam do své vlády vzal Gottwalda,
  Kopeckého, Ďuriše atd.,
 • 00:09:14 což vůbec nemuselo být.
 • 00:09:19 Já jsem narukoval,
  byl jsem asi 3 týdny
 • 00:09:23 u nějakého normálního pluku
  jako nováček
 • 00:09:27 a pak už nás převeleli
  do pomocných technických praporů.
 • 00:09:33 Tam jsem pak zůstal celou vojnu
  jako pétépák, v těžkém PTP podzemí.
 • 00:09:42 Takže jsem byl 5 let a 3 měsíce
  jako havíř.
 • 00:09:49 Poslyšte, Sternberg, nejste vy
  náhodou nějakej ten "vonŞ?
 • 00:09:55 Jsem poslední hrabě Sternberg
  ze Šternberku, soudruhu poručíku.
 • 00:10:01 -Aha. Na kolik plníte, Sternberg?
  -Tak se pochlubte, sakra.
 • 00:10:08 Vojín Sternberg plní na 130 %,
  soudruhu poručíku.
 • 00:10:11 Na 150 %, mám potvrzení,
  že jsem plnil na haldě
 • 00:10:17 velkodolu Čs. armády,
  že jsem pomáhal ho vybudovat
 • 00:10:23 a normu plnil na 150 %.
 • 00:10:30 Po návratu z Ostravy,
  to bylo v roce 1956,
 • 00:10:36 jsem se domníval naivně,
  že získám velmi snadno
 • 00:10:41 nějaké přiměřené zaměstnání,
  protože jsem si ten svůj
 • 00:10:46 zatížený původ odpracoval na šachtě
  a ucházel jsem se v Praze
 • 00:10:54 u různých podniků zahraničního
  obchodu o nějaké zaměstnání.
 • 00:11:00 Ale jakmile se dozvěděli mé jméno,
  tak mě odmítali.
 • 00:11:11 Dělal jsem v jevištní technice.
 • 00:11:14 Zvykl jsem si, není to můj
  nejzazší ideál, ale dělám to 8 let
 • 00:11:18 a všechny operety znám zpaměti.
 • 00:11:21 Netopýra jsem viděl už tak 300x,
  Orfea v podsvětí tak 250x,
 • 00:11:28 takže člověk by mohl každou tu
  melodii si pozvukovat.
 • 00:11:38 Víte něco o tom, že tady v divadle
  pracuje bývalý hrabě?
 • 00:11:42 No, něco o tom vím.
  Myslíte Sternberga, ano?
 • 00:11:47 A co si o tom myslíte,
  že tady pracuje?
 • 00:11:51 Myslím, že je docela dobré,
  že se zapojil, ne?
 • 00:11:55 Je zajímavé, jak jsem k tomu
  místu přišel.
 • 00:11:58 Vrátil jsem se z Ostravy
  koncem roku a dostal se
 • 00:12:03 na Silvestra do jedné společnosti,
  kde náhodou byl Karel Třebíčský,
 • 00:12:07 to byl zdejší herec.
 • 00:12:09 A pak se mě ptal, co dělám
  a já mu řekl, že nic,
 • 00:12:13 že zoufale hledám místo.
 • 00:12:15 A on mě zavedl k tehdejšímu
  ekonomickému náměstkovi,
 • 00:12:20 ten se na mě podíval a řekl:
  "Vy jste silný, velký,
 • 00:12:23 mohl byste dělat.Ş
 • 00:12:25 Ten to posuzoval tak,
  jestli něco unesu, s něčím trhnu.
 • 00:12:32 Včera, dne 20. srpna 1968 kolem
  23.hodiny překročila vojska SSSR...
 • 00:12:43 Tak jsme se rozhodli ještě
  v srpnu, koncem srpna,
 • 00:12:49 že si alespoň zajedeme
  na návštěvu mých bratrů do Německa
 • 00:12:56 a budeme zvenku sledovat,
  jak se to bude vyvíjet.
 • 00:13:01 Byli jsme asi 3 týdny ve Vestfálsku
  a odtamtud se přemístili do Vídně
 • 00:13:07 a pak se rozhodli,
  že zůstaneme v zahraničí.
 • 00:13:13 Hned jsme získali zaměstnání.
 • 00:13:17 Já jsem již 1. 12. nastoupil
  v jednom velkém potravinářském
 • 00:13:23 koncernu, manželka u charity.
 • 00:13:27 A náš syn nastoupil do gymnázia
  ve Vídni.
 • 00:13:32 A pak se to vyvíjelo postupně,
  získali jsme byt,
 • 00:13:37 zakládali jsme novou existenci,
  po krůčkách si zařizovali byt,
 • 00:13:43 opatřovali nábytek.
 • 00:13:45 Já jsem postupoval ve svém
  zaměstnání pomalu až do chvíle,
 • 00:13:51 kdy mi bylo 65.
 • 00:13:55 To jsem šel v Rakousku do důchodu
  a v Praze se začalo
 • 00:14:00 na Václavském náměstí
  cinkat klíči.
 • 00:14:08 A ještě k té sbírce
  těch stříbrných věciček,
 • 00:14:13 samozřejmě než se sepsaly
  ty jednotlivé kousíčky,
 • 00:14:18 tak velká část toho zmizela.
 • 00:14:20 Ale to patří
  k naší národní tradici.
 • 00:14:25 Když jsem tu bydlel jako kluk,
  kopal jsem si v okolí míčem
 • 00:14:33 a při té příležitosti jsem rozbil
  jedno stínítko tohoto lustru.
 • 00:14:39 Pochopitelně jsem nechtěl
  riskovat nějaké kázání,
 • 00:14:44 tak jsem šel do jednoho
  z hostinských pokojů,
 • 00:14:48 tam jsem to vyšrouboval
  a dal to sem.
 • 00:14:52 A když jsem se v roce 1991
  poprvé vrátil sem
 • 00:14:56 po těch desetiletích,
  tak když jsem přišel
 • 00:15:00 do svého pokoje, podíval jsem se,
  všechno bylo jinak,
 • 00:15:05 ale tohle zůstalo.
 • 00:15:12 Nikdy jsem nečekal ještě
  v 80. letech, že ten systém
 • 00:15:19 najednou bez nějakého násilného
  zásahu a válečného konfliktu
 • 00:15:24 se rozsype jak domeček z karet,
  berlínská zeď se zbourá,
 • 00:15:30 Gorbačov vyhlásí perestrojku
  a komunisté se stáhnou
 • 00:15:36 a bude najednou svoboda.
 • 00:15:39 Já jsem alespoň čekal,
  že to bude dlouho trvat
 • 00:15:45 a že to přečká můj život
  a bůh ví, ještě jednu generaci.
 • 00:15:51 To zaniklo a nám to spadlo
  do klína.
 • 00:15:55 Myslím, že to veřejnost
  moc ráda neslyší,
 • 00:15:59 ale my jsme se o tu svobodu,
  kterou teď užíváme,
 • 00:16:03 nezasloužili nijak.
 • 00:16:05 My jsme byli poslední.
 • 00:16:08 Už byli Poláci, na druhé straně
  Maďaři a východní Němci
 • 00:16:12 a my jsme tady stále ještě stáli
  za Husákem a netroufali si.
 • 00:16:18 A pak to přišlo samo.
 • 00:16:21 Tak to by bylo vše,
  teď čekám na dotazy.
 • 00:16:34 Já osobně nemám vůbec nějaké
  majetkové ambice.
 • 00:16:39 Začal jsem to dělat víceméně
  jako povinnost, nejen jako zátěž,
 • 00:16:48 že jsem to restituoval,
  protože je nás řada sourozenců,
 • 00:16:53 mohl to dělat kdokoli jiný také.
 • 00:16:56 Ale já jsem nejstarší,
  tak to na mě spadlo.
 • 00:17:06 Byl bych špatný ekonom,
  protože vydělávat peníze
 • 00:17:12 pro to množství a pro takové to
  bohatnutí, to mi vůbec nesedí.
 • 00:17:19 Mně je to úplně jedno,
  jestli je to moje nebo ne.
 • 00:17:25 Jde mi hlavně o to, aby to bylo
  zvelebené, zhodnocené,
 • 00:17:30 aby to dobře vypadalo
  a prosperovalo.
 • 00:17:42 Ty peníze jsou dávno tady
  v těch hradních zdech,
 • 00:17:47 ty už tam nejsou, v Rakousku,
  co jsem si tehdy ušetřil.
 • 00:17:52 Ale my jsme tu začali z ničeho,
  vůbec z ničeho.
 • 00:17:57 My jsme neměli zaměstnance,
  peníze, byt,
 • 00:18:02 tady se nedalo vůbec existovat,
  nebylo tu topení.
 • 00:18:08 A teď děláme velké opravy
  na té jižní straně, na terase.
 • 00:18:15 Každý rok něco uděláme
  a tím se snažíme to zvelebit.
 • 00:18:29 Já tu současnou dobu nehodnotím
  tak extrémně negativně.
 • 00:18:35 Škoda je jedna, to je tady
  taková zvláštnost, že ti skutečně
 • 00:18:41 schopní lidé se vyhýbají politice.
 • 00:18:45 To jsou takoví ti všelijací
  profesoři vysokoškolští
 • 00:18:50 a ty různé osobnosti, spisovatelé,
  každý jde od toho a přenechává to,
 • 00:18:58 zase to nechci nějak hanět,
  ale té 2. třídě té naší
 • 00:19:05 národní úrovně.
 • 00:19:21 Společnost správně podle mého
  názoru má mít nejen jednotlivce,
 • 00:19:27 ale dost těch elitních špiček.
 • 00:19:31 Jistě mi dáte zapravdu,
  že bychom těžko hledali
 • 00:19:36 v naší současné reprezentaci,
  kde by člověk řekl
 • 00:19:41 "tohle je skutečně osobnost
  v každém ohledu, jeho způsob,
 • 00:19:47 jeho dosud život,
  který se dá sledovat,
 • 00:19:51 z literatury, jeho vystupování,
  jeho dikce, jeho češtinaŞ.
 • 00:19:56 Nebo když se rok a půl
  nebo jak dlouho jako hlavní téma
 • 00:20:01 politicky jedná, jestli 1. náměstek
  vlády je korupčník nebo není.
 • 00:20:06 To už je tak trapné, že ano.
  Je to takové národně ponižující.
 • 00:20:14 Ten náš národ si to nezaslouží.
 • 00:20:20 Anastázie je jediná vnučka
  pana Zdeňka Sternberga,
 • 00:20:28 žije ve Vídni, mluví od malinka
  stejně dobře česky jako německy,
 • 00:20:34 pravidelně sem na hrad jezdí,
  hlavně v létě o prázdninách.
 • 00:20:39 Předloni probíhala oprava věže,
  v které je zbudovaná kaple sv. Jiří
 • 00:20:43 a byl tam umístěn nový zvon,
  nově odlitý, který nese jméno
 • 00:20:48 Anastázie právě po vnučce
  pana Sternberga.
 • 00:21:03 Já žiji výlučně z důchodu.
 • 00:21:06 Mám důchod zdejší, který mi dokonce
  trošičku zlepšili a sice proto,
 • 00:21:13 že jsem sloužil v PTP.
 • 00:21:16 A pak ještě mám v Rakousku důchod.
 • 00:21:20 Manželka nemá nic,
  ale nám to stačí.
 • 00:21:25 My si nebereme, ani můj syn,
  žádné prostředky
 • 00:21:30 z našeho hospodaření.
 • 00:21:32 Ty prostředky jdou znovu do hradu,
  protože ten toho spolyká hodně.
 • 00:21:47 3 zásady - řekl bych zaprvé
  pravdomluvnost, pak obecná slušnost
 • 00:21:53 a vůči všemu negativnímu
  se ovládat.
 • 00:22:03 Když jsme začínali, ještě to bylo
  velice špatné finančně,
 • 00:22:08 tuším, nějaký stroj to byl, traktor
  a tam byla nějaká součástka,
 • 00:22:15 která se poškodila a jeden z našich
  zaměstnanců za mnou přišel a řekl:
 • 00:22:22 "Měl bych možnost u Tondy
  toho a toho, ten to má,
 • 00:22:27 ale bylo by to načerno
  a bylo by to za 20.000.Ş
 • 00:22:31 Tak jsem mu řekl: "Ne, ne,
  nechte Tondu na pokoji
 • 00:22:36 a kupte to za 50.000.Ş
 • 00:22:51 Tak to je takové 1. vydání Goetha,
  to bylo na pokračování
 • 00:22:58 a on 1 díl toho věnoval
  svému příteli, Kašparu Sternbergovi
 • 00:23:07 a složil mu tady básničku:
 • 00:23:12 Pakliže v mladickém houfu
  po rozkvetlých cestách kráčíme,
 • 00:23:20 je svět přec velmi krásný.
 • 00:23:24 Však jestliže v pozdním věku
  kdosi urozený se k nám připojí,
 • 00:23:29 ach, pak je svět nádherný.
 • 00:23:38 A teď k té moderní době.
 • 00:23:41 Řekl bych, že je takové to
  povídání o hájení národních zájmů,
 • 00:23:47 že bychom se v Evropě rozpustili
  jako kostka cukru v kafi,
 • 00:23:52 to je všechno zbytečné povídání
  už proto, abychom měli šanci
 • 00:23:56 proti USA jako Evropa,
  hospodářskou, ekonomickou šanci.
 • 00:24:04 Proti Rusku, proti Číně, Indii,
  to jsou státy,
 • 00:24:11 které během příštích desetiletí
  obrovsky vyrostou
 • 00:24:16 a budou diktovat ekonomický
  vývoj na světě.
 • 00:24:22 A kdyby Evropa zůstala roztříštěna
  na malé i větší státečky,
 • 00:24:30 Německo, Francie, Itálie,
  tak ztrácí svůj význam
 • 00:24:37 a zbývá už jen ta historie
  a pohled zpět,
 • 00:24:42 protože Evropa vlastně byla
  lokomotiva celého
 • 00:24:46 civilizačního vývoje
  v minulých stoletích.
 • 00:25:00 A teď, prosím, ten váš vzkaz.
  Může být docela krátký.
 • 00:25:11 Hledej ve smyslu svého bytí
  ducha a šlechetnost.
 • 00:25:23 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2008

Související