iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 10. 2010
17:00 na ČT1

1 2 3 4 5

75 hlasů
9141
zhlédnutí

Záhady Toma Wizarda

Hypnóza

Jak se na ni dívá současná věda? Je to jen podvod, nebo seriózní metoda? A hlavně: dá se zneužít?

13 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Záhady Toma Wizarda - Hypnóza

 • 00:00:30 Zajímavý.
  Tak Wizard nemohl dlouho
 • 00:00:32 rozlousknout záhadný
  systém podzemních chodeb
 • 00:00:35 a pak na to najednou přišel.
 • 00:00:41 Jenže nepíše,
  jak na to přišel a co mu pomohlo.
 • 00:00:47 Místo toho tu jen
  nakreslil tohle!
 • 00:00:57 Hej, pane!
  Vy! Konečná, vystupujeme.
 • 00:01:01 Ale jak konečná? Já jsem
  chtěl vystupovat u knihovny.
 • 00:01:06 Knihovna byla
  před deseti zastávkami.
 • 00:01:08 Nediskutuj a vystupuj..
 • 00:01:10 Jak je to ale možný,
  vždyť před chvílí
 • 00:01:12 jsme ještě stáli
  na semaforu na České.
 • 00:01:16 Paráda. A v takový kose
  tady budu čtvrt hodiny čekat.
 • 00:01:39 Haló! Můžu? Děkuji.
 • 00:01:46 Tak to už přestává všechno!!!
 • 00:01:48 Málem jsem prošvihl
  i tramvaj do centra!
 • 00:01:50 A za to může ten prstýnek a předtím
  kresba ve Wizardově deníku!
 • 00:01:54 Asi už blbnu. I když. .
  Něco je na ní divného. Ale co?
 • 00:02:02 HLAS OZNAMUJE ZASTÁVKU
  UNIVERZITNÍ KNIHOVNY
 • 00:02:05 Jsem prostě přetažený. Takový
  posuny v čase jinak nejsou možný.
 • 00:02:09 Žádná knihovna, radši si půjdu
  domů odpočinout.
 • 00:02:13 Pěkně do brlohu.
 • 00:02:25 Ty jo. Vždyť to je přece
  ta spirála z Wizardova deníku.
 • 00:02:30 Jak to, že jsem si
  toho klubu nikdy nevšiml?
 • 00:02:36 Sledujte pozorně plamen svíčky.
 • 00:02:41 Nyní se několikrát
  zhluboka nadýchněte.
 • 00:02:48 Vše oči a víčka jsou těžší.
 • 00:02:53 Přivírají se
  a pocit tíhy je zavírá.
 • 00:03:00 Jste uvolněná a klidná.
 • 00:03:06 Nyní zakvokejte jako slepice.
 • 00:03:11 ZAKVOKÁNÍ.
 • 00:03:22 A nyní se vracíte do mládí.
 • 00:03:25 Strašně moc se vám chce udělat
  gymnastický prvek, zvaný provaz.
 • 00:03:32 Uděláte to.
 • 00:03:39 Přece tomu ty lidi nevěří!
 • 00:03:41 Určitě jsou to
  jenom herci, divadýlko.
 • 00:03:44 A nyní si sundáte šperk,
  co máte kolem krku.
 • 00:03:48 A hodíte jej po tom
  mladíkovi v rohu.
 • 00:03:52 Uděláte to!
 • 00:03:54 Hoďte ten křížek.
  Hoďte ten křížek!!
 • 00:03:59 Uděláte to!
 • 00:04:01 Tak jej hoďte!!
 • 00:04:04 Uděláte to!
 • 00:04:06 No tak jej hoďte!
 • 00:04:09 Co to mělo sakra znamenat?!?
 • 00:04:10 A nejhorší je, že kdybych
  tohle někomu vyprávěl,
 • 00:04:13 bude si myslet,
  že jsem se prostě zbláznil
 • 00:04:15 a pošle mě rovnou k psychiatrovi!!!
 • 00:04:21 Počkat. . .
 • 00:04:23 Že by Wizard při tom svém pátrání
  po chodbách použil právě tohle?
 • 00:04:30 I když to není žádná
  ověřená vědecká metoda.
 • 00:04:33 Nějaká hokus pokus hypnóza.
  Ale to se dá snadno ověřit.
 • 00:04:39 K mému velkému překvapení
  jsem zjistil, že hypnózou
 • 00:04:42 se dneska profesionálně
  zabývají po celé republice
 • 00:04:46 odborní kliničtí psychologové!
 • 00:04:49 Zajímá mě, jestli
  zhypnotizovaný člověk
 • 00:04:51 dokáže plnit příkazy někoho jiného.
 • 00:04:55 Anebo třeba přijít na řešení
  nějakého složitého problému.
 • 00:04:58 Ale také hlavně!
  Jestli se dá hypnóza zneužít.
 • 00:05:05 A proto jsem se tady v Brně
  objednal k paní doktorce Turbové.
 • 00:05:16 Děkuji.
  Prosím.
 • 00:05:18 Já jenom. . , paní doktorko,
  já asi nejsem úplně jako pacient.
 • 00:05:22 Já jsem se přišel na něco zeptat.
 • 00:05:23 Dobře. Já tě tedy jenom takhle
  přikryji, ať mně tady nevychladneš.
 • 00:05:28 A můžeš se ptát.
  Neviděli jsme se někde?
 • 00:05:33 No viděli. Jestli si dobře
  pamatuji, tak. . ,
 • 00:05:36 jestli jsi to ty, tak jsme se
  potkali někde v Králově poli.
 • 00:05:39 Ale nejsem si tím jistá.
 • 00:05:41 No jasně, vždyť já jsem
  zíral na ten váš prstýnek.
 • 00:05:44 A mám pocit. .
  Aha, na tohle.
 • 00:05:46 A mám pocit, že jsem byl něco,
  jako zhypnotizovaný. Je to možné?
 • 00:05:50 No, je možné,
  žes byl hodně unavený.
 • 00:05:53 A že se ti zúžilo vědomí.
 • 00:05:55 Že si tím pozorováním jednoho bodu,
 • 00:05:58 což je vlastně jedna z technik,
  kterou uspáváme.
 • 00:06:02 Já jsem měl jenom pocit,
  že jsem nebyl úplně koncentrovaný.
 • 00:06:06 A vy si myslíte, paní doktorko,
 • 00:06:08 že bych mohl být
  dokonce zhypnotizovaný?
 • 00:06:11 To si myslím, že asi ne.
 • 00:06:12 Ale všimla jsem si, že máš
  určitou míru vyšší hypnability.
 • 00:06:17 Hypnabilita je vlastně schopnost
  člověka, pohroužit se do hypnózy.
 • 00:06:23 Jenom ale nepatrné procento,
  a myslím, že to jsi i ty,
 • 00:06:27 je opravdu schopno se dostat
  do hypnózy velmi hluboké intenzity.
 • 00:06:35 A co to vlastně je, ta hypnóza?
 • 00:06:38 Velmi hluboké
  odpoutání se od okolí.
 • 00:06:40 Lidé si mnohdy myslí, že hypnóza
 • 00:06:42 je něco, co je velmi
  magické, bizardní.
 • 00:06:45 Že je člověk v naprostém bezvědomí.
  Ale tak to není.
 • 00:06:50 Velmi často vnímáme přesně to,
  co se v hypnóze děje i kolem.
 • 00:06:56 Jenom na to jako bychom
  jenom nereagovali.
 • 00:06:58 Na to jsem se chtěl zeptat.
 • 00:07:00 Protože já jsem viděl
  takového varietního umělce,
 • 00:07:05 který donutil jednu paní kvokat
 • 00:07:08 a dělat různé gymnastické
  prvky na stole.
 • 00:07:12 Tady tyto způsoby předvádění,
  to je poměrně jednoduché.
 • 00:07:17 Používali to ve varietních
  vystoupeních a v cirkuse
 • 00:07:22 velmi často všelijací,
  tak zvaní umělci, nebo hypnotizéři.
 • 00:07:27 Ale oni si vybrali osobu tak,
  že přikázali divákům, že jim řekli,
 • 00:07:33 tak sepněte ruce, a teď ty ruce
  nemůžete od sebe oddělat.
 • 00:07:37 A ty ruce budou pevně spojené.
  A pak řeknou.
 • 00:07:41 A už můžete ty ruce oddělat.
  A najednou jeden, nebo dva,
 • 00:07:48 často ženy, ruce od sebe
  nemohou odtáhnout.
 • 00:07:52 A tímto způsobem si právě
  dotyčný pseudoumělec vybral
 • 00:07:57 tak zvaně velmi, velmi
  hypnabilní osobnost,
 • 00:08:02 která ale stejně
  neudělá nic špatného.
 • 00:08:06 Špatného v hypnóze
  do člověka nedostanete nikdy nic.
 • 00:08:12 Jenom tehdy,
  kdyby ten člověk sám
 • 00:08:14 chtěl něco takového
  v plném vědomí udělat.
 • 00:08:18 Hypnóza se používala
  určitě už i šamanství.
 • 00:08:21 Ale oficiální zprávy
  máme z dob Egypta.
 • 00:08:25 Chaldejci, Egypťané, Peršané,
  používali hypnózu ve svých chrámech
 • 00:08:30 jako běžnou metodu
  jakéhosi předpovídání.
 • 00:08:34 Egyptští kněží dokonce
  fixovali svůj pupek.
 • 00:08:38 Omfaloskopie se jmenovala
  tato technika.
 • 00:08:44 Kdy fixovali pupek,
  aby se co nejrychleji
 • 00:08:48 uvedli do hypnotického stavu.
  A vlastně sny, které se jim
 • 00:08:52 v hypnotickém spánku objevovaly,
  potom vykládaly, že se budou dít.
 • 00:08:57 Jako léčebnou metodu
  zavedl hypnózu až Mesmer.
 • 00:09:02 Tehdy se to nazývalo
  živočišný magnetismus.
 • 00:09:06 Co my můžeme léčit. Zlepšování
  sebedůvěry, sebejistoty.
 • 00:09:11 Zlepšování učení
  u studentů vysokoškolských.
 • 00:09:14 Učení se textům u umělců, u herců.
  A to jsou vlastně maličkosti.
 • 00:09:20 Ale my můžeme ulevit a zlepšovat
  a snižovat fobie, úzkosti, deprese,
 • 00:09:26 panické stavy. Hypnóza je jedna
  z velmi účinných terapií
 • 00:09:32 při panických stavech.
  My můžeme likvidovat, nebo snižovat
 • 00:09:37 stresové napětí, tenzi.
  Můžeme pomáhat i snižovat bolesti.
 • 00:09:44 Je možné spolupůsobit
  psychoterapeuticky pomocí hypnózy
 • 00:09:50 opravdu i u závažných onemocnění.
 • 00:09:54 Ale spolupůsobit!
  Nejsme čarodějové.
 • 00:09:58 A paní doktorko. Myslíte, že byste
  mě mohla zkusit také zhypnotizovat.
 • 00:10:04 Zkusit to můžeme. Ale bude to
  jenom taková malinká ochutnávka.
 • 00:10:07 Protože já nerada. Ty jsi zdravý
  člověk, alespoň předpokládám,
 • 00:10:11 a myslím si, jenom tak jenom abys
  to prožil. Abys ten pocit ucítil.
 • 00:10:17 Než napočítám od jedné do desíti,
  spánek se blíží. Devět, deset.
 • 00:10:30 Setkáš se se svým nevědomím,
  které tě povede dál.
 • 00:10:36 Každé ráno se probudíš svěží,
  odpočatý, plný energie, vitality,
 • 00:10:40 plný zdraví, pohody, plný síly.
 • 00:10:45 Nyní, než tě probudím,
  ti dodám trochu energie.
 • 00:10:53 Vezmi si citrónek do ruky,
  můžeš se posadit. A ukousni se.
 • 00:11:01 Ochutnej. Je to hrozně kyselé.
 • 00:11:04 Je to kyselé,
  až ti to kroutí obličejem.
 • 00:11:09 Je to tak kyselé,
  ale je to strašně zdravé.
 • 00:11:14 A já ti teď nabídnu kousek
  krásné švýcarské čokolády.
 • 00:11:19 Abys tu kyselost zajedl. Vezmi si.
 • 00:11:23 Vezmi si čokoládku
  a slupni si tu dobrotu.
 • 00:11:26 Je to slaďounký čokoládka.
  Úžasná dobrota.
 • 00:11:32 Bude ti nesmírně příjemně.
  Krásný pocit po probuzení
 • 00:11:38 a než napočítám od desíti do jedné,
  tak budeš vzhůru. Jsi vzhůru.
 • 00:11:45 To byla výborná čokoláda. Děkuji.
 • 00:11:48 Dokonce ti ukážu
  zbytek tvého citrónu.
 • 00:11:54 Počkejte. .
 • 00:11:57 Úžasný. Hypnóza je prastará
  a zdánlivě neuvěřitelná.
 • 00:12:01 A přitom je to vědci a lékaři
  zkoumaná a používaná metoda!
 • 00:12:11 A hele, Wizardova spirála je pryč...
 • 00:12:23 Á, to jsi ty?
 • 00:12:25 Co čumíš? Zkazil si mně číslo.
 • 00:12:27 Já jsem vám nic nezkazil.
  Ona by ten křížek stejně nehodila,
 • 00:12:30 protože člověk v hypnóze
  by nikdy neudělal to,
 • 00:12:33 co by neudělal normálně.
  A její víra jí to nedovolila.
 • 00:12:36 Však si o tom něco přečtěte.
 • 00:12:38 To máš fuk.
  Tady mě už stejně vypískali.
 • 00:12:42 Naštěstí mám velmi dobrý nápad,
 • 00:12:44 jak se můžu jako umělecký
  hypnotizér uživit.
 • 00:12:47 Jo? A co budete dělat?
 • 00:12:53 Reklamy!
 • 00:12:56 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:12:57 .

Související