iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 10. 2007
16:55 na ČT1

1 2 3 4 5

46 hlasů
9455
zhlédnutí

Záhady Toma Wizarda

Francouzské příjmení

Výpravy českou minulostí nemusí být nuda! Naopak, jsou plné tajemství a vzrušujícího dobrodružství!

13 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Záhady Toma Wizarda

 • 00:00:02 ZNĚLKA.
 • 00:00:26 Už jdu!
  Sorry!
 • 00:00:28 Kdy jsi?
  Nestihám!
 • 00:00:31 To si ze mě děláš legraci.
  Už jsme 10 minut měli hrát.
 • 00:00:34 Počkej, dostaneš klepec!
  To jsem zvědavý.
 • 00:00:40 HUDBA.
 • 00:00:53 Co děláš? Nejdřív přijdeš pozdě
  a teď hraješ jak moučnéj!
 • 00:00:57 To fakt nemá cenu.
  Jdu se napít.
 • 00:01:00 Já to dneska nějak nedávám.
 • 00:01:03 Honzo, promiň.
  To je asi tvoje.
 • 00:01:08 To je taky tvoje?
  Něco ti vypadlo.
 • 00:01:13 Ty papíry hledám.
  Kvůli nim jsem taky celý den mimo.
 • 00:01:20 Napadlo tě někdy,
  že Ministerstvo vnitra
 • 00:01:22 si vede statistiku
  nečetnějších jmen a příjmení?
 • 00:01:25 To je vážně zajímavý.
  Sleduj!
 • 00:01:27 Janů, je 274 267,
  Jaroslavů je 208 312.
 • 00:01:35 Jenže já jsem Jaromír. Raději
  přestaň blábolit a pojď hrát.
 • 00:01:40 Počkej!
  Co zase?
 • 00:01:43 Víš jaké je nejčastější příjmení?
 • 00:01:45 Novák.
  Jistě. 34 089.
 • 00:01:50 Vidím, že Vrabec tady není.
  To nás asi nebude moc.
 • 00:01:53 Ty jsi tak divný,
  jako to tvoje příjmení. Šallé.
 • 00:01:57 To tady taky není.
 • 00:01:59 Co je to za příjmení?
  To nezní vůbec česky.
 • 00:02:02 Není český, je francouzský.
  Francouzský? Ty jsi Francouz?
 • 00:02:05 Nejsem Francouz,
  ale v naší rodině se vypráví,
 • 00:02:08 že kdysi v bitvě u Slavkova
  byl jeden Šallé Napoleonův doktor
 • 00:02:13 a potom s raněnými šel do Brna,
  do nemocnice U sv.Anny.
 • 00:02:17 Pak se tady na jižní Moravě usadil.
  A jsem tady.
 • 00:02:20 Jsou o tom nějaké důkazy?
 • 00:02:22 Něco jsme zjišťovali,
  ale nic moc se nezjistilo.
 • 00:02:26 To je naprosto
  výborný námět na reportáž.
 • 00:02:30 Já to zjistím a pro tebe zadarmo.
  Počkej, kam jdeš?
 • 00:02:33 Častý výskyt francouzských příjmení
  v oblasti jihovýchodně od Brna
 • 00:02:38 je zapříčiněn právě tím,
  že po bitvě u Slavkova tam zůstala
 • 00:02:42 spousta raněných Francouzů,
  kterých se ujali místní lidé.
 • 00:02:46 A po vyléčení už pak Francouzi
  na jižní Moravě zůstali.
 • 00:02:50 Tak to s tím
  zraněným vojákem je asi pravda.
 • 00:02:54 A jedním z těch francouzských
  zkomolených příjmení
 • 00:02:57 může být i Jaromírovo. Šallé.
 • 00:03:00 V bitvě u Slavkova v prosinci
  roku 1805 porazili Francouzi
 • 00:03:05 vedení Napoleonem
  spojené rusko-rakouské vojsko.
 • 00:03:09 Boj byl krvavý, na bojišti zůstalo
  hodně padlých a raněných.
 • 00:03:13 Mezi nimi určitě i hodně Francouzů.
 • 00:03:16 A jeden z nich mohl být
  ten Jaromírův předek.
 • 00:03:19 Tady se ta bitva odehrála.
 • 00:03:22 A doufám, že mi pan doktor Svoboda
  řekne ještě mnohem víc.
 • 00:03:25 Mohl byste mně
  k tomu říct nějaké podrobnosti?
 • 00:03:27 K tomu francouzskému vojákovi
  žádné podrobnosti říct nemůžu,
 • 00:03:31 protože to na 90% není pravda.
  Jak to, že to není pravda?
 • 00:03:35 Je sice pravda, že v roce 1805
  tady bojovalo několik desítek
 • 00:03:39 francouzských vojáků a spousta
  jich bylo zraněno a zůstali tady.
 • 00:03:44 Ty ale potom i po svém uzdravení
  byli odváženi
 • 00:03:48 nebo odešli sami pěšky do Francie.
  Tady dost dobře zůstat nemohli.
 • 00:03:53 Proč tady nemohli zůstat?
 • 00:03:55 Z toho důvodu že z francouzského
  hlediska by to byli dezertéři.
 • 00:03:59 Z rakouského hlediska
  to byli francouzští státní občané
 • 00:04:04 a všechno co bylo v té době
  francouzské bylo podezřelé,
 • 00:04:09 takže nepřicházelo v úvahu,
  aby tady Francouzi zůstali.
 • 00:04:12 Jak je tedy možné, že ten můj
  kamarád má francouzské příjmení?
 • 00:04:16 Francouzi tady byli,
  ale už před bitvou u Slavkova.
 • 00:04:21 Jsou to potomci
  francouzských osadníků,
 • 00:04:24 kteří sem přišli 70. letech
  18. století na hodonínské panství.
 • 00:04:28 To znamená Čejč, Terezín, Krumvíř.
 • 00:04:32 Takže žádní vojáci, ale kolonisti.
  Ano.
 • 00:04:36 Takže Jaromírův předek nemohl být
  doktorem v Napoleonově vojsku.
 • 00:04:42 Jak se ti Francouzi sem dostali?
 • 00:04:45 Jardo, mám to. Na internetu
  najdeš opravdu všechno.
 • 00:04:48 Poslouchej! Za výskyt francouzských
  jmen na jižní Moravě
 • 00:04:52 odpovídá Josef II.
  Syn a spoluvladař Marie Terezie.
 • 00:04:57 Posloucháš mě?
  Jo.
 • 00:05:00 Tak pojď sem.
  Už jdu.
 • 00:05:02 Syn a spoluvladař Marie Terezie,
  který v roce 1770 povolal
 • 00:05:07 z Lotrinska a oblasti Franche Comte
  asi 80 rodin.
 • 00:05:11 Na císařské statky
  odešla většina obyvatel
 • 00:05:14 z vesnice Deservillers
  na panství Dorna. Slyšel jsi to?
 • 00:05:19 Kde se tady teda ti frantíci
  vzali a hlavně kdy?
 • 00:05:23 V roce 1771 přišlo do zpustošené
  Čejce na hodonínském panství
 • 00:05:29 asi 45 rodin založit
  novou francouzskou osadu.
 • 00:05:33 Z Čejce se Francouzi
  rozšířili do okolních obcí.
 • 00:05:37 V roce 1771?
  No.
 • 00:05:40 to by teda znamenalo,
  že tady Francouzi byli
 • 00:05:44 ještě před bitvou u Slavkova
  v roce 1805.
 • 00:05:46 To by znamenalo, že
  to nemůžou být Napoleonovi vojáci.
 • 00:05:50 Co ta Čejč? Ty víš, kde to je?
  Ne.
 • 00:05:53 Počkej! Čejč!
  Tam někde se narodil můj děda.
 • 00:05:59 Jardo, to je horká stopa.
  Tak já pádím.
 • 00:06:03 Kam zase jdeš?
  Všechno ti vysvětlím.
 • 00:06:06 To je úplnej blázen.
 • 00:06:10 Tady v Moravském zemském archivu
  jsou uloženy záznamy
 • 00:06:14 o všech lidech,
  kteří se na jižní Moravě
 • 00:06:16 narodili, zemřeli
  nebo se tu ženili a vdávaly.
 • 00:06:19 Existuje věda, zvaná genealogie,
  která se přímo rodokmeny
 • 00:06:24 a různými rodinnými souvislostmi
  zabývá. Složité, že?
 • 00:06:28 Takže jednoduše.
 • 00:06:30 Když chcete zjistit,
  kdo byl váš prapraprapradědeček,
 • 00:06:33 tak se zkontaktujete s genealogem
 • 00:06:36 a on vám v takovýchto
  starých matrikách všechno zjistí.
 • 00:06:41 Tady někde bych snad
  měl najít ty Francouze.
 • 00:06:46 Pokud se ukáže, že rod Šallé
  tu byl před rokem 1805,
 • 00:06:52 to znamená před bitvou u Slavkova,
  tak by bylo jasné,
 • 00:06:56 že ta historka o raněném vojákovi
  byla vymyšlená.
 • 00:07:05 Mathias Challet.
  Česky Šallé.
 • 00:07:16 Jsem v depozitáři
  Moravského zemského archivu.
 • 00:07:20 Depozitář je vlastně takové
  skladiště všech materiálů,
 • 00:07:24 které se týkají
  majetků a lidí na Moravě.
 • 00:07:27 Do depozitáře se normálně nesmí.
  Už přichází paní magistra Křížová,
 • 00:07:32 archivářka, která mě sem vzala,
  když jsme ji uprosil.
 • 00:07:36 Tak co, našla jste něco?
 • 00:07:38 Podařilo se mně objevit
  ve 2. svazku Josefínského katastru
 • 00:07:43 obec Čejč, Mathiase Challeta.
  Dům číslo 10 v Čejči.
 • 00:07:56 V jakém roce to bylo?
 • 00:08:00 Tento soupis majetku
  byl pořízen v roce 1787.
 • 00:08:07 To je super. Vypadá to,
  že jsme našel Mathiase Challeta.
 • 00:08:13 Možná předka Jaromíra. Uvidíme!
  Zajedeme do Čejče a zjistíme to.
 • 00:08:24 Už mi začíná být jasné,
  jak vznikla pověst
 • 00:08:29 o francouzském raněném vojákovi,
  který má být předkem
 • 00:08:32 mnoha jihomoravských rodin
  s francouzským příjmením.
 • 00:08:35 Ze Slavkova sem do Čejče
  je to jenom kousek.
 • 00:08:40 Ale je fakt, že je tu spousta stop
  po něčem francouzském. Hotel,ulice.
 • 00:08:49 Je tu i pamětní deska, která
  připomíná francouzské kolonisty,
 • 00:08:54 tedy přistěhovalce, kteří
  roku 1771 znovu osídlili Čejč.
 • 00:08:59 Přesně,
  jak o tom mluvil doktor Svoboda.
 • 00:09:02 To by sedělo. Jenom bych chtěl
  najít ten dům číslo 10,
 • 00:09:06 kde bydlel ten Mathias Challet,
  kterého jsem našel v archivu.
 • 00:09:09 Tam by měli bydlet ti Jaromírovi
  příbuzní, o kterých on zatím neví.
 • 00:09:13 Hele, dům číslo 10. Mám ho.
  Moc obydleně zrovna nevypadá.
 • 00:09:20 Spíš vybydleně.
 • 00:09:32 Nic. Přece to teď nevzdám.
 • 00:09:36 Co kdybych se zkusil
  podívat na hřbitov?
 • 00:09:40 Tam nejlíp zjistím, jestli
  tu někdy nějací Šalléovi žili.
 • 00:09:56 ZVONEK MOBILU.
 • 00:10:00 Ahoj Jardo!
  Jsem na hřbitově v Čejči.
 • 00:10:09 Jak jsme se o ní bavili.
  Už to mám skoro rozluštěný.
 • 00:10:14 Přijeď za mnou tak za hodinu.
 • 00:10:17 To bych už to měl mít
  definitivně rozluštěný. Ahoj!
 • 00:10:23 Potřeboval bych ale najít
  nějaké živé Šaléovi.
 • 00:10:26 Třeba mi poradí místní.
 • 00:10:30 Jaromír je tu.
  To najednou všechno vychází.
 • 00:10:35 Už se nemůžu dočkat.
  Snad to klapne!
 • 00:10:38 Tak mě tady máš. Co je nového?
  Nebudeš tomu věřit,
 • 00:10:42 našel jsem tvoje příbuzný,
  s kterými máš společný předky.
 • 00:10:46 Bydlí v tom domě za námi.
 • 00:10:48 To si děláš legraci?
  Nedělám.
 • 00:10:50 Tobě se to podařilo?
  Jasně.
 • 00:11:03 Dobrý den.
  Omlouvám se, že otravuji.
 • 00:11:08 Jmenuji se Honza Vrabec a sháněl
  jsem informace o rodu Šallé.
 • 00:11:14 Můj kamarád se jmenuje
  Jaromír Šalé. To je on.
 • 00:11:20 A tady v tom domě
  by snad taky měli bydlet Šaléovi.
 • 00:11:26 Ano. Já jsem Šaléová.
 • 00:11:28 Vy jste přímo paní Šaléová?
  Ano.
 • 00:11:31 Dobrý den. Jaromír Šalé.
  Dobrý den. Šaléová.
 • 00:11:34 Je to možné, že byste
  mohli být vzdálení příbuzní?
 • 00:11:36 Je to možné.
 • 00:11:38 Bydlí vás tu víc
  nebo jste jediná Šaléová?
 • 00:11:42 Bydlí nás tu víc.
 • 00:11:44 Mohli bychom se setkat
  a popovídat si o tom?
 • 00:11:47 Jistě. Můžeme.
 • 00:11:52 Dobrý den.
 • 00:11:54 Přivedl jsem člověka, který
  je možná váš vzdálený příbuzný.
 • 00:12:00 Jaromír Šallé a rodina Šaléova.
 • 00:12:05 Představíme se.
  Já jsem Jaromír Šallé.
 • 00:12:09 Ludmila Šaléová.
 • 00:12:11 František Šalé.
 • 00:12:13 Alena Šaléová, rozená Trojanová.
 • 00:12:16 Jožka Šalé.
 • 00:12:19 To je jako můj dědeček.
  Ten byla taky Josef.
 • 00:12:22 Jožka Šalé byl z Krumvíře.
  Měl bratra Tomáše Šallé,
 • 00:12:27 který měl v Brně
  obchod se sportovním zbožím.
 • 00:12:30 A jsme doma.
  Tak jsme příbuzní.
 • 00:12:37 Na každém šprochu,
  pravdy je trochu.
 • 00:12:39 I když s Jaromírovým předkem
  to není tak docela pravda,
 • 00:12:43 protože to nebyl
  lékař Napoleonských vojsk.
 • 00:12:46 Ale zase díky této pověsti
  jsem našel jeho příbuzné.
 • 00:12:49 Tak co, stálo to pátrání zato?
 • 00:12:53 Skryté titulky:
  Alena Pelikánová
 • 00:12:55 .

Související