iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 4. 2007
19:15 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
2664
zhlédnutí

Znamení a rituály

Rytmus

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Znamení a rituály - Rytmus

 • 00:00:02 Provází nás ještě před narozením
  a potom už celý život.
 • 00:00:05 Útočí na nás ze všech stran.
 • 00:00:08 Mění se podle doby,
  ve které žijeme.
 • 00:00:26 (zvuk bubnování)
 • 00:00:31 To je úžasné, chystáte se
  na konkurz bubeníka?
 • 00:00:35 Ne, ale předznamenávám dnešní téma.
 • 00:00:38 To je od vás laskavé, ale kdybyste
  se trošičku ztišil,
 • 00:00:41 jenom na chviličku.
 • 00:00:43 (tikání hodin)
  Slyšíte?
 • 00:00:48 Rytmus nás obklopuje, provází
  nás celý den, ať už jako tikot
 • 00:00:51 hodinek nebo jako rytmus lidské
  řeči či lidské chůze.
 • 00:00:55 I ve spánku nás provází,
  rytmus klidného tichého oddychování
 • 00:00:59 svědčí o hlubokém spánku.
 • 00:01:04 Jeden, nazval bych ho moudrý
  duchovní rádce, mi řekl takovou
 • 00:01:08 celkem prostou větu, že jsme
  stvořeni z lásky a z rytmu.
 • 00:01:13 Rytmus je tím prvním, co vnímáme
  ještě v prenatálním stavu.
 • 00:01:19 Zvuk tlukotu matčina srdce.
 • 00:01:24 Já se domnívám, že vědomí rytmu
  dokazuje nějakou významnou
 • 00:01:28 vývojovou část lidstva vůbec.
 • 00:01:33 Rytmus je důležitá součást života.
 • 00:01:36 A tady nemyslíme na takový ten
  rytmus metronomu,
 • 00:01:39 ten technologický přesný rytmus.
 • 00:01:42 Existují i životní rytmy, které
  možná nejsou na vteřinu přesné,
 • 00:01:46 na vteřinu přesným opakováním téhož
  pořád dokola, ale přece jenom
 • 00:01:50 jsou stálými návraty.
 • 00:01:55 Mám na mysli jednak takové ty
  kosmické rytmy, jako jsou hodiny,
 • 00:01:59 dny, měsíce, týdny, roky atd.
 • 00:02:02 Rytmus týdne, to je něco typického,
  co prožíváme, to jsou takové
 • 00:02:07 ty veliké rytmy, a pak ty malé,
  ze kterých se skládá náš život sám,
 • 00:02:11 rytmy našeho těla, jako například
  rytmus dechu nebo tep srdce.
 • 00:02:22 Jak vůbec ten rytmus vznikl,
  na to je mnoho teorií.
 • 00:02:26 Třeba Karl Bücher nám nabízí
  teorie, že to byla práce a pracovní
 • 00:02:30 rytmické pohyby, které nás
  dovedly k nějakému rytmu.
 • 00:02:34 Ale samozřejmě rytmus se uplatňuje
  významně v hudebních skladbách.
 • 00:02:38 A jak se na to dívají hudebníci?
 • 00:02:41 Hudebníci říkají, že rytmus
  je střídání krátkých a dlouhých
 • 00:02:45 rytmických hodnot.
 • 00:02:48 (hudba)
 • 00:02:54 Nemyslete si,
  i v přírodě je rytmus.
 • 00:02:57 Kapky vody - jenom podle zvuku
  poznáte, jestli jde o průtrž mračen
 • 00:03:01 nebo je to jenom deštíček.
 • 00:03:04 Vlnobití, vítr ve větvích, složité
  rytmy ptačího zpěvu
 • 00:03:08 a v dálce klape mlýn a přijíždí
  vláček a ty pražce duj daj duj daj.
 • 00:03:14 Antonína Dvořáka rytmus kol
  inspiroval k napsání jedné skladby.
 • 00:03:20 (hudba - Humoreska
  od A. Dvořáka)
 • 00:03:23 Poznáváte?
 • 00:03:27 Je prokázáno, že rytmus
  na lidskou psychiku působí.
 • 00:03:30 Záleží hodně na frekvenci rytmu.
 • 00:03:33 A je vyzkoumáno, že jsou to určité
  frekvence, které způsobují určité
 • 00:03:36 změny stavu lidské psychiky.
 • 00:03:39 Hluboké tóny, to znamená frekvence,
  které jsou nízké, mohou vyvolávat
 • 00:03:43 depresivní stavy.
 • 00:03:46 Ludvík Souček tímto vysvětloval
  záhadu Bermudského trojúhelníku,
 • 00:03:49 že tam docházelo vlivem
  atmosférických poruch ke změnám
 • 00:03:53 vlnění, které se šířilo vzduchem
  a lidé v hrůze
 • 00:03:57 skákali z lodí do moře.
 • 00:04:03 Výrazný rytmický doprovod je znakem
  snad všech etnických kultur.
 • 00:04:09 Máme dostatek spolehlivých zpráv
  o tom, že rytmus přiváděl šamany
 • 00:04:15 do změněného vědomí,
  do toho tranzu.
 • 00:04:21 A nejenom šamany, ale všechny
  přihlížející a všechny
 • 00:04:25 účastníky těchto rituálů.
 • 00:04:27 Rytmy, které zde jsou prezentovány,
  mají právě charakter těch
 • 00:04:31 pravidelných ostinátních rytmů.
 • 00:04:36 (rocková hudba)
 • 00:04:44 Rocková hudba je obviňovaná z toho,
  že může natolik ovlivňovat psychiku
 • 00:04:48 člověka, že člověk se stává mnohem
  snáze manipulovatelný.
 • 00:04:54 Když bude píseň, která pod určitým
  rytmem působí na člověka, vyvolává
 • 00:04:59 agresivní tendence, tak v tom
  tranzovém stavu se člověk stává
 • 00:05:04 natolik otevřený sugestivnímu
  působení té hudby nebo respektive
 • 00:05:08 té písně, že může jednat podle
  sugesce, kterou ta píseň působí.
 • 00:05:14 Tímto se vysvětlují takové
  ty události, třeba vraždy
 • 00:05:17 na satanistických koncertech.
 • 00:05:20 Ne že by ten rytmus sám o sobě nebo
  ne že by black metal, death metal
 • 00:05:25 byl sám o sobě ďábelský.
 • 00:05:28 Jakmile však je ten rytmus spojen
  s nějakým textem, který adoruje,
 • 00:05:33 opěvuje zlo a nepřímo vyzývá
  ke zlu, k násilí, k agresivitě,
 • 00:05:38 tak člověk se může dostat
  do takového stavu, že této sugesci
 • 00:05:42 podlehne a podle sugesce
  té písně skutečně jedná.
 • 00:05:51 (zpívá)
  Hajej, můj andílku, hajej a spi.
 • 00:06:00 U ukolébavek lze očekávat snížený
  rytmus, on je navíc většinou
 • 00:06:04 tříčtvrteční, čili na tři doby,
  to je takový ten houpavý rytmus.
 • 00:06:10 A tou pomalostí bych odhadoval,
  že to tak připomíná tomu dítěti
 • 00:06:15 tu dobu, kdy si hezky hovělo
  v bříšku své maminky a slyšelo tam
 • 00:06:20 ťukání srdce, tu pravidelnost.
 • 00:06:24 V tom absolutním krásném klidovém
  stavu to na něj muselo působit
 • 00:06:28 velmi pozitivně a velmi
  uklidňujícím způsobem.
 • 00:06:33 Přes ty ukolébavky jako kdyby se
  tam znovu evokovaly, vyvolávaly
 • 00:06:37 ty vzorce, co už bylo jednou kdysi
  v tom nitroděložním životě slyšet.
 • 00:06:42 U toho dítěte to navozuje stavy
  klidu a posléze uspání.
 • 00:06:50 Všichni toužíme po strukturaci
  času, po strukturaci svého života,
 • 00:06:55 protože ono to působí
  protiúzkostně.
 • 00:06:59 Jakmile máme možnost očekávání,
  že se něco opakuje, tak to snižuje
 • 00:07:03 naši úzkost a pohyb ve světě,
  který je jinak velmi chaotický.
 • 00:07:08 Jestliže mluvíme o rytmu jako
  o pravidelném opakování,
 • 00:07:13 o těch ostinátních rytmech,
  pak musíme také říct,
 • 00:07:16 že i rituál sám v sobě přináší
  nějaké pravidelné opakování,
 • 00:07:22 opakování nějakých úkonů.
 • 00:07:25 Není proto divu, že rytmus a rituál
  se nám zde potkávají a doplňují.
 • 00:07:34 Rituály jsou o tom, že se něco
  opakuje, že najednou v tom
 • 00:07:38 chaotickém pohybu ve vnějším světě
  nacházíme řád, nacházíme
 • 00:07:42 kontinuitu, nacházíme opakování,
  nacházíme známé věci,
 • 00:07:46 které k nám mluví známým způsobem.
 • 00:07:51 Tradicí napříč všemi kulturami
  je to, že ta řeč, kterou je Bůh
 • 00:07:57 či Božské skutečnosti oslovovány,
  je řeč rytmická.
 • 00:08:00 A je to doprovázeno gesty,
  která jsou taky rytmická,
 • 00:08:04 a rytmickými pohyby.
 • 00:08:07 Křesťanská bohoslužba například
  je celá prolnutá rytmem.
 • 00:08:10 Klasicky se vyslovuje
  ne běžným hovorovým jazykem,
 • 00:08:14 ale spíš takovým rytmizovaným
  jazykem, recitací, deklamací,
 • 00:08:18 někdy právě i zpěvem, který je
  samozřejmě také rytmický,
 • 00:08:22 ale také je to spíš ten živý rytmus
  připomínající rytmy těla.
 • 00:08:31 No jo, málem jsme
  zapomněli - bubny.
 • 00:08:35 Bubny jsou spolutrůvrci
  mnoha rituálů.
 • 00:08:39 Provázely odsouzené na popraviště.
 • 00:08:41 Vybubnovávaly se jimi
  důležité zprávy.
 • 00:08:44 Ohlašovaly příchod verbířů.
 • 00:08:47 Provázely vojáky do bitev.
 • 00:08:54 I bitva byla určitým rituálem
  a jeho nezbytnou součástí
 • 00:08:59 byli tamboři.
 • 00:09:01 My máme slavná svědectví o tom,
  jak anglický dudák doprovázen
 • 00:09:04 bubeníkem vede vojska do války.
 • 00:09:09 Dokonce Žižka šetřil trubačů
  a tamborů a nechal je
 • 00:09:13 ve svém vojsku.
 • 00:09:16 A je ten slavný příklad bitvy
  u Domažlic, kdy husitská vojska
 • 00:09:21 když zapěla chorál, vojska
  nepřátel se obrátila na útěk.
 • 00:09:27 Domnívám se, že i rytmický element
  tohoto chorálu zde hrál
 • 00:09:33 určitou významnou roli.
 • 00:09:37 (zpěv)
 • 00:09:39 ...prostež od Boha pomoci
  a dúfajte v něho...
 • 00:09:47 Velmi působivým zvukovým projevem
  je ostinato zvonů.
 • 00:09:53 Zvony mohou znít zcela pravidelně
  v tom ostinatu, ale také mohou
 • 00:09:57 tvořit jenom zvukovou barvu.
 • 00:10:02 Asi máme všichni v představě alpské
  kopce, alpskou kulturu
 • 00:10:07 a ovce, které se tam prohánějí
  a zvoní tím sugestivním způsobem.
 • 00:10:15 Ale vedle tohoto zvukového obrazu
  tu máme i zvonění zvonů v tom našem
 • 00:10:20 obvyklém smyslu, zvony, které
  svolávají věřící k tomu církevnímu
 • 00:10:26 rituálu do kostela.
 • 00:10:30 To je samozřejmě z doby,
  kdy lidé ještě neměli doma hodinky
 • 00:10:35 nebo neměli kostelní věž s hodinami
  v dohledu, tak je ten zvon zval.
 • 00:10:40 Pak je to zvonění na Anděl Páně,
  to je uprostřed dne taková výzva:
 • 00:10:45 zastavit se a ztišit se na chvíli
  k takové tradiční modlitbě,
 • 00:10:49 která doprostřed křesťanského
  dne patří.
 • 00:10:53 Další takový způsob, jak zaznívají
  zvony, je, že tradičně -
 • 00:10:57 leckde to možná už neplatí -
  oznamují úmrtí někoho z farnosti,
 • 00:11:02 to je ten slavný umíráček.
 • 00:11:06 Ale zvony byly využívány nejenom
  k těmto duchovním cílům
 • 00:11:10 a významům, ale také existovaly
  různé pověry spojené se zvony,
 • 00:11:15 jako zvonění proti mračnům,
  zvonění proti bouři.
 • 00:11:25 Rytmus a rituál, to není nějaká
  uzavřená kapitola minulosti,
 • 00:11:30 dávné minulosti, lidé i dnes
  potřebují své rituály, nalezneme je
 • 00:11:35 u roztleskávaček, nalezneme je
  na hokejových stadionech,
 • 00:11:43 nalezneme je v tzv. mexických
  vlnách na fotbalových stadionech.
 • 00:11:50 (tikot hodin)
 • 00:11:51 Zdá se, jako by v jistém smyslu
  rytmus z našeho života mizel,
 • 00:11:56 ale mám na mysli spíš takový
  ten hlubší životní rytmus.
 • 00:12:00 A kdoví jestli to nenahrazujeme
  takovými těmi nápadnými
 • 00:12:04 a divokými rytmy, které vpouštíme
  do svého života.
 • 00:12:08 Jsem přesvědčen o tom, že bez rytmu
  a rituálů se neobejde
 • 00:12:12 ani člověk 21. století.
 • 00:12:17 Takže teď by to chtělo něco
  rytmického na závěr.
 • 00:12:21 Ne, ne. I dlouhý tón je rytmus,
  i pomalé převalovální vln na pláži
 • 00:12:26 je rytmus, tak to nechme všechno
  působit na naše uspěchané duše
 • 00:12:30 a zkusme vnímat čas
  ne po vteřinách,
 • 00:12:33 ale alespoň po minutách.
 • 00:12:35 -Dobrý večer.
  -Vám všem.
 • 00:12:40 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2007

Související