iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 9. 2007
18:35 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
1495
zhlédnutí

Profily

Malý svět dvorských umělců

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Profily - Malý svět dvorských umělců

 • 00:00:27 Jaká byla Praha v době Rudolfa II.?
  Je na to několik názorů.
 • 00:00:33 Jeden říká,
  že to bylo krásné město,
 • 00:00:36 druhý říká, že to bylo město, které
  trpělo hygienickými nedostatky.
 • 00:00:41 Nepořádek, odpadky a podobně.
 • 00:00:43 Podívejme se ale
  na svědectví rytin.
 • 00:00:46 Máme jedinečné doklady,
 • 00:00:49 kdy právě umělci rudolfínské doby
  ve svých kresbách a rytinách
 • 00:00:54 tvář Prahy zachytili.
 • 00:00:56 A tím nejpregnatnějším svědectvím
  je velká veduta Prahy,
 • 00:01:02 kterou nakreslil tehdejší císařský
  vyšívač Filip van den Bosche
 • 00:01:09 a jeho další kolegové potom
  převedli do grafické podoby.
 • 00:01:13 Co na té rytině vidíme?
  Velkolepé město,
 • 00:01:18 které samozřejmě navazovalo
  na tu velkou tradici Karla IV.,
 • 00:01:24 ale město, které po velkém požáru
  Malé Strany v roce 1541
 • 00:01:29 se zásadním způsobem proměňovalo.
 • 00:01:32 V novém obrazu renezančního města,
  velice dynamického, velice živého,
 • 00:01:38 protože k tomu právě mimochodem
  ještě přistoupila ta skutečnost,
 • 00:01:43 že Praha se stala sídelním městem,
  centrem politiky,
 • 00:01:47 centrem obchodu, kultury a umění.
 • 00:01:51 Praha v té době byla skutečně
  metropolí a velkoměstem Evropy.
 • 00:02:05 Rudolf II. byl vychován
  v Escorialu ve Španělsku
 • 00:02:09 a samozřejmě si přivezl
  nejenom hlubokou víru katolickou,
 • 00:02:13 ale i zkušenost ze španělského
  královského dvora
 • 00:02:17 plného pompy, teatrálnosti
 • 00:02:21 a zase na druhé straně neustálé
  přítomnosti toho mementa mori.
 • 00:02:27 Máme před sebou celou řadu
  a celou škálu portrétů,
 • 00:02:32 které jeho umělci vytvořili,
  kde máme Rudolfa II. zachyceného
 • 00:02:39 od počátků v dílech
  španělských dvorních malířů
 • 00:02:45 přes Arcimboldovu svěží,
  téměř novinářskou skicu,
 • 00:02:51 která jej zachycuje
  v okamžiku korunovace,
 • 00:02:55 kdy klesá pod tíhou majestátu,
 • 00:02:57 až k úžasným dílům
  jeho dvorských umělců,
 • 00:03:02 kteří všichni nějakým způsobem
  se snažili
 • 00:03:07 majestát i lidskou stránku
  Rudolfa II. zpodobnit.
 • 00:03:12 A z nich asi ten nejkrásnější
  je portrét Jana van Aachen,
 • 00:03:19 Heintzova podobizna, která potom
  výrazným způsobem byla aplikována
 • 00:03:26 v užitém umění, v grafice,
  v medailích.
 • 00:03:30 A jako vrchol Adrian de Vries
  a jeho několik variant
 • 00:03:35 plastického zpodobnění
  císaře Rudolfa II.
 • 00:03:39 a jeho majestátu.
 • 00:03:42 Mimořádné místo v té řadě
  Rudolfových portrétů
 • 00:03:47 mají ovšem plátna Arcimboldova,
  která takovým symbolickým způsobem
 • 00:03:53 stylizačně se snaží prezentovat
  tohoto císaře jako boha plodnosti
 • 00:04:02 v poloze kryptické,
  skryté, tajemné,
 • 00:04:07 která patřila
  k atmosféře Rudolfova dvora.
 • 00:04:29 Rudolf II., milovník umění,
  milovník kultury,
 • 00:04:32 velmi tolerantní panovník,
 • 00:04:35 který dokázal
  ve svém dvorském okruhu
 • 00:04:39 soustředit osobnosti,
  vědce, myslitele a umělce
 • 00:04:45 různých názorů a různého vyznání.
 • 00:04:49 Všichni zamířili do Prahy
 • 00:04:53 a všichni přirozeně
  se snažili usídlit se
 • 00:04:58 v dosahu Pražského hradu,
  v jeho podhradí.
 • 00:05:01 Jedním z nich
  byl Bartolomeus Spranger.
 • 00:05:05 Umělec původem z Antverp
  s velkou zkušeností italskou,
 • 00:05:10 který přišel do Prahy, velmi
  úspěšným způsobem se tady uvedl,
 • 00:05:16 velmi výhodně se oženil,
 • 00:05:19 vzal si dceru věhlasného
  dvorského klenotníka Mullera,
 • 00:05:27 podědil po něm
  několik domů na Malé Straně,
 • 00:05:31 dva z nich přestavěl
  a někdy v roce 1585
 • 00:05:38 se tady definitivně usadil
 • 00:05:40 a strávil tady
  v podstatě 26 let svého života.
 • 00:05:45 Ten dům, i když samozřejmě
  prošel mnoha peripetiemi,
 • 00:05:53 dodnes naznačuje
  tu velkou epochu umění a kultury,
 • 00:06:01 která zdobila
  nejenom pražské fasády,
 • 00:06:06 ale celé tohle krásné město,
  které se stalo jedním z diadémů
 • 00:06:12 na královské, císařské koruně
  Rudolfa II.
 • 00:06:17 Ten dvorský okruh umělců
  Rudolfa II. se nezrodil naráz.
 • 00:06:22 Část umělců podědil
  po svých předcích.
 • 00:06:26 Ale část do Prahy nalákal
  na doporučení
 • 00:06:33 slavného
  italského sochaře Gamboloni.
 • 00:06:38 Bartolomeus Spranger byl z těch
  prvních. Byl vlastně pionýrem.
 • 00:06:42 S ním přišel ještě sochař Mont
  a rytec Egidius Sadeler,
 • 00:06:50 který dokonce jeden čas,
  pravděpodobně v počátcích
 • 00:06:53 bydlel v tomto domě
  a který svým velkým mistrovstvím
 • 00:07:01 dokázal zúročit a zachytit
  celou produkci rudolfínského dvora
 • 00:07:05 ve svých grafických listech,
  kresbách
 • 00:07:09 a později jako hlava nakladatelství
 • 00:07:12 i v celé řadě skvělých tisků,
  které prošly světem a Evropou.
 • 00:07:16 Národnost těch umělců
  byla velmi různorodá,
 • 00:07:20 ale v tom okamžiku
  zrození manýrizmu
 • 00:07:25 byla velmi důležitá
  severská zkušenost.
 • 00:07:28 Řada umělců z Belgie,
  konkrétně z Antverp,
 • 00:07:32 což je případ Sprangera,
  Egidia Sadelera, nebo z Nizozemí
 • 00:07:38 po italské zkušenosti zakotvila
  v Praze a rozvíjela tento sloh
 • 00:07:44 v úplně jiné poloze,
  než jaká byla v domovině,
 • 00:07:49 kde se ten sloh zrodil,
  tedy v Itálii.
 • 00:07:52 Bartolomeus Spranger v té době
  byl nejenom umělcem,
 • 00:07:56 ale byl svým způsobem
  i intimním rádcem Rudolfa II.
 • 00:08:00 v oblasti umění a kultury.
  A dokázal ho dokonce přesvědčit
 • 00:08:05 o tom, že to není
  jenom malba a sochařství,
 • 00:08:09 ty slavné múzy a slavné disciplíny,
  ale že celá škála užitého umění
 • 00:08:14 je důležitou a nedílnou součástí
  uměleckého profilu
 • 00:08:20 a že umělci, kteří se zabývají
  tímto uměleckým řemeslem,
 • 00:08:24 mají mít statut svobodných umělců.
 • 00:08:28 A to prosadil
  dokonce i zákonnou normou.
 • 00:08:31 Na přelomu šestnáctého
  a sedmnáctého století
 • 00:08:36 jsme v době,
  která hledala svoje zakotvení.
 • 00:08:40 Tím ideálem byla antika.
 • 00:08:43 A ten posun byl velmi výrazný
  v tom, že šlo o světské umění.
 • 00:08:48 A specificky dvorské umění
  Rudolfa II. bylo zaměřeno
 • 00:08:54 i na určitá privatisima,
  která rozvíjela ve své době
 • 00:08:58 svým způsobem tabu témata,
 • 00:09:00 která se týkala vlastně sexu
  a krásy ženského těla.
 • 00:09:07 A umělci, pro které
  volný program byl výzvou,
 • 00:09:14 samozřejmě s velkou radostí
  a s velkým gustem
 • 00:09:19 tato témata pro Rudolfa II.
  a jeho privátní
 • 00:09:25 a tehdy skutečně soukromou sbírku
  realizovali.
 • 00:09:30 Adrian de Vries,
  umělec narozený v Nizozemí,
 • 00:09:35 který patřil k dvorskému okruhu
  Rudolfa II.,
 • 00:09:38 po velké italské zkušenosti
  jako žák slavného Gamboloni
 • 00:09:43 přišel do Prahy
  a přišel jsem v podstatě natřikrát.
 • 00:09:47 Poprvé v devadesátých letech.
 • 00:09:50 Podruhé v okamžiku,
  kdy rudolfínské umění zářilo,
 • 00:09:55 si dokonce v Praze koupil dům,
  zařídil dílnu
 • 00:10:00 a zde na Malé straně
  na Velkopřevorském náměstí
 • 00:10:03 se usadil.
  jeho dílna čerpala z antiky,
 • 00:10:08 čerpala z nového pojetí
  renezančního člověka
 • 00:10:12 a zároveň reflektovala
  tehdejší zájem o světské
 • 00:10:18 a tělesné,
  jak bylo v manýrizmu prezentováno.
 • 00:10:21 Navíc se skvělou
  řemeslnou zkušeností,
 • 00:10:25 kterou bylo odlévání bronzu.
 • 00:10:30 Zde jeho dílna tvořila
  a pravděpodobně i sem
 • 00:10:33 chodil Rudolf II., který podle
  dobových zpráv byl nejenom znalcem,
 • 00:10:40 ale dokonce i amatérským tvůrcem,
 • 00:10:44 který se zabýval mechanikou,
  modelováním, kreslením.
 • 00:10:49 A navštěvoval své umělce,
  diskutoval s nimi
 • 00:10:55 a společně malíři, sochaři,
  architekti,
 • 00:10:59 užití umělci a řemeslníci
  vytvářeli dvorskou kulturu,
 • 00:11:06 která měla v sobě
  to komplexní pojetí
 • 00:11:12 názoru na svět a na život
  kolem toho roku 1600,
 • 00:11:16 v atmosféře tvůrčí a tolerantní.
 • 00:11:24 Adrian de Vries se dostal do Prahy
  ještě po smrti svého chlebodárce
 • 00:11:30 a mecenáše Rudolfa II.
  Pozval si ho Albrecht z Valdštejna,
 • 00:11:36 který na Malé Straně
  budoval rozsáhlý palác,
 • 00:11:42 kterým se chtěl možná
  měřit s Pražským hradem Rudolfa II.
 • 00:11:47 Adrian de Vries pro něj pracoval
  na velké, monumentální fontáně
 • 00:11:52 v jeho zahradě,
  která ale nikdy nebyla dokončena.
 • 00:11:58 Celá řada nádherných plastik
  antických a mytologických témat,
 • 00:12:05 plastiky koňů, ke kterým dělal
  studie ve slavných stájích
 • 00:12:10 Rudolfa II., které byly jedinečnou
  sbírkou ušlechtilých koní,
 • 00:12:15 nakonec odvezli a vyrabovali
  na konci třicetileté války Švédové.
 • 00:12:22 Odvezli je do královského sídla
  v Drottningholmu,
 • 00:12:27 kde jsou na královské zahradě
  dnes prezentovány.
 • 00:12:33 Do Prahy se potom dostaly
  v letech 1914 - 1915 kopie
 • 00:12:40 a v podstatě ta dnešní poloha
  Valdštejnské zahrady
 • 00:12:45 je takovou
  náznakovou rekonstrukcí,
 • 00:12:48 jak to všechno mohlo být.
 • 00:12:51 A je takovým paradoxem dějin,
 • 00:12:53 že po dvanácti letech
  usilovné práce v Čechách
 • 00:12:59 zůstaly v Čechách
  jen dva Vriesovy originály.
 • 00:13:03 Jeden model koně
  a postava Herkula,
 • 00:13:08 která se stala potom ozdobou
  jednoho staropražského domu
 • 00:13:12 a dostala se potom
  do státních sbírek.
 • 00:13:16 Ale umění a poselství,
 • 00:13:20 které Adrian de Vries
  předal nastupujícím generacím,
 • 00:13:26 zůstalo hluboce zakotveno
  v kontextu
 • 00:13:29 vývoje české barokní architektury.
 • 00:13:32 A troufám si tvrdit,
  že bez ní by nebyl Braun,
 • 00:13:37 bez ní by nebyl Štursa,
  bez ní by nebyl Myslbek
 • 00:13:41 a celá česká kultura
  by byla velmi ochuzena
 • 00:13:45 o vklad tohoto cizího umělce,
  který Prahou prošel
 • 00:13:50 a který s Prahou na začátku
  sedmnáctého století splynul.
 • 00:14:00 Jsme v srdci Malé Strany
 • 00:14:04 na Jánském vršku
  těsně pod Nerudovou ulicí
 • 00:14:08 v takové trošku zapomenuté enklávě,
  která má ale dávnou minulost.
 • 00:14:12 Tady totiž stál románský kostel
  svatého Jana Křtitele
 • 00:14:17 a kolem něj osada,
  které se říkalo V oboře.
 • 00:14:21 Kolem té osady byl hřbitov
  a ten tady fungoval
 • 00:14:24 pro potřeby místních obyvatel,
 • 00:14:28 kterých přibylo
  v šestnáctém století,
 • 00:14:31 protože italští umělci
  a řemeslníci,
 • 00:14:34 kteří přicházeli
  s renezancí do Čech,
 • 00:14:37 se usídlili v této části města
 • 00:14:40 a vytvořili si tady
  takovou vlastní enklávu.
 • 00:14:44 Vlašskou čtvrť, italskou čtvrť
 • 00:14:46 se svým špitálem, se svými školami
  a samozřejmě se svými domy.
 • 00:14:54 Katolická minorita
  v protestantské zemi.
 • 00:14:59 K té patřila
  celá řada rudolfínských umělců.
 • 00:15:04 A celá řada z nich,
  kteří prošli světem,
 • 00:15:11 nakonec spojili své osudy s Prahou
  a celá řada z nich v Praze zemřela.
 • 00:15:21 Adrian de Vries,
  Bartolomeus Spranger,
 • 00:15:25 Egidius Sadeler
  a celá řada dalších.
 • 00:15:29 A ti našli místo svého posledního
  odpočinku v této klidné zóně
 • 00:15:35 uprostřed Malé Strany.
 • 00:15:38 Hřbitov byl potom
  za josefínských reforem zrušen,
 • 00:15:44 ale s určitou pietou.
 • 00:15:47 Parková úprava a volný prostor
  tady zůstal,
 • 00:15:50 aby připomínal
  tu úžasnou peripetii umělců,
 • 00:15:56 kteří Praze tolik dali
  a pro které Praha tolik znamenala,
 • 00:16:02 že s ní skutečně
  spojili svůj život až do smrti.
 • 00:16:06 Svatý Jan v Oboře a jeho hřbitov.
 • 00:17:00 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize, 2007

Související