iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 4. 2008
22:20 na ČT2

1 2 3 4 5

162 hlasů
24809
zhlédnutí

Kreslen světem Dalibor Chatrný

Malíř, grafik a neúnavný experimentátor s duší dítěte

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kreslen světem Dalibor Chatrný

 • 00:00:03 Ach jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  Teď mě napadlo,
 • 00:00:13 že by se mi ti milí přátelé,
  kteří půjdou za mnou,
 • 00:00:18 mohli podepsat na dveře.
  To bude za trest,
 • 00:00:22 tam si budou muset lehnout
  na břicho. 31, 32, 33, 34, doprčic,
 • 00:00:34 4, 5, 6, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
  ach jo.
 • 00:00:50 Dohromady 132 a to nenesu uhlí.
  82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
 • 00:01:09 Václav Boštík měl
  ještě o 1 poschodí víc
 • 00:01:14 a byl menší než jsem já.
 • 00:01:16 Ten se chudák nachodil,
  ale chodil velmi dlouho.
 • 00:01:20 Ještě kousek.
  My jsme bydlívali tady napravo.
 • 00:01:30 Tento ateliér mám od roku 1967,
  čili tam byly dveře podepsané,
 • 00:01:43 popsané odshora dolů. Nechával
  jsem je od návštěvníků podepsat,
 • 00:01:48 otisknout palec a napsat datum,
  to kvůli policii.
 • 00:01:52 Já jsem upozorňoval:
  "Já spolupracuji s policií.?
 • 00:01:57 Takže na vás jsem si vymyslel,
  že musíte v té tradici pokračovat.
 • 00:02:03 Ještě tužku musím najít.
  Takže podepsat na dveře čitelně.
 • 00:02:11 Máš ho tam.
  Datum:
 • 00:02:16 Dnes je čtrnáctého.
  Krása.
 • 00:02:29 Co dělá Dalibor Chatrný?
  V pondělí koumá, v úterý cloumá,
 • 00:02:36 ve středu učí a mučí... se.
  Ve čtvrtek ráno pouští
 • 00:02:46 pokoušlivé dráčky,
  odpoledne pak střemhlavé draky.
 • 00:02:50 V pátek metafyziku
  na skřipec napíná.
 • 00:02:54 V sobotu do fyziky
  v metasvěráku buší.
 • 00:02:58 V neděli zlézá eben, nebe.
  V pondělí začíná od začátku.
 • 00:03:11 Člověk má být pořád pozorný
  jako na lovu, když se něco objeví,
 • 00:03:18 tak si ověřit,
  jestli to stojí za to.
 • 00:03:25 Je to konceptuální umělec
  v širokém slova smyslu.
 • 00:03:31 Dostává se
  k velice základním problémům,
 • 00:03:36 k samému fenoménu kresby
  nebo k živlům, přírodním fenoménům,
 • 00:03:42 zrcadlení, magnetismu a tak dále.
  Tyhlety různé elementy
 • 00:03:47 dokáže využít
  jako nový typ uměleckého poselství.
 • 00:03:53 Nemám žádné programy,
  abych chvíli dělal v pozoru
 • 00:03:59 a potom zase v nějakém dřepu.
  Sám sebe nepozoruji,
 • 00:04:06 takže rád uslyším někoho,
  kdo mě pozoruje
 • 00:04:12 jakoby z 2. chodníku
  a něco o mně řekne. Tak jo.
 • 00:04:23 Pro mě je taoistický, hrozný chlap,
  který se nenechá zmáknout ničím.
 • 00:04:34 Má tu vitalitu,
  jak pořád chodí do toho 6. patra,
 • 00:04:39 kde má ateliér,
  nebo já nevím, kde ji bere.
 • 00:04:43 U něho ta vitalita převálcuje
  všechny tyhle danosti.
 • 00:04:47 Vidíš to, dokonce dělám problémy.
  To mě těší.
 • 00:05:05 Nebem mám v sobě oheň hvězdy.
  Oblaky visím v povětří.
 • 00:05:13 Ptactvem lítám pod oblaky.
  Rybami plovu ve vodě.
 • 00:05:21 Zemi mám horami, poli, lesy,
  zvířaty, lidmi.
 • 00:05:28 Tak plný jsem obyvateli svými
  ve 4 živlech.
 • 00:05:37 Tady máš nářadí.
  A magnety taky.
 • 00:05:44 Takhle se 2 magnety, které jsou
  proti sobě stejnými póly
 • 00:05:51 plus - plus nebo minus - minus,
  odpuzují.
 • 00:05:57 Ty 2 magnety se nedokážou srazit.
 • 00:06:02 On si dodneška uchoval
  takové to okouzlení
 • 00:06:07 nebo otvírání se
  neustále novým podnětům
 • 00:06:11 a snahu každou věc, která ho
  napadne, ověřit, experimentovat.
 • 00:06:15 To je něco, co často je dnes
  podřizováno určitému konceptu
 • 00:06:25 nebo nějaké myšlence,
  kterou si dopředu navodím
 • 00:06:29 a teprve zpětně se k ní dobírám.
 • 00:06:33 Kdežto on bezprostředně reaguje
  experimentálně nějakým pokusem.
 • 00:06:37 Na to jsem si nezvykl od začátku.
  Už se o tom mluví možná
 • 00:06:41 takových 40, 50 let.
  Nic proti tomu nemůžu udělat,
 • 00:06:47 ale já to nepovažuji za experiment.
  I když se zdá,
 • 00:06:52 že přicházím pořád na cosi nového
  a použiji jiný materiál,...
 • 00:06:58 Ony ty materiály přijdou za mnou.
 • 00:07:01 Tak, dobré? Můžeme začít s kouzlem?
 • 00:07:12 Je, teď se ulomila tyč.
  To je špatné, máme po efektu.
 • 00:07:21 To se odlepilo.
 • 00:07:26 Třeba ve škole v kovodílnách
  mi kamarád ukázal feritový magnet.
 • 00:07:34 To jsem ještě nevěděl, co to je.
 • 00:07:39 Takže sis hrál s tím magnetem,
  jak přibírá piliny.
 • 00:07:46 Když jsem chytl ten magnet do ruky
  a strčil jsem ho do hrnce
 • 00:07:52 s pilinami, tak jsem měl ruku...
  Jako silák jsem ji držel.
 • 00:07:59 Existují takové fotky, to je taková
  klasická, jakoby revoluční fotka.
 • 00:08:08 Nikdy jsem si nenaplánoval
  předem magnety,
 • 00:08:12 nikdy jsem si nenaplánoval obrazy.
  K tomu jsem vždycky přišel
 • 00:08:17 jako slepý k houslím.
  Tady jsem přišel na to,
 • 00:08:22 že můžu pocouvat ten magnet
  a on si přitáhne, co mu nabídnu.
 • 00:08:30 Tady jsem obětoval 1 šroubovák
  a tak dál.
 • 00:08:41 Použil jsem i takovouhle bedýnku.
  Magnety jsem dal tady
 • 00:08:48 a tady na silon zavěsil
  tento válec.
 • 00:08:53 Tady je to obdobné.
 • 00:08:56 Toto je vertikální a tady tento
  válec je na horizontální niti.
 • 00:09:02 Já do toho trochu drbnu.
  To je levitace, jak se patří.
 • 00:09:14 Člověk nemůže mluvit
  jen za sebe, je to také věc doby.
 • 00:09:24 Já věřím, že když tady někdo
  začne dělat něco podstatného,
 • 00:09:30 že tam na 2. konci
  to bude někdo dělat taky.
 • 00:09:34 Dokonce byly experimenty,
  zjistili to u ptáků a u zvířátek,
 • 00:09:40 že se chovají na základě setkání
  s úplně novým materiálem totožně.
 • 00:09:47 A nemohli se navštívit,
  aby si poradili co a jak.
 • 00:09:52 Jsou tady ty piliny?
  Tak to doneste. To stačí.
 • 00:10:11 Ono se dá s tím kreslit.
  Dobré, to jsem ještě neviděl.
 • 00:10:27 Vánkem vanu tiše.
  Větrem foukám silně.
 • 00:10:32 Vichřicí porážím stromy.
  Větrem točím se dokola.
 • 00:10:37 Větrem podzemním
  vzbuzuji zemětřesení.
 • 00:10:41 Zemětřesením dělám propadliny.
  Ze sírné páry jsem hromem,
 • 00:10:48 kterým z oblaku vyrážeje
  s bleskem hřímám a biji.
 • 00:10:58 Tady je zřejmě nejstarší věc
  v pokoji. Vzadu je psán rok 1962,
 • 00:11:06 mě to udivuje. Tady jsem měl
  pokušení velice omylné,
 • 00:11:12 kdy jsem tady zakreslil kruh
  a tam třeba obdélník.
 • 00:11:16 To bylo tak lapidárně nesmyslné,
  že jsem to musel zrušit.
 • 00:11:21 Rozmlžil jsem tady to.
  Je tady jakási magie,
 • 00:11:26 kterou jsem si dal k posteli,
  kde spávám.
 • 00:11:30 Já v tom vidím
  jakési osudové záležitosti.
 • 00:11:36 Dalibor Chatrný patří
  k té nejstarší generaci,
 • 00:11:43 to znamená takoví ti zakladatelé
  moderního českého umění
 • 00:11:47 z roku 1957, které sledoval.
  Už tehdy, na přelomu 50. a 60. let,
 • 00:11:52 byl Dalibor Chatrný ten, kdo se
  nespokojí s realistickým popisem,
 • 00:11:57 kdo se nespokojí
  s dosavadními a využívanými
 • 00:12:01 výtvarnými prostředky,
  kdo dělá ten krok kupředu směrem
 • 00:12:05 ke geometrické stylizaci,
  směrem k racionální úvaze,
 • 00:12:09 která formuje výtvarné dílo
  a směrem k různým materiálovým,
 • 00:12:13 prostorovým i úvahovým
  experimentům,
 • 00:12:16 kdy do role experimentátora
  posouvá i diváky,
 • 00:12:19 protože oni si musí najít nějaký
  recept na vnímání toho jeho díla.
 • 00:12:24 Jo, já nevím, co to je.
  Experimentovat můžou nějací vědci
 • 00:12:29 se zkumavkami a zkoušet to,
  když to bouchne,
 • 00:12:35 tak je to v pořádku. Já nevím,
  že bych rozlišoval,
 • 00:12:39 kdy experimentuji a kdy potom dělám
  na hotovo. Nic o tom nevím.
 • 00:12:48 Co teď tropíš?
  To netropím. Dělám ukázku.
 • 00:12:56 To jsou kresby pro 2 ruce,
  které jsem začal dělat
 • 00:13:01 asi tak v roce 1985.
  Bylo to takové jakési poznání,
 • 00:13:06 že když dělám 1 rukou
  a 2. odpočívá, že to není ono.
 • 00:13:15 Mně zajímala rovina jako artefakt.
  Rovina papíru, desky, plátna.
 • 00:13:26 Ale současně jsem si uvědomil
  2. rovinu,
 • 00:13:31 která prochází středem těla a má
  veliký důsledek na symetrii těla
 • 00:13:41 a na práci oběma rukama.
  Já jsem levák.
 • 00:13:44 Píšu pravou, ale nečitelně,
  ale umím i oběma rukama.
 • 00:13:57 Tady jsem zkusil opakovat slovo,
  které se dá opakovat do nekonečna.
 • 00:14:05 Je absurdní opakovat do nekonečna
  slovo neopakovatelno.
 • 00:14:10 Podle retrográdního slovníku
  se rozpitvá slovo,
 • 00:14:15 aby se odkryly kořeny slov.
  Tady je
 • 00:14:20 ne - o - pak - ova - tel - n - o.
  Vznikne tady taková struktura,
 • 00:14:35 která se tam vyplatí
  v té největší délce. Ještě, ještě,...
 • 00:14:46 Po určité úvaze jsem si opatřil
  20 metrů kladívkového papíru,
 • 00:14:53 který jsem postupně rozvíjel
  a navíjel, jak jsem na tom pracoval
 • 00:15:00 Ještě, ještě. Výsledek byl ten, že
  jsem kresbu dlouho neviděl vcelku,
 • 00:15:07 protože jsem to měl
  vždycky stočené. Ještě, ještě...
 • 00:15:14 Samozřejmě je na kresbě vidět,
  že nebyla dělaná jedním tahem,
 • 00:15:18 protože jsou tady určité prodlevy.
  Kreslil jsem to nejmíň 14 dní.
 • 00:15:26 Už to bude na konci. Myslím si,
  že těch 20 metrů je dostatečná míra
 • 00:15:33 Myslel jsem,
  že tu bude víc prostoru
 • 00:15:37 a ono to je na to úplně jako šité.
 • 00:15:44 Uděláme si takové obkreslování,
  kresbu s překážkami.
 • 00:15:49 Tou překážkou bude Pavel Jirásek.
  Takže Pavel takhle vstoupí.
 • 00:15:59 Můžeš se pohybovat, jak chceš.
  Já jsem dělal překážku z kamenů,
 • 00:16:07 z brambor, s půllitry piva,..
  Teď si třeba můžeš kleknout,
 • 00:16:26 můžeš se opřít rukama, na loket,
  třeba se postavíš.
 • 00:16:39 Počkej, ještě to tady... Odejdi.
  V tomto případě vznikne
 • 00:16:53 velice jemná kresba.
  Je to určitá redukce kresby
 • 00:17:00 na takovéto kyvadlové pohyby
  nebo to, že respektuji objekt,
 • 00:17:07 který sleduji.
  Teď bych tady mohl udělat,
 • 00:17:12 jak je ta spára...
  ruším trochu ten program.
 • 00:17:23 Já nejsem žádný malíř ani sochař,
  já jsem kreslíř,
 • 00:17:30 který se uplatňuje v grafice
  nebo v tom, co je grafice blízké
 • 00:17:36 a kde pro mne existuje
  jediný základní prvek,
 • 00:17:42 a to je linka, kresba. Linka je
  vedení ruky, stopa po vedení ruky.
 • 00:17:56 Z vody vystupuji párou.
  Odtud dělám se oblakem.
 • 00:18:02 Blízko země mlhou.
  Z oblaku kapu po krůpějích deštěm
 • 00:18:07 a lijavcem.
  Zmrzlý stávám se kroupami.
 • 00:18:11 Polozmrzlý sněhem. Zahřátý rzí
  bývám dešťovým oblakem,
 • 00:18:17 jenž naproti slunce stojí.
  Ukazuji se duhou.
 • 00:18:22 Ze zmrzlé vody bývám ledem.
  Zmrzlou rosou slovu jinovatka.
 • 00:18:29 Tady mám takovou ukázku. Jak to
  budu asi prezentovat, takhle?
 • 00:18:44 To jsou fotografie
  Jindřicha Streita, které vyhazoval,
 • 00:18:52 protože byly buď přeexponované
  nebo podexponované.
 • 00:18:58 Tak jsem je potom rozříznul
  a dal k sobě.
 • 00:19:02 Najednou ta proměna
  jakoby tomu dodávala určitý význam.
 • 00:19:10 Jiný způsob jsem třeba našel
  s prošíváním provázkem, takhle.
 • 00:19:18 Takovou dvojici, tak mě hned
  napadne, že bych je mohl spojit.
 • 00:19:25 Bohužel to nemám utříděné.
  Tady je nějaká babička s klukem
 • 00:19:32 na hřbitově. Takovým gestem
  jsem tu věc podtrhl.
 • 00:19:39 Chlapi tlačí do něčeho. K tomu jsem
  přidal fotografii ze schůzování.
 • 00:19:50 Tam je ten nátlak,
  ono mluví samo za sebe.
 • 00:19:58 Zpracovávání fotografií začalo
  ve škole, kde jsem učil.
 • 00:20:04 Dělali tam pořádek ve fotokabinetě
  a na dvůr vyházeli hromadu fotek.
 • 00:20:11 Děcka si to rozebírala,
  tak jsem si taky pár vzal.
 • 00:20:15 Napřed jsem nevěděl, co s tím.
  Začal jsem ty fotky prošívat
 • 00:20:22 špagáty nebo jsem si vypůjčil
  od knihařů raznice různého průměru
 • 00:20:30 a v lisu jsem ty fotografie
  prorazil.
 • 00:20:35 Potom jsem třeba v portrétu
  mírně pootočil obličej,
 • 00:20:39 který se původně tváří zcela vážně.
 • 00:20:43 Najednou získal úplně jiný výraz.
  Toto je úplně obyčejná krajina,
 • 00:20:51 tady a tady zásah
  a jsou převrácené.
 • 00:20:58 Najednou tam vzniknou objekty.
  To jsem se divil.
 • 00:21:03 Ono to potom vypadá, že si s tím
  hraji. No tak jo, co se dá dělat.
 • 00:21:14 V roce 1978 vymyslel
  Dalibor Chatrný
 • 00:21:17 cyklus jednookých portrétů
  známých brněnských osobností.
 • 00:21:23 Tam zkoumá jakési hranice
  podobnosti, protože pořád poznáme,
 • 00:21:28 o koho se jedná.
  Je to asi ta hranice,
 • 00:21:31 kdy ještě je podoba poznatelná,
  ale kdyby bylo ubráno ještě více,
 • 00:21:36 tak už by poznatelná nebyla.
  Myslím, že v práci s fotografií
 • 00:21:41 Dalibor Chatrný nejvíc uplatňuje
  princip hry ve svém díle.
 • 00:21:48 Může říkat, co chce. Přece nemůže
  znát celé moje dílo, takže...
 • 00:21:57 Zkus říct, co pro tebe znamená hra.
  To já nevím. Podívej se,
 • 00:22:01 tyhle nápady vymýšlí
  kunsthistorici.
 • 00:22:06 To je jejich zodpovědnost.
  Já nevím, že si hraji.
 • 00:22:11 Jestli si hraji, tak jo,
  co se dá dělat.
 • 00:22:18 Toto jsem našel už ve smetí.
  To je koláž nějaké fotografie
 • 00:22:25 ze školy.
  Takhle jsem to přidal k sobě.
 • 00:22:32 To se mi najednou zalíbilo.
  Je to objev z předvčerejška.
 • 00:22:41 Mezi kvítím jsem nejznámější,
  na jaře fialkou, hyacintem,
 • 00:22:46 narcisem, pak lilií, posléze růží,
  karafiátem a jinými.
 • 00:22:52 Z těchto bývám vinut
  do věnců a kytic.
 • 00:22:56 Tulipánem jsem okrasou kvítí,
  avšak bez vůně.
 • 00:23:05 Včera večer to přišel Zahrádka
  vytáhnout.
 • 00:23:10 To navazuje tam na ty věci,
  ale nevím, kde to to...
 • 00:23:14 Zkusíme to zavěsit.
  Tam je možnost to zavěsit.
 • 00:23:18 To je dobré.
 • 00:23:21 Takhle nebo ještě výš?
  Takhle.
 • 00:23:26 Jedině že já budu jako věšák
  a budete to věšet na mě. Čáry máry.
 • 00:23:52 Teď to je dobré taky.
  Mobil by musel fungovat sám,
 • 00:24:01 já jsem jako mobil.
  Toto je taky zajímavé.
 • 00:24:09 Na prodej. Stačí, ne?
 • 00:24:26 Sousedi v bytě pod námi dělali
  v roce 1980 etážové topení
 • 00:24:33 a na balkón vyhazovali pokroucené
  zbytky mosazné nebo měděné.
 • 00:24:42 Líbilo se mi to,
  tak jsem si je vzal.
 • 00:24:46 Nějakou dobu to u mě leželo,
  až jsem přišel na to,
 • 00:24:50 že když to provleču silonem,
  tak je to velice variabilní
 • 00:24:58 situace, se kterou se dá dělat.
  Navíc je to všecko pohyblivé.
 • 00:25:05 To nejsou žádné počtářské výkony
  nebo věci,
 • 00:25:12 které by se daly dělat v počítači.
  To stačí jen zatáhnout
 • 00:25:17 nebo víc přemístit. Tady na tomto
  místě je navíc ještě zrcadlení.
 • 00:25:28 Širokospektrou kolekci jeho prací
  jsem viděl poprvé
 • 00:25:32 v galerii Jaroslava Krále,
  kde měl vystaveno asi 50 prací,
 • 00:25:36 kde v takových zvláštních kolébkách
  bylo několik set grafických listů.
 • 00:25:40 A to jsem tenkrát nevěděl,
  že Dalibor Chatrný
 • 00:25:43 je svým způsobem hyperproduktivní.
  To jsem se dozvěděl až později.
 • 00:25:48 On hovořil o tzv. rezervoárech,
  to znamená,
 • 00:25:51 že ten problém se má řešit
  v nějakém prostoru,
 • 00:25:57 který je třeba vyčerpat.
  A až se ten prostor vyčerpá,
 • 00:26:01 tak se můžeme dostat
  do rezervoáru dalšího,
 • 00:26:04 který je potřeba dále vyčerpat
  a dostat se zase dále.
 • 00:26:07 To je princip jeho tvorby,
  která je velice košatá.
 • 00:26:10 Když bychom vzali jeho monografii,
  tak z ní můžeme udělat 5 dílů,
 • 00:26:14 takže Dalibor Chatrný
  je svým způsobem 5 umělců v jednom.
 • 00:26:18 Když na něco přijdu,
  tak udělám maximálně možný
 • 00:26:24 počet variant,
  aby to nemusel dělat někdo za mě.
 • 00:26:29 Kdybych se toho dotkl
  jen ve 2, ve 3 případech,
 • 00:26:33 tak to vypadá jako náhoda,
  ale tam se potom objeví
 • 00:26:37 jakýsi řád v souvislosti
  s úplně něčím jiným.
 • 00:26:42 Tam potom zase najdu cestu,
  kudy zase jinak.
 • 00:26:49 Zkusíme to s tím bílým.
  Jo.
 • 00:26:58 Dobré.
  Jo?
 • 00:27:01 Jak jsi rozhodoval, kdy bude
  kulatý tvar a kdy nějaký jiný?
 • 00:27:06 No, jako takové dvojče.
  Vedle čtverce se hodí kruh,
 • 00:27:12 to je jasné. Když kreslím kruh,
  nakreslím vedle čtverec,
 • 00:27:17 ty velice dobře jdou k sobě.
 • 00:27:30 To je taky rovina měděného plechu,
  kde je pořád vidět ten 1 problém
 • 00:27:41 a udělat ho
  v co největším počtu možností.
 • 00:27:49 Toto je jako
  u perforovaných kreseb,
 • 00:27:54 jak jsem perforoval ty papíry,
  tak to je perforovaný plech.
 • 00:27:59 Vidíte, že to je rovina s linkami.
  Byla doba,
 • 00:28:04 kdy jsem chodil po Brně s plechy.
  To jsou 60. roky,
 • 00:28:09 které ještě přímo souvisí
  s grafikou.
 • 00:28:13 Já jsem dělal suché jehly
  do tenkého plechu,
 • 00:28:18 kde jsem ten plech takhle provrtal.
  To byl přímo příklad použití
 • 00:28:25 grafické matrice pro objekt.
  To není experiment.
 • 00:28:32 Experiment je ten,
  že dělám 100x něco na vyhození
 • 00:28:36 a po 101. se to povede. To nedělám.
 • 00:28:40 Takhle vyhazovat nemusím,
  ale vyhazuji dost.
 • 00:28:50 RUCH ULICE
 • 00:28:55 Dalibore, klidně to rovnej,
  my už si tě budeme točit.
 • 00:28:59 Já schovám čepici.
 • 00:29:05 Tady jde o to,
  že v té ploše bod putuje,
 • 00:29:09 až se dostane na střed.
  To je všecko. Co s tím?
 • 00:29:15 To se nemusí povídat,
  hlavně aby to bylo zřetelné.
 • 00:29:22 Ten cypřiš tady vypadá zajímavě
  v tom celku.
 • 00:29:28 To je pěkné místo, i ten beton.
  Vidíš, teď to takhle přeběhl.
 • 00:29:43 Červem ohlodávám věci,
  dešťovkou zemi,
 • 00:29:47 housenkou rostlinu,
  kobylkou plody polní,
 • 00:29:51 pilousem obilí, červotočem dřevo,
  molem šaty, švábem knihu,
 • 00:29:56 červem maso, sýr,
  skákající blechou, vší,
 • 00:30:00 smradlavou štěnicí vás koušu,
  klíštětem saji krev.
 • 00:30:13 Chatrný je určitě příkladem
  konceptuálního umělce
 • 00:30:18 se vším všudy,
  protože všechny jeho věci jsou
 • 00:30:22 jakousi úvahou o problému.
  A on tu úvahu někdy realizuje
 • 00:30:26 grafickými prostředky,
  někdy sochařským dílem,
 • 00:30:32 jindy provázkovým
  subtilním objektem.
 • 00:30:34 Čili není tak podstatný materiál,
  se kterým pracuje,
 • 00:30:38 ale podstatná je ta idea,
  kterou chce sdělit.
 • 00:30:43 A v rámci konceptuálního umění
  je Dalibor Chatrný
 • 00:30:47 snad nejvýrazněji zaměřen
  na otázku prostoru.
 • 00:30:51 Mě osobně nejvíce oslovují
  ty vzdušné plastiky
 • 00:30:54 ze začátku 70. let,
  kdy kreslí úvahy o tom,
 • 00:30:58 co by se stalo, kdyby velká socha
  byla zahloubena pod zemský povrch
 • 00:31:02 nebo kdyby se vznášela v ovzduší.
 • 00:31:07 V roce 1982 jsem byl požádán,
  jestli bych využil tohoto prostoru.
 • 00:31:13 Já jsem hrábl do svých zásob
  a našel jsem kresbu z roku 1972,
 • 00:31:20 kdy jsem dělal objekty.
  To mne zajímaly objekty,
 • 00:31:26 které vycházejí ze země,
  zapadají do země
 • 00:31:30 a procházejí třeba vodou, vzduchem
  a dokonce i mraky,
 • 00:31:36 protože jsem dělal projekty
  až atmosférického rázu,
 • 00:31:43 projekt třeba na tisíc kilometrů.
  Měl jsem zrovna toto nakreslené,
 • 00:31:51 jakože koule vystupuje ze země,
  vrcholí a zase zapadá.
 • 00:31:56 Koule se tady realizovat nedaly,
  tak zbyla jen ta silueta
 • 00:32:04 a provedly se tyhle
  deskové záležitosti. Tady vznikly
 • 00:32:09 trochu takové vzdutiny,
  když se podíváme zblízka.
 • 00:32:14 Dostává to takový mírný
  čočkovitý tvar,
 • 00:32:19 což z výtvarného hlediska
  je velice důležité.
 • 00:32:24 Tady ten šaluňk tam zůstává
  a ten nátěr jsme pořídili
 • 00:32:33 z nějaké chemičky.
  Bylo to divočejší,
 • 00:32:40 taková oranžová barva, takže
  ta doba tomu velice posloužila.
 • 00:32:46 A ten folklór sprejerů
  je skoro samozřejmá věc.
 • 00:32:53 To jsou ideální plochy
  pro tvořivost tohoto druhu.
 • 00:33:02 Tady je to pěkně zduté, tady míň.
 • 00:33:16 Slavíkem zpívám nejlíbezněji
  ze všech.
 • 00:33:20 Skřivanem prozpěvuji
  lítaje ve vzduchu,
 • 00:33:23 křepelkou na zemi sedě,
  ostatními ve větvích stromů
 • 00:33:27 jako pěnkavou, stehlíkem, čížkem,
  malou sýkorkou, strnadem,
 • 00:33:33 červenkou, pěnicí a tak dále,
  peřestým papouškem, kosem,
 • 00:33:37 špačkem. Se strakou a kavkou
  učím se lidská slova vyslovovati.
 • 00:33:43 Jich větší díl
  jsem do klecí zamykán.
 • 00:33:53 Já jsem původem grafik, přitom
  v 60. letech jsem šel proti grafice
 • 00:34:02 To už mě přestalo bavit,
  protože grafika hrozně požírá čas
 • 00:34:07 a blokuje mozek. Tam rytí čáry
  má asi takovouhle rychlost,
 • 00:34:15 a potom 2. čárka.
  Tak to mě nebavilo.
 • 00:34:23 Zase to ukazuje k tomu,
  že hledám něco pohodlnějšího,
 • 00:34:29 což je také třeba pravda.
  Takže jsem opisoval nějaké plíšky,
 • 00:34:36 které jsem měl kolem sebe,
  ale spíš jsem je otiskoval,
 • 00:34:41 namaloval barvou.
  Z toho jsem nadělal plno grafik.
 • 00:34:49 V roce 1966
  jsem měl velkou výstavu
 • 00:34:54 a mezi jiným jsem tam vystavil
  úplně prázdný ruční list.
 • 00:34:59 Nebylo na něm nic
  a podepsal jsem to.
 • 00:35:03 To bylo takové domyšlení
  celé té akce,
 • 00:35:06 kdy se vlastně ta barva vytrácí.
  Tam si lidi pucovali brýle...
 • 00:35:19 TIKOT HODIN
 • 00:35:23 To je jakoby kousek partitury,
  protože to jsou
 • 00:35:28 jakoby hudební obrázky.
  Je to jen náznak.
 • 00:35:35 Právě jsem ti říkal,
  že by z toho byla hezká skladba,
 • 00:35:39 že bys mohl udělat
  ještě další takové podobné.
 • 00:35:43 Já jsem tě pořád urgoval,
  abys toho udělal hodně...
 • 00:35:45 No, to jsem udělal.
  A skutečně jich bylo asi 100
 • 00:35:49 nebo ještě víc a z těch jsem vybral
  asi těch 50 pro tu skladbu.
 • 00:35:55 HUDBA
 • 00:36:05 Tak jak to slyšíme,
  tak tam byly zvuky.
 • 00:36:08 Ano.
  Tam byla řada bodů.
 • 00:36:10 Nebo i čára.
  Potom třeba byla vlnovka
 • 00:36:14 a tys to hrál uí, uí, nebo nevím,
  jak bys naznačil ten zvuk...
 • 00:36:20 Glisanda.
  Jo, glisanda.
 • 00:36:24 Takže to si naprosto odpovídalo.
  No a pak v 2. části už se ta hudba
 • 00:36:29 začala trošičku osamostatňovat
  proti těm obrázkům...
 • 00:36:33 ... no a komplikovat.
 • 00:36:36 HUDBA
 • 00:36:44 Nebo tady dlouhé výdrže
  a tady zase to ťukání.
 • 00:36:48 Čili ono to je úplně polopaticky
  jako do slabikáře.
 • 00:36:53 Nebo tady jsou ta ťukání
  a tady je takový švih.
 • 00:36:56 A teď tam byl nějaký...
  To jsem měl takové rydlo,
 • 00:36:59 kterým jsem mohl trhat,
  takže jsem zabodl a trhl.
 • 00:37:04 Ty švihy.
  Ano.
 • 00:37:08 HUDBA
 • 00:37:14 Technický problém byl,
  že to byly diapozitivy.
 • 00:37:19 A to se strkalo do diaprojektoru
  a teď jsme měli stopky.
 • 00:37:25 Pro každý obrázek
  jsme měli stanovený čas.
 • 00:37:30 Tam byla strašně důležitá
  synchronizace.
 • 00:37:35 HUDBA
 • 00:37:46 Ty mříže.
  Mříže byly technicky zajímavé tak,
 • 00:37:51 že to bylo velice jednoduché,
  já jsem udělal rovnoběžné čáry.
 • 00:37:57 Takže když byly rovnoběžné tak,
  jak ukazuji prsty,
 • 00:38:04 najednou se začaly takhle mírně
  posouvat, až vznikly takhle mříže.
 • 00:38:12 HUDBA
 • 00:38:16 Člověk se může snadno dostat
  z volného prostoru do vězení.
 • 00:38:24 A taky byla škoda,
  že jsme nemohli pokračovat,
 • 00:38:29 že bychom mohli tu věc rozvíjet.
  Samozřejmě když to hoši viděli,
 • 00:38:34 tak to skončilo.
  To už nám zakázali.
 • 00:38:38 HUDBA
 • 00:38:57 Pštrosem jsem největší pták,
  střízlíčkem nejmenší,
 • 00:39:02 sovou nejopovrženější,
  dudkem nejnečistější,
 • 00:39:06 neboť živím se lejnem.
  Rajkou nejvzácnější, bažantem,
 • 00:39:11 dropem, hluchým tetřevem, koroptví,
  slukou a kvíčalou
 • 00:39:16 jsem považován za lahůdku.
 • 00:39:29 To je úžasné. Není žádná stavba,
  která by toto předvedla.
 • 00:39:36 Ty mi musíš říct,
  co by teď tam přesně mělo být.
 • 00:39:40 No, ta špice kompletně.
  Možná jsme blízko těch oken.
 • 00:39:46 Možná to uděláme z poloviny.
  Tak, znovu. To by bylo to nejlepší.
 • 00:39:59 Začal jsem přemýšlet
  o těch zrcadlech
 • 00:40:03 a uvědomil jsem si, že zrcadlo
  není jen dekorativní záležitost
 • 00:40:08 do koupelny, aby se dámy pudrovaly
  nebo abych se já oholil.
 • 00:40:16 Na to se nemusím dívat do zrcadla.
  Ale zrcadlo vlastně vykoná
 • 00:40:22 funkci koláže, protože postavím-li
  před sebe zrcadlo,
 • 00:40:31 tak v jedné rovině
  mám prostor před sebou
 • 00:40:35 a v zrcadle je prostor za mnou.
 • 00:40:38 Tak můžeš!
  Když to budu takhle dělat,
 • 00:40:42 tak budu sbírat ten vršek.
  I to jde vidět?
 • 00:40:51 Tak to je fór,
  to s fotkou nejde dělat.
 • 00:40:58 To bude výborné. To je to,
  na co se hlavně člověk dívá,
 • 00:41:04 když sem přijde, na tu díru.
  Já jsem říkal,
 • 00:41:08 že v kostele vůbec nemusí být
  strop, aspoň je vidět nebe,
 • 00:41:12 když jde o nebe. Já nevyhledávám
  příležitosti k nějaké tvorbě.
 • 00:41:22 To až se to povede,
  tak budu tvrdit,
 • 00:41:27 že je to závažné,
  protože to je finální.
 • 00:41:33 Já rozhodím tady toto. Takhle by to
  mohlo být a na to dáme zrcadla.
 • 00:41:48 A v čem to vlastně spočívá?
  Oblohu jsme dostali na zem.
 • 00:41:55 Bude tady.
  Zůstáváme u funkce zrcadla,
 • 00:42:01 které dává do jedné roviny
  podlahu se stropem. Nic víc.
 • 00:42:09 Takže tady je teď díra.
  Tady je to opatlané.
 • 00:42:19 Neuvěřitelným způsobem
  se dotýká oblasti,
 • 00:42:24 které se říká dost učeně
  a tajuplně "obor nula".
 • 00:42:32 To je podle mého mínění
  u náročného výtvarníka proniknutí
 • 00:42:36 takové to nejzazší
  a nejriskantnější, totiž až tam,
 • 00:42:41 kde prakticky umění končí.
  Konečnou stadií "bodu nula"
 • 00:42:46 je obraz bílá na bílém,
  černá na černém.
 • 00:42:53 Vtip je podle mého mínění v tom,
  že tam by mohlo končit umění
 • 00:42:59 a už to dál nejde.
  Má-li to v práci skutečný umělec,
 • 00:43:04 a to Dalibor bezpochyby je,
  tak pozná tu nejzazší propast,
 • 00:43:10 to, co dělá dál,
  je tedy skutečné umění.
 • 00:43:16 Podle mého mínění
  je tam ten metafyzický nádech.
 • 00:43:30 Tak, dobré.
 • 00:43:43 Kam to chceš?
  Tady se to dá dělat.
 • 00:43:47 Máte ty zrcadla?
  Tady je máš.
 • 00:43:56 Tam dáme na horizont
  třeba 1 zrcadlo.
 • 00:44:01 Tak to bude východ slunce,
  to takhle svítí.
 • 00:44:09 Vy tam buďte, nechoďte za mnou.
 • 00:44:43 No, teď to vyladit dohromady,
  to bude kumšt.
 • 00:44:49 Tam je to tmavé.
  No tak zmizni!
 • 00:44:57 Ty zdroje k vážnému projevu
  jsou vždycky závažné a hlubší,
 • 00:45:03 nejsou tak poznatelné.
  Dokonce říkám,
 • 00:45:08 že autor si není toho vědomý.
  Třeba budu mluvit za sebe,
 • 00:45:12 já nevím, co dělám.
  Jak to vypadá, to vidím,
 • 00:45:17 ale ten význam věci neznám.
  Stává se,
 • 00:45:20 že jsem věci zahazoval
  a potom jsem zjistil,
 • 00:45:26 že jsem něco z toho potřeboval.
  Autor nemusí vůbec vědět,
 • 00:45:32 jestli je to závažné nebo ne.
  Ta závažnost projevu se zobrazuje
 • 00:45:40 v povědomí až po určité době
  v souvislostech.
 • 00:45:54 Mně do toho fouká vítr,
  ale nedá se nic dělat.
 • 00:46:00 To nás úplně bere. Tady chytneme
  třeba některá mračna.
 • 00:46:11 Je krásné počasí, to vyšlo úplně.
  Ty mráčky jsou čím dál hezčí.
 • 00:46:20 Dělají se takové kopulovité mraky.
 • 00:46:31 Orlem, králem ptactva
  do slunce hledím.
 • 00:46:37 Supem a krkavcem živím se
  zdechlinami.
 • 00:46:40 Luňákem honím kuřata.
  Sokolem, krahujcem a jestřábem
 • 00:46:45 lapám ptáčky.
  Káním chytám holuby a větší ptáky.
 • 00:46:52 Tady ještě vidím.
  To jsem tak náhodně našel.
 • 00:47:00 To je prošití,
  je to skutečně vazba.
 • 00:47:05 To by mohlo být dobré,
 • 00:47:08 kdyby se to ještě více prosvítilo,
  tak to jde celé vidět.
 • 00:47:13 V každém případě je to tzv. vazba,
  protože jsem to dal jako ukázku
 • 00:47:19 mezi vazby knih.
  Bylo to trochu urážlivé,
 • 00:47:25 protože oni vážou
  klasickým způsobem
 • 00:47:28 a tady si mysleli,
  že si z toho dělám legraci.
 • 00:47:32 Ale je to skutečně svázané. Vazba.
  Takových pokušení bylo víc.
 • 00:47:43 Tady je svazek Danteho pekla
  a celé je to svázáno.
 • 00:47:50 Je to tzv. autorská vazba.
  Pro téma Danteho pekla
 • 00:47:55 jsem zvolil černý papír
  a přepisoval jsem černou tužkou.
 • 00:48:01 Ten text je těžko čitelný,
  jen když se trochu leskne.
 • 00:48:09 Až uviděl jsem jako dírou ve zdi
  ty krásné věci na nebesích v dáli,
 • 00:48:16 i vyšli jsme a zas uviděli hvězdy.
 • 00:48:22 Tvorba Dalibora Chatrného
  může na 1. pohled působit
 • 00:48:27 jaksi roztříštěně, až nejednotně.
  Když jsem pořádal katalog díla
 • 00:48:32 Dalibora Chatrného, tak jsem měl
  v ruce velké množství materiálů,
 • 00:48:36 dokumentů
  a musel jsem škatulkovat.
 • 00:48:39 Zdá se mi, že tvorba Dalibora
  Chatrného je velmi jednotná.
 • 00:48:43 Ty přístupy se vzájemně logicky
  doplňují, vychází 1 z druhého.
 • 00:48:47 Kdybych měl říct,
  kde je ten moment,
 • 00:48:50 který prochází celou tvorbou
  od 60. let až do současnosti,
 • 00:48:55 samozřejmě je to můj názor
  a je to 1 z těch problémů,
 • 00:48:59 který Dalibor řeší
  a možná o něm ani neví,
 • 00:49:02 je problém dualismu,
  problém protikladu čísla 2,
 • 00:49:07 například obouruční malba,
  zrcadlové akce.
 • 00:49:12 Je to problém řešení plochy
  rubu a líce, problém se slovem,
 • 00:49:18 znakem komplementárních barev,...
 • 00:49:23 Vidím, že svítí slunce,
  tady se zatáčí cesta,
 • 00:49:29 tam je horizont takový a takový.
  Tak řeknu, že svítím sluncem.
 • 00:49:37 Přisvojím si to. Potom jsem objevil
  Komenského Orbis Pictus,
 • 00:49:45 popisované obrázky,
  no tak to je úplně ideální,
 • 00:49:50 protože to jsou tak jednoduché
  telegrafické zprávy,
 • 00:49:54 takže jsem to dostal do 1. osoby
  a 7. pádem.
 • 00:50:00 V poslední části je stvoření
  Adama a Evy, to je sranda.
 • 00:50:06 To je hrozně důležité. Jako bych já
  se stal i Adamem i Evou.
 • 00:50:14 To je takový božský čin.
  Já jsem tím i tím.
 • 00:50:21 Adamem, 1. člověkem, stvořen jsem
  6. dne stvoření světa
 • 00:50:30 od Boha dle obrazu božího
  z hroudy země
 • 00:50:33 a Evou, 1. ženou,
  utvořen jsem ze žebra mužova.
 • 00:50:39 Těmito od ďábla v podobě hada
  sveden, abych jedl z ovoce
 • 00:50:43 stromu zakázaného,
  odsouzencem k bídě a smrti
 • 00:50:48 s celým svým potomstvem
  a vyhnán z ráje.
 • 00:50:55 Něco musí být, že tě to každý den
  pohání k tomu,
 • 00:50:59 abys šel do ateliéru... Něco tam je.
  V čem?
 • 00:51:05 No v tom, že ty jdeš v 80 letech...
  Nezdůrazňuj 80 let
 • 00:51:11 nebo tě odsud vyženu.
  Co mě žene?
 • 00:51:22 No přece přirozená potřeba
  něco dělat. Třeba teď když kreslím,
 • 00:51:32 na ten papír dostanu věci,
  které se zdají dramatické,
 • 00:51:38 ale já jsem rád,
  že už to není ve mně.
 • 00:51:43 A co jsi vyhazoval? Umění?
  Prdlajs. Nepoužitelné papíry.
 • 00:51:50 Bylo toho dost.
  No, nic není definitivní.
 • 00:51:58 Skryté titulky: Dušková
 • 00:52:00 .

Související